Jjtt ~

BOO ~

lJa"'l3'

aPr A am ein)

~BR-~-:>OOB

,._.,..;}.

rJ:'I:O·

~dd·7lJ~5
a,.....~

~a?i-· . ip:r, (j'MSt:t'a~

~

I

.~ : 0183-2542020

R!f

Ua: ~

'~ ~

.un
go§aiJI
l.~'~

"SRI GURU GRANTH SAHIB PRAS,HNAWALI"
GURSHARN $.IN:GH BABBl\R
President NIMPM (Regd,.)
'Virlwan'

I ~VI

:2. lil". ~

SHARN PRESS, Han Bazar, Amritsar.
Ph. ©183~2542020
All rights reserved throuij:h out the worl'l;t NQP!:21If\: of ifiis

3. ~ :ire 4" B'RHt $. ~

mus

'~~
'IOI'qol fll
~...Q.

~

".

~

'ii~_

vru
.IX

v.n
IX

\if'~

1jt 'aIM' ~
~
fP ~

~ Jj,. tJ1ff11'

~

6\ ~H~a
j. ~I;f.

mw." ~~~,;;fI,

FRnf


j

uret, ~,
'ffit!t~11~3'G HIftnt-Jjl ~ wnr fIIf'atf 'wg ~ ~ ~I@)kl; ~

J{

Xl"
XlI

s. ~'H.
1tll. R,e'JiI 11. P,r(jn
12.~@kJ.

~;~~,
11. ~

ll)!{. 'ftruI), 'i~~;

,~,

1IWf~aJ1tt,

XlII
R.Il:l

publication may be reprQduceUlIA ret('~val system.:or trans,lated i,A ',glny ferm by, any means without tilte prior peIT11lis,si6n t~,ei,pu:blisMef. of

I&fl'M'Ii~~au!'l.:~'

~r. ~

is Hfat!d ffM, ~'.~,

Jjl ~. tit. ~,
~'~~~~;~~'~~"~

~

fHnf~,~.R«aiJ~am;1'~.~
\1'; ~ ~~, ~

~

W
XlV

~.,jj~~.

First Edition : 2f)05
Copy 1000

13._
1,4.~

'§'.~

••

~,!lU~·~~·~-.~

xV

XV
XV

lj. ,iteR

ll. ~
.

~.~~~,~~,~~.~

.. ~,

~iftilfjjW.m1B'~
~.~~~fin't

:XVI
.. ~

~~-ert@::
~:• '\1""0

16,.~ 17. #H~1.t

lJ.,,~fmtr~~

~
va::rr.:r ~'IiII"" Wij' ~~,

~aihlt'i,
~~ G':". 2,'542,tt;20 .,;. "f,J' ~

18. Jft ij@ aTtr R'fulr i.it ~':~ RW 19. iaf\¥e~(8 ~, ~

11. fI)~dJ(f ~fRur,

'~

XVI
XVI 1 2 6 €J
9'

~.

~ 'I1T'll,:;J''''V

~

Muf ~
1

fRur

~1.~~'~~~
~3,

20. 'i~riJ'aiil!:l;itM'~

ql1d'a~i1'_'~ ~
~

cDfietii;18 ~ 'Fft ~,'~
....'

t!' ~ .

11il!fif'liMff ~
Mls.,mw~ff

~t?;;

25423'4eJ

22. §iJSi ~ ~

~

~

!'fRT~~~:

25457a't . BA)BAR

2t,j. Jjt ~ ~
[21.

~s. ~,C!If~fli€~ mw, ~ ~

24. Jj1' ~'afa~

~w

E' ~ ~ft'R,rOil'n

~

fit

iil,@W& ~ 'Qm t!T ttfu;w \{im -

w Fit iXJH ~
~'~

iff 'Eft flJ:ta1f\$ ~

Title O~ign .lIt. 'Types:-

aI\MJIT&INGH
Page Setting;~

SI-:\ARAN ,A~S-(l1'83 ..5Q91,240

29,., ~ ~ 30. 31, '~~~'6.~

28.

* m ,ala ~~ ~
1:tr ~ .~

JPfmr tit tl ~ mftnr tft emf wF<Ja'6 it ~ ,bS' ~ ~~ mfint Nv RiaT ~ ?fIH'lS ~ 'tit ~

~

1ft '~ ~'

mr~' ~~
fi;:J' ~

bS hi' E ~ E 'gJ}f b@ ~

17 18 19 19

to

11 15

31.

~.'ij'I(!f

AJITSINGH

BUBAR

32.'~'~'

1WtQg;- Gra.fica e0DlJ1Ulers

33.

34. arGft' ij:itl~

'~ifiaT

22 23
2$

20 22

23

~.
F.fiffl~
~'~t~,l

:B~. ~
36. ~ 37. 'WE' 38.~g'~ 3~.~

24

1.7

26 26

28

29
31 33

r

33
34

34 35-36
36
4&.~

.... 'R'i!J(!;

HCJiW 1l U
a:§

litm
(J)f

ddfe ~ ~

49. a-la..... ~~-~ . 8·~I<!l

50.

fiwt~~

38 38 J9 4@
41

a-"'dii( ~

R II Hfu ~ Mdez'fit II \{fir ~

'X ~

"

ih=r ~

"

S1.~~~

52. alij8·"tt fftJ )){r@ ~ 53. ijl ~ ~ wfu8 tit
54.~l'fu~~

~

~ RQ\r ~ 1:{Q'f.J QQO (ft ~

44

48

55.ljt ~ 56. Til ~
57.~~

J1'f'a ~

wtmr ;:ft t't &rfAd..,..",tt';"';-iV
j@

tft ftT (~

~,

..'

50
52 5:5

is ))(3" ~)

SR. JF ~ wtmr ~ cfRm; ~ ~ ~ »S ~ 59. 'S'8' ~ tit ~ ~ fTri ~ ~ wrnu tff y:w 60. ~~<Ua:,~ma-~~"-~~'" 61. ~ ~ 13\ ~ '3lf3 Wfalt ~ l!fl ~ lVfutr

..

55
57

59

~l!fl~.~m~~

mfCIQ~

61

62. J1t ~ m;a: R ;4t 63. ~ fi ift 64. iji ta 6~ Cf1lrelR ~ tft 66.lJl ~ ~ft tft

(~~)

'* ~

ri~

_w

79. fiS~;ft

106
108 109 110 111 112

.

70
75 18 8l 87

80. iQS t:Tc5' ;it 81. was tftw tft 81.~~~ 83. 'B"a1"3 ~ ;;It

67. Jfl "

68. Jjt 69.ljt uR ~ 70.1jt fi ~ ~

ri

fi ~ ~

ijFddlt'lii! FI'fft tfi 8'1

84.

tft til

$5. fiS
81.~~tft

fit 86.d3 iit;:ft
'R'QtV

9aT3~m

In
115 116 LIS
121

71. ~

Q atfh"Mw;ft
tft

72. BaS ift 73.R3 t ~ itt
74.R3~ift 75. 'IE?)JH ft 76.A3~tft

iN'"

;ft

89
93

96 97
99

88. ret ~ 3 !Aft 89. lI1'U' ~ ;:ft 90. B'lft ()]d\Nf ttl

nO tit

100
162 103

91. l1'8' ;tt 92. Rt ~ ~ tftd 93. W'lft l0'l Mar ~ 94.

F

122 125

129

77.R8~tft

73....

'Rilt

105

1J18"" Muf ~

;:ft

131 133
~

~~

1ftQ ida' H·rda' !80I,,41" ~'
~ ,tTt! ft' tm

~~
~ ~-~
~-400t:

~

m:r H5' Rw
,
WW

qrg

R,fijEfI(5 ~ tfmi) ~ ~
;a'GO~ ~-~

I%f ~~
~~

lip ~
~

f:iSh'.,a" ~ foiw 1ft sf ~)]1r
~

~ iffr;I RifdtJ ffi \laDO
~
tT;;mf, ~

q3'ff< ~008

fecI
T

,' ~aiiilai3 ~ft...........A...';'''''Q'(!,I'lI' ffl'" ~Q'OIf:<i'i,".,
~~~'~~~?

~

~

~ fttFr'~ ~ ~ a)l R'F<Jij tit ~ lWh
Q 58di;'d

-

A--.......A 4l--~"'!;:"""': 'C!CIl (o):J' I'E~ (,4~~

qJdS1a)

e~~~
•• ~

A' ~HV(Ja(')j~ gjJ3T, ~
~~0jB'

~:;:ft~'~'<R5"et):tf(lGfiet~~

'ljt;ro-~'

~~er~

iitBr'~

I

~tft'JR': JI. Rr tHw If'G[~di''fit (iDrid~'f'S' t41·f;'aMd'n, ~))tatd.ie Jma"trtft~fiJJt~ '~tft

A'~

0' da'ifalJlr # I
~ qa- itt tlPwo JllWr ~

n""~QH'f~nl'6i@'mfHatb3

af'il3Iflij~la'~

ftmtft ~

ftrar tit i. ~ Mw itt aret",g ~ i<ft ~ik

m8flet1r~ffi~j;jfdqd' ~I lr d(')"€1 tri' '1. ~ 'ft'r tft, 13'. ~Md' Mat ~~ iP. ~ fMw fri' (~ Q ~ ~ fb!J*dI), iI". indIa. R'1R l (iNl a41e R ~), 1J~~ fflw ~ae, Jj. "ffanvil Mar, lJ. 'iJontfta Mur (tlin Jh flitr h) ~ft;W ~ ~ ftm ~ ~ ffi m1~m1 ;} Rtl
@<} ~

AfitGtar ffir I ~

em (nft ~

fm.cr~),

imlf

R'I:ft ~

ll'W

ift,

~ lpn;-~t flStw _AM1\rnptaPHr~ Iaa··etwit ftmt Jfh Re~fiN i';mr ,
A-ftmt utt¥~~ft:R)t~~Jf&l~fb.ifMqp-t

y. cDtit) wet ~ Rtl}, 6hr ll:~uiR

Nhf~~,fiNt!f~hJiHR~~~~Jft~ wftra'~86f()dt flefd'u'R, (murR'fuv~~tYftlnft) trmuJ'lltmfi:tiJda-r) ift, ns H'W, B,i')t'<'h:ft~ (~1/.
ift)Jft~) ~
I~~

B"iM~

(,: (8: y=
Cf., ~

Y'R3W @' Hfb4ar ~

f7ittf w. cb?t

cr:),
.

fft~

H'. QiEl ....
,

fl:lw faaJ1' ift
H. ~

,
I'

Mus (fac€!ift'

~i

~'M'OH

·Fns· 19'53
ii1J\HEfi~18r

ful: C~8~6 "8it:) ~.~

~'~
I'Fed.tji,·~

, I'

il~ w-Fft
~

(tjIIRd.J4IiJI6)1 ~~.

~,

~ ,

I fffi1~ ~,~~. 1'~reo~aH'~~g-~mrH

5" H,O"d0i

a<8l··~~:et~~~·~ftHdli~m~>1E'~rnW'rn:e1 iWW ~ ~~~ feo}'jtb-~ ~'~ ~ ae I if W l1¥ fire' fSdFl'(,) ~ pa'doe @$ ~iJa ~.qm.r ~ ~ ~trO I tmr'Wm~ ~fu"~ 3:'w a:a~i~ei~, fm saf 'Ii: di'dm<3t:i ;a;aa 'el ~ ~l,i:rR 5' ~ f j.{('j'?i ~ ~~ . ~~~~~I~'tT.~~ftifuH?ifai~-lftSCl . e-r~~&8rt}, W ~·it i ft!m ~ lXff1it3l ~·mPH ~~ ~ ~~

, U I fm:r ~ ~

l

mw

~ ,~ffls
~~~~

~

~tfuw. f~lfl~
ahj:&~t1~~ ~,~pft ,'.,' t."~~""

~. 'fe,dB ~. ~'~' a.9d-dt5~ E?i ,I'foil' ~~; ~
~~h ~ ~ ~'~WH
~(jr5i'~ ~

,~

'U?i,

fHlff trr Q1M:i} '?t~_ ';:ll ~~ .~ .. ~

..... il'tfwftJlP ,...":J

jF.l(jI~p,1' 'Ft:n;Wt!1" A fda' d ~~
-;iA. -

dO

~. ~ t:ft~~.~
-

~~~e;I£l'IJ1

~ ful m if~f';1Nf
~

eryu ,rtl'il'H"ftWJlrdt"!:PR ~er
~ ~
n

a5- 3r

~ Rill iftt ffi! ~ H
I

~efS"r?

'~~eH'ciBr~)fu-J e12H~maffl'f~~

~~ffift~~

: '~_
, '~~

~.".,.'

,I',

liJE:' ,nS HfiJHtpijl
~'~

~
'~':~@'
lW~

~

~
25'~

1 F!n 191$,~

'tmW ~·f.lci'@e' ,'." fRtU'g fflH~tiii,
~'fRut.'
~~.

~~ ~ 3' aa~ih3t;

~~
F:!Zticiijlh;16M "WW fie' ffiul ~
~

-z~·
~

.... ~

S
, UTI'l7'l ~~
1~.)

~

~'tll2"""'d()Ti'.i tlGl\ll~ ~

~

~

J..£tr" ~

~'.
,

, ~'~~~mr'~·ff$H?5jo-~~·f:irJrfa"

~~lJ21«
1feil6i
.

, ~ f ~~
~ ~
~~ifl~'~~'

~ ~:~

''~~l~' ~"~
g ~~.
~

~!1,'"""'"':'l-..r.' ~.' ".,_-."r:I"':E:"~~n;~t:a.,~" f.p'~lr"I.1'.-:ffl~.~' '''ifI,r~:~: ~~"?). ~~~ II,·M'''~,·3: 'j,ll '~:'ii,1 ::T.:!('-:;r ""',.' '~~'.', ,V-.;;:3 n·.

*~
'~'~~

8' ~
~ ~
~.'8idRl'3n

NtJ~ij:&a~~ ~ ~ 1mTI fa ci(,i'dh'il:H
R'W
I feij(jj

1JF~<;I~,~

~mtIT~
ffiw iw~
R!.fRl»l~"~~

*****
~ ,

m~aJt:, ,~ ,
~
~

'~J£JiwFeG1q}#d'e',(6ltJ,';Gtif.~;J:?) ~

~~

8' ~
~'~

.~,

are'~
I

clt;1

c[

I f8'u 19;5SE" ~ fiedlsex ~ ~ >1lHAleart (NIMPAA) (am- ) ~ ~ lWWU5 I ~~~~n~1f§E'~iilIJlroi!rJ1tWm~~ ~ "iJi'j I ~,<rif ~ ~ fqf&r i}"R zy))j'j Feu ~~ l1fTfu' 1ii!'ih ~ BH ~m;

wrew ~ ~

Eikr wW 3"' ~

W

ri
j

3l~'

f8Fr ~ ~
::Il":I'I'1tj~~~ l

~

f8a- ~

'~-~~
~;gI'hll3'
:;I" ~~

tJ0 I faa"
et03''!!'<Z1 U'i,

~
,,~...:.:.-

mftft· J041irr aW'f~T ~ ~
~
I 01:1

iw '~:er~~~-~m,~~f€tr'~~'ii~~ ~.€-~il~ 'fGre'd1'~'~fs~~lf(5

i!!5dl i;t&v<;;. trr.~"¢lCc:!'fre

ffI' ~

OM

~lJ3t

2!..;__

a: I..l

~

H~1q~ ~3'i'

, RH~~~a;ciH~'iJt'i~i'JIlI;m

m

l:!Plf8ai ~

'\ft~,

fl \Wfd;tl"t')i",~
1915 1918 1923,

Aa,Q~

1 f8iJ(ji

af(ifsli;t,t

b!S Jih:flei ~ Rio: ~
,

~

raw *~

, ~,ft~'~'ffi5:, , 1.
I

~iil\l ~ if.Flit
.... '.....

2 ..~~~ 3. EkJl~ ~ 5. ~.~~,

6. ita1~~~ '" 1.~~ ',' ., "
8..~~ 9. ~ Em I;;: I Wdl" 10. ~ tft Erc5
tq ~ ~ ~

.... 1950 1951 "
1957. 19;64 1964

.1950
Y¥1SS€(J'~' ~

~ fa:3re ~ ~ ~ ~ ?i rea aa:r ~ }RW ~ e ~ l.o~ a l'f ~1Jfu fumIr' fa' recrr~ ''l.,~ ~ •.".. ~ lttiRfaTs -A-.:- -..:. ~ J;-.....__~ H'<!Cf''tf!, ~~.... fm:r ." ~.:o _ ""Iu'~ ~'''' en'll'I'l'I''''' "' Sad tft,j{ Jjt~ajtfwfu:arft~ ~~~~~ R'Na'''')) ~~~.'Rl ~~~ l:I,t;I6"o:81" ~-~ ~~ tal fHma ~"~ ~ u ,:t ~ Mtr ~~. ~ ~ ~.~ f~cOiltle1~ ciH ~ [ FeR ~ ~ fmt..e ffinf ~ ~ ~~ ~~ 7i'fS ~ ~~ RT ~ ~ I ftro ftara" ffltf llOM mitit lflfHa~,-mft~~_~"~W!mrr I ful;rm~~g~~mt~l3W3 Vtl"it,~:ur )1f3 ))IrR ~ U'" Fa- ~ f%J ~ mr ~ ~ 1m ~ ~ au1;0...

rC(dlai1I~~~Frfa~~~Ml~~fuU"1

~~ R1l m~

1982~SP.C

wf'm;ff~'

f3n ~ ~ fa'pw I 'fuiji ~

A-€t~~un y-aT Mw w.~' 'iJ;rnl :i~ ~ ~ Flit:r1 'n y:ahsi$1 Im!i iii~rea-

rea

a\c

~q

feu wg

i'ft

I

Wt'~~~~1

~,
ljtM", ~~

'F: ~fl:ilas~,

'R1fu1lJQJl'. ~

-

Gra,n"

"l'AKHATS.l>,HEBo

~qa
~~~

~

Jjt3J;S~HlllCDTwftnl

I'BirtP. 'l'tuu. uj.iri f,ilrl"ll

(joe,"d .'<nglr J.r ; (iJliarpfl SRI TAKHAr HAFHMANDl~ JI, PATNA SAHEB

o.

If WI" $
(~ J13Iq~)

1'1 if()~ ~

ift l!
ti.3Ai!

400 ~ ~

J:flP.iT

'Jf!
~
~ m;T

(}Jg
~
~

*"
@'ni
qo ~

Jil*fcJe
ftm- ~

t{hf61'EMl?
fu'(5T "i! ~

J:t

iildlilati

fHut Ifau ;:ft on I
~

-a-

3- Hml3 ~

h~ ~ 3 ~ r.fJ:mT ~
YJaq

~
ll'Ji

war
~

2" ~
~ii:

~
~

~I

1faa Wf

(]f:

Q~
b b
1~

~
~ l~

ut fir ft:;J;r
~ mfr ~
~
'3q

t~~
ClfR)j ~

~~
~

'M ttJr ~~ t4B Bell
~ ~

tft 1:iBO

aRJ1latrr~

~~r~Ol~
(fiFalea fliur)

~*
'Ftr ~
&i1t.Io t;.It ~

"$" ~
~

~ titQr ~ l"I·Iln:J l{S6'i@8I?

tit iI'o'«lidt
~ .~ <J.

1'jJ" h

citat ~
~
~I

I

3' ~ ~
l.1'. QJiJmrn

fu ~~

l=fTa 3lffit l? ~

fMlm ~

~

c#t:3T

~

~

"31fu' ~

~
TI' l=til"
I

g

*~~

ff::fur

no

~ itt ~ ~

~

;ft' "eT ~

~mr,
~~,
~$N',

JJ: ,dada

ffluc
~

#t ''lrire''

<Uwa-)

'«51' fJrtr ~
W~.'nw.
\

~.

"
.

,

-

0Wi1 SIKH G~IDWARA MANAGEMENt ~
AM. :.,,_._... ..... ~•._•._

~~~.~.

~8'Q.
~~"l:f\Qee'\ ElaIs

-=---..:"

.

Gb!\! 'Goliind Sln9hBhawan. GtmIw.ar:a Rak;lb ~~. New Ddfj-11000:J I'Ikiron: ~0;Is. ,JQIM!UO, ~1. ~13,73Z8. 23137329:FiU : 2$ T751'
_...._

lif.U.
~~,

rRrUi

a:iRf ~

'W ~

-~
.....

~Jiii:il?5

f1:fu! ~~

.

~
'~

~·-~~i@~¥~~i!~40G~_~~~

m:ra-~ ~
~
~Rf,i\tCltiJ;1 t.FJ:l3"Cr ~

~,.
#11
~

~
~

~
-

em am: a'iEr
--'C

~
~ ~I

YJ3N''<:~~
~

~~ a1dQl8i)ft

~ ~

('5'·O.e-'i'!- ~

ClPH ~

~;;ft
.~

% faR

mr ~

~

~~--~~~"!""'(!I' ..... , ~~~~ ~~~,

~~~~aw~~~'3~~~~",
''J'-gE

~~~~~~~Htit~jJ;;i~~ld

~'F.f:;kt <!nfl..~
(a)1l,f

rnut
~

-~~"§rr@3-~ '::I __

f5:r~

~3W"~~~~~ffu:t~e=t

~~~~'~~~~~~~~~~~

ai~~~~~,
~?~

~~~~~,
d\@i'lR
I

/;l~?;;Ot: c ~o:~~~.
~HOO R'W~~

iii

" ):f ;3'IdJ
~ ~ijBd6

fRlIlm~1:Jt~~

~ti

~

OW ~:a-a~;:!t fH&J 'Hd i"I.(tqlijf ~3'~Rrl$tr~~UijR~~_~~"g1P~~

~m ~~~

~

~

'lift ~~~

~I ft::rR ~

~ab''t~ .. ljt~~ Jjt ~~

wftnnlwt f\::Rt?til'fl'd'a"{ff ~ ~ 3"~ii~ fi Fj.ItiIlf'(S ET~ 3?T a lJlit .~~ tit
J;j'1ft;m;:ft ~ ~

wtmrFratitifl'a~~~ri~m.'t~~~~m'i'J
~

'1;ft ~ ~ Wfu1l, ~l5'£ta·· I:fBOi" IM8' ~. tiB(!}'~ J iwl)~Fh~iaJ3·JtJm'f ~ ~ ~
~ ~
.~t.t«r

~:~~~'~I

wt'~~~ ~~~~{JOI~recrfVlm~#~CJQI~~a
~ mf ~

a- i ~

2 'So3t it r f«~
~ ~

~

~,&tft ~

mfi'j ~

h

~illJ

fi'

gjij)3ij6

fR1aJ_ ta-~~~

R~.(~)

hr~~, h .... FPftJv ~,

<02258348 '2259652 FiX : 91-~83-225834B

~

~======::(
ri~m
fc(tp

1!J ~ ¥ Jl'ftnr
~

11Idh'<@Al

):::=======:==~
~i!r~murmtft
~ I ffiR

"tl'Tfmr iff ~

~

"ffi IDS cfre" lPfcnr l;i1.l10''i'tfl'' ~

'it ~ aja w1tnI;:ft t1400 Wli5T~ mtrtt ~

~~

cit3"are(JO f i"N!d·ifI 'flm y1{ffi~"f.itnpfH~~~tft¥ I
)fif ~ ~ lfg3"~(J~~

~~
,

~

~ i~.~

fi'bi·dj ~

7ft~~

$r mr~

%~

~

Hi1Q

cbf cmtl ~

~ <tStit >$r~ ¢ ))fT){ffl'jOT~"

1f'futr~317P~
~

~m

~

tfpt me l$ ita" Ffri ~
ararlj8rr81iFWit¥
~ ~ ~

m JjJ ~

~~~w,

~

fa; ~

~

~-~

~ Q'H 'm;tt ~

'11t8S Om: ~1;4)if6"i~aJ" 3' <it R!.fJ3e-a- ~ IT ~ t?t ~ i ~, ist, 3OSf, i"at bS' "fta' fi ~ Jffltft fmt
yat~"

~mr ~~~,
~~emftQtI

~

~ Rm, ~

yaroH "~.~

f;:n}ferr ~'aa'~~

~RiIft~tff1lng~'~~~"~~1fia~~~ ~ ,11 ItIdHd(!) fRUl ~~ fim ~

""':

t?iCi 1NW W let~a&dJl~ ~ <l-, in) =... ffift"~~~ -

m~' ~~~"
-

~

~'t1er9.~-

11m~

tplW0 ~

is

~ao~(JT:)~ ~~~~~~

*****
II

8{t;'4lil.

. II

. PH0to1'£S';
FAX:

'lB.

fA. l1.•
) .

,,,ior fBttonbarp 6tbool
(. •

(0) 25484aS fR~2523366 l'H83'2532929

A M R'J T S A R

( J:ft ~
fm1 ~ nitr ~;tt

.<lFr wfaa ~iiO'~81)
mEt ~H

fm:T ~ ft:i'R e

~ .~

M; ~

HR3T F ffFi3

t J11B" ~
Jfuw ~
~tr ~

~I
I I I I
f

ftm"~~wamcf~~R~HB~~ fi:m ~ ~tf ~~T ac:?iT "E ;if qTi'
frm~fVtreit~~R~rffi;~~ ftm 1#l ff" ~w r!~a ft:m" tft ft'T ~ 11 aihit ~ ~ J3f ~ p ftifl!tiiii fRur ~.
~

mOd' ~

R

FJ5' tr

118 ~ 1-5

E !"Tel E

i!
it

~=-e
~'

11&

?t ~ ~ tf EfuJ ~

I

'i

1jftI'n:,
I

aliN fFibf

jb mf', ~

m ore~ -=
1

ft:rni;R~~~~~WO~e' ::: ,~. E-J iH~

ft#
~

(ii(i) ~

i

I

ate~

R Ifdia

ill ;tT

m-rT tffim NT ~ ~
tft ~

tp.'ff): -

~:2

3
4

***..**
~

4

InWirii

,JRpt

t t "~-a+,
~
~~D("~~

_t

!.l(JdNdn.m;4tua~Qctfa'~;ftt,n~ qt' ~ yn' ~ m-RJf\la ya ~J;ll Q aJv wftrIr t,{ldtSi.i~) re. qiilft t!t I feRe'8ltt ~i daeae m; I f\m .. fft ....~@~Qtq8'.~~ I rnt ... Wi ft R' Nt Ul'f. ftr ~ ... @zr ., If\m'~ NvtJ'l"'1!''''''''~

~:~:-

ful:k! ~ JW ftxFr a~" ad~lei? ~:~ q]dt!JH Rl C<H" I y-m;: - F;jt ~ ~ Ff1"fmI tit ~ ~-«'"at1 ~ aBr ftJpw ? ~:ffif3" 166 rn-: Rn 1 ~ Et:) ~ 1fEO;- 1ft q_rg ajv A,fil8 ift tft tfur cW' tiyQn m:IT? ~:Ffl.m -16 I fa. (FTn 1604 E1: \ RB-, 1:fBO: - J:ft ~ oj1:r R'fmr tft cmor faR F«W 3' cfuft aret ?

\fm'i": -

J:ft ~

m CIJ? ....-=

~a93l?-

l?f'fu Fjt qrg
~

apr

fcm ~

w mI

-

RIFdS

))RffiO ~

1ft ~ ~

)11 fd'S"

m t!t

l.£F.IO: -

lift ~ aJa
7

~

'~.

m

Jft ~

fuif

-1flM

~-Rif 1-jt ~

l'1Ici~,ad'

a tft ~ ~ c& ~ 170 8: ~ (H1o'iltH<d 1 ~
AifiJ I

fat! 00ft

m
-

(JtKf
==

f&feR~P'h'''''''''''b-MaNv'lft'''"

"""'.lPI'r.~
I

6

tp:t?>: -

rat
~

~ a13t ~
?Rfr
ffi30T

?

~

tft ~

J1t ~ aJir
-

wfu"a 1=ft tit ~

~:

-~

ft:£Eft iR 1tm
(Rft
tlQ

1Ifilft. w ~

Mw fq

.. t: '5

~~.~yw,Nwt

8I"HR WIGle f1Mea Mbr ta

el ~

ore

HfUiJ'816
I
ffi')

Y>fTfe' ~ qJ dfRtf fftit
I~ ~

tit tff

<XB1

RCR'

srit ~ nTH w ~ !ft"il tIT m mer aff!I wfu¥
.... -:;I _

Q1(ft I

16 l4"1JO:.,..,

m (ffiJ ~-=

~

~

~:=

~-i~J ~.mR ~,~
~RI
aT\1f ~
-

m ~.

iiffE?

m~
ffi ~

~~
~ ~ ~

~ ~ ~~
Jrr€€£18 i%T
cfE't '?
~ --:ri." til t!'

n:reM ~

W~

m.

(N5 ~ ~

17 l;flfO: ~t:F

=~ ~: - ~ ifi N'1'Jt'f5'
"Ii_""'~ ~

R
~

m
~
~ I '<:'~

~<ffih>g'i!~1 M 1.$ ~ ~
t:'I

es, ~

-

m~
II!-. '::""

~~P& ~

~:::. '"' -..... ~

(!I'M I

""~
~

nil"
I~

~

~

~

3'

,... ~

I <;:t;I ~,O

-4 M €X;

~

WlfT ~
~

al~

--. <'=Tr7r.@~~
"!1,'gJ

(jjlfr~m ~

~r i4@

0' _~

I

J2: ~§:- md'Rf~Wm~~~mr€ciJ&l~dPf'8?5 '_= __ ~?
~:.~

n~

~ j~

tA II ~

~

~

~ ~3"

~

~

u
II

iu-fCi
Ra ~ ~

'I))fT'O

titT~

tI~

W~r

~~~~~~a1d8Q
fJW ~

~

II

iIm
ftnwR

a;w ~sfu ~

"

m~~~~~tfln~ll

faw;Jfii ~
19 ~.-

rnm ~

~:2Q ~:-

a1ascs ~ 3' tit ~ ~ ~ fiT ~ fiB ~ ~ GB r ~ Atr?> tft m m-rtit (1ST ~ 3 1JT Q@'
.;:it 5: rad3] ~
~itl'frd))fT? II

'tl ~ ~

~

~ ~. ~

1!m mer lt~.ll W1:r~(4or Qat;:)

fit ~

ST}firo ?

fti .~ ~

~

~

~

~:-~3H~~~~11
~

~ i l-fTOftr
lWffi ~

~

.~ 8g ~

m~
6'1~g' ~

J!fe: ~

~

a: ~

1m

ms- ~
acsiC@'ill"fT

II

&

)!)fIf:e YQl3

II

;t~~~~~ffiftm"~

II

fa(!)cifa ~
2]

li'mG':- ijt ~ ~

~:22 YF.J1):-

J:ft~~~ro~ ~

~~
rem

~

~

0(

If''8T

m~

iJtr i"lifi liIS ~ ~ ~ II~ II~ ~Bt: ~ ·ti ~ ~ ~ ~,~.... ~ " tft 3 ail ~ ~ ~ ?

~m

n:e wr a I're (j

a:a:r?

o:cr1 ~~n:o~

:

....' ~ -~

~~~~~~~

Jjf ~

aJa' ~

l!HN?A1 ~~~~~~~

29 tp:JO: - '~wit

a'1' fumrn

'it ~ ~

~'- ' -

30 l{F.lO: -

~:-

3Tfa>w ~ ~ fmft ~ l1Q ~
~ 31 tp;rO;- Jjt ~
~

mrni~~Rl~ w.ro ta .J.ft3 m m -.. ~
Wc! ~
i"iTO'il

~ ~€-21i1-e -dt 0]9 .. =~ m -sa- i"A3 (;1'~ ~4fT ¥q.-7 ~ ja WQ() ffin trE I it ~Q' ~ W ~ ~·l ~ ~ 1ft dTa" ~ ffi (') ~ttJ3 tT ~ . .ffir} ~5 ...,. -= J:fl ~ J?fimO ~ m i) ura-r Iit16 4T ~ ~ ~ HZ ~ Fail3 i4'il'fa))fT ?

iff (Jrcr ~ .... - --

~ tit ~ eT Gftft 3' til'

m~~

fatJr

?

rr
IJ

1

~

Hf3 N "

ft:J?ft ~

~

Fao4fa

f30 fflj ~ {; ~ as li Wtif Rfdi!ld yotr ~ II 2"a' arl:/t ~ li5far ~ Rwa-118

'Q Itlnr

~8t:

~
})ffiHO

~

tft ~
'EfT8T

cild36

~: -

- FIT ora ....-::;

crno 3"
~

oHms- ~ ~ ~ ... ' ~ Hun m ~ cit »fFRf ?
~7

arE
~ I

ER"

a~

tit tfi ~ HB?> t:ft tt ~
(J

f1:tta ~

~

~
ag ~

tHe are1

>;f3" ~

l{J:lO: -

1JTaT ~

;:it % W:T -83'
t:

~:
. l£l.m:-

- war Hvo t:ft wit
-:

n8 oro ~ ~;:IT Fn¥' tfenrr I Jjt ~ ~ ~;it ~ war >fun ro ~ ~ 3' faiJ3 ~e.pdnr- '.
1 .~

it a1 aW ? . ~ as< it; '& IiI cn1 fA ~B- ~

>'}fit[

~

3- RTF.

~

~

~:-~~JmW~

II W{~~J:nJ~

cmr ~
030 ~

iRU

mrftr ~

II~" ~ II

I

~~~~fw~
fIT QT ~

113'~>ifn~f1iQw'1

t.R'fu ~
aq ~

fffiJ lfJf3fcr ~ ~
~ ~

m~ ~

(If ~

ri ~ II 3fc 1)
I

~
~ ~

~
tMJl
c:tt:l4

II~U U~H

JJ ~

~

lIijJJa'It~OOH

~

~ ~'Q:- ~, "~ 44 'l1i11l":- JiT

43

1[}llO:-

~

,~",'" <:.fIe!)'

~

~-~
~,

nB

Ft f.'l1(JQ (')

~

~ mIB' ~

~
~

lffi!RO ~

~
~:-

mD'

tIT ~

at a:m -~

~~'~fH

i.~~ ~ ~I
1F ~ ~
~

~~

m ?i
~

m g <!!afA.v
cR# W 3'

L@g '? ..... :r ;'£lIJ);:;in.,j '_"~,~

4~'t:d

i'> .9iIJ3T ~ ~
?

;Jt

a1 afurr

!.
,I
I

,

&~

~
.~

i~
~ cit f

r

45 1:f~:-

~ ~ ~~?

;:ft ~ ~

'"'!5d:- ~

46 ~:-

~:

<it ~ ~ ora: >itf'ij~ Mr \1;1i~~ eT afH" lja ~ fcrJr? - - ... - ~ ffi :ci ~ fa< >-m=ff ffm nrif ~ ~ ~ ~~ '~~~~,fi~RftB~~vr~ t=t~~~
~ ~
~

;"~"= ~~ ::~ en
~ 3T :;::rQ'O ~
~.~~

~.~

~~

"""

>?fffi 1ft ~

wtt 1jT ~

ale' pt'fCJ)1!

I
i

~

~

1 ~

41

~:-~~ffto

tJ.,..•.

~o:-

FIe' ~

7) ~

tF~tel! '
~

...

I

I
l'

48 lfF.TO:- ~
49 ~:-

~ '~th:r:- ''Wi i

titN, str ~

w~

tit ~ ~

1Jlit "1t qro- ~
~ ~

iff '5 H~!il?
~ ~ .... .':

i ,~@
1!NJQ.H(')

~

9cJl3T?5

fqt ~

~6JE1 ?
r
. ~FfTG

~:-

9CJE'~:-"W~R~it~tFttre.
~3i'II,
~~~~lI!-"

fuEalR~~or
Eiij'Q:R6:-"~ t

Bm3'~:-"~~~~?i~~ ~

fAAI~fI1 trefT ~W', . 1't'.e:I,IQ{I1

m \?t ~
,

~

g))frl:f ~
~

~

501p:lO:42 ~:~ ~~ ~
~

~

;:ft

~:-

.~ E~ ~~ Bit ajVtft~~~IT03'~1W~~~

&E" ~

R?) ~

-e. W1 easT ~ ott

1ft ~ ajtr
.~ ijliij"

fiiFd8
~

tit ~
l;f'8'a" ~ ~ ~.

"

~)' ~
~
~ ~~

fft ~ ~

WW Otft ~, ~

~ ffi ~ sas
aft fcror ?

d-J~;q<'S ~

fel'Sa-q ~ llffc ~ • ~f3~gl ~ mk ~ ..

&'W"§
-

'i'dt ~ ~ ~

?

~:-

;;IT ~ ftmr ftx'
~-Ql'ft!~

recr ~
tr ~

I
1

(

Fl'f©a 3i' ~

~

mtr:r~~'l

~ ctSr ~ faR3W~~~1

~, R

~

I

fuH iW

ft;R ~

-

-e ~

'ff-~

';:.r-~'

~

~

er

~. ~

~

tit ~
"

ft ~

~

Masin ~ ~~.
W ¥it it wit ~ ~
e~
or ~

~
iii

I
fa'R
SOB
J

5 Q y~: - F.ft. ~

»RJRO

~:-

tit ~~ ~ ~

~

Fft () ~

~
~~

"3 ~
;:rr ~

~
~JEi

~ ~il gf a13r? I fRf ~ Flifae ~

'~Bm?~

~~~~~I
iJRf· ....

57

1.(,P.ffi' ........

f!fLfE'C ~ ft¥3"r I are fiT ~ fa'R ~ u ~ ~= '
eGft ~

ttl
~

m~
fir :-,

= Rf(Jsrtt ~

~>

~ : mer
),f.: S II

ihf &~e tIT % a~ai ~

~

ID wtrl ~ ~

~1

I'

I

,

it 3Q uiij' II iii' 3?) ~ 61l ~ &rr 3f5 ~ n .~ IJ~~ Ii ~ aQ ~ ~ ~. ~ ~ 3?f n frfit n #,",,~~~afn~i3?'n~ [J
(5' ~

v3l ~

are

~~-~-mrttfufat-~~~~~~II
~ ~ ffiI) ~

~~

E'O

1:ffi! tIre g

ad

mm ~

H r

ftf 6'8' ttfd ~ wft! lIu~n ~ ct~t:o , s 8 l[BO: - 1ft ~ - ajlr wfua ~ flo;'tft ~ ~ 1:fq' 3 w:r eM' II ~a1~,ij?

~:-

59 l.j"t.ffi: -

'If!;r ~. fW ~ i!.kh:'~ Fft aM" ~, 3& el ,~ ouT ill:ft 3' 1]u ~ fuB fu3 &it an~I AU Ii} t!l ~ ~ ~ ~ tft ~ 'BO" ~' tft FtJRI(l)l tm H ~ 3W ill CTI2 oIlS' 1'P fiJ a Mf ~ tt I ~~ ajv FfFfu"a" m fao:r 3W ~ 9iT3l ~ ~ ~ ~ ~ ~~
~t

C:(J'~l

I

I'

I

~:-

~ ~aH'f~rxr ~ ti' ? ~ ~ ~ Fffinr ~ ~ ~ ~ fW m 3' ~ I g»r~ l1rtni~j'd~ 3' ~ ~ t1<W ~ ~ t ~~ ~ 3" Mr ~M1jdr ~ ~ ~ ~ gagr _ I ~
~

~'
j

aa1a ~,

~.
-~

~t

~

~

GftgT ~
(5

fErR
~I

3QT ~
o

tft ftr11

afl3'r

RilO $H rild _".

I unr.:l

j

68

1p.fO:~:-

fi:ffl'ffi ?
~

ljt ~ aj1ir Fi'fij8' fft it
~(lt!kjld ~

m f15cfi ~ m·~
~wmr~

8"€t4'tJ

~~mJ
~?

fur# ~tTI ~

tilt ~

69 ~:-

~alef.i'd-~~~tftCfSOtmaflpttw~cit tymtk~~3'~~~WlJHrl fipft~?t»rcre~:nJi@ldi"J~ a2'M' ~~~Gftfa(jT?

~:70

Y:BO:~: - fireIT tfe?J ~
"5

"'w >?fffiur am ~
....

s- fucrr fa" J:re ~

~
71 ~:-

cftaT ?

fan?tr fj nB ltTH ~ rC!HM'H~hgt~cfuft~~ scwRit11:{tit~t!trnaifea

~ ~~fi:m" MI-~ UdFf *~
~(ffiJ ~ ~
::::'

R1

cl13d3 ~
I

R1RJS

'H3

~cl~-a'€I!'fiJ*~

~~7_

~

~ ~ m R ~-ttIO
I
1

fuB 'Eel fl.gr
~)

~

~

ill{

~ ~ f1:ral tJ;e- ~lafB3 ~
tp.rn:~: ~

~prdc{~~~~

(q@-1.4"QBT~~-e-~

))fQWalrlflU~1\n:tt-RtTI~~~?;~?
)}fGMf ~ ~I ~,

tRfi-lRiT ~ = =

aTd~?'5 n8 '>ITuMa'oT ~ ~mtitr tt £i8t .l'Jf3' aJi}-UKT ~ ~ ~3'"~"""...,o --_;
v .. -: ~ ~

v'

7

~:-

aT~ciSr?

~'SielNJ

t ))ffUl'SC(iai 3' ~

~~

E(J' &(JO

;:

Hit

~:-

nrcmot;~~tft~~~tft~~~R3"r~ r11il;ft~3mQ(ife3Ri§YHlJ~~fr~

fffi:rmlfe~~~>

~~WQ~dM-~~
J

~~

~=::===~~=!\J:F ~
74

qjrs ~

~B.?)'~-81

~~~~~~~

Jjt ~ aja" ~

~)!f(ji~~

,~._ ....
.. ~: .., ,

'r.HJ'o

~~3~mjjenG(:I~' . _-",' _ .., ~~"A_nffiH"$B~ ~ ~ '8'T-~ ~ ~ ~ - aRJ 1111 "I1I'I,t" 0 ,~'A''''' ~~l~{d!~iiei~~~iVi5FNhf'1g~~.ltvi:l' I

~W~~m~~~~lri~"eJ' ';Ill' - = _ ....3....:Q,..".,.

~~~~~~="
~~ ffi
Fme ~
~JFti7r}fT

?

.~~
i3ld1i1#f
~

~~
?) ~
eTa'
~

3" »iftJ¢1C1l'& ~ fafiJr fa ~
~ ~
~ -.. ....

e-~
v-

-'"

-

..."

sr
..

8 L ~1NO:~:-

~

75 ~'~..,

~~.'
~

~~§'~ ~'ef.l'<J ~
,v _ ~ ~

ale)€ilU

&eftet'f3t7

3" ~

3"" "J.aT u

Il0.0.,.

m fu-J

ml

~delR

~P.1' .

c{

NI ~

~RtJMa:ldj

-.ar ~

~~=~~~I

.flits-I

~~

~~'lil

,~- t:J ~

~.~iit.!~
:'&5. >Ttl'"

~
~

WI' ~

n ~~ ~
~

3Ttft Etle'e'.AtIT ~ lffu1v ~
S'i%rzy (if
>1f1t(

al ~
~

?

)ij'1dl;NJ ~

nr3"

t:: ~,~ ~

~~
8'2. lfF.l'O:-

~('jG:'E, f8rm'-~

liB ~ aB -nB ~

~ ~ ;ffi
FiWW

I

~~f5ff~6{~1

76 ~':-

~~'~-ijICM1FtJ~~~

... R"ior? c

"'
I

~:I

11 ~~~-

...

~@G;e·'f.il,tftf;

~ff'~~3:}<}{f(\JlP)&le, ~~we~'tJ ~~ ~5~~iIDfj,IiWI;:f~~~~~~trnto~ 1jt ~ - ale Wfd8';;f;t ~ ~ &cil-8i ~ lim ~ ciW ?
,

'41;;;te'H tft ~ ~ >nre l(fu')}f!' ?
'"
~).f(R,V

~

:ale)~flil i afu<! ~ ~
"

~:

-

l.l II >mxI
~

))filU ~~

~

~'lfTQ ~

7~

~:-

..

J:fl ~'~~~?

I

_

_

33 ~:84

~~.

Wr(lJ)JI tlt w ~~'
~~II

~

SclMI ~

Fz,f6(roTij=tdl

1:f~:~~-

~:-

~:-

~~~Ufilc:t

~P~~~II

~
~

~

~

~ =

Ba'e <!Jd\'1!IPf

~~ ij'€hf1cl" 3' cit ~ ~ 11E ~ :Ji' arefl1il ~ . }:fg OOI~f fHz ~ ~

rea- ~

m~ ~ ci $ II ~ ~ 11911 ti7;r 'lot:a
?
r

~~

~ t~
1ft
l:fOET -

tIT ~

tf10 qao

3 ar,ft »B >HfOMC('d ' 8t€glij t; an ctl3r ?
it18S12!1 t.S'n ~

~

"fIQa ~

~~~~ili!'Faf,11 ¢i~~~11
~~i;hiJe6'~~ ~~~(!R3(')1~~ ~ iH'M nR" ~~

~
IJ~II

11'11

~~g ~
&5

§MifEnfT

3"

-5 B ~ ~ --

~
? RffiiI
HQ

~

~:~:-

~:-

m
oft3rl
~

Jmr ~
q]Q~IH

II

'Rffife' II~"
ed8Ie~~11

¥IT ~ -5 are tft ~ &- ~ as t.B€t ~-~ ~
II
~

~~

tr.fO ~ 3' ~
1

3' aT ~

~ et ~

~
~

~ (,l-= fcsaFMnfr

~~r8el@e'
~~mlf"a'~11

86 l.JEO:-

tmEt
~)f(JW

FffilI ~

tf¥ FTW fa(J3

?

tnf l1t1ft61:s1~ .Aai~ '3'8' ft:r api fue'fe' IIa II

19 ~:~:$0 ~:-

~m~ilfR~~
~3'FMal·Fe3

11811""

~

'~a
I S'fif.l'J I
I1N!Jil'iJ

~i!pai!'Htft@~h))ft~})RJTlam)3'cft~?
~Cllai!'A tft?)~~l1S'~~l?fQ'e{~ ~¥ri-m))jr(JMetld ~~u'dt~'fre

~

i·~

~"'~!))fra,8Cti\jJi* C!JClf?i!iiJit ;;ft i .. ~ i'cit ftIiJT ?

chit ~ Q1H ~ aat ~ II ~ ~~ al!t ~ 11911 a-rcrcy Cia'C! Cia'tlf" mtrr wfcr ~nfh.f II, II RTi II iet ~ ~ aet Utf ~ II cbft. YW ~ fRo fM't\: i1ft lff i\! iYt rilr II ahtt it- ~ ilft ~ II a II cnft d ~ ~ crt Nf 11 abft art ~ ~ eef'cRv Itau erg ~ ~ ~ llA' II ~ ~ CiT ftrfn Be R'3Tfll.4lt.

,,;n

87 1.p.ffi': -

~ ~ if i'eJ;N1 ~

Ctr~ aft atar

J:Rnr ?

~s

;:it ~ 'BC!

it

~ttq ltiiifi

~~=~~~~
~:_
.~

J;Ilf ~

a]lif ~

\{801~Ml

~~=~~~~
~~
~
~11€hfl(iJ

~
~.

?Ve"
QT~I

m

FH~'f8 ~-~
gi ~8j!HF.I".(J

!~~~ ~ wa:rw ~ tJiil
( qG
~ S"T<: ,

~I

Fif lPit
afMt1 iff
~

]
i')"JN ~

$2

l.(~:-

~

3 ~:F~Ma'~li~
·71 ~ ~ ffi ~ ~ ~
~ ~
~M'&J

ge ~

~:-

~l\\ii!ffiiU

a

~

?taT ~
J§l ~ ~
~
l'iF31i'd ~

~
~(f)fT 3"J<¥ ~

Zit: - 'aTit Hr~~rde7 C«J3tfT~

t

51 ~

>i§t ~

~

-

~

~ "111- ~
~9 tJ;m'>:~:iii'!:

m -£; .~
.~~,
~ ~

~
~
~ ~ ~

~
~
~

~d~'H

a: ~
~''''''~

ffi 3: ~

30 HO ~ ~ oft:r

rn ~. ~
1:f¢T"?
I

.~
;:hfo ~

ft!:p I

iWW ~
dleii2'FI ;::IT ~ ~J¥&Qj

1!ft ~

~
~-:o..

3W ~
tlil1'"

~
~_r.

?
#

~

3: ~

~

.._.l

",1.1 n

'8c'8'

Rf~aJo ;i aoN crnr~,

wo ~ ~ .•. }HIo fH'cr"?, ID1 e-r ~1 aro trar~ I .... '~f ~ , QQ3. A'Cr ... .,., 3'" l.fIO ~ ~'<!.I W31't!d ~I
Oiij'W<!T

~T 1::(10 lir.ft Hr3~d :e1: I ~

&:.e

I"If-d(Fil

19 tf rnzr¥ I til 1 ~ O'H ...
r;sij~

I

f&qji\~II'.14IGll

f&a3t. ~

~ or 11fT? r :arit ~

e

"Pi:f

£ft.

JldiU)-~

·cffirr·~ f!ti" ~ '-~~' flIT. ~ ~

tft ~ ~ r:P >?f~

~
R'fu~

lit ~
~:-

m .?fF5"•••

~

I

aja

95 1.[EO:-

9{)

tp.JO:~:-

erm crr~
tm uo ?
975 ~

~

fd1»r

I

ft1 ~~
I

m mm
1Jt ~ - oia
~-.
aTel

Ci~ ~~

arrw ~=al tft~~mrr3
~

ffi ~ l.ffuw lfa1J.i J:ft '~. ~ 1ft ~ ~ wftro' Wfua- Rm 3tf ~ m?
H'ftJS

m tft ~
~
'"'

Fjt ~
~nS
~
~

I

,
~

~~
C!!dt!IR HI ~
-A-

g__::(J ~~,
...... Q

'"

~

01

~F.f():- ~ ~
~:-

loI'ifdM'd ~ ~
:ij3

~ fern l31) g
541 ~

-

~

J¥II fclka

m
96
tp:TO:-

?

~r

~HoJ3f~c5aTtmt~~m~~
ajcr wfulr tft ~ ~
dtgr fup,rr?

3O"6lT

acr 1ft ~

!;5'C:J

))fORO ~

tit ~

()1('? ~

trit ~ ;::ft >1f3

I

I

...

B'
~

I

92 ~:-

~: - m
-

1:tT ~

~

fft tft

~=~~~~m~lWfu~
~ qyg ~
_

drQ' ?)T?)"f.{ ~~

t:rl 11

m fcooI)
fcxJ::r

~

m?
>?:flit[

cre-=

J:ft ~

IF ~
_~ 16 ~ ftm ~ ~
-

wfW tW

ft;r>'/fTe'T3"Q' ?;

93 ~:w·

~:-

~ ~ m ~ ~ ~ tft ~"S' ~ tar ~ ~ ~
.... _:

~

fft tft ~

rncft

~m m?

<r1
I

~:97 98
l{Rn:-

~:1.[En: -

W8TW~

~ ERll. ffi..s 1661 %. Jft ~ ajli RTfmr 1:ft tr ~
-::

it. ii
~

;:iT '0

~~

lJ1:if ft;;:tft n8

1ft ~ afa"

94 1fJ:fO: - J;I1 ~
S1?

~: - m ORr .....-=
~

~
~
(p}f

FrdR

If''ST ~

*m~~ ml:ft, feu ~
liO I

FIT I ;:ft tiT tPit f&l:r ~ ~. "At ? m e i:l":re ~ 'STST Hun ;:ft ~ JiJ13a -

~:-

wm ~

'I.jCMf 3

ott ~
1.1 II ~

Wfu1r t=ft ~

~

lfl ~
?

11'fulr Nil ~

Jtit it ~
qof3 Jj~

»fTf\( ~

ufa ~ ad"r. ~
~
~3 ~ ~

CJTH
if'){ U

!J~

~

~

¥

if if CfTq

bN1j~ ~

~

•••••

ll'W(Ii ljd'q' ~ faQ~ ~

~=

~lW

JMj ~ JfaRJ ~ I RaJ >iafa' ~ri JiW5 II ~'R'l ill]" ~-e' l:l~ arrfpp. t«lih,ra- lMlif. lS')j ~ ,•

~

Fqi

Vi

~

108 ~:
109 ~f.lW:110,~~:~

-

ilT ~ apr
,~~

fjifa s ftrtr .~. ftic1t ~ FIT ~ ~

.B1)

?

@'"3ijj:-

5874 .hI'lf€ .1

ejcr.~.
..... ::::...

cW Jd f&:a" fH'm
~
1jT

'?

l¥1~~iiil:- 7 >l1aG8Iij 1708

m;w~~.
,iII.

c:i': ~. ~
FIT ~ ~~.
__

il~'d H1fa1!J ~J

'RiF Eft ~

(~)~y
~:),{IE

troW· 1I II

:I

~

W·~ ~ ~

aeH ~

gil. ~

Cile'3§

~

·trfu tJfa ~
wa1 119:11

II

anft ~
II

Hffi ~ ~ H$(.) at H€I%I~l 119'11~ ~ itr ~.fo'ri ~~ IJ 1=W ~. ~ fi1' (l)'1¥t§ Cklftr 0' ~ ~ II:? n ·llIlf lif1':fM J'Iiij;gT F& y6l it m ~ n ~ tl'f3i ma fui"~ ~ ahi§ ofl'~1 n~u FbijJ§1~~ ~ ~ ·ire dlr:a~ ~ ~ n ~.~
-,oOIi._ ..... _

m~

I1fli }fro ~

triM' ~

II

#'df,f FIB'~. ~

' 11 I >..I_·~B(!):-1ft arQ.
~ -.:::;'

:3' at }p.O ~a-I ? \€f'sd:- i:ffiJ ffJ ~ t1?r it€t 3" ~ dRf tfiV H,fclS FiT ~ =_ a' Her zq c1 ~ cif3r 3i" ~ m orcr ffit;r
-8

dlfi~ mur ¥IT 81ft.(ffiJ 81& Hlfua iff ?r iiflijijf~1 e& I, = -. =- _
,IlL _

~ ~~ ~~~'

~

-

~

m nelleu

tffir

¢teoo

I I

m

__

~
)"f,FclS'

111 tJl7O:.... ,

m ~ Ft!5)1 m ij]"ij' &tr
-"'I -~, __

-

"""

--0

-

1

~
l.ff3nfr

m ?s GITf ~ _=
:'

~

l.flO ~ jay .~

~

IfWe

f:jier

U?

'

.....'

~rff:- ~

cit ~ tH"kffee tfa .~ fJ:llrn ell q:·cm :5' OJ ~ ~ at 'Ef q[:!"a,fw Rl ·wfiW l.£aIZ C(e! aT -e'tr

~~

I

II

II II nil; ll~

fIT QT. ~

1fq ~

1:fH

frat;! It ~

Jjl ~

¥J:pFw ~

!fi J1lf<Jii·('j
P1'fillt ~ ~ -

113 Y''m1:.....
~"3Q:-

m·~ oi1J ..... ...... '~ =
~~?

e ?5l'H

~

~

m~
Nff ~

~,

f&%

m -,;

R'Fm:'N'i tft artt '_

1ft ~ - ~

J1'fua fW it
.

am' A'rJBi -~

tf1 ~

,~~

~1;{,F.I?l'1i!'~
~

~-~~ ~~~~~~

. 114~:
~"_

-

~~M~~

'];1' ''iL~~' ~t....

"fI1 ~

~

;~:'II'tJ~1

~

I:<C~

'~

~'.\\!I!

.1111 .,.g Z.

~. m
~'~\

=~
~'..,.'

w1
~

ra:w,...~ ~ = ~ :wa
...

.~~~~~~~
~A
'1:10,
I

~ wg aJa' wfult

l;!F.li)I~

~~~~~~~

~ i!JJ aja' wfaa
11711m:-

mr

icF ~ m-r lri ~ ~~
U
~
~
1<;;"ii;I

}Ejjl;[dta ~

-g: ~

.~0 ~

fIT
iil 1"i:
;:f,t

-

J8lf~t1i

it ~ ~ ~I
(~ ~~) ,

9>14
63

lij$;t:

~:118 1.,fJiFO: ~ '0::50.:-1.

~

~

~

~

~

3.
4.
I' I

.~

1ti ~ apr
113 tJ)~:-

(~ ~ .~
f,I'F&S

5. Hl 6. JJil
-'!\

m ~ =' ~ ~S1[~

aJiW ~
......

9,07 HEli:e:

ija- lPflF(]8 ~~ fa?) ~ ~ ~ ~ 11 efct tft wit II Jjt ~ i!fer wfua" Mr ~-~ sret 5 ~-Mor t1 ~sqsa ~ f&i -fcf5' ~ fu3fl ~ ?
d(~HlJld
-4 t'11

1ft"~

?

~

==

679 FfcW'¥ ~ ~~ tff 22 ~8 f.f~€' 3:m' Ed IE'd t U; m'g'~ ii 31~ ~ Atili.rl31 ~ ~ ~

-

54 ~

~.~n-. '-Ii tJG'1
~

'I.JflT aJ01?ff er EiFt::J::4 -::::::: -

'....::+~

m ~ ife:
i!i'dkji

m~ ~
JillfdS ~

m

m"

2.

0ClJ
II,;;.

ffi
ffi

16 ~
4~ 4
7

~~ -=
~

tft tff

gH55 ~ ~H:iS3

3. ~

tft t!t

>$ F.{tj

~

fi)
4.
H'§"W

H?iJ~ ~

~

tft t:1
ffi ~

~R33

(fIH ~ ~ ~

~

eT ~
it ~ ~ ~?

1ft

JlWl!f

iRf ~ -:::;::: ORr >?f011?f ~
~~

@H33 .....

l1B

7~

~:116 ~:~: -

~~. ~ e'1 I ijt ~ efa' N'f(:ra 'JW8e ~ ~ ?

m- ma:-~ ~ ~ ~-~
'.~,tft

5.~m
s. fucr ¥.IT
7. t=rm
"

;:IT tIT gAga -

m Ir
I

13 ~

ORr ~
--:::::

! 0'J}f
~

m

2~
5~

df"ij" ~ -:

Cl'RJ ~ -=
~~m~~fl33~

ill ~ gRd3 f?'tI ffi ;!t QH33 ~ tff t!t @RE3 M:r ~R33

~. ~
2. 3.
£1;.

tft

--

~

54 ~

(292 ~
lS'rn'~
H'a'~

~
§RJT3'

d~l~IH
~

:rft

3' 249 ~5

8.~~ .. ~
s>. ~ift

3~
1~ 5~

~~RT
~ ~ ~;off

40
1

'~~mt1t
~~;:ft ~ ~
(W{ ~

Rtf
~

ffi

t
1 3
")

ff8"t"
F.I13't FrE'12"

tft 11. u-RnTFf Ht
10. ~

¥f
tft ~

~H3g ~ (fR33

2~
<!}d FHtfT

5. 6.
7.

7:ft ~

'ajEr
~:-~~Pt

Hi t~ a

Mr

~

wit
~~
eQt1 ~

qp;;r ffi §dB;q ~ tft
~;:ft
f3Mi3fi ....

Fna:t'
"8lft: F.f8't' J:ra"t' E'cr~

119 11l1O> 1_ t:(l3O:~:~ 112 ~~)

J:fl ~
~~

ajcr wfua" Ml ~ ~
I

'?

8.
9.

~
~

61

1O.
11.

~ ~ ~ ~ ~

ljdi2iJii

tft tft

4

l 1
116

Rim S"tt ~.
1.
2.

a.ftr

wftra' ~

tt?

~-~

qJafRtfT tft ft:io13~ 5~] 6 mR ]~ ~~
Uja-

eoE ~

12. 13. 14. 15.

F.ttf ~
FJ1l?iT

ail
~

m

"ill
;:ft

tft Rt

~
~
'$aT

Jar tft

(aaqil)
(~)
aalal)
"ijo ~

(4 ~
B'lIt E"a'\i F.fS'~

1

B~
tI ~

aw!~;:ft

e-

4.
("R'ffii ~

~

m

Hdt:lf') I ~ II
~

tft

3~
iTt(

3 2

@~

'ij?))

~~~~~=~'Jft
22. 21. ~ ~
(fT"ill ~

C!!i ~ ~

lfF.l($l~81,~~~~=~~ 1107 3"~ 1117 '"'. 1118 3"* 1124

24. ~ ~5. ~

~ ~

112~ ~~ 1167 116S 3': IB)6
1197 ~. 1253 1254

16. ~

~

....

21· ~ ~2. ~
19. ~
31.

~ ~
~

-5'

1293

1~94 ~~ IJlS
1319~! 1326
1327 1352 Re4

3D. 4fi@ ?.IiiiI§Jlsft

~H¥i hg~
9 ~

mat
~

liF'trt
#.h':1#4FQ!ifl ~ "" HclHr0!il ~
'"
~

3-: 1351 -g! 1353 J.Jor

61
24

1353 1353

i~ 1353

3! 1360

ij~lltf
~
~
...

~

~

If 0JT:'ItIT-

~
)-f(JW.

u
tj

23
~
tj

~

..~
..",.....;ib"

.~
~

11 243 130 20

1360 F 1361 ~. 1361 B'- 1363 1j63 ~. 1364 1364 ~~ 1377

~

1ft ~

~

'"

.I~crre ~

~

1177 3f' 1384
1385 ~ 1389

.....

~9 icT i H~,ele

R~eie ~ H~'el8 ~
H,*81& ~
)

~ ~
~
"

I
I

H;;;el:E'~
--",-ri;:ll",,",,~

B~,e a-'
",. ;...
-

~9 ~~ ci ~
B
7..l

10 10 22

1389 ~~ 1390 1391 ~ 13-92 1392 3": 1396 1396 ~ 1406 1406 "}! 1409 141 @~: 1413 ~! 1412 1421

I

)\f~ei€

,,~

f1'Ql~M ~

ex

.,._

60
2.1 33 67

~~~~:
~~ti\ ~hmW~
~ NUiW'ij
~~tj

...

..

30
22

1421
i425 1429 1429

ReB.(

mw t:
~
},fW

3: -g:
~!

1424
1426 1429

?:j~
s...
~

57
l..I

1426 ~: 1429

1 1

i~1430

128 Y:F.m: -

~r3Se:-

Jjl ~

aJer

·JSj1fd a
t~ ~

~
~

'~ it'

31 ~
f? ~~

m'
~

er aft
~

3'?

~

, 129 ~F.W);=

~T il1'9 .<[S' R~fiJa ~

?J~~~~~m·~w~ttl g ~

~a$ft itt J':hrfo 97'

rev, ~

12

j ~? ~"3~: - 33(1) ~

I

,~
i:j©

157 157 172 214 214
io,

:~:-

W'~:-

arrar

~~

ijT ~

o:w

J;ijlFtJ2 ~

~

OW' ~

00 ?

I
I

i
I
j

tre> I
,.~~, >lfj; ~ ~
&f~Tdllij

l]l~:~"3cl': -

~~~~~

~-~~fu'FT
~
~

fij'a:'a'd ~ faR-faR
~i"C!I 1. ~ ~ 2. ~R ~ 3. fl'aMl<#§ ~ 4. ~~ 5. ~ ~ ] 3 2 1pirO'~- th:iit ~
6. ~ ~

?

if:
15_

'Hi:~

4'06

tz.

It.
1~.

~

~m
iN: 9
)ff~~

ttl

193
874 f)75 11S6

}{: ~ H: 9 H: 9
H:~

580 843 907 1033
1343

H~9

#: Ciit ~

~

)f:

9

?

l25 ~:~
~:-

lift aR are~~
~

R1F~j)).iI '~;~'
~"ffi')

m 'mi
~?
~~ ~

?

..mA
13J ~~:-

~:-

~

01W ~ ~

it fu" ~

~

fffii 3' al'~er
~~
~

I

I

12€i~:~:-

'~~'
'~
~ ~

~ cit R
01'm', ~
QjMrlH31

J3t ~
ij'(I)

t 2'7 ~:-

1ft ~

aj&f

al~i(iii;s ~

rem-faR J.l15 g mttr

mmr ~

(~)

~'

e, ftrnT fW ~-~ ·lhi ~ ~ ~ I
fcra-f'aml nS faR
iJ(')

?

ajlr wfuw 1W artt arqr' ~ aT ~

~
fcm

134 ~:~_" ~-

?

GRft ~ V?5 t ~: cmfi Rffl 3" el'g~, ~. QJJ ~ ~ fcrng-~ 1 8 <fJa'd tim-faR ~ ~ ~ un ?
4

mr '~ ~'
"clitia
H:~
..

~:-

flmftB ~
1. ~

-=- ~

1J'ila'd
'H:

_
1. 2.

cRt

~

::rmr

s

2.

}(: ,

J.

H:~

1321 1327 1347

~~

tfflr ~: -_
751

3. 4.

f$or ~ ~~ ~~

H:t H:9
)f:~

365

726
1014

mr~:

Jifiiw:;
;.11 ~

II ·ii'f!T

~~f~
~ij"

1J'ij'iji

m<r
~-~

iJ'Wl~

II

141 ~:~:

~g ~ D-~ <!If,J~Nil ~ 22
'UO ?
- iP'aT ~
~ 9,

fa:Q 1#ij' ">fWO'
N
~

£'IE! ~ ~

I~:;)" tfr.;:r BeS ~ ~_~ e"if fttM'?M m ~Gt ~

'/

6"(Jf

&'
~~, ~

1iI1~::tl

>wFfI'

'i
q_

r~!WfOl;aI~·

mr

mln"ij'l6f

::) 9

@R~ ~ ~

~ q
9

~ ~

q q

q

~

142 \[F.rO: - JiBT~

irl'5rt$ ~

~:~~

~-~
~
@);:GsB

~~
-

.~

mn ~ ~
~. ~
~

¥-IT ~ ~
~ ~
U?)

96~~Q6'8 ~

tt wiita IJf Nrtr? '©' ~ m ORr afer -~
f ~

-

-,;;.

~
_""

t

~cnwt ~Btit
~~~~

~ift£'TO'~~~~

~m:at~,
~
~

f8a' <it tB
?Ta nlldldldl
~
~ 110113,

reu ~
I

~

I

W~~~'ffi <J

fdrnp- ~ fa ~

am

-=

~
~,

-.,~

'~'
143 tp.Fc'):-

~
~
5.~JBf~

fSl'S''it5 ~
tt3J1dl, ~
HTg, ~ ~

~
~,

?TO~

~:144 ~:-

~~,~~
~ ~

~:-

t!t
~ ;:ft ~ ~ ;ft ~

mE

L~

145 ~:~:-

139 tp31i:- ~

~

~
~~

fif* un?
tIO ~ Rlmul?)

lI'C!T

m~
~ ~

~ ~ ~ ~~ ~ ~~ J1t ~ aja" JtTfu1r Mr ~ famil))fi ~
9~~~~~~~~?
1. ~

cit (J'O ? ~ ~ ~ it ~. 1:ft ~ aj1i l'J1'ft:nr ~ 1ft crrg aj1f ~ ~
~

~~ I ~ got ~ ~ ~? 9 gN ~ uo fftot ~ ~

ii, -

~

fRQi ~
{!t

Jjl ~ vje' R'fuS:

m~

- (~
~
- (~~

0T0q ~

iff ~)
~

W l?fom ~ m.mr Ml ~

1jt qw ~ H'fas ~

1ft" m:R" W' otff
~_~ ~ ~

;)'

m

~

2,~tft

~

~ --

~

tJ'i!US -.

63 mR un I

qrft; COfii

m~

m t!t)

f

~

1:mT .....

oft ~

tft y?ft

~~~~~~~.~! ... ~~!.'!~~·.~R~~·ilS~.·~~>E~.O~'~~ffi~,~~~~~~,
3.
4.

mrw t!l,~ i3Jf,l@1 aft ~

-

i&=~
~

(mir .~'

~

tft ~

tit

iff)
@3"0: - qrg .... ~

~ ·0aJe ~

F;Je~BtS€l'iJlH m gol
fft t!l)

~ BT~
git'

film Sin
-

:atm' ~

E'3 1).:>3

~.

J-fiJW q (~~
J,:ftJW

B?;it)

i (~~

5..~ 6 ..~ 1. R"ffiIT

fl ~ - (8Rf

00 .~ -.(~.
a1!l'Q Eit ~

a.~

i=ft ~) ~ ~ ~d'8,e:1 &lgn; - «([19" ~'ffi .€T) ~ J.ffc:Iif ~ ffi rgffi - (~~ ~·Rl:$)
~ :~ 31'f~. 115ft

MM~arcl8'1w m
~

HtiW g (BIQ ~

Rl)

m)
ffl)

Jo~
¢i.,?~

X
4"::

~::
~ ~

4L

-

.w
zrd9 :1X

~tt(~~~tft}
};fOOT

t: (~ 33f ~

~~n
lit

~g

zEr>
l."t.

'-'

RL
.$)\.i

a&~Q

I 5 O~: ~

f3'a:- '~'
~ B
~

-

-

'~J

_'

l?fS 'Ard 8" ctt (j~ er »fC'1r ~ i?fo l.l'tl ~
Ri1i l.R" ~

40~

qR-.

:ta;;E

trO

? a~'e n6' P.... ~ cl1'5·

9.~m~
'. 1415 tJ:M:~"dd:-

q?ft

JHS1t

I

15111Mh;-

-(~~ffttIT) ~-~~~git
11"fUg'

1>8 ~

er ~

fife affirr ~

it ?
t

~:~

1ft ~ a;ta:
J[t

-

~'' ~
».B

ffFO

oTliI

f4'tl ~
I~

'l'>j.~O:ldi' ~-d~i ~ ~

FPFdal ~

mci( ffift ~
creJ '~

are un:
~

t$

rna

eft ~

~. 1

l'>r3' ~
nrH

:e ~ ~
fJedfl

J;fT ~ ~ ~ ~ ~~.t ~ ~'1H ~~ ~ Fcfti ~ It I rtur Fiife 24 ~ GiS" HfUM' er ~ rtf dld8'et :fild a:tt' ff8TT 3" ~ ..... -=.. famlr ~ I

152 \11#0:- ~

Hi~,a: '~ ~

~€d3

~

ire ~

farrnru

,..,g

farnrr ~.

Fffu R'a. ~
I

~ lflB
-

C«l() €f

m~

~

~~3d:- ~

~ ~.
wfJg

wfu"a ~

147 lim5:-'tfP' «1 <f~ CJiO ? ... ~rihj:- dlCf ~.~'~ 00 ITIf ~
-,n -:::: ~

-

AM$; ij' kti fe(JH'n ?i ~
_

rea

24 ~
1
~_

aJ2 ~ ~~ ;f ;; ~ ~ 0}( ()lR tE" ~ ;:;rtfl' ~ ~
_ _

on ~

W

})f"'J3C14~

n·'~I~

er
?; m ~
;;;;:- _

OJ'BT ~

~

, B1::f}f~

~

~

~

~_~

~

~

m1-~.

mf-RlIe ~

~

~
14 $ t.{m1: ~"2Nr:~'

IF ~

ft I ua ftrFt O'LR' fcrJr ~ IT I ojcf .:wfm;r 1W fcffi ~ ~ 'lJE" ~
?
ijTij ~
(J()

J-ffuHr »B fMcl.<j ~

}ffm.{r WTI5 ~

r~Mlo ~

~

~.,.

~

at3'

'ij"O

'tre' tmr t1&it ~ ~, ~ ~, »ci ~ t1~ wR ~ ~ 't.re
~

I

,~ ~.:.~ ":I,;IfIC~'~~,I,",'1 .:5
..

..

~,
~~
~~.~

~

~ ~

"JO ?

90l..l

~

~:-

urg
U@ ~~

(~

E grffi ~)
'"

::?u~

~ ~

, -w .~'
@":)a."m.- '~'

mrro

.s-: at ~ ~ .

ctt ~ ~ ~~r ~
g:
rr" ~ ~

8

Ul2
U@

a- 8?l ~
8-~~

=

~

(M'T
(~

/ 3lfft :}) 4~ 3Tffi ~)
.

?
~~-q~~1

(~~~~g)

u - tftr u.rg IE - (fE ~

3"'ff
~

~

~~m

ft

I "$W ~

llffiJf511

er ~

~ tfur

;:ft

»8.

lI:fij'

:J - Ff3' ~
'C~ ~ ~

(Hr:f
~
~ (~
(~

(W3T 9tl ~ ..., (~ 'it: ~
~9 ~

Ll)

E)
?)

UJg'

~

t!: - ~
,\0- ~

(J=f1W ;)-:; ~ t) (h~ ';)"iJ 31??1 t)
~t ~
90)

Ul2

~1pJO:-

~~~iit~~? ~ ~~:~ ~~ ~~
-~:~-,.

Jft ~ a.rr

~ '~" ~ ~ ~'-mre ~~.~cfup

tft ~

~ 'ffim5'?t ~
~I

~ mm"

~ ~
U@

99 = ~ 94- ~
~

~
3l(?

(NW ~-:)
~
~

3"tffi
3"ffi
~

9~
'1:1)
9~)

q~ ~
:JB

ll@ 9.3-

(~

3Tffi

'ita 9.LI~

}fI(J18?:)i

RtftJij ffi ~ ~

~~

~

urg
~

fJ.n:I ~
~

~

(~g~ (~B;>
(M~

(:un
'1:~
9E)

~....,..et~ .. ~

~
~

f5r ~

~~~ftititW~

~ fa: reu wtt 1Wl

9~ - ~

9-:)

3Tffi

tt@ ~?-

e:di3ai ~

~

so ~

~

~ft!uwil~
~ f;!R ~ eft ~ ~? ~ ~ ~ fa fi:J1 mR "§ 3Jffi ~ faR

ljt ~ ciaT

a.rv Hifua fW

~~
RtfuS ~

1J@ ~ ~ ~

-

~

-::::::

..a

31'Pi ~
3a U@

I~

1
~

rwia

. -e 3W
CRi .

lIT lIB 3'Bl ~
~
~- ~ li'fIf

f':e<itii
llIij'

eft

~-

-

~~

... ra'di'

ft:W'N ~ ~

))fa1l ~
~ 15CIBl4Ol'Q _

lIB
~~iIt

~

c.ft3r
_

~ ~...._
~t

ld ~ ~
::

a.qs fRur

t; 3W ~

l)(3 0'!Jf 7; ~

l)lM

i! W«J ~ _

fi!ill ift a'f

~.

_"

'n " I ~. I' ~ ~ ~ ~ ufu1;ft ~ 01, c _. es ~(ii' RtJ u1 wj H'8'"e ~ ~ ~ ~I u:a:o _ ~. ~ 9' fra cit faur fli€T zy? .. • _ ~. PSe ?? mR ~ "ta' it ~ f1Tl:T it 1 ~ = lJT:ffi: - ij1ija·~ ~ crel ~ f.f\1 ~~ ~ .~ ~ ~ " ~ f~e~ feR mre ~~e'<Jde 'Rftrg FeQ I Fern E 3 d: - IT Sril J,'"ill')I to u.rg 9 I.j11"R II
Q~

!

-

.,; ~

'i'(

=:
~di

t! L::I

m? Wn ~ Q1f "iJfu -nrf}..; wET

ufu ~ ~

lac II 11 ~

are

i10H

ywR

furetr

a~

urn

dP~fE€i 11911~

11 119 U

0Ttf felg"feG

~-~II::;>

11911? II

If?it
6 U13'O:'ijJ8tt <:1 '

.?:)o

~ cret t:nreT ~

QR tIT a-el
ar~
foo'H1?

rea- ~€iijd8
'Or3'

F~tk~id '~' ~

ElR" ~

ijII

?

~:

- Rafo}f(fflf u ~ s ~

1R ~

at cmr
13M
~II

ri:do

~
II

mrg~u
0T0ci Of)] ~

$ wa-

II 11f3" ftfR?PO" II GI' fO' 1f ~ -,:
A'QHFdl ~·~II II .~
~~

.~:ra

~'
tfTlf

a1-fT3'
t!fnT

11

ctl~ w:ft 'RWHf3 'FIfiJ -Sci ~

crra

II' 11 ,
(iT
I

wdtn

y~ lr~ ~

11:;>IIQIlEUIi

t1nr ~~1..1
169 ~:-

~: -

cya&'C\!:l ~ - .~. -.... ~
~llJd(!

(~. E'St! ~ fait-faa ~ U? ~ 'Wirer fJQ ail HlW ~ n8 WB nB ac:1
.-

~~~f5x·3~~~~'jl
~: H'1J
}WW

F.i'lR: : ~

u~
~

HOT 'HQ ~
0" ~

~

wro
~

n~
mJff

re II

l.l@ '\ II

fam.r

aij

tJTfaa' eft ~
~

II

firs ~

Jf3' ~

1I<l1l
II It;) II

ut~iftt~~~~m~~u911~11
~~~ QQ If ~

HiJi

~

liRft ~

wm ~

i~

qfn '&'ill! f\J§' ~

~

1:t~ ~ Xt:r ~ ~ l-fE" ~ ~

~~

tfti

119.11 ~

II

~._

~. ~ IJ •

~

~, ~ rerr
qJdSI(!l

'~~1

_

_

~

F.Jiffi: ~

173 ~:-

~ ~~ 1W "~ tft aT ~'13lcldai ~ ~ ~
~ :- ~ ;row
lq Uf§

m ~ ~ ~ (~
~n

w~

f?Ti Jf8T:8t ~ ()' I
~

'~ :mr ~,~ _
~~

"'lJ11'r'llf

I

FiEtI¢i!'d ~ oj fcn;l

tEa ~

I

~

a;J1 ~

~?
119.11 11'111 ~ 111011 II

S

~r:j'~JreTQ~

'1~ II ~N~~1.frq3T

t;{WR "

~~~li~m~f.oafa'o~
~~~~WSW

;itf:tp?f~f3nsttm"

~~at~
II

~m~~~G13I"'II;l,n 11911~~
r~ijci(IQj
t,~ _ ~' .'::::

CW~~~~IiI~~~~~mali ~~~~ II~~~~

119.11.911

Win~t:

~:-

f~(jY)J ~

~~
~

wt+ ~
"~
€kQ1~ ~

'~'
~'

B' S'T? ~ ffCX'
,_ 1 ~ '
I

feR
~

1i.R ~ ~
~

?; '2clA'fe1W ~ I ~ =.

~
~ ~

~
~

~ -

~
~~

~ffuI
d(6@? ~

~ il61lF,ln ~

3* .~

I

~
~

fr ~

00, ~

t¥ ~

TI, ~

"
!
I

§:e ~ ,~

174 qao: '~':-25
175

1ll
:I;lil ~

3 .~ - e;;;r' i2t ~ tre1 I ~ 6J~ if'Ef Hrfulf ill f~tJ ~?? fciiS 1:f"8e' f~~

"~~"~~?

J:£~: ~:-

...a

~~

-=
~
e

'"

ffld 8', ~ ~"', ~I el ('I'~ -1'(:)( (J'~ •.~,.:. ~ ~ 411 f)'Iil '::s
f'

I

"............A

o <.I'r9' ~'Ti1"

~"

~~~U7)7

92, 176, 179, 182, 187, 195, 26S, 371, 374. 3S4, ! 3S5, 403, 624, 642, 687, 738, 759, 830, 877, 886, 10'02, 1003, 1348

'"'

'~'
182tp.ro:~

176 1;flfc5: -

ri Ne' cnft ~
Hi' ~ W ~

ar m;reT
~

~~

~

f\!cv~a,~,
~

,~:] 83

~:-

~3~.r~~I~ctt~~? Fea(~a1 ~, ~ 3' ~
~~ (~)

~m>w-~
38 ~~
~

cit ~ -j ? znda'~l ~ ,~ == 4~c~1
~
r.:J"''Il:

A..-.,.

ICC(

~~.

..n::

~

-s,

Ff}fij1.(
=

~

I

'Gn;H'<'>

..........

~

~ fa ~

177 \fD:- 4Je8i~

Nu iftft .,.t 3' ~, fiCl t fe'! are -ao fa'R t' ~ A ! I

-a I

w~
~. I

.\fl.fc5:... '~Wfulr'
~:I

M; ~ ~

~

iT?i?

~Q(~Ci(T

li4tj1ilO:-

~:-

~

§' ~ eft ~ ~ ~ ~ tt fa:ur ~

~ ~

?
I

..-.-_~~~=~rft ~
- ;it are _ ~::
fcp,r ~

aJs wfu"8l!~nl,€Ml
_ _/

,~--~--==~~~ _ _
n~

ira R.fas ~ _
!
I

l.({hft t!l ~,.-.. -" CI"1::l'1'(") ~

~o;;:!

~ Io;q

C:itar
'

~

t31~ciawfvgw~~Wir~er~
")~t

fa" fcrrr
Ha'i!

Ba"2

~

~

3"
~

'9' ~ ~

CJ fa fuP. ml?
~

ftrr»p ~

~ \'iltln'd'd

(~

~

tft)

tIT ~

fEu ~
fu7:v-<t5 araT

H'Fa-s'r; ~
tpR> -

~

~

l~

tft ~
~,= H1nnp6

-cr I ~ 3tt:r' nfa" '9t' ftiB~r~~mtTfEu9t~~dl
~ '~'

t!f ~

-J for

;fl, ~~
J-1~
Q

aia, FPf(Ja m:r,i '::n~ ~ ~ ~~m)
~

Mr I,

190 l:ff.T():-

\16'fI€1 (~ ~

}{(JW~'

~

~

nrt:ffiJ
3H ~ ~

m ~ :U@ ~
~"21'

-

~~~rJ?)? Q
:1(;.-

't[iY ~

~

~a
}0(¥

ffi)
tfh
~

9t: ~
':8 ~
9.t:3 ~

(~HHllt!J~jt:t3ntJt:1I81Jt:SIl' ~:':?IL~IIt:llell:J~lIlJtlljJlle~n'

-

~'I

cit

"""

RT?-j?

8 l~

H'B"W u (~

~

-l£HO:-

~~

e-rar ~
~~3~;:i"-~
~

aJtr

ill)

99.2

~

Hlfaa Rtf '~

Wfv8'6 tftnii ~

ftm

oaT trO ? B'FH ~ FB-a(Jj~~ it ~ MT iilg H'Fil8t?l tf!nfT (wa) ?ltiT 00 n6 r@aMrg~ ~ c~
Mira a
471 ~ ~

Mr~~1
1.JHO: -

1ft 0Jl aj'Ef
~iJ?
22~ ~ ~

m EJOT
un

~
I

~

a

fc«tl

~:BtRi ~ 189l:fBO:~

R3 ))fa"
~~
Ua3t ~
nrl?

n1cl h?' l.[f3Rl'(J ~ ~ H()"2d '#t ~ rn kB tiN 685 3" u?) I tffuir ~ <~' 3" ~ U fa fuu fR:'fe ELft:'T U EHT ~ ·w· ~ ~ TI fcg QhiNe; d'fdT ~ ·ttf LP3HiJl-~ '"8' (J?), m ~ ~. ~~ '~ fuR ~ futI ~ fa" '1' (1ft ~ ~ ~ ffi) ~ f{ ~ {]?i, §ar nfcx -c' ff S31? ~ F« fuR ~ F€tr }1(J(¥ ~ (m 0lf3 ~ m) ~ ~ F.lW ~ I ~ n:kl '::>~' 3'~~:':a fu' ·fPR ~~~ 8 (Jjt i!@ ~ ffiJ ~:)~ ffEit 00 I ~~ {~t' 3' ~ ?!- fa' fe'R ~ ~ J-KlW u off ~~ ~ tff) ~ ut: mn.r tm, ~ ~ 'i.;l' ~ 3'¥. ~ fa- fi;jr orqr ~ J..fJW t {JJ1 ~ 3dr 8iJY.i2'd tITJ t} wa J:nR' '(JCj ~ ~ ~ 't:~~~ ~ IT Ia ~ Qo'14;;;ft ~ fuR ~ ~ ~ 'C3 l?fffi! iT ~ 00
-" , __ "J~ 0
_

I
j

rTCr.""I' r:1'CI"C

I

C!1atP~ ftN ~ erat~-j?

fa >?faT

19] tp«5: -

_
~:

~:

- mR":eT nfTC:Rft tioT31 3 ~, Go ~ tV Wi ~ ~ ~ ~-~ ~ f@ ~ un I ufuw rifa :JT tffi t!I ~
~3~~E"~~fa"feR~WUlO~~ ao a;elo(iij ~ rao~imre ~ 3 3ft{ ~ t!l' ~ ~ fa ijR 8'i\a(d ~ ~ 0'iI' MJ ofu3' ch; F.I8et tft farrit fcini ~ aret ~ t ~ fa tior toE ~ mrt! it tefurfl Ua3t -3 ~ iitar ~ 1.j§ >1flffi II ,;)11" II ~ n' ~ ~~ ii<B\ ~ >ita ~ 05 ~ ~-:}'~ ~ ~

tft ~ m;r Mi ~ ~ 3·d318 TIm ~ -r€31" m a? - t.m re& ~ ~ ~-~ l'ifa: (&Rr) t.1oB1nfT ~ nfo: , tR ~ »f&, mrer "i! ~, ?tf-~ WtW m ~ aaa
~il~-~ ~ ~ ~ ~

1:ft ~

~

~

m~

afiB 1ft

ora' aT'ET wfJs'

?i

3d31a

~

mr€'

~
1921jBO:~ '~'

~

~

~

feB ?t aET ~I

F.fSE ~
tlij(J

W

i')tif W' ~

al ~ ?
f~

ua: >ira: ~ ~
3'W

\fur ~
-

t

~:

- 'ftijf ~-~
~

mr

~ F!tf-~

l1PM" ~_~

r..~

'"'

m:w ~
gyW:

fR

"liE fliE

em 3' '?iNa'!:!l E'
I

dlif\:h
qf(j

#' rj
B?;
. I 93 1..f'f.VO': I

Fra'a ~

FSb,

rea tit ~
;:rt

~~~~~~~

,,~
.~.;a-ar3': itaJ ~ li"'Oii

a,PI ~

t;!RIlS'edt

- -- - - - --

ftnJ ~
~

,

·iffi

'l..fEI" ~,

b:-

I 94 tra?i: v

9 '3iJ: -

ill' ~ ~-tilf ~ ~ ~ ~ (0) 'Jt iIi oroa ~ t:ft ~ fuil' '))fTW ~ ~', '1l1if t!Fr ~nrw iff ~' W OOdS6 rn3 WO R~d E fl}f CfBr ~f' 3 I feR k9 .24 ~ l1f3 ~ ®I IlJI'a'T wtt' [f aft .~ 3? 'wcrHrJ' ~-~ er fsa'..~ ~ tt· fHB ~ ~

Jr'

I
I

Jjft M1ffl'W" ~ ~ ~' ~ R"'7m ~ ~ -:. ~ ~ 1M F?W p;t~i 'W .~ ~ r.8" «rr1 apr ~"iff ",,~cle).ft .flVi5T. iuSt ~ ~ ~'~. iJ'I'8' 'ffZW i }:R ~ ~ ~ 1; lI'fmft ~ f?a' ~ aoW ~ 8f't:s CftIlY. ~ ?A' ~ ~. 1."'"1,.... ~ ~ f' I t:rm-r j ~ F.{iid t.'Qlia: a05" ZJ ~ ?li1 ~ yf"'Br,rr 3' ~ 3 ~i&al ~ ~ I f€%' ~ ~ ~ ~"'1..12 dfuYtT
Paraff~UI

I

I
,

~

tjBH ~ Peeg~e

c .~ '" ...,
" .

........

~- ~ m ~
t1wm

e ~.

t! }{R'H. ~

- ·fHcroIZlI'rn'o ~,j'e E' aftgT fupw
;&:..".,.........

.

-.::::;,;:.

198 ~... ..:- ~ ara " ":2' _= ~.~~?
~jI'''I''''~

~

iff W1fTaT ~

(~~

''61aT -

RZfl'1 W t!FRft e =$ 0tJi
-

~

-

:;n/?a

B" "Ml3' ~

.-

-

b.
j

P,ii~

P'.{ij

'!it

~

.~ I ~
~

t3 r:1s-d: ~;

ftvp;ft '~

~

Qtar' ~

~.~ m~
f 'HIlIi ))f'tf J1f ~ ~
~ ~~, "".:t''"'~
¥.

aftr itEft ~ Rf3dliif t[ijl( ~ ~-- ... fhai~ i H?i iffe· dijA ~ dt'r;tIFs»f1'
~,
~

-

-

am ~ ~
~
1:::

ffti' I ...

J

95

lnp;;"':'I, ~~r","'

trfu<¥ ~ ~~. ft:rFr ~ u3f-umft ~ ria ~ ~ tW:-~ ~~ ~~ frfr ~ fannr tr ! 111 are::r ~ :tft :e'l1fTtJT Ft".Iif ">?fTC'f'\! R'fu·}( ~ '!-' .. _

H' Fll 3 ~

'ff 1[1U3T ~ ~ j ~ift';:m ii~
~ ~

~
__

~ ~. "n'd:a3

a"ffii \1;('0",.'" £l1l1Ef :slRil

~

I

i

199 tp;rc5: ~:
~:

aj~firnp~?

Fit ~
~

~
~

--

Btft' ~

m~
I

- ufir itmJJ li'R Jifn ~

~:-

"~

~~

'I~,
,~196tp;tn:-

trtl ~ I fER ·artt .~ 40 ~ m'f I feR wit ~ ~ tft 5~ wo Bl _ t:r fSHd'd c«R -J8 ~ ;:ft' ii l.j'W"3"W er 6'6£ Ie cft3'r ~ I
~tfr

wfmt 5" ~

1

:2l ~

m

t\?jT.

<1ft:r ~ iffiJ· ~
.~ ~.

<'iiJ§Jldftbf'

liffi orJ.{ tOO'- r ••

am i"'){;:Mt
~jOie ~~
':!":f! ~

~Yfq"M;~~~~'iJfa-~
~ r~

Rwaq}ffi ~
l{H "'f3':. ~

~Jo

u t teP.
-

~rnif
i<"8!RS'

&ir ~
2001p.rn:-

f<IiI'i"Si,

€+ ~

l:i-;1..:~

<;;~t4 u

l',rn:

~ywtfE1·~~~~~Ut'~

Jjl ~

~:-

<lfV·~·tft~·~ ~~ tfr ~

'~' ~~w(!a·Jlft!i? . imWn+ ~~ tJTO ~ m:r ~ ~ ·BlirE ~ I fH1:re If'O ~ fa7fr qj§ ~ ~ ~ ~ .. ozff UtT I ~ ~. hlac 1909 1Vtf wi!,fenrr fallW ~ ~ Zffi ~ ttl w€i t~' er 1Jf5 ~mcfuft~t1.
1jT Wi .~
R:}1
.~

~
>mrer:

'fit ~ R3r fdmfr ~ ?
~

~

~.
-

nfu ~ m Rte- cit
m
~
m-rrPi ~
Qt}f

f30':- QfQtlQa:fl ~

).ffo RiJtj ~

uftt ~

;:ft{t .1
d'a-!ii'~l

~~~ofaHfn317;W~mij"tH~\1 Ul'fi m fiw lifJR' ~ qr(ffi cron i tla ~ ~ .~ ~ ~ ipIT, gl1~Blf ~ ft=u
·~~~ffl3aijt
HN
I C.iO ~

it ~
-

l.fLS «Q Ri: [
-Ao ~

~~~~~i~

a~
-.

ftFRt
a U
~

1 191 tp.n5:~:-

;ft ~

'~

ljdt

Mr

tl'ful;ft ~

er ~

201 l:[RO:"
~.
~ ~Q.-

~-rS 'J"

ifJ'e' ~

-=

1l!:lnq, ~ ~

"

t'U

~'I.I'Q'

~-.:. 9t1'!<!IIJ'I'

~

J.ffmT 9 II

aftJ ut\nw.tt w.-1.IafceS1 imf f~aire)1fT"8'fM' iM-I' tftt I ~ 'fliJW t"i ~ ~ \flU i'3fi'feJ)fT • V'}If fftQ •.. ,
36

-_
~

ns tit ~ oJe: J1l'fJg ffi
tft

Rit

retr '~.

I~

n''''=''

•.

t"

~

011 ~

.,

B" ~'d(')
~

qaor ill

ycmHr 0Rf<9 ~

-a3B '

Ae~~~~~~~!'~~t#~¥~,,~~;~~~'~8~@=~~~T~--~~~~~~~~-~,~~~~
', ? 15 .

-

=,' " '''''.I.''''''', TJIP , ::iTJ;r,' 1:1:1""', n,I, ' ai8t famft ~ ? tT3a.-HHfq3 er ~
1,,'n::l'lK;' "'-l':I,'l! ...A
~

,~

":1,.1-.,:"

f

".III!!"-:'

.

:p~,l3

HEra! 3"'EfT trr ~_ ..IGt1CSI'i'I~
HilHf,&31:

~ I.q,t;f
'I

.'

1

-

. fw

ffBHdJ

et ,~

J9M6!': futir, arrw' ~
Qfisr ~

:
~ I ,I

ri#~B >$ HM'&(i ~

lf1!rO:- 4!dS"'il
~

cnifRl:f
,16

m '~
.,. ~,:qwfJ31,m~? dldsrif1 'futr<aJl'ilfRW ~ FclldAel ~\B' :efu ~ ~ ~ ,~ ~ '2'f '}!lih:! ~ faWfr tt I ~ Ht '(i)' ~ till fRIW i ~ ~ ,~ fC)g;"~'Q' -BE fti6{ ~ f€hHll> ~ &
BT '~'

tpre)'_ ~:_

dld:s\tl Mif qJ afif&T ~ ~

~

er ~aglB ,

~

.
!

': 121 !i{r, 222}fijF):J
if
f'

flit (-e~') ~ -:~:5;),fi3W' ~ 'am:w
".
:~'tlld6'~

,,~! '~
1,2, 3 ~-~~
~.

'm- fed are' ~
~
I, ~

~
11 ~~'

Eft

'9"ii

t?
fER ~ ~
~r

I

=j ~)

~:J

3'.1
~,-

'
7~ '0
:cr
·1T:t,~,jt::F

',":2''}
L. "J)

~'T_ r'

,I,:

;,,~'U"'f)", C!!Ilj

d,2I1' ~rr]

:fIH'1 ,:,,~ rl1 'I.'e
,I,

I '

-

r~B 'UI
I

rrt'~;i
:
i

i

~
,~

1 ~ ~'
2 fI' ~

~ iH'~ ~:B~

117 tn:Ilf: ... (lu'sfR'i;Ii S'itfd36H

..,

i"~d:-

F6dXH '~'

...
218 ~:-

~o

tm

\ft cit ~'

~...,RY

H~Gt

(~

tp:f ~).

FNJ WHJi, ' jt ~ aFdil"f!. l1B H FdM,1 er '
fflftr8,

m

~ '7

- t ~,~ ~ '~fjl'&iJ~ t tlmlJ:Rrw, ew lWfu
, ~: 17

-~W'ff'~E~er~~

atij ....=

,>MOlE

~?m :
.I

fll~,

-~
:I;;'

,gi URI' ~~ ~,
~
~

fI§' ~
'C'.
::lI':I'

leH181,il'~

f

I U[ij 1; ~

~'tf ~

4f;)9 I
! ,

fG(~Tij retJ'lfGf-B'1W ?TW ~ ~
(JT'j'~
.""a.".,:, -

..

'uro~a~tl
QJilS (<1i
~~~

- &'3t'il;":; tit

)'11,';3","

.i!c;u;r:~

.:i"Tm' I,!lm

I

mr
~

~-lf'bI tff ~ fERi
!1\,

~~
M:8h!

N'w qrofirtft f?il ~

~'

«1
:230

~:-

oRr ~
~;, ~ ~

II ~

'OR

fHi ~6f(fht
~II

tt:

wti

~w -~,
(~)

- qif, tTR~ ~'WW ~m
'N' 31
~

- ~'6F' ~ ~ '~' ~-~

t~~
~'~

Lt,

~'1 (74)

na ~

~

'tRf ~'

, ~I

~

II
1

!l'E'"

\it 'W'

~'~ ~ ~
~'I

I (78)

fuR

'.<,5'"

~

l:re'

4aM ~
~
-

~
~ ~
-

~
;;_.I

~
~
II

2~1 i*tt1il1d:1 23.2 ~:~ lil1~

mlFa~'~,~
.

~

TIl'af

~

II~II

- ~'~ ~: " 21~ ~;it ~
~J ~

if9' ~
l(r,!-~ '~ ~

>m Mfu ,~

'~'

"'l,1I ~
'H?;:

II

233

,(in" 96) ,

~a

-

-e

ifw
~.

'wfEfil ~- ~t[ ft I urfi arrw- - ~ ~ ~1?2{ Ffnro" ...
24 ~
~ I

bHihi W Wi 8 (t1W)

'"fftJ ~
U[ilr

,him ,~

- ~!i tfO! 74 ftfB' ~

ft ~ ~

1:fIi!T ~

~

'~

@~
tfIDf ~id

~:..:
2 ""'u
"\1'\

fflif
~
-~.

~I ~

~
(!,'

l'>B ~8(i;~
~I :J
-~

ori~ ~
btd.lii!i€i
"

1IQ

\it oft
~

~ a~ tfVH '5aT"
l'Iipo31
~

fim ~

it
""

(I) ~
~-§:tt, ~

ffi' ~

ifer

i34 .~
,

ww - ~ ~N ~
~~ ~ ~'~
'~l
'~'~'
~;'~"ll'

'~.

fitI ~ ~I RT ~ .~ ~' ~

tm~

~

I (~l)

~
'

I

~

tr :~

f&t ~

I (133) (1101)

)-k1'l),:sI

~

~'I

ora: ~
t:

are- fa?j+
~
~

?

~

-"" - '

~ 5ti :
!

~

;

W ~~Ro·ijl$-fEllrfiij~'§·~m~REIY'~~~

~ tr~'
a;,,A.,. ~ tI:IJ,'c£)

(13'60
r:~',et ~ ~;~
,:m;
i't;"

~,

.~,.'"4

(?J·t~.rc:

~ C< ~~

-

l'r.:mrn,~~· ~}~J"l~··· ~Hrf~jl

O'Htj,

'~!

~

I ~ mm:r l~Ji fflQJ,;::

~ .~

1£EI1S:-

-q]:~:t1cu l)fa'

QI~

:!::i.....c:l

~ liJai' ~l 14JdtJ1il') ?
n

'.,.Q.'"

. l3fI ~ ~
0

-

~"Sijd:-' ~

q,

a

B

>dilind+.ft 1 z

a

141

~

o
7'

dI~ ~

~

~ aJlW ~ I (203)
'»pw ~ ~

fatW-~

~

2,3, ,~.~
~'

45

6

8

9

0

-

ffil ~

"f11a' m ~~ ~ Q diftdl'~ - ~ = 1 HUW ~ ~ '

~.1.

~~~~~~

~~

~

~

1jIjf.I&lI'i!s1 ~~~~~~'"

~ ~, .m ~~ *~
CZ~ ~~'~'~~~I
15 ~ ~~ 238 15, ~
~~><

~.~~~~~ ~I ~l4?V 3:27.)

tIi9H
dTh I
tlfij

3" ~
~ ~)

~

r (~n)

:rr

~ 23'~ ~ 2~Gl tli~ l~J

(336) gl~~~ 9. ~

m fri! ~

[5 ~

~~E

261 ~

- (FWJr, ~
I (923)
~ I (921)
~

~

@~ ~

t.1t ~ ~
;

~

~

1

(31) - t,t,fiil 9 ~ 9

-~;~~~*j~~~~~~
-

~'N~~I'

~
2@

~
~

-fua:~~~fflRfWi~~~~3~-;'om~itdnfr
-~ -~~,~I ~ I (92-9)

,A

1(234) (2S0)

2~2 f~

m~ -~
-~
.9f 'fl'

~R~ .( 42 ) 2 g~ I 52 ~

il ~

~

f?Fm ~
~

- fRoT ~
-~~~~l

~

I (9%8)

- ti~~ ~ ~
-~

~. ~ .~

~ f~
~

~

(2.~G)
,

~
?£)J.

~

2~3 A ~ 2~

fEr

e<i

24] ~

-~

g~ 1 I (:~Zl). fti1! ~ ~ ~~ »fTW ~ fi~
~

(322) re@.; ~q

Rijffir.~~1 iFlf~ =

tr ~

.3

(3(9WD

~~.
gJfJ 'lJf) ~

24~ ~ 2~8
" 2~~

-~

~ij ~';

~EJT ~ ~ <40~)

(~~~,)

. 247 l;)flM''E:qf;j- ~

~

~

t)~i~
,,-

- ~ ~ m $i PJYI4~~ - ~ ~ ~ f¥IR ~ ~ ~ - ~ w ft:Ifi 'R&r ~ ~
~~f5w~~1

~

fiiEt

m

~
I (135:3)

~~

ww ~ ~
~ I {1360)

p ~ fiR ~
~ (1361)

r I

~~

1m 00 ZY--Bi (f{ ~
(~,
(1363)
HR?i, ~

-g ~)
I

tGff
..

tff~

I
:;;n;;:r 'Q'"X<J ~

~'~4~~m~l~~~~~f~~~
~

;i:1;'.~,

II ~~.

~

ap~,~,

~

G:"I,~

d:::IT -'a ItD~' .t:'11

rwr.::r:J<T

fa~iJ;s~ - ~a crr~ ~~
- t~
~I (4108 -~ 31iM) ~~

Rtf ~

ftiT

2S0 ~
2~1 ~

m)
~

mi ~

~ tr~ hf~ ~

~a ~ ~

~1'Ysh':"}'-

~

.~:

.#'

~ C~W(~~·

I (4" 1) J
I

l¥1 ~
1iT¢. ~
274 'l75

-~R~~~;':lwl¥~~~t€lJ'r~~

~? ~

W~

mm

-1!a~~1..

- ffia" ~, §-~

ffiJe: I iW1

~}{iW-

m~
f~:3

252 ~
253

-~

~
~

m ~ m ~ ~ 'J I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ID1i I (575) M ~ lim ~~ ~ ~ I (517)

fEwr aWS

R~ ~ I t1429) m ~ m lie ~ - 1N" ~ ~ ~ ~~a}I~1W~~~Wt~a?
36~-~J 6 aJ¢ Rf~E'6~ I -::: 1i11fug ~

iitJ F€R5alnlT

I

?!l6 ~~~~-~aRtJOl 277 tp;I5:~27$ ~:279 1;{Rn:-

~-kwamrHfajl~~mf~~oo
- lij ~

, 154 <g~

eJ' ffi ~ t~
ir:m
~
I

~~ ~
-

I ~~
Ui?).

I

ym:- ~~tfaR'fua"~~~H,rua'()~STit~?

f~H3~ (762)

. 255 ~
256 QJ(!~j

-~
-

im11 . (762) FeRB~} (762)

1ft ~ ~
9~ ~t!tl

1$ ~

m~ ~ ~ ?

00 ,~
F.mi~~~
~

'1SJ ~~tta"-m~tlf~Mr~~~~
258 ~ 2S9 ~
mf - ~ ~I

tfir722~

2 s 0 tIRO: ~: 281 y:m;:-

~:-

lit qJJ <fer ~
Yet tft
I

fttr

m i2T tft ri J.bB ~ ?
1ft ~ ~ ~?

- C{~

f8<g iar ~, fRR ~
(844)

lB' Rot B- ~

3: aR3r ffi1It

Jft~. aja wm mr fli<5 ~
fRtfT \it
I

- .~

er

(841)

m

~:

- $d ~

200 ~

-~~lfroM~~m~~ig<~'tNl'
I

~~~~~~~~~uw~.~~~!, ~~~~~~~ ~R)~~ija~~f'~!6'~~ft~·
~:2~g },ljOi~iti ~

~
~

rr~ ~
~

~~ WFdt1

Br ~
tIn' I

H ~,

~ Jl'W" ~?

nG ~3- ~
~~
~=

1if~:~"$()j:-

~ qyg aJl"a
~

I

C;',I;;P 1'O'I!t

:fa' faiR: ~
~~

ttl ~ ~
~
~

~~ ~
ijl

00: ~ ~

s: .~ ~ ~ ~ ~'
~
~G'Ii'1g

HJ'I3I-M ~

i~-;
~ ,
-. ..

~~~&~~fffiJ'~~~I~
~~ 6ttd ~ =""'~""~~~~"'" l:Cot """,-",~:"e~".: 'Ti1;:j'
~~~~

~

I~ il!)dFHef
11~,''tJ" ~ ~
ii_~

~-.. !,ij"e:1 €I' ~
,(.joe'l i e:.js>'
~ :::s

rug ~
'11"'0;

~,'<l~_t....,.

fi"'C·'r.'I~

1'110:110'~

2$9 ~:

- pfit ~

aJiij" ~ ~ _:=

~

m tft ~
'ijiJ1:e
1

~ m:N~~
....,

~~,A'A,
Gl(Ot:1

..~

I

' 11li:'l'O';1 1.r=m-r ~~r··~ ~

~ ·IJRg',·'tJ

~:JO;o

3' ~
'"'" _

m, w
_

1:90 ~:~:-

1ft CD1 $I ~
~
~ ~ ~

W~ ffi: ~

~ Rm m ~ ~
~

at ~

~~

?

A..,.."....Q..,.... j("J'1f~(! -

l1~kllxJr

J_fW1Tl3"

:sI,~Tffl

~ '1In~·t-J

edilr5 ~

t-t ~
~
~

~ tf:ti ~

~

&

J!f ~ ojti PlifclS B1JlJf ~ I
1ltif ~.
u-

~ _:j

.~-~ lM.FJ'P\W'.(j!

~ fim ~
~~

ffi ~ ~
tJi()1i& ~ &dO ~ ~

il6?f

t1?

~
~ ~

RTG ~

~~~
~
2~ 1 ~:
~

l-mMirw~~?)T~~
CfiJQftT
~

I

~-~
~

-

lJt ~
~
~~

H~1.f ~

ajer WFua tit ~
~ t3iiJ'Ei -ij'?
relffld!6
~
• ,,-., '" n

rof l-W'd1t"l NT ~ ~ Ffu1 g ~ ~I ~ m{ ctJijfRcf ~ feur
j:l ~ ~gO(

~, :zjIG: -

-

010'11'11'..1

~ tf i) ~
~-~

-

W UfC-UIC' t:(ff-iSE(,,)'(")

ffi t!t ~
~ ~ ij

1u1ti!1 ~

~

w~~
I

(H"J -"

<>

tfif , nG

292 ~:-

~:-

~t?
~ ~~

Jjt

qJf

ajli wfua tft ~ h R'FdS ~ ~~
~ ~ (~ ~

tft eft FWt ~

'h' ~

ifFfq~' ~
~

g~

))ffitf-dlM'ICi!('d ail ~)

Plf~(ii(ld RfuB: ~-~ Wci3' Hcli"diff

~ i~
~~)

i~ ~

m~

Hf13~g- -;:n ~
~U

'flfBdl·iji ~ ~

H;t/ '
;:

'~l.Rf

~~~~~~~ 299At,iF.iO: ~Tft

1jft ~
~€"OP'

ala 'Fflfu'a" l£Bn''iAi ~~~~=~d
1:fT't)FfT

~

-ant

}'):fraT a<l' -nT ire

II

1"& ~,

W

Ra5" ~

frre

IIE~II

~:j

futj~~~~? ;it ff:f&r

m~~
qa}f

ffi
~

ET.rea ~
AA¥ ~
~ ~
""

00 1:fJ;ffi': -

~~

tt 118 ~

aFd3(,,) ~

W~
:ri>.~

cxoo
~

tfgt'J: - ~
~

m~
~
-

lJ"fCj ~

~I

row ~
~

MI ~

lTcJ}f. ~ ~
'"

~q»fI"

~11

:rtQ Iih'It't~

3' ~

.cZH

~
301 ~:...
~:-

~~~

RM ~
~

~ ~~~
liN

~'{jsi"> ~ ~ ~~.: '" . e1 ~
~

fR1fWFf ~ ~"§ ~ ~ m.ro i>4FQi;(lij ~I
~ :::r::r.F 10111 'J""
~~
1~'rl'l'~

-J" rn ''if ~ ~
........ ~

aG?>

tit ~

uI

UI
I

~ >"tS ~

1
''Lfl <:>. iNJt~1 'iJ ? I

~
~

~ wa- F ttrit ~ ~ tIT f3'brrG
~

~

~

»flCT, ~

~

fut% a~j1aG i ~ , ~

O(Q(,)I

~I~

t!t ~.

Jtg ftId ~
el01ili HaB' ~

l-H3w1?f
W

I

Af3t(1(f

~

tn.r ;IT FFfmr
(~l.ffiTW1
.:

I

WGW~~~~~I

W~

:JeT ~
wit

er noT .~

-

302 tp.fO: - ljl:f l'Wm fft at l-l dw i!I

it?
Hf3·dJ9 ;:ft ~ ~
J1Ql.f tr

~:-

~
~

J.:Rf ~

~ Rff'lt:.ft ~,
F.I'ffi!

~
303 ~:~

3' ~
~, ~

aJ-Rf-aw
()1('5

?q ~

Haro ~
}j(Jldlti
'"

aG€l ~ Ru & as AF:adICd f<wr ~ 3' ~ t1T(! »B ~ ~ MY? I RiB tft ~ faR ~ ~ \'JiiJ1€1 'ft?
ffiflJ

dl(r~e ~

~ cit3r

~ ~~:-

304 tp:fO: -

tit RoB ~ ~ fIT tfT<J-tPit tft 1W cmt ~I RR ~~ fiB" t'Jl(J-WJBr ~ ~B(')i nrotor ~ I ~ RT<! Rir ita ?fcit i fmr tcr ii ~ ~
tjlm€i ~I

e~

=

~

fOt1 ~

3' 'thli1I'd<! 3" ~

~

--

A~'

~:-

fmr ~ ii, ~-Ua' iii ~ un I ~ ;:n- mr ~ P.tF(JFtWd Fit are afer HTfua ffi ~ BdWd 'Mr ~ ~ ut I ~ ~ ;;R-;~ ~ fi:re ?5aJt oill ~ ij1dfe
f ,

~

~3Idt> ~

fuffi mr

QOH ~

~

faQTa

!f3 ~ ~

~

~~~~~;nr~0iif)

~~~~~~~.
I

J:ft ~ a]a FfTftral.£H?'i: ~ ~

-

~'86h;Uftp~~~~~~

31 4

1itaT~m?

t1fu BTfu tift l?i3' IDW Bifu ~

;:it ~ m{ ~1dd~ ,

vf<r U"ft: ffi ~ '!l! Uf\lf'1lRi' fi'l ~ l'lif ~ t1t Hfu:n.frer M." .• ..;A. t1R ~ ~. FI,rd8 n ~ ~ ~ ~ am J ..... ~" ~ d' 315 t£~:.- <rrg ~I~a€ ~,J1~ 111 ~ nm-r ~ ttl tit ~ ~? ~. - ~ ~ €I fflur tft......... ~ nrtr ~~ F10 nm nrtr $so ~ Q :'3F.NJ ~ Qy; ~ ~-~ :§ W3MiFiJ3' cft3T I j161{F.fO:Jft ~ ~ ~'fy8 tIT ~ fa1r @ F fGm i& ~ ~ ~:-' ~
l
(1
r-'I

I
I
I I.
I

n

c-,

~

="'t.

WdT-~

-J

?

~:I

1ft ~ ~ ~
~-~
~ ~

~I

W~

~
~

~ij('\jl~+

00 I -

13 ~ 1352 @ .~ Jil'Gl trit 6 q@' Hfd81(J) -4 ~ 3 1-

:311lz!:137i":~:-

~
~

~
Jiij~wJ

~~

~~r
, 318
~

ffi ~ ~ ~(j$~ ~ Hee'?')' f:ft ~ ft&' dm ~ Ev ffi ~ mf HClel(")f m ~ 1J~ ~ EFdfl:; : ~ -~ ~ 6(1(1£0 ~ ~ ~ aD- I fuQ m:rtrr e- ~ ~ FfTB: 3 ~ }f1tT ij'JQ um 0<103?l it ft;gr = -=
ffi ~ tft ~ ~ ~ ~
FP?'5 ~ ~ ~
I

ss

h-~ uo

?

Y:F.m: - J@ qrg '~
-

;;IT ~' m:f <i!ij8?i tft

Hw fdoT ~
u

fhB JEl ?

~:3 J {) l{F.T7f: : ~~:-

~ r6~'H1 ~ tfT }Wr f(!)tj1e1

~
I

WOT 3' ~
Hi{ d1t130

~

ill ~ &71:13(1)

1qt qrg ~
~ 1ft ~
~
~

~tft

t:T iWr tWj'i' ti ciBt ?
(~~~~

~Rw~SM~i3;ft~~(J()1

fW'
~ ;:ft?)
f11 f)

320 l£B?f:1 1"11') ~~
;:j'Ij:-

~
~

alas?) ~

cl1d3(') ~
-4l

tft ~
,

t1 ~

I .)- I ~: - f.!N ~

~

....

~

'"

~

;:it

t aid3(!)

~ «lddo

\::,1 ~ (XijO ~

Q!a'~

fRtft'?;~ ~ ~.

FaW ~ wtff
g cit

~

ciBl ,
I

. orH

I

I

9<2 !j

e:- ~
~

fJa.,?
\;I.

.~, ~

~

~ Rt ~ Ras
()T)(
_:

~~

fe3r I (~3fT are tft i> '~

rw: a:ld3n
l;:j1(1)€'o1

C«ffi

-A-.. "
~'J.("Jrll'

ffiIs tN f3nrrcr

rwm

g

FlO t)f3" ,
ClQ~)
I

. lit ~ ~
. .r'l

WfuJif 1p.l?'ilr:ffi ~~~~~-~

~-

~ -- .. ' .
~:-

-j,",!

~

_

~

',.I;ltJl$::Jn'~
<c~'

~p...,."j~a

FFTfdW

f~

'&TH3?i" EX'O'o ~

-e:1 foro;' ~
<J

1

U? R ft

'!2

-

]27 1l~:_ ~:J2$ tj'ffi1:~:_
32~ ~~:-

'/13'-tFlV

~~.

~I

A"' S!e~I'ltr " a\r' .~.
1

cif3i' artt
~ -

?
'

1574

it: NBi E't: ?i
=
11.'f~ a""~' Fla~d I

I.,
'j

~
1 ~:_

~

(~1

~11S1ff ~ ~ ~ 3:16138 ~

tfI ~

<m ~

~

iif1G'~
I
31:g

H3.~
15$8

~

~

~

~

?

.)-- ~'

'~a1 WEt t& ~ tRhil 6U' fcroi ~ Mr lS f<ocFl Nijo g ?

ora

l

fuW, taJer

-

.

I

~:_

I
I

-

¥~ ~
f,fT'

"QFfH )?{rFjI~~' );

~@R

~'

RB ,~ (re-a

~

,~

~a::33(:) y-HO":-

R~ ~~

Hd~d

~i3~
~~<f~

~

it) I

C1ft ~
~
i"ftr»rT ~i.eij"
-e-?J
;;[Tt(tJ'

~:-

"'!Iid!! )
~6"F.J?i

331

ld~:~>

tr~ ~ ~. ~ .Fit W ',~ err ~'
,~~ ~
(i) ~

tit

'~

a:w fciW ~ ~ ~ m ~ 1~ m 5 l1S ~ m ~ 1574 m: ~
er
~

aai!'Fe'»fil ?
.

~
I

?

.

~.

\.I'm ~ ~,it
.g'! €ftnwr
~
\fl9
HAN

'R1'mt
~
~tr'
fl'(!i'l'f

"J ?i'WT tt:aJl'
~ i ~:u
~
1;fllf

~'t ~
~

OTn I

'HV'~ I
I

~
I

~
( ~,

~
~

m ~' a~

cit-2ft &W ? Hft:rn" Sa~'8 n8 ~
~H~~ ~

~fFnf1"

I

tE'if ,R''iJ'¢T »r1!l'EfTn

Ra~ij nr8' )

}R" ~

~

i

iN <i CJ &11:3'

~ R

~~1 "i ~

I

RS?'i'i' I

~'~~i1~fIT~*~ M ffiJff ~
~ .t;F

I
1

fi(1)

'fqijs:1'

lilr-aTi': Rj~Hll'ij' f:a;o;'~UGi'?i I H"~ t[T;3'a:t~ iHC! }ifij":(1) f}lf~'(!) I
~

ItId~i~
i~'

m~
(afarr

"rift ~
glif ~

~

~

I

~~V'tifwa~~~1

i 1ft
I ...

~

3'24

,

lff.«!t:- ~ '~'

'

Jitlf~J'ti

1ft tit

fRij'ifld'

f1fUr ~

~

fcre31)

~:- m0m~~m~~m~~~~ ~ "fJ41 m :- m 15.01 ~ ~ »flU ~
F.IB'il-_ ~
Fl13iqJ\'3 ~ ~
.."

~

Nw cilit?

~

miiifrlt5' ~

6~

~~
~~~a¢} ~
II

5 fuJ1
~
I

3 :3~ H"frh. ~' •.,'" ~:333~:-

,"_

,.4.

1;11!11 ~

..,.::I-

t11

ROf 3' aij~le1? 1577 31': ~~m~
Jjl ~ ~ ~;;IT ~ ~ 158:6 1!t: ~ I

%~

~

~~
I ~ tfat &oor

cW ~ cW ~
?iTH

fi:rn'

aW ? R3r
1)

1ItJ'W?i'lf ~

'~mf.~~m~m:affiJ~~ ....
325 ~;-

--

Lffi ~

-

~:334 tp.;IO~-

lltll Wr90tt?l

~:

-

~ FIT ?) ~ ~ ~ ~ 8€diS' 3' wn ~ ~, feR ~ ~ r&R ~ ~€rfarn:r 7 _ fai Q 1N ~ og AAr»fr II ~ tRftf ~ W 3' ~ 11 ljf ~ ~

- "m cxr ttct ~ f)'1-f ':::rn~ 335 lj'F.f?): - Jjl-ug ~ ~ ;:ft <l ~~:
~
__

Jjt ~ ~

N tft ~

9Jg ~ ~
) r:::r "".\oJ

w fra Cift
~" 01qrll'

\'J"n:l;:'"

I

trw aW feR ~ cit 0+

I
I

~~~~~~I'-~~_wfu
~~lre ~
~

~ 3'0:- ~

~? ,.

II~QII

-

],26, ~:~:-

W~
ddijl:fja

;:IT 7)

m raw
~

qrg ~

'm ~
?

(~H:1.I,

~ae:~) fcm t:m.f 3 ~
CIU~ ~
I

336 ~:-

t:tf ~

);Erl~d I

Rlfua tft tft oTu .fifus

~:337 1:{~:-

e.l3GX l3t!t 5 RHS 1645 (13

a-e~~
fOI?iitGl

atit ?
1-88)
1

J:ft ~
~

~. ~

Aa~d ~

3; I t~

JiT~)

~:-

rqt~~?
~

m~ ~
~

Jjt Wf ~
~~-~

~ ill ~

Hrer tft (~

m

all

3431.fEi?i:~~3'a'~

ll )-j"""'jJl=""ij '!""O'Tti

cft~?
~
'H"I(J~

da:rll3
.

fRur % ~
:e.

~~.
~

fi«f5 ~

-

;.!

,

I

1t~~~ffi;rr-~~~m~. ~~ ~ """~ ~
~,,~

~?

tW, ~ ~ ~ ffrnr.~ ~ fuFT ~ ~ ~ 1]7' UfijHi¥!i8 ~ tfl ~. ~

.·~.~~a·~.I~.~:
~
iii<'d~I§"
Q«(j~'l~
~<~~'

t;2<.i:cf R5

qsCl H~~'e) E!!(Jij~

-

e1~lar~

...,.

P!f3' ~
(~

~

-war

I'

~

ETID)

I

I

!

~

fffr fIX tit, ~
". (@Fr

~:
345 1:[mw>: -

- 64.1 1,000 gtl

.~"'¥3iij :-

'4Mr
~I

1ft QtdH"'~dA'fha: ~
HiJi£h8 i ~ ~
~ }fg(} ~

~

€: ~

;it: f<{iiT ~ 3W (12 0JfH ID) !

isso

Hi? ~
?

ill

iit ilm ~

~

~~

~ ttt ~
?)

mor 5' ~
3: §7
@tm -!>. tJ ?

~

'11(}"~~''fl1 ~

fffiQ

HtlidlH!

~ ~ tlfl;U ~ ~ wr~' .~ fi:31
Eh".lJiJd1 ~
.~~~'d:-

E~

~ Fft ~

J

sdJit ~
-

~m
.~

R'Ifua: ~ ~

wm

ffiJfkr wEt l?3' ; ,
~

Fld'f&3f GfCf

il tIT ~
qler;,'
....

m
-

r~t:ftUS
~

i.
J.

wFJa- I

nB'

m~ '"

~
A
y. ~

(..:t(I

.""A.~"'~

m~ w ~ -it atidrw

rea'
-

~3:

~J

'9~~~~OSf;;Q@~~ ~~~~qJO~~1

Jf; }<~
~
-;,.

~F!W~~
QTij
~

wfillr ;:fi ~ })ff7,,;i
, A2;,,'"

II

1iY1 ~ffi P!f~JJ-<l
Lt'W{
~...,

F '<:d

0(1

JRT

'"

-~

n

i1~
:4'"

aG Ji" ~
Uij'
~"_i

nr

Ijl ~

'HW

F""'V!

QC"'5

lHt!.i...;

~~ci:(

-

347 t{Br5:: -

HO I@[HI da:tth&
~
1i~,JI'C(1i

ffiuI itt f)
fl
?

.g..-.,

.~

........

cliiNPe

341 ,:!~6: ~:I

1fI ~
HiJ'iiPH'

A'fa 110 ~

~ ;:ft ~ I
i) ~

milw
~

1'c1i?;T ~ adiE,jft ?
..

i
I I

MO'Cltt"l1 i1.&"113

Mu.r

I
!

t3:a: 3481iF.l0:-

H,cliait'fl rli!t'i13

rnw

.

CfTN ~

18.03

34.2 !:{lffi'i: -

a:e:t'i1as fRw
f5r ~

cmw cW nS ~

Jjt ~
~~B?)?

wfulr ~ ~

Rtr ~

m 62 Jt3'. 27 J:rw M:J ae*'ell
Rw R.w;ilnr-fcw:flJtfi ~ ggq fuR ~
r<itJ ~

ffi'

*~ ~

m~ ..

wfmr Wa R?J
fiITO ~

:m
,

€f3u: -

W~?
[805

m:

fl..n:rp;

B~

~~

&Br

J

~:-

~

Fr11nr"i! 3M,~~

AA ~ :
,J.

.~
~
'lOt:
~
~,

~o ~ ~
'AN ~
}iUIIiil'f11

ON ~ 9,0
:;'I

m ~ m, .~ ~
.p.;.g.",
r

ire

w)

I

fuel 'I1ii1'iT~
p: ,

fPliJ iifI' ~
}-{1if5I, '~
"'""'-""

~

>1flW,

...,....G@'~~~;j...,.-5 l/"t'u..j'

.,..Q.

'<t'l

~

II1G II

Hlia :1il') Jj'tf ~

~
,\'X: ~
1,..1 ~

~
....-..

~, 'C
~

Fm ~
~,

...... ;r. ~ wrrrf G: ,m,:j\I,

-

12kj~J'rl,
-:)

AA ~ ~
lftjf ~ 1::
,_'" ..!! ~

.......... = ~ ~

&. '""

eT ~ '" ~
-

~

'118« ti)'i'!)tH, ·reH.~ R6 ~-~ ITffi" ~ ~ W,OO ~: m I ~ ~ ~) f~tJa' fut tij'ifrZ ~, U'ffi ~ ~ Ff. t ~ ,,8 W ~52'~'~ ~ r€:' 9 m ,~tj. ~ ~ 3hr a- LI ~ ~, "'l'81~~
M8P31cl ~ ~ ~ ~ ~ I ~

wr(J2t ~,,-Gt.~-~t::J1~ h ~ ~
3491:{EO:'~~ tv
RlraS ~

f:ft ~

FiiH1JJ1,w~
OO~,:;§tl
__

er

a1~6H'5 ~

~:~

~ <Sr'tC!I., =r:u ~ ~I: ~ ~nrFl, @~~IJ4'I 'iff ~ N

m~ ...

~.zy?
Rifu8 ~
,.ooIi.

m fi= ~ri€ ~
I

~'l5iT: ~ - <f1r
R:t t!t -

~ .~ ~ ~ ;ff:t ~

a:rm ,~
It

Fl'fdW ~
~~HiJ"""'('SjdT,€i :

,

RW:~W~;5"
350 lJ~: ~:_

m'~
at
~

wt\JliJ' ~
FPfe)]J
~

i8 fiiU.T ~
~"~,,, r~"tlI

~fiJd'R fl'f,u~ ~
~~,'b-r=r 1,j'1 (iN;lS~I'1~~'

tf!O?i ~

a ~dl'1i1 ~
{!:! "

f'i,ijwe1 ~
B'"
fiI'd'ld
=>..

TI' ?
Dc I ..
l
~

35 J 11~:-

-

..

"'

~,~-R--fCSdI8

Eilcir'll"

1f1 ~fiftM@ W~i;H'l T~ lIi~-Ft-fo:u;r~" er ~"&(WW "', . <o:tif' ~ ~I I 352l{f.f!'i:" J:fI ~ Hire" fN '~' farn-f<m ~Jl<l if ~ ~:_,
!I

~? fJ.

:a;n ?
~"'-3-G:- ~ ~

1i1RfdS ~

~

t.rfuffi'

l413A'

~ ffi ~ ~
~~

Rm 3, ~
3, ~

m 1ft qrg
~ ~

~

LJf3HId11:{t

fNR 3' , Wt

LP3HlJi ~ _:IJI

are: uFldamfae- ~
F.!t ~ ~
;:it ~ ~ ~

m

tft ~ ci!JddT~1 ~ ffi: ~ ~ ~

1.I13J1i1IJ1

MW '

3, J:ft ~

~

W1enl

imPi~ml

cl'pr~n ~
I ~.~

'V'

!

'fri ~ -aQ:alIll'R()8 tff tp:rr 37.0 y:W :, "l.I1rt! .~ ~~' 3': &it3:T~ fJ? .' '~ > ''mrf: ~" ~ ~ fur ~ ~ Fr ~ ~ ~~ ""'A"..."...;. .... ·~rt ,,- ~ ... ~~=! Cf 114.(')' H"'ft" B"' ttc"l~n' 3<JO: ~~~.... ~qi,;: tft.~~·
.'d~.I'

~

-

-

38J ·tL~:-

J;tt 'iH~ i3f~ H'~FtJa ·N'tr
~ ~''_~'~? 1;~':':nl,I~· \:I I1'P-~
~'I' ,.

~~~~~~~
.~~"l~ AF3n"1j ~o
~):f'Ifu"

1ft'~ ~ FI"fIDI l.!lfOliiUiT~'
..wftra III

~.a't

~"Be:- $ W"&
]84~~'':1
1 ,,"

~~H1'r;' 'Ri~
-F.ti' ~ ala
~ ~.
t.
?IN

at ~ ~

j

fMHF~(!

tltRf3' 111" a.r:g

~

)tflrFHa'

~

fie ~'

aftf

3lf3"

wnnr~=
itt

~~~~~~

WRJ8

t!r

ForT

~\fiJ

wfuw

l.[CfTIT

(t'1rHF3hIH cre8T l.RItf iJRJ

fi ?

-

- ~ - ~. '~~.

W~ij:~ 2 ~1d8:ti1
3'2] ~Jirn";
" .. ~:

-J'I

r&?i1' ...m?l'1 ?TOl
253: 3
8344 IJ9
46

);Jlf~ a

tft r~\f~
] 7.

<-

2" ~ 3., ~~
4,. »ffi1ZT 5 ?:11;£fifb!

]8. oa ~ 19. ~ fila, ~
20. ~

l:fGGft

r;f1't!

~ fcm- full (')1}f' cfr:3:r fari>rT ~ ?
97
~

29 8
283

85,

21.

B14tRf
-. . ~

G,. 7. 8, 9. 10. 11.

HW2

"'-

28
324 27 151 475 31

22. -

waf! uN
~
:e-rN-~

'@ -'l:::

23, Af30'H l'a:4. ~rr~Jdlij
...;._

15 1371 $9 46

a:tfik
~
HdlJj,F.l

~) .§3dlce'6--9dl'E3 Z

3Q
491

26., 27'.

~'

bnr'

12..

60

29.

~

'·";P'I("l

trrit

22

20

13. st'5i#I"dl 15 30. 6dFt1aT ~~ 14. Hg ~ 93l. 15. ~-exij9.'d:228

15 2~

Hif(fs ~ f6{~ls ~ tY aT m¥ ~ ? .g ::fo: - ClIOH 1'11: fc!tr '~' '~ »H HiJET,w ~ ~ ~ ~ I 389, 4:HQ> III uf'in.ftre' HlftJB mt '>1fJW ;it ~' er ald3?i ...... det ~ ? l,otJ1 'H~M I:)fTOg - u. ~"'3Cl:- ~ ~ JPfu'a' f£il fcwB ~ ~ ~ u.7zr lj1''')j'€ ')')ffW trt ~' EJ' al~;sti ~ fr W2r ~ ! 390 1.1 f.IO: - ll' 3j ~ a[lif HI f\J a m itt A E tJ1 fuR 'RH': l!CfTH F)J!1 f,(t' uftnftra wfu-a' fE11 ~ rrrtft -j '. ,fiJ8 fuU 1?flil #, ~ ~:1ft ~ H ~ dJd:j~") ~ -Jd ~ fuc( u1cr ~ J:ft ~ 31:13 wfu1r 3" ~ Hifaa ~ ,~ il I 391 tI~,:- ~ #; rjt ~ HfFil8 F£if ~ (lij?) Frir JI1 ~ afa WFilij tIT ;it H~'dl fu1t ~ rJ nB nijffiJT"fd: 3'0: ~ f! ? ~: - m ~ 3tB' Ff'fua 3' At m ciia FPftm" tll ~ ~ ~ ~ >?B 00JTaT taMl Fc$l-~~ 3a" ~ ~ ~ 392 t{F.fO: - Jf1 ~ 31:f3' AFrilS ~ JIl (lf~ ajl{ Wfil)j tIT tft lil;r (~a'f) cl~ ~'w ~? thra·' - ~.....A.-. t11'1t'o ~ 'h-r M'liJa -a i!'.tTI3" arat' tJf aTm. Ffl ~ 3tB _ ')1 (Ji HI _ ~R'fJB" asr f!TfOu ~ nRJeIH ~ Jjt ~ ~ R'fua- tit ~ ~ fffiJ f!3' ffi=lT & fJot ~ R'fim AAJ R'f1Iit t#t ~ ,
388
~ .,.,....."..,_;1h..,;. .
'1.1

tIE(): -llr Bfi.n.f~
~.."....")

I

•"

.

c

.

'I..

~99

tplO": - 1jT ~

af'Ei

J1t ~ ala wrmnffl(!ji\ig81' .,.~
..
'

Rlfua

ffi ~ ..~£Ia1

~.
~

.

.' -

.

~

lJtf ~
~3' ~ ~

~;,

,

~tra'3 ~ ~ RWel 111 ~ fMtil~ Witt iJ ?
~"B.a:- J1T ~

wffnI

¥

H'fd8

fIT

i!f ~

m I'
~

I

I

~

l1W 'S

«

~~~~
iii

Mansi ~

Q;n't;' ~

':It

~ ~lei ~ /1. ufdH"-ea R"ftra ~ t!'tn3hl: .'

~

r$~~l Y14d
W"Jff¥r~
~ RMT '~'

~~

~ ~

3%S~

~.oarar
I

leqol H1fiJM
~tM

I fJ]m~~~~wuifflH ::}- fffiT ~ ~

r
f

~e:e uo
~

JjT

0JiJ

ffi §" RWJ
400 liF.fi'):-

'IT

Vfut{t:a ftlrda~

1jl:f ntr~~tro"~

al ~~

1]T W~

aflf
-j l'

nwRr¥r cii'::fl"fiiffi ~ I
J'iifdS 111 ~

I
~oo
395l!tJ?i: ~: I
RIF(JS

11' dFaHtra
JJ~ ~

f?tJ 'IT 'HI A fII~d~.
?)T11

(H~I'd' FPfda) ~

-

- dB'
,~

''Ii afld3?5 fifd.M' \ft {~) ..::;.....~ •41U(,)' R' ~ ..~. fJ,~ -~Ie:ld 11ft!
:j

~ aft ~

afa
~

H;

fiJ a tit

;:r

3?

3= ~

~~
~

.!::;:....
::j

lij3T

1f1:(J'

>ifQJ'O
~,

--

~

d

~

,~ mr arm' A'Fo8
, 396
.

·~d~

a.,_:::..

(J?) l'in~ l')fIl..f(!

.._~.-

~~,.;,

it 3fu wa & Qit
HI fda

tIT ~

tran: ~:
~'F.f1):

m 'tT
~
~
~~

Hl1f-~ l1if

Bl:f ~
;~,'

FIH' ftm Slit ~
'~?

murr-R'fLrFr §l-ffi ~ MJ ~ ;:R ® »B 1ft '~qjB{ cft3r ~ -a I
lPO

Olliifr./F'

~,......,..

'~l.Io

.t.RJOT

~

t;I,C1-e

tJ7)1

'

€i:nam f~'~al~ f«,£13 ~ 'fr' ffi@ un >?G"' R~f cren ~ ~ tfFr &oi ~ ~ we ~ cHil~ Q?) J ~' ~ Bfa:-~ ~ fuij,mF.k'Wi nS' f~5IifJ?if ~ m are' (lfg Rfa1r tIT f!T ~ lft1T a ~ _ ~ I a J =~ "~t: 401l!E?>: -1l1 <:rfaJf~ HlFaa ~ l?Tto reBh mR~ ~ ~r ai3T i1Gtt ~? ~"3e: - FeM(5.i6 Gr~ ~ tfe:r 1ft ~ ~ e- ~ 1.fftmT ~ feHble) ~ ~ »f""""d9 ~ ffi ~ ~ ~ 2" . ihfl ure-cft-t:rthfl ~ ~ ~ i nffi..r3" ~ ~ ~;-"!> _

(J

J(,)

,

~~

r.e>iii")I() C«JT ~ ~~ O!
~
~

U7i J-~
~t..jQ

...?A..--:r
~

~~~~~~(W)

I';II::!:) t=I<")

R ~€f{0Io

@.-. 6{iji::>e Wil

~
~

UTH tftnfT ~
\?" 'ekl(")l(5 crer

t!t»Jt afut ~ ~
11;::)' ~

- Hlf ~

397

~:
-

_ '~'

-

t.lfuW fcrR ~ ~~ Hfi:Rr l-fRSa
t~ ~

ctBr ~' ~ ? tJ" lPo aBr ~ 'j II er uro aT3'r ~ ~? '
'ijbft t(1o~ull; ~ '~

tam
~

~~ _"
J

-.

r.

'~

m')

I wnR' ~

'. ~
I

aliJd~1 ~

II

~

~

1jB&

cit3T ~
~ ~

~
~

I A,,~,..:;A. tj"I..IO~ ~

H~

-

~

~f.")je

l1S

5

FiOJtft' ~
~' ~

398 t(1iI7i': -

..

~:-

':R'CT5? J1f3 t(TO 'ilRTzl' >ri tro ~
un ~ ~
Hliiitft

~

O'dff ~
3'W3

at

~

UJO

cft3r ~

-J
~?

(~
I

~

»8 ~

~

~

~

rn ~

3' S'T&t fJ1t ~
;(JO)

~

.

oft3'T;:rt~
~

tft ~

..,

~H~(iJ1

~ tWfc! ~

~ nf3

J:ft ~
62

ciI:ft ;:ITtft
~
I

~

J!flFua '~ ~

~

~~
,I
I

lIt ~
.

I

~

. ~i\t~~<f~W,

:;:,; A.r...,.". .;, ., ~n' .£,. "I:I!!II'nl' 'l4'ij3if er"t'I.'I:"{1'· g, atlg ~~ ~'fti~:- FF.filiT(f
ij'Tl$f

~ga

~

~bfi

,g' iFf ~'iJ'j 'cl ~r'~' ~~T'Q

~hfl 3~ ~\f
I,
I

:ai~m ~' ~,g'
~ tt,

e~t'q

~
m~

tt famtl ~

-

u'flifiȣT ~~~ ~ ~'~) ~''R f},fU(J 'j '3"~
~'~,' ~ L~~'I t'~,M =T ~ ~~;l'al~'

m~ rijfvnrr ~':

'f~ ,
~~t,~

3";3' ~

g~
~I ~:;s,'O

I

~~.€f~~g:_,
~~ ~'.l:.I.~-'I'~'ij
'

41ll2l!lfn: -' lilT

~:-

~1:51'~: ~ ~~If\f E't:' ~ ~

a.r~

miOC ~~ ;:IT er

~}f

crir zyrenrr ?
~' S{144'E

,

'

tft~e0~tN11

~)
, 4.Qj t!F.frf:-ijl
~

ma
"

Gtl..l:tlE

'~'~ ~
...... :. ,..:i

'~'~
-'"':::I

m: f~1.j ~~ m W ff5H
~~"r=T

~

'j I

(t~
·9gE.?)
i:!

~
I

rn-:

C~
(~b

~

ftf'ij' ii'~
~
v

?
~

~~~ I@:':j'~;:- ~I"r:~'

SJlit t:'l 3~<;!;~1 ~

ItI'CJ'
~--.

u

m:cg,1..t''l2i'

=-

(lL,I'rd(,Fl31()
r

1'11f1(,~

~

(}6'ciI!:I~J HlNJEI'

~""J?)

......

'"

404 l;£llf?): -

liT CJ~ ~
~ ?r:ft ~

~il

tft ~
:r,IT

l-flST - ftr3T 'ifT

fg"s'd: - ,~

~
,ijl?j)t:ITl

>6 ftsr ~

?jT

Hfu3r ~
~tr

m or m'

?

~ €~ 405 111:JO: - JI't a.J'~
~(5 '~'

?)t5'a ~~

tft ~

i ft:pw

rim €1HO

utU UTFJ

fa1;w l' I

Q"3~l:- 18 ~
, 4Cl6 t!if5: - \fhl '~
~
~"OG,:'~

if ~
...,
~

~

at O'r m
I

~
?

~

, 4,07

qF.W):: - f:lT
~: _, ~~

sR' f~f~

~1 (I)T~)(i ~v
ft:rRra;~ ~,!
~,

til ~ tf~
~n'dIJl

ittft1lS l'IfS ~

erR

ffi: -&ir

l£ltffl Gil:!'} ?

'(fi:m ffiJlTi ~r~til ~ tf2l ftl:fl. ¥~ \ll~wor uit ~FfT'fu.a. ~)
~

,._.---~~~--~
(armf~ih I

4291::£''''''' -

~.

__al
~t11

t}€,Hl ~
-

~

.

t!t i1iJlT 3 ~~ farbfr Rt ?

121

QTQ
-:;::

rr.t:7

'ro~

-=+- ...a
~1Iii!'

t1<l

'%nr liT}

~

~'CI

~.

~:430
~:-

~

Jt:.rr, ~
a:r ~ ~

lftar ffi nf3' ~

t!go: - J{t

"i"{ trt

!tit ~erm mr
'"

ww tit

I

~
~ ~-

~

~

3'" FRfW, ).)f'RH'Cf, ~ -Jt W1JR ~

ala'~d, fRaJ8IeRr ttiffian
;~
40'tf

fri-fri
r
,

are

1
,

431

t!f:11): - :fbidl @e1R1 fit1 ~

('5TOc{

~

432 t{1JO:- ~¥i1"""H.,,:il.e1 ~~ uf(J d'~1

~:-

otGi? ~ trrFr t!t

itt 5

ftm tPJl ;it

I

~:433 l;{B7>:-

Q6T ~

~

. ~:-

~ ~~

31~e1~~

tEfl FIT, 11Rr ~ nffi' wa- 1Kflcr $ru ~ ~ m >n3" Hi ~ ~ ~ ~ Fill
tIT ~
ifst ~ ~ 8TW tft J'1OI ~ 1"iT ?ilflJl ~t!'Hl m'f 1\fft-Fa1l are y

m?

~

Frif

Jtt ~ ~

-.

~

¥it ~ cit '

~ #tar
w

i!Ig

(')'JOc{

R tft ~

ch

Rei

t

4341.!l:fO·: - qf! ~

f30:-

Htr
~,

am-fta ~ ~
nf3
}ffl

a r~fMOl~
~, ~

tfI~£'M, ~-~,

f3S:r,
~

mo, ~,
435 1!J!Jn: -

l.M3S

Rd'td ~ ~ ~~

fu5t ~ l>tffi, ~,
l)flfu ~

HJfu, famr~

f~~

FO~

ljt rnJre

JI1
~?
~

~B"I
aj~ m1i ~~

,,1 el iJdt

~erm tim

fuIrr it'; Jill 7

~:~ 4'3611110:- ~
.~:-

~ trit tft I t1€IRi ~ Jjt ~
SHdd

0T0ci ~

tft i) Fdd3' ~.

.
437 l{J!fn: -.

recx a& 'mr m;rgr ft:IH fW ~ ~J.mET~~m I ~<tr:~~
mr~(itcr)~~~krRtI'

~ feacfa
;;it

i'eft Qer·m ~

~

(1)18 ~.1)1(')ci

~

ift ~

438l!liJO:~~:_

~:.: fi
~

'd~ 'R7)? tft ~-yW tr'i.ft ~

iitt ~~-.~
HS~I()I

~

fft l?S'

ClJ' ~

~

m~

~~

RO I

tft ~
I

h m; '1

rff

439liBfl;-

iare?

8J~ ~

~~

m ~m ~~
BM<iJl, ~,
r.o,

Rtf ~-Rm
SJUB'R, ~ ~

HarT
-g~ ~
_

.,

~"tiJd:- ~

~~
3'"
....... ~o

~ iW ~-~,
~

if ~ a'

448 lim5: - tt~111 l1'IUGI l'Etj I~()I'I'(')£( ~ ~ ~:~~ ~ 38 ~ 00 I 44 9 <!I~ 0T?)a ~ tIT tft fiRft ST<!t ~

l~~

.....,.p...,...,~ ~
"i! ?

~

• '. um

tJO 7

qifi')~ ~:
~g(.):~

C!fa J;;fffcn:t ~

fHAd, J3W0, ~,
~-~

eaR

440 t:{~:'~:-

fl tit:!iH1,~ 'CfilFT U(! ~ ~ fcill ~ ?
~ ~ Md:l~dl ~ ~

~~~~lWfore

~;tt:1'Q,

)lj~'(1I11¢iflB'6

:f
I

~

- 974 J:I:ffi!,

450

1ft ~. ~
~

19

~~ ~
MclFI:i{ld

~~ 111 dO I tft "§ ~
I

~:451l!HO:~:-

liHRHToT ~ ~ ~. ~
~ fJT}fT

~ tfi ~ 'tRI'! l.JaTE' ~ MmT ~ J[a~ arm:' til t!~ <TIi? ~
~
3"" ~

"6"arT Rtr

I

CJ>IRf ~
ft1 ~

, 441 ~H<'il:- gra1 Mfd(tf

44111!m5: - q'iHlIiiitli mt: a.r:q ~j ~fUdr #1'

~:-

~? ~

1.589

m ~ ~ ~~ ~ ~ m a:id:3leJt~r~f (~'faFh3In) Rif
i
~

Oj~

452l.!~:(]f~

-

~

i~ w1 ~ t'ij ~ ;:rffeW
ij'I'~

5" I . = J11 ?H~ ~ ~~ tft it ~ tit?cs ~ ~Q1?) "fc;i()T1'fw ~ afu" oft3r? UQH"3W

~a:

fIT fa1;1r ~

.w em- II (ifcr>r 9"ij9) HM ~ ~ "JO ?

orr.fe

II

fl~
\F ~

. ~: - rea
t[H('j: -

443

~:-~~hml
444
~JR): -

""

iQ" ra'dtr m1G(JT ~~ -

fffiru

8"1j ijo I

aM'

~tf
I

ij'T

ftUf

"&Fr Jl"f~

?

~:4531!B5:~:-

Jft

3·cwd1~6 39 ~
([g ~ ~

~

1ft ~
MfclC!1
~

ift fd?ft ~a fe~ 3TIr a13r? lIT iUg ~
~+
H':g-

I f) 39 Uf.lTG ~

ii~ 3'
tift ~

24~~1

t.ijfB'd ~ ~
tRfT ~~

~:

-

-~

ro i& ~ ~ rn ~ swi~ ~
Mf(jM;t

'g t[~

tft ~ (fly ~
i) ~-?
I }r I

~~

454 l1RO: ~:-

~'? ;;IT i) f1113dl~i
NH

(~~)
()IH

~ ~ 1

a- ~

445 t{BO:- ~
~:-

stijS f; cit ~ ? ., QI§' tfl ?l ~ Mf(j~' tft ~ fRo ~ ~ ilf11Y.fT 3' fciar fa ~ ~ ~ om zret, Mf(j~ld ~ USt .T :eft
~?)I

t~

or ~ l?in..r ~

TI oret ~

ffi ~ ~

Ul:ft ~

3" fiaT ~ 3~

4551!'HO:~:

~ ~ ~~ ~

>'WE <J

q~

J1t- cu~ ?>'OOl
iff ?> ~
~3T?

H3T ~,

~&i

}h;s-fHwtr ~ tftat 1'>8 ~ ~ Fit ~ ~
ai31O{iol Ffir -er
~ ~'"
~!

?
}'fg-~ lii'3dl~j ~
Lldl<::i~i

aT

~

tit ~ ~ it

-

-

(J1Q

456 1!B?): ~:-

J:I1 qr~
22

~Iare- ~-til~J3(,)
ff3aa
1539

ma ~~ tit
El.
(23

oft3r nB Ftie'd er ~
i

457l{lin:~:

446l!Hn:- ~
~:

1ift ~

~

-

~ @uN ~

44 7
,

q~: - iJfi nroor h' tft tft :e"" mt!I ti!' ~ 1
~:'~ f.11rdS'
(Ii1'5

~~

}f<')

3 ott l!:§l\f 11.P>rr 1 HO tft iZ6(l' lraH' tt oret 3' ~ mr tit ~ ~ Fodll ad ~-

~

itt ~ ~

1m?) ~

a~
?)
I

~~.
Fift:s<!lY

Jfl qrgJ:ft ~
(j~ ?

nroa ~~

m i5 f4C'ft

1?fff ~

t=f:n H3" ~

w oft iffir I
I

? 10, 1596 fa:) ~ ~ flJ3·t) ?
qrc! ~

- 70 J1"C5 I

4 5 8 l.{ lin: ~:

~

R t=ft -&- ~-CJftft ftm tit ~
(RI' m;{H ~

yq.s

rem

In't ors ~

oIv wftJlr

459 l{lRi: ~:-

-

- iJRJ 0'0ci
~

-. lit ~i

"(')lOCi

~~

c.reci I tit ;\'~ - ~f:.f tall RH"i f
-

(t.lffatR3Io)

ti'i

1

I

•• *"'*

~~~~~~~

u·~~~·t[)
r=

fit ~ aJw·w.ftra'
& ~~.

y:J;i(iI~Ml ~~~~~~~

, ,1"8
,'fw"

u~: - tz
~:
-

~F:()rc!€ld$

~ tit H3" .

..

~ ~. l?fu~( ~ & N'iI filarT & HaT '3"rer,

fit gr(j' f1;f~ - ''lJ Cfi C1') ~
atHfh ~

,C«(I5H<J1id

tft if fii(ijdlntf ~.
~ 1~

(ffW ~
II

~

))ffaftifR RUfif ~

l/~G

""

tI~ I
I
,

cures:

~:UM
};fT3"

mfi

OJ aijwTt ~~
~7)

~r«eeil~~~
~

~

q iji'T~ 6'. Wl{1 p; ~. ~ Q' "" »faT ~ ~, ""

"J~ GEIT

~

a fJi8
~~

469 tpifo: - dli HT'~ OJ~ ~:23 ;iJI H1B 1596 fa: (23
, 470 ~,BO: -

»ra'R!' ~~
fit iill (lSI

~

i

,Hn ~

~

t1"f8

119011 .,

~SQ

~'~ fm;ft ?
R3Sd

rea' ~
ifE
~Q

m~
Mf<J(§'

>flit ttl

@3'ijT

nl ~

iff ~ fri

wei roT er RaT t: ~ Wi
1ffl1{

1539 Ei':) I

a13r 1

i(9: H«!
""9

crfe:

HOF.f"Q'
'"

00

I

~:411

~

l!f.{(): ~:-

Jjf~~~tft
4,60 l.!! E7);- iH~ ~iT~ ~~ t=ft er N<iH if ~ ~:5 ~) (~ 1) ffifg t561 ~ (31 ~ , 4C51 limo: - ~~ ~CTE' ~~ ;:ft er HOH f&~ ~~
~!

~ -aWw
~

tft ~ ~ 00' ~ wfmI ~ ~ ~ wfmI R'13' ~ Mfa (!' fit ~ fl.nifn.r fuR
?
010?) ~

?
1504

~ fSAc)l'H

-et: ) ~:~:

faFt ~
472 tf F.fO : - l:f1i c ;:rr

1£ ~ t!t J1&f ~ u }ii5{3Jl'ld (~) 462 ~Bi?i":- <IT?; liiR ~~ itt ~ W3T-fLr3T ~:-

fu-tt

?
I

~ -

, 4tl3 l.!:Jilo.: - ij]~ })(iJfe' ~E Rt t:T ~ ~:~ 'MV(J(';'" ffi I 464 l{JitO: - qr~ ",~ ~~ tft ~ ~ ~:RH8 1576 (1519 it.) f?B I 465 t:{1fn': - OJ~ ~'~ ~~ Fft ~ f~

~:-

~

~

~ tft nB ~

~

oral

oR of, 1fT ? ~ ~ Ftl (3diJti)1
~

If'
I

?

473 tfE7>:- ~

wfu"a' ~~ ifTtt ~~ a'~l grel Her tft (JTT aft R?f I 3 m afij' ?)TOcX Ft: tft ~ ~ .....-= mo

a l.f'O ~

B1 QH-rnxl

~

l(I5

aoo
I

a fHoi ~
"'

~

~

tit ~ cfflr ~ tre1 I ~ AWe:

grit ~ ~
~

~, ~ iJfT
(~

ro '§J:r -

~

futrr fit ?
~ RPl I)

~~Holc( tit
?

- MF<J (!I- tft

~

or8

m MfSJ(!' ffi ~ eft HftrwT ~
RB' feu ~
I

}1?)

cR'! U'fenrr ?
fcnJ ~

4741.!Un:-

f&Fr ~
~

~:-

itaT ~

~fel?r' ?

466 \{Jtfn: -

~:~
~:

~i

t:ft ~
~~

-g1M~ml
~

e- ~
~
~

~(fR

: erR tilt 3 ~ =.
tft tft ~

tIT \tt

I

~:k ,
475 ~JJo:-

t5 ~~

]f3T() S'1<l EH
;:ft,

»S ~ ~:
Jar ~

mm ~
tft ~
~?

~:476 ~ Jim: ~:, 471 ~JR):-

~

~

467l.!F.rO:-1fuft

AAJ ftro;ft UTil
eeMf3 ~

lit ~i afl{ wftrn
~3T Stt ~
l:ftra ~ ttti 1.l~

ffi ~

~

m- ~
II

ta~

nft

ft!sc ~

fri ~ ? 1589 fa: 1532 it.) RtJ ~ (tlIFOlR3'o) fW qrg 0I(I)0f N t=ft ~ ia ~ ~ ~ MfuC!' fit ?t ~~ ~ d1(J faR ~ ~ ?
Stiddl

~rija' tit ~
~

tft arit -j

it ~ trel fa fuJ

~

~1 cn~ ?)'17i(l i!~ tit

- 8Mil. lIWt ~
iU~

flO fmj 6lj' ~

cl ijl( ttfl# ~\f W «I~ tn-f"f' ~ tr.t ~ ~ If''3T ~ Ri jffe' f;:rfn crrra

II

II l1f'lft II '~II a II (U't9 t'J~!))

~:- re
-

fit trrcl

ii '~ ~'im
U'gT

Mfih!' ;:It 1; MJ:r j~ RO ? ~ ~ ;:ft I
~

Wi

I

S¥Jdd' ~ ia w

QTU ~

!"tIT Mf<Je tft

~ fa" ~ &~

MFaC!i

'S"gSf

m 91f m&
))f1l.f

lIfn

'i

~iJ?)i

ut "a

fit p :J aret ~
~

~

;;ft

e

~

oft3r ?fttar W 3~ 3 ~'.r=r
t ~ W;ft
9
'lin

eQ
,

?S1(fci

~

V

.t j

~~~~~~~
; 47Zy;IRf:~:-

"~t[Ef

wfJa"

lfl1l'Ni.liiJ ~~~~~~~

:l ~ ~ ~ .~ ~ tH~ W"fu~ fit ~ a-1 "»fT~ ?
~
~ ~ ~ 14Tt ~ ~

;R Fft ~

wEt

481 t,£Iif?): - iU~ I
~:-

g!

b'OC(

~~

glilil Ji~ l} ~ ~

m~
~

tl;Jt j'a ~ 3' R~ ~ ~~ M- -J~ eft i?ful1fT 7
'fflgT' ~

Mfa(!1 ;:fit tr

fRa- ~

~

or rial 3: ill ~
479 qJiWt: - Q1~ ~
~

3~

~ ~ ~ ~ ?RfT ~,
it
I

~ ~fa~=erij'

~

f@l 3' f%Br ~
~iffditl 1?f1' ~

428 qHO:~:-

~fua~~~mR-~~~~ m g ~ ~ fuif ~
Jj~ ~ ~

~.

FIT

J

lI>if1j::r atJO' ~ & !JTit Mru~"l' tft ~ HID ~.~ aft q~'? ftp,p ? ~:. ~ ffld2li m ~ l1?) err ~CdC±' ~ ~ ,arm 3' ~~ HF3qt~ fit ~ ~ ~ tIT f~ Bf 'roij(tl ~ ~ I I 4 ~0 l!1.f?i: - ~~ g~3f '5 ~~1 ~ftrnT< ;;ft ~ ~ ~li{l~ ~ 3i
1i

me

-

489 'q F.fO: ~ ~. :jO: -

ctl ftftrr ? Cl@ 111 ~ ~ Fe< <hf:t ~ ~ fiR J-RRT ~ fi Jtr tW I .. 13:1 ijJ~ ~ ~~ m H~
i; ,.,
~'l

~lf

& UJ~ ~

~~ tit i; R~

tt

'ff Ma' ~

3iIfH

m.ftij' ~
aT<: l.ffi
~
SlIC:1

~:-.

4,81 t{~:-

g<JEi: ~ m ~ ? ~ 5ftJtt' ffi ~ ~ c% ~ f« }f m ora ~ -=,.Ii, -::::;;; ffi~~m~~~t[Tfww~3:~HO~ 3iw. tItff ~ ~ ~ it ~ ffi ~~~f.I(,) srcr ::: ~~ 5mr tft ~ {Jj(J-or~ taR <n~ ~
(j'~

fmi'l; ~

ij<!a
~

~
I

illg Rt~m~~1
~'E.e:s

H~

~ aft ~
QR15

Et

?
... ~..,." Of ~tiI, ~

4-::\" tiil "e'l

1JE

,n.jMiF-T,iJ<t,..".,

e.

~

I

l:{l\f3"

482

~:-~~~m~~~~ -= .
l.!RA:
-

?

al~

?)iT'e":

?t qr~

?fI?)"CI

~~

ift

9"
~

I

cit lJ"fs>w ? ~:~ l!!irtJ~1 tft ~ qJ@ ffi ~ ~ fa- ~ ~ ~ }f fuR ~ Hk-t - C!' tft ~ ),f~ fiR~ trH ~ ~ ~ IaT'a r:rc! ~ "" 4 91 1;;( EO: - ~ Mfa lif1d '" ~

4~O UF.R): - ~ ....

Mfoc:1

~

m

f) arQ ~ -:;:

~

itt ?i
=:

}fO't!T
-

mffil .

~\id IfUd( IJl ~

aT~
~
'"'
(JRJ
-:
__

~~o:-

'0 ~
~ ~

""

i) dTQ" ~
-~
til

2"

"~

~~;:ft
~....

IC<U'

lor: t(?) I;J ~

~=

?5 cit fa'ur ?
«J!

483 ~:-

~:~: -

<it '1Jf~?
~ ~.

~ m ~ ~ @"3Q1'f,Q5( dl -::,' l

w3i"~~?t~()(jf~

~

itt ~ ~
~ -

er3d

~

? lFQO(ial tit tlOl:f

fcu1

492 trJFl(): ~

~-

- are: tft -=
~
~

~t~?

j) ~

@"3dlrqO(I~:n tRJl:f<!

ffift ~

wua

4841.j[RO:- ~ ~:~

~ ;,it ~ ast ~ ~ ID-ft(r; '3' ~ ~ fif&

~

RtF Hc:r-~

Fliis'Fe)/){T I 1N 3' ~ t eft ~?

~~

493 4:BO:~: -

fiat ~

I

485 qan: - ~
~:426 \lB1):...

~ fi:t'~
== \!(f ~ 1:0

~l:f

& it~
~

-

MiM'iH ~

~

~

9:It
~

3'

jNat ~

~lil :JT ~unt 5 Gft
~:~ ~ ~~

ofup

* tm' ~
?
~

aft oft3't ? fRa ~ & ~ tRf3'
i;

-

eRJRt?im~m?;~~ ?ili ~ & ~ €r3dfQC('al f(i{dot3 ERr ft;pw l'H3 iJKf -= ~ ~ ?)T)-f ~ R:Jr I qr~ ar~ 3 ~ a: ~ ~ ~ ~ ift "5 cit r~Be' &t3r ? FoJitiji ~ fa m aRr 0"0a ~ Ht ~ ~ ~ wm wit fua?I cfuft ~ ~ ~ ~ ~ fi¢3 ~ ~
:s

ift i; ~

Mfy(!'

tft

* at ~nB~
I

Mi(J<!'

'

~

1~t1

iWf

fiBr?

m; ~ ~ ftfi
~ tffi3"

are I

494 l!BO: -

are I

~:

- ati
~

ft!:.rt3

<H~ ",~

oiBr ~

~v tTt ~ iH~ 1S"'i'f<i fa1¥a !{llB ott:P ?
3*$1, ~ fMrfal')li ~ ~

I

~

ilt ~ ;:fko-

jftr ;it

~-~ 1N¥ ift a: ~

~ FtiUi#d31 ~ Jlasi ~ ~ en if a !flit Qar ~ tit J ~ 1

m

-

.~~~~~~~
495 ~~:~:-~I
I

Jjil ~ ~ Hffuu ~F.I(!j''2'81~~~~~~~

~~~~~~

Jjt ~~w.futf.~m'~

CE~~

~~

walliN
~

?

( Jjt~
H~
JiftPQ ~

lIiiiae'1{ til )
))JIlf

4~6 ~El5': - ilm'

~:_
497

l1f'<Jfii ~~ ;:fit ~ '~' r.iR- oft oi N'srr 'if
n

~

fe?i" fait ~
writ ~

Rat
~

q~:- ~~bf
~:-~~I
~"BtJ:- ~~

~

(~

iR~J4t~c5it Ho &

~

~~

~ f40(M1 ~

mwe1
?

I!!tl8Ial)

~!

~M'al
~
~(!

t
~

l1iOfl RC ~

ftrsr

~
~"(Ii

.g: ~

otft'

I

~
?)

4'8 ~I:m: -

~IDa itt

1[W ~ ~~

~~·-~fft?t

id8ie1 I

ft:tt cn~ ~: cr 1

;;T(JJT ~

olP'ih~

~~ faaw ~

~

om~~tfi5~
I

499tjtrn":-

I

f<im ~ first 1 ~:- .'~ ~ f ,Jmfjq,i~l(5 ~
~

~i~~~~ ?> fIT
mw'? m 1546
~
~
~

itre~

er ~
~ ~

e1

~~ 'f'*d~1' ~ ~ ~ ~ til , ~. infr j! -8a S'il~d!1
505 q~:~:-

~

&;;rm.r ~

~3T,

~I

rn I
?

500

~Eo:- JlMf,J~IM

m~

~~

~~

ill t

~

I

iITg ~
~R1lf ~

1W
14, ~

t?T tffiH ~~ 1536 (5

u~

~v?3d:501 l;!Bro:- ~ ~

~:-

~: ~ I ~ ~ ttl f) fco;;r ~ a.C!lf~1:W ?

~ qr~

~~

506 t_{g():~:-

.

502 ~~:-

ri~

~:-

qJEr Rifma M;r 0IiH ~ fie 'R-H'a1rW ~= ftBT ?)t - ~ 3 cit ~ ~ ~=;;IT ~ .fjl ~
;J II

"proa ~

I

507 l:{ f.T():

-

ffi1t 1m 1479) ~ I dJ~ ~ m t?T t=I7l1-f m cJ~ ? SI}lij&" t3fYH1M ~ fuw ~ 1W'1 ill'~ ~ tft "iI }fT3T. nB fu3'r tit ;rr at of

HT "'I
1

~m~~ftBr~·m~
fm" l1fJ 1tl ~

>iIow

fu3r ~ 508l!EO:- qr~ ~
~:~~11 WUI ~

~:-

or

II II

~.o~,orii·~oEreIl
ifltw ~ ~
Rf;J ~

fm ~

7) ~

f35r fir ~ ~ or ci faol:r ~II

1;ft 1311 ~' tIT ~ tft \P ~ ffi..s 1559 ~ (Jlo

}{T3T

er of ~
~fu>,{T
J

ift 1
?
?

cR:

150_ it:)

509lil.T():- qr~ ~
510 t{lifO:- ~9: ~

Hl ~ ~
(tI'FOCR::sfO)

fci'El ~fu>w fa'H
?)1"5

-

""

~

f\'Br

}f3' ~

- tflhf ~ f9 &r ~ II ~ m;r JiIIO ai& II ftBr f3J:r tit are 11911
~~~1!~

~:_
511
Hlf(JS
~Jg): -

ljt-~
ij"~ ~ -~

~~

~~ mID HOW tft itt 1i'3'0 ~ eft I

m~ ~

I

m #l51HI
ttl
I

iJ~

?

503 l:{BO:- Ol~ ~ ~:~ 63 ~

8'Vv un
~

~~ ;:IT ?
~

liT <IIi
I (Ell
~

afv
111::

N'iJ

fact

~: 5121£B7i:-

HI FdSf.lliJ , "8'TS"f

Htffi R1 ~
iRJ FJQit ~

STW

Hmff til t!

un tft
3~
~1

504, tJ:1HO: - ~~

~

~~

N fcf;:r) fall ;l:tt it:r Rl-f"l! I
(29 ~ 1552 m:)

~i~
~ JRi

J:rtl~:

tfta1 ~
tfl
?

itt >>is tftal ~

lift:w' i ~

~:-

~

wftRr ~

1609

tf:re:-

<JRJ ~
-;;I

tit ~

Jftf __

.;~

~~

tUa~
51

1p:t6''@M1 ~~~~~~~

Y: F.ffi": - fl

~~

"111"1 '<O:)''JI;

,.,A
-I I

t;N

~
:t:;"'

~

'll

iRJ ~
- '='

~

;:it ~

~

5211!HO:- Jjt ~-

d:i!~ 1I'CfJ.f't?

~

~ t:f:t 8 ~ ~
1609 •

if ?; ~

=-

,

~~_
514~En:~: _

rR 3' f'ifli ifful1fr ? Wa 1597 fu: (1540 ~:)
t

~

FPFJ8 ~

i

(~)

5154:If5:-

~:-

a' ~m? ~ mr
~
"

a131 ? flftJr3: fI'alIT }{li <itt ~ II me{ ~ ~ ~ ~ H. at ao Ran oft IJ6' 11" dU~e~'M" ~ ~ ~;;f:t er ~ ~ FC§3hH
I~ ~

cr

~

~;it?; .~ nr~R

~~

~

Rtt I tft ~ <ITg Ho

~:~ ~ 4 (3 ~) 5221{B(): - Ol~ ~ tIT

~:-

dlf~et;;'I~ wfin:1'
okJ,€It1

~,

it

(29 Hratr 1552 El':) I fotdd 0cIfij' ~J4f'fa))fT ? a'~~l Afcll3 ~ ~
f

~

523 7{1f6:- ~ ~:~ 5 24 ~ Rn: - Q1 ~

-~

GfQ;?T~T

?

m i)

~

..

dlfEt~IM ~

~

~

~ I

1616 ~ 1621 ~ (1659 ff 1664 at:) ~ mlfa:1t'TH fiT ~ ajftr)){f~l ET f~ fm:r

~

""

~

fiil

~mr~1
5J6 t,{m'}~-

f, Q ~B(')I(i
I'l

~ fanm ~ ~ it ~
@ 6!dl?<!i, ~~ '~'G(j'
t:: ~

~ &: J9t ~

~ijP'~
~"'m':w.ET

~ n '--Ie;;, r5'aKr

gt5 m ~
1

¥

~

525 ~B():- ~~ ~
~:mqr ~

rea

fen 3tf ~ ~~&~?

~

~

~

.~ ~

;:IT

~~l fa d S1'

m

I

5

if'S'-l;:P3" ~

~


-

l:BH atlO

~
~ lmf ~ Jilijr

~ifTful,rt
Uli ~ I

?

HUW i ~

~:&cx~~~~~·fum-~&~I 517 l!F.Ji1: - qr~ ~ ;:fi ~ fi.dla ~ l?f1l.rit tl3?it W Eft fu"w ?

f!If:J (J! ~A ftif3 ar aRRr 0 eta'
~.
II

'3~ & tfwtT i)

~: ~:
. 519t{Iffi':-

- tar?fiff ~

~
t

~
t!~

518 l!RO: - ch fir,ar

P:rw

mr fuIW ~

12 ~
CW3'
_

H'2l

-. fi~lJPtJJi~
ta
(W)i'
..

am

f'"' ~

-~
~

~~
~~

fCx .~
~

il aT5 ~~ ~ ;:rwul "6 ii1 fqnrr ? ~ Fofillt' ~ ~ F,."!i:J31 WCf-UR

tt8 ~ lSI ~ em fI ~ I til ~ i iit _ 181 ~ till CfaH W ireT I tao Ff:aa' ii J£i3' 7) iRft IUI'I tf:nr 9:9 ~ ""
l1iJIa'
_ _ _.. 'P

I ~fie~JS'm~rJI I l@ fBftr N

-ren B -

I

~
~

m

fBi if ~
8()3'

I/I'fi

I

#tit
I'll

I~I

- ffa!w

W
,..,.

5 26 l{Rli: - ~

~

~~·~~~~~l..fFit~~~1

m~?
~

13if ~
~

~ (~
3 _...

r()~I()I)~

a

~:520

<5 ~ fi'iJ Fz (!' l,£RO:- dJ~ ~
6(1

fa ,~.
~ ~

~:-

~ ;:ft ~ oft ~ f€'3"r? ~ ~ ~ m ~ ~ R3'r fu' ~ roepF~l?fT ~ at -J f(j.(3fow tft ~ fJ, ~ ~ ~"IT r()rqf~
l.@'T ~ ~

J1t

iff

fi

ftui?s are ~ E? ~ trcJnT F(')6t c: fcW-"J J1cW ~ I
.

c~: _ 907 F.I'8"E, 17 QliJTf Mr (]i1 527l!F.IO: - aJ~ ))fHij'~ tfl il:ft-B'B ~·rcr:- ~ BID 14 (1 ~) ~
528 ~l:ffi: -

~

fcl<5 ~
<J

tit ~ Jjt ~

~~

<J"n

t

aja wftra' fitJ ~
I

H8l?

-d: RHTi ?
RHo
163f, (I RJad

I

1

fiMitJl ~ ~

1m<!

~~

~

Jjt ~

Flo 1574) ~
907~.

CUI ~

~
~:~:_

¥

I

wfua fti; ~ ~

tit
I

@

faQ

BR7

fi'tJ ~
17 ~~~

?'

529 l:{lJO: - CH~ ~

fit

w:n -ift3'
3Q?) ~

ftili R'N"t ?

~m~

I

dlfE't:!!;#I('5 (3f(:)}41M

far ~

fW

I

AJ!!!~~~~~'

,

. 'I

I
"~ .. ~ ~.
....

~Ilf ~~?Ii

~
~

C.Jit. ~ ..~m
tV

Jjt ~qJlIll'fmr

qtt&wl ~,-~~~~~~

)
I
I I

, 54 r
542

~J.fO: - 'jfgl:fRij" ~-3d:1627

'JRr ilit' 3il it '~ fa- fNT ,~c HfoR Hmf .Jtet dlit mWt rnr

n

ql

s 't1'

qat JP!tt ~ dt yi 11~

tlHO: (1"3d:-

543 tfEfO:-

I
I

...

fir: (FTr> 1550 1ft:) ~ I . 'R3'1:f1fij" ~ ZYe ·fcnJ (fT}f ~ ~ iJi:w ~ ? <Vd;g}W~;JI"c'ijA1 WFcl8' I I '~' 3"" cnr 1Rf aTe' ~ ~' ~' ~ ftm ftia tft ?iTo a'l/t- ? = -;., ,
.( n' ...... , _, ~,.._ , __ _ __

ma-

tft 'l~'

~~ ~a

al:sfi

arm'

I'

JI'W " i'i fi1'@~

~"
tmN

.fmI5r

,Wit "flia 3TH ~ turn ~ lJ1lit m~ ~ ~6
l(ij ~
ffiJ3
l.SQfij

iH gr Few ~

@~3cl=- ~

ar ~

I (~~

~

flF

011? ~

tti~ ~ ~ ~3
t=fO"M

fi ~

I I
,I

544 !iIfO; - 'iJj~
'i"3ij:- ~

Cfftfa' W

:tP ?)'T)f ~' ~ tfc{ ~ <1 FaP:;r I

-ift it ~

tf.iF ~
?
'

545 l!RO: ~:

qr~ ~tff

tit' II ~. ,fIT
I

- ~I€ij'

0 1l'll'A' .; arG' ~ ~ ~'II,."'"" .._. ::r. @-3~it- ct':lt< W .. ll~~:aTa' ~

_

m er
_fi ~

BEt ] 5

~' 'iH~

~':' fJn;ft ?

..

rR~ 'iJ~

:2 ~]Jfi: ire _ q-3Jld:_-;.~.

~

~al;iJ

-~

-::t

Mm.

ill

eT

l591

floH

~

M1cld (tI.'FtiR!3ln I ill ~ W3f >B

rnv:'

fir: {_4

-

.

?

546
1 3.4 "§ J
_
n

l.£h'fO: - ~

WQ11

~:~:-

dlfE'~~'t'5 wFda ~(ft3w
~
1631
'~

Q1}ffiT)T

m ~~

2~)

1.631 fit. (1 15 J ~ daflt!1 fan »iii' a 16 3 fi·RIf?

mi>.m
!

t!T ~' ?

547 1[Hr>: -iH2"

'..-..'. 1m': - arer ~ ~-.,"" ~ : J ~lJO:- iI~ ~

cie tit

m

J!t

aacefH

}Rfl

m~

ftar er
,.g ~

en

(9-

er of ~

m

?
?

I i
I

artie! ~

~
~~

a7 are ? -~ fa: (No 1574 if: Pit!
;:ft ~ 'qrn
HMd'6f~$.
(it

fit' l.rHj~"d 1rit3"

~

'dfq CiT Wl\1

Nfl

548

'l!IJ?i:: ~:-

M~~~~~af3T?

Wa" ~

aT tlJ-fln ~ ¥'d

'lft 0 fir: (1553

tit ~ ~
tit

shir l>f3" ftri' (fWw t!1: a1rEe~1f5 Rif.

-

~

QRf

tft <5 jar.
~

fal:r ~ iiftrnfr ? ~- iii~ Tit ~ J'flffi Hhft ~ tit ~ ::~::- -if ~ ill 1!f iifdMl oi cit 1ft ? '-.$:- - = tna~-~ i=to ml~ ~ tft i; ~ '2' ?)i R3'")1 5.16 -lI1i: - iI'-f ~ itt ~ Jf3 fO li"'B i!jf I
i!" ~

ar ~
5491!E?):- ~

m IDff<r
~

i., -~
~,~

ra N'5 »B ~ ~ ~ a- t8- i ?J:
l

...;~ .; .

~:~:
-

~l W tJit' :er ~ -~

550 liB?f:- ~

U3<r ~ m iifa1 tk. Hl ~. m~ ... 5:: - Jtt fum ii! ~ ~ RiM fIR'! ,~~ q-3:Q~- RH3 161- fir. 155 pl Mr - ..", DO: - Jll ~~ 1P ~. ~ lo ... rn. ifi'»f cfi!1 -a~ I ? '~'1)6(J it·, f'id ~:~
<I, ~B7i: _

~

tit

-?

Fcl ft.r:rr m tRJ libit ~ f{ fadr fa" H- ~ ~ f;Br ~ -:-ri55] qBO:- ~ ~ ~ 6ffi1il ~ ~ -er far ~ ut ~ cit ifl3'r?
"

~

fW ~ ~ ~

*~ ~-zy
~

m >H3

1631

~ FITtS-

fu: ~

5-

~:

~~

5;""
'~j~

Hi')

?

rt'H trn-r 'R3" dtnf. M

dt))fT ~

_

3" Fear;i ~ cit ~

ftf:rr . ..; t?7 R3't ~

fcl

))flU

fiiH ~

. i:f.
3i

~"9 _Dn:- 11 ~~ ~

V3~:- 1ha
\{B7i:-

'l ~
~

16_

m.
ffi i:

~~
JB"

iff

l-6-~:

~-

~ ciBT .

WE' I i~1.lftnsi ftm rin it ~~1
I

i!'

iffi)f

~~

\f~

?

~;-

~

5 2 l.{:un: -

imt atrc'ft

~ ?i mtf ~

ctu3t lJ31 ~

er ~

rea- ~

('ill{

&if

~

r~

ti(f

i'J:::s'
fctil

€fBg: - ~,~

lfifm?

J4~~a ~

i!l

a~ ~

taT ~
8f!t arPr

rea- ~

~ aH iio1 ~

-;:; iloi f&5r

~~~~~~~:.,

J1t tU2 Qjli wf%rEr l!f.lh1fiifl:p·- ~~~~~~

(Jil~~~mJ
1#3 liEt :er' f¥m ~. ~
l.Rffi'
~
?if ~

1
I

Rt ~
~HM'il(')
iQT(J

Hid '~

qra-

I
HWO I

~ tRW' ~ orf;s;;$a'&t w ft;

~

~

I

it hfT? Hfi:;r ~ ~

~

If()1?5

I
II

rn('5'l'~~'~-~~1
fJI?) ~

w ci' cfl3' ~

'F~ijJl' ~

m:r' ~' ~

~
W ~I

Jit~'~'~m
563

't!:ao:- '11 ~~ ~
~"3'd:~

~.~ tft ~

564 l!lil7): -

~"3'd: -dlr~\~!~ 3 Ft):RiM 3ij(f)·ihj6 (~) 1M,

13:1 aJ~ ~
aRr ~

~

7., (I9~)

tl~

m .~
~

1620

rn:

HOff

~~

~.~

'1
': "

(15 ~ An 1563) I H?fH tWl(]'~?

565 ,tiRO: '3"3<3: ~u3d:_

iltft Wnl m f 567 t{Hn":-1l1' qr~ ~ ~~ Hi ~ ~ ~:. ~~ ? ~: ... 23 U'S" HH3 1636fu: ?5 I (Rn 1597 tIT:) sss l!! an:- l!'ij~ ~ l"fl tit w'" ~ fa'R 0'1K ~~ ? ~:FiT ftu:fo ~ ~ ~ mID aRw ro ill ~ I 569 ~ F.I7i: - ~1 ~~ )ffiJtfO ~~ iff ;e:r ~ fall "d'ww ?
570

566

q lIO: -111

Jjl

ijT ~l ~

'iii

1ft I bRJft'O ~~tft

~v R1 ~ ftat ift ~ ,itt
}ff3"T

Rit

or

Fit?

i!Y

oft

?)f

Ht ?

l.!F.fO: - 'IT
~:-

~:-

~

~H) f\tr

(3FtJ~

.(fi9: ~

57 1 t{ J.fO: - II' i[~ ~:or5r
~;;$IK!

~~:(;IfdJjF8~

rn

a'ij':arfa'\r

572 tIRO: 573

~

q~: -

~:-

~ :sm:- S'J'ST

'l'
~

1ft cn~ ~
;r:.

~E tft ~ qrd~ 'cR~ fmfi r !fitt 3 (2 ~I 1638 1lr: (1 ft;B:R 1581) ~ I GJij' )){~ ¥-? tit f3M ftnr j Mitre", f

(rnw ~)

HOM i~: 3 fri ijf~T 7 (21 vr;r) 1652 fa: 1595 'tt: ~ ~
I

mI wm it' rr
t

~~

tit ~

~)I

H'3TO wi

'i!if

I

?

ill

F Rt ~

I

-

, 593

1011:11):-JI1 OJ!'
~:-OOI

ilFadlN;! Pfl Fda

ffl t!t arit III \U.~

aft[

JtiFua ~~

#

?

rif W iJradiNre -A*i'E"fijl!n'ij
. j94 l;{JJ?:r: ~:(JS

fit er ~

~
H'fil8

f!t ~ ufaaTft.fiI
~ aft

iff

if!' frm;f. ~
€T flO}f

"it~?

595

M 7 (21 ~) l!'HO: - 1}t qrg ()F-a~ Me
~:-

1652
HI Fcl

am

fir: (19 ~

1$95 it:) ~

fci11t ~?
I

~$r8', 3f(]Hl\S

596 qao:

- Ji1 ~

ijf~Hiff(~

~: - fter ltfl ~ ~ 597 liBn: - 'Ii aJ~ ofRfi~ ~

wm
~

t~ ~ til i }RT-ftIw
;:ft 3" war

m er il

afelT tft
Q~: ~

~:-

598 l{BO:
~:-

f~7iT or~ i-i ? J;jl ~ ~tw F(")~rA1lft oijlFe(l! erR ~ ~ mm ~ til ~ ffiB 1661 AAr, ri ~ ~ ua=t ~ ~ Rt]3m mal (')1600 f.ft ljl ~ ma 1670Mr na ~ ~ 1:fl ~ ~ tft ~ ~ }i(Jleril (l-id4i'<Jl) t:ft ~ ma 1672 M:r ~I - }ft3T ~ ;:ft h 1lO ~ ftfni ttl tl~ Rn? ~ ~ ~ l:(t ~ y3<ft Fit ~ m:!f ~ rita
;tt i ~lO ilFamfae Rfij8 fIT ~ ~
~ ae€IM ;

mI

()T){

Jft?

m1

599l{J.fc';: - CI1ift
~:-

~H3){

lfi If;4'iIf ~ 1tbft ~lIfi '&' at ~
tft ~

raHMi)f tre'H

w a ~e@'o ~

fi3t Jft ?

mI

~:_

aJQ

#t ~ fcrui' ~ ~
~

61 I

~

JifItf ~

Hun ~
~ ~

~ >Wl.f ~ fuR

~

3W ojf
~
k

))f1l.(

??i ~
~

e'~l~r fim ~
~R)T

~

m.rr Rtr
_~ ~
~
~

(ljtllfu~m)
fea" fuo· ffiw ~
_Hfatifl,2 ~

1
J

qJiWi: - war ~
~:'-':l

"WST ~

.

ooe tft

f11?) ~.
.....

-4J. ~

?5 fiBr tft tIT ~

;:J1?o
-.".

.~ a3" ~
,

tWarr I cit oft3r? .
3ln ~

~~

;:R' ~

~

~

Wlfr· ~ AAfTit ffi ~ if ~ ~fMtJ'J1 tff ,I ffitm ~ ~ fuorr ~ ~
~ '~!,F.I~ ~

G'<:i

ttl 0

aMRB HG~13 ~ ~

('t,

WOT ~

612

q J.f5:-

~ ffi!Rf ~ ftB:r I STW ~ ~ tit ~ fuR HOf ~ JKffiJ ~ W'R tldJf 3 FQ(u3-' ~ -ij' '?
~

~ ~ ~~

Rt
~
fHdH(!),[

~~~~~~nW~ffil ~ ffi tmJ wit ~
NT
~

ftT fucr 3i ~ ~ lift

~

?ij~

§:'5 ~

m fIT

1ifFB~<j

cU3t ~ ~

W>

tft ~ tU I 1ft ffi :
I

<5 j

3

~:-~~~~~I l!lHO: - ~
~

m ~¥ ~1
tT B'm

Rm-r ~
~

~~)1jl-§"'~
~

oFea1F8'e JiIJfJs tft ~ fu:&
?
A

l?tHElltji

};ft?) ~

f1HTI;.l?{fi..fit ~ ll't~ 1;i1 tf.t t

mI
;;IT I

tft

dta-'
C')(Jdl';gl
'"'

~~3ir~~~~;:ft1

~ ,:jO:-

I:jl, ~

~

.,

HI

~

ua, ~

.._

R Hi i18

...~ ~,

........ q[C1~I::!CI,
618 l{ HO : ~

~

@'R -ij;;g ~

>?i!R 614l.!'J:[O:- lJ'f cn~ ~fif~ fi-a ~?
q@ FKJ

HFild'fl (~),

aMM<:J, fa8'€<Jil8, ~ ~FlElIW- ~ ~ oft3T I

()Fdcllf11el:fCf r>8

'~' i~~ ~ w C'ffiJf flt1 ~

~

~ .~

Rfa~d ~Gt1 ijw ~

~

fufurnr·

rim ~

~

HIF{)s ;ft 1) ~~--,f~

HarT
~:-~I ~ ~B"

131

aj~ ~'Ef Ffl F"

Pl'ftHi

m

t!l wit it ?

a

;:IT Mlt ~

11T a.rn ilfu ~
-

tU I

;;IT I

~:-

Ift~,

J:!T

{)fcJ(nr8\~YRI', i!!S1)4!~ Hr~~'H (~'»
Hi ftJ a

~~I

11jt~c~~m~JfilI~
619 1{ JJ(j: - Jjt ~
~:

61 5 qEO: ~:-

lJT
6~

ijI~

~f1f~

1ffl:fTl! ?

iN cffi: >1f3 fci'ij R31
~~~~I

616 tp;:r~: -

111 qJ~ ufucTftf~ JPfuH H1 ~ 'l!o:fq- ~Q1o JJF.ij ~w~ "fi lfuft-u101 ~ &'O-tfF(5 anf tit ~ ~tf jj ij'1'"ij R~(t5 ~1 ctt~ ? -=
(1)

1101 81: (3 ~1644)

620

~:

- }f'Uf "FRft 13 HrB ... If J.R'j : - H1 arQ u1a wfU1I tIT €' • .. - =

tJfo ·arfE·

arre
f?8'

;:ft er R?f}f cW 3 fdti· ~? 1686 fa:c<Ht (26 cgd~dl l630 it.) I

-~

FtHJiM ~

{tf3T ~

62 1 qH7): -

~:-

mg. al3' ~

( :3) lj:J-ij(jt

3' ~

ift?

at?

(2) ~

~: -(~ ~ fa: ~ l!.fla, ~
I

61"1 1fBO: ~:-

qx~ ufualfif\!
(2) ~~
(3)~@flrd'()

dfd<ilMe wfJa' ;ft J3'(J ~' ~~ 3f ~ tit ~, ~ 3i' ftfu ft, »I1l.f 7> ~, = .. ~~ ~ HTl'rot fa1:J 3W ~ ~

e '~

(4) ~

eft 3: f3jWcrr at ?

oft 3 tfIm oft?

ff3:a": - 11 622

lit ~

m)

}fT3T

tti ffi-fB" 170 1 ~ urn ~
0T}f

ufo wfu

tft ~ ~
...

ftr3r er eft 5TJf at? fu3r wsr q_t'df~31 m I ~ 3 ftl:6' fire1?

(8 mltf 1644 ~:) ?j ~ -

(ft:Iw~)

I

l!EO: - Jjl ~

ms

;tt

~)
))f~

~ (1) ~

'iP ~ ~

'~ I (feA3¢ill·~ I (~~~~~~)

(i) ~, W

w'

~,

~Q1OT

"5 tit ~

~~.

? fW ffiITtI: U'et ~
~

623

ffi FPj3cfT Fi:pm eN (~) !Fit 3 ffii3 1697 fir: (1640 El.) ~ ~ (~ tRH) 1W' -am I tJ:l:J(): <ffif '" tffu fift -e fc:l7; w ~?

~:

- J!T ~

ffi til l\Nt fern ~

nB fcffl -Jm ?

m

?i1(i (]T3"

fr.«w ~

i

~:

I (~G\''2dl'd'&fu~<Jo)

'624

q lifO: - 1=11 @ tJfa' ~
~:5

-

- dRf

fit! l:1f3' ~

fft ~ ~

roJ:re'

wre

hI0 I ~
HIfda

~

~

;;ft 1703 ~

(Q@) iJfdr~Ho

fft

1713 I

(4)ToftaN~or~

I (~Blirw~~al

~tB1~~1

m 1718 ~

1ft H3l fa ~ J:rJri'?

(6 l?fOlpCif 166J) t\fij ~

~,~~__ ~_~~~_~
J-f?i

if

Rffi Hi H iftat ~ J}fdti

'8f

-~w :4' ... ¥ R"fi:Ja lfa('iI'Eh~~~~~~~~~
VIi eM f'<!li(f tit )
qJ(J y<P ~
~

r~~~~~=~'
I
I

fJt ~'!tlf wftnr l{F.Il)Ic:M17):'·~~~~~~"~ ( ijt ~ ~ 8@~d wf)
'iM!f ~

f

;:,__

;'\_

Bi ffi'W

:'

~tM~e~~~~1 '" aU iiEB tft }fill Gil ~
~
Wi ~ ~ ~

-reo ~

a Aar
~
HftJH
::::

~
9'iji}f

~
~

J¥3mft eT ~or i[tR~ ~'\

HIH ~ ~

~

~

I I I
I

Uti' ~
~

rJ~ib-r ~ ~
ra~€~i' ~

-~
,
~

~r
~ ,

lfTBQ

fu'R arao- ~
rn;r

t.to
nfiJr ~ fu81 ~
lp

feltJr ~
qRJ ~ 1.fBO ~ ...

tff ~
~
-'

-fotl rft ~

mw ~ m~ ~I
?iT

fN B(!i&

mr E 3Ttf ~
~?;T}f~~~1

~~
~,

~

it
~

FW ~

tfiEf flff ~ ~
~afdfT

~~
~

~

~~

1.n 1:fiffiJ I

~~~~~R51m~1
~~
H5
-

m!3m'd tfl ttFr ~ -:-

?-ST8

iH

~-e

tr""E I
I I

~~
~1l

~
lj"n ~ tmr ~

~~,
~~ ~

i! fffiJ

M~ ~

Ft!1P1> am I
B1?i ~

fad:jfl az

4'l'

~ ... - ~ ... .;\ I t'!:S Ffcf'Ri) HJ1:'JI}'I' ~

RftE ~ ~ @'R i5 tit ~mrFt6m feD' ~ ~ fqJtm- ~ ~
Q'ij}f

-~

#JtF
r r
r

I

Jtt WI
~:-

iir

IhOJleij'

tft

!JaT trnT
H1() ~

8ij'~a ~

~
}ftJ()

~
~

6jO l!RO:631l!B"?):-13:'

111 t!I9:
5~
CJ.[~

ihH ~ :er ~
~. 81iilferw ~ fi:E"m 13d]d\'?d!l1d ~
3?)

I
J

ma

~(Jf

8tJIe=1J tit ~ ftOH ~~ uw,rr ? 1678 fa: 1 ~l? 162] l!t:) ~ t
HOH
~

QJe'~~~~~ftmr~
~" ~",. 625 l{J!FQ: ,.....

m

tTbf HI,g

I
I

tf3iJ:- = _ 'lJ~
-

Jfl

.~

Hri

Jit3: ~

a-

3'ar 8d'~a tft ~
Hfag , 0fQ ~ __
.~ ~ ':1'

ftlij (]~
I

?

HIfuB fitr tt ?
I

aj~ ilFa FC!an

H II'iJ

a tft ttl wit 111 (!f2' OJlr

632 'l{HO: - Jjt- ~
633

~:-

mff

Jjt ~
626

uN ftp7; iff ~ JfiN ~ qBn: - Jjt <1Ji u fal'c!ati ~ er
~:-

3' fiB' it ~ at ~ Rt? ~: - ftf3T ORr drad! wfmJ tit ))f3" }{Sl' ~ ~ BO: - liT ~~ - 3~:;; a ij'ed R'fu1J iff iT ~ fern TIWafr '. ~:_ ~ -et Rl]3Ol R1 ~ - f7i~IAl lit ~ ~ iff ~ ~

m

3aT

ad";'

fit ~

rat!

W3f

rol

HOH ~

Mfril
W3' ~

8

RJW)

1713

fmpft

3' rata ~
1656) ~
t!"

(7 1j(IJlil
).fI'3'J

fmr

1

634

tIRO:

-,J1
~

orm.ft ;:ft ~

~

I

GJ~ 3QJ U(Jieiil

{f3Q:- 15 ntH 635 ~B?i: -

617 I.P3W:~:-

l:tl iff! (j ra fi!Ho
J;tt CIJl
6 C[3f{

. 628 \!Jil?): . ~:-

. 629l{l1?i:-li\ ~ ~:3~

m.a 1718 ~ (7 ))fC(SSij 1661 a.) Wa I dfaf'qrn; wfuu tn it~ h~~ Nll RWi ? ma 1721 (30 ~ 1664 it.) fa:ft feif I

u,f'Qft!Jitn Rlf'oa

~

flar ljt

;fl" ~

q@

ufa ~

f\.sr

6ft
I

OTH~ ?

'3 ~omft ~

fit

~:_

ijt ?

CHi
~

RHO
30r

tft ~ ~
fiB" t.ft ~ ~

~:
I

fffunrr

?

16i9 (1623 tl.)
R'f(J8

8(jieil

~
}fIijt1

fH<ift
n

14 (3~)

11mt?

636 ~110:-

~:_
~:_

63 7 ~

f.fc'):

-liIta:ft ifar ftiJ W tit ~ ~ 3'ar ~ tlmJ ~ ~~~ t.it ~ttafil;I1

~

WI ~

sa

8iji\=!d

fir: l30 Jq'faa i:ft ~ ~
1121
I

1664 "§

j

tiM ~
"

1iJT8T SoC'l~'f ~

?

~~~~~~~
" 657 tf1.f?): -

Jft~
fRijj{(]J oi' ~

ajll'~

q1ilj'joii~6)1 ~~~~~~~

~

r:ft qrg

30r

Sil'€iJ

?

tIT ~ ffID

~

TIe ~
Wit ~
~
~~".".
It::~·

q) tj fRtfr

~

( 1ft w alfae
~~<mI~~m,

mur m.)
,
~, -

.
, @58
.

~:

q

_~

'R8ft

tTli, ~

t.fP): -

1J1 q;r~ ~
fcmw ?
6JQ __

t"R, l1B a (0)1 tHfftJ ~ ~
(S 'OJ

~.
I c tIn"

ffi I ·ctt ettg-r
I

~fiBr~t~~
~ ~

-

W~~HfRTA~1
.,

~:_

659 t{_1!f?): ~:-

'faJ:mr .~"E1 Fa d :P qr~~
~

fi:fR ~

;:ft' er frI:O'

3"

1ft ~

3'" ~

........

~ ~~(Jji1d

hgaFanrT ~

~$a~~~1

fit ~ mtle ~
~
1t::('I;)'1

~?
I CWf

~1iGRta~Ewm,

wta ~

fRur .~

-

£W I tffi ~I
'~

sse
661

~Hn: -

aJ1e1 ~ ~ ~
tfJ~ iIW

'HIM

~

"'" 0111'

p .q HilUS, ,tfl-ei'H~,.....

~

~:I,

(fTtR tfi ~' l.!F.IO: ... ;:ft ~ R

a~
;lgr ~~

W~ ~df1? I gdl~a ;;it er Jil;r ~n:rBeidii

~

30r ad lti!d tIT ~ faR

~,~il~~~1
,.~,
'P ~

~iff~~~~
~

~

~'@'~'

~J

~.~

~:.~ 662 q)]\'(l;,: - ~.~
~: l!EfO: ~'~

m c~ ~

~

f~

mr ~ ~ :
a~
I
~J1I--",Q3_""'1

~
.Jj1t: emf 81iSit -:
I)'

EIf8
11;1

l '~~

~~

'"'1IIi

~

It-IUI

••

R'Fd8 ~

?

u_
r;!t ~

alrn~ ~ tit

ffiu[ ;it~)
-jj ~.

~3'

tIT

31

'#~ ~ ~~~

f1i Filla

~

eft

HtJ?)

a-J? eftar

663

~ qf~ fflpw ?

3ii
3ir

eT:O a'" "'"-

icr'" I it'(] i:e~ i'ft ~ mR ~

RAo[ Ia

fc:fa

~:, 664 ~6:

Alima ~ aill€e ~

-~ ~

w

I

~:- m ~ ~
665

f1Jfifi-~m ~

\diet)'

'rca' FarJ31 cuafHtf ~ ;)~ ~1 ~:.5 fiV4fT ?

fir: 22 e»aa Ro fern I 669 t{Hn: - iH~ arme ~ tft €T trc')lf nit u~ ? ~': -~ ~ CJtftr tT fJmf tIGN FJTfcm, fmpQ 1W' ~I 670 11BO: - iTQ" alfi~ orre ;:ft ~ }fI3"T - fta'r t!' cit at Fit ? _= ~: - im ~ ~ ;;ft ~ }f'3T ~ of arffift tft g ftBr tr nr m QRJ 30r S'H) '\1d m I 671 tIRO: - CH!.. aliJtf ~ tit ~ mfu>wtt cR: fl.rrft 1 '~:iJrr
7

6'(M~~!f0: - ara . -=

crm

<iJfie

~re m ~
17:Z3,

ffOH ~:

u~

IDa

? 1666

.4.

-

"""!":::

-

?jifl(1!1 I

~:-

HuRr ~
Fin

5 (12~)

ma-

1732, ~

11 ?)$Sij

l!B?): - ~

ftitl ~?
11:$ ~.

~

1ifl'

1;
,

oro ~
-=

a(J'~a ;:ft ~

tS' ~

RHdilo
I

672 qll6: ~:-

cn~
~ q@

1675 ~ ~I

alN~ '"~
WFtJ8

;:ft ~ ~~

fct'u

rnHt ?

I

'~:'6661,{JlO: -

~:6,67

.~

fri' ~ ~ WtJ <5 ~ URf ~ ~ ~~~ ~tft BT~~& URT?;~Wre3t I = • A;u:r ftaJ! ~ Jjt ~ ~ ao'€a t.ft tft ~ tT ~H6(ro cthP ~, ilJ!f ~T at fa(3) <Hi~~ tt ?

673 l!JR): ~:-

iHl alfif~ ~

Rtf

I

J3t- ~dl'1R ~
1734 ~ ~

aTftie' ~

~ ~

tft t M5 ~ Jjl (}{."3T) tfl3' tft
~

itt ~ ~

cR~ c1'Wlr' ? ufJW ~ Prfo=--~r~ffi
0T5 23
(JT3'

lim'): ~:-

~

fa?t ~
116 ~,

lit

QIo

1:ft ~

aFt;r HlraS, ~

afll

fiifij8

iVw

~

I.

1!A ~I

ara'
_.

3'OT SiJii!d

Hl

td ~
15 0l0¢ ~

iPCJ1i ft'tI tJO ?

-e '

1ft
~

()f'3"') ~
~ij3~f,f

urn

I

R 'fila ~

rrt

ttl ~ f(,)£'M m
()'l"P.)

F{')~rM Jjt ~ 7~ HH3

me

t:!t ~
1741

~

18 ~

m.a-

fft tft ~
J 757 ~

Jjt (~

e-

glR~"
I

fit

674l!~:-

a]~

alrnfl
<fifiw ~

O'lffi wfua"

m
~

tft H~

W~

~H

?

I

6~2 l:£ f.fO : - 111 qr~.

aTfilt! Mltf wfaa
3' rail ii'
~~l1fTQJ

m ~ ~tff-;.13'
-J ?
(~

~~

~:-

~

~ m, (~
~) ~

Wf08 ;;,ft ~

16&"7 ~) trW ~

H'Fua¥N~! WW ~ ~ ill (ms- 1690
~ ~ ,
.

~l

l:P

-

~:-

~
~,

141 ~~Rff
~-0QfG)

~
~.

~W~~~utm
~.

I

6'"
1
,1

j

~F.Ri: ~:-

<8, mrn~ ~
&1:R1 ?
~

m

Rij'~iJ Wt· fit (Ro:
~J ~
:1

1696 ~) ~

ta" ffllif-mr ~
~~

iw

(1frO"1699

~~)
I 6g31!~:

Ht ?:' ~

l.;[tf

tT FA a tiff\" aRr:
.

. :-

t

i
I

676 t{HI'i':- ~
~CJ, -~
fJJ}f

m..
~:OT (

1

iJ43 1756 fir: C~O .~ 1(99) -5 I wf'l: ill ~ m; ~ iffimt ~ r.t.r
,
LlQH ~

~
~

m

lj'T Qf! f~ ~ if\r1
:::

arret! mUl
?

I

fit if ~

.:,. ~

~~"~ ~ft;:
611

II~:~

f1
.684 t!~(S: I

~~r?
IDf ~~).
Qf1CrTlli'),

~ tm g ~ ¥IT ~ ~ R3i1

tf:l ~ 1i!t ~ ~. ~.Mar ~

.

ar~
-

ajEf R,ru8 Rt ~ >ifiM
~ ~l
Hft? •

m aJG of:s' Hrfillr
fui)'" ~
(Ii'
~tj'

, (,77
~'!'

,

W ;gS W

f;

f~),

~

~
~.r

(um),
~

fillB

0

tp;[o > ?!1,~ atN~
t)~' {[,
I

p~
11);'
"~

,
t

tfTI~') - I!i ~~
(tfHl~
'hi!

aM' ~ ~ ~ I (L~99 ~ ~) mftR mur f1t 1) raa~ raa~ tift fg~
~1 e:~
~

~

~ ~~

n .". r? ,~~, .....,..SOP' a ·Pi.U4 Ti'lirlj~

fcx:u;ft m~R
~~~t!:- '~tr ~

11' aJ~ mN~ rn1,l!frft
W

(lfn

170'8 ~

~
~tI
~nr~

i:tm~ fJ:lur ~

-

iS~i

Ei?

or ~
)1fa

»ffu' fR1f 'J ~
n

*'

~~

MRr ~
fI1r

tTl
~

m~~
};17)'

-g ~
iia

¥fa' ~

f!i}r ~

(j{O~l?
€JrialiiiS lQil¢iiidl;1 1:1' .
~& ..
n
'",,1

(}g 5

q EO: - ~
ext}
~. -

a1 f1!ii:!
?

muc mr
1J1l

Hl3' ~ II ~, reu ~ "J€t CJJfn "3 ~!1 8~, ntB tit (fi!) ~-H ~ ~- 1i3 II
))f'tffii:::: ~I

~a~"'
I

I

!

t

tIT ?l JJU arit ~
ii~'" ~

51

&~o

" '!B -fi ,
\or

tmo~.
I. ~~,
-

\1'

ig3hjdJ8,~

~Mu"""'d~il;$ I
(J.

~

ltt OJi alNE mur tfl
~~:$<' -

?;

rawS f5!~E Ej'Q" ~
4. ni~,
~

?
i

- 'fRlf(J H?iiI ... --,....

#ll1

i. ~,

3. ~
'I

5. ~d1

qi

lf1TliH ~ ~~

fiW~ i
aq,

mfl tUB

I
1 I

6. MadF1a 6D
I

Fvit
-


:'

~ ~tI

Hf'u: ife ~ I flfJFal ~ I!uofil' ffihGa' •

~m 1lW-- 'IJ1i ~o ar. .: ~
(RU.Q
::::

tI Ji.l0: - lIT iJJ~ arNe mur

;:it i) ~

«1

HfuW ~

\

~(JWre.T

"!
&~

686 tj,~:-

f8ffift & ~ 13 ~ Cl'd II ~ +r (!ij' ~ a~, tmm cit ~ ~ tlIH ~ II ~ a ~ H ftJfew ~, ~ at ~ JIiJ J1:I Jfct II ~ 'e8 ~ -& m m-r ~, "&ff )l' it 0Rfur ~ ~ IJ:;» II ~ ~ t\mdt oft ~, ~ aft jW ff(J'3 () tit cl II ~ ~ i!r 3(1) 3' J-IO 3', ft:Io 15t tIi'i ~ 18 ~ re?Kft it IIa II 681 tJlB1): - ~ ~ ~ Mur fit it3t-ito a\! >'H3' fall ~?
~.3'a: - tjt;J1

mg ~

If:r.r:-

RItI FI'f<nr,
EW ~

~~i

Jfl

(fig

alftR' ftfur iit~

~-rn~ ¥
wfulr, ~:m
l'>fTfeI

- 3-~r
dtJol~i I

~~,

~

<'i'Ci![, ~

tiGe~rw, ~

I
I

~:-

~

~ m~

~

5 (6 ~)

176511f:

(7

))fO(ifi

1708) ~

(wolijIJ:lc~)

fta' R31-f13' m-fTi ,

~ m aril,fel)fT
lflfl" oli )fal1'ft»fr
-,

C9il9"mr~m)
~
-

6~9.llnfiS:-

mmr ,~.
3'
}fISl '~'
}-IgT

tft

e~

~

a bfT~ ~\f cifH
U

m ......lffH al~ '~Pr.,81)fT ......
II
n

II
II
~:-

at:

l;fOT

,a.?~

ffi ~
100 liEo; ~d

.m t 9QB m ~ ffKt
tiS ~ = ~
""'"

3 at 00Jr 3' ~ _

~

Ffi:f tB w ~ itt ~
? --

: I

~ ftar ~
u

@

fufJi
<l

«:«: !RP. ~ .,
rq
IftH
<:i ~

~

~~

5n Ji~ ~~ 681140:- ~ ...

fti
~
~

~~-

12:31

m: (~
~

fiT er
tT

H7)}f

~'

688

. ~:-

~f.{O:'

~

~

~

tft

tft er ~

1113 El':)
R(')}f

fG

u~
I

~~~~~UET-j

? ?

143 ~
cf

HrE~ Ho1>'>fH

iVrJr ~ ~ ~ en (Jig ~~"ifT a1Tl 1.ff:rnr+ el
;;r'T ('5"«1 ~

funt~@"j~
~

ua ~Tar~ ,
" .
II

-€RBI"I

ru~ ~61~rf)' row
I

fcre ~~
?
=

~nJHJ gij'rn

@ 1fTf~

N~

(t.JlF(B{1431('i)

, 689 tIRO: - eGT3 IDfR

m it!
-

~

-

I

~:-

~

:~
~

M ilaT aro a1 ~
~ ~ ~

ifift ~

-

ff?j

·fuwr If''tft wu;tl wi koFodf ~~ n:;'t:1f ij" llf'l l1lit ~ i 5iP ~l trW" ~
~ adiir8 ~ lI;itn

6'90 1{ lWO: - ~
~.

~':-~~;ff~~~~RR '
" ~'G: ~ "N1MI
,~~

I

iHfhl H1
?fFH
-,~ r ~

t!T

~1
~~

6' 1 U~:..., ...

-

1;1 ~

'b~ It::

nl;1~

!!f(fl'3"

~

t:ft 'taFt

1;1

= 'nit IPi
,

0" e hiCi(iJdlH
'"

(')THclt
~

Ffl ?
~
Nfl

I

701 tJ"Bn:- gar~ ~ ~

m
-.

tk;r

cta,~
?
J

ll~rr ?~
FlT ?

}:(()?

~:-

~

~ 1:1!Jt
flW<1il6

l;I'('h\~IO ~

i 02

.~:III!o

tr F.f7): ~'B€I:-

~ = ~m3' ...

m aRf
~ --:

..

~~t!t~f€3l Jffu"a" Wii 30Ef iRite ift
B7> I

i5 eft J>(lf fJf~ -

R31
u

e~ ~

oo?

6.92: tr D7i" : - 9Of3' :cg Jt~ ..,
.

tit ~ fu':fr
~' I

e'I'

ctt orlf
CfT
()TH

~:

- 'H'lif

703 t£F.f?f:- ~ ~:-

693 1!l:ffi: - ~
~:-~I 694 t.r~: -~

Ii: Jli! ;:ft

it

HT31' ~

m

?

Ttl ~ Feai3 ri~ fcf~ (f~? a 132311t (1266 ~l) MJ ~ tpGf tl<3O fW" ~
~

116 ~

- nr:J ~ Jlf?) ?
~3'

ttl' ~ fut3r H'fulH: =

dlft(*)l1

t! oft ~mE

(saeHRTlt)
~at~EfQ~~~aV~JfHIfn~n
~ ~ ~ ~ ~ l#Df ~ --

~:6~5 t{1iffi: ~:6961!ifO:-

~ml

~

m~
iff ~ ~
;:ft ~
))fJj~

f1.f3T lJ~
tft ~

HfuljE'

i7a[3' ~

itt ~ ~

¥as ~
!J(ffiJ ~

~:
-

-~ ~

~ '~

, 697

~1i(1): -

~:-

\fun 3W ~ f19w Rt ,DEr iRfte tft' ;it ~ faR 55 ~ Mr I

~ trno m;
-.

ww ~ ~ "0 in are ?
<re'O

e't ~

fatR &~' ~CJft? ~ )f'3T ~ ffaftl

.

.drtd(1~

~

f5l .. ~

~

1I:;'IIG\lf

'\'\o~

,

R3'

H n-;it
i'~ t=ft ;:r

~

FeRMiH

H:r

704 l.{1:ro: - nI'3' ~

f.RiW '5 ~
iii

~

tft ~ ft?

!PW

Mr fM"tft ~

ff:Iw fri 1227 fir: 1170 1ft. tr ~ I 705 t{:F.ro:- wara' " ~ ~ tit ~ )fT31' t!" cit nT lit ? ~. - ~ it "h til ~ W3T ~ 07 ..Ol-fl#t I 706 ~:~ fiS ~ " tft ~ f\ar @f cit lfT lit ? ~:§OB ~ ~ ffi ~ f\mT t¥ or ~ k' Ut
-

~:-

m.a

ftrn' ~.

~

me- ~ (~,
:=

tlOH

fiij ~ ~~(jw,rr ?

m

l

fIII'!!!~~~~~~.

f ~~~
• ~ ~.R
.

I

I 7'I;Jv'l l!:f'ffi?): ,t
."

:::1'1.:11",",

~

~

~

ttr

t1'3 ~ ~

~

'?
?

,
.

( !laB
;if?)

~:-

7@8 ~;g?i-: '~:.~
I

im~ ~ ~~ iff'
Cf~

I

um
fa:

r~iiufi fit j
,~~

lfP1IW'~~l~~~~~~~

;Sf ~
tWt

7()9 ~ ~0

:- ~

~~

~.¥ft ~ m' ~. ~ ~ ;;if1 1iinr~Nrl'Jrli1i"Ci!T, i' f~~o 9
~
~'11[ \::Jo!
-

fa1[f F

~1I1l'R1a:'Fr()

I
1

!'lim fg;i~.C!jt.IT
0\\ '

)ifij"tif

~f1;r

~1)bfl

fiSr Mfu ~ ~ riri
-0

II JI~.II

1;f:5r 1,I~£

PrO

?

'7 1'9 l!~: "~:~:-

::i,U:tf

f:f~~o tf1 ~Tnu
(1267 ~:)

~€'~ i1fu~T? ~
I arog:~ ~
?

,

~"jWj:->tHFii1£
7 10 tr 1iJ:?i : -

3' ~1,f:€J&. ~ ~ W~~iEI~ 3!ar~ :i ~~ frI11 e'T HCJll'O ~~~I!'
~ I ~'l! ~ ft t:: '~~'.(':?'~ }-fBTN ~ ~ 11 ~ 1!J. ~._
1

1

.

.

RHH. 132r4

f«:~~l: ~ ?
HI;F~Jaf ~ ~ ~" 111~~~, ~~\l,JTqI

'7~O \[Ne: - $EJT~ 7~1

f~~~

~ faR ~
N'~

~. ~s,~'. ;~.J~I,;i' ~ ~ ~. ~ =r-x ~I ,~~
1 ,I
" I

31d1tiff ~

tift ~ ~w~m'lfl!l~

t

l t:11",w:-:eraB
-,

..

~~-ilFJ'e"
."

3

I

t!~n:-' warar ~~~p.;
~:-

~£fiini

tPR~ ~

1

.

mm
&98T:
1

?
I

,I

~

~
~

allrfgW
-{~: -

1<ll1>'"'-IICI'Ji,.(jOS,0,11 I!".f'\$t\'k~.jl

>~,_~,~ ",,,,,,,,,,,~~, ~
'i{Q~
~

~

~jg

ml'f«Ff:~T~ Jfo 7'

flfi> ii: :n{'fl.:fi'
~

q,1l
~
""

14f~

~ ~ ~ (ij!W~m<;;d' tft ~ ~ 7·22 \£,f.1W: - ~m5' ~g~(,) H1 fct.Ff W3" ~ R1f ?

~

~:,.,...;o

712 W"2@~'- ~ eJIDi3'
~3
_
c

~

~? ;nft ~5T

I

~:- ~~w~
?1 j 4f.... 1#''?i:-g.~ 3iR)".
'"
-

~j ?
~~
"Nfl
-

~

:tl~

* rn'Pf
~

m FI1~
I -

I t"1~

~

~

dl"'I,e'T'J1:"

.. ""

m

1

~:~

~

-

~

W~
-.:

~ ~
? ...
Cd.,
~;rc~ 17l

~o
~ I

,q~b~ ~
-

'~R}O:iF$~
;;:.;:,

~

iftiir?; ffl 00i": ~ ~ ~ ~"'~ij:": ~fI~i2i qiB" W ~ ~ ffi I . 924 t{ B'~: - ~ ~jifO fit i5 ~ mre~ m t
123
~~

\!Eni ~-

r~J~,(¥H'j 'w' ~ ~ Ft?;) I . m

Jf?)

ell u: i1T~ (ir~r~ ~
~'W
I' ~: .. '~ ~,.

«1

e-dl;;t Ii?f

§~~T

liar

a'ij"(f

~.,

ffi'lfljfl1fT?

::

,~._~':;"~4~~,l!.~==--:"l;.~
MM ~~

., ~ .,... ~ T,it&'\i:ill S ~

~:I'l;~'Pl~~!,¢)'

';;g.1i1~}1

~

I

Hiffil~1

~

n,v~
II

~:-

.~

tJ

I

~

~

~

s& ~ ~ £1
~T ~ ~
~

;;fj: ~ ~

FgM-tl6 ffi ~ ~
i3al~l() ~ ~

fa" ~idl~ln
1

..,. 4 ~ F.I1n: ~ ~ ]

~Q*:- alfll'if5
~
i",(j

H~
~~

;:U ~ ~
~ ~

~~
~~ ~

filRr [cl€r iVf.1 RllW'?
1

7,25 tIF.J?5:- !Crr!f
edlrl(')

~~\io

~~
i1Ww?
~ t:':-

tit ~

3.al~lt) ~ »fftf l?fltf

~

F!?) ~.ur:R'
1

1

faR

~Tu

~

715 t.f.iF.fli; '- 'M"i!l~}fif

R(,f e'l
~

~FRQl'ES1
<~~

fq'ij';rl 'R1 ?
~

~:

- SE:S ~

iIT ?f ~

~:~~-

7'16l£Ro: - ~ '?

:A1rf~~ iii ~ m
~
~ ~~

eJI'f\l~JF'_()l

felt >.1f3
~!

BifB
}-J'Ig ~

lJT

m a.r:g aiEl HindS w~
1

~
726l{lio: - .~
~ ~d

.3TRw ~

~ $dr~;lo
Ib{('j

i' ~

~Mij('5

~~

~
;it :€

717 ~F.f5: - ~

m

~

FaclJil ~

WtJ ~

?

,~:-

~

zyey ~ at furnfJo fit ~ ~ lfLB ~
§$dl~i6

m l1f3d ~

fa ~B(') ill ?> 1>f'fcfnrr fa IiM·Jj t€ >?fJl[ »Sa ~ ~ -J ~ I
~
gT 9dliit'(3) (~) \{l1.lO ~

~:-~~fiRT
7 U~t!l;H!)~:~:-

rat: ~ ~~ f~R
d1f,i1Qil,lhl

~1~ ~

~ ~~~ \!? ;:ft ~ ~
'ij"T0J

~oo I Ft ~~ ill ~ w~ 1lfat!
~

'CI;S6(i~i£ ~

!R ~ ~,

rn 1!fV ~
&,
f~ll
~?AA'
..:.c-..~."
HI (,)TII'"l

?

~dl~'(!) 5)

q>-r ~ ~
TIt

ti

CCi3' I
I

~tT~rnrr~1 72 7 ~ E'?>: - !TOT3"

"~'

~ (~ *****

f~e- 'ij'o ? .~ l?f3: '6lOT }[T'O --=

~:-

JErt~sros+ ~ ~
~ €d1H?Ii:J
j:l

[qH uo ttT ~
~.
..,:::I;

mr ~
r
~

1i~ l.! it

~

);1

1

gdl~l(') Ham"

00!1

' 72 8 l.{f.r'O: - ~

~
t(T11
...,.

m ~:rf

ra&iJ5

'"

fill

H

~

"

~

et1)

~

tft ~~"ik

~ mre ~

cit

~fi~?

~;~~fj,~~
~

~

il)f~o

-~

H~

a~

~m:r ~
.. ~

~ I;urra- urfra" ~
or1
~}fJ

S'1Jt

a .H ~e:t

urf.2 ~~
II

~H~

a~

U@ ~ tt~

131 ~:~'II jh("
gf~l')fT

O'tr't

?i

~l\"~

a:f(l):t s'I'iTfo

1fn7P>ftlil

(:[B1TRT II II

~:_

~
~

r~;d'efli ~

~
~

.

:tt~~tft~ ~
m ilf
lJ....¥ I;e'~

tl ~. CiW FrO ,1
~ V''-''iV' ~

~7).

ll~q

t:n ~

738 ~:-

<i,tit ilI'i!l'l·tf'ff7t))f]~ t!fa'U~~~"

fii~ .~

ftJ'ail'
3q'5

~t"

'8'aTTE'l (jJG ft.tfl ~ ~ 3lLf~ ~

flffi

~II

II q_ II

~:-

~
~

~

fit ~ ~
.~

~
'~

~

;q'I'fHl?fT

&T~f,g f:ai~~<;I
~el'p,ffo

II=< II tPTaT \I

13~ 1{B~:- mif .~~
. ,R~P'

fft ~

~l:f ~~'ij"lFf~

fi't;f~

(! l)1g't ~fJlII}fij'RI
T ~

iifT·fE ~.~
~ ~~

ctT'ua:'fnF

119' ij 1.£~

~ faQ ~
~

ff5ifa:T<!1 II a II a"r'E' f~'O:l''J'l II fa- will ilHII9U

~:-

reTe of g'Gr~ H1 ·~~m~~~~f<i}fi5~~~
~
w.

rea
-

m~~
~H ~
-

m <P

~

.....

11n I
I
-

-Jm
~~

~:O ?)

fj ~~''2;
~QT)ft ~

Ell ~
fJ

il1;I

".

,

'fTI'5:T (;l,u.!'

...

~

ij'l'@1''21 ~ ~

~

=
I

~

~

g
st1T

tics'!'

l4I~l::I

~~<ij~~~~~R@

j1.9, lfB?,r: - ~s

. ~:• ~._

..

Jff .~ ~.
"fl ~
iO

f~it'£(,)'

JHI~da

A

MT ~:t '8ill€l, fcirm
~ 1'~'t;'J
~.QJi

~ij1~

t?
(Jf6?
=t\1 U)

14el t!UO::'- jar ~ '~;

I
~

73"
I'

l;{R?:Y: -. ~
~' ~,I:J ar;;r .w~'"'

Fij&il5 ~ ~ ~
\t. ~ ~~

~m~' QJa:F ~

~

faR-ffaFr <PQJ ~
~~ ~ ~.,
_

......'!

lLn~'If.l~n ~

tl rei{' wH \flf i >ri' ~f{ l.fIlf ~;. ~~ =3 at ' tf~·~T ? ~\75\&: __ ~ ~ ~~ ri Mr tftEj ~ 'CJfH' ~ 1Be·~
ST ~ fd@i1;!·>1fI' W ~ I
-

~

tF~ t ~

itf?l i~

'Jf~

1 t{ 'g,?):

~)lf

lfil ~

~

~~

mm

Jla'l ~~ ifh;rr
~ ~

~.Uiffa;

w ~~ II ~ m IISI1 .
=J fE'»fT ?

~:..

,,,1 t )fHfiT it -

JltG 'if ~

~

~
lfT~

~i1i)lfm
11911 ~

ltf3' ljRt ~ ~ ~ ~ ~'f fi3T -'

en ~ ~
tWf

?

Ulq

~II

, t10r 'as

~3lYa;:,m31mr~~~~~GM. ~iilll iiIOJ eM ~?i;1' alB ~ 'ittl ~
~fus ~
JWR
i'fTcH

~ ttrlfft
II

).fili

iNC

afarr ~

GT~

-

3~

MTitbr tlfi R~ ct~
..
t!1O ~

'JffiJ ~ ~ ~ a'll u m'v w i')1H I7a' I'li:3fu ~ ~
mJ ~ II~ II ~ U 0 ~

i'in!ml ollf3't

73 1 l;! ElO' : - g:'aTa=
~:~ ~

~1l'H~

~
~>

trl'

~T
~

:HO'H

fc(ij

Rt! I<til I O·kJi~IRf.2ij)

m- ~
l!TQ

,art ~
?i

ctt#
1j~

Ifafe ~

~

~
fJru;w

~

732 t{'J!To: - giTtf ?P'Jfe~
~:f:}

~ -~

1J,~ P"

11

3

1:!ao:- eif~
~:

OT~ ~
()T);!f
<~

tit 'i:T rt?)lf a-~.~ iff~l){T ? Hl-B 1327 rn: '§ (1270 m.) I Ff'1 ~ l-fT3'T - f1f3'T e'r a't ?)T};f R't,? Bit' >'IS )iBT ~ (9l){ 'alol gop t!1' I

$it

fno ~
(nf

"~II ~ <it# II ~
Rfij

am

Nt

lfH ~
"R"8fo

~

~

)ffQl

clift') ~

-

1')

em

('ill{

3it
:

11

@JJ

~

~

t«i
~

~

yi

~

iPI'fi

m

llar ~

~

¢

tAA tI! ~ m i~ arw
t:JZ3

\WI'

alI

llffIi~ ·Ult IIi 1\1H (~) tfO'
~ ~
I

134 'l:{ l!'O: - gas

735 1!l!t~: - S:aT3
736

~:-

~~

0"1'};;f~ ~

m

;11

;;rTO'. ~
~

c}~ H
Ff(l)

?
~~

742l.!F.{n:- nJ'3' ~~ ~:61 ~

tft i fC.ffl mR; .~
18 ~ ~
ill)

un ?

i3l3 ~

iifa'

I

(!f1'}f~~;;ft

fuor a1 iiiH

llo

?

~"3¢j:- 5Q'S ~

l,fmo-: - !fiS ~~ ~:~ ~

Ht ~ ftar ~ ch1 ~ ~ 3" ~ I ftf~ Rtf fCl~ t'T H~tf Rl ? tift E ~, fC:;d§s,t ~ ~~ fit I

H' ~

m

743 qJ.J1f:- nr:r

~:_,~

~

o~ .. tit ~

m~

~D'~

ri: U~
~

~ffif.i

it ~
I

mr ~

?

Flo 1350 (1401 fu'.) ~ ~

~~~~~~~~W~~~_~~~~:~R~'~~a~~~~~&'~~~~~~' ~~~~~~~

~~~~~~~-~7,55 ~:-

1ft ~ ajJ3; ~

ltJ!j~'~&'r."p' ~~~~~~, ~ ~

(33l3" ~
II II ~

ro ]
~

rfl ~
,::~na,.-

~~
4~~' 'I t:: ~.

~fflIfd8

faR

ijlijf

m zm
~ '-'11'1, ~~ ><i!~'

~

tit ~ ~

?
W

!rat ..

;ff8i1TiJ

I
~

gf8c'ij[d~ ~

ff;:Fffi ~

~

.-

IDiS '~aK

Cf ~

~

~

a~ ~

~

Jar
~

II

~. '~

1';'l:~""1;;:-

,~,'.-1,'<), @

~I Q ~tl

IISI19.11

,,'cr~l:l
.?
RT?
1f.IiT 7

7516 tpi~:- lJl qr~ ~
fa'~:
~:1jf,t!f~

...

~~ trl S ~~ G'lt~l?
.

fft ~ ~

7 44 ~

Jlj?),: -

g:'aT3" ~TrHr?fw f,ff ~T fiI:?iiJ1f".

«'i!
~1i

.ifgnrr
I
?f["hf

~:"]4'$ ; Ira' : -

~
~(iJf~
1~. I

142:Y ~
ij1r'lf~tl
:an; ~
_

(1316~ Rl
'gi}o(,~'

~J ~
I
~I ~,

tfm~: ~ ~3
ljl~'''?$~::-

-

'~,W'I~JiiI ~

I

~)(lf,~~

fJl
~

l£m~ ~: ~
p~,~4~F-i) ~'(~

m

#r~

?

~. !~'-;::S:,(J _ f.,'ipm 11~'>:'3

,""

V f~(~r1i

m
I

@'1

lJ)b_4 ~"

1457

t:T:)

I

7 4(6 ~ 1tlj:- §fEi~

,u8'iJ:~'~ ~
~
~L~

~HI'i1?f'ij' effl{

fi:l ~:l' l4'11f'

t1jJi1ZM

m

~f,H

~
H?f 7 ~ ~~
r~ijdla

747 l{f.f~~ - 9'iT~ ~fHtge ~:I

f.f1 ftwri'! ~ .;~f~~ ~r~
~ ~ (fe~l~d'?a.I,€,) ~
PH?)

"i'lfla llfmt--

~ ~I
tJ1')f~~

~4El1~
'1~ ~
~:-

m
~

m~

ij>

'I~
,~T

R5'~-

~i'T ~eT

~~
(i~:

¢

'WlJl II -= Ot&l,II·;JU9;EII

748lfll'o:- ~n ~;-~I

..'

fff aT-!" t i;iI

7

tr ¥.fBi: - §m'a'

"'

a'U~
1

fi1

iir{l)l{ 1455 ~ ft?)'M
I

u: fH)?(T
~

y (1398 ~. ?
5TH'

1ji(ill 15 ~

7 49 ~ill5": - ~if
~~~~'Iij: ... ~

'ij'1'~l'?fe ~, \!:r
I
:OT)fiF~~

UfU'~if ?>'M ~,

litl ?
,

I 7,§' ;Bo: ...

- ~tn:S' crifj:ij1
S'm':f

m~
111' ~

fai: ~f~T

'~'\~cl': ~ -

<~.t~fl·¢H'~)

750 1J~~: - ~~ '" ~:,-~~~~'I

ft'1 ''If, 'if£Tra:1Ja1! Rlif ~~: ~~1? ~-~

l<DQ l(F.f~: -

CiWN

),fTgT-f14"3'

~:
761l.fa~:~:-

~~
~.()iT

Iflll{,B15:- ~
~"::Sd':-

~
-

mi
~"
.

m
~

fLlijriiti,~,
~~I ...

~

g~ ~ &tal? rn3' 81)93d1 it'~
ftiS-T

. ,~. ~
cO

~

rft ~
rH

W5'1' I

tft er
~

m-c

t'T

&1

~Wft' ~
RlR' ~
~.

HT? fu3'"

m,
?

I

r~

I

~
~

~
Hf?;r

ffi ?; ~

)Jf'W II ~

'152: 1!'R0' ~- 'Ja' l1fTc};;fl ij.J1T'M'I~~ ~
~"~,G:- ~

-

~T ,8 ~1 fl1,.f~E ~

?

~

-Ma
~

~

~

-

~er~~l

=

~

==" ~

~

t.fi1T ~
t::

~

~

3" lJ?! -= fcfa'
I

a-rH~

FatJ' fa ~
R3 ~

a~ m
~

mf ctl
~

:eo' Q'17J'
fa:11:;

II

1.f'tt

11911 II

Q~O

~

~

®l

753

lifE?): - ~

754 u'F.fo:- ~ -

~\sa:- ~

..

m ~' ~
~~

wa-r' ~

fa31Fa»rr?

Rafu' ~tr ~i ~

afa"'

..

@"jSc;;!:- ~

~ .... ~.~.~ m "' ~ ~, ~

UI()IClFO

RB, ~

~~
'iI~'fi

~ ~ '5fu & ~-facS ~
~, ~

wQfa am il -,;afT !Vtf II ~ WN ifa~ mr ~ :ift are;;r;rm 11:21t
n ~ a" -g f'ii eft ~ ~ ~i ij~ C{ij'~ ~ iTH afrt :j_ iJff Ufthl'ai
(bfIW ~

f&oV ~
~

&S''S 0

ll~()'t

RG'ft

II~U~II

noF;r afti ~

m- m nB ~
~

~ mit?
tfiur
I

~

RM ~

tl ~

cr ~

~
gr~

"
lI~n
II
S",;)

~~

~

%~
. 100

~~(ft~4M,mtm

mi>~~~

~

I(~

tft ~~
~J

iflflt ~1f a'llj ~ tliRft ta:

m)

tltlU~" tfOT

7,6'1
__

H. ~

)[5'_
.,,_'t

g;a;jg '~

.

II

m ~ al'W h ~
..l;.,:: -

?

~:-~~~ml'
7 &-3\
1.:[ BiO": '"

- §Pffi3 ~

f:i1t ~

l!HQ'~

"§ ali ~ _(;f

~

~

? •

~;764 t(,~1f:~
~:~
.

~\)[,E
'~~'
~

tiiB,(W:!Qli ~ ~

lim ~

~
I,
-

~ ~cFlf36IH'

'~

~er'~~~ tiT: ?i ~.~
~ (~ ~

~Kafiiie:QJ~?' ref:@"!

<f;j;~Mld', ~

3fuA1'&:i \il:~";lM'wiiO

-

~

-

..

1'J Jl;{'F.f5: - ~
,

d~1t!If"!

17ft' Fati' ~ ~-

?~ ~~

'f,fO?

1

~".1g:- ~G~1]k2'j;M'
.~H0: -

tft

7 ® 5 If N~ : - graT~ ~

~:-

IT €ITT 761()'t£E1~:- ~

G~?ri ~ ~ FIT %1 ~ fh ~ ,~ ~ ~ ~ ~ r<$tr~ Ut 3I'~' ~ CSl:('l)'aA) ~ ~
BfSQan,j;

~if'To HT }\taril1~ f~~ -

rn:

-

iI1~

?

7'72

'B'GE d~1e IH
G~~12"'Pl fI

m ~ ~~fugr
Nt ~
1

<iJ61dFJ '(~)

~
(fF}f
~
:::;.

Rn ,

et al
pr
(WTH

~"8a ~- ~

~ W -g;Jf\?i1I.~'~ 1ft
ij~;;C1

ftar fIt

lit ? nB ~

ffi

i; ~.
= II

~

I

193

li'f.H5: - ~
~'~~tI:- '~

~
.

~:-

~'a:m
.~ ~
'

fi1t 5' ~

~

~
II !!CD ~

cit ~~?

'ffiI? ~

'm 1mlfa'
''6IiI:r

t.it ~

~ ~ m ya1t
~if ~ ~.

~'m '~
~
~

mi lftor

II 3'tIi ~ ~
II ~

~'m

iJft' ~

3tf,

ar ~
~

119.11
II?;'II

~1I9.'II~1I

T14 l;{'tl0: - ~ a'il~ [f! m er· it'5"U «e~ ~. ? ~"gd> 14~J§f~f: (1318 it.) ~ I .-A. ......t::-.......,........... "'4 7'15 WB:- Qri~il ~ 'tt BCiI' ~!-IO ~lrIll3"''''\;:1'~ ut .... ~ ~ '-0 • ~,_
-

!d'~:t! 11"l

fIT tfias .~ "h m1? Mi ffl'3' ~ ~ RO

1

1Pi6' ~

i~

~"36:-

~~.aij'#r 8'l[ ,~ a'fnl II };f'ij:~ ~'e't)fif i1fl\m: };Ijm'ij1~ }if);!' :a~8rol II fi&:'l -e;ar.fg iia
q
7:6111E;(I)': -

l;IiaTij'ij"

eli ~HT lI'a II (!':oaf}J t1rT'al U'S II

~ril ftSft
-

'JifO[

'"

~ ffi;f ~.
})fI'

R"31 ~

~

lfflH ~

Ez

I

,if Hffl
~T

II

1Jfl'lf' ~ Ff'ala

(J)i{3

,111 '~
'HdT(J:a"

~·~#ROI 776 1I~: - ~ ~ 3trr

IIlillf~'1iI II

(iinr ~~~)

~:~:

~

~~

nrr

a ~di

% cit ffiJOf ~ &tf fiSt ? i ~ 7)' HRff'~ ~ ~

~argcnftaii1T
fB">1f1'GFa
;?T

»fTt:[(!T

f~~
(J?)
1

Cfa"

W3r

I

~:-

~

~
~

CiT M3~ 'Rl ? fPt 5 ~ fu" ~
3' ~ ~

'777 lJEft: - ~
_ Sfa8
§JO'l3'

aili:1li't

Hf?

H~t;jcl1 ~

ctB

rea- ~
tT ~ ~

tIT is '~ flB1 ~ P.ai' ~ feW ~? aile IH ffi ?j fcror fu" ·HiJr ~ HnH ~
~

~ UJ\i _

I

~
778 tfEO: -

~ ~~
dtlt'~A

5RJlfi:

I

1(;)8 ~~?f:- ~
~:1575

tf:t it ~
(15IS

~Hr
cij:G"

ET.

tffi' ~
f?";a")
9iI'3' ~

~

a€ ~
;:ft ~ ~

?

h:-SOT3"
~

-m 7; M RB

~

ffi-f1OT NS
~

"J0 I q6~' ~?

,PaT ~ aT

<J<@1e1F\ m ~ ~ ~ UOH 14r(tltd3t'l 3'" ~" 3 ~t.[i!R ctt~ fi:i Ht()~31 'tl" Hf31ii'cl C«fOl' ill Rtf' a~ii!IR

769
I

t,[
...

B~: -

1J:'t ar~ ~ --=
q Tl;f3'
~

~~ ~ it
?
~I

fa'!f
779\fEO':-

rRrH ~ I
~tJ[rdt)(T

tft ~ ~
II

(')t8'

fua-fl.rcx

(}(! ~

cit DW

~:-

ij(')i.dH (~)

?
aT([!

170 t{Bo: - erar3' ~

iff ~ Nt ~
18 ~ ~ ~

"ij'?)"

~~ZY

fcf~ ~

~:

-

m~

~
~:-

U'O?
1

ilui MitT Adt 3c1t ~~

&llT II iliff It CUt

541 ~,

CloC1 afe"&

tT~

riar

~~~~~~~
780 tp:IO:-

Jft ~ oja' wRnr
3iIS ij~\Ni'it f

1:{F.ln'~81~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~u~¥~R~jfu~~~YB~;O~"~~~~'~~~~~~
~

~

fl:mg ~

~

)-IT(! ~

~:
u

- Olil vrffi
.fi;ta ~ qtU3"

(tf3SEll~)

1>8 H"lw

arm ~

~

~

?

I

7901£EO:-

d~l€'IF!
HalO

t:ft ~
I

a1~?
~tft

3aB ~.;:oft

?; ~

fun ~-~.~

~ ~ w Ei

7 81 ~:
~

1ft ~ .~
~
40 ~ 1586

H rjT ~

~

~ ill <5

fra ~

'fr ~

9OJ3" d~1e'[A ;:ft

£!it writ ~
.

~:791 ~:~:-

alit 1
(Q{'I:!I

~ :;jQ:-

~.()ldH

~)

3" I

...-

782liE?i:...
~:-

d~le'H ffi ~ fif3 ~.
16 ~ ~
I

''fd?) ~
~
~
I

fut3" Yr)'?
?

783 tnffi:- ~
~:-

..

dit~'H ;;it ~

~

~

fa: (Res

1529 ~:)

*-** .ig ~

e1 iR1' r~~'·GiN fmp- U I 792 ¥H?>:- ~ E ID-f-Ci{TQ >wi[ €I m t ~ m ?> aT b ? ~:}f ~ ~ ~ ~ ~ ur i ~ }ffi' ~ ~ Rmr 3 I J!,IcJpi;ij!f,I ~ ~ ~I!?l -J ~ c§" s;'(1I?It') g ~ 7r ftww
,(J ".::::

GTE. 3* ~ ~ (]E ~ a- ~ I ~ fu' ~ CO{ ~ ~ farnfr "8 I ~~ tit 5 ~ iiM ~ ~ il ~ ~ Eft tifsJw? J=i(jid1t4 ffi }f 3i ~ ~ 3f j:ffi fr.rrnfr IT, ~ J-kJ t'CJlH' ~ "IT fa ~ ~ :rr ~ iH .iXO~ ~
~>n~

u, rnu 'fuR ~
I

are

em-~ ~

L'-Jf.lt)

'-'

. ffil~ ~

'793 1[1.ffi:~ ~ fj¥sCi(lcl1))fT

firo: ~
~

lUftr ~
II

II

~v3tB.:-

iff i) tF wrr if!'
~

at ~
ffiJd ~

Ftl31 ?
~
§'Of3T

it

RG=r ~
aJgr ?
IIQU

fmr@~~'Am'~

e II Uor
~

~~
Ht:.?lt::t:

U'I

7 94

~lfi')~ -

9iffir ~

,I

784 tprO: - aaJa'

{as l:[F.f5:-

~:-

~

~ro
fer:

* ~ m:r rem ~
~

~

~iJld8

m- .~

fa:tf ~ .~
,kN4~dl~ ~ ~.

~
~~ ~

1m ?
Rf)

~:-~~II
I
.

lJ'l ~

~

~m ~ ~
~

~~
~
~

~"'3;G:- 1447

786 l£IDi;- ~ ~:~ 787 YR7f:- ~~.
;"30:- ~

m- m ~ ~ ~ ~
;lit f.IT3' ~ ~

(13'90 ~:)

u~
?
I

'1

~

!:::::: "/~-:::: ;: ~ ~ ~ ~ Ho ~ m
I~~:

wm ~ II ~ iIfo liil1!' p ns Iilflll" <Pi!' ~
n

WffiT

t2t

M~ ~ II~II

U

I
I
1

9ff ~

119li:>11

-

(~

Uh'Hd1 U7;T ~t1:f)

amY J;{?)?
~
~
~')'~C.)

it ~ ill
.....

8T~~dl;g

(~)

E
§

QTW ~

cit ci>f

'iF '~H ~

)-J1M

tffd(tji~~

er ~

~eHii'?)

f,

tft ~

riB
~<\

dfu~", .~
H!3iMa!' ns
..,,--

795 t.f:m): - ~ .... ~:1497

HeY ;:IT ~-fB'

m:

aV ~
I

?

(1440 it:) ~

~

788' ~:~.

~

~

;:ft

,~~.~:- ~
, 789 tp;m:- ~
FlO 7

~
~ ~

fci3+ ~ ~ '" tft ~ I
HtQ"i-~

mI
~

O{Q'~el,

("H~

110 ?
afdl!:i

fcior ~ l..lRt ~

i

I

~:-

~~,
~ (1}ffi ~

~~m~fuo\N~~t?;oit ~ are I

~

~~~J
~~~&~'~~''WOP''
:II

R~\3;;;:; t):i <eT1 812 l.fF.R>:- ~ tfttfT m
~"ifij :~v;iSd:I

I

~

~

8 13

l.JEO: ~"3G:-

SRJS
~

t.i1tf'r til ?t ?arar B"W tftur tft 3' ~ nB" ~

~ far»rrn' fJ~1 l.f'if m If'1f I
~

lfW ciEP

? '? '

faH ~ Bni'of ala'r
fBH3Jtnfi

m'B.

UfO

f€3r I ? 8 14 lfE'Q: - ~ tflu'r tft ?) faR ~ ~ cif3r G"3CJ:- t.ff? 3'OBl nf3' W(,)l;g3,1 er ~ ~ 815 ~:ffi ~ ai ~ ~? . ~; - gaT3' tfu.r" tft '5"' ym1 WR1 ~ ~ I S16l{8"?):- ~ tftur m -i ~ ~ J3W $ ~ qje: ~
~ f3;>~

cru-

;;lir'll'fyT
~~? tfttlr II
~
a"re-lW ~

I

'

M'

~:_

~

~

.~

~

.1iirH ,~

II U'\II

lJ1l ;fttr ni1a-e' ~ -'Sq" ti~~if3'

~"~
C'i~

fnfq

urtt

II

m Ufq ~fl1 ~ ffifu~wre~mn~~ row ~ 3' rn i[<tt
ifTC
}{7)

~

ri

~ri1r'tll I

~
E

;ffl,f ~,r
Ii ~
~

?Rft

~

Fl'QAalfa ~

({ST ~

:a
~

Q

17~·v

._ g:as

tfhfr Fft H3t-;u

ere: ~
I

l[O:r

~J ~

?

~:-

1619

f1i: (l56- ffi:) f?'tJ

24l{F.fO:-

ff30:-

'R3 ~

ill tl3T-lB ~
l

RWt ?

1650

fa: (1593 it:) ~

Gs~tft
fcjw ~
}ffi ~ ~ ~

)
nJt ~
('; ~ LI

c_
lIaU9.II~1I Unr 9.~~9

3iJS ~deiR

ill )
~

~
3aIO ~ 818 tmO:~:]9 ~:-

J1iQRdlfa f1..rm

;:ftnr ~
Cla" ~

~
tJdi!iA

~
Hg

3f;:r

))fTl)

ljf9 ufa'

m m~ ~

tr

tfJ(J3 ~

3fn- Her
JI~ '1

JJ

ift

3aT3' ~ 1540 fa: 14 eft:) ~ 9aT3' ~ ;:ft ~ tmH

m~

i10lf ~ I

~?

~:-

~

~

fern ~? tft ~ t=mH ~ 'slam' fRw ~~,
~ I

}I()ld'Hcd) ~

I

~ I 820 1.fBO:-- ~ c.iHt ~ ~: w3 ~
821 tpYi: ~. ~ :JVI;J

tft ~ eft ~ R3r ? ~ »r3 CJfu ~ ~ ;it RoB ~
I
-4 ~ '11 ~ ~ Iqu~

er
I

f€3r
,r::n ~ "'C\J,,'U"C

ajtr mit _
tt lit:

UE" ~ ~,
l'}f3

~

Fra1(J. l.lO}RiR

g12~;-

~

~

823

Fsa1fE'P)fT ? ~: - Ftj'218ti f?tJ I 1ff.fO: - ~ ~ afa wfutr fiR
~~ ?

m~~

fJean ~ ~

rrsr ~ Rw

mt; ?

fai
Blit'

9'aT3' ~

itt ~ ~
~
li
l'i

~:~

~
~~~~~$II

II

'tI""'Hf3ta

II

Rf3 ncft ~ ~ qT)j lIi f'aRf<ii ~g C'; f'aRrei u-a ~ )j-tr :J ndt I~ ~

II
II"\ II

!"it

~~~~~==~~~~·~~r~~~-~H~If;~~~~.~~H~OL~~M~.~~~~~~~~

?,~1IJ.m:@3Q:-• '" ~BO:-

~
§fiJE

~QtN=t
BdecH iii±H~jH

ill ~ ~
tft ~

m~~
141
~I

~~~=~~~ Bl ~
842 1:£130: rn3' ~
E"6'H' Uo?

0ja- ~

4;l8(fji~tf ~~~~~~~

ftm ~

~

-(J()

?

~
B~ ri

~
F{?i-

m~~ ~

Jjl a]~

if~ fifitiJ8
Jq?)

~

I

~

~:

- o1~
~
~I ~

?

~:843 lj'F.R5": 844l:{EO:-

t;h'5B ItilltiH ljeWR

ss
"

~J:TO:-

fit ~
I

~~ roW ~ ~

FlO ?

~:_m~m~
l.fE?l: -

~:-

tf3;a~-0

..

fJaB HW'H

~:-

~ 1ft ~ ~ mx ~.~
~.

~

=

t1T ?i ~
I

sar ~ ~
{;lQt:!i')1
II

~

ifiEr ?
~(3(a;;H

1it

~':~

ffi tft ~ m:' ficr ~. cit ~ ~ U·7~ ~ t:ft ;tt trtt ~ ~ au:~ ~ , ~ ~ Hit ~ cit ~-~ ~ ? fuel urfG ~ ~ :jf ~:, R ~ ~ ~ .~ ~ ~
!Jij13"~'

~~

1ft

q}~ ~liI"H'fda

m~:em:r

I

",prus fit futf ~

ffi er

~·I

~.

fuu

lfie

m~
~ n~

~ m~
IT ~
-

~,~
II

v

'il?
}ffl"

845 UP.IO:-· gas: ~
~dd~'~

~:-

(]fa ~

cj ~
9~ Mfdli!!13

;;Ilt"~ ~ ~ ?'

~

~
tpfffe"

fuR

3W

~

ii 1M ml cPrn Ma II ~ ~ ~ J4Idla Jj ~ ~fl.fi- l?fOE' i«Tff 1if<Y ~a: u ~ II ~~ II ihj R~ iff\( ~ ~, l.f1i" ff ~5"ii: II »fW a:R8' fA'@' ~ ..... 0" ~ ~ ~ ~ U'\II -- (j:fu
. ';::::.

~

~

:tl {j d2l-J:i

qwfe II

~:-

~

~

~

~

eft
l1f8 ~

~ptr5gJ.d

m sIrs ~ wi' lia
'ij;tqil' •

~~5~~~~Wl~u ~ ?fJf M

~

3f;;r

n:r'Q

~

~

lj'de"R

~

~

~

~.

1215 .~

.fMi ~
-~

~. :1a II
1I~llr9;11t;:II

·iiTfu·
areg46 t:fB('): ...

~~

~

.mtta" ~

~

a'('jC;;i~

~ m ~.~ ~
mf ~

it ~

iltsu ~ ~

€N'fu ~ ~

119.11
II'iJI~fl

at" 0"ft. ~
lid HIre

fi§ ~ - ~
;:IT ti!i ~

~
~

reg ~

~

~

II I.I~U

;;;fur ~

II

.j;p;r ~

~~-

~

tfdi!iJil

fit ;lit-ffif ~

~
I

liofo (~

U;! II 'f II

Etj~)

?

~:-

164~

ftt

(15$5

m:) ~

g.i)3"

~

~:-

1631

m:

tTWw ?

(1574 it:)

M! ~

[~~
aw ~
839 ~:840 ~:~Q~d:-

wt]·
fu:ir ~
t=KT ~ lJ!j

~

IDfO ~

~ ~~
~

'lJ11 ~

au Fre1

'frtt
11;>11:>11

II

~.~

;ft

~r~e: ~ 841lP1'O:-

~ ~ er ~ 1527 fit: (1480 'i't:)
SOB' ~

m

fff

rea

b-

ffi1

?
l-fF-Wj}-{1?) ~

Hit

R0

I

¥IT ~

m

a~' ·nB ~
<~' (~)

~
~

?
~ /

q@ ~

~:-

~

~

ffi ~

ri ~ ~ feaa,JjN

m?

-

Fm I

5 ~:~':

mJa ~
_~ PnlO1'

m

fut;r
<J_~

'it 1{N!
.

~HO 'FlO I

?

( ~~m)
titr ~
,.

tft ~-~
L
"

851ld'm:'"'

~
~

HQ?iT ;:it ~ 'idiJ'3

l..f;'8'"ij".,'

~M?

~
~ ~

wrH
~

II iMa ~ II

R\r

lifO

ifIiI
O'lf
-

II

v"

~._

RlJ.OT ;:;ftt ~

Fji¢'jdliH

tfr tr

l.i"'Ern ~

m
~
J1c')

~
J

~

.
.....
I"

852 ~:
. ~:-

- 3BT3""RlJ"?P
~"J1U?P" J'N5dj')If ~
~ Ji"Q?iT

;ft ~ J41MiI;J'H ~ ~ tfl ~ ,H'pjcll'H ~ H'H ~
~ 90S Ff()
FftR')T

cit cfIgr ?
~ ~ ~

SiJ3'
I

...+-..4~ ~~J_..nl

R1 H"B ~
~
J

utu,
~

53 ~:~:-

m fern
~

fWw
?

860 1.:fJi1(!f: ~:86.1 1[E?>: .
~:-

~
13:)0
~~

m tft
fir:
5d'Rf

1.fOT t?8 .

I

et

ti7)}.f

~

?
?

3W HeW
3" ~

(1273 ~:)

WB

;:.ft FPMdl'H ~ ~
II

~

srcno Sit tft

• ~:-

~
~

r~i)ld ~
F{'Q"OT
'R"Q01'

, 854 1:fB5":- ~'~

m t1 ~
~ ~

tft it ~
~
rrjf

fire ~ ? PidfJe ~) faR ~
~
J1(1()T

8 62

trF.fi'):

f?if -a~ ~~

J

~:

..

-3iI'3"

-~

g 5:)
~

lfRO: ~:-

30S

e9f.f¥€d ~'~

iifi;lw?

~-

~ eR ~ fJRr
~~

3Ol3" FItmT

tft-~)f"f1
J-fTH

IT

ftlq ~"tf1H

Fft 3i"

tff ~
~

~ cis' ~
~

863 tfBO":- ~ ~ ~:'"' !WaH 8 64 ~: - 91JB S'il ;:ft ~ ~

mtt fit ;::rrs :e ~ J1?5' ? ittt t:ft t.r3 ~' ~ RO I rn ;:ft ~ l.fQT or at Rl t = Hit 1ft tT yw ?iT ~ ait' FiT
~
~l

mr

t" ;:m1-f I

rag ~

fa75t
Cf'qf ~

(fI(J1T

RV Jft ~

I

t1jtr

WH t!Cf<:()~

~~

~~
}1fTt{ ~

~~~trfa»r~rl

~

fa ~

'-

'j ~

ss 6 l:fBO:~ ~
- ~:~

i~~?

~.

i)' ~

"5 .~ ::

~
-

_
.

\it -<Stf'!"Hl ~

'~ ~ -

3f
=

cret ~

-

nft!r ~ H% tT fdrnrro aJ
}f ~

~

Ff1fclS ~

~

~:865 ~.~
~:-

130 ~
~
- lf~

(fO?

w Rt t ~
~ 1fffiT

(O'OT

mal

Q'tJ IraM ?
3f?;'"

nr3" ~ ~~ , ~f3>wor & 1:lf 9tJt3T ~ al Jnfi! -II

~~~~~i)}t%~1

H1H adaJII

1
857 1p.f5: ~:

:r reu FRfi 0T3"
;:ft ?) ~
~

3"3G-~

~fu11t;T &- ~ 3rT fuR
!fiJT3'

-5 -=

-

oar ~ ~~
~.

m rn:afa
8e' ~
Ff!Anii"i

rn ft1 cit
tP3l mffif"'11 ~
If ~

nw MJT

fW' >efu

~

lim
fi ~

ar3t

II ~

im' 1/0 ~ RRfe ~ rom.e
~

3'CJP' ",
cU~

~~()11i5~-IT~~fEJm¥tlT~7)T~1 ~ RQ])f tft ~ eft ~ UfE;w ~

cit cfEr 1
~~~~I
l{tl(')T

·PfQOTtft "5
-

fW rn ~ II tra" ~~trc!~fJRmt~~1f!Hn
I.JQT ~

d'31 asH ~ ~ !l fuao al m ~~D
?;TtT ~

- BeT3' HQr)T

em ~
fu3r ?

f!Er R3" 3" 7.N..

f;Jo ~

II ~

linIC ~

us
~
.9

~
II ~

4

,I

s,~:
~:~:-

-~
~

tit 5 cit ~

W1.l

5:. ~
RQ01

\ 85~ ~:-

!RT3" ~

#i U3 #tt I ttl ~ ~ fa1l ~ ?. tit ~ fi2ul3 tiwlT Wtr ~

~

19

~ c;r.~ cifo ~ni fiIfn ~ 33' n ~ (XU Sit ~ ~"'II
--

fijar ~

~

ww
II

It"~

a~
11 fPj

~

~

G«C

mrn ~

~

~

~

8'C

n ~l1trll9U
!ffl' 9~U9.

f
I

I

f

'
I

.....

(Hi
r.2I

j l.if'F.f'(1 : ... ;
~

m aref.ie...
~
....
-::0

f. 11~1:I H~cl~ ~ Fcl (I is r F.fie ~ ?
II '~

~ "01""

m Hd€I(')f m er '~
w;:a(f(Jid' II

S'Q[

~a'~faJmt~~~,~

I
I

~fi~1;fi{~1l~~~ iU~~w~~we~;
~~l~~~a:~~Hmfo~'lffilnlT

~'~'~:-

RmJ ~.,

-c:
.~ ~ <9 7 1'fijritJ6'

I

E!(f

..,

El(S~IMll ~ ..., ~ ... ~ R~'I HrZY

tIT
}Ii\'ihiJ(t)
I ~

H'fRifR.

~:- m g68 U~:- ~ ~,eeIWr
}"f~t1lfjl

Ulir~!t ~ -

itt ijSB~ ~ ~. ~ (~) fti' ~ lfi$I"-nsr ~ ID n"'H
.c

ib"

~~~fiRWFIW~~1I
A'?if fl

~1 ~~ >?ITf~ ~g' ~ it tft w tFf"f! 1rf~ ~ ~ ~

~»fT

Ii
1/

'

arl" ~

m
~,

MI

't
.;AA.

~
878 ~:~:87 g) tfJ:m): ~ 1:1
~

~
}idet?:)i

~

fuit ~

RGH -

}f?J'

t1Tfu ~

-

~

t.i?ir

II

1191f
tJU3

~:~ '_ ~69 ~:~ i"~ld:- ~
'..,..

~frr
. ~_~

~

"'''''

_ _ , ,~.~.Q.,.."",. (~'~ 1'{.4~" '€'IT W ~

c

~,~

FI;r~

q'~,'>J' ~

I'll

I

JiI~~ln

_ SiO ~:...
.
'

~MiJ~ (~ipf&:JH~I?5) 04:;9 "tf.) ~ -J~I
~}Ehilifl(8l-

3~ ~

\W ffOH

II'Qt:;I'TI1~;

~,.~

~

"".

~~,.,r

#t

€T ~

~Ile'rl:lrr

!

File ~,
~?

~

1516

MWQ Rta'
~

.

~l
~RO

ffi

'R'j -.

or-a- ~
...:;.;..

~'t ~
~2

fci1ta
.

i"~d:......

~~? ~:-'~~~ID'€I~~m~~~9 ....
I

880 1.JBO:- ~
~:-.,;;.,::::;:

-:=:'

-

~

~71l!~:~ 872 ~:..
~:-

~:-

~

~~~~
~ ~?
~r

~

~

til faR tftr.r
= ,~, ~

B? ~ it ~

t hFr aRi ~
?5 §R ~ ~
'" -

tt~~l~zy -

m~

~
~~

~1
I

~ ~ mr 147 ~ ~ ~ tft ~ ~.~ fijFcl ~rlctl~? BNJ tft ~ ~ <3" ~fer ~ fl.Ba ~ ~ aT .... il3t ~ >Wlf ~ ~ ~ ("WlI-FBi") ?iar ~ l.,~ ...
:::-

J:ft ~

~

m~~
~

L591

m:

a? ~

~

(1534 ~.) f? ~ @:voT t orn- ~

?

ffi

}jt!€

in

mI i:ft:R" m ?
=

J

(~L9)

'Q

>WlW ~

H
88' 1

e?'!le, ~ ~ ~
~ ;;it i) ~

~:::

nrnRT

~~ l:fH?>: - ~?i""OCX
~a1~?
@"3a: - a'R1

ftB" ~ 3'f ~ ftJ3" ~ gT ~

~

RRC(ld

(w;f)

?ior
(~) ~~ ~

ew (~)
~
(ftf

eEre

~EIE

(fflf ~

I 873l.j;R?i:I ~:-

-

~~~

N tIT

(}t ~
I

~

w€dfld ffii'BT
~
~

er ~

t'ilE .

t
3"ij"
I

Rfi, ~ 1544 ~: (Hit, R€5" 1-487 Rt: ) 3' \ $74 ifE'O:- ~ lrfd~l(ji ¥IT i@ ~ ~ ~ ;:ft ~ fcffi' ~

~

~

N ill ~

~

tit

iuft

W's" aV trit ?
I

'.

wen ~? ~:- m ~~ €~
-~
t~.

ta
;:ff.
?

-

~

ffi ~ ~

~~

Ftii'tfa:a t!t
FlWQ'

?r fc«rr fu' Hw fiB
H}fTQ ~
~ ~ a(.ij~(!

V" fa
~

9g2 lfEO:~

~

~~

I

tft

3€i(dls(') 47 ~ ~ --; l1<3iN,?)
~

am ~
?)'Tl? ~ ~

~

87) ~:

~w~'(! ~
(!iT:){ ~
~G{

f«H
~

~:_ ~ fRfIo*Otft ~ ~ci foocMC!fclg eft, ~ fN ~
ai~Mfr?
:Ji"
883 1p.IO:~:_ ~

-

Ht ~
~
~

m-f

~'\tG:-

(wnR ciHa3tl

~ Q<J ~ -

~

R
876~:-

~-~)

qm-URJ' R"B"

~,~
~~~I

~:-il!

m~

I

~ 'Ga'al' tit

t!T ~

m~

tfIlo t!f

;:IT it ~ ~ t!f fit ;oft ~ ~ fil iRit

Rwtr ~ ~

rmrtT

~

~

aT S3'l ~ gtY ~

~

Rt

1

..

~?

10ft

fHg ~

Ffi ?

"nfg 3f R30T

891l:{F.IO:"'_
~:-

!~

n~",,~

fiT ~
~~

~

fe?; t"" ~

liM~~
~ ~

er ~

f?)Rru& .~
~ aldf3B

_ ~UR'.~~~mrtfiQl(1~(}~
~
g~2

FR,

fa!~ ~ m ~ ~ ~ m,
~·ftto
aid3n ~ 1td~!!8

~-aM?!g

3 at ~ M1 trfJW ~
lid ~ ~

~

FB 3?
011 ~

~
I

lf1HO;- »mfi ~

f?tr

O'f ~

iiit1B8~ ~

g~ ~
~"ti~:.~

Z
g!fj ~:~

m~~ ~
qJdtliJ4

·mf ~ ~ f.iT ~ ~ ~

&l(f5i~ ~

cQ~ ~

itcf· ~ ©'tit, ~

ffiJT· ~ I fill ~. ~ ~ >384$ ~

m~

~

~ ~ al'!)i~\~i (jT ~ @MI'?di ~ faR ~ ~? ~il~l~ ~ 3f- wit ~ figr fa( ~ feFr ORr .~
UJij"

-=

§i'Slq(t

are 3'

~:~ 894 l;jllN:"_

~

~

ar~
__.

~ bfaf eft ~

m -5r
__
::

:::.

~

~ m:W~ g ~
I

fHfJrMrr ?

.

R31"

~~, WEi

am
~:

m BMJ%S ~ ?Jf ~ ~ m m ElI<I€,I14 tft "8
, -=.
,

~

tfRror ~

urit-}jE1

~:er err ~ t!t ftN n.g qrg ~
~ Ii ~
fk;T
-fJ

rn nmT
f URJ

~

v

~ioTfi~aT~~?

-

- grEl ~

~ ~-

3RT '5 erg ?i1Jf ,~ Ii(,)~, ~ =3 -~ t!t HT7)3T or (j't-f
gi ~

"i S&.;~ ~

-

I:J

t¥r Mr ~
~

fa" nrnT 7WT ~, ..... 0<fI d36 a-aa --A- '""'" ""' 1?-fR113"
(J[ ~

~,

~

<Wrcif

tft ~ nfaJr ~ nmT
c}

},Iij~If)1

~~

~

~

~
...

m~7Y'
895 l4ilifO: _ aKr ~
-:

n&- ~

~ ftBr ~ ~
y~ait~tphriNB?I ~ tf.t it 13 3' .~

e~I@c: ~

m" ~

e- fa
~

I

fi(') ~

cit f.omT? ff3:0": - aa tU c5 ~
-. ~jarcfflarrl ~
-

rn
~,.

896 l.[BO:- ~

R'Fcl8 ~

~:_

...

.a1d36

ore

;;ft'~.
d'ld{Rtt"

~'rll§~ ~ ~ffi~~crea~~
.. ...,Q. ~~

rnmrr:j ~
i ljf ~
~ ~

."'

g
I

N tit ~ l'S ~ 8Mfij ~ ~})fT

g QI 1"I1'~I'" fa" Has ~ aiM&n fi t

Mgt y

~W~~I

NB

~==~~~~
'02 ~:
l

>1l ~ aja liTfmf

tp.l(.j'<;lWl~~=~~~~

-

~

~

~,~

~

~

tff. ~ ~ eft fetor

?'

1'furr

m ~ ~ ~ 88'i!iii "~
== .~
n-".,.

't:

ijl iJ ft:if

'~m

'wuft
~ ~

r r111f ~

Br

j

~:-

aT;a~~fq;a-r'a~~Rt

~i'

~ffi.~~~~I~~~M:'~~
c:

'5f MaS }t~tf ~

I

,

"~I
CU

~~~do~~1

~~

~o~(jaHmJH(j~1 1ri!! afq tJi mI -t:!

~Rl~~nr'~1

~o~t[11f?f.- re R3 3' )J8ii;ii
€r3cf: - ~
--

,~~~~~~il~1
ijl ft~(5

RJt!T~~~~a13t~~~~~~
tt1 ~ II

#a" eft ~

i1 »Pt
IV

ctBr ~

~~
('):f'g ~

PP:FdfiJlo

er ~ ~
n 8':1'1

tl iW ~
j

Fcmw ? '
.. -C:. /;:

m~
raiili!llO!()16
""

-

I

mE' f'-.I';~IHr~rn'.. ~~_H- "'.?II __ IMIA 1:$1')' I"I~'I

.,.,.A ~,...,....,..,..P,,;

O'CI q1il'I'1'11ii lI'I"I I

'Wt"fT I
"

~

Ptlft ~ ~.~

cmr ~ II

II ~~

~

q~
.

~l!)~lIfRQl~~~~it~m~II~~

$rJl'

Wfuf '~1'

'r. ~. )

arlJ ~?{g~~~~
~ ~~ ~~~,g'~
II

. .. a~~~~
~ .~. -,:ft ~
:3<J'P» ~?

~

RS »B a~~s
ltfrcft Qlitt ~
~

ura: ~

~g~~~~iler~~ II ~fuor 3'i Hi1 ~'II

Y 1I

or ~ litot ~

rirpijfBW~'~~~ fJItil l4il amf ~
~ ~ II

~~~~mifit
~
-

~
~ ~

))!ffu ~
-:

tft~~~'faR~

3l:If3:ior ~aRr
II ~

~

~

ar'nw ~
.

II 'R'g ~

/I ~ -

J?M1 tit - 3' ~ "'"

,~~~~II~~i!)~~~}p,frIl~~~

'l

~:-

:J m ~ ~ I »fnJ \it ~ ar~ it m:ff ~ I -'" tft ~ ~ ~ ~ tIT ~ ~ W€' RO fa R ~ a aA.tiS tft r'Ri'ija ~ H Foij'A3' ~ 1;]0 ~ uiaTT !Ttft '(?qt' tft ~ cit aEr '?

m
~

ma Fo~'J:fl
._

mt

Q1' ~

~

f.ITal ~

~

~:fP,tr

II C II ~ It

i1ET .~.

til ~ w & ~

wB' fuoT Fl'l'tt ?Rff ~

l)G4

l:fEOc: - fuu ~
~?
~:E'8t ~

~

-

3
grif

m Bf
f8 3 ~

(iRr tE't:)

I
r
I

~~
~

(fua-

-

oft

l')fFRf

3'

ijm

¥ fr fuInr-!

~

1

~

';:ft ~ ~

lf3' ~ ~&
'"

»fQ~

~

o ~:-

qff nraHO ~

~&~~~~fen~t0e-1 =

-

~

§'

m m ~~

~-

trr t:f3T 'ffim!

:I ~:-

~~etBr7

~ - to ~ ~ ~oft tVaT m
~

~

;:it

~~~?

*~

~

a armJ
RT

~
I

}-

iffi fa tft l1fiit

War

a~

E1'

-g ~
~

~.-

~;:ft

-aoret lP:fH~ I H"~~tft~ omn ; ~ ~ 3 8Mi.i f~ij(OSl ~ ftiw ere! rett ~ '81ffl R !
_

~

I

~~~~~~~
'919 ~:~:-

1:P ~ aja" wftn:r WJ(')I~t1 ~~~~~~~,
~
~

ijJoe'A Rt ~ lWU'it
dJdt!'R

91,0 lIE?): -

J;ft ~
~~?

~

;;ft 5; ~,

~

Rt

t Wit

lit-cit ~ JNiT l1f3' ~ ~
d.ldi"H

wtt ~
-

?
I

tit ii ~

t ,

I

~:
921

- F:P

@~

~

~ ~ '131 ~ ~ 1iF.lD:- 1:ft ~ ~ ~

tfl tTlIfT ~ ~ fIT t?1 afJ ,& ~HT Ht ~ ljt ~ ajw wfu1r f'il rem tft ~

rn dkFt:"R

=

J!CfeT:

I

4ffl'

~I
t
ojaT

I;

~:-rn~?
922l:f1tO:~
~:-

~

923 l:f~?5:~'"~\d:-

-

.

~ ~

7> trftr;w ...., ? ~ = • ~ dl;jJ'2'R 1ft ~ I = eMtt dIG€'H ttl 5 ~ ~ fa?;f
.

Fm ~ ~

qJd€IH

til ~

!

¥' ~
~

RTflnt ~ ~
fcn:r
311fr

m er l]tf

ffi')

?

40 ~

I

[~
~ ~
.~'
I ~

~aje",A
~ ~ ~
~~

;f,t]
~.
~

924 l:{1hm:925
I
I

f!!di!lfi

~ ~

Hi5 ~

~ -ijfe ~

fi41Q' f&a'
l

tlao:""
~:
~:-

~:-

-

m dld€1f1 NT % cmB -fiWt ~ f;itrl ~
~ ~ ifJ:a€lft IVdtllH

556 ~

tft 7> ~ ~ I

fcffi' ~
~

?

mr ffiif

(JO?

1m ~

~

41~il'~+H, ~

dd,fe@i

926 ~f.m:-

ffi 3 ~
I \f\W ~

cmfur ~

faR RaJ'" 3' ~.,

ildt!i'Jjf

9'14 ljB'C):- ~
~"5,G: -

9 15

li~: - ~
~: -~

~ 1JB, 1:ft ~ ~
t!! a'Jelif.il
(JJdi!'H

tift ~ l:ft ~M1t~cit~~? ~ ~1~1tLR tft1 ~ ~
q)13€If!i

m

~

e;rj:{ ~

m" ~
~

f!I'F.f:, ~

~

i1JIH H€'<!!8dl'feG I

dl<:f3"H

am ~
iff ~

I

927 ~E?>:-

~~
~'E

'Jjt ~ tti

I

~ S P.ISt

tftft -j ?

m

(SoldR) ~

ttl eT

fa"R ~

tl

i'i'bi'd'} ~
F~ ~

:
I

tft ~ ftsr ~ eft mf Ht
tnm' ~ f\Br ;er
~ ~
a'Red(

m~
f~
'

tft ~ ~
}f"HT

'€f3o: - ~ clldi:!i1"l t=ft BlOOOT ~ ~ 3" ~ @H iN Hf:3§cll,

3f

FI0
"11(1

91 6 l:{B1!),: ~:'917" \:flif@": -

m <!]13€!;)#1 ti ? B?>H

or 1ft ellSld'i'H
fcre ~
I

?

o')

t}'B?): -

m

I

~3 ~ ~ ~ dilJg tIT t 'i€ tFaqJ f F.nR fcDJ # ~ cft3r ~ ?
ERJ3" ~

t2T

:m-, ~'llB

:rw et ti'(!Bl'ill
~ ~
E" WQ

3" OIMtJdfl

I

i3arT ~ ~

'jj

?

m
~
...

1608

fit. 0551 E1'.) CUi3~'1ft tff c5 ~

~:.....

m alia
_~ te(

,.

Et ~
I

Mer ii<? tiT a ~
f~e~l6'

~

91 S \lllffl";-

~

Fm

..... ....... ttl ~a._...,e ,a

,.4 ~ 1tI'l ~ (~

Fa(;ldilntJ-fokli:lnfT
122 3 HA~ -------~-~

!I'JH'~i ~ ~

~:-

~,

~;

Fmill, ~
-_.

if

ffill0 r~e~l()MI

~==~~_~-~- if.
Q

ajs' Htftm ldJl(i'':Ml 1--""",,- ~-~. ~_ ~~~~
~..;. -~ -~ ., :3'TDT ::2' Q ~

9~:

-~ --t!! a-..=;::.....-r, H "u e ITII' ,~"Q' ~~_ .~~ or~ tftl)fF ~l

:;

m

ICHi

~A..'; I 'iii; tJ~ I('") rn ~'

ljUl~Jeld

to ~

'

-:"rr
\.I

n

I,)
'.

&'!~=~~~!!\
,

it~~j~!?,I,r;;Ht
[ ·fFaT ~~-)
~ ~

~~~=~~~
l?(lif ffi1r ~
~;
§aT!f

~

,

Q

)

U1RS':~~ - Sill?

re

f#'ihlf" ~
Q!iR"H iVdeiH

I

3(fO

~. ~

~

-

~~

~

rf1' til ~
~

Rt BinfT ~

fup}{l() ~ ~

tit ~

~ IlldEl'el ~~ tIt ~ f"nFH,.,...rqiI-,-,-3J ciBt Cll'Ei tt fa- ijJdsie:l ~ ~ R3r fapw ~ 3" iild8 r~] ? 33Q

-er

~-~H~

oft U ?

~i}(I)i

ata ~

FaR it ,:r'
.

35 ~

i

I

lJ1'8f

F 1ft
.

1[3' -Cif,ij'HT ~r~ ..' fa€f£fr ::3 dW R

l:fijlfl OJ o1:ftr 'RTara' ~~~ .,,;~ ~ <.is .., CliI

Rt't'i?
:;:) -t: 0'

~

rn:~

~

I

~13 j

~:

-

~:.;_

~

m ;:ft, 1ft ORr ~;:ftm are ~ ~ ffi 3- m iller uFdd1f'Btr Hiril,~ Hf~dl~i" el- ~Hdl futr mtr a- dl(i~tft BT ~ dldt"!l14 -3&

~~~m·~fuB~~iJ irffi it] delR ;:ft' ~ ~ ~ flrlffJ ai 'it a: dJdfR~ ~ OR 3' ~ ~?

e a1

I

~

~
~,
:
I
I'

tit

i; (~.iffil FI'F{);ai)
;--::;,

{JJG ~

....

;:

Q'" ~ .lI'BO: --

..

-Jtd113"~~1
1fif31 ~
-..

~

I,

11WRiP' ~

~"3a:-

atJ3t

grffi dle:e'R ......

ifi f«6'

NT

~JJ

":[IfO:~~Sij:-

RT ijRJ ilFdaifse ~ ill if l?fTfup}fT ~ ~ ffi JTf~~\2%!fM Rifua'" ;::rr a oj ~ fWrr ~ ~ atF€e~!?q ~ ~ ~ itl(3,€iH H1 tit ·
ftraq ~ ~
~ij16Ai2JH
I

a 'atJ?

I'
'

_"' .. .? Cfift 11?ii .

llret:t ~
~
Q¥;:IJ11 ~

934

¥BO:~:-

m aJdt!'IA fIT '&
~I~' ~

~ - ml

dlfe,€~liM l=fT ~

wEt

cltdtN"l m m:l7)

-

ace" ~
fu: t
I

fGtij '~

itiMI~'

cft3r?
fuB

8. 1694
tiMIJfT

~

, 93 -

YBO:- ~iIDd:e'J1
~"_3ij:-

~~·Rm~'riCit'~~?
.l'ffdd]<g ~
fill} ~ ::

m ?i
~

oft3t

1937 ET:) ~

Jife12€iM ~ '2.7r!f ~

~

~

~

tft

fi..rit Ijg nfar ~
11"~'e

~
I
..

I

l3iJf{ ~_

fiirq

mi ,fmj"'tlP>...,dl ..... ~ "

1OQ-1C?n1'

~

~Oi

-+..

~.<;l

~

.514
%' H

# .... ~ -"'. '"1Il..f'iJ. ~
~

!.,Ino ~

-

I

fHi WST

ire

qfu yw ~

~

Wxr
l-S

I
I 1

~ 1ifir Hda·~ ~ l1ffir wRr ~ ~ ri~tFfu~~'~f\!m~~
~ ~ ~

t9Aci.. ~

;=;r ~

iR

i£l1a36 ~

f.rimrr
I

I.fflID? ~

114'11

~~~~~~~
96 3'if.1'O:~'-

wsr.
feH ~
-

~~

c[a ~ ~

1p.ihi;;Gffi

~~~~~~~
?
,

&!~~~~~~,
.

lit~, afa ~

1:!f.liliio;'~l,~~~~~~~

tff -§ ~

E1W;;n~~iJe3"~~~~)fl"~~~till=fM3: , W'::r ~~ ~ '8'd:fHt I 3Rfr fu:w ~~ ~aoa ,," - ~,~~ ;;t ~ ~ ~ >'}{!l..f ~ ~ -j I 'nB J-(1Sr ffi ~ 1:l81~, M,
GlIU'C (')01 I'q< ~/1'll
-" '

a ara:r F m i) at efEr

(§ci
JB Hg~ ~

t!t',' ~

tt1ila!l)'
3tS' ~ I

~

~

.~ ~

em

r

i5!" ~

m~ t

~

J>fPu f?m' ~
'fa;eSj"
l.PQ

qa ti1e I
f

,

964 ~...

Wf 3'"~~ ci~~3'. ~~war,~it?im~~

~

hRT 1:} ~

~

a~~'1

f30:-

~~

965 ~.., ~',~:)o,
966 ~~-

~_mj,f~F¥ft~~~~OO'3r ww'F
w3rmf1t~wwj:wm3"~~~~~
;:ft ~
~~

wm e
~~

mfi ~

?

"'·4~p~.':' 9JBT ~I l;,'Iil::U;,f t1r;:(S1

oflS'm;fHR~ff
1"f'1;Q

l:¢fWB ~ ~
~

~~,
....

ftr::7n

7-~'i. }if;= -.J!rn~'1:~"EiI€J : -

~ "'-.,

fi: ~'~
~

,!oft

7
(cijAA&! ~
Oil'(IJ (!:

~?TW

_o

~

~:e:>1 {:ffQl',~

-

~

I

!
I

~9frg" '~~Wi~i$

f:'4%\i) ~

(,w- t ~
"

Jlft,~ md'di Fa%! ~~
Bit a'Rf
~~ ~ ~kJl~'~ ~ ~',~

~~ tf:t ~ ~
<~
~5

er~~?
W'W ~

ffl3'-~

aI

i't ~
ET ~

~}iT3T.
~
? I

3 fufr ~

A":'!'3 ?/. 11

~~~~~~)
ll~'·
~Gl \'}'. -

,~",
~,~

~

I,~:~

~

'tt

~

~'

~"®'

' 'iJO ~

~;
~:
I

- ~,~
~)
'"

97,4 t{li1?5',! -

'*' eft ~
~
_i

&l~i!jIW1 (~r~)

fI~R~51~

~ ~.

~I .

~
~

R?)'

?
~

~ ,1ft

'ti()J~l,et ~

~

it tRJ9BSS ~
-

,o:r~a'I~'i,

~
~

J1I1fua fui~
trer';ft ~ ~ -

t1t1f ~
~;;ft, 908 lj!J5:-

~

~.

~69 lJEn:-

~~970 ~;~:~71 ~:-

STW ~ it i ~ if8.Pi 3' ~ ~ aa:lG tptp F fft: eJ 'R'fh5Ciij faiR ~

.. lP"a"'~m~~~~*? 14~. w~~ 1'~88 ?i~'~~ '"
a"W~tft~~~~&"cll'FE:nP

11~ ~

J:ft ,~ ~

arcr HlfiilaWj "5 ~ -= = .-

~

~~dl"'~~

~1S ~:~"ad:!

~~

~

~ ffit,~ J!l ~ ~
rli ~

¥t ~

ifl, ljt ~ uWaa1ffi'tt ~ RrT 2

11 ~ 976 ~'F.I?):- 11 ~

va- Jjjlfas
m
~
I I JlI9

I

tfi' ~ ~

¥t m ~
Jfl: ? ajef wf;m

t?

I

~:917 ~~-

-k~
~
~~

t Wr 'fe ~

t fa1r ~

m:~~'

cfl3r
I

~

~

.iil3r ~
12:5

M5t ~
jaft
-

~
I

?

~""i;HJ:- ~

nt3'
t

Rl"?{ ~

978 ~:~ ~r:3lrl:- iz

~~
1f1W ~

clfdJflfa~~;;ft?i

ro ~

97 £)
~

~:
'_

R3''d4fl· ~

fu(') ~

it ~

~

~

ffn:o.-

tW'~?
Hl'2'
~~

~:_ ~ '~ ~' ~ iz ~ ~11~~ I
1:1

-

'F.1lf >fi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ FlO ic '~ ~' ))jj ,n '<miie' faJ:r ~ 1J3Q -,:rn ?

emf ~ iz '~'

q3Qf : ~)

fe'ii;' ~ ...

ciT N in) 1

mm
~

Jjt ~

m: tRrf.r
1ft
I I

nB ~
FlO ?

(~)

b

.~ ~~ ~
'

§it

lfCl'm tI II

980 ~:II ?IJH~~<J'ftr~~~ wfu§:

HIO~'~~~'~~o~

&& cit §3fa- maul tJtf3 II ~ aM~II~II~lIM~~~f3J;r~!fY'Oift~tI~
II ~ II

.~.mre~~~~
II ~

~:_
fir

~~~
8"
l!Tlre :Gi(J '~'
€dJ4m ~

ic -'al3 ~

~ at:i ~
.~
~

~ fcm--faR ~
~

m~

~ ~'I
~
it ~I

'7;5 ~ F1 ?i'5 ~

HIW ~

~

.
II ~ II

Qeiijijc!

-

»1r~:rrorjf ~
tI ~ ~

Birfe

"~lmI~Prefafa

!Wl\n(lijl(~~

II ;itit~~wfu'a:arRwt~~

-

~ ~ If~OIl (ti~ ~~~~)

~~~~ai~-atiS~

-

II ~~~~~ftirl5'

-

,iI'!!!!!!~~~~~~/

d

ft

-

,

'?'

"

( 8'iI.Hffi· ·.flN itt 1
/"

~I

~_

Qjlr Riftra"'~l"it'tMl' -

~~~~~~~

-:'

0'

.

,

at!'

Irk Air

W '.«e6 ,~\PlJi'
p;..._,.,~'" ~

II')

""

.1Q(~:;:rl [H'M' '<:!'I ~U~-~I,et1

A...-

,~
~

~

~
ttl ~ ~?

RflT

j

~

>;?ft.

mwift

~

I

.'

99:0 liI€t6:- ~ MC'ftffinf ffi er ~ ~ @"3d:- 1101 rn-: (10 ~ 1644 991 liE6: - ~ H?fl fR-ur fit @ }fI3t .~
~"3Sd: - tfISr
I

992

er nt ~ ~ M6: -Jjl ~ alrfi fJ:f«r t.ft 8 mHOi" fRul ~ ~
~? a~,ifflJ
'.'

iisr ~ an c;i m ? 'wffi 3' fist t'!" # ~ wffi' ~ m
-,

m: ~) ~

,I

"
i

it~

ae: f
!
, I

I

I

~:
9'"3
';J' ~:-

- Jfo 1t599 81'. fig ~
,fr'-FI" A4..." i'f('} I I

~~
.;:. ~ .. ~

-

fora"

..., ~ tf Clle' J
ft .

m

ffi'ft

ij'T}{ ~

~

r

,-A,

fl"

cu~· alTae
'o_'" ~ t'll

Mo...

H1\QHI 0 "'~I

-41;

MOl .lfflIi lit!

A:t....

.,;# ~

i!:(t!J'

... _....A

Ilf'.&,I<!1

f&aHF61
~,
'tS ~O: -

M1 sT:r 'fiu:r ~
~

~?
, .... ~~~~ i{G :s, q'<!IPtl"\J 9:

-

,aRf

"~,""

994 llBO; ~:-

Cf1lft as tim

'it ~ alffe' mur ;;ft ~
I~

&~.Hfdtlliji

......",..,,.A'''''''''~ ()I:II''3U'10( 1:16'(01

J?B"

... '

Bt ~

~

~
~
~?

~

at ~ ~;Rle11
B= ~.

).f?ft fmq tit

!
I

!

r

(')t m5" ~

9951:fl1rO:-

~:
9 96 ~: -

* fa1:r oat AWl? - m tR4f tff
}f(Iff

m Hhi fRul

Sl;t iW5" I

tIT .if; 7ft ~ ajtJ R"fuB' rea-tEa- at ofl3l ~
~
Rtafttdi
'i) ~

;:it ;?t

w~'
~
R'fu>W
M

~

Rfd<1Jfj; tit

t't

iJlOlT fW ~

~

m

lI"it ~ e' aft &J}ifJ ~? fF3'o: - m >-I?ft ffi!Il' tfi ~ W ~ Re1lS Fitor f1l tim 30f 3Rt Rfddldi ttl tft lPit ~ ~-~. ofBr ~, ~ :rer ~ ~ ~ ~-l'hr tf;! ~ 1 997 1.fJiI?f:- ~ wft Mw fit ~ ~ H'f3ttai lft ~-¥R trc!t ~ 1ft:r lIffi em fall it ? ~:~ OORJ fri ~ I
131

nrr wit Mt!t

5"~reRcpr~~,

*~

;:it ~

tit iff JisJr-llisat

'I

@~2 ~:~
,.

~

~il
4~
tllll

m: ~ rm Hffl
~.,....,!'l)

~
~ ~

1ft E't ~
t::r ~
'"

'JiWr Facl:it

(~
?rnl1fT

.rn fmq
'8t~
~o

i1't ~) a:w
I

Mdlliel?
~: ~ ~

o

g,I'-'C'f

1;1(')'l

~,.

1'"I?j:l;4',,'1;

~~
(ijiiN]lli$'i
I

~
~ ~ ~

Jj~

~m''e7t

~

~~9

~1!li:- ~

~

~

iff

~

,r~-l&l B4~[~~ ~
't
'f)1

t fi ~

tit ~
Fr~~dlfd

mrr
-~
(~)

m ~'~ f. ~II tJlll~!Hr:e~HVd a,

~ij'

Cfa" ~IDf?; ~ m;r I

mi" ~-~
M@I',e1 ~ ~ ~
"=~~)~f~,cZ'

tim or
fR:r ~
~&

?J'F ~ilr ~
~

arm' I
~

~

F-I'FdS, '"

fril

PRw' H~

~it
I

rnw ~ ~ ~
[f0H

am cr

~

tf5T I

I I

.

~._ ~,~ ~.I.
ott ~,~
gJ'~~il ~. ~',~,;[.
f-"ltv,II'

;;j ~ '~ 'f(iNJ.a1j' liftR ~

wr Gf~

f;W '~

W tw

liw

I

'11if-1:lQi 1r1'1

~,fj:>.

~

~~I'

~:£ C),~'CW,i'tJi

~

~
I

I
r

lOOOqU:• ~:-

~
...
~

~

~-

~
~

~

tR

~};)'ffl~i~f;

it Re<!IMl ~ ~

=

~)i"~~

lit ~
.'

~
(WI'~I

ffwf ~ ~ i' ~ i

Fe~'M i Hi 3' ~ ~.~
~

~ ~'~

~

m
~.

1'br ~ mlm'U ""1T'1 SJ

-C'~';F1

flIVT ~

I

lC)t)6~:-

fRlu ttl ~ lPlF tfur ~

a;

~

~?

.
(~),w.
m@' 'ij3.t~.

~:-'£1

iff ~ tmH cW ~ faa' ~? ~&~d1 19B2 f13"g MJ' ~ ~
H~

lC),07~:1f1'8J • ;"~ij: -fuW

1q08~:~:-~ l009~:-

7iU ~
.

m '~.
~
-

:Mur ill ~ ~-fiar
#l ~ ~ fRlll tit a# ~
itt ~ ~

'141~<!1" m

~ aT nT

m1
I

1W1

U)Qt~l!RJf:- fitijil'fl
I

II

~"$3'~:=

m

H5i

trQO;Z~:

-

.gcn~~
~
~~~~~I'

p-r ~

~',m ~
5~
~

'ifS'S,i'Ei W ~

eft ~?
I

i ~ llc't
~ Heft

mur ~ ~ ~ ~
~ ~ E 2aR w ~
5

or

~$I\=g

Ffi

51"

aon

~~i!'€fl:- ~

Cffi() ~

·l.P,O~'~Q:-~

~

mur m '~ '~
-

a:
~

g

are

oT
~

~~itt~Qfti?

fai ~ ~ ~ I ~~att3T? ~ ~: -war ,Btl.f n:w ;:It ?; "Bt ~ ~ tW ~ 1-l¥. fflJJ Ht ~ (jlH tHH <i ~ nB ~ ~ yn.B aBT r IOlOtpffi:- J:ft '~ atf'R' fffiu ;:it ?) 3M4tl wi, ~ R'fu's'. tW $« eft Hn aa"feljrfT ? ~:_~ ~~ ffiw tit t 1ft ~ ~ ~ tft ~ Ra5n ~

-

~ .- are i# -=

srsr ~ fRul itt ~ f.jiR3'"d

-~ ffi ~

* fR!1f #l tn arw ~

~

'aiM ~

lP!JT ~

~ ~I

~ ? 1ffc tt't e- jg
~ ~

I
~

!

~

~~

~

~~- ~
~

t~
~

m fRtu£
~, 1.2 ~

1"ft ~
-~

lQ04l!~:~ ~ ~~?

W~

PI' cl ~
1791

&ffi H~M31 or a~, I H?'il MuI tft are: J:«fle

f8H('9H ~

1011 tpffi": -

*
=

J1t ~
J:tt "

~H?)'~

I

aja' R'ftrlr t1t ~ ~ wit fRw itt nS
S'ST

aa'j~ tfttr

m:r r:tt ~

!

CIlfR Diu.r '

~~-m
l012~~ ~-8'W

tft lMlf h JIm ?

I

~\ta:- ~ ~
I

1()05~:-

~:-

~ ~ B"1tl ~ Ml1l ~ ~

fir:

(24
~

¥

1734 m:)

2I
,
I

alf1ie" fRut m ~ Jnl ~ mI Mur ift ~

Jjt Q cf8' R'ftra' Rt tft -f&tI~ C! •..nI!·i"' aqrr ~ ft:iw fit ott iN cree RiS?
:: ; .;.

fRus tfl ))/Iftr R?i !

*

~ ~ ~ m ~ lie "8e cte tt ~

ftnrj ~

aftaT.fap,fr?

otEr famfr

1013.ju: - 8'V'

fr3<J:-~
-

gat t?T ~ ~ 13t.1FS!3 ~

;fl,~~.~~8ts"~~*'
~ ,

Eb.f fllur ;ft ~ ~ ~~ ~ 1ftt.r ft:ilil tft t rft Q ;itlN fAur 1# prrar
1163 flr. (17Q(6

a> ~ ...

.
;t " ~

l'fTfua l014~:~:_

liF.tii!i81

~~~~~~~
~

"~
~.? ~~~~~

l1'11m

@i' ~

~

~

,.s W
W
~

fH2t .~

101.s~:- ~

'ffitt flfa:r m 'a'1 ~ ~t:Jd':-1f1W ~ frluJ
~ ~ ~

,m "5 Fl' ~
'1
~

174Tm ~~~fHit~HOR3r1

tit ~ HWr W ~

~C«f~~

, €<d&lld

m?i ~
m~

~
)}f1l.I('fT

(m ~ 3M€i$1)
II II

QW

~~

~. ~

~~~~~I mul:- ~
....

R~
-

tl ~ tfto (} ~
atro: 0
==
of'

~J).'!f~JJ~~ thT.:1~ f%'~ ~r~

~fo/

U'aW traW

Hn6YUO:- ~
11ft

~:1017tpJO: -

~

~:lOli~:~:101~:
~:

aw
~

t?\tf fRnt ~ ~ ~arif~1)ff '~ If'''8l' ~ fRur tit tft ~
w% ffiuf ~ Mr >i3t ~
?

tfitJ Mus itt ~ l.I'f & ijJ ~ ?

ra ~ ~ 3d63i@h'~ m .~.rea ~ fcYWf ~ rnurr ~ ~
~ ~ Olffi
}Rft ~ ..• .'

(t:I'?JT '\'1, 0~)

N ~.

~

~J3 ~--:fll1 "BJ Lj7>T- ~))
1jt ~ ~~ ~~
tlRH tli3B'(ij

~
m~
F<'SI!tI(j

1flB

(f'fMua) ~

~

tft· ~
BT!{T ~

~

~ ffiutT ~ cit

Jjt q@ ~

*****

tIM fit ~

(r;F ~ ~

si.fas FDa 4.?et:

(JJ;f:tt: (::?t: tfO 9EC9 'fT:)

cefl(~€ ~

iu' Gl

·rnw Nt m ~
~

1~

iWw

m

lI'1J'

m
~

I

fRUl tft ~ .~
~ ~ ~

J.I1'd' ~

en g tit
>1fi

'~~-7~ ~

+

rnwm~~~~~~
- lP8'" ~
-

7 ljaik1iS' ~

t}{ ~

fu,.{r

tlLf

I
j .~ ~

re3Trn~
102~: - 8'8'

3 '6'T tft ~ cit .cft3T ? lJ11iT f!Rf mllf ;ft l')fTl.W" Fftff :tffl ffa" ;it 3'ffi OTC') Hill d e ~E w ~ ~ ~ lf6' ~ €QIJ} ~~ tw)~~ HO oro
fRuf ;:it ~ JftR
~ID-fr)

t!\lr fRur ;:ft ~:-~ fh" ~ ~ ~ f.:uafd ~ l02l1lR:- 'ri ~ ~ W'HmJ i fWd"ij ri
~itcn$'r? ~:-8JST m Mul
ft!3r \
11 ~
1021~1I'1P ~

m~~

"§ ~

a rnl?fT rem Fra'O i
~

I

$
3
3
I

are

-

- '"

?

'RB'l)

1P8' ;ft\.r

Mur

m

*~

JftH Jjt ~ ~?

ll'fuB' ~

lJRt'f ere

ftiur itt ri ~
1157 ~ I

~:-

tIT ~

~
·~

-

~

?; eaa(")
;;;iald 'ijt ~

yat ~
~
:;

=

et HO oml n1tr trar l-fUTO
Rd<.!1»tfl9'o

I
I

~
~~

Jfunr ~

W3' ~

1I4~1 Afilfl

HfdH

l')f'O

I

I
~

~I

ttRTe'(jt~
(')T

~ ti

~

~

fae31' ~

fa'tr3

~~

S"~Tf~})fT
I"

11~~

I~

Rtfija yJH6ii@('fI1I
~
~

AStft
~

J4iFua tft
FsFatJlfl6

fiaH~3

firo" YFisa t;ft ~ cfra". Aifo8 FIT ~ 6Cdtft ~ I fml ~Ado( ~ Tft ~ cfra

@' »16!1o: ~
HI~O(Ia1

~~

bf3' "l@C'i ~ FeM1iEi wort ~ ira" Aafu3 ~df~>w HSQl ~

Q.I~ HiFu81(') gdl~s:i

ct fi!R ~ HaFu3 mr ~...
~~~YH3aRtJTa-~

tft .3ct .)){3 ~-ffi'tft e1

~~FtHI(!6(ie1

~~ ifR tfuft ~ I >wR ft ))fTt( 1B" 5 fu"Rtj J!13d »ioHiij M31\n Hiet:(id1~ Jo~'dai -

m }fYF.t(')i~&l

r~€r~

ffi3'

This book named "5hri Guru Granth Sahib Prashnawali" is arranged in Question Answe-r especially for the younger, who have not much knowledge about the Hymns and Bani entered iri Shri Guru Granth Sahio, For those who aid not know about Gurus, Bhagats, GursikJi devotees, Bhatt i.e 36 r:;ontributers of Shri Guru Granth Sahib. Those who have knowledge about Shri Guru Granth Sahib can gain more about this subjrect.lnd'a is land of Gurus, Saint and sagas where it is believed that the Rigaved fhe first ever sacred book of the w<;l.rl.d was compiled. Similarly Shri Guru Granth Sahib was also compiled on the hoI Sri Amritsar at Ramser where Gurdwara Snri Ramsar stands. Shri Gun Sahib was compiled by Shri Guru Arjan Dev ji and wrttten by Shai Gurda current copy of Shri Guru Granth Sahib is edited by Shri Guru Gobind Si . Ta]wandi Saba (Bathia) The most important abour Shrl Guru Gran'th Sahi the Hymns of 36 contributors composed this Granth during the period Century to 17th Century. This Granth is first ever-sacred Granth thr.ough world. I tri ed m.y: best to gi ve knowledge abowf 8hri Gu ru Gra nth Sah lb.

CiUlRSHARN
HALL

SHARN

SlNII BAB11AR
PRESS
AMRITSAf!;!

BAZAR,

PH.D 183

2542020

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful