You are on page 1of 3

Postaram si krtko wyjani, o co z TAWS i FMS i ich egzotycznymi badaniami w Universal Avionics chodzio.

"Zapisy" z TAWS od poczatku miay by amerykaskie i uwiarygodnione przez amerykaskich przyjaci. Tak skomponowa to MAK a potem gadko przyklepa AM bajajc o "badaniach i ekspertyzie" w Redmond. Mnie nawet to niespecjalnie dziwio, bo bajanie jest dla majcego pojcie oczywiste. Wkurzy mnie dopiero Albatros, ktry zaczadzony tym bajaniem wszed w faz dysonansu poznawczego i zacz publicznie apelowa: jak to, NTSB badaa, w Redmond badali, tam s ewidentne kamstwa. Zaapelujmy do Antoniego, do Amerykanw, niech jeszcze raz zbadaj, bo to si nie zgadza. Tym mnie pooy na opatki, boc to kompletny idiotyzm. I tu prosz odnale, co wyuszczyem na blogu FYM. 1. NTSB nie wykonywaa adnych bada, bo nie jest umocowana. Badania wykonywa MAK, wszystkie od A do Z. 2. MAK zwrci si o pomoc prawn do strony konwencji ICAO - NTSB w badaniu skrzynki FMS i TAWS, firmy amerykaskiej, czyli z jurysdykcji NTSB. 3. NSTB w ramach pomocy przekaza materiay do Redmond, otrzymane wyniki przekaza do MAK. 4. MAK na mocy konwencji ICAO przekazaa swj raport ze ledztwa z odczytami z Redmond do publikacji w NTSB. 5. NTSB opublikowaa raport MAK z zaznaczeniem autorstwa MAK. Jest tam godzina zdarzenia 8.56, do dzi. 6. NTSB i w ogle Amerykanie nie mogli i nie wykonali niczego w tej sprawie, wic nie mogli niczego bada, ogasza, publikowa. Wszystko, co mogli, to wypenic czyje proby na mocy umw miedzynarodowych. Redmond wykonao zlecon przez NTSB ekpertyze skrzynek, otrzymanych z Moskwy, w zakresie wskazanym przez Moskw. Nie musieli wykona tego na zlecenie MAK wprost, a na polecenie NTSB musieli wykona to o co poproszono i w cisym zakresie, o co poproszono. Taki mwi konwencja o wsppracy. NTSB poleca odczyta skrzynki i dokona ich zapisu na osi czasu z wizualizacj w postaci wykresu i zrzutem danych w postaci .xls - przykadowo. I to Redmond wykonuje. Nic ponadto. Nie moe wyraa opinii o prawidowoci danych, albo o stanie skrzynki, jeli nie jest o to proszona. MAK mg wysa rozbebeszone pudeko z wymienionymi czciami i poprosi o odczyt. Redmond wykonuje. I koniec. Cho jest oczywiste, e to faszerstwo, nie mog nic o tym mwi, bo o to nie pyta urzd NTSB. To jest jasne jak soce dla Antka, zatem opowieci o "ekspertyzach naszych przyjaci" s faszywe jak moneta 3 Z. 7. Wedug prawa midzynarodowego stronami do tego zdarzenia s rzdy PL i RU, ktre na mocy umowy rudego z Putinem przekazano do badania MAK. To umocowanie jest jasno przez MAK wykazane i opublikowane na stronie NTSB - prosz sprawdzi. Stronami s rzdy PL i RU. Zreszt to oczywiste, bo mwi o tym prawo midzynarodowe, prawo lotnicze, konwencja chicagowska i konwencja ICAO. Wszystkie zgodnie stwierdzaj, e samoloty pastwowe (state aviation) nale do wycznej kompetencji waciwych rzdw - waciciela samolotu i terenu zdarzenia. Jesli woski samolot rozwali si w Boliwii - rzdw Woch i Boliwii, jeli francuski

boeing na midzynarodowym Atlantyku - wycznie rzd Francji. Jak to Albatrosowi na pimie wyuszczyem, to mu kopara opada, a przyjaciele Kazi dostali strasznej guli. Podsumowujc: NTSB i Redmond tak naprawd nic nie badali, tylko odczytali to, co im w przygotowanych skrzyneczkach Moskwa przysaa i tylko tyle, bo tyle im kazano, a z wasnej inicjatywy nic robi nie mog. Oczywicie wiedz o wszystkim, zanim si wydarzyo, ale wiedza jest rzecz zbyt cenn, by si ni przed prostaczkami chwali. Albatros by askaw przytoczy mnstwo wycinkw ze strony NTSB, wrd ktrych wygrzebaem i wskazaem tne centralny, ucinajcy dalsz dyskusj. Z kontekstu odczytuj, e rozgorza wielki poar wszechwiata o to NTSB, wic wyjani, co tam jest czarno na biaym napisane i kady moe sobie przeczyta. 1. NTSB zajmuje si tylko i wyczenie wypadkami lotnictwa cywilnego na terenie USA oraz na wiecie (linie zarejestrowane w stanach) poprzez organizacje midzynarodowe ICAO. Tak samo dziaa PKBWL czy jak si to nazywa. Smolesk nie dotyczy lotnictwa cywilnego, ani terenu USA ani linii amerykaskiej. Na mocy porozumienia ICAO wszake, co jasno zaznaczone w linkowanym tekcie, MAK zwrcio si z wasnej inicjatywy o zamieszczenie ich protokou w rejestrach NTSB, gdzie spisuje si wszystkie wypadki oraz o pomoc prawn u amerykaskich producentw badanego przez MAK sprztu (rejestratory) produkcji amerykaskiej. 2. Wyranie zaznaczono, e wytwrc informacji jest MAK i tam naley kierowa dalsze zapytania, a NTSB nie odpowiada za ich tre (i domyslnie poprawno). 3. NTSB na wniosek MAK odpowiedzia pozytywnie, poredniczy w przekazaniu rejestratorw do producenta. Zadziaa tak na postawie konwencji ICAO, ktrej stron jest zarwno NTSB, jak i MAK, zobowizuje ona do wzajemnej pomocy przy badaniu wypadkw. MAK w zwoim wystpieniu udokumentowa swoje penomocnictwo do badania katastrofy lotnictwa pastwowego (czyli nie cywilnego) ma podstawie umowy midzy rzdami PL i RUS oraz procedur z zacznika konwencji genewskiej, czyli tych ktre stosuje NTSB we wsppracy z organizacjami midzynarodowymi. To w swietle umw miedzynarodowych zobligowao NTSB do wsppracy z MAK w imieniu zainteresowanych - rzdw PL i RUS. 4. NTSB nie prowadzi adnych bada, ekspertyz, porwna itd, poniewa nie jest do tego upowaniony. Wykona pomoc prawn dla MAK, publikujc ich wyniki oraz przekazujc materiay z.do amerykaskich producentw. Zostao to wyranie na stronach NTSB zaznaczone. Reasumujc: wszystkie informacje o Smolesku w NTSB pochodz od MAK (i jest to czytelnie zaznaczone). Dotyczy to w szczeglnoci godziny zdarzenia 6.56 UTC. W zwizku z powyszym dywagacje o rzekomych badaniach NTSB, wzywanie ich do takowych poprzez naszych parlamentarzystw jest idiotyzmem i naraa ich na mieszno. Nie jest natomiast zabawna akcja propagandowa wok "bada NTSB". Nie zrobi on nic w tej sprawie i - co wicej - nic zrobi nie moe, jak wykazano powyej, a gen. Anodina to sprawnie wykorzystuje. Ludzie, ktrzy to tego si przyczaj, s jej stronnikami.

Ze strony NTSB http://www.ntsb.gov/aviationquery/brief2.aspx? ev_id=20100429X00503&ntsbno=ENG10RA025&akey=1%20ENG10RA025 On April 10, 2010, about 0656 Coordinated Universal Time (UTC), a Tupolev Tu-154M, Tail Number 101, operated by the Polish Air Force as flight PLF101, crashed during approach to the Military Aerodrom Smolensk "Severnyi", Russia. All 89 passengers and 7 flightcrew were killed, including the President of Poland. The airplane was destroyed by impact and postcrash fire. Following the accident, the governments of the Russian Federation and the Republic of Poland concluded a bilateral agreement that the regional international independent safety investigation organization, the Interstate Aviation Committee (IAC), would conduct the investigation. Although the airplane was operated as a "state" aircraft, by the mutual agreement, the investigation was conducted following the guidance provided in ICAO Annex 13 Standards and Recommended Practices. As the United States was state of design and manufacture for the TAWS and FMS units, the NTSB was requested to support the investigation activity. For more information on the accident investigation, contact MAK at mak@mak.ru. ===================== Jak byk stoi, e MAK pdopisa z rzdem PL porozumienie o badaniu wypadku i na tej podstawie jest badajcym spraw wg prawa miedzynarodowego. Przesa wycig z raportu z prob o wpisanie do rejestru. I NTSB wpisao, o co proszono. Po dalsze informacje pyta wytwrc: contact MAK at mak@mak.ru ====================================== O co naley pyta Przewodniczncego Komisji? Dlaczego w NTSB zgoszono godzin zdarzenia 6.56 UTC, skoro "wiadomo" z raportu Millera e bya to 6.41? O ktrej godzinie wydarzya si katastrofa? Jakie to przedziwne siy uniemoliwiaj ustalenie godziny zdarzenia w pmilionowym miecie, midzy osiedlem, dwoma fabrykami i lotniskiem? Czemu Moskwa, Warszawa i Waszyngton posuguj si do dzi rnymi czasami? Czy mamy uznawa za poprawny "raport Millera"? - a jeli tak dlaczego "raport MAK" miaby by prawidowy, skoro podano w nim sprzeczne podstawowe dane, w tym godzin zdarzenia? Jeli "raport MAK" jest prawidowy dlaczego nie prowadzi si postpowania sprawdzajcego wobec min. Millera za podanie faszywych danych z badania tragedii, w tym sprzecznych podstawowych danych, w tym godziny zdarzenia? Pozdrawiam noworocznie! zz