You are on page 1of 31

Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

No. 19
Marthine Jensen

Marthine Jensen med barnebarnet Egon Christensen (4)

Forældre : nr. 38 Niels Jensen (Væver) og nr. 39 Mette Kirstine Christensen.

Børn : Niels Jensen Christensen, Helga Annette Kristiane Christensen (9) Reinhold Christensen, Edit Christen-
sen og tvillingerne Kamma og Ingeborg Christensen.

Navn : Marthine Jensen


Født : 28. juli 1877 i Romdrup Nørkær, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Døbt : 28. oktober 1877 i Romdrup Kirke, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Faddere : Pigen Maren Christensen i Romdrup, Pigen Marie Jensen af Nørkær, Indsidder Anders Chr. Olsen af
Aalborg, Ungkarl Jens Chr. Jensen af Nørkær og Ungkarl Jens Laustsen af Romdrup.
Gift : 12. november 1902 i Romdrup Kirke med Søren Christian Christensen (18)
Stilling : Tjenestepige, syerske og husmor.
Død : 28. april 1937 i Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Begravet fra Romdrup Kirke den 2. maj 1937.
Dødsårsag : Blodprop – blev 59 år.

Marthine Jensen blev født den 28. juli 1877 i Romdrup Nørkjær eller Romdrup
Kjær, som var almindelig tale på den tid.

Hendes forældre er indsidder Niels Jensen Væver (38) og hustru Mette Kirstine
Christensen (39), der boede på det meget lille husmandssted, Vadekrog matr.nr.
8b, ude på Romdrup Nørkjær.

Marthine Jensen blev døbt den 28. oktober 1877 i Romdrup Kirke. (Kirkebog 1865-
1878, fødte kvindekøn, side 74, nr. 10 for 1877, for Romdrup/Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt). Romdrup Kirke, privat foto

I 1880 boede Marthine Jensen, 2 år, sammen med sin familie, der på det tidspunkt bestod af forældrene og 4 søskende,
samt en tjenestepige. Familien er registreret som boende i et hus i Romdrup Kjær. (Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for
Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Marthine Jensen gik i skole i Romdrup/Klarup Skole, og allerede som 9-årig (i 1886) kom hun ud at tjene som pige på
gårdene samtidig med, at hun skulle passe sin skolegang. Det må siges at være en hård tilværelse for et barn, men på
den tid var det meget almindeligt, at fattige folks børn kom ud at tjene.

Leif Christensen 1
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Den 24. juni 1889 døde Marthine Jensen’s fader, Niels Jensen (38), kun 48 år gammel, hvilket må have været et hårdt
slag for Marthine, som på dette tidspunkt kun var 12 år gammel. (Kirkebog 1879-1891, døde mandskøn, side 179, nr. 1 for 1889,
Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Faderens død gjorde det vanskeligt for den store familie at klare sig, og alle børnene kom derfor ud at tjene på
forskellige gårde i en meget meget ung alder, og den 1. februar 1890 ses Martine (Marthine) Jensen, 12 år, at tjene som
pige på en gård hos enken Ane Jensen. (Folketællingen fra 1. februar 1890 for Romdrup sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Martine (Marthine) Jensen boede og tjente i Klarup i 1891, hvor hun også blev konfirmeret
den 4. oktober 1891 i Klarup Kirke.

Hendes forældre er registreret som værende indsidder Niels Jensen (38) og hustru Mette
Kirstine Christensen (39) fra Romdrup Nørkjær. Marthine Jensen er registreret som født
den 28. juli 1877 i Romdrup og døbt i Romdrup Kirke den 28. oktober 1877. Hendes
standpunktskarakterer er noteret som mg både for kundskab og opførsel. Hun er
vaccineret (kopper) den 24. juli 1878 af Gad. (Kirkebog 1879-1891, konfirmerede piger, side 141, nr. 1
for 1891, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I henhold til den mundtlige overlevering fra Egon Christensen (4) blev Marthine Jensen
uddannet til syerske eller sypige efter sin konfirmation, og efter endt uddannelsen, som
Marthine som ung pige, ca. 14 år
privat foto
syerske, ernærede hun sig ved at gå rundt fra hus til hus, hvor hun syede for folk, hvis de
havde noget, der skulle syes. Dette var en meget anvendt måde for mange af de såkaldte
sypiger omkring 1800/1900-tallet.

I 1899 tjente/boede pigen Marthine Jensen i Øster Sundby, hvilket fremgår af fadderlisten i forbindelse med
dåbsregistreringen for Ejnar Andersen, hendes søster Caroline Jensen’s søn, der blev døbt den 28. januar 1899 i
Romdrup Kirke. (Kirkebog 1892-1910, fødte drengekøn, side 16, nr. 1 or 1899, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I 1901 boede Marthine Jensen, født 23. (28.) juli 1877 i Romdrup, hjemme hos sin moder, Mette Kirstine Christensen
(39), sammen med 3 af sine søskende i Romdrup Kjær. Marthine Jensen var registreret som ugift og beskæftiget som
syerske. (Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Marthine’s kommende mand Søren Christian Christensen (18) indrejste fra Storvorde til Romdrup, og det fremgår af
folketællingen for 1901, at han var tilflyttet kommunen i 1899. Han var tjenestetyende på gården Staaholm (Stoholm)
(matr.nr. 18a i Romdrup, tæt på Romdrupvej) hos Peder Nielsen’s enke, Anne Sofie Nielsen, født Winther.

Marthine Jensen mødte den charmerende unge mand under


hans ophold i Romdrup, og de blev gode venner og kæreste,
hvilket førte til, at de den 12. november 1902 blev gift i Romdrup
Kirke.

I kirkebogen er de registreret som:

Sypige i Romdrup Kær Marthine Jensen, født 28. juli 1877 på


Romdrup Nørkær, som datter af parcellist Niels Jensen (38) og
hustru Mette Kirstine Christensen (39) på Romdrup Nørkær, og

Arbejdsmand i Gudumholm Søren Christian Christensen (18), født


den 25. september 1875 i Gudum Sogn, Fleskum Herred, som søn
af husejer Anders Peter Christensen (36) og Kirsten Samuelsen
(37) i Gudumholm.

Forloverne var husejer Anders Peter Christensen (36) (gommens


fader) i Gudumholm og Mølleejer Christen Nielsen (Clausen) i
Romdrup.
Marthines og Sørens bryllupsbillede
Foto fra Else Birthe Jensen (4-4-4 under nr. 18)
Tillysningen blev bestilt den 18. oktober 1902, og kirkelig lysning
fandt sted den 19. og 26. oktober samt den 2. november 1902, og selve vielsen blev foretaget den 12. november 1902
af sognepræst Andreas Immanuel Fich i Romdrup Kirke. (Kirkebogen 1892-1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt).

Efter ægteskabet fortsatte Marthine Jensen med sit arbejde som syerske, men i modsætning til tidligere syede hun nu
hjemmefra, efter bestilling fra kunderne.
Leif Christensen 2
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Hvor ægteparret bosatte sig lige efter deres vielse er ikke umiddelbart dokumenteret, ligesom de ikke er fundet i
folketællingen for 1906 vedrørende Romdrup og omliggende sogne. Ifølge folketællingen 1921 flyttede Søren Christian
Christensen (18) imidlertid først til kommunen i 1903, men dette modsiges i folketællingen fra 1901, hvor det fremgår,
at han tog ophold i kommunen i 1899, og at han i 1901 boede/tjente på Stoholm. Ved brylluppet i november 1902 var
han arbejdsmand i Gudumholm, så hvis han var flyttet dertil i 1901/02, kan han jo registreringsmæssigt godt være
flyttet tilbage til Romdrup i 1903. Søren Christian Christensen (18) og Marthine Jensen fik deres første børn, der er født
i Romdrup i henholdsvis 1903, 1904 og 1906, og det fremgår af kirkebogen, at forældrene boede i Romdrup, og i
henhold til den personlige overlevering af barnebarnet Egon Christensen (4) skulle de have bosat sig i Romdrup
umiddelbart efter brylluppet, hvor de lejede (var indsidder af) et hus.

Den 29. september 1906 var Marthine Jensen ude for en ubehagelig oplevelse, da hun overnattede hos moder Mette
Kirstine Christensen, sammen med hvem hun kl. ca. 0800 om morgenen fandt moderens daglejer Anders Christensen,
som havde hængt sig fra en hanebjælke på stedets foderloft.

Uddrag af afhøringsrapporten i forbindelse med Anders Christensen’s selvmord


Fra Rigsarkivet (Danmarks Statistik – selvmord i 1906)

Marthine Jensen og Søren Christian Christensen (18) boede som indsiddere, indtil de fik råd til at bygge deres eget hus,
hvilket de fik på et eller andet tidspunkt før 1916, hvor Søren i folketællingen den 1. februar 1916 står opført som
husejer. Ifølge Tinglysningsbogen, er huset tinglyst den 2. september 1916. Huset er formentligt bygget omkring eller
lige efter 1912/13, hvor Søren ved Ålborg Dyrskue vandt hovedgevinsten, et hestekøretøj med hestespand, som han
solgte og således fik råd til at bygge et hus på Romdrup Bakke nr. 3, matr.nr. 51, (ny bygning opført i 1991 på Romdrup Bakke nr.
3, 9270 Klarup matr.nr. 51), hvor de boede resten af deres liv.

Det var Marthine Jensen’s moder Mette Kirstine Christensen (39), der havde fået 1 krone med til dyrskuet, for hvilket
hun skulle trække et lod for Søren Christian Christensen (18), og heldet var med dem, og han vandt den store
hovedgevinst. Efter overrækkelsen af præmien satte Mette Kirstine Christensen (39) sig op i vognen og hastede hjem til
Søren Christian Christensen (18) kørende som sjældent set af en kvinde samtidig med, at hun slog knald med pisken,
hvilket så sandelig var et særsyn for en kvinde på denne tid. Dette blev der talt og fortalt meget om i Romdrup i lang tid
efter.

Marthine og Søren Christian’s hus ca. 1912/13 – med Romdrup Kirke i baggrunden
Fra arkiv.dk – Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup

Leif Christensen 3
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Jf. Folketællingslisterne boede Marthine Jensen og Søren Christian Christensen i Romdrup by, Romdrup Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt, ved tællingen i 1911 til og med Marthine’s sidste tællingen i 1930.

Af særlige bemærkninger noteret i forbindelse med folketællingerne, kan nævnes, at de ved FT-1916 er noteret som
husejer, og at deres årlige indkomst var 400 kr., hvoraf de betalte 0 kr. i skat til staten og 2 kr. i skat til kommunen.

I 1921-tællingen er det nævnt, at hendes mand Søren Christian Christensen (18) tog bopæl i kommunen i 1903.

I 1930-tællingen fremgår det, at de havde et plejebarn, Egon Christensen (4), født 5. marts 1923 (Han er født i 1924, og
det er deres barnebarn, søn af deres datter Helga Annette Kristiane Christensen (9)).

Endvidere fremgår det, at de blev gift i 1902 og fik 5 børn, hvoraf de 2 var døde (dette er heller ikke korrekt, de fik 6 børn,
og der var 3 børn, der døde).

Det fremgår også, at Marthine Jensen var invalideret (hun havde svært leddegigt, der deformerede hendes led). Søren Christian
Christensen var formentlig af samme årsag med til at stifte og igangsætte Folke- og Invalidepensionist Foreningen i
Romdrup. (Folketællingslisterne fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Mathilde Jensen og Søren Christian Christensen fik i deres ægteskab i alt 6 børn, hvoraf de 3 af børnene desværre døde
kort tid efter fødslen, 1 søn døde i 1906 i hjemmet efter et par dage, og inden der blev foretaget dåbshandling, og 2 af
børnene, som var piger og tvillinger, døde i 1915 på Aalborg Amtssygehus få timer efter fødslen, ligeledes uden at der
blev foretaget dåbshandling.

Deres børn:

Niels Jensen Christensen, født den 18-10-1903 i Romdrup, død den 29-05-1995 i Romdrup.
Helga Annette Kristiane Christensen, født den 11-12-1904 i Romdrup, død den 28-05-1967 i Ålborg.
Reinhold Christensen, født den 17-03-1906 i Romdrup, død den 19-03-1906 og begravet fra Romdrup Kirke den 25-03-1906.
Edit Nora Christensen, født den 03-08-1907 i Romdrup, død den 26-05-1998 i Godthåb.
- og tvillingerne
Kamma Christensen, født den 15-03-1915 på Aalborg Amtssygehus, Budolfi Sogn, død 6 timer efter fødslen, og
Ingeborg Christensen, samme som ovennævnt, dog levede hun kun en ½ time. Begge begravet fra Romdrup Kirke den 17-03-1915

Mathine med Niels Jensen og Helga Anette Christiane (9)


Romdrup 1905 - Privat foto

Leif Christensen 4
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Fra v. Marthine, Helga Anette Christiane (9), Edit, Søren Christian og Niels Jensen foran deres nye hus, omkring 1912-13, privat foto

Ud over deres egne børn, havde de som nævnt deres barnebarn, Egon Christensen (4), i pleje, da hans moder Helga
Annette Kristiane Christensen (9) ikke kunne tage sig af ham. Egon Christensen (4) var født som et uægte barn, og da
Helga var nødt til at arbejde som tjenestepige, havde hun ingen mulighed for også at have et lille barn at passe.

Deres plejebarn, Egon Christensen (4), fortsatte dog med at bo hos sine bedsteforældre hele sin barndom, også selvom
hans moder Helga Anette Christiane Christensen (9) senere giftede sig i 1930 med Kristian Nielsen og bosatte sig i
Ålborg.

Marthine med sit barnebarn Egon Christensen (4) i 1924 og her sammen med sine døtre Helga og Edit også i 1924
Billederne er taget på området mellem deres hjem og Kirken, der ligger på en stor høj – privat foto

Marthine Christensen blev i en ung alder desværre ramt af en slem kronisk leddegigt, som invaliderede hendes led,
specielt hendes fingre, der blev meget krogede og skæve, men på trods af dette handicap fortsatte hun med at sy, og
efter sigende var hun endda meget dygtig til dette. Hendes invaliditet er nævnt i bemærkningerne i folketællingen
1930.

Leddegigt er en inflammatorisk sygdom, og det betyder, at man har en betændelsesreaktion i sine led. Samtidig begynder kroppens
immunsystem at forandre sig og danne antistoffer - blandt andet den såkaldte gigtfaktor. Når man har leddegigt, har man en kronisk
betændelse i den indre ledhinde, som derfor bliver tykkere og begynder at fremstille mere ledvæske end normalt. Ledhinden vokser på et
tidspunkt ind over brusken, hvorefter den begynder at producere stoffer, der skader vævet. Og på sigt vil dette ødelægge brusk og knogle.

Leif Christensen 5
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Marthine sammen med sin datter Helga og hendes to børn, Egon og Tove, i 1933-34
privat foto

Mathilde Jensen og Søren Christian Christensen i 1936 – privat foto

Marthine Christensen døde i hjemmet den 28. april 1937, og kort før sin død kaldte hun på sin mand og meddelte, at
han skulle samle alle børnene og lægen, for nu var det tiden, at hun skulle dø.

Børnene nåede alle at komme hjem og sige farvel, men lægen nåede ikke frem, inden Mathilde var død. Barnebarnet,
Egon Christensen (4), var der også, men han var kun 13 år og meget chokeret over det, der skete, så han turde ikke gå
ind til Marthine og sige farvel.

Marthine Christensen blev begravet den 2. maj 1937 fra Romdrup Kirke.

Dødsannonce - privat udklip Gravstedet i Romdrup Kirkegård - privat foto

Leif Christensen 6
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Historiske begivenheder i Marthine Jensen’s liv

1877 – Marthine Jensen blev født 28. juli 1877

1878 – 1. oktober – Tidligere slaver gjorde ophør i Frederikssted, Sct. Croix, hvor de angreb fortet og brændte en stor del af byen ned, således at de hvide måtte
søge tilflugt i Kirken. Oprøret blev nedkæmpet efter 6 dage, og de første af oprørerne blev hængt.
30. december – Venstrelederen, Viggo Hørup, udtalte de berømte ord ”Ingen over og ingen ved siden af Folketinget”.

1879 – 31. december – Thomas Edison demonstrerede sin opfindelse – Glødelampen – i Menio Park, New Jersey.

1881 – 2. marts – Zar Alexander den 2. af Rusland blev dræbt ved et bombeattentat.

1882 – Det første Andelsmejeri blev oprettet og startet i Hjedding


Den tyske forsker Robert Koch opdagede tuberkulosebacillen.

1884 – Den anden Christiansborgs slotsbrand indtraf den 3. oktober.

1886 – 8. maj – Coca Cola blev opfundet i USA af John S. Pemberton.


28. oktober – Statuen Frihedsgudinden indvies i New York, USA.
Irma-kæden blev grundlagt på Nørrebro, København.

1887 – Wilhelm Hellesen opfandt tørelementbatteriet.

1888 – Grønlands indlandsis blev for første gang krydset af en ekspedition ledes af Fridtjof Nansen

1889 – Den første danske kvindelige læge, Nielsine Nielsen, åbnede en lægepraksis i København.
Eiffeltårnet blev bygget i Paris, Frankrig.

1891 – Marthine Jensen blev konfirmeret den 4. oktober 1991 i Klarup Kirke
De politiske partier Højre og Venstre gik sammen om at lave den nye fattiglovgivning.

1892 - Sygekasseloven blev vedtaget.


København fik sin første elektriske gadebelysning.

1893 - Statstelefonen blev oprettet. Også kaldet Rigstelefonen.

1894 – I København påbegyndte de installation af toiletter med wc inde i beboelsesejendommene.

1895 – Den første udenlandske bil ankom til København, og den første offentlige filmforvisning fandt sted.

1896 – De Olympiske lege blev genoptaget, efter en pause siden år 393 e.Kr.

1897 - ØK blev oprettet.

1898 - Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund blev oprettet.

1900 - 2. juli - Første flyvning med en Zeppeliner.


Aalborg-Hadsundbanen etableredes.

1901 - Nobelprisen uddeles for første gang.


1. februar - Folketælling i Kongeriget Danmark samt på Grønland og Færøerne. Ifølge optællingen boede der 2.449.540 mennesker i Danmark.
13. april - Den internationale Domstol i Haag blev oprettet.

1902 – Marthine Jensen og Søren Christian Christensen blev gift den 12. november 1902 i Romdrup Kirke.
Den berømte Solvogn fra ældre bronzealder blev fundet under pløjning i Trundholm Mose ved Nykøbing Sjælland.

1903 – 17. december - Brødrene Wright gennemførte historiens første flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften

1904 - 6. december - Verdens første julemærke blev udsendt. Det skete i Danmark efter idé af postmester Einar Holbøll.

1905 - 7. juni - Norge erklærede opløsningen af unionen med Sverige.


12. september – Københavns Rådhus blev indviet (blev bygget fra 1892-1905).
18. november – Den danske Prins Carl blev konge af Norge under navnet Haakon 7.

1906 - 30. januar - Frederik 8. blev Danmarks nye Konge.


12. september - Jacob Ellehammer foretog den første flyvning i Norden

1907 - 4. maj - Loven om indførelse af metersystemet i Danmark blev vedtaget.


Spejderbevægelsen startede i England.

1908 - 8. september - Tidligere justitsminister, gehejmekonferensråd Peter Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. kr.

1910 - 12. januar - Daells Varehus fik sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj - Danmarks første lov om biler trådte i kraft. Der måtte køres bil fra en halv time før solopgang til en halv time efter. Samtidig
indførtes vægtafgift.

1911 – 25. maj - Københavns Idrætspark blev indviet.


4. november - Selandia, verdens første dieseldrevne skib blev søsat fra Burmeister og Wain.

1912 - 15. april - Det "synkefri" Titanic forliste i Nordatlanten og tog 1503 liv med sig.
14. maj – Christian den 10. blev Konge af Danmark.

1913 - 1. april - Samlebåndet blev taget i brug af industrien, og den første Ford Model T rullede af samlebåndet.
23. august - Statuen Den lille Havfrue blev opstillet på Langelinie i København.

Fortsættes……

Leif Christensen 7
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie


1914 - 28. juli erklærede Østrig-Ungarn Serbien krig, og startede dermed 1. Verdenskrig.

1915 - 5. juni - Den 2. junigrundlov blev underskrevet, kvinder i Danmark fik valgret.

1916 - 15. maj-30. september - Sommertid blev afprøvet for første gang i Danmark.
14. december - Ved den første danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemte 284.000 for at sælge De dansk vestindiske øer til USA, mens 158.000
stemte imod.

1917 - 31. marts - Danmark afhændte De dansk vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars.

1918 - Den spanske syge, en influenza med en særligt ondartet virus, blev årsag til mellem 50 og 100 millioner dødsfald verden over, heraf 14.000 i Danmark.
11. november - 1. verdenskrig afsluttedes.

1919 – 16. januar - Alkoholforbud i USA blev indført.

1920 – 10. februar - Ved en folkeafstemning stemte flertallet i Nordslesvig (1. zone eller De Sønderjyske Landsdele) for en genforening med Danmark.
14. marts - Ved en folkeafstemning stemte flertallet i 2. zone (Mellemslesvig) tysk. Der bliver ingen afstemning i 3. zone (ved Dannevirke). Mellemslesvig, Sydslesvig
og Holsten forblev tyske.

1922 - 11. januar - Insulin blev anvendt for første gang på et menneske.
8. maj – Damhusmordet i København, ét af årtiets kriminelle mysterier.

1923 – 12. oktober - Der blev vist talefilm for første gang i Danmark.

1925 – 1. januar - Norges hovedstad Christiania skiftede navn til Oslo.


1. januar - Som start på det nye års første dag blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det blev fremover
en fast nytårstradition.

1926 - 1. august - Pressens Radioavis gik i luften.

1929 - 9. januar - Penicillinet blev anvendt for første gang.


24. oktober - Wall Street-krakket.

1930 - Jetmotoren blev opfundet af Frank Whittle.

1932 - 9. januar - Den østrigske ingeniør Gustav Tauschek fremstillede det første datalager på en magnettromle.

1933 - 1. juni - Nordjysk Udstilling åbnede i Aalborg. Som en del af udstillingen åbnede Ålborg Tårnet også.
3. december - Christian 10. talte, som den første danske konge, i radioen.

1934 - 3. april - Københavns første S-togs-linje åbnede (Frederiksberg - Vanløse - Nørrebro - Hellerup).
2. august - Adolf Hitler blev tysk Führer og blev dermed både statsoverhoved og rigskansler.

1935 - 14. maj - Den gamle Lillebæltsbro blev indviet.

1937 – Marthine Jensen døde den 28. april 1937 i Romdrup og blev begravet fra Romdrup Kirke.

Leif Christensen 8
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1865-1878, fødte kvindekøn, side 74, nr. 10 for 1877, for Romdrup/Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Marthine Jensen født den 18. juli 1877

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 9
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Folketælling 1880 og 1890

FT-1880 - Marthine Jensen, 2 år

FT-1890 – Udklip venstre side

Udklip højre side

Folkeregistreringslisten fra 1. februar 1890 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Marthine Jensen, der var 12 år i 1890, ses at være ude at tjene på en gaard hos enken Ane Jensen
Hun ses registreret som nr. 42.

Leif Christensen 10
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Kirkebog – konfirmation

Kirkebog 1879-1891, konfirmerede piger, side 141, nr. 1 for 1891, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Samme Kirkebog – venstre udklip

Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 11
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Folketælling 1901

Overskriften

Venstre side af Folketællingslisten

Højre side af Folketællingslisten

Leif Christensen 12
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Kirkebog – vielse

Kirkebogen 1892-1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen 13
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Folketælling 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930

Folketællingslisten 1. februar 1911 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt - udklip

Folketællingslisten 1. februar 1916, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt - udklip

Folketællingslisten 1. februar 1921, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Folketællingslisten 5. november 1925 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – udklip

Folketællingslisten 5. november 1930 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Leif Christensen 14
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Ålborg amt, herreder og sogne

Marthine Jensen, født den 28. juli 1877 i Romdrup Nørkær, Romdrup Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt, har opholdt sig følgende steder:

1877 – 1891 - Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.


1891 – 1899 - Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1899 – 1901 - Øster Sundby, Nørre Tranders Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1901 – 1937 - Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen 15
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup


Matrikel nummer 51

Matr.nr. 51

Matrikel kort fra 1913, genoptrykt i 1931

Matr.nr. 51

Romdrup Bakke nr. 3 – matr.nr. 51 i 2010

Leif Christensen 16
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup


Matrikelnummer 51

Romdrup Bakke i 2011 – en vej som Søren Christian Christensen har gået på mange gange (privat foto)

Romdrup Bakke nr. 3 – det lille stråtækte hus i øverste


højre hjørne, form. fra omkring 1920
Fra arkiv.dk, Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup

Romdrup Bakke nr. 3 i 2011


Det gamle hus blev revet ned i 1989 og et nyt bygget i 1990/91
og indkørslen flyttet – fra den anden ende af huset, da Søren boede der (privat foto)

Leif Christensen 17
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Kilder:
Personlig overlevering af Egon Christensen (4).
Private foto – arvet af mine forældre Egon og Mary Christensen.
Foto fra Else Birthe Jensen (4-4-4 i eftertavlen under nr. 18).

Kirkebog 1865-1878, fødte kvindekøn, side 74, nr. 10 for 1877, for Romdrup/Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1879-1891, døde mandskøn, side 179, nr. 1 for 1889, for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1879-1891, konfirmerede piger, side 141, nr. 1 for 1891, Klarup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebog 1892-1910, fødte drengekøn, side 16, nr. 1 or 1899, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebogen 1892-1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingen fra 1. februar 1890 for Romdrup sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingslisterne fra 1. februar 1911, 1916, 1921 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingslisterne fra 5. november 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Arkiv dk., Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup.


Rigsarkivet og Arkivalieronline (sa.dk/da) – specielt kirkebøger for personerne i efterslægtstavlen.
Geodatastyrelsen (gst.dk).
Danske Slægtsforskere (slaegtogdata.dk).
Dansk Demografisk Database (ddd.data.dk).
Wikipedia (wikipedia.dk).
Nordjyske Historiske Avisarkiv.
Helsingorleksikon.dk
Dk-gravsten.dk
Danskefilm.dk

Leif Christensen 18
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Marthine Jensen’s slægtsrelationer

Marthine Jensen’s aner til tip2-oldeforældre – Fra MyHeritage

Marthine Jensen’s aner til bedsteforældrene – Fra MyHeritage

Fra MyHeritage

Leif Christensen 19
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Efterslægtstavle for forældrene


Niels Jensen (38) og hustru Mette Kirstine Christensen (37)

Børn

1) Christen Adam Nielsen


2) Christine Jensen
3) Annine Jensen – tvilling til nr. 4
4) Unavngivet dødfødt pigebarn - tvilling til nr. 3
5) Jensine Jensen
6) Marthine Jensen (19)
7) Caroline Jensen
8) Kjeld Jensen (Alsholm) Efternavn ændret ved Kgl. bevilling af 29-08-1925.
9) Laurine Marie Jensen
10) Otine Jensen (Alsholm) Efternavn ændret ved Kgl. bevilling af 29-08-1925.
11) Elvine Jensen
12) Unavngivet barn
13) Martin Christensen (Alsholm) Han fik allerede den 21. oktober 1921 af Kbh.s Overpræsidium tilladelse til at føre efternavnet Alsholm.

1)
Christen Adam Nielsen død 2 år gammel
* 15-11-1868
Romdrup Nørkjær, Ålborg
† 09-01-1871 (kighoste)
Romdrup Nørkjær, Ålborg

2) husmoder depotarbejdere
Christine Jensen gift med Marinus Griem
* 31-01-1872 05-11-1895 * 07-05-1872
Romdrup Nørkjær, Ålborg Budolfi Landsogn, Ålborg
† 26-01-1946 † 19-11-1951
Ålborg Domsogn, Ålborg Kommunehospital, Domsogn
Reg. i Vor Frue Sogn, Ålborg Reg. i Vor Frue Sogn, Ålborg
Begravet på Almenkirkegård Begravet på Almenkirkegård
Sidste fælles bopæl, Niels Ebbesensgade 37, 9000 Ålborg

Børn:
1) Nielsine Frederikke Griem
2) Henry Johan Griem
3) Johanne Griem

Dødsannonce Guldbryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-10-1946 Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-11-1945
Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-11-1951

Christine, 1915
Privat foto Nekrolog
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-11-1951
Fra helsingorleksikon.dk

Leif Christensen 20
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

3) husbestyrerinde
Annine Jensen ugift
* 01-12-1873
Romdrup Nørkjær, Ålborg
† 25-03-1941
Sdr. Tranders, Ålborg
Begravet på Romdrup Kirkegård
Tvilling til nr. 4
Bopæl, Sønder Tranders, Ålborg

Annine, 1915 Dødsannonce


Privat foto
Fra Nordjyske Avisarkiv, 28-03-1941
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg

4)
Unavngivet pigebarn
* 01-12-1873
Romdrup Nørkjær, Ålborg
† 01-12-1873 (dødfødt)
Romdrup Nørkjær, Ålborg
Begravet på Romdrup Kirkegård
Tvilling til nr. 3 Annine Jensen

Uddrag af Kirkebogen 1865-1878, side 66 for Romdrup Sogn

Fortsættes næste side

Leif Christensen 21
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

5) husmoder landmand
Jensine Jensen gift med Søren Sørensen
* 12-09-1875 21-10-1898 * 15-12-1870
Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke Mou, Ålborg
† 20-06-1947 † 14-02-1961
Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Ålborg Kastetvej 1, Vor Frelser Sogn, Ålborg
Begravet på Nr. Tranders Kirkegård Begravet på Nr. Tranders Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Øster Sundby, 9220 Ålborg Øst

Børn:
1) Anne Sørensen Marinus, født 23-03-1896, er søn af Mølleejer Christen Nielsen
2) Niels Jensen Sørensen (Clausen)
og hustru Maren Christensen i Romdrup Mølle, Romdrup sogn.
3) Martin Sørensen
Moderen er 39 år.
4) Arne Sørensen (død som spæd) Døbt af sognepræsten pastor Fich.
5) Asta Sørensen Faddere: Barnets moder, pige Jensine Jensen, Romdrup Nørkær
6) Erna Sørensen (tvilling til 7) samt barnets fader, lærer P. K. Bjørnbak
og gårdbestyrer Peter Sørensen (Flou) alle af Romdrup.
7) Edit Sørensen (tvilling til 6)
8) Holger Sørensen (død som lille) Jensine Jensen står fadder til
Marinus Christian Clausen, der er født 25- 03-1896 og ikke 23.
9) Holger Sørensen Afskrift fra Romdrup KB 1892-1910, side 9
10) Meta Kristine Sørensen
11) Elly Sørensen
12) Aksel Sørensen

1. rk. fra h. Jensine, Søren og form. sønnen Aksel.


Jensine Jensen, ca. 1915 Stående fra v. Elly og Kristian Fanøe, foto fra ca. 1930-35
Privat foto (Leif Christensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-06-1947

Jensine og Søren, 1945


form. Jensine’s 70-års fødselsdag
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Jensine og Sørens gravsten på Nr. Tranders kirkegård


Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 22
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

6) husmoder arb.mand, mælkemand og kreaturdriver


Marthine Jensen gift med Søren Christian Christensen (18)
* 28-07-1877 12-11-1902 * 25-09-1875
Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke Gudum, Ålborg
† 28-04-1937 † 22-01-1965
Romdrup Bakke 3, Romdrup, Ålborg Romdrup Bakke 3, Romdrup, Ålborg
Begravet på Romdrup Kirkegård Begravet Romdrup Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Romdrup Bakke 3, Romdrup, 9270 Klarup
Børn:
1) Niels Jensen Christensen (senere ændret navn til Niels Jensen)
2) Helga Annette Kristiane Christensen (9)
3) Reinhold Christensen (døde 2 dage gammel)
4) Edit Nora Christensen
5) Kamma Christensen (tvilling til nr 6) (døde 6 timer gammel)
6) Ingeborg Christensen (tvilling til nr. 5) (døde en ½ time gammel)

Fra v. Marthine, Helga Anette Christiane (9), Edit, Søren Christian og Niels Jensen
foran deres nye hus, omkring 1912-13, privat foto

Mathilde Jensen og Søren Christian Christensen i 1936 – privat foto

Marthine Jensen – personbeskrivelsens nærværende person – se mere fra denne streng under
nr. 9 Helga Annette Kristiane Christensen og i slægtsbeskrivelsen - nr. 39 Met’ Kirstin’s aner og efterkommere

Leif Christensen 23
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

7) husmoder fyrbøder
Caroline Jensen udlagt barnefader Poul Aurelius Andersen
* 20-03-1879 * 14-01-1880
Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup, Ålborg
† 13-12-1965 † 21-08-1961
København Øster Alle 65, Ålborg

Børn:
1) Ejnar Andersen (døde 1 ¼ år gammel)
Fra Nordjyske Avisarkiv, 13-01-1955
Af Kirkebogen 1891-1910 for Romdrup Sogn fremgår, at Ejnar Andersen blev født den 17. januar 1899 af ugift Karoline Jensen af
Romdrup Nørkær og udlagt barnefader Ungkarl Poul Aurelius Andersen af Romdrup, Moderen er 19 år. Barnet blev hjemmedøbt
den 28. januar 1899 af sognepræsten, og dåben blev publiceret i Romdrup Kirke den 8. oktober 1899. Moderen tjente på 10-
månedersdagen før barnefødslen hos Gårdejer Villads Villadsen i Romdrup. 1¼ år gammel døde Ejnar Andersen den 7. maj 1900 i
Romdrup Nørkær og begravet den 13. maj 1900 på Romdrup Kirkegaard.

arbejdsmand
1. ægteskab for hende og 2. ægteskab for ham Niels Andersen
11-10-1903 * 02-06-1860
Sankt Pouls Kirke Solbjerg, Ålborg
København † 05-06-1927
Ryesgade 10, st., København N
Sidste fælles bopæl, Ryesgade 10, st., 2200 København N
Børn: Niels Andersen’s første ægteskab var
2) Gunnar Niels Theodor Andersen med Martha Christine, født 25-09-
3) Lilly Poula Margrethe Andersen 1865 i København. De har 2 børn,
4) Kaj Børge Ib Andersen Georgine Ingemine Andersen, født 30-
03-1884 og Martha Emilie Andersen,
født 26-02-1895.

Caroline med Gunnar ved


barnedåben i 1904
Privat foto

Fra Politiets Registerblade

Folketællingen 1925 for Ryesgade 10, København

Leif Christensen 24
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

8) kommis og ekspedient husmoder


Kjeld Jensen (Alsholm) gift med Johanne Sørensen
* 22-01-1881 05-05-1906 * 30-09-1883
Romdrup Nørkjær, Ålborg Vor Frue Kirke Nørre Tranders, Fleskum, Ålborg
† 31-05-1963 Ålborg † 10-02-1978
Møllepark Hospital (sygehus syd) Ålborg Kloster
Ansgar Sogn, Ålborg Vor Frue Sogn, Ålborg
Begravet 06-05-1963 på Begravet på
Søndre Kirkegård, Ålborg Søndre Kirkegård, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Rantzausgade 47, 9000 Ålborg
Johanne boede sine sidste år på Ålborg Kloster, indtil sin død

Børn:
1) Erhardt Jensen (Alsholm)
2) Mary Jensen (Alsholm)
3) Elmo Kjeld Jensen (Alsholm)

Kjeld Jensen fik den 29. august 1925 ved Kongelig Bevilling sammen med sin søster Otine Jensen og sine børn Erhardt, Mary og Elmo Kjeld efternavnet Jensen
ændret til Alsholm, halvbroderen Martin Christensen fik allerede den 21. oktober 1921 af Kbh.s Overpræsidium tilladelse til at føre efternavnet Alsholm.

Kjeld Jensen som soldat Kjeld’s og Johannes’ bryllup 05-05-1906


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Johanne og Kjeld var Indre Missionske, og drak derfor ikke spiritus, hvilket kan ses på billederne fra fester, hvor der
er sodavandsflasker.

Ingrid og Erhard var også Indre Missionsk sammen med deres børn.

Det med Indre Missionsk var ikke noget for Elmo; han var ikke mere troende end danskere er i al almindelighed.

Blandt Kjeld’s søskende var Christine Jensen og Marinus Griem ivrige afholdsfolk og var medlem af logen,
Morgenrøde under N.I.O.G.T. og havde i mange år flere tillidsposter.

Kjeld’s svoger Søren Christian Christensen, som var gift med Mathine Jensen, var i mange år medlem af
afholdsforeningen i Romdrup.

Der var imidlertid ikke noget udpræget religiøst over deres liv i øvrigt, og der var ikke andre, som var kendt som
værende Indre Missionsk.

Tekst af Jens Børge Sørensen og Leif Christensen

Leif Christensen 25
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Johanne og Kjeld sammen med børnene Erhardt, Mary og Elmo


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Johanne og Kjeld ved festen til deres guldbryllup 05-05-1956


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Johanne og Kjeld ved deres guldbryllup


05-05-1956
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Guldbryllup 05-05-1956 Guldbryllup 05-05-1956


Bagerst fra v.: Mary, Ingrid, Ingvard (Johanne’s svoger), Erhardt, Elmo, Bente og Hanna Bagerst fra v.: Hanna, Bente, Annelise og Birgit
Midt fra v.: Annelise, Birgit, Cecilie (Johanne’s søster), Johanne og Kjeld med Kjeld Forrest fra v.: Agnete, Johanne og Kjeld
Forrest fra v.: Agnete, Preben og Karsten Privat foto (Jens Børge Sørensen)
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 26
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

Kjeld Alsholm som ældre Johanne Alsholm som ældre


Privat foto (Jens Børge Sørensen) Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Kjeld i færdselsuheld
Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-05-1955

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-06-1963 Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-02-1978

Kjeld Alsholm’s grav, Søndre Kirkegård, Ålborg


Johanne th. sammen med hendes søster Cecilie og dennes mand Ingvard
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 27
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

9) husmoder mejeribestyre og sparekasseleder


Laurine Marie Jensen gift med Ole Anton Olesen (Holsko)
* 04-08-1882 14-01-1910 * 04-10-1879
Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke Volstrup, Dronninglund, Ålborg
† 15-07-1952 † 06-10-1963
Romdrup, Ålborg Ålborg kommunehospital, Budolfi
Begravet på Romdrup Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Romdrup, 9270 Klarup
Børn:
1) Gudrun Agnete Holsko
2) Anna Holsko
3) Ebba Ingeborg Holsko
4) Børge Holsko

Ole fik den 14. februar 1906 af By- og Herredsfogeden i Frederikshavn


navnebevis på navnet Ole Anton Olesen Holsko
Fra Kirkebogen 1879-1891, Romdrup Kirke, hvor der under Ole’s
fødselsregistrering er gjort bemærkning om navneskiftet

Laurine Marie, 2015


Privat foto
Fotograf, Ernst Gøpel, Ålborg

Romdrup Andelsmejeri (i dag Romdrupvej 135). Ole Anton Holsko,


uddannet mejerist i Gjøl, blev senere Mejeribestyrer af mejeriet i
Romdrup, ligesom han var sparekasseleder i Romdrup.
Ole – 60 år
Fra Lokalhistorisk Forening for Romdrup-Klarups kalender 2007
Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-10-1939

Ole’s 25 år jubilæum i Sparekassen


Ole’s køn af hus i Romdrup
Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-12-1948
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-12-1940

Nekrolog for Laurine Ole – 70 år


Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-07-1952 Fra Nordjyske Avisarkiv, 04-10-1949

Nekrolog for Ole


Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-10-1963

Dødsannonce Gravsten fra Romdrup Kirkegård - Fra dk-gravsten.dk


Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-07-1952 Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-10-1963

Leif Christensen 28
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

10) tjenestepige og husholderske


Otine Jensen (Alsholm) ugift
* 23-02-1884
Romdrup Nørkjær, Ålborg

Ukendt

Kirkebog 1879-1891 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt

Otine Jensen fik ved Kongelig Bevilling af 29. august 1925 sammen med sin broder Kjeld Jensen og hans børn Erhardt, Mary
og Elmo Kjeld navnet ’Jensen’ ændret til ’Alsholm’

Otine Alsholm
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Kjeld og Otine Alsholm


Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Leif Christensen 29
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

11) husmoder husmand


Elvine Jensen gift med Marinus Nielsen
* 11-02-1887 11-09-1908 * 08-09-1880
Romdrup Nørkjær, Ålborg Romdrup Kirke Flejsborg, Års, Ålborg
† 10-12-1960 01-05-1963
Gug, Ålborg Gug, Ålborg
Begravet på Vejgaard Kirkegård Begravet på Vejgaard Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Gustav Holms Vej 11, Gug, 9210 Ålborg SØ

Børn:
1) Elly Nielsen
2) Stig Nielsen
3) Nielsine Merete Nielsen
4) Maren Christiane Nielsen
5) Ester Marietta Nielsen
6) Gunnar Herluf Nielsen

De havde derudover en datter, der hed Maren, som døde ca. 2 år gammel, og en søn, der hed Erling, som døde ca. ½ år gammel

Elvine Jensen, 2015


Privat foto
Fotograf, Ernst. Gøpel, Ålborg

Dødsannonce Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-12-1960 Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-12-1960

Dødsannonce Nekrolog - Fra Nordjyske Avisarkiv, 02-05-1963


Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-05-1963

Leif Christensen 30
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019
Marthine Jensen (19) Slægtshistorie

12)
Unavngivet barn dødfødt
* 02-03-1892 (dødfødt)
Romdrup Nørkjær, Ålborg

Niels Jensen Væver døde den 24-6-1889, og var således ikke fader til barnet. Faderens navn er imidlertid ikke angivet i kirkebogen, men Anders
Christensen var ansat som bestyrer hos Mette Kirstine Christensen, og de havde et kæresteforhold, ligesom han er far til barn nr. 13, Martin
Christensen, så det er alt overvejende sandsynligt, at han også er far til det dødfødte barn.

13) bryggeriarbejder på Tuborg serveringsdame og husmoder


Martin Christensen (Alsholm) gift med Magna Sofie Christine Sørensen
* 21-02-1895 05-12-1924 * 24-08-1892
Romdrup, Fleskum, Ålborg Københavns Rådhus Fredericia, Trinitatis, Vejle
† 24-11-1958 † 28-07-1970
Landskronagade 45, 1., København, nærm.?
Kildevælds Sogn, København
Bisat 29-11-1958 på Bispebjerg Krematorium

Sidste fælles bopæl, Landskronagade 45, 1. tv, 2100 København

Martin Christensen fik ved bevilling af 21-10-1921 fra Københavns Overpræsidium tilladelse til af skifte efternavnet Christensen til Alsholm.
Kilde: København Politis Registerblade

Deres børn:

2-A/1-K Inger Alsholm


2-B/1-K Ruth Alsholm

Martin, ca. 1915


Privat foto
(Leif Christensen)
Martin, form. omk. 1950-55
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Magda og Martin,
form. omk. 1950-55
Privat foto (Jens Børge Sørensen)

Politiets Registerblad påbegyndt 18-11-1919, hvoraf det fremgår, at Martin fik


ændret sit efternavn den 21-10-1921 efter bevilling fra Københavns
Overpræsidium
Fra politietsregisterblade.dk

Borgerlige ægteskabsbog fra Københavns Kommune perioden fra 1877-1964


Fra Family Search

Se yderligere om de næste generationer i ”Optegnelsen over aner og efterkommere efter Mette Kirstine Jensen”

Leif Christensen 31
Redigeret 20-04-2012 – opdateret 23-08-2019