You are on page 1of 2

SURAT AKUAN PENERIMAAN BUKU TEKS Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Saya ……………………………………………………………….

dengan ini mengaku telah menerima buku sebanyak …………………..naskah daripada pihak sekolah. 2. Saya memahami bahawa semua buku tersebut merupakan Hak Kerajaan Malaysia yang dipinjamkan kepada saya dan saya tertakluk kepada peraturan Skim Pinjaman Buku Teks Sekolah. Dengan ini saya berjanji akan menjaga buku teks dengan baik dan mematuhi peraturan peraturan SPBT iaitu:3.1 Membalut buku teks dengan plastic lutsinar 3.2 Membawa buku teks ke sekolah 3.3 Tidak meninggalkan buku teks di kelas atau di merata-rata tempat 3.4 Tidak meminjamkan buku teks kepada pelajar lain 3.5 Tidak menconteng, merosakkan atau menghilangkan buku teks 3.6 Mengambil dan memulangkan buku teks pada waktunya 4. Sekiranya saya melanggar peraturan tersebut, maka pihak pengurusan SPBT sekolah berhak mengambil tindakan atau meminta saya menggantikan buku yang rosak/hilang tersebut termasuk mengambil semula semua buku teks yang ada pada saya. Kegagalan saya mematuhi peraturan SPBT turut membolehkan pihak sekolah mengambil apa-apa tidakan disiplin terhadap diri saya. Disahkan oleh guru kelas, (……………………………) Tarikh : ………………

3.

5.

Yang benar, (………………………………..) Murid Tarikh : ……………..

Diakui oleh: (………………………………) (Ibu/Bapa/Penjaga) Tarikh : ……………