You are on page 1of 25

TAHUN 5 : GOTONG-ROYONG TEMPAT KEDIAMAN Projek ini bertujuan : 1. 2. 3. 4.

Mengenali jiran tetangga Meramah mersa dan merapatkan hubungan silaturahim sesame jiran. Bergotong-royong memmbersihkan kawasan kediaman. Menghargai alam sekitar dan menjaga kebersihan tempat tinggal.

Bahan-bahan : Kertas A4 Gambar Bahan dan alatan pembersihan Gerak Kerja A. Perancangan 1. Senarai tugasan yang hendak dilakukan dan bahagikan tugas. 2. Lantik ahli jawatan kuasa untuk melakukannya. 3. Tetapkan tempoh masa untuk melaksanakan tugasan. B. Pelaksanaan 1. Sebelum menjalankan aktiviti, tentukan cara : a. Merekodkan projek. b. Membuat minit mesyuarat atau minit sesi perbincangan yang diadakan. c. Membuat catatan segala aktiviti yang dijalankan sebelum, sewaktu dan selepas menjalankan projek. d. Mengambil foto tentang kerja amali yang dijalankan. 2. Lakukan aktiviti yang dirancang. a. Memilih kawasan kediaman yang hendak dijalankan projek b. Mendapatkan maklumat tentang kawasan kediaman c. Mendapat kebenaran daripada Guru Besar. d. Mengadakan perbincangan dengan JKK tempat terbabit. e. Membuat buku skrap dan jurnal individu. f. Mengambil foto aktiviti akan dijalankan g. Membentangkan hasil kerja ( buku skrap ) di dalam kelas. h. Pameran buku skrap.

C. Kerja Amali a. Melaksanakan projek. b. Merekod/mencatat tugas yang dijalankan. c. Mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang timbul semasa menjalani tugas. D. Refleksi: 1. Menilai kerja yang telah dilaksanakan. 2. Menyusun dan menyemak dokumen dan catatan 3. membuat kesimpulan

E.Penyediaan Portfolio: 1. Menentukan cara menyediakan portfolio. 2. menulis laporan projek secara kumpulan 3. Membentangkan portfolio

F. Penghargaan a. Menunjukkan penghargaan kepada pihak yang terlibat dalam menjayakan sesuatu projek. b. Contoh: Ucapan terima kasih kepada Tuan Guru Besar,guru mata Pelajaran,ahli-ahli kumpulan,ibu/bapa/penjaga,pihak-pihak lain yang terlibat secara langung.

PENGHARGAA N
Bersyukur saya ke hadrat Ilahi kerana dapat menyiapkan tugasan ini pada waktu yang telah ditetapkan . Saya gembira sepanjang menjalankan tugasan ini . Hasilnya , saya dapat mengeratkan hubungan saya dengan guru-guru , masyarakat , warga sekolah dan rakan - rakan . Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak yang telah banyak membantu terutamanya kepada ibubapa , guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan , Pn.Haliza Bt Jelani serta rakan - rakan yang sama-sama memberi sokongan .

SEKOLAH KEBANGSAAN LEPAR UTARA 01 26400 BANDAR JENGKA PAHANG DARULMAKMUR

PROJEK KEWARGANEGARAAN

TAHUN 5

TEMA: HIDUP BERSAMA DI SEKOLAH DAN MASYARAKAT TAJUK: GOTONG-ROYONG DI KAWASAN KEDIAMAN

GURU PENASIHAT: PN MURNIYATI RAMALI TEMPOH: 6 FEB 2012 HINGGA 10 FEB 2012

M.S.1

TAJUK: GOTONG -ROYONG DI KAWASAN KEDIAMAN KUMPULAN: ANGGERIK

AHLI JAWATANKUASA PENGERUSI AISYAH BT JAMAL

TUGASAN

1. Mempengerusikan mesyuarat. 2. Melantik ajk melaksanakan tugas.
3. Memastikan projek siap pada masa yang ditetapkan. 1. Mencatat minit mesyuarat 2. Merancang jadual tugasan. 3. Menyenaraikan bahan dan peralatan. 4. Menyiapkan folio projek. 1. Membeli bahan keperluan 2. Menyediakan bahan dan peralatan gotong-royong.

SETIAUSAHA NURUL FARHANA BT ALIMAN BENDAHARI KAMARUL BIN KAMIN

AHLI JAWATANKUASA 1. SUZANA BT RADZI 2. MAYA NATASYA BT BORHAN 3. ISMAIL BIN SAMSUDIN 4. YAACOB BIN ZAARUL

1. Menyediakan borang tugasan. 2. Membahagikan tugasan dalam kumpulan. 3 .Memastikan setiap kumpulan melaksanakan kerja. 5. Melaporkan tugasan masing-masing kepada ketua kumpulan. 6. Memastikan setiap ahki kumpulan menulis jurnal individu.

M.S.2

BORANG PELAKSANAAN PROJEK TAJUK PROJEK : GOTONG-ROYONG DI KAWASAN KEDIAMAN BIL 1. TARIKH 28.6.2007 (Sabtu) MASA 8.00 pagi-11.00 pagi AKTIVITI 1.Menerangkan projek yang akan dijalankan. 2. Pembentukan ajk dan sanarai tugas. 3. Merancang aktiviti dan penetapan tarikh gotongroyong. 1.Merancang bahan dan alatan 2. Pembelian bahan dan alatan 1.Menyediakan bahan untuk membuat folio 2..Merancang tugasan dan jadual tugasan

2.

29.6.2007 (Ahad) 30.6.2007 (Isnin)

11.00 pagi-1.00 petang 2.30 petang

3.

4.

1.7.20073.7.007

2.30 petang

1.Menyiapkan buku folio 2. Setiap kumpulan membuat persiapan gotongRoyong. 1.Menjalankan projek gotong di tempat kediaman yang dipilih. 2. Mengambil gambar gotong-royong yang dijalankan. 1.Menyiapkan jurnal individu. 2.Melengkapkan folio 3Menghantar jurnal dan folio

5.

5.7.2007 (Sabtu)

8.00 pagi -1.00 petang

6.

7.7.2007

8.00 pagi- 13.20 tengah hari

M.S.3

PROJEK GOTONG-ROYONG PENILAIAN DAN REFLEKS IKENDIRI NAMA: MAYA NATASYA BT BORHAN TAHUN : 5 IKHLAS TEMPOH PELAKSANAAN: 26 JUN 2007 HINGGA 7 JULAI 2007 TARIKH 28.6.2007 1.7.2007 2.7.2007 3.7.2007 MASA 8.00pagi-11.00 pagi 2.30 petang 2.30 petang 2.30 petang TEMPAT Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah TUGASAN 1. Mesyuarat dan perbincangan 1. Menyiapkan folio 1. Membeli bahan dan alatan keperluan 1.Membuat persiapan untuk gotongroyong 1.Menjalankan aktiviti membersihkan Kawasan tempat tinggal yang dipilih. 2. Mengambil gambar. 1. Menyiapkan folio 2. Menyiapkan pelaporan dan jurnal individu 1.Menghantar folio dan jurnal individu

5.7.2007

8.00 pagi -1.00 petang 2.30 petang 8.00 pagi -1.00 petang

Tempat tinggal yang dipilih Sekolah Sekolah

6.7.2007 7.7.2007

M.S.4

1. Sumbangan saya dalam projek: 1. Saya dapat menyumbangkan tenaga dan bakti saya dalam menjalankan gotong-royong ini. 2. Saya dapat melibatkan diri secara kolektif dalam masyarakat setempat. 2. Bantuan pihak lain dalam menjayakan projek: Guru-guru PSK ,rakan-rakan dan penduduk kampong setempat yang memberi bantuan dan kerjasama kepada kami. 3. Faedah yang diperoleh kepada: (a) Saya dapat melibatkan diri dengan rasa bangga dan bersemangat melaksanakan gotong-royong Ini. (b) Penduduk setempat dapat memberi kerjasama dan sumbangan kepada sekolah dan sumbangan Di selokah. (c) Kami dapat meyumbangkan bakti kepada negara dan bertanggungjawab bersama dalam memastikan kawasan bersih,indah dan selamat . 4. Perasaan saya terhadap Projek Kewarganegaraan yang telah saya jalankan: Saya berasa seronoh dan bangga dapat menyumbangkan tenaga dan menjaga alam sekitar. 5. Masalah yang dihadapi: Kumpulan kami kurang mendapat kerjasama dan kami telah mengadakan perbincangan Dengan pengerusi dan guru penasihat. 6. Cadangan untuk menambahbaikan perjalanan projek: Merancng projek dengan lebih teratur dan memastikan semua kumpulan terlibat sama.

M.S.5

PELAPORAN 1. TAJUK: AKTIVITI GOTONG-ROYONG TEMAPAT TINGGAL 2. .NAMA AHLI KUMPULAN : 1.A.Rahim Bin Ali 2.Bachok Bin Bagindak 3.Siah Bte Utoh 4.Samy Kanu A/L S.Sumbamaniam 5.Ribut A/K Jantan 6.Kitinggan A/K Asan 3PENGHARGAAN : Ucapan terima kasih kepada semua penduduk ksmpung tempat tinggal, guru-guru PSK dan rakanrakan Yang membantu menjayakan aktiviti gotong-royong. 4. OBJEKTIF: 1. MENJELASKAN KEPENTINGAN MENYERTAI AKTIVITI GOTONG-ROYONG. 2. MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI GOTONG-ROYONG. 3. BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP TUGAS YANG DIAMANAHKAN 5. TEMPOH PELAKSANAAN: 28 JUN HINGGA 7 JULAI 2007

M.S.6

6. CARA PELAKSANAAN: MELAKSANAKAN PROJEK MENGIKUT KETETAPAN TARIKH DAN PERANCANGAN PROJEK. 7. MASALAH PELAKSANAAN: KERJASAMA DENGAN AHLI KUMPULAN KURANG MEMBERANSANGKAN. 8. KESIMPULAN: DI AKHIR PROJEK INI, KAMI DAPAT MELAKSANAKAN DAN MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN BAIK. KAMI DAPAT MENJALANKAN KERJA GOTONGROYONG DENGAN BAIK DAN MENDAPAT KERJASAM DARI PENDUDUK SETEMPAT.

M.S.7

GAMBAR-GAMBAR SEMASA GOTONG-ROYONG DIJALANKAN

M. S.8

11.RUJUKAN:

LAMPIRAN :

M.S.9

BORANG PENILAIAN PROJEK KEWARGANEGARAAN
Nama murid Tahun : ________________________________________________________ : ________________________________________________________

Arahan : Tandakan ( / ) pada skor yang berkenaan A. PERANCANGAN Kriteria Memberi dan menerima pandangan Mewujudkan suasana harmoni dalam perbincangan Menerima dan menghormati keputusan yang dibuat Mematuhi keutusan yang dibuat Berupaya mengenalpasti masalah Mengambil tindakan wajar dalam menyelesaikan masalah Bertanggungjawab dan merancang projek yang dijalankan Bekerjasama dalam kerja kumpulan Berkeupayaan merancang dan menyelaras agihan tugas secara adil Menyediakan struktur organisasi B. KERJA AMALI Kriteria Menepati tempoh masa yang dirancangkan 1 2 Perlaksanaan Projek Maklumat Projek Melaksanakan tugas dengan sempurna Mengumpul bahan berkaitan projek Menyimpan/mendokumentasikan projek Melaporkan masalah semasa projek dijalankan Tenang dan boleh mengawal diri ketika menghadapi masalah Objektif Projek tercapai 4 Keberkesanan projek Projek dilaksanakan secara berkumpulan dan menepati masa yang ditetapkan Tandakan (/)

Komponen Penilaian

Tandakan (/)

1

Komunikasi / interaksi sosial

2 3

Membuat Keputusan Menyelesaikan masalah Kesedaran sivik dan kewarganegaraan Kepimpinan

4

5

Komponen Penilaian

3

Penyelesaian masalah

5

Kepimpinan

Menjalankan tugas yang diberikan Menguruskan setiap aktiviti projek dengan baik

Komponen Penilaian

C. REFLEKSI Kriteria Mengetahui peranan dan tanggungjawab yang dipikul Memberi pandangan tentang faedah dan kekurangan projek

Tandakan (/)

1

Penilaian Kendiri

Memberi cadangan untuk memperbaiki sesuatu projek Mempunyai kesedaran untuk melibatkan diri / memberi sumbangan secara aktif dalam aktiviti-aktiviti projek Memberi sumbangan secara aktif dalam aktiviti projek. D. PORTFOLIO Kriteria Tajuk Projek Biodata kumpulan Memilih bahan yang sesuai dengan projek Menyusun bahana yang sesuai dengan projek

Komponen Penilaian 1 Kandungan Portfolio

Tandakan (/)

2

Dokumentasi/ Bahan-bahan lampiran bukti

Surat-surat/Sijil penghargaan/gambargambar/risalah-risalah Refleksi Struktur Organisasi Membentangkan projek Penyampaian berkesan Penggunaan bahan bantu semasa pembentangan

3.

Pembentangaan

BORANG REFLEKSI PROJEK KEWARGANEGARAAN
Nama : Tahun : __________________________________________________ __________________________________________________

Tajuk Projek : __________________________________________________ 1. Tugas saya: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 2. Kebaikan yang saya perolehi daripada perlaksanaan projek ini ialah : ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 3. Masalah yang saya hadapi semasa menjalankan projek ini ialah ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 4. Saya akan menjalankan projek kewarganegaraan pada masa akan datang kerana ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ 1. Dengan menjalankan projek kewarganegaraan saya akan ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

BORANG PENILAIAN PROJEK KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
PENCAPAIAN INDIVIDU Nama : Tahun : __________________________________________________ __________________________________________________

BIL A B C D

KOMPONEN Perancangan Kerja Amali Refleksi Laporan

JUMLAH SKOR / 10 / 15 /7 /8

JUMLAH
Pengesahan

/ 40

Disahkan murid ini mendapat Gred ________ dalam Projek Kewarganegaraan berdasarkan penglibatan sebenar murid. Tandatangan guru : ________________________ Nama Guru Cop Sekolah : Tandatangan ibu/bapa/penjaga : _____________________ Nama ibu/bapa/penjaga : ________________________ Tarikh : ______________ : _________________________ Tarikh : ______________

CONTOH CADANGAN PROJEK KEWARGANEGARAAN
CONTOH PELAKSANAAN
PROJEK KEWARGANEGARAANTAHUN 6 TEMA TEMA 5 MALAYSIA NEGARAKU - Membuat Buku skrap tentang Tokoh-tokoh kemerdekaan - Membuat Flash card tentang bendera-bendera negeri di Malaysia - Membuat brosur tentang tempat-tempat pelancongan di Malaysia PROJEK KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGRAAN TAHUN TEMA 5 TAJUK Tujuan : : : TAHUN 6 MALAYSIA NEGARAKU PROJEK JALUR GEMILANG CADANGAN PROJEK - Projek Jalur Gemilang - Menyediakan Mini Mural tentang tema-tema Hari Kemerdekaan

: - Mengenali Jalur Gemilang yang menjadi lambang negara

- Mengkaji sejarah Jalur Gemilang - Menghasilkan Jalur gemilang - Mengibarkan dan menghormati Jalur Gemilang Bahan - Cat - Berus warna - Alat tulis GERAK KERJA A. 1. 2. 3. B. 1. Perancangan : - Kain putih

Senaraikan tugasan yang hendak dilakukan dan bahagikan tugas Lantik ahli jawatankuasa untuk melakukannya Tetapkan tempoh masa untuk melaksanakan tugasan.
Pelaksanaan Sebelum menjalankan aktiviti, tentukan cara

a) Merekodkan projek b) Membuat minit mesyuarat atau minit sesi perbincangan yang diadakan c) Membuat catatan segala aktiviti yang dijalankan sebelum, semasa dan selepas projek d) Mengambil foto tentang kerja amali yang dijalankan

e) Membuat rakaman atau catatan hasil daripada temubual atau penerangan pihak yang terlibat 2. Lakukan aktiviti yang dirancang:

a) Mengkaji sejarah Jalur Gemilang b) Mencari maksud Jalur Gemilang c) Menghasilkan bendera Jalur Gemilang d) Memasang dan menaikkan Jalur Gemilang e) Memastikan protokol mengibarkan Jalur Gemilang f) Memastikan protokol kedudukan bendera dalam bilik mesyuarat g) Menentukan cara menghormati Jalur Gemilang C. 1. Penilaian dan Refleksi

Nilai hasil kerja, samada berjaya atau tidak menjalankan projek.

2. Selepas menjalankan projek, catat pengalaman semasa Sila rujuk Borang Penilaian Projek Kewarganegaran.
Pelaporan Sediakan juga portfolio berkaitan dengan projek yang dijalankan. Folio mesti mengandungi aspek-aspek sepertimana yang tercatat dalam dokumentasi murid. Contoh Penulisan Folio

3. D.

TEMA 5 : MALAYSIA NEGARAKU BIL 1 2. TAJUK 3. 4 5 6 7 8 9 SEKAPUR SIREH Asalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera. Terlebih dahulu izinkan saya mewakili ahli kumpulan ini menyampaikan sepatah dua kata dalam modul ini. Pelaksanaan projek ini amatlah menarik. Kami berasa seronok dapat membuat bersamasama dalam kumpulan. Semua ahli dapat memberikan komitmen, sumbangan dan kerjasama dalam melaksanakannya. Harapan kami agar modul ini dapat dihasilkan mengikut perancangan. Encik Halim Bin Hassan selaku Guru PSK dan guru Penasihat banyak memberikan bimbingan kepada kami. AHLI KUMPULAN OBJEKTIF PERLAKSANAAN PROJEK CONTOH HASILAN MASALAH / CADANGAN / KESIMPULAN PENGHARGAAN RUJUKAN 10 8 9 5-6 7 ISI KANDUNGAN SEKAPUR SIREH 2 3 4 MUKA SURAT 1

Terima kasih Cikgu! TEMA : MALAYSIA NEGARAKU AKTIVITI PROJEK : MENGHASILKAN JALUR GEMILANG TARIKH / TEMPOH PELAKSANAAN : BULAN OGOS ( 1 BULAN) TAJUK PROJEK : MENGHASILKAN JALUR GEMILANG UNTUK PERHATIAN: PUAN HALIZA BT JELANI GURU PSK TAHUN 6 LESTARi

AHLI KUMPULAN : KUMPULAN BESTARI
1. Mohd Fikri Bin Suhaini 2. Mohammad Syamir Bin Halim 3. Siti Khairunnisa Bte Mohd.Suhani 4. Aieshah Zakiah Bte Zahari 5. Shyamil Nabila Bte Yusri GURU PENASIHAT : PUAN HALIZA BINTI JELANI

Gambar dan biodata Ahli Kumpulan OBJEKTIF : 1. 2. 3.

Mengenali Jalur Gemilang yang menjadi lambang negara Mengkaji sejarah Jalur Gemilang Menghasilkan Jalur gemilang

4. Mengibarkan dan menghormati Jalur Gemilang
PERLAKSANAAN PROJEK : A. PERBINCANGAN KUMPULAN Menetapkan tarikh projek yang akan dijalankan iaitu pada 1.8.2007 hingga 30.9.2007 B. MENENTUKAN BAHAN DAN ALATAN 1. Bahan untuk membuat folio 2. Menyediakan alat tulis dan alatan yang sesuai untuk projek C. PEMBAHAGIAN TUGAS 1. MOHD FIKRI - Menyediakan bahan untuk membuat folio.

2. AIESHAH - Berbincang dengan guru untuk mendapatkan bahan yang digunakan 3. SITI KHAIRUNNISA - Membuat lakaran persembahan jalur gemilang 4. MOHAMMAD SYAMIR - Menyelaraskan perjalanan projek 5. SHYAMIL NABILA - Mengemaskini Jalur Gemilang yang telah dihasilkan * Setiap ahli kumpulan membuat laporan individu (jurnal) mengikut tugasan yang diberi A. MELAKSANAKAN PROJEK Melaksanakan projek yang dirancang dengan tugasan yang diberi Setiap ahli kumpulan mesti bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi. Laporan tugas dan kehadiran direkodkan seperti berikut: Merekod tugas yang dijalankan NAMA AHLI TUGASAN TARIKH

MOHD.FIKRI AIESHAH

Menyediakan bahan untuk membuat folio. Berbincang dengan guru untuk mendapatkan bahan yang digunakan Mengemaskini Jalur Gemilang yang telah dihasilkan

SHYAMIL NABILA

MOHD SYAMIR SITI KHAIRUNNISA

Menyelaraskan perjalanan projek Membuat lakaran persembahan jalur gemilang

HASILAN PROJEK

MASALAH : 1. 2.

Kehadiran ahli kumpulan yang kurang memberangsangkan. Sukar mendapat kerjasama daripada ahli kumpulan.

CADANGAN : 1.

Meminta guru mengatasi masalah ini dengan mengadakan perjumpaan dengan setiap ahli kumpulan berkenaan .

KESIMPULAN : Berasa bangga dengan Jalur Gemilang yang menjadi identiti kebanggaan negara