II разред

2012/2013
ученик: Алекса Станковић

месец

скале

5 етида

3 полифоније

1 сонатина
и 1 ст. из
сонатине или
вар.

5 комада

IX

H, F

*Лемоан: Етида оп.37
бр. 22

*Бах: Мале
композиције
– Марш GДиверноа: оп.176 бр.23 dur (12)

Кулау:
Сонатина
C-dur оп.55
бр.1 – цела

*Чајковски: Албум
за младе Италијанска песма

X

d,a,e

Черни: Етида оп.139
бр.25

Бах: Мале
композиције
Менует gmoll (3)

Шмит:
Шуман: Албум за
Сонатина
младе A-dur
Сицилијанска игра
(sonatiny_mal
enkim.pdf)

XI

H, F

Черни: Етида оп.139
бр.86

Бах: Мале
композиције
Полонеза
g-moll (6)

(избор)

Мајкапар: Мали
комади за клавир
оп.28 - бр.5 Валцер
D-dur

XII

d,a,e

Беренс: Етида оп.70
бр.50

(избор)

(избор)

Барток: Деци (Прва
свеска, комад бр.5)

I

H, F

Етида за смотру

(избор)

(избор)

М.Петровић:
Клавирски дуо за
мале:
А.Маре: Француска
песма

II

d,a,e

Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

III

H, F

Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

IV

d,a,e

Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

V

H,F,d,a,e Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

VI

Програм за смотру на крају школске године:
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Две композиције, по слободном избору.

ЛЕСТВИЦЕ
Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.
Препоручене варијанте:
- паралелно, у осминама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две

октаве;
- у супротним смеровима, у осминама, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, сваком руком кроз две октаве (само дурске лествице из наведене групе).
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина = 100.
ТРОЗВУЦИ
Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.
Препоручене варијанте:
- мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд,
разложено, у интервалу октаве, паралелно, у осминама, навише и наниже, континуирано,
кроз две октаве;
- мали положај, симултано (у акордима), у интервалу октаве, паралелно, у четвртинама,
навише и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: осмина = 100.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- пет етида (или виртуозних композиција сличне тежине);
- пет композиција по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Две композиције, по слободном избору.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful