V разред

2012/2013
ученица: Угљеша Ђурић
месец

скале

10 етида

4 полифоније

сонате
1 цела + 2
става

C, c,
D, d,
E, e

Крамер-Билов:
Етида бр. 11*

X

F, f,
G, g,
A, a

Черни: Етиде оп. 299 Хендл: Соната Бетовен:
бр. 29, 33, 35
A-dur
Соната оп. 49
g-moll

Мартину: Лутке –
бр. 1 Коломбина
игра (str. 1-3)

XI

H, h,
Cis, cis,
Es, es

Крамер-Билов: Етиде Шмиц: Jazz
бр.1, 2, 3
инвенција
бр. 15 a-moll
(str. 24-25)

Испитна
соната

Аренски: 6 комада
за децу оп.34 бр.1
Бајка (дует)

XII

Fis, fis,
As, gis,
B, b

Черни: Етиде оп. 299 Шмиц: Jazz
бр. 25
инвенција
бр. 22 C-dur
(str.38-39)

Испитна
соната

Биљана Крстић:
Веверица – етида
(box. com - pod: 05komadi)

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

IX

I

Бах:
Двогласна
инвенција бр.8
Черни: Етиде оп. 299 F-dur
бр. 22, 24

2+2 комада (дует,
домаћи)

Хајдн:
Шуберт: Музички
Редакција
моменат D.780 бр. 3
Кршићf-moll (op. 94)
Шишмановић:
Соната D-dur
бр. 7

II

C, c,
D, d,
E, e

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

III

F, f,
G, g,
A, a

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

IV

H, h,
Cis, cis,
Es, es

Испитна етида,
Интерни час

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад,
дует

V

Fis, fis,
As, gis,
B, b

Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад

VI

Испитне Испитна етида

Испитна
полифонија

Испитна
соната

Испитни комад

СКАЛЕ
- Дурске и молске лествице у размаку октаве, у паралелном и супротном кретању, у
шеснаестинама, кроз четири октаве. У размаку терце, сексте и дециме, паралелно, кроз две
октаве, у соминама.
- Хроматске лествице у паралелном кретању кроз четири октаве, у шеснаестинама.

- Велико разлагање трозвука кроз четири октаве, у шеснаестинама, паралелно. Трозвук
четворогласно, разложено и истовремено.
−Доминантни и умањени септакорд, петогласно, кроз четири октаве.
ОБАВЕЗНИ МИНИМУМ ПРОГРАМА
а) лествице по програму,
б) десет етида,
в) четири полифоне композиције,
г) сонате - једна цела и два става из различитих соната,
д) једна композиција југословенског аутора,
ђ) две композиције разних аутора,
е) једна композиција за четвороручно свирање.
ИСПИТНИ ПРОГРАМ
1. Лествице по програму;
2. Једна етида;
3. Ј. С. Бах: Једна двогласна инвенција;
4. Једна цела соната;
5. Једна композиција по слободном избору.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful