You are on page 1of 133

Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

No. 37
Christiane Samuelsen

Christiane Samuelsen

Forældre : nr. 74 Samuel Peter Samuelsen og nr. 75 Ane Kirstine Sørensdatter

Børn : Christine Christensen, Søren Christian Christensen (18), Marie Kirstine Christensen og Ane Dorthea
Christensen

Navn : Christiane Samuelsen.


Født : 18. februar 1850 i Gudum Fabrikker, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Døbt : Hjemmedøbt 18. april 1850, dåben publiceret i Gudum Kirke den 19. maj 1850.
Faddere : Pigerne Christiane Andersdatter i Lumgaard og Ane Christensdatter i Gudum, aftægtsmand Christen
Christensen Hyllested (Stedfarfar) på Fabrikkens Kjær, hustru (Farmor Johanne Jensdatter) af Christen Christ-
ensen Hyllested ibd (samme sted) og ungkarl Lars Chr. Sørensen paa Gudumholms Hovedgaard.
Gift : 5. december 1873 i Mou Kirke, Fleskum Herred, Ålborg Amt, med Anders Peder Christensen (36).
Stilling : Tjenestepige, husmoder og syerske.
Død : 27. april 1932 i Gudumholm, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Begravet fra Gudumholm Kirke den 4. maj 1932.
Dødsårsag : Sygdom og alderdom – 82 år gammel.

Christiane Samuelsen blev født den 18. februar 1850 på Gudum Fabrikker i
Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, hvor hendes forældre, faderen
Samuel Peter Samuelsen (74) var arbejdsmand og hans hustru, moderen Ane
Kirstine Sørensdatter (75) var husmoder.

De boede på Gudumlunds Fabrik, hvor hendes fader arbejdede på enten


kalkværket eller teglværket, hvilket de fleste beboere gjorde på dette tidspunkt.
(Kirkebog 1827-1852, fødte Qvindekjøn, side 75, nr. 211 for 1850, Gudum Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt).
Gudum Kirke

Under grevskabet Lindenborg blev der inden for en kort årrække i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-
tallet opført en række fabrikker med tilhørende arbejderhuse, der blev kaldt Gudum Fabrik, som var forløberen for det
nuværende Gudumholm. I 1832 var der dog kun få fabrikker tilbage, nemlig kalkværket og teglværket, hvor der
arbejdede mange arbejdere, hvilket også var tilfældet for Christiane’s far.

I registreringen i Folketællingen 1. februar 1850 ses familien som boende i et Huus i Gudumlunds Fabrik, og familien var

Leif Christensen 1
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

faderen, arbejdsmand ved Gudumlunds fabrik, Samuel Peter Samuelsen (74), 40 år, og hans kone Ane Kirstine
Sørensdatter (75), 40 år, og sønnerne Jens Christian, 8 år, og Søren, 3 år, samt datteren Mette Johanne, 5 år. De er alle
født i Gudum Sogn undtagen moderen, der stammer fra Gunderup Sogn. Der er ingen bemærkninger om en snarlig
fødsel, men Christiane blev født den 18. februar 1950. (Folketælling fra 1. februar 1850 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I Folketællingen fra 1. februar 1860 var familien fortsat boende i et Huus i Gudumlunds Fabrik, matr.nr. 15, sammen
med familien Bredesen. Familie Samuelsen bestod af arbejdsmand Samuel Peter Samuelsen (74), 50 år, hans kone Ane
Kirstine Sørensdatter (75), 50 år, sønnen Søren, 13 år, datteren Christiane, 10 år, sønnen Christen, 8 år, og endvidere
boede der et almisselem hos dem, Christiane Lorensdatter. Sønnen Jens Christian og datteren Mette Johanne boede
ikke længere hjemme. (Folketælling fra 1. februar 1860 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Christiane Samuelsen gik i skole i Gudumholm fra 1857 til og med 1864, hvor hun blev konfirmeret den 3. april 1864 i
Gudum Kirke (året 1864 var året, hvor Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig).

Tegning af skolen som Christiane Samuelsen frekventerede fra 1857 til 1864
(fra ”Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid” af Th. Johansen)

I forbindelse med konfirmationen er det registreret i Kirkebogen, at hendes forældre er arbejdsmand Samuel Peder
Samuelsen (74) og hustru Ane Kirstine Sørensdatter (75).

De er alle noteret som boende i Gudumlundsfabrik, og Christiane som født den 18. februar 1850.

Tegning af arbejderhuse, som Christiane og hendes forældre boede i


(fra ”Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid” af Th. Johansen)

Christiane Samuelsen er i Kirkebogen registreret med standpunktskaraktererne ”temmelige gode kundskaber og


sædelig opførsel” samt registreret vaccineret (mod kopper) den 17. juni 1850 af Dr. Gad. (Kirkebog 1852-1867, Konfirmerede
Piger, side 113, nr. 4 for 1864, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 2
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samme år – den 2. november 1864 flyttede Christiane Samuelsen, 14 år gammel, hjemmefra for at tjene i Storvorde,
hvor hun er registreret som indrejst fra Gudum den 2. november, men fik det først afmeldt den 16. maj 1865 til Olsen
(Sognepræsten i Lillevorde, Sejlflod og Gudum indtil 1882). (Kirkebog 1858-1875, Tilgang, side 7, nr. 4, Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg
Amt).

Hendes far Samuel Peter Samuelsen (74) afgik ved døden 3 år efter Christiane’s konfirmationen, den 3. november 1867,
kun 57 år gammel.

Christiane har uden tvivl tjent forskellige steder i Storvorde, men ved Folketællingen
den 1. februar 1870 for Storvorde ses Christiane Samuelsen, 19 år, registreret som
arbejdspige hos Mølleejer Jens Christian Sørensen og hustru Mariane Jensdatter.
(Folketælling fra 1. februar 1870 for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt) og (Slægthistorien -
Slægten til Anna Solbjerg).

Fra november 1871 til november 1872 tjente Christiane Samuelsen, 22 år, hos
gårdmand Jens Rasmussen i Storvorde, og det var også på den tid, hvor hun blev
Jens Chr. Sørensen og hustru kærester med Anders Peder Christensen, og i maj måned 1872 havde hun et forhold
til ham, hvilket resulterede i, at deres første barn blev undfanget på dette tidspunkt.

Den 1. november 1872 udrejste Christiane Samuelsen, 22 år, fra Storvorde, og ifølge Kirkebogen rejste hun til Mou,
ingen yderligere bemærkninger. (Kirkebog 1858-1875, Afgang, side 43, nr. 12, Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Christiane Samuelsen rejste imidlertid ikke direkte til Mou, hvilket ikke skete før den 25. december 1872, hvor hun ses
at være indrejst i Mou, og det er registreret, at hun kom fra Romdrup. Det er ikke helt klart, hos hvem hun opholdt sig
hos i Romdrup fra den 1. november til den 25. december 1872, og der findes ikke umiddelbart noget registreret om
dette i til- eller afgangslister for Romdrup. Det fremgår også af registreringerne i Mou Kirkebog i forbindelse med
indrejsen, at hendes afgang er noteret som afmeldt til Pastor Peters, der var præst i Romdrup på den tid. I Mou Sogn
kom hun til at tjene hos Parcellist Søren Jensen i Egense, der senere blev forlover til hendes bryllup. (Kirkebog 1870-1875,
Tilgang, side 5, nr. 47 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 5. februar 1873 fødte Christiane Samuelsen en datter, som blev døbt Christine Christensen den 16. marts 1873 i
Mou Kirke. I Kirkebogen fremgår det, at det var Parcellist Søren Jensen i Egense, som havde anmeldt fødslen og udlagt
barnets fader som ungkarl Anders Peder Christensen (36), der på dette tidspunkt tjente hos P. Toft i Seilflod (Sejlflod).
Det fremgår i fødselsregistreringen i kirkebogen for Mou, at moderen, Christiane Samuelsen, tjente hos Gårdmand Jens
Rasmussen på timånedersdagen (se artiklen om uægte børn versus ægte børn) før barnets fødsel, hvilket blev anmeldt hos
Sognerådet (i Storvorde) den 7. april (1873) og accepteret samme dag. (Kirkebog 1869-1883, Fødte kvindekjøn side 72, nr. 5 for 1873,
Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 4. november 1873 forlod Anders Peder Christensen (36), 31½ år, Sejlflod
for at rejse tilbage til Mou. Af kirkebogens tilgangsliste i Mou ses, at han havde
meldt sin afgang til pastor Olsen i Sejlflod (Sognepræst i Sejlflod, Gudum og Lillevorde
indtil 1882), og at han tog tjeneste hos Parcellist Søren Jensen i Egense, samme
sted som hans kæreste Christiane Samuelsen havde tjeneste. Han vendte
således nu tilbage til sin fødeby, og til sit barn og dets moder Christiane
Samuelsen. (Kirkebog 1851-1874, Afgangsliste, side 118, nr. 27 for 1873, Sejlflod Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt, og Kirkebog 1870-1875, Tilgangsliste, side 6, nr. 36 for 1873, Mou Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 5. december 1873 blev Ungkarl Anders Peder Christensen (36) af Egense,
31½ år, gift i Mou Kirke med Pigen Christiane Samuelsen af Egense, 23½ år.
Forlovere var Gårdejer Jens Nielsen og Parcellist Søren Jensen, begge af Egense.
Det fremgår af kirkebogen, at der blev lyst for Anders Peder Christensen (36) og
Christiane Samuelsen første gang den 9. november 1873.

Ved brylluppets indgåelse var de begge fortsat tjenestefolk hos Parcellist Søren
Jensen i Egense. (Kirkebog 1869-1883, Vielse, side 182, nr. 7 for 1873, Mou Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt).

Den 5. maj 1875 rejste Anders Peder Christensen (36), født den 21. april 1842 og Anders’ & Christiane’s bryllupsbillede

hustru Christiane Samuelsen, 25 år, fra Egense, hvor de havde været tjenestefolk hos Parcellist Søren Jensen, der havde
hjulpet dem meget i forbindelse med fødslen af deres første barn. De flyttede til Gudum Sogn, hvor de bosatte sig som
indsidder i Lovisegaards Hus. (Kirkebog 1870-1875, Afgangsliste, side 57, nr. 8 og 9 for 1875, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt og
Kirkebog 1850-1875, Tilgangsliste, side 93, nr. 5 og 6 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 3
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Den 25. september 1875 fik Anders Peder Christensen (36) og


hustru Christiane Samuelsen en søn, der blev døbt Søren Christian
Christensen (18) i Gudum Kirke den 26. december 1875. Af
kirkebogen fremgår det, at de boede i Lovisegaards Hus. (Kirkebog
1868-1892, Fødte Mandskjøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt).

Den 11. november 1877 fik de endnu et barn, en datter, der blev
døbt Marie Kirstine Christensen i Gudum Kirke den 25. december
1877. Af kirkebogen fremgår det, at forældrene er Indsidder Anders
Peter (Peder) Christensen (36) og Hustru Christiane Samuelsen, og de
Lovisegård i 2011 – satellit foto boede fortsat i Lovisegaards Hus. (Kirkebog 1868-1892, Fødte Kvindekjøn,
side 128, nr. 14 for 1877, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1880 boede familien i et hus i Lillevorde by og sogn og bestod af Husfader og Arbeidsmand Anders
(Peder) Christensen (36), 37 år, født i Mou, hans Hustru Christiane Christensen, født Samuelsen, 29 år, født i Gudum,
datteren Christine Christensen, 6 år, født i Mou, sønnen Søren (Christian) Christensen (18), 4 år, født i Gudum og
datteren Marie (Kirstine) Christensen, 2 år, født i Gudum (Folketællingen fra 1. februar 1880 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg
Amt).

Den 23. juni 1880 fik de yderligere en datter, der blev døbt Ane Dorthea
Christensen i Lillevorde Kirke den 8. august 1880. Af kirkebogen fremgår det,
at forældrene er Indsidder Anders (Peder) Christensen (36) og Hustru
Christiane Samuelsen af Lillevorde Kjær. (Kirkebog 1871-1891, Fødte Kvindekjøn, side
97, nr. 6 for 1880, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1890 boede de fortsat i Lillevorde by og sogn og familien


bestod af Indsidder og Husfader Anders Peter (Peder) Christensen (36), 47 år,
fra Egense, hans hustru og husmoder Kristjane (Christiane) Christensen, 39 år,
fra Fabrikken Gudumlund, en søn Søren Christjan (Christian) Christensen (18), Lillevorde Kirke
14 år, fra Gudumlund, en datter Marie Kjerstine (Kirstine) Christensen, 12 år,
fra Gudumlund og en datter Ane Dorthea Christensen, 2 år, fra Lillevorde Kjær. (Folketælling fra 1. februar 1890 for Lillevorde
Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1901 boede familien i Sejlflod på matr.nr. 40L, hvortil de må være flyttet til i løbet af 1890’erne, alt
overvejende sandsynligt før april 1893. Familien bestod af Husfaderen Anders (Peder) Christensen (36), født 21. april
1841 i Mou, der var daglejer ved Agerbrug, hans hustru Kristiane (Christiane) Christensen (Samuelsen), født 18. februar
1850 i Gudum, der var Husmoder, en datter Marie (Kirstine) Christensen, født 11. november 1877 i Gudum, der var
Tyende, et plejebarn Astrid Nielsen, født 30. april 1893 i Seilflod (barnebarn - Christine Christensen’s barn), og et plejebarn
Petra Madsen, født 6. marts 1900 i Seilflod (barnebarn - Marie Kirstine Christensen’s barn). Det er noteret, at deres
ægteskab er indgået i 1873, og at de har 4 børn i ægteskabet. (Folketælling fra 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt).

I løbet af 1901 efter februar måned flyttede


familien til Gudumholm, hvor de havde købt
et lille landbrugssted, matr.nr. 11d, der lå ved
Den Store Sluse i Gudumholm (stedet blev i
senere tid kaldt for Slusegården).

Slusegården (et lille husmandssted) var ikke


stor, ca. 7 – 8 tdr. land med to køer. Så for at
få det hele til at løbe rundt, var de nødt til at
tjene nogle penge ved forskellige andre
arbejdsopgaver.

Christiane Samuelsen var syerske og syede for


folk, og hendes mand Anders Peder Chri-
stensen (36) havde opsyn med naboernes
kreaturer, og som betaling for dette fik han
lov til at lade sine to køer græsse langs
markvejene og langs kanalen.
Tegning af Karen Palsgaard fra Sejlflod, Slusegården før 1948 (dammen foran huset blev fjernet i 1948)

Leif Christensen 4
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Endvidere havde Anders Peder Christensen (36) arbejde med at passe slusens driftsfunktioner (åbne og lukke den, når det
var aktuelt samt rense og vedligeholde den), men der var også gode penge at tjene ved de fisk, som de kunne fange, når
vandet blev lukket af slusen og fiskene, der havde stået op mod strømmen, faldt til bunden. På den måde blev der
fanget en del laks, som blev solgt til gode penge inde i Ålborg, ligeledes var der også gode muligheder for andre fisk,
blandt andet ål.

Om sommeren, når slusen var lukket, og der kun var meget lidt vand i den, fik børnebørnene og deres kammerater lov
til at gå bag selve slusen. Det er oplyst, at de var noget nervøse for det, men også meget spændte, for de gik med bare
fødder, og det kildrede så sjovt omkring fødderne, når de kunne mærke fiskene, blandt andet ålene, der rigtig kunne
sno sig og smutte omkring.

Postkort med Anders Peder Christensen (36) ved Den Store Sluse ved Gudumholm med Ladegårdsbroen i øverste venstre hjørne

Slusen i Gudumholm skabte forbindelsen mellem Lindenborg å - der har sin start fra Lille Vildmose og løber ud i
Limfjorden - til den kunstigt lavede Lindenborg Å-kanal, som blev gravet færdig i 1778, og som kan ses, når der køres
over ”Den Skæve Bro” syd fra. Kanalen blev bygget som transportvej til Gudumholm Fabrikkerne (I sidste halvdel af 1800-
tallet, var der kun Teglværket og Kalkbrænderiet tilbage) som havde et enormt forbrug af tørv, som blev brugt til at fyre op i
ovnene med. Tørvene fragtedes på lægter fra Lille Vildmose til Gudumholm Fabrikkerne.

Lindenborg Å løber lige forbi Slusegården på den ene side, og på en anden side er kanalen, når de så skulle have
mælken fra deres køer afleveret, skulle det fragtes over kanalen i en lille robåd, som de havde. Mælken blev så stillet på
vejen, hvor mælkekusken (Mælk Hanne) kom og hentede den og bragte den til Niels Christensen’s mejeri i Sejlflod.

Tegning af deres båd, som de bl.a. fragtede mælk med (fra Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid af Th. Johansen)

På samme måde foregik det (nogle gange), når de skulle have besøg, så måtte gæsterne også fragtes over i den lille
robåd. Børnene var ikke altid lige begejstrede for dette, da de var nervøse for, at båden skulle kæntre. Der er ingen
overleveringer, der har berettet om, at det nogen sinde er sket.

Den 1. februar 1906 boede Husfader og Husejer Anders Peder Christensen (36), født den 21. april 1842, stadig i
Slusegården, matr.nr. 11d i Gudumholm, sammen med sin hustru Christiane Christensen (Samuelsen), født den 16. marts
(18. februar) 1850, en datter, Syerske Ane (Dorthea) Christensen, født den 24. (23.) juni 1880, og et plejebarn, Astrid
Nielsen, født den 30. april 1893 (barnebarn – Christine Christensen’s barn) (Folketælling fra 1. februar 1906 for Gudum Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 5
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Den 1. februar 1911 boede familien fortsat samme sted, og den bestod af Husfader og Husmand ved Landbrug Anders
Peder Christensen (36), født den 21. april 1842 i Mou, hans hustru Husmoder med Husgerning Christiane Christensen
(Samuelsen), født den 18. februar 1850 i Gudum, en datter Sypige Ane Dorthea Christensen, født den 23. juni 1880 i
Lillevorde, og et plejebarn Sypige Astrid Nielsen, født den 30. april 1893 i Sejlflod (barnebarn – Christine Christensen’s barn).
Det fremgår endvidere af folketællingen, at de flyttede til Gudumholm i 1901, og at sidste bopæl, inden de flyttede til
sognet, var Sejlflod. (Folketælling fra 1. februar 1911 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1916 boede de fortsat på Slusegården, og familien bestod af Husfader


Anders (Peder) Christensen (36), født den 21. april 1842, som nu modtog
alderdomsunderstøttelse på 500 kr. om året, af hvilket han betalte 1,31 kr. i skat til
kommunen. Han boede sammen med sin hustru Husmoder Christiane Christensen
(Samuelsen), født den 18. februar 1850, datter Ane (Dorthea) Christensen, født den
23. juni 1880, og slægtningen Petra Madsen, født den 6. marts 1900 (barnebarn -
Marie Kirstine Christensen’s barn). Det er noteret, at Christiane, Ane og Petra ikke var
skattepligtige. (Folketælling fra 1. februar 1916 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Det er oplyst, af et oldebarn – Minna Bælum – der huskede sin oldemor, at


”Krestjane ved Slusen” (som hun af folk på egnen var bedst kendt som), var en nydelig
gammel kone, slank og almindelig af højde, der altid havde et sort tørklæde rundt
om hovedet og knyttet under hagen, og så med et forklæde.

Familien boede på Slusegården resten af deres dage, og stedet gik i arv til datteren
Ane Dorthea og hendes mand Peter Olinus Olsen, og igen senere til deres datter
Christiane som ældre på gårdspladsen
Marie Olsen og hendes mand Ejnar Nielsen, og således har Slusegården været en
slægtsgård.

Lørdag den 5. august 1916 døde Christiane Samuelsen’s mand Anders


Peter (Peder) Christensen (36) 74 år gammel i hjemmet. Det fremgår
ikke, om der var forudgående sygdom eller anden årsag til hans død.
Han blev begravet i Gudumholm Filialkirkegaard, Gudum Sogn, Fleskum
Herred, torsdag den 10. august 1916. (Kirkebog 1912-1924, Døde Mandskøn,
side 184, nr. 4 for 1916, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Efter sin mands død overlod Christiane Samuelsen sin ejendom,


Slusegården, til sin datter Ane Dorthea Olsen og hendes mand Peter
Olinus Olsen. Gudumholm Kirke

Ved Folketællingerne i 1921, 1925 og 1930 boede der i alt fire personer på Slusegården. Det var husfaderen,
Boelsmand/landmand Peter Olinus Olsen, hans hustru Anna (Ane) Dorthea Olsen, deres datter Marie Kristiane Olsen og
Bedstemoderen, Aldersrentenyder Christiane Christensen, født Samuelsen. (Folketællingerne fra 1. februar 1921, 1925 og 1930 for
Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Christiane Samuelsen blev boende på ejendommen – Slusegården – sammen


med datteren og svigersønnen, indtil hun døde efter lang tids sygdom og
alderdom i en alder af 82 år, den 27. april 1932.

Af Kirkebogen fremgår det endvidere, at dødsattest og skifteattest blev udstedt


den 28. april 1932. Christiane Samuelsen blev begravet samme sted som sin
mand – på Gudumholm Filialkirkegaard i Gudumholm – onsdag den 4. maj 1932
(Kirkebog 1924-1935, Døde Kvindekøn, side 225, nr. 3 for 1932, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg
Amt

I Aalborg Amtstidende var der den 10. maj 1932 indrykket følgende:
”Hjertelig tak

til alle for den store Deltagelse, som blev udvist mod os ved vor kære Moder og Svigermoders lange Sygeleje, Død og Begravelse. En særlig Tak til
Pastor Fredriksen for hans mange Sygebesøg og Talen i kirken. Tak for Pladen og de mange Kranse.

Ane og Peter Olsen, Gudumholm”

Leif Christensen 6
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Kirkebog – fødsels og dåb

Kirkebog 1827-1852, fødte Qvindekjøn, side 75, nr. 211 for 1850, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
Christiane Samuelsen’s fødsel 18. februar 1850

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 7
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Folketælling – 1850, 1860 og 1870

Udklip af Folketællingen 1. februar 1870 for Storvorde

Leif Christensen 8
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Kirkebog – konfirmation

Kirkebog 1852-1867, Konfirmerede Piger, side 113, nr. 4 for 1864, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
Christiane Samuelsen’s konfirmation den 3. april 1864

Samme kirkebog – venstre udklip

Samme kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 9
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Kirkebog – vielse

Kirkebog 1869-1883, Vielse, side 182, nr. 7 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt
Anders Peter Christensen og Christiane Samuelsen gift den 05-12-1873

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 10
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Folketælling 1880 – 1890 – 1901

Folketællingslisten af 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Leif Christensen 11
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Folketælling 1906 – 1911 – 1916 – 1921 – 1925 – 1930

Folketællingslisten af 1. februar 1906 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, familien er nr. 2

Folketællingslisten af 1. februar 1911 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg amt

Folketællingslisten af 1. februar 1916 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Folketællingslisten af 1. februar 1921 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Folketællingslisten af 1. februar 1925 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Folketællingslisten af 1. februar 1930 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Leif Christensen 12
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Kirkebog – Døde

Kirkebog 1924 – 1935, døde kvindekøn, side 225, nr. 3 (første reg.), for 1932 for Gudum, Fleskum, Ålborg,
Kristiane Samuelsen død den 27-04-1932

Samme kirkebog - udklip

Leif Christensen 13
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Slusegården, Gudumholm,
Matrikelnummer 11d

Leif Christensen 14
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Foto af Slusegården

Foto af Slusegården med dammen foran huset – fotografiet er taget før 1948, hvor dammen i haven blev slettet.

Foto af Slusegården fotograferet efter 1948, men før 1952, hvor de begyndte af bygge om.

Leif Christensen 15
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Foto af Slusegården (Slusen) i 2011

Slusegården 2011 (hedder nu Slusen, som det står på kvisten), Gudumholmvej 26 - med kanalen mellem gården og Gudumholmvej

Slusegården bag træerne – Slusen var, hvor marken er foran træerne – Lindenborg å i forgrunden, hvor kanalen har sit udløb

Leif Christensen 16
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Foto af Slusegården (Slusen) i 2011

Udsigt fra Slusegården mod Gudumholm – slusen var inden for kanalen på marken til højre – broen til venstre over Lindenborg å er Ladegårdsbroen

Gudumholmsvej med Ladegårdsbroen og Gudumlund Kirke i baggrunden – Slusen var inde til højre

Leif Christensen 17
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Ålborg amt, herreder og sogne

Christiane Samuelsen, født den 18. februar 1850 i


Gudumlund Fabrik, Gudum Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt, har opholdt sig følgende steder:

1850 – 1864 – Gudumlund Fabrik, Gudum Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1864 – 1872 – Storvorde, Fleskum Herred, Ålborg
Amt.
1872 – 1872 – Romdrup (kun 1 ½ måned)
1872 – 1875 – Egense, Mou Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt.
1875 – 1880 – Lovisegaards Hus, Gudum Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1880 – 1893 – Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt.
1893 – 1901 – Sejlflod, Sejlflod Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt.
1901 – 1932 – Gudumholm, Gudum Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt.

Bemærk! – Gudumholm blev indtil 1902 kaldt for Gudumlund Fabrik.

Leif Christensen 18
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Kilder: Personlig overlevering af Egon Christensen (4).


Personlig overlevering af Else Birte Jensen (oldebarn til nr. 36 og nr. 37).
Personlig overlevering af (Kristian Madsen, oldebarn til nr. 72 og nr. 73).
Dataoplysninger fra Jette Bisgaard Jensen (tipoldebarn til nr. 36 og 37), stort arbejde med eftertavlen.
Hjælp fra Lokalhistorisk Arkiv for tidligere Sejlflod Kommune /v Formand Ebbe Nielsen 27-05-2011, og Bent Nielsen.
”Aner og beskrivelse af Slusen” af Jørgen Jørgensen (tipoldebarn til Anders Peder Christensen, se nr. 1-1-3-1 i
eftertavlen efter Anders Peder Christensen og Christiane Samuelsen - under nr. 18).
Jubilæumsskrift for Gudumholms Kirkes 100 års jubilæum i 2009, vedr. Gudumholm’s historie. (læs artiklen om
Gudumholm).
Gudumlund Fabrikkerne i den gamle tid af Th. Johansen. (læs artiklen om Gudumholm).
Slægthistorien - Slægten til Anna Solbjerg, familytreemaker. Generalogy.com.
Birgit og Niels’ hjemmeside vedr. (3, 3-4, 3-5, 3-6 og 3-5-5-2), http://www.123hjemmeside.dk/birgitognielshjemmeside/12568365.
Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen vedr. (3-6-2-3) - http://www.myheritage.dk/site-211587231/olesen.
Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen - http://www.myheritage.dk/site-174798771/jensen.
Gaarde-Kofoed-Egebjerg-Sogn-Odsherred Web Site v/ Jens Martin Kofoed.
https://www.hjallerupbibelcamping.dk/integrationscamp.html - vedr. (3-5-9-2).
MyHeritage – Hansens Website v/ Gerda Hansen – vedr. (3-5-9-1-4).

www.dk-gravsten.dk - vedr. mange gravstene i eftertavlen.


www.danskkirkegaardsindex.dk - vedr. (3-5-9).
www.breindahl.dk v/ Per Breindahl.
www.aoh.dk – Herning Folkeblads nyhedssite – vedr. (3-5-9-1-2 og 3-5-9-3-3).
www.randers-kristne-friskole.skoleporten.dk – vedr. (3-5-9-1-3).
www.vendsysselfrimenighed.dk - vedr. (3-5-9-2-2).
www.nghf.dk.
www.etcetera-magazine.dk.
www.aneguf.dk.
www.ancestry.com.
www.legacy.com - vedr. (6-3-2-1)
www.udvanderarkivet.dk.
www.midtvendsysselavis.dk - vedr. (3-5-9-3-1).
www.sydvest.dk - Dyrelægeteamet sydvest.dk.
www.europeana.eu.
https.plus.google.com - vedr. (3-6-2-1-3-2).
www.Borupif.dk - vedr. (3-5-2-3-3).
www.sodswiki.bibod.dk og Holbæk Amts Venstreblad fra 12-09-1979 – vedr. (3-5-2-4).
www.nordjyske.dk – vedr. flere artikler og billeder i eftertavlen.
www.nordjyske-avisarkiv.dk – vedr. mange billeder og artikler i eftertavlen.
www.elberling.photoshelter.com elberling.photoshelter.com – vedr. (3-4-3-1-1).
www.publicdebtnet.org - vedr. (3-4-3-1-1).
www.mypresswire.com - vedr. (3-4-3-1-1).
www.archives.com - vedr. (6-3-2-2 og 6-3-2-3).
www.treasury.gov - vedr. (3-4-3-1-1).
www.kongehuset.dk - vedr. (3-4-3-1-1).
www.mariager-efterskole.dk/oevrige-ansatte/ - vedr. 3-5-2-10-1).
www.frydensberg.dk/om skolen/medarbejdere/ - vedr. 3-5-2-10-1).
https://sn.dk/Egedal/Socialdemokrat-forlader-byraadet/artikel/565835 - vedr. (3-5-2-1-1)
Hk.dk - vedr. (3-5-2-1-1).
Det Kongelige Bibliotek – www.kb.dk - vedr. (3-4-1).
Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod – www.arkiv.dk - vedr. (3-4-3-4).
Statstidende – vedr. (3-5-2-5-1).
Randers Amts Avis – vedr. (3-5-2-3-1).
Ugeavisen-Vejle – vedr. (3-5-2-5-1-1).
Århus Stiftstidende – vedr. (3-5-2-5, 3-5-2-3-1).
Racine County, Mound Cemetery – www.usgwarchives.net – Foto: Larry & Linda Kopet.
Racine Journal Times – vedr. (6-3-1-4).
Facebook – vedr. mange billeder i eftertavlen.
Linked-In – vedr. flere billeder i eftertavlen.
Instagram – vedr. flere billeder i eftertavlen.
v1.nykoebing-sj-roklub.dk (3-5-2-4-1).
www.kristligt-dagblad.dk – vedr. (3-5-10-1-1).

Den elektroniske udgave af bogen Vort Sogn, udgivet af Vejle Bibliotek.


Kort og Matrikelstyrelsen.
Google Maps.
FarvskovPosten.

Kirkebog 1827-1852, fødte Qvindekjøn, side 75, nr. 211 for 1850, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1852-1867, Konfirmerede Piger, side 113, nr. 4 for 1864, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen 19
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Kirkebog 1858-1875, Tilgang, side 7, nr. 4 for 1864, Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1858-1875, Afgang, side 43, nr. 12, Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1870-1875, Tilgang, side 5 nr. 47 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1869-1883, Fødte kvindekjøn side 72, nr. 5 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1851-1874, Afgangsliste, side 118, nr. 27 for 1873, Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, og
Kirkebog 1870-1875, Tilgangsliste, side 6, nr. 36 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1869-1883, Vielse, side 182, nr. 7 for 1873, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1870-1875, Afgangsliste, side 57, nr. 8 og 9 for 1875, Mou Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt og
Kirkebog 1850-1875, Tilgangsliste, side 93, nr. 5 og 6 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1868-1892, Fødte Mandskjøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1868-1892, Fødte Kvindekjøn, side 128, nr. 14 for 1877, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1871-1891, Fødte Kvindekjøn, side 97, nr. 6 for 1880, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1912-1924, Døde Mandskøn, side 184, nr. 4 for 1916, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1924-1935, Døde Kvindekøn, side 225, nr. 3 for 1932, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketælling fra 1. februar 1850 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1860 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1870 for Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1880 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1890 for Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1901 for Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1906 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1911 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketælling fra 1. februar 1916 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingerne fra 1. februar 1921, 1925 og 1930 for Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

2-Leif Christensen’s aner tilbage til tipoldemor 37-Christiane Samuelsen

Christiane Samuelsen’s aner tilbage til bedsteforældrene

Leif Christensen 20
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Eftertavle for forældrene

Samuel Peder Samuelsen (74) og hustru Ane Kirstine Sørensdatter (75)

Børn

Deres børn:
1) Christen Samuelsen (døde som lille)
2) Jens Christian Samuelsen (døde som barn)
3) Mette Johanne Samuelsen
4) Søren Samuelsen
5) Christiane Samuelsen (37)
6) Christen Samuelsen

1)
Christen Samuelsen døde 1 dag gammel
* 29-05-1841
Tiendegaards Kær, Gudum, Ålborg
† 30-05-1841
Tiendegaards Kær, Gudum, Ålborg

2)
Jens Christian Samuelsen døde 13¾ år gammel
* 25-09-1842
Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 07-06-1856
Gudumlund Fabrik, Ålborg

3) husmoder indsidder og daglejer ved teglværk


Mette Johanne Samuelsen gift med Jens Rasmussen
* 16-02-1845 29-12-1865 * 26-04-1834
Gudumlund Fabrik, Ålborg Gudum Kirke Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 23-01-1919 † 29-07-1906
Gudumholm, Ålborg Gudumholm, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Gudumholm
Børn:
1) Udøbt dreng (døde før dåben)
2) Samuel Peter Jensen (døde som ung)
3) Anine Jensine Jensen (døde som ung)
4) Ane Kirstine Jensen
5) Rasmus Nielsen Jensen
6) Jens Kristian Jensen

Fra venstre: Mette, Jens, Rasmus, Ane og


siddende foran er det Jens Kristian
Fra MyHeritage, Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen Gudum Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk

4) arbejdsmand ved agerbrug


Søren Samuelsen ugift
* 16-04-1848
Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 05-01-1921
Gudum Kær, Ålborg
Begravet på Gudumholm filialkirkegård

Ved FT-1860 boede han hjemme hos forældrene i Gudumlunds Fabrik, FT-1870 arbejdede han hos sognefoged Niels Hansen Knudsen (52) i Lillevorde,
FT-1880 arbejdede han på Langkjærsgaard i Sejlflod hos Anders Christensen, FT-1890 arbejdede han som tyende hos en Anders Peter Andersen i
Gudumlunds Fabrik, FT-1901 arbejdede han som karl hos Jens og Mette Johanne Rasmussen (3).

Leif Christensen 21
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

5) husmoder husmand og arbejdsmand


Christiane Samuelsen gift med Anders Peder Christensen (36)
* 18-02-1850 05-12-1873 * 21-04-1842
Gudumlund Fabrik, Ålborg Mou Kirke Egense, Mou, Ålborg
† 27-04-1932 † 05-08-1916
Gudumholm, Ålborg Gudumholm, Ålborg

Børn:
1) Christine Christensen
2) Søren Christian Christensen (18)
3) Marie Kirstine Christensen
4) Ane Dorthea Christensen

Nærværende Personbeskrivelses person – se mere fra denne streng under nr. 18 Søren Christian Christensen

6) arbejdsmand husmoder
Christen Samuelsen gift med Ane Kirstine Rasmussen
* 06-02-1853 27-02-1877 * 28-04-1842
Gudumlund Fabrik, Ålborg Gudum Kirke Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 20-08-1918 † 28-12-1928
Racine, Wisconsin, USA Racine, Wisconsin, USA

Børn:
1) Rasmus Nielsen Samuelsen (døde som lille)
2) Rasmus Nielsen Samuelsen
3) Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen

Ane Kirstine Rasmussen fødte en uægte søn, Jens Christensen, 18-01-1860, i Gudumholm. Udlagt barnefar er soldat Christen Jensen, København.

Christen Samuelsen og Ane Kirstine Rasmussen emigrerede til Racine, Wisconsin, USA, i 1889, sammen med deres to fællesbørn. Hendes søn Jens
Christensen var allerede emigreret til USA i 1883.

Christen Samuelsen blev amerikansk statsborger 17-07-1906 sammen med den øvrige familie.

US-statsborgerskab - Fra ancestry.com

Det danske Udvandrearkiv – Fra emiarch.dk

Racine County, Mound Cemetery - Fra usgwarchives.net/wi/cemetery/images/racine/racine-mound/


(racine-mound0854.jpg og 0853.jpg) – Foto: Larry & Linda Kopet

Leif Christensen 22
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Børnebørn

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s børnebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s børn

3-1)
Udøbt dreng døde 3 dage gammel
* 19-12-1867
Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 21-12-1867
Gudumlund Fabrik, Ålborg

3-2)
Samuel Peter Jensen døde 17½ år gammel
* 25-10-1869
Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 25-05-1887
Gudumlund Fabrik, Ålborg

3-3)
Anine Jensine Jensen døde 14½ år gammel
* 25-10-1873
Gudumlund Fabrik, Ålborg
† 02-01-1888
Gudumlund Fabrik, Ålborg

3-4) sypige og husmoder havnearbejder og kusk


Ane Kirstine Jensen kærester med Jens Jensen (Gundersen)
* 06-09-1876 1897/98 * 10-07-1876
Gudumlund Fabrik, Ålborg Sdr. Kongerslev, Ålborg
† 03-09-1957 †
Gudumholm, Ålborg Ukendt

Børn:
1) Samuel Peter Jensen (født uden for ægteskab, udlagt barnefader Jens Jensen (Gundersen),
Lillevorde Kær)

(Samuels Peter Jensen var plejebarn hos bedsteforældrene Mette og Jens Rasmussen (3) jf. FT-1901 og FR-1906))

Fra Kirkebogen:
Den udlagte Barnefader vedkjender sig Paterniteten og
tillader Barnet at anvende sit Efternavn i Skriftlig Erklæ-
ring af 18. december 1898.

Ane Kirstine Jensen som ung


Fra MyHeritage/Olesen Web Site /v Inga Marie Olesen

statshusmand
gift med Niels Peter Jensen
07-05-1901 * 11-12-1877
Gudum Kirke Vildmosen, Gudum, Ålborg
† 27-01-1933
Gudumholm, Ålborg

Børn:
2) Ernst Kristian Jensen
3) Jens Nielsen Jensen
4) Johanne Birgitte Jensen
5) Emil Jensen

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 23
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5) husmand husmoder


Rasmus Nielsen Jensen gift med Kirstine Feldtmose
* 18-09-1879 10-04-1901 * 03-06-1880
Gudumlund Fabrik, Ålborg Lillevorde Kirke Lillevorde, Ålborg
† 25-01-1935 † 20-04-1961
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Amtssygehuset, Ålborg

Børn:
1) Ane Margrethe Jensen (død som lille)
2) Jens Kristian Severin Jensen
3) Johan Emil Jensen
4) Ane Margrethe Jensen
5) Holger Jensen
6) Knud Jensen
7) Aage Jensen
8) Sigurd Jensen
9) Else Metha Jensen Rasmus som ung mand
Fra MyHeritage/Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen
10) Erna Jensen

3-6) husmand husmoder


Jens Kristian Jensen gift med Sørine Andrea Pedersen Krag
* 21-05-1882 05-04-1912 * 11-02-1883
Gudumlund Fabrik, Ålborg Storvorde Kirke Østerenge, Storvorde, Ålborg
† 28-09-1959 † 22-05-1968
Gudum Kær, Gudum, Ålborg Gudum Kær, Gudum, Ålborg
Begravet i Gudumholm Kirkegård Begravet i Gudumholm Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Gudum Kær, Gudum, Ålborg

Børn:
1) Meta Mariane Jensen (død som lille)
2) Meta Mariane Jensen
3) Søren Peder Jensen
4) Emma Marie Jensen (død som lille)
5) Emma Marie Jensen

Jens Kristian Jensen og Sørine Andrea Pedersen som unge


Fra MyHeritage/Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen

Jens Kristian Jensen nederst og yderst til venstre


Sørine Andrea Pedersen nederst og yderst til højre
Foto fra Jensen Web Site v/Jette Bisgård Jensen

Sørine og Jens Kristian som ældre


Foto fra Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen
Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 24
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s børnebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s børn

6-1)
Rasmus Nielsen Samuelsen døde ½ år gammel
* 03-06-1878
Gudumholm, Ålborg
† 20-02-1879
Gudumholm, Ålborg

6-2) arbejdsmand husmoder


Rasmus Nielsen Samuelsen (Robert Samuelsen i USA) gift med Anna Maria Hansen
* 04-12-1879 12-02-1901 * 08-02-1884
Gudumholm, Ålborg Racine, Wisconsin, USA Danmark, nærmere?
† 21-01-1959 † 28-06-1963
Racine, Wisconsin, USA Racine, Wisconsin, USA

Børn:
1) Arnold Samuelsen

Rasmus Nielsen Samuelsen emigrerede til USA via Hamburg april 1889 sammen med sin far, mor og søster. Han blev US-statsborger 17-07-1906 som
resten af familien. I USA tog han navnet Robert Samuelsen med mellemnavn Nielsen eller Nelson.

Anna Maria Hansen emigrerede til USA 1899. Hun blev US-statsborger, ukendt tidspunkt, men fik udstedt pas som US-statsborger 08-05-1924 i
forbindelse med en besøgsrejse til Danmark. Deres søn er indskrevet i passet.

Det danske Udvandrearkiv – Fra emiarch.dk

US-statsborgerskab - Fra ancestry.com

Robert Nielsen Samuelsen var registreret som værnepligtig til både 1. og 2.


Verdenskrige, men om han kom til at udfører tjeneste vides ikke.
Fra ancestry.com

Leif Christensen 25
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

USA folketælling 1930 – Fra ancestry. com

Anna Marie Samuelsens ansøgning om US-pas i 1924


Fra ancestry.com

Robert’s og Anna’s registrering om dødsfald


Fra ancestry.com

Leif Christensen 26
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen gift med Parker Alexander Schoenike
* 07-05-1886 05-09-1903 * 08-05-1881
Dokkedal Kær, Mou, Fleskum, Ålborg Wisconsin, USA Oconomowoc, Wisconsin, USA
† 1980 † 24-04-1964
Racine, Wisconsin, USA Racine, Wisconsin, USA

Børn:
1) Florence Schoenike
2) Blanche Genovefa (Genvieve) Schoenike
3) Earl Christian Schoenike
4) Ralph Maynard Schoenike
5) Charles Lyle Schoenike

Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen emigrerede til USA via Hamburg april 1889 sammen med sin far, mor og broder. Hun blev US-statsborger 17-
07-1906 som resten af familien. Hendes mand Parker Alexander Schoenike er født som US-borger.

Racine Journal – Times, den 13. marts 1954


Fra ancestry.com

Udklip fra Times, 31. oktober 1940


Fra ancestry.com

Folketælling 1920 for Wisconsin


Fra ancestry. com

U.S. City Directory, Wisconsin 1957


Registreringskort for Parker Alexander Schoenike Fra ancestry. com
i forbindelse med 1. Verdenskrig - Fra ancestry.com

Dødsregistrering for Wisconsin for Parker Alexander Schoenike død


den 24. april 1964 – Fra ancestry. com

Leif Christensen 27
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Oldebørn

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s børnebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Jens Jensen Gundersen’s børn

3-4-1) tjenestekarl/landmand husassistent/husmoder


Samuel Peter Jensen gift med Karen Margrete Elfrida Christiansen
* 25-09-1898 22-06-1927 * 09-06-1907
Gudumholm, Ålborg Ålborg Rådhus Stengade 7, Budolfi Sogn, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Aase Kirstine Samuelsen Jensen

Fra Det Kongelige Bibliotek – www.kb.dk

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s børnebørn
3-3)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s børn

3-4-2) husmand husmoder


Ernst Kristian Jensen gift med Dagny Elvira Christensen
* 04-03-1902 18-12-1923 * 12-03-1903
Gudumholm, Ålborg Ellidshøj Kirke Ellidshøj Østerkær, Ålborg
† 13-10-1990 † 22-12-1984
Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Niels Peter Jensen

Dagny og Ernst
Fra Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen

Fra bogen ”Vort Sogn”


Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 28
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-3) husmand og arbejdsmand husmoder


Jens Nielsen Jensen gift med Alma Nielsine Jensen
* 16-08-1904 16-11-1928 * 13-08-1909
Gudumholm, Ålborg Gunderup Kirke Vårst Kær, Gunderup, Ålborg
† 02-07-1970 † 19-10-1979
Terndrup Sygehus, Rebild, Nordjylland Mou, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Lydia Kirstine Jensen
2) Kristia Emilia Jensen
3) Tove Jensen
4) Kaj Laurits Nielsen Jensen

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-10-1979
Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-06-1970

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk


Artikel om Jens i.f.m. hans død
Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-06-1970

3-4-4) husassistent og husmoder tjenestekarl og arbejdsmand


Johanne Birgitte Jensen gift med Kristian Peter Thomsen
* 02-10-1909 05-05-1931 * 04-04-1910
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Fjellerad Hede, Gunderup, Ålborg
† 27-08-1969 † efter 1969
Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Ålborg Ukendt
Begravet på Gudumholm kirkegård
Sidste fælles bopæl, Møgelholt, Als, 9560 Hadsund

Børn: Ukendt

Dødsannonce og takkenote vedr. Johannes død


Fra Nordjyske Avisarkiv af henholdsvis 31-08- og 04-09-1969

Leif Christensen 29
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-5) statshusmand husmoder


Emil Jensen gift med Elna Marie Andersen
* 26-05-1911 01-05-1938 * 04-10-1906
Gudumholm, Ålborg Ulsted Kirke Ulsted, Kær, Ålborg
† 03-03-1994 † 04-11-1988
Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Svend Egon Andersen (Elna Marie Andersen’s søn født uden for ægteskabet – faderen ukendt)
2) Rita Kirstine Jensen

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s børnebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børn

3-5-1)
Ane Margrethe Jensen døde 5¾ år gammel
* 18-10-1901
Gudumholm, Ålborg
† 21-07-1907
Gudumholm, Ålborg

3-5-2) Boelsmand husmoder


Jens Kristian Severin Jensen gift med Ane Margrethe Larsen
* 04-11-1903 08-11-1927 * 20-10-1908
Gudumholm, Ålborg Storvorde Kirke Sejlflod, Ålborg
† 24-10-1978 † 20-03-2006
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Enghuset, Gistrup, Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Rasmus Jensen
2) Grete Larsen Jensen (død som spæd)
3) Eva Kirstine Nielsine Jensen
4) Carl Vilhelm Jensen
5) Gunhild Jensen
6) Johan Emil Jensen
7) Eigil Jensen
8) Bjarne Helge Jensen Jens Kristian og Ane Margrethe
9) Poul Erik Jensen Fra MyHeritage/Olesen Web Site /v Inga Marie Olesen

10) Thorkild Jensen


11) Ingrid Jensen
12) Mogens Olav Jensen
13) Hans Jørgen Jensen

Storvorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 30
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-3) landmand
Johan Emil Jensen ugift
* 09-01-1906
Gudumholm, Ålborg
† 07-03-1935
Blokengen, Gudumholm, Ålborg

Gudumholm Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk

3-5-4)
Ane Margrethe Jensen yderligere data ukendt
* 12-06-1909
Gudumholm, Ålborg

Ukendt

3-5-5) husmand husmoder


Holger Jensen gift med Marie Kirstine Sørensen
* 07-02-1912 03-04-1945 * 21-02-1915
Gudumholm, Ålborg Gjøl Kirke Gjøl, Hvetbo, Hjørring
† 05-11-1993 † 13-01-2004
Storvorde, Sejlflod, Nordjylland Mou Plejecenter, Sejlflod, Nordjylland
Sidste fælles bopæl: Markvej 41, 9280 Storvorde
Børn:
1) Margit Elisabeth Jensen
2) Henning Jensen
3) Verner Jensen
4) Birgith Jensen

Dødsannoncer
Fra Nordjyske Avisarkiv af 15-01- og 17-01-2004

Fra bogen ”Vort Sogn”

Storvorde Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 31
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-6) landmand, gårdejer husassistent, husmoder


Knud Jensen gift med Magda Katrine Nielsen
* 18-02-1914 05-11-1939 * 05-05-1914
Gudumholm, Ålborg Visborg Kirke Glerup Mark, Visborg, Ålborg
† 01-01-1991 † 19-11-2007
Terndrup, Rebild, Nordjylland Terndrup, Rebild, Nordjylland

Børn:
1) Inge Margit Jensen

Dødsannonce Terndrup Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk Dødsannonce


Fra Nordjysk Avisarkiv, 02-01-1991 Fra Nordjysk Avisarkiv, 21-11-2007

3-5-7) cykelhandler og husmand syerske og husmoder


Aage Jensen gift med Ida Jørgine Sørensen
* 07-04-1917 25-02-1951 * 31-03-1922
Gudumholm, Ålborg Gjøl Kirke Gjøl, Hvetbo, Hjørring
† 15-05-2000 (hjerneblødning) † 16-04-2011
Dronninglund, Nordjylland Plejecenter, Brønderslev, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Børsgade 1 E, 9330 Dronninglund
Børn: Ingen
Ida er søster til Marie, der er gift
med Aage’s bror Holger (3-5-5)

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-05-2000 Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-04-2011

Nekrolog over Ida Jensen


Fra Nordjyske.dk 08-05-2011

Leif Christensen 32
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-8) lærer husmoder


Sigurd Jensen 1. ægteskab Edel Marie Svendtine Petersen
* 14-03-1920 16-03-1947 * 05-05-1923
Gudumholm, Ålborg Ulsted Kirke, Kær, Ålborg Glæsborg, Djurs Nørre, Randers
† skilt † 11-08-2001
Ukendt Frederikshavn, Nordjylland

Børn:
1) Jørgen Jensen

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, august 2001

lærer
2. ægteskab Johanne (Hanne) Andersen
1974 * 31-12-1918
Jysk Fødselsanstalt,
Johannes Sogn, Århus

Ukendt
Bopæl, Toftegade 45, 7760 Hurup Thy

Børn: Ingen fællesbørn

Artikel om Sigurd Jensen i anledning af 90 år fødselsdag Artikel om Hanne Jensen i anledning af 70 års fødselsdag
Fra Nordjyske Avisarkiv 13-03-2010 Fra Nordjyske Avisarkiv 29-12-1988

Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-12-2013

Leif Christensen 33
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9) husmoder gårdejer


Else Methea Jensen gift med Arne Viggo Christensen
* 17-12-1921 16-12-1945 * 23-08-1920
Gudum Kær, Ålborg Storvorde Kirke Mosbjerg, Horns, Hjørring
† 19-02-2016 † 06-10-2006
Strandby, Elling, Frederikshavn, Strandby, Elling, Frederikshavn,
Nordjylland Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Strandvej 65, 9970 Strandby
Else Methea’s sidste bopæl, Nørgårdsvej 24, 3. 9970 Strandby

Børn:
1) Kirsten Feldtmose Christensen
2) Viggo Feldtmose Christensen
3) Bente Feldtmose Christensen
4) Inger Christensen

Else Methea Jensen Arne Viggo Christensen


Foto fra - Gaarde Kofoed, Egebjerg Sogn, Odsherred Web Site v/
Jens Martin Kofoed

Arne Viggo Christensen var ejer af følgende ejendomme:


”Holmengen” 16/12-1045 til 14/3-1951
”Mellergården, Aasted sogn, Bækmoienvej 41, 9900 Frederikshavn, 15/3-1951 til 15/10-1991, og
Hannesvej 6, 9970 Strandby 15/10 - 1991

Maleri af gården ”Holmengen”


Arne Viggo Christensen’s fødehjem, og som han senere overtog.
Foto fra - Gaarde Kofoed, Egebjerg Sogn, Odsherred Web Site v/ Jens Martin Kofoed

Dødsannonce – Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-10-2006

Dødsannonce – Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-02-2016

Gravsten fra Elling Kirkegård


Fra danskkirkegaardsindex.dk

Leif Christensen 34
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-10) husmode gårdejer


Erna Jensen gift med Hartmann Winther Sørensen
* 19-08-1924 21-05-1949 * 17-08-1920
Gudum Kær, Ålborg Elling Kirke Elling, Horns, Hjørring
† 15-06-2010 † 01-02-2012
Elling, Frederikshavn, Nordjylland Elling, Frederikshavn, Nordjylland

bopæl, ”Vejen” Kvissel, 9900 Frederikshavn og Skolevangsvej 35, Elling, 9900 Frederikshavn
Børn:
1) Søren Winther Sørensen

Fra Nordjyske.dk
16-08-2010

Fra Nordjyske.dk, 16-08-2010

Fra bogen ”Vort Sogn”

Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-08-2010

Nekrolog over Erna


Fra Nordjyske.dk, 20-06-2010

Nekrolog over Hartmann


Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-02-2012

Dødsannonce Dødsannonce
fra Nordjyske Avisarkiv, 18-06-2010 fra Nordjyske Avisarkiv, 03-02-2012

Leif Christensen 35
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s børnebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s børn

3-6-1)
Meta Mariane Jensen døde 1½ år gammel
* 21-01-1915
Gudum Kær, Ålborg
† 17-08-1916
Gudum Kær, Ålborg

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk gravsten.dk

3-6-2) husassistent og husmoder husmand


Meta Mariane Jensen gift med Karl Gregers Andersen
* 13-02-1917 22-05-1938 * 31-01-1908
Gudum Kær, Ålborg Gudum Kirke Nøvling, Fleskum, Ålborg
† 29-06-1994 † 17-10-1980
Kongerslev, Sejlflod, Nordjylland Ålborg Sygehus, Nordjylland

Børn:
1) Anna Krista Andersen
2) Niels Jørgen Andersen
3) Inga Maria Andersen

Bryllupsbillede
fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv 03-07-1994 Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-11-1980

Meta og Karl som ældre


Foto fra Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen

Leif Christensen 36
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-6-3) husmand og arbejdsmand


Søren Peder Jensen ugift
* 18-12-1919
Gudum Kær, Ålborg
† 2003
Gudumholm, Ålborg, Nordjylland

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Søren boede hele sit liv i Gudumholm, hvor han overtog forældrenes hjem i Gudum Kær

To salgsannoncer fra henholdsvis 29-11-1969 og 09-12-1979 og en dødsannonce for Peter og Emma’s gode ven, 15-03-1988
Fra Nordjyske Avisarkiv

3-6-4)
Emma Marie Jensen døde 1 år gammel
* 04-05-1923
Gudum Kær, Ålborg
† 11-05-1924
Gudum Kær, Ålborg

Gudumholm Kirkegård
Fra Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen

3-6-5) plejemor
Emma Marie Jensen ugift
* 26-05-1925
Gudum Kær, Ålborg
† 10-07-1993
Gudum Kær, Ålborg , Nordjylland

Dødsannonce fra familien og fra plejebørn – Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-07-1993

Emma som ung


Fra Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen

Takke-annonce
Fra Nordjyske Avisarkiv,
Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk 29-07-1993

Leif Christensen 37
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s oldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s børnebørn
6-2)
Rasmus Nielsen Samuelsen’s og Anna Marie Hansen’s børn

6-2-1) ejendomsejer og salgsleder


Arnold J. Samuelsen ugift
* 10-07-1912
Racine, Wisconsin, USA
† 04-12-1984
Racine, Wisconsin, USA

Arnold Samuelsen’s og hans moder Anna Maria Samuelsen’s indrejse efter Danmarksophold i 1924 – Fra ancestry.com

Arnold Samuelsen var soldat fra 1942 til 1946 – Fra ancestry.com

Arnold J Samuelsen døde 04-12-1984 i Racine – Fra ancestry.com

Leif Christensen 38
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s oldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s børnebørn
6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen’s og Parker Alexander Schoenike’s børn

6-3-1) husmoder gårdejer


Florence Schoenike gift med Frank Stanley Halter
* 02-02-1905 23-04-1927 * 24-10-1895
Racine, Wisconsin, USA Racine Caledonia, Racine, Wisconsin, USA
† 28-11-1990 † 29-04-1981
Racine, Wisconsin, USA Racine, Wisconsin, USA

Børn:
1) Joan Halter
2) Henry Halter
3) Kathryn Halter
4) Nancy Halter

Fødselsregistrering for Florence og Frank


Fra ancestry.com

6-3-2) husmoder arbejdsmand


Blanche Genovefa (Genevieve) Schoenike gift med Harold Marvin Sanborn
* 05-08-1906 22-06-1929 * 01-07-1900
Racine, Wisconsin, USA Racine Oshkosh, Winnebago, Wisconsin, USA
† 26-04-1989 † 06-01-1973
Beaver Dam, Dodge, Wisconsin, USA Racine, Wisconsin, USA

Børn:
1) Carol Genevieve Sanborn
2) Richard Sanborn
3) Janet Sanborn

Fødsels og dødsregistrering for Blanche Schoenike Fødsels og dødsregistrering for Harold Sanborn
Fra ancestry.com Fra ancestry.com
USA-Folketælling 1940
Fra ancestry.com

Leif Christensen 39
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3-3) maskinist kontorassistent


Earl Christian Schoenike gift med Anna M. Jensen
* 22-02-1908 10-12-1938 * 15-05-1915
Racine, Wisconsin, USA Racine Boston, Massachusetts, USA
† 17-12-1975 † 14-12-1999
Racine, Wisconsin, USA Racine, Wisconsin, USA

Børn:
1) Sandra Kay Schoenike

2 forskellige reg. fra U.S. Directory 1952,


hvor hendes navn er skrevet forskelligt.
Fra ancestry.com

U.S. Folketælling 1940


Fra ancestry.com

Dødsregistreringer
Fra ancestry.com

West Lawn Memorial Park, Mount Pleasant, Wisconsin, USA – Fra ancestry.com

Leif Christensen 40
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3-4) soldat, fabriksarbejder og læderhåndværker


Ralph Maynard Schoenike ugift
* 16-01-1910
Kenosha, Wisconsin, USA
† 14-05-1988
Racine, Wisconsin, USA

Avisartikel om Ralph, der viser japanske


gæster, hvordan der skæres læder.
(Sunday Bulletin Racine, Wisconsin, 7.
november 1954, fra ancestry.com)

Registrering i forbindelse med 2. Verdenskrig for Ralph,


Fra ancestry.com

Dødsregistrering – Fra ancestry.com

6-3-5)
Charles Lyle Schoenike ugift
* 23-07-1913
Norway Township, Wisconsin, USA
† 29-10-1971
Birnamwood, Shawano, Wisconsin, USA
begravet på Wood National Cemetery 01-11-1971.

Registrering i henholdsvis US-Veteraners


dødsregistrering og Wisconsin døds-index,
samt Charles’ gravsten fra Wood National
Cemetery, Milwaukee
Fra ancestry.com

Leif Christensen 41
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Tipoldebørn

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Jens Jensen Gundersen’s børnebørn
3-4-1)
Samuel Peter Jensen’s og Karen Margrethe Elfrida Christensen’s børn

3-4-1-1)
Aase Kirstine Samuelsen Jensen gift med Simon Karstensen
* 28-01-1928 *
Gudumholm, Ålborg Ukendt
† 18-04-1977 *
Ebeltoft, Mols, Århus Ukendt
bopæl, Skelhøjevej 25, 8400 Ebeltoft

Børn:
1) Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s børnebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Levira Christensen’s børn

3-4-2-1) arbejdsmand husassistent/husmoder


Niels Peter Jensen gift med Inger Eriksen
* 06-04-1924 03-11-1951 * 03-03-1932
Gudumholm, Ålborg Gunderup Kirke Flamsted Mark, Gunderup, Ålborg
† 29-09-1992 †
Sygehus Syd, Ålborg , Nordjylland Ukendt

Børn:
1) Kaja Elise Jensen
2) Ernst Jensen
3) Bente Kirstine Jensen
4) Kirsten Jensen
5) Søren Jensen

Dødsannonce – Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-09-1992

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 42
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s børnebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s børn

3-4-3-1) husassistent landbrugsmedhjælper


Lydia Kirstine Jensen gift med Egon Frode Jensen
* 19-01-1930 14-11-1953 * 11-06-1926
Gudumholm, Ålborg Gudum Kirke Nørhalne, Biersted, Kær, Ålborg
† 17-07-2014 † 04-06-2001
Kongerslev, Ålborg, Nordjylland Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland
Gravlagt på Gudumholm Kirkegård

Børn:
1) Ove Sten Jensen
2) Jan Allan Jensen
3) Laurits Jensen

Dødsannonce - Nordjysk Avisarkiv, 07-06-2001

Fra nordjyske-avisarkiv.dk

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

3-4-3-2) husassistent og husmoder boelsmand/husmand


Krista Emilia Jensen gift med Valdemar Christensen
* 09-04-1932 04-06-1950 * 28-09-1918
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Sejlflod, Fleskum, Ålborg
† † 25-12-1991
Ukendt Klarup, Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Unavngiven pige (dødfødt)
2) Merete Christensen

Dødsannonce – Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-12-1991

Stående er det Valdemar og Krista Emilia,


og siddende er det form. hans forældre
Ole Christian Christensen og Annine Jacobsen
Fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen Sejlflod Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 43
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-3-3) medhjælpende hustru malermester


Tove Jensen gift med Jens Peter Kristiansen
* 21-08-1934 26-08-1954 * 16-03-1928
Gudumholm, Ålborg Gudum Kirke Gudumholm, Ålborg
† 08-04-1996 † 14-06-2010
Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland Gudumholm, Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Torben Joakim Kristiansen (død som lille)
2) Frits Kristiansen
3) Stig Kristiansen

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Dødsannonce – Fra Nordjysk Avisarkiv, 12-04-1996

Nekrolog for Jens Peter Kristiansen - fra nordjyske.dk

3-4-3-4)
Kaj Laurits Nielsen Jensen gift med Karin Hanne Ukendt
* 01-01-1951 *
Gudum Kær, Fleskum, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Rytterbakken 5, 9230 Svenstrup

Børn: Ukendt

Skolebillede fra Gudumholm Skoles 2. klasse fra 1960 – fra Lokalhistorisk Arkiv
Sejlflod
Bagerst fra venstre: Erik Bæk, Peer Christian Hansen, Hans Melgård, Karl Kjærgård, Erik Hovgaard og Kaj
Laurits Nielsen Jensen (3-4-3-4).
Midten fra venstre: Poul Andersen, Verner Jensen, Per Nielsen, Niels Christensen, Johnny Larsen, Tommy
Egmond Ørum Pedersen, Orla Gregersen og Eli Bloch.
Forreste fra venstre: Lilli Hansen, Lisbeth, Conny Melgård, Else Marie Hansen, Jytte Katrine Jørgensen, Jonna
Salvesen og Mona Christensen.

Leif Christensen 44
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s børnebørn
3-4-5)
Emil Jensen’s og Elna Andersen’s børn

3-4-5-1) (Elna Andersen’s uægte søn – faderen ukendt)


Svend Egon Andersen yderligere data ukendt
* 03-07-1927
Jysk Fødselsanstalt, Sct. Johannes Sogn, Århus

Ukendt

3-4-5-2) kontorassistent depotarbejder


Rita Kirstine Jensen gift med Teddy Christensen
* 20-12-1938 14-07-1957 * 20-09-1933
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Skørping, Ålborg
† 21-07-1970 † 10-11-2007
Gudumholm, Ålborg, Nordjylland Gudumholm, Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Tenna Worbech Christensen

Udsnit af artikel om Gudumholm af Jens Bondesen


Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-05-1969

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-07-1970

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-11-2007

Gudumholm Kirkegård – Foto fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 45
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børnebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børn

3-5-2-1) bagermester medhjælpende hustru


Rasmus Jensen gift med Oda Marie Iversen
* 18-11-1927 12-04-1952 * 27-12-1928
Østerenge, Storvorde, Ålborg Jetsmark Kirke Kaas, Jetsmark, Hvetbo, Hjørring
† 15-10-2011 †
Klarup, Ålborg, Nordjylland Ukendt
Sidste fælles bopæl, Aprilvej 9, 9270 Klarup

Børn:
1) Mai-Brit Jensen
2) Orla Jensen

Rasmus Jensen
Fra Olesen Web Site
v/ Inga Marie Olesen Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 19-10-2011

3-5-2-2)
Grete Larsen Jensen død 3 dage gammel
* 16-05-1929
Østerenge, Storvorde, Ålborg
† 19-05-1929
Østerenge, Storvorde, Ålborg

3-5-2-3) husassistent chauffør


Eva Kirstine Nielsine Jensen gift med Henning Kondrup Sørensen
* 04-05-1930 16-09-1950 * 01-07-1929
Østerenge, Storvorde, Ålborg Mou Kirke Gimming, Støvring, Randers
† †
Ukendt Ukendt
bopæl, Bastrups Alle 58, 8940 Randers SV

Børn:
1) Per Kondrup Sørensen
2) Bent Kondrup Sørensen
3) Lisbeth Kondrup Sørensen

Eva og Henning, 2000


Fra Olesen Web Site /v Inga Marie Olesen

Leif Christensen 46
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-4) arrestforvarer
Carl Vilhelm Jensen 1. ægteskab Nanna Brink
* 10-10-1931 * 13-06-1941
Mou Mose, Mou, Ålborg Ukendt
† 14-03-2009 skilt †
Nyk. Sjælland, Odsherred, Sjælland Ukendt

Børn:
1) Ulla Brink Jensen

Carl Vilhelm Jensen Nanna Brink, 2012


Fra Olesen Web Site /v Inga Marie Olesen Fra Facebook

2. ægteskab for begge Ulla Waldorff Knudsen


*
Ukendt

Ukendt
Børn:
2) Rikke Waldorff Jensen

Ulla Waldorff, 2011


Fra Facebook

Carl Vilhelm Jensen


Carl Vilhelm Jensen, vagtmester og arrestforvarer, Søren Andreasensvej 12, Fårevejle, Odsherred.
1931 blev han født i Mou i Himmerland.
1956 flyttede han til Sjælland som fængselsbetjent i Herstedvester.
1959 flyttede han som fængselsbetjent til arresten i Holbæk.
1969 blev han udnævnt til fængselsoverbetjent af 1. grad.
1973 blev han udnævnt til vagtmester.
1979 den 1. oktober blev han udnævnt til arrestforvarer i Arresten i Nykøbing Sjælland.

Kilde: Holbæk Amts Venstreblad 12. september 1979. Fra www.odswiki.bibod.dk


Nykøbing Sjællands Ting-, Arrest-, og Rådhus, ca. 1930

Fortsættes næste side

Leif Christensen 47
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-5) husassistent/husmoder chauffør


Gunhild Jensen gift med Willy Jens Jørgen Rasmussen
* 25-10-1933 20-11-1954 * 09-03-1927
Mou Mose, Mou, Ålborg Mou Kirke Barrit, Bjerre, Vejle
† † 14-01-2015
Ukendt Horsens, Midtjylland
Sidste fælles bopæl, Apotekerhaven 2, st. th., 8722 Hedensted
Børn:
1) Kjeld Richardt Ross
2) Poul Erik Ross

Hvorfor og hvornår børnene har fået efternavnet Ross, er der ikke fundet nogen forklaring på.

Fra Statstidende nr. 172 af 08-09-2015

Gunhild og Willy
Fra Jensen Web Site /v Jette Bisgård Jensen

3-5-2-6) landbrugsmedhjælper/arbejdsmand forretningsbestyrer


Johan Emil Jensen gift med Mary Marie Poulsen
* 22-06-1935 14-02-1959 * 25-09-1933
Mou Mose, Mou, Ålborg Gudum Kirke Gudumholm, Ålborg
† † 2009
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Kim Lauge Jensen
2) June Karina Jensen

Mary Marie og Johan Emil, 2009


Fra Facebook

3-5-2-7) chauffør plejerske


Eigil Jensen gift med Ursula Stegelmann
* 03-08-1937 1964 * 19-12-1943
Mou Mose, Mou, Ålborg Lindholm Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Jeanett Stegelmann Jensen

Eigil og Ursula
Fra Jensen Web Site /v Jette Bisgård Jensen Bryllupsbillede
Fra Nordjyske Avisarkiv, 05-10-1964

Leif Christensen 48
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-8)
Bjarne Helge Jensen gift med Lis Astrid Thygesen
* 24-12-1938 24-03-1962 * 08-03-1943
Høstemark, Mou, Ålborg Lillevorde Kirke Lillevorde, Ålborg
† † 24-08-1998
Ukendt Storvorde, Sejlflod, Nordjylland

Børn:
1) Jan Brian Jensen
2) Berit Jensen

Storvorde Kirkegård
Foto fra dk-gravsten.dk

Bjarne Helge Dødsannonce


Fra Nordjysk Avisarkiv, 27-08-1998
Fra Jensen Web Site/v Jette
Bisgård Jensen

2. forhold Sonja Gjerløv Jensen


* 10-02-1945
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Frejavej 9, 9280 Storvorde

Bjarne og Sonja, 2013 – Fra Facebook

3-5-2-9)
Poul Erik Jensen gift med Kamma Sørensen
* 03-08-1941 13-11-1964 * 21-05-1943
Mou Mose, Mou, Ålborg Ålborg Rådhus Øster Uttrup, Nr. Tranders, Ålborg
† 13-09-1986 † 03-03-2015
Ålborg, Nordjylland Pontoppidanstræde 54, Ålborg Øst
Begravet på Søndre Kirkegård, Ålborg Bisat på Nr. Tranders Kirkegård

Børn:
1) Claus Jensen
2) Brian Jensen

Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-11-1964

Dødsannonce Dødsannonce
Nordjyske Avisarkiv, 07-03-2015 Kamma og Poul Erik Kamma Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-09-1986
Fra Olesen Web Site v/ Inga Marie Olesen

Leif Christensen 49
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-10) afdelingsleder
Thorkild Jensen gift med Eva Rosenkilde Christensen
* 02-12-1944 13-04-1974 * 27-11-1952
Mou Mose, Mou, Ålborg Nørresundby, Kær, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Rosenskrænten 2A, 9310, Vodskov

Børn:
1) Tanja Rosenkilde Jensen
2) Rasmus Rosenkilde Jensen

Thorkild og Eva
Fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen

3-5-2-11) ekspeditrice maler


Ingrid Jensen gift med Leif Bonne
* 12-05-1946 15-01-1966 * 07-06-1940
Mou Mose, Mou, Ålborg Mou Kirke Mou, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Degnelodden 18, 9280 Storvorde

Børn:
1) Lars Bonne
2) Jannie Bonne
3) Ulrikka Bonne

Bryllupsnotits
fra Nordjyske Avisarkiv, 13-01-1966

Ingrid Jensen, 2005 - fra Facebook Leif Bonne, 2009 - fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 50
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-12) sygeplejerske
Mogens Olav Jensen gift med Else Marie Sølgård
* 18-07-1947 1972 *16-01-1951
Høstemark, Mou, Ålborg Storvorde Kirke Østerenge, Storvorde, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Jes Sølgård Jensen
2) Lisa Sølgård Jensen
3) Jacob Sølgård Jensen

Mogens Olav Jensen, 1967 Else Marie Sølgård nr. 1 fra højre i første række. Klassebillede 1961-62, Øster Enge Skole
Fra Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod Fra Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

Mogens og Elses bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-06-1972

Mogens Olav Jensen Else Marie Sølgård, 2017


Fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen Fra Facebook

3-5-2-13)
Hans Jørgen Jensen yderligere data ukendt
* 11-12-1950
Mou, Ålborg
† 31-10-2017
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Hans Jørgen Jensen


Fra Jensen Web Site v/ Jette Bisgård Jensen

Leif Christensen 51
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børnebørn
3-5-5)
Holger Jensen’s og Marie Kirstine Sørensen’s børn

3-5-5-1) lægesekretær polititjenestemand


Margit Elisabeth Jensen gift med Jørgen Christian Hansen
* 28-06-1946 1967 * 23-12-1944
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Gudum Kirke Ukendt
† 23-06-1991 †
Ålborg, Nordjylland Ukendt
Begravet i Nørre Tranders, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Strandbyvej 35, 9220 Ålborg Øst

Børn:
1) Anna-Dorthe Hansen
2) Michael Hansen

Margit og Jørgens bryllup


Nordjyske Avisarkiv, 16-08-1967

Artikel om Margit ifm. med hendes død


Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-06-1991

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-06-1991 Artikel fra Nordjyske.dk, 2006

Nørre Tranders Kirkegård Dødsannonce


Foto fra dk-gravsten.dk Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-06-1991

Leif Christensen 52
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-5-2) elektriker børnepædagog


Henning Jensen gift med Kirsten Ladekær Jensen
* 24-09-1947 14-04-1979 * 11-11-1951
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Nøvling Kirken Skagen, Horns, Hjørring
† † 11-10-2009
Ukendt Gug, Sønder Tranders, Ålborg

Barn:
1) Mette Ladekær Jensen

Fra Birgit og Niels’ hjemmeside, 2013 Dødsannonce - Fra afdøde.dk

3-5-5-3)
Verner Jensen gift med Anette Ukendt
* 27-06-1951 *
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn: Ukendt

3-5-5-4) medhjælpende hustru landmand/planteavler


Birgit Jensen gift med Børge Werner
* 16-12-1954 *
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tisted Skolevej 1, 9510 Arden
Børn: Ukendt

Avisartikel om aktiviteter i Tisted, Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-08-2001

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børnebørn
3-5-6)
Knud Jensen’s og Magda Katrine Nielsen’s børn

3-5-6-1)
Inge Margit Jensen yderligere data ukendt
* 07-11-1938
Glerup Mark, Visborg, Hindsted, Ålborg

Ukendt

Leif Christensen 53
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børnebørn
3-5-8)
Sigurd Jensen’s og Edel Marie Svendtine Petersen’s børn

3-5-8-1)
(Nilas) Jørgen Jensen yderligere data ukendt
* 06-01-1951
Ulsted, Kær, Ålborg

Ukendt
Han tog navneforandring den 11-09-2001 til Nilas Jørgen Jensen

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børnebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s børn

3-5-9-1) medhjælpende hustru bestyrer af sømandshjem


Kirsten Feldtmose Christensen gift med Bertil Willy Rostved
* 17-12-1946 04-05-1968 * 19-10-1940
Mosbjerg, Horns, Hjørring Strandby Kirke, Elling Rigshospitalet, København
† (Rosengade 12, 3, Sct. Poul, Kbh.)
Ukendt †
Ukendt
Bopæl, Godthåbsvej 9, 8850 Bjerringbro

Børn:
1) Jan Rostved
2) Brian Rostved
3) Michael Rostved
4) Karsten Rostved
5) Elisabeth Rostved
6) Jakob Rostved

Kirsten Feldtmose Christensen, 2005


Foto fra - Gaarde Kofoed, Egebjerg Sogn,
Odsherred Web Site v/ Jens Martin Kofoed

Artikel om Bertils 60 års fødselsdag


Artikel - Udklip fra Vendsyssel Tidende
Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-10-2000
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-12-1989

Leif Christensen 54
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-2) leder af Hjallerup Bibelcamping og formand for Kristelig Fagforening medhjælpende hustru
Viggo Feldtmose Christensen gift med Elna Holm Olesen
* 11-03-1949 17-09-1977 * 25-03-1951
Mosbjerg, Horns, Hjørring Hvidbjerg Kirke Hvidbjerg, Thisted
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ingemannsvej 24, Eling, 9900 Frederikshavn

Børn:
1) Anette Holm Feldtmose
2) Pia Holm Feldtmose

Viggo Feldtmose Christensen


Foto fra https://www.hjallerupbibelcamping.dk/integrationscamp.html

Fra Lokalavisen Frederikshavn, 2011

Udklip fra Lokalavisen Frederikshavn fra Nordjyske


Avisarkiv, 08-03-2009

Artikel om Elling Tømmerhandel, hvor Viggo Feldtmose arbejdede


Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-03-1988
Artikel i indremission.dk
af Anders Solgaard 12-08-2016

Leif Christensen 55
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-3) køkkenleder diakon og socialpædagog


Bente Feldtmose Christensen gift med Henning Laden Feldtmose
* 28-12-1960 19-07-1986 * 30-08-1958
Aasted, Horns, Hjørring Elling Kirke Try, Torslev, Dronninglund
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Hannesvej 14, 9970 Strandby

Børn:
1) Daniel Laden Feldtmose
2) Henrik Laden Feldtmose
3) Kristian Laden Feldtmose
4) Johannes Laden Feldtmose

Bente og Hennings bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-07-1986

Udklip af artikel i Skagens Avis, Nordjyske Avisarkiv, 30-10-1997

Bente Feldtmose Christensen, 2005


Foto fra - Gaarde Kofoed, Egebjerg Sogn,
Odsherred Web Site v/ Jens Martin Kofoed

Henning Feldtmose - Fra Kristendemokraternes hjemmeside - kd.dk

Familien Feldtmose, 2011 – fra venstre er det Johannes, Kristian, Daniel og Henrik
Nederst fra venstre er det Anna-Kirstine, Bente og Henning – Fra Facebook

Leif Christensen 56
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-4) sekretær journalist og kommunikationschef


Inger Feldtmose Christensen gift med Per Breindahl
* 21-11-1964 23-06-1984 * 15-11-1959
Skagen Sygehus, Horns, Hjørring Elling Kirke Hurup, Refs, Thisted
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Rasmus Breindahl
2) Kasper Breindahl

Inger og Pers bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv henholdsvis 17-06-1984 og 02-07-1984

Fra breindahl.dk

Fortsættes næste side

Leif Christensen 57
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s børnebørn
3-5-10)
Erna Jensen’s og Hartmann Winther Sørensen’s børn

3-5-10-1) ejendomskonsulent informatikassistent


Søren Winther Sørensen gift med Inger-Lis Ukendt
* 09-07-1950 1971 * 10-01-1952
Vejen, Elling, Horns, Hjørring Gærum Kirke Gærum, Horns, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl: Hjarddalsvej 19, 8883 Gjern

Børn:
1) Heidi Winther Sørensen
2) Johnni Winther Sørensen
3) Mette Winther Sørensen
4) Tina Winther Sørensen

Fra nordjyske.dk

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s oldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s børnebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s børn

3-6-2-1) kommis og ekspedient stenhugger og postbud


Anna Krista Andersen gift med Poul Sørensen
* 11-12-1940 02-09-1961 * 10-01-1940
Sdr. Kongerslev, Hellum, Ålborg Sdr. Kongerslev Kirke Nr. Sundby, Kær, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Helle Sørensen
2) Flemming Sørensen
3) Mette Sørensen

Fortsættes næste side

Leif Christensen 58
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-6-2-2) polititjenestemand
Niels Jørgen Andersen gift med Karin Due
* 24-03-1946 10-11-1973 * 28-08-1947
Sdr. Kongerslev, Hellum, Ålborg Brøndby Øster Kirke Frederiksberg, København
† † 23-01-2010
Ukendt Ålborg Amtssygehus, Nordjylland

Børn:
1) Michael Due Andersen
2) Mads Due Andersen
3) Kathrine Due Andersen

Niels Jørgen, 2012


Fra Facebook
Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-01-2001

3-6-2-3) lærer bibliotekar


Inga Maria Andersen 1. ægteskab for Inga Marie 2. ægteskab for Svend Svend Olesen
* 20-11-1951 20-11-1976 * 16-08-1952
Sdr. Kongerslev, Hellum, Ålborg Sdr. Kongerslev Kirke Sdr. Kongerslev, Hellum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Anders Olesen
2) Peter Olesen
3) Jakob Olesen

Inga Maria, 2016 Svend Olesen, 2015


Fra Facebook Fra Facebook
Inga Maria Andersen og Svend Olesen
Bryllupsbillede, 1976

Svend Olesen har tidligere været gift og nu skilt fra Maj-Britt Kristensen, som han har døtrene Mia Kristensen og Heidi Lisbeth Kristensen med.

Fortsættes næste side

Leif Christensen 59
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s oldebørn
6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen’s og Parker Alexander Schoenike’s børnebørn
6-3-1)
Florence Schoenike’s og Frank Stanley Halter’s børn

6-3-1-1)

Joan Halter yderligere data ukendt


* 1929
Racine, Wisconsin, USA

Ukendt

Joan Halter fra US School Yearbooks


fra University of Wisconsin. – Fra
ancestry.com

US-folketælling 1940
Fra archives.com

6-3-1-2) chauffør
Henry Frank Halter gift med Ukendt
* 02-09-1930 01-08-1953 *
Racine, Wisconsin, USA St. Rose Church, Racine Ukendt
† 30-03-1993 †
Union Grove, Racine, Wisconsin Ukendt

Deres børn:
1) Ukendt Halter

Henry F. Halter’s dødsregistrering – Fra ancestry.com

US-folketælling fra 1940, hvor hele Henry’s


familie fremgår. – Fra ancestry.com

6-3-1-3)
Kathryn Halter yderligere data ukendt
* 1935
Racine, Wisconsin, USA

Ukendt

Kathryn i School Yearbook,


Racine, Wisconsin 1952 – Fra
ancestry.com

Leif Christensen 60
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3-1-4) sygeplejerske
Nancy Jane Halter gift med Peter Christiansen III
* 01-09-1937 01-09-1956 *
Racine, Wisconsin, USA Our Savior’s Lutheran Church Ukendt
† 1983 †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt Christiansen
2) Ukendt Christiansen
3) David F. Christiansen

Mrs. Peter Christiansen III Nancy Halter Is Married Nancy Jane Halter, daughter of Mr. and Mrs.
Frank S. Halter, Lathrop Rd., exclianged marriage vows with Peter Christiansen III, son of Mr. and
Mrs. Peter Christiansen Jr., 1650 Washington Ave., in 7 p.m. nuptial rites on Sept. 1. Rev. L. M.
Andersen read the service in Our Savior's Lutheran Church. The bride appeared in an afternoon
dress of antique gold moire as she was given in marriage by her father. She wore a crown of
bronze chrysanthe mums matching those in her cascade bouquet. Matron of honor for her sister's
wedding was Mrs. Robert L. Sorensen. She wore a bronze taffeta afternoon dress and carried a
cascade of aqua carnations. Attending the bridegroom as best man was Jack Sundstrom. Ushers
were James Anderson and Henry Halter, brother-in- law and brother of the bride, respectively. A
reception in the home of the bride's parents honored the new Mr. and Mrs. Christiansen before
their wedding trip to Black River Falls. The bride attended the University of Wisconsin in Racine.
The bridegroom was affiliated with Delta Upsilon fraternity while attending Cornell University,
Ithaca, N. Y., for two years before enrolling at the University of Wisconsin in Madison where they
will make their home.
Ægteskabsartikel - Fra Racine Journal-Times Sunday Bulletin, side 23, 09-09-1956

Nancy’s familieskema med forældre og barn


Fra ancestry.com

Fortsættes næste side

Leif Christensen 61
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s oldebørn
6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen’s og Parker Alexander Schoenike’s børnebørn
6-3-2)
Blanche Genovefa (Genevieve) Schoenike’s og Harold Marvin Sanborn’s børn

6-3-2-1) lærer
Carol Genevieve Sanborn gift med Gilbert J. Manalli
* 16-07-1930 23-11-1950 * 29-06-1931
Racine, Wisconsin, USA Immanuel Episcopal Church Ukendt
† 02-02-2003 Racine, Wisconsin, USA † 21-04-2017
McGregor, Iowa, USA skilt Anderson, South Carolina
20-01-1983
Dodge County
Børn:
1) Christine Johanna Manalli
2) Sarah Ann Manalli
3) Jonathan Sanborn Manalli
4) James Gilbert Manalli
5) Mark Harold Manalli

Fra skoleårsbogen Wisconsin State College 1954 – Fra


ancestry.com

Avisartikel om deres afrejse til Tyskland,


Racine Journal-Times, mandag 05-06-1957.
Fra ancestry.com.

Skilsmisseregistrering – Fra ancestry.com

Avisartikel om deres bryllup, Racine


Journal-Times, mandag 27-11-1950.
Fra ancestry.com.

Gilbert J. Manalli blev gift igen den 21. august 1983 med Susan R. Blakeley, og de boede mange år i Saint Augustine i Florida.
Har ikke fundet oplysninger om, hvad der efterfølgende skete med Carol G. Sanborn, men hun flyttede til McGregor, Iowa, hvor hun døde i 2003.

Carol G. Sanborn – ObituaryMCGREGOR, Iowa - Carol G. Sanborn, 72, of McGregor, Iowa, formerly of Beaver
Dam, died on Sunday, Feb. 2, 2003, at her home following a long illness.
She was cremated and there will be no services.
Carol was born on July 16, 1930, in Racine, the daughter of Harold and Blanche
(Schoenike) Sanborn.
Carol worked as a licensed practical nurse in Beaver Dam for 30 years. She has
been living with her son, John, in McGregor, Iowa.
Survivors include three sons, John Manalli, McGregor, Iowa, Jim and Marc
Manalli, both of Reading, Pa.;
two daughters, Sarah Westover, San Bernardino, Calif., and Chris Manalli,
Beaver Dam; seven grandchildren;
one brother, Richard Sanborn, Racine, and one sister, Jane Giovanelli, Kenosha.

Nekrolog - Fra genlookups.com


Nekrolog - Fra legacy.com

Leif Christensen 62
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3-2-2)
Richard Sanborn yderligere data ukendt
* 1935
Racine, Wisconsin, USA

Ukendt

6-3-2-3)
Janet Sanborn yderligere data ukendt
* 1939
Racine, Wisconsin, USA

Ukendt

FT-1940 for Richard og Janet


Fra archives.com

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tipoldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s oldebørn
6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen’s og Parker Alexander Schoenike’s børnebørn
6-3-3)
Earl Christian Schoenike’s og Anna M Jensen’s børn

6-3-3-1)
Sandra Kay Schoenike yderligere data ukendt
* 1939 el. 1940
Racine, Wisconsin, USA

Ukendt

Sandra Schoenike’s graduation


Fra The Racine Journal-Times 5. Juni 1966
ancestry. com

Fortsættes næste side

Leif Christensen 63
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Tip2-oldebørn

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s oldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s børnebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s børn

3-4-2-1-1) teknisk servicemedarbejder


Kaja Elise Jensen gift med Steen Erik Larsen
* 08-11-1954 * 28-06-1951
Kærsholm, Mou, Fleskum, Ålborg Storvorde, Fleskum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Lannerparken 17, Frejlev, 9200 Ålborg SV

Børn:
1) Psymon Larsen
2) Lucas Larsen
3) Marianne Elvira Larsen

Steen Erik Larsen, 2017


Fra Facebook

3-4-2-1-2)
Ernst Jensen gift med Kirsten Ukendt
* 21-10-1955 *
Kærsholm, Mou, Fleskum, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt
2) Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen 64
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-2-1-3) smørrebrødsjomfru og serviceassistent


Bente Kirstine Jensen gift med Leif Stjernby Nielsen
* 14-06-1958 * 21-02-1955
Kærsholm, Mou, Fleskum, Ålborg Ukendt
† † 16-02-2010 (Kræft)
Ukendt Kamillianer Gården,
Ålborg, Nordjylland

Børn:
1) Kristian Stjernby Nielsen
2) Mikael Stjernby Nielsen

Bente og Leif, 2010 Leif Stjernby Nielsen som elevrådsformand i 1973


Fra Facebook Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-03-1973

Dødsannonce
Leif’s gravsten, Gudumholm Kirkegård, 2016 – Fra Facebook
Fra Nordjyske Avisarkiv, 19-02-2010

3-4-2-1-4) sundhedsservicesekretær tømrer


Kirsten Dagny Jensen gift med Claus-Jørn Sørensen
* 19-02-1961 17-05-1986 * 13-04-1960
Kærsholm, Mou Storvorde Kirke Kongstedlund, Sønder Kongerslev,
Fleskum, Ålborg Hellum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Nørkærsvej 22, 9280 Storvorde

Børn:
1) Mette Marie Sørensen
2) Morten Sørensen

Claus og Kirsten, 2016


Fra Facebook

Leif Christensen 65
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-2-1-5)
Søren Jensen yderligere data ukendt
*
Gudumholm, Fleskum, Ålborg

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s oldebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s børnebørn
3-4-3-1)
Lydia Kirstine Jensen’s og Egon Frode Jensen’s børn

3-4-3-1-1) cand.oecon., lederstillinger i Nationalbanken og en del tillidserhverv bla. i EU.


Ove Sten Jensen gift med Doris Ukendt
* 02-07-1955 *
Stensminde, Vadum, Kær, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt
2) Ukendt

Ove Sten Jensen – fra elberling.photoshelter.com Ove Sten Jensen’s CV – fra publicdebtnet.org Artikel i Erhverv- og Vækstministeriet
– fra mypresswire.com

Fra treasury.gov, 2013

Fra kongehuset.dk, 2007

Leif Christensen 66
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-3-1-2) gårdejer
Jan Allan Jensen gift med Gitte Pedersen
* 06-05-1959 *
Stensminde, Vadum, Kær, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skibstedbrovej 30, 9293 Kongerslev
Børn: Ukendt

3-4-3-1-3)
Laurits Jensen gift med Lotte Ukendt
* ca. 1965 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Anne Jensen

Fra Nordjysk Avisarkiv, 07-05-1999

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s oldebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s børnebørn
3-4-3-2)
Kristia Emilla Jensen’s og Valdemar Christensen’s børn

3-4-3-2-1)
Unavngiven pige dødfødt
* 04-03-1952
Sejlflod, Fleskum, Ålborg
† 04-03-1952
Sejlflod, Fleskum, Ålborg

3-4-3-2-2)
Merete Christensen yderligere data ukendt
* 19-04-1956
Langelinie, Sejlflod, Fleskum, Ålborg

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s oldebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s børnebørn
3-4-3-3)
Tove Jensen’s og Jens Peter Kristiansen’s børn

3-4-3-3-1)
Torben Joakim Christiansen døde 5 mdr. gammel
* 01-11-1954
Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Ålborg
† 08-06-1955
Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Ålborg
Begravet på Gudumholm Kirkegård, Ålborg

Leif Christensen 67
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-4-3-3-2) fuldmægtig cand.jur.


Frits Christiansen gift med Ann Ukendt
* 07-11-1956 *
Gudumholm, Ålborg Ukendt
† 02-04-1993 (kræft) †
Rigshospitalet, København Ukendt
Begravet på Ordrup Kirkegård

Børn:
1) Amalie Christiansen

Fra Nordjysk Avisarkiv, 20-09-1985 Dødsannoncer – Fra Nordjysk Avisarkiv, 04-04-1993

3-4-3-3-3) social- og sundhedsassistent


Stig Christiansen gift med Susan Gjerlev Nielsen
* 18-03-1960 1990 *
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Fælledparken 10, Gudumholm, 9280 Storvorde

Børn:
1) Evy Gjerlev Christiansen
2) Emil Gjerlev Christiansen

Stig’s og Susan’s bryllup


Fra Nordjysk Avisarkiv, 04-04-1990

Leif Christensen 68
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s oldebørn
3-4-5)
Emil Jensen’s og Elna Andersen’s børnebørn
3-4-5-2)
Rita Kirstine Jensen’s og Teddy Christensen’s børn

3-4-5-2-1)
Tenna Worbech Christensen 1. ægteskab Poul Christian Hansen
* 13-12-1959 1984 * 25-03-1956
Blokengen, Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Amtssygehuset, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Mette Hansen
2) Lotte Hansen

Tenna og Poul’s bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-06-1984

2. ægteskab Kenneth Jensen


*
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Vangen 1, Gudumholm, 9280 Storvorde

Børn:
1) Thomas Jensen

Fortsættes næste side

Leif Christensen 69
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-1)
Rasmus Jensen’s og Oda Marie Iversen’s børn

3-5-2-1-1) faglig sekretær politiassistent


Mai-Brit Jensen gift med Flemming André Hoff Kjeldsen
* 18-07-1952 07-09-1974 * 09-08-1951
Sct. Marie Hospital, Sct. Nicolai, Vejle Vor Frelser Kirke, Ålborg Ålborg
† 02-08-2015 †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Bonnie Hoff Kjeldsen,
2) Christina Hoff Kjeldsen

Mai-Brit og Flemmings vielse


Artikel af 05-09-1974 og Foto af 07-09-1974, begge
fra Nordjyske Avisarkiv
Flemming André Hoff Kjeldsen
https://sn.dk/Egedal/Socialdemokrat-
forlader-byraadet/artikel/565835

Maj-Britt, 2015 - Fra HK-bladet (hk.dk)

Sn.dk, 2016

Mai-Brits grav, 2016


Fra Facebook

Leif Christensen 70
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-1-2) lektor, MPK


Orla Jensen 1. ægteskab Britta Vejen Rasmussen
* 07-09-1955 1984 *26-11-1957
Børkop, Gauerslund, Holmans, Vejle Frelsers Kirke, Ålborg Kommunehospitalet, Budolfi, Ålborg
† skilt †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Søs Vejen Jensen

Orla Jensen, 2016 Britta Vejen, 2016


Fra Facebook Fra Facebook

Orla’s og Britta’s bryllup


Fra Nordjysk Avisarkiv, 24-06-1984

2. ægteskab Hanne-Vibeke Jørgensen


*
Horsens

Ukendt
Bopæl, Vinkelgårdsvej 9, Nyrup, 4500 Nykøbing Sjælland

Børn:
2) Louise Sofie Ejsing Jørgensen
3) Christina Ejsing Jørgensen

Hanne-Vibeke, 2013
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 71
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s børn

3-5-2-3-1) tømrer og kunstner


Per Kondrup Sørensen 1. ægteskab Kirsten Ukendt
* 17-01-1951 *
Ukendt Ukendt
† 23-08-2013 †
Hinnerup, Grundfør, Århus Ukendt

Børn:
1) Mie Kondrup Sørensen
2) Frank Kondrup Sørensen
2. ægteskab Mette Ukendt
*
Ukendt

Ukendt
Børn:
3) Rasmus Kondrup Sørensen

Per Kondrup Sørensen, 2012 - Fra Facebook Fra Århus Stiftstidende

Fra Randers Amts Avis

Fra Randers Amts Avis

Fortsættes næste side

Leif Christensen 72
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-3-2) optiker
Bent Kondrup Sørensen 1. ægteskab Rie Andersen
* 11-08-1953 * 26-04-1956
Ukendt Dragør, København
† skilt †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Sarah Kondrup Sørensen

4 generationer med 31 år i mellem. Yngste billede er taget 1-7-2014, ældste 1-7-1983 – fra Facebook.
På det yngste billede er det fra venstre Sarah med Berte og Rie bag ved sin moder.
På det ældste billede er det fra venstre Rie’s moder og bedstemoder. Rie står til højre med Sarah

kvalitetskonsulent
2. ægteskab Vibeke Korsgaard Marcussen
* 28-08-1955
Højbjerg, Århus

Ukendt
Børn:
3) Lærke Kondrup Marcussen
4) Luna Kondrup Marcussen

Bent og Vibeke, 2009 - fra Facebook

3-5-2-3-3) fodboldtræner
Lisbeth Kondrup Sørensen gift med Søren Offersen
* 06-12-1957 * 1968
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Thyvej 18, 8940 Randers SV

Børn:
1) Nete Offersen
2) Anne Offersen

Lisbeth Kondrup Sørensen, 2012 – fra Facebook Søren Offersen, 2015 – fra borupif.dk

Leif Christensen 73
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-4)
Carl Vilhelm Jensen’s og Nanna Brink’s børn

3-5-2-4-1) flere bestyrelses- og formandsposter


Ulla Brink Jensen gift med Kurt Mønsted Jensen
* 04-03-1962 *
Nyk. Sjælland, Ods, Holbæk Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Nyledsbakken 21, 4500 Nykøbing Sjælland

Børn:
1) Ida Mønsted Jensen
2) Line Mønsted Jensen

Ulla Brink, 2013 Kurt Mønsted, 2013


Fra Facebook Fra v1.nykoebing-sj-roklub.dk

3-5-2-4)
Carl Vilhelm Jensen’s og Ulla Waldorff Knudsen’s børn

3-5-2-4-2) konsulent
Rikke Waldorff Jensen gift med Heine Ukendt
* 22-11-1973 *
Amtssygehuset, Holbæk, Vestsjælland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Anna Waldorff Jensen
2) Johannes Waldorff Jensen

Rikke Waldorff, 2014


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 74
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-5)
Gunhild Jensen’s og Willy Jens Jørgen Rasmussen’s børn

3-5-2-5-1) assurandør/skadebehandler
Kjeld Richardt Ross 1. ægteskab Hanne Pedersen
* 26-03-1955 06-06-1981 * 24-12-1955
Horsens, Nim, Skanderborg Barrit Kirke, Vejle Ukendt
† skilt † 05-04-2009
Ukendt Hornsyld Sygehus, Hornsyld,
Hedensted, Vestjylland

Børn:
1) Christina Elena Ross
2) Christoffer Ross

Hanne’s gravsten fra Barrit kirkegård


Kjeld Richardt, 2013 Hanne Fra Instagram, 2017
Fra Christina’s Facebook Fra Christina’s Facebook

Fra dødsannoncer.afdøde.dk Fra Statstidende nr. 155 af 14-08-2009

Planner (design og udvikling)


2. ægteskab Charlotte Thidex
10-06-2000 *
Marstal, Ærø, Syddanmark

Ukendt
Bopæl, Ved Bækken 23, 8722 Hedensted
Børn:
3) Mikkel Thidex Grundsted-Lund
4) Mille Thidex

Charlotte, kaldet Sisse, 2014


Fra Facebook

Leif Christensen 75
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-5-2) teknisk designer


Poul Erik Ross samlevende med Conny Johansen
* 29-01-1968 *
Horsens, Nim, Skanderborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Drachmannsvej 5, 8723 Løsning
Conny Johansen har, fra et tidligere forhold, en
søn, Lennart Johansen, med Gunner Johansen.
Børn:
1) Ea Ross

Poul Erik, 2012


Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-6)
Johan Emil Jensen’s og Mary Marie Poulsen’s børn

3-5-2-6-1) polititjenestemand skoleleder og lokalpolitiker


Kim Lauge Jensen gift med Anette Evelyn Gregersen
* 25-10-1959 05-07-1988 * 18-10-1963
Amtssygehuset, Ansgar, Ålborg Københavns Rådhus Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ymersvej 2, 3600 Frederikssund

Børn:
1) Mike Lauge Jensen
2) Michelle Lauge Jensen

Anette, 2016
Kim Lauge, 2016 Fra Facebook
Fra Facebook

Bryllupsbillede
Fra Nordjyske Avisarkiv,
13-07-1988

Leif Christensen 76
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-6-2) social- og sundhedsassistent stationsbetjent i DSB


June Karina Jensen forhold med Ken Færch Nielsen
* 1973 * 30-07-19??
Gudumholm, Sejlflod, Nordjylland ophørt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Metisvej 22, 9210 Ålborg SØ Bopæl, Roald Amundsens Vej, 8, 3. th,
9210 Ålborg SØ
Børn:
1) Nathalie Karina De Lara

June, 2017 – Fra Facebook Ken, 2018


Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-7)
Eigil Jensen’s og Ursula Stegelmann’s børn

3-5-2-7-1) chauffør hos Post Danmark


Jeanett Stegelmann Jensen gift med Tommy Jessen
* 19-02-1969 20-06-1992 * 19-09-1961
Vodskov, Kær, Ålborg Vodskov Kirke Sverige
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Smørblomstvej 4, 9310 Vodskov

Børn:
1) Simon Stegelmann Jessen

Bryllupsannonce - udklip
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-06-1992

Jeanett Tommy
Fra Jensen Web Site/v Jette Fra Jensen Web Site /v Jette
Bisgård Jensen Bisgård Jensen

Jeanett og Tommy
ved deres sølvbryllup, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 77
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-8)
Bjarne Helge Jensen’s og Lis Astrid Thygesen’s børn

3-5-2-8-1)
Jan Brian Jensen forhold med Helle Karina Jensen
* 28-04-1962 * 25-06-????
Ålborg Domsogn, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kærhaven 46, 9270 Klarup

Jan Brian, 2014 Helle Karina, 2015


Fra Facebook Fra Facebook

3-5-2-8-2) revisor og regnskabschef


Berit Jensen yderligere data ukendt
* 29-03-1964
Ålborg Domsogn, Ålborg

Ukendt
Bopæl, Markvej 15, 9280 Storvorde

Berit, 2016
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 78
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-9)
Poul Erik Jensen’s og Kamma Sørensen’s børn

3-5-2-9-1) befalingsmand arkivar


Claus Jensen gift med Tina Knudsen Jensen
* 12-05-1965 24-10-1992 * 31-05-1965
Ålborg, Budolfi, Ålborg Budolfi Kirke, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kærgade 28, 8940 Randers

Børn:
1) Erik Knudsen Jensen
2) Anders Knudsen Jensen

Claus, Erik, Anders og Tina, 2014 – Fra Facebook

3-5-2-9-2)
Brian Jensen gift med Dorthe Eriksen
* 24-02-1971 29-05-1999 * 27-09-1969
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt søn Jensen

Avisannonce om Brian og Dorthe’s søn fødsel


Fra Nordjyske Avisarkiv, 04-08-1999

Brian Jensen, 2018


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 79
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-10)
Thorkild Jensen’s og Eva Rosenkilde Christensen’s børn

3-5-2-10-1) pædagog pedel


Tanja Rosenkilde Jensen gift med Carsten Christensen
* 13-04-1975 1995 * 05-11-1975
Ålborg Sygehus, Nordjylland Elimkirken, Ålborg Ålborg Sygehus, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vestparken 6, 9550 Mariager

Børn:
1) Jannek Rosenkilde Christensen
2) Silla Rosenkilde Christensen
3) Trisha Rosenkilde Christensen
4) Shanna Rosenkilde Christensen

Tanja, 2015 Carsten, 2015


Fra frydensberg.dk/om Fra mariager-efterskole.dk/
skolen/medarbejdere/ oevrige-ansatte/
Tanja og Carstens bryllup
Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-02-1995

3-5-2-10-2) business consulant cand.psych.


Rasmus Rosenkilde Jensen gift med Katrine Johanne Ottesen
* 11-05-1979 12-05-2012 * 03-05-1978
Ålborg Sygehus, Nordjylland Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Egensvej 14, 8240 Risskov

Børn:
1) Tilde Johanne Rosenkilde

Rasmus, 2017 og Katrine, 2015 - Fra Facebook

Leif Christensen 80
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-11)
Ingrid Jensen’s og Leif Bonne’s børn

3-5-2-11-1) rørsmed bygningsmaler- og sælger


Lars Bonne gift med Pia Kristensen
* 17-04-1966 * 24-07-1968
Mou Mose, Mou, Ålborg Nørre Sundby, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Aalborgvej 29, Mou, 9280 Storvorde

Børn:
1) Mathias Bjørn Bonne
2) Andreas Sebastian Bonne
3) Signe Caroline Bonne

Lars Pia, 2014


Fra Jensen Web Site Fra Facebook
v/ Jette Bisgård Jensen

Andreas, Lars, Mathias, Signe og Pia, 2016 – Fra Facebook

3-5-2-11-2) Laborant
Jannie Bonne gift med Henrik Toft Jørgensen
* 25-04-1969 * 22-08-1969
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Herningvej 60, Nørre Tranders, 9220 Ålborg Øst

Børn:
1) Jones Bonne Jørgensen
2) Maiken Bonne Jørgensen

Janni, 2014 og Henrik, 2013 – Fra Facebook

Leif Christensen 81
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-11-3) frisør chefkonsulent


Ulrikka Bonne gift med Jan Alsing Madsen
* 04-01-1975 16-08-2003 * 25-10-1970
Mou, Nordjylland Skagen Kirke Skagen, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Petravej 11, 9280 Storvorde

Børn:
1) Matti Alsing Bonne Madsen

Ulrikka og Jan, 2010 –Fra Facebook

Stillingsnotits
Nordjyske Avisarkiv, 10-08-2001

Ulrikka og Jans bryllup


Nordjysk Avisarkiv, 21-10-2003

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s børnebørn
3-5-2-12)
Mogens Olav Jensen’s og Else Marie Sølgård’s børn

3-5-2-12-1) socialpædagog pædagogisk konsulent


Jes Sølgård Jensen gift med Annette Simonsen
* 25-10-1972 05-08-1995 * 1966
Ukendt Lindholm Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Engtoftevej 36, 9000 Ålborg

Børn:
1) Christopher Sølgård
2) Christian Sølgård

Jes og sønnerne Anette, 2016 – Fra Facebook


Christian og Christopher, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 82
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-12-2) pædagogisk leder akt-pædagog


Lisa Sølgård Jensen gift med Simon Skov
* 15-03-1975 21-05-2004 på Rådhuset og 23-09-2009 i Lindholm Kirken * 17-10-1985
Nørresundby, Ålborg, Nordjylland Farsø, Vesthimmerland, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Byageren 33, 9400 Nørresundby

Børn:
1) Sille Skov Sølgård
2) Elias Skov Sølgård

Lisa og Simon med børnene Sille og Elias, 2107


Fra Facebook

3-5-2-12-3) lærer fysioterapeut


Jacob Sølgård Jensen gift med Trine Majlund Vestbo
* 06-08-1979 06-05-2006 *
Nørresundby, Ålborg, Nordjylland Næsbjerg Kirke, Varde, Ribe Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Stengårdsvænge 65, 2800 Kongens Lyngby

Børn:
1) Hugo Koldbjørn Majlund Sølgård
2) Hannibal Skjold Majlund Sølgård

Jacob, Hugo, Hanibal og Trine, 2017


Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-5)
Holger Jensen’s og Marie Kirstine Sørensen’s børnebørn
3-5-5-1)
Margit Elisabeth Jensen’s og Jørgen Christian Hansen’s børn

3-5-5-1-1)
Anna-Dorthe Hansen gift med Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

3-5-5-1-2)
Michael Hansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Leif Christensen 83
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-5)
Holger Jensen’s og Marie Kirstine Sørensen’s børnebørn
3-5-5-2)
Henning Jensen’s og Kirsten Ladekær Jensen’s børn

3-5-5-2-1) salgsassistent
Mette Ladekær Jensen gift med Anders Olsen
* 05-12-1979 15-04-2006 *
Ålborg, Nordjylland Ålborg Rådhus Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Engvej 6, Sebbersund, 9240 Nibe

Børn:
1) Victor Ladekær Olsen
2) Karoline Ladekær Olsen
3) Kastanje Ladekær Olsen

Bryllupsannonce
Nordjyske Avisarkiv, 12-04-2006 Anders Olsen, 2014
Mette Ladekær, 2012 Fra Facebook
Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s børnebørn
3-5-9-1)
Kirsten Feldtmose Christensen’s og Bertil Willy Rostved’s børn

3-5-9-1-1) truckfører, musiker og pædagog social- og sundhedsassistent


Jan Rostved gift med Lene Frøjk Braüner
* 12-04-1969 08-07-1989 * 24-07-1968
Helsingør, Lynge-Kronborg, Frederiksborg Vejerslev Kirke Århus, Midtjylland
† Houlbjerg, Viborg †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Viborgvej 151, 8600 Silkeborg

Børn:
1) Andreas Rostved
2) Sarah Rostved

Lene Frøjk Braüner – Foto fra Facebook

Jan Rostved – Foto fra janrosted.dk

Leif Christensen 84
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-1-2) it-direktør i Midtjysk PC pædagog


Brian Rostved gift med Mette Mikkelsen
* 29-09-1970 03-04-1993 * 22-06-1973
Grenå, Århus Galten Kirke, Århus Hadsten, Århus
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skolegade 50, 7430 Ikast

Børn:
1) Samuel Rostved
2) Sebastian Rostved

Mette Mikkelsen, 2011


Fra Facebook

Fra Aoh.dk – Hernings Folkeblads nyhedssite, 2017

Fra teamrostved.dk, 2018

Fortsættes næste side

Leif Christensen 85
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-1-3) it-projektleder pædagogisk leder


Michael Rostved gift med Henriette Hummelshøj Larsen
* 27-05-1978 24-06-2000 * 1977
Sønderborg Sygehus, Sønderjylland Vestervig Kirke Vestervig, Thisted
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Myntevej 39, 8920 Randers NV

Børn:
1) Sophia Hummelshøj Rostved
2) Nikolaj Hummelshøj Rostved

Michael Rostved – foto fra Facebook

Henriette, 2013
Fra Randers Amtsavis

Michael og Henriettes bryllup


fra Nordjyske Avisarkiv, 04-07-2000

Fra randers-kristne-friskole.skoleporten.dk

Fortsættes næste side

Leif Christensen 86
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-1-4) tømrermester/bygningskonstruktør kontorassistent og dagplejer


Karsten Rostved 1. ægteskab Maria Møller
* 08-02-1982 * 26-02-1980
Herning Sygehus, Ringkøbing Ukendt
† skilt †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Follingsvej 30, 9200 Ålborg SV

Børn:
1) Anna Lise Rostved
2) William Josef Rostved

Maria Møller, 2013


Fra Facebook

Fra www.svendpoulsen.com/teammember/karsten-rostved/

psykolog
2. ægteskab Hanna Nielsen
05-05-2012 * 20-10-1985
Skanderborg, Århus

Ukendt
Bopæl, Drastrup Skovvej 33A, 9200 Ålborg SV

Børn:
3) Ukendt Rostved

Karsten og Hanna, 2012 Hanne Nielsen, 2016


fra MyHeritage fra Facebook
Hansen Website v/ Gerda Hansen

Fortsættes næste side

Leif Christensen 87
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-1-5) sygeplejerske
Elisabeth Rostved yderligere data ukendt
* 26-01-1986
Herning Sygehus, Ringkøbing

Ukendt
Bopæl, Tove Ditlevsens Vej 252, st. 9000 Ålborg

Elisabeth Rostved, 2016 - Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-08-2016

3-5-9-1-6) it-konsulent designer


Jakob Rostved gift med Helene Munk
* 21-11-1988 11-09-2010 * 20-05-1987
Herning Sygehus, Ringkøbing Valby Frikirke, København København
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Azaleagangen 16, 2300 København S

Børn:
1) Karla Lux Rostved Munk
2) Vera Luz Rostved Munk
3) Frida Lue Rostved Munk
4) Nora Rostved Munk
5) Villy Rostved Munk

Helene og Jakob Rostved Munk, 2014 – fra Facebook

Leif Christensen 88
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s børnebørn
3-5-9-2)
Viggo Feldtmose Christensen’s og Elna Holm Olesen’s børn

3-5-9-2-1) optiker software developer


Anette Holm Feldtmose gift med Karsten Kousgaard
* 14-01-1979 22-05-2004 *
Elling, Horns, Hjørring, Nordjylland Elling Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Siøvej 21, 8370 Hadsten

Børn:
1) Amalie Feldtmose Kousgaard

Karsten, Anette og Amalie, 2014


foto fra Facebook
Annette og Karstens bryllup
Fra Nordjyske Avisarkiv, 22-06-2004 og 18-05-2004

3-5-9-2-2) administrativ medarbejder designer


Pia Holm Feldtmose gift med Rune Flemming Christensen
*02-09-1980 09-08-2003 * ??-07-1978
Elling, Horns, Hjørring, Nordjylland Elling Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Peter Wessels Vej 8, 9900 Frederikshavn

Børn:
1) Isabel Holm Feldtmose

Pia og Rune ved deres sølvbryllup, 2016


Fra Facebook

Pia og Runes bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-10-2003

Leif Christensen 89
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s børnebørn
3-5-9-3)
Bent Feldtmose Christensen’s og Henning Laden Feldtmose’s børn

3-5-9-3-1)
Daniel Laden Feldtmose yderligere data ukendt
* 07-10-1988
Strandby, Frederikshavn, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Arendalsvej 102, st. th., 8600 Silkeborg

Daniel – Fra Linkedin

3-5-9-3-2) psykolog medicinstuderende


Henrik Laden Feldtmose gift med Lene Engholm Rasmussen
* 07-08-1990 10-10-2015 *
Strandby, Frederikshavn, Nordjylland Herning Kirke Herning, Midtjylland
† *
Ukendt Ukendt
Bopæl, Frederiks Alle 174, 4., 8000 Århus C

Efter brylluppet er efternavnet, Engholm Feldtmose

Lene og Henrik, 2015


Fra aoh.dk, 21-12-2015

3-5-9-3-3) kirkepilot børne- og ungdomsmedarbejder


Kristian Laden Feldtmose gift med Anna-Kirstine Fredsgaard Jakobsen
* 01-12-1992 04-01-2014 *
Strandby, Frederikshavn, Nordjylland Brønderslev Kirke Flauenskjold
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Von Hattenstræde, 22, 2. tv, Randers C

Kristian og Anna-Kirstine, 2014 Fra midtvendsysselavis.dk


Fra Facebook

Leif Christensen 90
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-9-3-4)
Johannes Laden Feldtmose yderligere data ukendt
* 04-03-1996
Strandby, Frederikshavn, Nordjylland

Ukendt

Johannes Laden Feldtmose, 2014


Foto fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s oldebørn
3-5-10)
Erna Jensen’s og Hartmann Winther Sørensen’s børnebørn
3-5-10-1)
Søren Winther Sørensen’s og Inger-Lis Ukendt’s børn

3-5-10-1-1) efterskolelærer lektor


Heidi Winther Sørensen gift med Thomas Ingeman-Nielsen
* 11-05-2002 * 04-10-1974
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland Soderup Kirke, Tølløse Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vipperød Byvej 28, 4390 Vipperød

Børn:
1) Andreas Ingeman-Nielsen
2) Anna Ingeman-Nielsen

Heidi, 2016
Fra Facebook Thomas – Fra dtu.dk

Fra kristligt-dagblad.dk, 11-05-2002

Leif Christensen 91
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-10-1-2) sygeplejerske
Johnni Winther Sørensen gift med Sandra Ingrid Linnea Kranz
* *
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland Tyresö, Stockholm, Sverige
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kannehaven 87, 8240 Risskov,

Børn: Ukendt

Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-07-1994

Fra Nordjysk Avisarkiv, 09-10-1987

3-5-10-1-3) produktions- og teknologiudviklingsassisten selvstændig (NM-erhverv Aps)


Mette Winther Sørensen gift med Nikolaj Vipula Märtens
* 1980 * 22-11-1974
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland Skovby, Århus
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Bækgårdsvej 12, Skave, 7500 Holstebro

Børn:
1) Helle Winther Märtens
2) Pernille Winther Märtens

Nikolaj Märtens, 2017


Fra Facebook

Mette Winther, 2010


Interview til Teknisk Landsforbunds blad Teknikeren nr. 2, 2010

Leif Christensen 92
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-10-1-4)
Tina Winther Sørensen døde som barn
*
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland
† 07-01-1986
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland

Død- og takkeannonce, fra Nordjyske Avisarkiv, 15- og 29-01-1986

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s oldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s børnebørn
3-6-2-1)
Anna Krista Andersen’s og Poul Sørensen’s børn

3-6-2-1-1)
Helle Sørensen gift med Morten Buhl
* 15-12-1961 *
Lindholm, Kær, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

3-6-2-1-2) smed
Flemming Sørensen gift med Hanne Bernhard Pedersen
* 25-03-1964 27-07- 2002 *
Lindholm, Kær, Ålborg Vodskov Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Morgianevej 9, 9260 Gistrup

Flemming, 2015 - Fra Facebook

Flemming og Hannes bryllup


Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-08-2002

Leif Christensen 93
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-6-2-1-3) musiker og organist


Mette Sørensen gift med Ole Degn Henriksen
* 29-01-1970 *
Lindholm, Kær, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ellebæk 1, 9400 Nørresundby

Børn:
1) Jonas Degn Henriksen
2) Ida Degn Henriksen

Ole Degn, 2014 – Fra Sognebladet for Nørholm, no. 4, 2014/2015

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s oldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s børnebørn
3-6-2-2)
Niels Jørgen Andersen’s og Karin Due’s børn

3-6-2-2-1)
Michael Due Andersen gift med Helle Ukendt
* 13-12-1966 *
København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Cecilie Due Andersen

3-6-2-2-2)
Mads Due Andersen yderligere data ukendt
* 30-08-1977
Ukendt

Ukendt

Mads, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 94
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-6-2-2-3) veterinærsygeplejerske vvs-installatør


Kathrine Due Andersen gift med René Tranekjer Hansen
* 25-05-1981 * 28-02-1977
Fjerritslev, Vester Han, Thisted Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Max Tranekjer
2) Malou Tranekjer

Fra Dyrelægeteamet sydvest.dk – foto fra www.sydvest.dk

Rene og Kathrine, nytårsaften 2008


Fra Facebook

Foto fra www.europeana.eu, 1997

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tipoldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s oldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s børnebørn
3-6-2-3)
Inga Maria Andersen’s og Svend Olesen’s børn

3-6-2-3-1) lærer og lektor skribent


Anders Olesen gift med Stine Bakkeløkken
* 22-02-1978 12-04-2008 * 18-03-1980
Sdr. Kongerslev, Hellum, Ålborg Ukendt, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Hasselengen 31, 8361 Hasselager, Århus

Børn:
1) Ellen Olesen-Bakkeløkken
2) Marie Johanne Olesen-Bakkeløkken

Anders Olesen-Bakkeløkken, 2012


foto fra nghf.dd

Stine Olesen-Bakkeløkke, 2011


foto fra etcetera-magazin.dk

Leif Christensen 95
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-6-2-3-2) selvstændig - garn/broderiforretning


Peter Olesen gift med Rikke Hansen
* 27-08-1981 22-08-2009 * 12-08-1981
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Daniel Olesen
2) Rasmus Olesen

Peter Olesen sammen med sønnerne Daniel og Rasmus Rikke sammen med Daniel, 2016
Fra Facebook - 2013 Fra Facebook

3-6-2-3-3) stedfortræder hos Aldi


Jakob Olesen yderligere data ukendt
* 28-02-1991
Biersted, Kær, Ålborg

Ukendt

Jakob Olesen, 2018, fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s tipoldebørn
6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen’s og Parker Alexander Schoenike’s oldebørn
6-3-1)
Florence Schoenike’s og Frank Stanley Halter’s børnebørn
6-3-1-4)
Nancy Halter’s og Peter Christiansen’s børn

6-3-1-4-1)
Ukendt Christiansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

6-3-1-4-2)
Ukendt Christiansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Leif Christensen 96
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3-1-4-3)
David Francis Christiansen gift med Diane Lynn Brenneis
* 25-03-1959 01-10-1988 * 1964
Madison, Wisconsin, USA Milwaukee, Wisconsin Milwaukee, Wisconsin, USA
† 25-02-1995 †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt

Registreringen af deres vielse – fra ancestry.com

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip2-oldebørn


6)
Christen Samuelsen’s og Ane Kirstine Rasmussen’s tipoldebørn
6-3)
Anna Salone Petrea Kirstine Samuelsen’s og Parker Alexander Schoenike’s oldebørn
6-3-2)
Blanche Genovefa (Genevieve) Schoenike’s og Harald Marvin Sanborn’s børnebørn
6-3-2-1)
Carol Genevieve Sanborn’s og Gilbert J. Manalli’s børn

6-3-2-1-1)
Christine Johanna Manalli gift med Lane Michael Mcintyre
* 14-01-1952 10-06-1989 * 14-08-1956
Racine, Wisconsin, USA Colombia, Wisconsin Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Ukendt Mcintyre

Registrering af deres vielse – fra ancestry.com

Leif Christensen 97
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

6-3-2-1-2)
Sarah Ann Manalli gift med Walter W. Westover
* 25-02-1954 11-11-1977 * 06-07-1950
Aurora, Illinois, USA Dodge County, Wisconsin Beaver Dam, Wisconsin, USA
† skilt †
Ukendt 10-12-1984 Ukendt
Dodge County, Wisconsin

Børn:
1) Ukendt Westover

Registrering af vielsen – fra ancestry.com Registrering af skilsmissen – fra ancestry.com

6-3-2-1-3)
Jonathan Sanborn Manalli yderligere data ukendt
* 28-12-1958
Ripon, Wisconsin, USA

Ukendt

6-3-2-1-4)
James Gilbert Manalli yderligere data ukendt
* 15-01-1961
Thiensville, Wisconsin, USA

Ukendt

6-3-2-1-5)
Mark Harold Manalli yderligere data ukendt
* 13-06-1970
Racine, Wisconsin, USA

Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen 98
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Tip3-oldebørn

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipoldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s oldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s børnebørn
3-4-2-1-1)
Kaja Elise Jensen’s og Steen Erik Larsen’s børn

3-4-2-1-1-1)
Psymon Larsen yderligere data ukendt
*
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Psymon, 2016
Fra Facebook

3-4-2-1-1-2) opvasker
Lucas Larsen yderligere data ukendt
*
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

3-4-2-1-1-3) pædagogisk leder fysioterapeut


Marianne Elvira Larsen gift med Rico Holst
* 1979 12-09-2009 * 15-01-1978
Ålborg, Nordjylland Storvorde Kirke Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skrænten 37, 9280 Storvorde

Børn:
1) Amalie Elvira Holst
2) Victoria Elvira Holst
3) Lucia Elvira Holst

Bryllupsbillede fra Nordjyske Avisarkiv, 13-11-2009

Leif Christensen 99
Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipoldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s oldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s børnebørn
3-4-2-1-3)
Bente Kirstine Jensen’s og Leif Stjernby Nielsen’s børn

3-4-2-1-3-1) plade- og konstruktionssmed optometrist (kontaktlinseoptiker)


Kristian Stjernby Nielsen forlovet med Tanja Lybech Lund
* 21-07-1978 28-02-2007 *
Kongerslev, Ålborg, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Firkløvervej 2, Gudum, 9280 Storvorde

Børn:
1) Tobias Stjernby Lybech Lund

Kristian og Tanja, 2016


Fra Facebook

3-4-2-1-3-2) kabelarbejder social – og sundhedshjælper


Mikael Stjernby Nielsen gift med Jenny Marie Steenfeldt Boelsmand
* 12-01-1987 16-07-2016 *
Kongerslev, Ålborg, Nordjylland Dalbyover, Århus
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Jernbanegade 4, 9293 Kongerslev

Børn:
1) Alexander Steenfeldt Stjernby Nielsen
2) Sebastian Steenfeldt Stjernby Nielsen
3) Karla Steenfeldt Stjernby Nielsen

Jenny og Mikael,2017
Fra Facebook

Leif Christensen 100


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipoldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s oldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s børnebørn
3-4-2-1-4)
Kirsten Dagny Jensen’s og Claus Jørn Sørensen’s børn

3-4-2-1-4-1) social- og sundhedsassistent


Mette Marie Sørensen gift med Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Mikkel Ukendt

Mette med Mikkel,


2017 Fra Facebook

3-4-2-1-4-2) salgsassistent salgsassistent


Morten Sørensen gift med Marianne Handskemager Leth
* 2017 * 1987
Ukendt Mou, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vandværksvej 15, 9280 Storvorde

Børn:
1) Magnus Handskemager Sørensen

Morten, Marianne og Magnus, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 101


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipoldebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s oldebørn
3-4-3-1)
Lydia Kirstine Jensen’s og Egon Frode Jensen’s børnebørn
3-4-3-1-3)
Laurits Jensen’s og Lotte Ukendt’s børn

3-4-3-1-3-1)
Anne Jensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipoldebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s oldebørn
3-4-3-3)
Tove Jensen’s og Jens Peter Kristiansen’s børnebørn
3-4-3-3-2)
Frits Kristiansen’s og Ann Ukendt’s børn

3-4-3-3-2-1)
Amalie Christiansen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipoldebørn
3-4-3)
Jens Nielsen Jensen’s og Alma Nielsine Jensen’s oldebørn
3-4-3-3)
Tove Jensen’s og Jens Peter Kristiansen’s børnebørn
3-4-3-3-3)
Stig Christiansen’s og Susan Gjerlev Nielsen’s børn

3-4-3-3-3-1) kemiingeniør
Evy Gjerlev Christiansen yderligere data ukendt
* 1993
Gudumholm, Nordjylland

Ukendt

Evy Gjerlev, 2015


Fra Facebook

3-4-3-3-3-2) tømrer
Emil Gjerlev Christiansen yderligere data ukendt
* 1997
Gudumholm, Nordjylland

Ukendt

Emil, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 102


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-1)
Rasmus Jensen’s og Oda Marie Iversen’s børnebørn
3-5-2-1-1)
Mai-Brit Jensen’s og Flemming André Hoff Kjeldsen’s børn

3-5-2-1-1-1) salgskonsulent arbejder på produktionshøjskole


Bonnie Hoff Kjeldsen gift med Claus Petersen
* 31-07-1976 2010 *
Gentofte, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Hybenvej 15, 4654 Faxe Ladeplads

Børn:
1) Olivia Martine Hoff Petersen
2) Dreng Hoff Petersen

Bonnie og Claus, 2017


Fra Facebook

3-5-2-1-1-2) vvs-instalatør og musiker


Christina Hoff Kjeldsen gift med Christian Pedersen
* 27-06-1984 * 23-01-19??
Herlev, København Ukendt
† skilt †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Noa Hoff Pedersen
2) Celina Hoff Kjeldsen
3) Natacha Hoff Kjeldsen

Christina, 2017 Christian, 2016


Fra Facebook Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 103


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-1)
Rasmus Jensen’s og Oda Marie Iversen’s børnebørn
3-5-2-1-2)
Orla Jensen’s og Britta Vejen Rasmussen’s børn

3-5-2-1-2-1) lærer
Søs Vejen Jensen forhold med Ulf Smith Minke
* 01-03-1986 25-02-2014 *
Hvidover Hospital, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Søs og Ulf, 2017 - Fra Facebook

3-5-2-1-2)
Orla Jensen’s og Hanne-Vibeke Jørgensen’s børn

3-5-2-1-2-2) salgsassistent assistant product manager


Louise Sofie Ejsing Jørgensen forhold med Thomas Vejlø Pedersen
* 20-11-1990 17-08-2011 * 18-09-1990
København Jyllinge, Roskilde
† †
Ukendt Ukendt

Thomas og Louise (Fie), 2013


Fra Facebook

3-5-2-1-2-3)
Christine Ejsing Jørgensen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Christine, 2011
Fra Facebook

Leif Christensen 104


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s børnebørn
3-5-2-3-1)
Per Kondrup Sørensen’s og Kirsten Ukendt’s børn

3-5-2-3-1-1) lærer civilingeniør


Mie Kondrup Sørensen gift med Morten Bach Sørensen
* 10-08-1977 * 06-03-1976
Mariager, Randers Broløs, Mariager, Rander
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tranevej 13, 9700 Brønderslev

Børn:
1) Anton Kondrup Sørensen
2) Marius Kondrup Sørensen

Mie, 2017 – Fra Facebook Morten, 2016 – Fra Facebook

3-5-2-3-1-2) teknisk designer social- og sundhedsassistent


Frank Kondrup Sørensen samlever Marlene Andersen
* 29-02-1980 * 13-09-1908
Mariager, Randers Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Houvej 8, Hou, 9550 Mariager

Børn:
1) Hjalte Kondrup Sørensen
2) William Kondrup Sørensen
3) Eskild Kondrup Sørensen

Frank og Marlene, 2014


Fra Facebook

3-5-2-3-1)
Per Kondrup Sørensen’s og Mette Ukendt’s børn

3-5-2-3-1-3)
Rasmus Kondrup Sørensen yderligere data ukendt
* 23-11-1991
Hinnerup, Grundfør, Vester Lisbjerg, Århus

Ukendt

Rasmus, 2013 – Fra Facebook

Leif Christensen 105


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s børnebørn
3-5-2-3-2)
Bent Kondrup Sørensen’s og Rie Andersen’s børn

3-5-2-3-2-1) afdelingschef i arbejdsmarkedscentret i København producer og klipper i DR


Sarah Kondrup Sørensen gift med Jacob Kjær Pedersen
* 01-07-1980 * 15-12-1976
Randers Randers
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Berte Kondrup Kjær
2) Edit Kondrup Kjær

Sarah, 2017 og Jacob, 2018 – Fra Facebook

3-5-2-3-2)
Bent Kondrup Sørensen’s og Vibeke Korsgaard Marcussen’s børn

3-5-2-3-2-2) socialpædagog
Lærke Kondrup Marcussen yderligere data ukendt
* 08-09-1988
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Lærke, 2018
Fra Facebook

3-5-2-3-2-3) biolog
Luna Kondrup Marcussen yderligere data ukendt
* 24-12-1992
Holstebro, Ringkøbing Amt

Ukendt

Luna, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 106


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s børnebørn
3-5-2-3-3)
Lisbeth Kondrup Sørensen’s og Søren Offersen’s børn

3-5-2-3-3-1) lærer autolakerer


Nete Offersen gift med Thomas Urbak Nielsen
* 08-04-1981 2005 * 1980
Randers Randers
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Gustavsminde 42, 8960 Randers SØ

Børn:
1) Lykke Urbak Nielsen
2) Jacob Urbak Nielsen

Jacob, Nete, Lykke og Thomas, 2017 Fra Facebook

3-5-2-3-3-2) lærer
Anne Offersen yderligere data ukendt
* 27-10-1983
Randers

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-4)
Carl Vilhelm Jensen’s og Nanna Brink’s børnebørn
3-5-2-4-1)
Ulla Brink Jensen’s og Kurt Mønsted Jensen’s børn

3-5-2-4-1-1) juridisk fuldmægtig


Ida Mønsted Jensen yderligere data ukendt
* 14-03-1988
Amtssygehuset, Holbæk

Ukendt

Ida, 2014 – Fra Facebook

3-5-2-4-1-2)
Line Mønsted Jensen yderligere data ukendt
* 26-11-1990
Sygehuset, Nyk. Sjælland, Ods, Holbæk

Ukendt

Line, 2016 – Fra Facebook

Leif Christensen 107


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-4)
Carl Vilhelm Jensen’s og Ulla Waldorff Knudsen’s børnebørn
3-5-2-4-2)
Rikke Waldorff Jensen’s og Heine Ukendt’s børn

3-5-2-4-2-1)
Anna Waldorff Jensen yderligere data ukendt
* 10-12-2001
Hvidovre Hospital, København

Ukendt

Anna, 2016
Fra instagram.com

3-5-2-4-2-1)
Johannes Waldorff Jensen yderligere data ukendt
* 20-06-2005
Glostrup Hospital, København

Ukendt

Johannes, 2016
Fra instagram.com

Fortsættes næste side

Leif Christensen 108


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-5)
Gunhild Jensen’s og Willy Jens Jørgen Rasmussen’s børnebørn
3-5-2-5-1)
Kjeld Richardt Ross’ og Hanne Pedersen’s børn

3-5-2-5-1-1) sygeplejerske, sanger og sangskriver direktør for Stenhøj Media Aps.


Christina Elena Ross gift med Jens Stenhøj
* 17-03-1982 11-10-2014 *
Sct. Marie Hospital, Sct Nicolai, Vejle Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strandvejen 79, Bredballe, 7120 Vejle Øst

Børn:
1) Madison Johanne Ross Stenhøj

Christina, Madison og Jens 2017 Jens og Christina, 2017


Fra Facebook Fra Facebook

Artikel om Christina’s første udgivelse – singlen ”Sing Me a Lullaby”


Fra Ugeavisen-Vejle, 24-10-2012

Leif Christensen 109


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-5-1-2) pædagog og musiker


Christoffer Ross yderligere data ukendt
* 18-12-1986
Sct. Marie Hospital, Sct. Nicolai, Vejle

Ukendt

Christoffer, 2014
Fra Facebook

3-5-2-5-1)
Kjeld Richardt Ross’ og Charlotte Thidex’ børn

3-5-2-5-1-3) sekretariatschef
Mikkel Thidex Grundsted Lund kærester med Annemette Glyngø Jensen
* 12-03-1989 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn: Ukendt

Annemette og Mikkel, 2017


Fra Facebook
3-5-2-5-1-4) ambulanceredder
Mille Thidex kærester med Frederik Gøtzsche Andersen
* 06-04-1992 28-02-2015 * 24-05-19??
Ukendt Århus
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Hvidkløvervej 10, 2. mf., 8200 Århus N

Børn:
1) Malthe Gøtzsche Thidex

Mille med Malthe & Frederik, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 110


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-5)
Gunhild Jensen’s og Willy Jens Jørgen Rasmussen’s børnebørn
3-5-2-5-2)
Poul Erik Ross’s og Conny Johansen’s børn

3-5-2-5-2-1) social- og sundhedsmedhjælper studerende


Ea Ross forlovet med René Bredkjær Dering
* 26-01-1997 19-11-2016 * 05-02-1995
Løsning, Vejle, Syddanmark Sønder Omme, Ribe, Syddanmark
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Herningvej 12, 7260 Sønder Omme

Børn: Ukendt

Ea og René, 2016
Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-6)
Johan Emil Jensen’s og Mary Marie Poulsen’s børnebørn
3-5-2-6-1)
Kim Lauge Jensen’s og Anette Evelyn Gregersen’s børn

3-5-2-6-1-1) cand.scient./atomfysik og cykelrytter konsulent hos Landbrug og Fødevarer


Mike Lauge Jensen forhold med Tilde Hellis Jacobsen
* 05-02-1988 * 1990
Valby, København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Mike, 2016 og Tilde, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 111


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-6-1-2) receptionist og cykelrytter cykelrytter


Michelle Lauge Jensen gift med Rasmus Christian Quaade
* 18-05-1991 04-10-2014 * 07-01-1990
Frederikssund Københavns Rådhus Valby, København
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vestervang 34C, 2. tv, 2500 Valby
Børn: Ukendt

Michelle og Rasmus
Fra Facebook, 2014

Fra Wikipedia, 2018

Fra Wikipedia, 2018

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-6)
Johan Emil Jensen’s og Mary Marie Poulsen’s børnebørn
3-5-2-6-2)
June Karina Jensen’s og Ken Færch Nielsen’s børn

3-5-2-6-2-1) model, kunstner, skuespiller og læser til sygeplejerske forskelligt bla. murer og låsesmed
Nathalie Karina De Lara forhold med Martin Knudsen
* 19-12-1986 14-06-2017 *
Ålborg Ålborg
† †
Ukendt Ukendt

Børn: ukendt

Nathalie og Martin, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 112


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-7)
Eigil Jensen’s og Ursula Stegelmann’s børnebørn
3-5-2-7-1)
Jeanett Stegelmann Jensen’s og Tommy Jessen’s børn

3-5-2-7-1-1)
Simon Stegelmann Jessen forhold med Louise Jensen
* 11-02-1995 24-04-2012 *
Vodskov, Ålborg, Nordjylland Vejgaard, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt

Simon, Jeanett, Tommy og Louise, 2017


Forældrenes sølvbryllup – Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-9)
Poul Erik Jensen’s og Kamma Sørensen’s børnebørn
3-5-2-9-1)
Claus Jensen’s og Tina Knudsen Jensen’s børn

3-5-2-9-1-1)
Erik Knudsen Jensen yderligere data ukendt
* 26-05-1994
Allehelgens Sogn, Amager, København

Ukendt

Erik, 2017 – Fra Facebook

3-5-2-9-1-2)
Anders Knudsen Jensen yderligere data ukendt
* 28-08-1998
Hvidover Hospital, København

Ukendt

Anders, 2017 – Fra Facebook

Leif Christensen 113


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-9)
Poul Erik Jensen’s og Kamma Sørensen’s børnebørn
3-5-2-9-2)
Brian Jensen’s og Dorthe Eriksen’s børn

3-5-2-9-2-1)
Ukendt søn Jensen yderligere data ukendt
* 28-07-1999
Thisted Sygehus, Nordjylland

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-10)
Thorkild Jensen’s og Eva Rosenkilde Christensen’s børnebørn
3-5-2-10-1)
Tanja Rosenkilde Jensen’s og Carsten Christensen’s børn

3-5-2-10-1-1)
Jannek Rosenkilde Jensen yderligere data ukendt
* 24-09-1997
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Ukendt

Jannek, 2014
Fra Facebook

3-5-2-10-1-2)
Silla Rosenkilde Jensen yderligere data ukendt
* 26-02-1999
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Ukendt

Silla, 2017
Fra Facebook

3-5-2-10-1-3) tvilling til nr. 4


Trisha Rosenkilde Jensen yderligere data ukendt
* 11-12-2002
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Ukendt

Trisha, 2016
Fra Facebook

Leif Christensen 114


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-10-1-4) tvilling til nr. 3


Shanna Rosenkilde Jensen yderligere data ukendt
* 11-12-2002
Ålborg Sygehus, Nordjylland

Ukendt

Shanna, 2017
Fra hendes MyHeritage

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-10)
Thorkild Jensen’s og Eva Rosenkilde Christensen’s børnebørn
3-5-2-10-2)
Rasmus Rosenkilde Jensen’s og Katrine Johanne Ottesen’s børn

3-5-2-10-2-1)
Tilde Johanne Rosenkilde yderligere data ukendt
* 29-01-2014
Århus, Midtjylland

Ukendt

Tilde, 2016 – Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-11)
Ingrid Jensen’s og Leif Bonne’s børnebørn
3-5-2-11-1)
Lars Bonne’s og Pia Kristensen’s børn

3-5-2-11-1-1)
Mathias Bjørn Bonne yderligere data ukendt
* 26-09-1994
Mou, Nordjylland

Ukendt

Mathias, 2017 – Fra Facebook

Leif Christensen 115


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

3-5-2-11-1-2) salgsassistent
Andreas Sebastian Bonne yderligere data ukendt
* 14-03-1999
Mou, Nordjylland

Ukendt

Andreas, 2016
Fra Facebook

3-5-2-11-1-3)
Signe Caroline Bonne yderligere data ukendt
* 07-02-2003
Mou, Nordjylland

Ukendt

Signe, 2017 – Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-11)
Ingrid Jensen’s og Leif Bonne’s børnebørn
3-5-2-11-2)
Jannie Bonne’s og Henrik Toft Jørgensen’s børn

3-5-2-11-2-1)
Jones Bonne Jørgensen yderligere data ukendt
* 24-12-1995
Ukendt

Ukendt

Jonas, år ukendt
Fra Facebook

3-5-2-11-2-2)
Maiken Bonne Jørgensen yderigere data ukendt
* 01-06-1997
Ukendt

Ukendt

Maiken, 2014
Fra Facebook

Leif Christensen 116


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-11)
Ingrid Jensen’s og Leif Bonne’s børnebørn
3-5-2-11-3)
Ulrikka Bonne’s og Jan Alsing Madsen’s børn

3-5-2-11-3-1)
Matti Alsing Bonne Madsen yderligere data ukendt
* 13-08-2005
Ukendt

Ukendt

Matti, 2011
Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-12)
Mogens Olav Jensen’s og Else Marie Sølgård’s børnebørn
3-5-2-12-1)
Jes Sølgård Jensen’s og Annette Simonsen’s børn

3-5-2-12-1-1) driftskonsulent
Christopher Sølgård yderligere data ukendt
* 08-08-1996
Ukendt

Ukendt

Christopher, 2012
Fra Facebook

3-5-2-12-1-2)
Christian Sølgård yderligere data ukendt
* 16-07-2004
Ukendt

Ukendt

Christian, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 117


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-12)
Mogens Olav Jensen’s og Else Marie Sølgård’s børnebørn
3-5-2-12-2)
Lisa Sølgård Jensen’s og Simon Skov’s børn

3-5-2-12-2-1)
Sille Skov Sølgård yderligere data ukendt
* 09-10-2003
Ukendt

Ukendt

3-5-2-12-2-2)
Elias Skov Sølgård yderligere data ukendt
* 22-05-2006
Ukendt

Ukendt

Silla og Elias, 2017


Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s oldebørn
3-5-2-12)
Mogens Olav Jensen’s og Else Marie Sølgård’s børnebørn
3-5-2-12-3)
Jacob Sølgård Jensen’s og Trine Majlund Vestbo’s børn

3-5-2-12-3-1)
Hugo Koldbjørn Majlund Sølgård yderligere data ukendt
* 25-03-2013
Ukendt

Ukendt

3-5-2-12-3-2)
Hanibal Skjold Majlund Sølgård yderligere data ukendt
* 19-05-2015
Ukendt

Ukendt

Hugo og Hannibal med forældrene


Fra Facebook

Leif Christensen 118


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-5)
Holger Jensen’s og Marie Kirstine Sørensen’s oldebørn
3-5-5-2)
Henning Jensen’s og Kirsten Ladekær Jensen’s børnebørn
3-5-5-2-1)
Mette Ladekær Jensen’s og Anders Olsen’s børn

3-5-5-2-1-1)
Victor Ladekær Olsen yderligere data ukendt
* 06-07-2006
Ukendt

Ukendt

3-5-5-2-1-2)
Karoline Ladekær Olsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt
Karoline, Kastanja og Victor, 2016
3-5-5-2-1-3) Fra Facebook
Kastanja Ladekær Olsen yderligere data ukendt
* 2011
Ukendt

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-1)
Kirsten Feldtmose Christensen’s og Bertil Willy Rostved’s børnebørn
3-5-9-1-1)
Jan Rostved’s og Lene Frøjk Braüner’s børn

3-5-9-1-1-1) kundeservice agent svømmetræner og projektmedarbejder


Andreas Rostved gift med Nadia Engelst Kærgård
* 14-11-1992 13-08-2016 *
Århus Ødsted, Jerlev, Vejle
† †
Ukendt Ukendt

Andreas og Nadia, 2016


Fra Facebook

3-5-9-1-1-2)
Sarah Rostved yderligere data ukendt
* 01-04-1996
Århus

Ukendt

Sarah Rostved, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 119


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-1)
Kirsten Feldtmose Christensen’s og Bertil Willy Rostved’s børnebørn
3-5-9-1-2)
Brian Rostved’s og Mette Mikkelsen’s børn

3-5-9-1-2-1)
Samuel Rostved yderligere data ukendt
* 15-01-2001
Ukendt

Ukendt

Samuel, 2017
Fra Facebook
3-5-9-1-2-2)
Sebastian Rostved yderligere data ukendt
* 15-10-2004
Ukendt

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-1)
Kirsten Feldtmose Christensen’s og Bertil Willy Rostved’s børnebørn
3-5-9-1-3)
Michael Rostved’s og Henriette Hummelhøj Larsen’s børn

3-5-9-1-3-1)
Sophia Hummelshøj Rostved yderligere data ukendt
* 11-08-2004
Ukendt

Ukendt

3-5-9-1-3-2)
Nikolaj Hummelshøj Rostved yderligere data ukendt
* 29-01-2007
Ukendt

Ukendt

Michael, Nikolaj, Henriette og Sophia, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 120


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-1)
Kirsten Feldtmose Christensen’s og Bertil Willy Rostved’s børnebørn
3-5-9-1-4)
Karsten Rostved’s og Maria Møller’s børn

3-5-9-1-4-1)
Anna Lise Rostved yderligere data ukendt
* 04-01-2007
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Anna Lise Rostved, 2016


Fra Facebook

3-5-9-1-4-2)
Willamm Josef Rostved yderligere data ukendt
* 16-05-2009
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Willamm Josef Rostved, 2016


Fra Facebook

3-5-9-1-4)
Karsten Rostved’s og Hanna Nielsen’s børn

3-5-9-1-4-3)
Ukendt Rostved
*
Ukendt

Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen 121


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-1)
Kirsten Feldtmose Christensen’s og Bertil Willy Rostved’s børnebørn
3-5-9-1-6)
Jakob Rostved’s og Helene Munk’s børn

3-5-9-1-6-1)
Karla Lux Rostved Munk yderligere data ukendt
* 17-09-2013
København

Ukendt

3-5-9-1-6-2) tvilling til nr. 3


Frida Lue Rostved Munk yderligere data ukendt
* 24-03-2015
København

Ukendt

3-5-9-1-6-3) tvilling til nr. 2


Vera Luz Rostved Munk yderligere data ukendt
* 24-03-2015
København

Ukendt
Rostved Munk børnene, 2107
3-5-9-1-6-4) tvilling til nr. 5 Fra Facebook
Nora Rostved Munk yderligere data ukendt
* 2016
København

Ukendt

3-5-9-1-6-5) tvilling til nr. 4


Villy Rostved Munk yderligere data ukendt
* 2016
København

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-2)
Viggo Feldtmose Christensen’s og Elna Holm Olesen’s børnebørn
3-5-9-2-1)
Anette Holm Feldtmose’s og Karsten Kousgaard’s børn

3-5-9-2-1-1)
Amalie Feldtmose Kousgaard yderligere data ukendt
* 15-08-2009
Hadsten, Favrskov, Midtjylland

Ukendt

Amalie sammen med far og mor, 2014


foto fra Facebook

Leif Christensen 122


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-9)
Else Methea Jensen’s og Arne Viggo Christensen’s oldebørn
3-5-9-2)
Viggo Feldtmose Christensen’s og Elna Holm Olesen’s børnebørn
3-5-9-2-2)
Pia Holm Feldtmose’s og Rune Flemming Christensen’s børn

3-5-9-2-2-1)
Isabel Holm Feldtmose yderligere data ukendt
*23-11-2006
Frederikshavn, Nordjylland

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-10)
Erna Jensen’s og Hartmann Winther Sørensen’s oldebørn
3-5-10-1)
Søren Winther Sørensen’s og Inger-Lis Ukendt’s børnebørn
3-5-10-1-1)
Heidi Winther Sørensen’s og Thomas Ingeman-Nielsen’s børn

3-5-10-1-1-1)
Andreas Ingeman-Nielsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

3-5-10-1-1-1)
Anna Ingeman-Nielsen yderligere data ukendt
* 2014
Ukendt
† Andreas, Anna og Heidi, 2017, Fra Facebook
Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tipoldebørn
3-5-10)
Erna Jensen’s og Hartmann Winther Sørensen’s oldebørn
3-5-10-1)
Søren Winther Sørensen’s og Inger-Lis Ukendt’s børnebørn
3-5-10-1-3)
Mette Winther Sørensen’s og Nikolaj Märtens’ børn

3-5-10-1-3-1)
Helle Winther Märtens yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

3-5-10-1-3-2)
Pernille Winther Märtens yderligere data ukendt
* 01-12-2013
Holstebro Sygehus, Midtjylland
† Nikolaj, ukendt, Mette og Pernille, 2015
Ukendt Fra Facebook

Leif Christensen 123


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s tipoldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s oldebørn
3-6-2-1)
Anna Krista Andersen’s og Poul Sørensen’s børnebørn
3-6-2-1-3)
Mette Sørensen’s og Ole Degn Henriksen’s børn

3-6-2-1-3-1)
Jonas Degn Henriksen yderligere data ukendt
* 01-02-1998
Ukendt

Ukendt

Jonas, 2014
Fra Facebook

3-6-2-1-3-2)
Ida Degn Henriksen yderligere data ukendt
* 03-08-2000
Ukendt

Ukendt

Ida, 2017
Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s tipoldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s oldebørn
3-6-2-2)
Niels Jørgen Andersen’s og Karin Due’s børnebørn
3-6-2-2-1)
Michael Due Andersen’s og Ukendt’s børn

3-6-2-2-1-1)
Cecilie Due Andersen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Leif Christensen 124


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s tipoldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s oldebørn
3-6-2-2)
Niels Jørgen Andersen’s og Karin Due’s børnebørn
3-6-2-2-3)
Kathrine Due Andersen’s og Rene Tranekjer’s børn

3-6-2-2-3-1)
Max Tranekjer yderligere data ukendt
* 08-03-2011
Ukendt

Ukendt

3-6-2-2-3-2)
Malou Tranekjer yderligere data ukendt
* 24-06-2013
Ukendt Malou og Max, 2015
Fra Facebook

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s tipoldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s oldebørn
3-6-2-3)
Inga Maria Andersen’s og Svend Olesen’s børnebørn
3-6-2-3-1)
Anders Olesen-Bakkeløkken’s og Stine Ukendt’s børn

3-6-2-3-1-1)
Ellen Olesen-Bakkeløkken yderligere data ukendt
* 24-10-2007
Ukendt

Ukendt

Ellen, 2017
Fra Instagram

3-6-2-3-1-2)
Marie Johanne Olesen-Bakkeløkken yderligere data ukendt
* 01-09-2014
Ukendt

Ukendt

Marie, 2016
Fra Instagram

Leif Christensen 125


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip3-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip2-oldebørn
3-6)
Jens Kristian Jensen’s og Sørine Andrea Pedersen’s tipoldebørn
3-6-2)
Meta Mariane Jensen’s og Karl Gregers Andersen’s oldebørn
3-6-2-3)
Inga Maria Andersen’s og Svend Olesen’s børnebørn
3-6-2-3-2)
Peter Olesen’s og Rikke Hansen’s børn

3-6-2-3-2-1)
Daniel Olesen yderligere data ukendt
* 07-03-2008
Ukendt

Ukendt

3-6-2-3-2-1)
Rasmus Olesen yderligere data ukendt
* 26-11-2011
Ukendt

Ukendt

Peter Olesen sammen med sønnerne Daniel og Rasmus


Fra Facebook - 2013

Fortsættes næste side

Leif Christensen 126


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Tip4-oldebørn

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tip2-oldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s tipoldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s oldebørn
3-4-2-1-1)
Kaja Elise Jensen’s og Steen Erik Larsen’s børnebørn
3-4-2-1-1-3
Marianne Elvira Larsen’s og Rico Holst’s børn

3-4-2-1-1-3-1)
Amalie Elvira Holst yderligere data ukendt
*
Storvorde, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

3-4-2-1-1-3-2)
Victoria Elvira Holst yderligere data ukendt
*
Storvorde, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

3-4-2-1-1-3-3)
Lucia Elvira Holst yderligere data ukendt Victoria, Amalie og Lucia foran, 2016
* Fra Facebook
Storvorde, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3--oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tipd2-oldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s tipoldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s oldebørn
3-4-2-1-3)
Bente Kirstine Jensen’s og Leif Stjerneby Nielsen’s børnebørn
3-4-2-1-3-1)
Kristian Stjerneby Nielsen’s og Tanja Lybech Lund’s børn

3-4-2-1-3-1-1)
Tobias Stjerneby Lybech Lund yderligere data ukendt
* 24-12-2008
Ukendt

Ukendt

Tobias med sin hund, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 127


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tip2-oldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s tipoldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s oldebørn
3-4-2-1-3)
Bente Kirstine Jensen’s og Leif Stjerneby Nielsen’s børnebørn
3-4-2-1-3-2)
Mikael Stjerneby Nielsen’s og Jenny Marie Steenfeldt Boelsmand’s børn

3-4-2-1-3-2-1)
Alexander Steenfeldt Stjerneby Nielsen yderligere data ukendt
* 09-07-2007
Ukendt

Ukendt

3-4-2-1-3-2-2)
Sebastian Steenfeldt Stjerneby Nielsen yderligere data ukendt
* 19-10-2010
Ukendt

Ukendt
Alexander, Sebastian og Karla, 2017
3-4-2-1-3-2-3) Fra Facebook
Karla Steenfeldt Stjerneby Nielsen yderligere data ukendt
* 22-11-2016
Ukendt

Ukendt

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tip2-oldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s tipoldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s oldebørn
3-4-2-1-4)
Kirsten Dagny Jensen’s og Claus Jørn Sørensen’s børnebørn
3-4-2-1-4-1)
Mette Marie Sørensen’s og Ukendt’s børn

3-4-2-1-4-1-1)
Mikkel Ukendt yderligere data ukendt
* 2015
Ukendt

Ukendt

Mikkel, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 128


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-4)
Ane Kirstine Jensen’s og Niels Peter Jensen’s tip2-oldebørn
3-4-2)
Ernst Kristian Jensen’s og Dagny Elvira Christensen’s tipoldebørn
3-4-2-1)
Niels Peter Jensen’s og Inger Eriksen’s oldebørn
3-4-2-1-4)
Kirsten Dagny Jensen’s og Claus Jørn Sørensen’s børnebørn
3-4-2-1-4-2)
Morten Sørensen’s og Marianne Handskemager Leth’s børn

3-4-2-1-4-2-2)
Magnus Handskemager Sørensen yderligere data ukendt
* 07-11-2013
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Magnus, 2015
Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-1)
Rasmus Jensen’s og Oda Marie Iversen’s oldebørn
3-5-2-1-1)
Mai-Brit Jensen’s og Flemming André Hoff Kjeldsen’s børnebørn
3-5-2-1-1-1)
Bonnie Hoff Kjeldsen’s og Claus Petersen’s børn

3-5-2-1-1-1-1)
Olivia Martine Hoff Petersen yderligere data ukendt
* 17-05-2005
Ukendt

Ukendt

3-5-2-1-1-1-2)
Dreng Hoff Petersen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Olivia sammen med sin far og lillebror


2017 – Fra Facebook

Leif Christensen 129


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-1)
Rasmus Jensen’s og Oda Marie Iversen’s oldebørn
3-5-2-1-1)
Mai-Brit Jensen’s og Flemming André Hoff Kjeldsen’s børnebørn
3-5-2-1-1-2)
Christina Hoff Kjeldsen’s og Christian Pedersen’s børn

3-5-2-1-1-2-1)
Noa Hoff Pedersen yderligere data ukendt
* 11-01-2004
Ukendt

Ukendt

Noa sammen med sin mor, 2018


Fra Facebook Udtalelse om Noa som fodboldspiller og menneske, 2017
Fra Facebook

3-5-2-1-1-2-2)
Celina Hoff Kjeldsen yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Celina, 2017 - Fra Facebook

3-5-2-1-1-2-3)
Natacha Hoff Kjeldsen yderligere data ukendt
* 10-09-2011
Ukendt

Ukendt

Natacha, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 130


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s oldebørn
3-5-2-3-1)
Per Kondrup Sørensen’s og Mette Ukendt’s børnebørn
3-5-2-3-1-1)
Mie Kondrup Sørensen’s og Morten Bach Sørensen’s børn

3-5-2-3-1-1-1)
Anton Kondrup Sørensen yderligere data ukendt
* 31-03-2003
Brønderslev, Nordjylland

Ukendt

Anton, 2013
Fra Facebook

3-5-2-3-1-1-2)
Marius Kondrup Sørensen yderligere data ukendt
* 06-12-2006
Brønderslev, Nordjylland

Ukendt

Marius, 2013
Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip4-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s oldebørn
3-5-2-3-1)
Per Kondrup Sørensen’s og Mette Ukendt’s børnebørn
3-5-2-3-1-2)
Frank Kondrup Sørensen’s og Marlene Andersen’s børn

3-5-2-3-1-2-1)
Hjalte Kondrup Sørensen yderligere data ukendt
* 20-08-2005
Mariager, Randers

Ukendt

3-5-2-3-1-2-2)
William Kondrup Sørensen yderligere data ukendt
* 19-08-2007
Mariager, Mariagerfjord, Nordjylland

Ukendt

3-5-2-3-1-2-3)
Eskild Kondrup Sørensen yderligere data ukendt Hjalte, Eskild og William, 2014
* Fra Facebook

Ukendt

Ukendt

Leif Christensen 131


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s oldebørn
3-5-2-3-2)
Bent Kondrup Sørensen’s og Rie Sørensen’s børnebørn
3-5-2-3-2-1)
Sarah Kondrup Sørensen’s og Jacob Kjær Pedersen’s børn

3-5-2-3-2-1-1)
Berte Kondrup Kjær yderligere data ukendt
* 10-12-2013
København

Ukendt

3-5-2-3-2-1-2)
Edit Kondrup Kjær yderligere data ukendt
* 16-07-2017
København

Ukendt

Edit og Berte, 2018 – Fra Facebook

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-3)
Eva Kirstine Nielsine Jensen’s og Henning Kondrup Sørensen’s oldebørn
3-5-2-3-3)
Lisbeth Kondrup Sørensen’s og Søren Offersen’s børnebørn
3-5-2-3-3-1)
Nete Offersen’s og Thomas Urbak Nielsen’s børn

3-5-2-3-3-1-1)
Jacob Urbak Nielsen yderligere data ukendt
* 08-04-1981
Ukendt

Ukendt

3-5-2-3-3-1-2)
Lykke Urbak Nielsen yderligere data ukendt
*
Ukendt Jacob og Lykke, 2016
† Fra Facebook
Ukendt

Leif Christensen 132


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018
Christiane Samuelsen (37) Slægtshistorie

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-5)
Gunhild Jensen’s og Willy Jens Jørgen Rasmussen’s oldebørn
3-5-2-5-1)
Kjeld Richardt Ross’ og Hanne Pedersen’s børnebørn
3-5-2-5-1-1)
Christiane Elena Ross’ og Jens Stenhøj’s børn

3-5-2-5-1-1-1)
Madison Johanne Ross Stenhøj yderligere data ukendt
* 31-08-2015
Vejle, Syddanmark

Ukendt

Madison Johanne, 2017


Fra Instagram

Samuel Peder Samuelsen’s og Ane Kirstine Sørensdatter’s tip4-oldebørn


3)
Mette Johanne Samuelsen’s og Jens Rasmussen’s tip3-oldebørn
3-5)
Rasmus Nielsen Jensen’s og Kirstine Feldtmose’s tip2-oldebørn
3-5-2)
Jens Kristian Severin Jensen’s og Ane Margrethe Larsen’s tipoldebørn
3-5-2-5)
Gunhild Jensen’s og Willy Jens Jørgen Rasmussen’s oldebørn
3-5-2-5-1)
Kjeld Richardt Ross’ og Charlotte Thidex’ børnebørn
3-5-2-5-1-4)
Mille Thidex’ og Frederik Gøtzsche Andersen’s børn

3-5-2-5-1-4-1) yderligere data ukendt


Malthe Gøtzsche Thidex
* 14-06-2017
Århus, Midtjylland

Ukendt


Malthe, 2018
Fra InstagramSlut

Leif Christensen 133


Redigeret 12-12-2011 – opdateret 24-03-2018