II разред

2012/2013
ученица: Анастасија Николић

месец

скале

5 етида

3 полифоније

1 сонатина
и 1 ст. из
сонатине или
вар.

5 комада

IX

H, F

*Лемоан: Етида оп.37
бр. 26

*Бах: Мале
композиције
– Менует GДиверноа: оп.176 бр.18 dur (2)

Рајнеке:
*Турк: Дечји кадрил
Сонатина
C-dur оп.136
бр.1 (цела)

X

d,a,e

Черни: Етида оп.139
бр.19

Бах: Мале
композиције
- Мизет
D-dur (4)

Вахнал:
Сонатина
C-dur

Мајкапар: Мали
комади за клавир
оп.28 – бр.3
Пастирић

XI

H, F

Черни: Етида оп.139
бр.42

Бах: Мале
композиције
Менует dmoll (7)

(избор)

Бетовен: Екосеза Гедур

XII

d,a,e

Беренс: Етида оп.70
бр.33

(избор)

(избор)

Чајковски: Албум за
младе - бр. 11 Руска
песма

I

H, F

Етида за смотру

(избор)

(избор)

М.Петровић:
Клавирски дуо за
мале:
Румунска народна
песма

II

d,a,e

Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

III

H, F

Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

IV

d,a,e

Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

V

H,F,d,a,e Етида за смотру

(избор)

(избор)

(избор)

VI

Програм за смотру на крају школске године:
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Две композиције, по слободном избору.

ЛЕСТВИЦЕ
Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.
Препоручене варијанте:
- паралелно, у осминама, у интервалу октаве, навише и наниже, континуирано, кроз две

октаве;
- у супротним смеровима, у осминама, с почетком у интервалу октаве, навише и наниже,
континуирано, сваком руком кроз две октаве (само дурске лествице из наведене групе).
Артикулација: легато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручен минимални темпо: осмина = 100.
ТРОЗВУЦИ
Ха-дур, Еф-дур, де-мол, а-мол и е-мол.
Препоручене варијанте:
- мали положај (такозвано "мало разлагање"), квинтакорд, секстакорд и квартсекстакорд,
разложено, у интервалу октаве, паралелно, у осминама, навише и наниже, континуирано,
кроз две октаве;
- мали положај, симултано (у акордима), у интервалу октаве, паралелно, у четвртинама,
навише и наниже, континуирано, кроз две октаве.
Артикулација: разложено – легато; у акордима – портато.
Динамика: пиано или форте.
Препоручени минимални темпо: осмина = 100.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
- пет етида (или виртуозних композиција сличне тежине);
- пет композиција по слободном избору;
- три полифоне композиције;
- једна цела сонатина и став из сонатине или циклус варијација.
ЈАВНИ НАСТУПИ
- обавезна два јавна наступа током школске године.
СМОТРА (на крају школске године)
1. Једна лествица;
2. Једна етида (или виртуозна композиција);
3. Две композиције, по слободном избору.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful