I разред средње школе клавира

2012/2013
Ученица: Александра Миликић
месец

IX

X

XI

XII

скале

Скале за смотру

6 етида

3 полифоније

1 соната и
3 комада
соната или
концерт
делимично
*Мошелес: Етида *Бах: Трогласна *Хајдн: Соната *Шуман: Дечје сцене
оп. 70 бр. 6 d-moll инвенција бр. 3 E-dur Hob.
оп. 15 бр. 2-5
(Moscheles
D-dur
XVI: 36
Etide.pdf str. 7)
(за смотру)

Мошковски:
Етида оп. 72 бр. 9
d-moll (str. 37-40)
Скале за смотру
*Черни: оп. 740 Бах: Француска Хајдн: Соната Чајковски: Годишња
бр. 41 a-moll
свита бр. 4 Es-dur C-dur бр. 5
доба – Април
(за испит)
Алеманда,
(стр.15-18)
Сарабанда,
Крамер-Билов:
Менует (стр. 26)
Етида бр. 41 dmoll
Скале за смотру
Нојперт: Етида Хендл: Свитa
Испитна сонатаБрамс: Интермецо
оп. 19 бр. 1
бр. 8 f-moll
оп. 118 бр.1
fis-moll
Прелудијум,
Алеманда (стр. 1Лист: Етида оп. 1 2, 7-8)
бр. 1 C-dur
Смотра технике: Етида за смотру Испитна
Испитна сонатаИспитни комад
све скале и етида*
полифонија

I

Избор скала

Испитна етида

II

Избор скала

Испитна етида

III

Избор скала

Испитна етида

IV

Избор скала

Испитна етида

V

Избор скала

Испитна етида

VI

Избор скала

Испитна етида

Испитна
полифонија
Испитна
полифонија
Испитна
полифонија
Испитна
полифонија

Испитна сонатаИспитни комад

Испитна
полифонија
Испитна
полифонија

Испитна сонатаИспитни комад

Испитна сонатаИспитни комад
Испитна сонатаИспитни комад
Испитна сонатаИспитни комад

Испитна сонатаИспитни комад

Смотра технике:
све скале и етида*
1. Дурске и молске лествице по белим диркама, у размаку октаве, паралелно кроз четири октаве у
шеснаестинама, арпеђа трозвука у основном положају (без обртаја) кроз четири октаве паралелно;
2. Једна етида из програма.
Смотра: Мошелес: Етида оп. 70 бр. 6 d-moll
Испитни програм:
Черни: оп. 740 бр. 41 a-moll – за испит
Бах: Трогласна инвенција бр. 3 D-dur
Хајдн: Соната E-dur Hob. XVI: 36
Шуман: Дечје сцене оп. 15 бројеви: 2-5
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
а) шест етида - од којих три напамет;
б) три полифоне композиције;
в) једна цела соната и једна соната или концерт делимично;
г) три композиције разних стилова - по избору.
СМОТРА ТЕХНИКЕ
1. Дурске и молске лествице по белим диркама, у размаку октаве, паралелно кроз четири октаве у
шеснаестинама, арпеђа трозвука у основном положају (без обртаја) кроз четири октаве паралелно;
2. Једна етида из програма.

ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Једна етида - пожељно да буде Черни;
2. Једна трогласна инвенција Ј. С. Баха;
3. Једна цела соната;
4. Једна композиција по избору.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful