V разред

2012/2013
ученица: Тамара Лацмановић
месец

скале

10 етида

4 полифоније

сонате
1 цела + 2
става

C, c,
D, d,
E, e

Черни: Етиде оп. 299 *Бах:
бр. 29*, 33, 35
Двогласна
инвенција бр.7
е-мол

F, f,
G, g,
A, a

Черни: Етиде оп. 299 Хендл: Соната Бетовен:
бр. 22, 24, 25
A-дур
Соната оп. 49
g-moll

Мартину: Лутке –
бр. 1 Коломбина
игра (str. 1-3)

XI

H, h,
Cis, cis,
Es, es

Крамер-Билов: Етиде Шмиц: Jazz
бр.1, 2, 3
инвенција
бр. 14 d-moll
(стр. 22-23)

Испитна
соната

Аренски: 6 комада
за децу оп.34 бр.1
Бајка (дует)

XII

Fis, fis,
As, gis,
B, b

Крамер-Билов:
Етида бр. 11

Шмиц: Jazz
инвенција
бр. 18 C-dur
(стр. 30-31)

Испитна
соната

Биљана Крстић:
Веверица – етида
(box. com - pod: 05komadi)

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

IX

I

*Хајдн:
Редакција
КршићШишмановић:
Соната B-dur
бр. 9

2+2 комада (дует,
домаћи)

*Шуберт: Игре бр.
1-6
из 36 Оригиналних
игара D.365 Op. 9

II

C, c,
D, d,
E, e

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

III

F, f,
G, g,
A, a

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

IV

H, h,
Cis, cis,
Es, es

Испитна етида,
Интерни час

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

V

Fis, fis,
As, gis,
B, b

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад

VI

Испитне Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад

СКАЛЕ
- Дурске и молске лествице у размаку октаве, у паралелном и супротном кретању, у
шеснаестинама, кроз четири октаве. У размаку терце, сексте и дециме, паралелно, кроз две
октаве, у соминама.
- Хроматске лествице у паралелном кретању кроз четири октаве, у шеснаестинама.

- Велико разлагање трозвука кроз четири октаве, у шеснаестинама, паралелно. Трозвук
четворогласно, разложено и истовремено.
−Доминантни и умањени септакорд, петогласно, кроз четири октаве.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
а) лествице по програму,
б) десет етида,
в) четири полифоне композиције,
г) сонате - једна цела и два става из различитих соната,
д) једна композиција југословенског аутора,
ђ) две композиције разних аутора,
е) једна композиција за четвороручно свирање.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Лествице по програму;
2. Једна етида;
3. Ј. С. Бах: Једна двогласна инвенција;
4. Једна цела соната;
5. Једна композиција по слободном избору.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful