You are on page 1of 24

Slægtstavle

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Forældre : <a href=n r . 3 4 J e n s A n d r e a s K n u d s e n og n r . 3 5 M a r e n J o h a n s e n Børn : Maren Christine Nielsen, Ane Josephine Caroline Nielsen, Anders Sofus Kristian Nielsen, Oluf Kristian Johannes Nielsen, Olga Josefine Petrea Nielsen, Ejnar Sofus Kristian Nielsen, Ludvig Sofus Kristian Nielsen, Elna Josefine Mar g rethe Nielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og n r . 8 R e j n h a r d t H a r r y G o d t f r e d C h r i s t i a n N i e l s e n Navn : Nielssine Christine Nielsen, født Jensen Født : 7. august 1863 i Biersted sogn, Kær Herred, Ålborg Amt. Døbt : Hjemmedøbt 10. august af pastor Holst Sørensen, og i Biersted Kirke den 15. Faddere november 1863. : 1. Maren Nielsen, gaardmand Anders Peter Andersens kone, 2. Pigen Gift Petronella Nielsen, 3. Barnets fader, 4. Indsidder Anders Andersen, 5. Ungkarl Lars Larsen, alle af Biersted. : 5. juli 1887 i Hammer Kirke med n r . 1 6 J e n s N i e l s e n . Stilling : Husmoder. Død : Dødsårsag : Nielssine Christine Jensen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev konfirmeret i Hellevad Kirke, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, den 30. september 1877. Hun er registreret med karaktererne, tg for Kundskab og mg for Opførsel. Hun ses vaccineret den 9. maj 1871 af Satterup. Hun mødte Jens Nielsen i en ung alder. Han var tre år yngre end hende, men de blev kærester, og de fik deres første to børn uden for ægteskabet, mens de boede i Buskhuset, Brødland, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane). De har formentligt ikke haft råd til at få K o n g e b r e v , hvorfor de valgte at ventet til Jens Nielsen blev 21 år, inden de giftede sig, hvilket skete i Hammer Kirke den 5. juli 1887. Efter de blev gift, boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de også tvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme sted den 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891. " id="pdf-obj-0-7" src="pdf-obj-0-7.jpg">

Forældre

Børn

: Maren Christine Nielsen, Ane Josephine Caroline Nielsen, Anders Sofus Kristian

Nielsen, Oluf Kristian Johannes Nielsen, Olga Josefine Petrea Nielsen, Ejnar Sofus Kristian Nielsen, Ludvig Sofus Kristian Nielsen, Elna Josefine Margrethe Nielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og nr. 8 Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

Navn

: Nielssine Christine Nielsen, født Jensen

Født

: 7. august 1863 i Biersted sogn, Kær Herred, Ålborg Amt.

Døbt

: Hjemmedøbt 10. august af pastor Holst Sørensen, og i Biersted Kirke den 15.

Faddere

november 1863. : 1. Maren Nielsen, gaardmand Anders Peter Andersens kone, 2. Pigen

Gift

Petronella Nielsen, 3. Barnets fader, 4. Indsidder Anders Andersen, 5. Ungkarl Lars Larsen, alle af Biersted. : 5. juli 1887 i Hammer Kirke med nr. 16 Jens Nielsen.

Stilling

: Husmoder.

Død

:

Dødsårsag

:

Nielssine Christine Jensen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev konfirmeret i Hellevad Kirke, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, den 30. september 1877. Hun er registreret med karaktererne, tg for Kundskab og mg for Opførsel. Hun ses vaccineret den 9. maj 1871 af Satterup.

Hun mødte Jens Nielsen

i

en

ung

alder. Han

var tre

år

yngre end

hende, men de blev

kærester, og de fik deres første to børn uden for ægteskabet, mens de boede i Buskhuset,

Brødland, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane).

De har formentligt ikke haft råd til at få

Kongebrev, hvorfor de valgte at ventet til Jens

Nielsen blev 21 år, inden de giftede sig, hvilket skete i Hammer Kirke den 5. juli 1887.

Efter de blev gift, boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de også tvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme sted den 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891.

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Nielssine Christine Jensen Forældre : <a href=n r . 3 4 J e n s A n d r e a s K n u d s e n og n r . 3 5 M a r e n J o h a n s e n Børn : Maren Christine Nielsen, Ane Josephine Caroline Nielsen, Anders Sofus Kristian Nielsen, Oluf Kristian Johannes Nielsen, Olga Josefine Petrea Nielsen, Ejnar Sofus Kristian Nielsen, Ludvig Sofus Kristian Nielsen, Elna Josefine Mar g rethe Nielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og n r . 8 R e j n h a r d t H a r r y G o d t f r e d C h r i s t i a n N i e l s e n Navn : Nielssine Christine Nielsen, født Jensen Født : 7. august 1863 i Biersted sogn, Kær Herred, Ålborg Amt. Døbt : Hjemmedøbt 10. august af pastor Holst Sørensen, og i Biersted Kirke den 15. Faddere november 1863. : 1. Maren Nielsen, gaardmand Anders Peter Andersens kone, 2. Pigen Gift Petronella Nielsen, 3. Barnets fader, 4. Indsidder Anders Andersen, 5. Ungkarl Lars Larsen, alle af Biersted. : 5. juli 1887 i Hammer Kirke med n r . 1 6 J e n s N i e l s e n . Stilling : Husmoder. Død : Dødsårsag : Nielssine Christine Jensen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev konfirmeret i Hellevad Kirke, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, den 30. september 1877. Hun er registreret med karaktererne, tg for Kundskab og mg for Opførsel. Hun ses vaccineret den 9. maj 1871 af Satterup. Hun mødte Jens Nielsen i en ung alder. Han var tre år yngre end hende, men de blev kærester, og de fik deres første to børn uden for ægteskabet, mens de boede i Buskhuset, Brødland, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane). De har formentligt ikke haft råd til at få K o n g e b r e v , hvorfor de valgte at ventet til Jens Nielsen blev 21 år, inden de giftede sig, hvilket skete i Hammer Kirke den 5. juli 1887. Efter de blev gift, boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de også tvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme sted den 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891. Leif Christensen Side 1 Redigeret 29-11-2010 " id="pdf-obj-0-220" src="pdf-obj-0-220.jpg">

Side 1

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

 • I 1894 boede de i Hollensted, Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, hvor deres

datter Olga blev født den 1. marts 1894, Ejnar den 25. april 1895 og Ludvig den 6. december 1896. Ludvig blev fremstillet i kirken der, den 26. december 1897.

 • I 1898 har de boet i Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg amt, da de ifølge Folketællingslisten

fra den 1. februar 1901 flyttede til Sulsted i 1899, og den sidste bopæl, inden de flyttede til Sulsted, er nævnt som Ajstrup.

 • I 1899 boede de i Bjørnens Mark, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg amt, hvor deres datter

Elna blev født den 3. december 1899 og fremstillet i Kirken der, den 19. december 1900. Endvidere blev deres datter Maren konfirmeret i Kirken der, den 24. april 1900.

 • I 1901 boede de fortsat i Bjørnens Mark, Sulsted sogn, jf. Folketællingslisten fra 1. februar

1901. Deres datter Luvine blev født der, den 20. oktober 1901. Hun blev hjemmedøbt, den 28. september 1902, og den 1. januar 1904 blev hun fremstillet i Sulsted Kirke. Deres søn Oluf blev konfirmeret i kirken der, den 2. oktober 1904.

Af Folketællingslisten 1901 fremgår endvidere, at hendes mand Jens Nielsen var daglejer ved agerbrug, og hun var husmoder. Ligeledes fremgår det, at ægteskabet er indgået i 1887, og at de i 1901 havde 6 levende børn og 2 børn, der var døde.

 • I 1905 boede de i Lindholm Hede, Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Rejnhardt blev født den 5. november 1905.

 • I 1906

boede de fortsat

i

Lindholm Hede, Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, jf.

Folketællingslisten fra 1. februar 1906. Det fremgår, at hendes mand var beskæftiget som daglejer ved landbrug.

 • I 1907 boede de i Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Rejnhardt blev fremstillet i Vadum Kirken, den 29. december 1907.

 • I 1908 boede de fortsat i Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres datter Olga blev konfirmeret i Vadum Kirke, den 26. april 1908.

 • I 1909 boede de i Lindholm, Nørre Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Ejnar blev konfirmeret der, den 4. april 1909.

 • I 1911 boede de i Nørre Sundby, Vestergade 47, Nørre Sundby sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Ludvig blev konfirmeret i Kirken der, den 2. april 1911.

 • I 1914 boede de i Holmene, Nørholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, hvor deres datter

Elna blev konfirmeret i Nørholm Kirke, den 19. april 1914, og deres datter Luvine blev konfirmeret i Kirken, den 3. oktober 1915.

 • I 1916

boede de fortsat

i

Holmene, Nørholm Sogn, Hornum

Herred,

Ålborg Amt,

jf.

Folketællingslisten fra den 1. februar 1916. Det fremgår, at hendes mands beskæftigelse var landbrug. Deres årsindtægt var noteret som 1500 kr., og de havde en formue på 6000 kr. For skatteåret 1916-17 skulle de betale 12,90 kr. i skat til Staten og 28,48 kr. i skat til

Kommunen. Deres døtre Elna og Luvine samt deres sønner Ejnar og Rejnhardt boede hjemme.

Deres datter Elna var lettere retarderet.

 • I 1917

boede

de

i

Hvorup, Nørre Sundby Sogn,

Kær

Herred, Ålborg

Amt,

da

de,

jf.

Folketællingslisten fra 1. februar 1921, var tilflyttet Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8e, 9d og 9f, i 1918 fra Hvorup. Endvidere fremgår det, at hendes mand var beskæftiget ved landbruget som gårdmand. Deres datter Elna og sønnen Rejnhardt boede fortsat hjemme.

 • I 1925 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, jf. Folketællingslisten fra 5. november 1925. Hendes mand Jens Nielsen står opført som gårdmand. Deres datter Elna boede fortsat hjemme.

Leif Christensen

Slægtstavle I 1894 boede de i Hollensted, Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, hvor deres datter

Side 2

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

I 1930 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8d, jf. Folketællingslisten fra 5. november 1930. Manden står opført som gårdejer. Deres datter Elna boede fortsat hjemme. Deres søn Rejnhardt står også opført som værende ansat som landarbejder hos sin fader. Deres søn Rejnhardt blev dog syg af bughindebetændelse i 1932 og døde på Ålborg Amtssygehus den 13. august 1932. Han blev begravet på Almen Kirkegård i Ålborg.

Kilde:

Overlevering af nr. 4 Egon Christensen. Kirkebøger fra sognene, Sulsted, Hammer, Hallund, Ajstrup, Sundby, Vadum, Nørre Sundby og Nørholm. Folketællinger fra Nørre Sundby 1906, Nørholm 1916 og Sønder Tranders 1921, 1925 og 1930

Foto af Jens Nielsen og Nielssine Kirstine Jensen og seks af deres børn

I 1930 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8d, jf. Folketællingslisten fra 5. november

Øverst til venstre står Rejnhardt som den første, derefter er det formentligt Olga, Ludvig, Elna og Ejnar Nederst til venstre er det formentligt Luvine efterfulgt af moderen Nielssine Christine og faderen Jens (fotoet er skaffet af nr. 4 Egon Christensen, der i 80.erne besøgte en af brødrene)

Jens Nielsen (16) og Nielssine Christine Nielsen, f. Jensen (17)

Børnene

1) 3) 5) 7) 9) Maren Christine Anders Sofus Kristian Nielsen * 15-08-1890 Olga Josefine Petrea
1)
3)
5)
7)
9)
Maren Christine
Anders Sofus Kristian
Nielsen
* 15-08-1890
Olga Josefine Petrea
Nielsen
* 01-03-1894
Ludvig Sofus Kristian
Nielsen
* 06-12-1896
Luvine Josefine
Nielsen
Kristine Nielsen
* 20-03-1886
* 20-10-1901
Buskhuset, Hammer
Sulsted, Kær
Hallund, Dr.lund
Hallund, Dr.lund
Sulsted, Kær
† 07-10-1890
Sulsted, Kær
(tvilling til nr. 4)
2)
4)
6)
8)
Ane Josephine Caroline
Nielsen
* 14-04-1887
Buskhuset, Hammer
† 28-04-1888
Sulsted
Oluf Kristian Johannes
Nielsen
* 15-08-1890
Sulsted, Kær
Ejnar Sofus Kristian
Nielsen
* 25-04-1895
Hallund, Dr. Lund
Elna Josefine Margrethe
Nielsen
* 03-12-1899
Sulsted, Kær
(tvilling til nr. 3)
10)
Rejnhardt Harry
Godtfred Christian
Nielsen
* 05-11-1905
Lindholm, Sundby, Kær
† 13-08-1932
Ålborg Amtssygehus
Leif Christensen
Side 3

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Kirkebog fødsel og dåb

No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn –

Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn 1863 side 145 nr. 14 for Nielssine Christine Jensen

No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn –

Udsnit af samme kirkebog vedr. fødselsregistrering, navn og forældre

No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn –

Udsnit af samme kirkebog vedr. - faddere

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn

Side 4

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Kirkebog konfirmation

No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164

Kirkebog 1871 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164 nr. 6 vedr. konfirmation for Nielssine Christine Jensen den 30. september 1877

No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164

Samme Kirkebog udklip venstre side

No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164

Samme Kirkebog udklip højre side

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side

Side 5

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1906

No. 17 Folketællingsliste 1906 FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10 Udsnit

FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10

No. 17 Folketællingsliste 1906 FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10 Udsnit

Udsnit af samme FT-1906

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1906 FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10

Side 6

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1916

No. 17 Folketællingsliste 1916 FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien er

FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien er registreret under mat.nr. 72b

(Sammen, men udskrift fra Statens Arkiver Dansk Data Arkiv)

Samtlige personer i husstanden

Aalborg, Hornum, Nørholm, Nørholm, Mtr. 72b, 17 Familie,

Der vises flg. felter:

FT-1916

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv.

Jens Nielsen, 7/3 1866, Gift, Husfader, Landbrug,

Kristine Nielsen, 7/8 1863, Gift, Husmoder,

Ejner Nielsen, 25/4 1896, Ugift, Barn, Rejnhardt Nielsen, 5/11 1906, Ugift, Barn, Elna Nielsen, 3/12 1899, Ugift, Barn, Luvine Nielsen, 20/10 1901, Ugift, Barn,

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1916 FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien

Side 7

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1921

No. 17 Folketællingsliste 1921 FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som nr.

FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som nr. 5

(Sammen, men udskrift fra Statens Arkiver Dansk Data Arkiv)

Samtlige personer i husstanden

Aalborg, Fleskum, Sønder Tranders, S. Tranders Kjær, Sønder Tranders Sogn, 8 e - 9 d - g f, 16, FT-1921, D2161

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Nielsen

7/5 1866

Gift

Husfader

Landbruger, Gårdejer

Sulsted Sogn, Aalborg Amt

Nielsine Christine Nielsen

9/8 1863 Gift
9/8 1863
Gift
Husmoder
Husmoder

Biersted Sogn, Aalborg Amt

Reinhardt Nielsen

5/11 1905

Ugift

Barn

Hvorup Sogn, Aalborg Amt

Elna Nielsen

3/12 1899

Ugift

Barn

Sulsted Sogn, Aalborg Amt

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1921 FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som

Side 8

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1925

No. 17 Folketællingsliste 1925 Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr.

Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr. 2 på listen

No. 17 Folketællingsliste 1925 Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr.

Samme Folketællingsliste - udklip

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1925 Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som

Side 9

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1930

No. 17 Folketællingsliste 1930 Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under

Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under matr.nr. 8d

No. 17 Folketællingsliste 1930 Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under

Samme Folketællingsliste i udklip

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1930 Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som

Side 10

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Ålborg amt, herreder og sogne

No. 17 Ålborg amt, herreder og sogne Nielssine Christine Nielsen er født i Biersted, Kær Herred,

Nielssine Christine Nielsen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev gift i Hammer sogn i 1887. De boede i Sulsted umiddelbart efter brylluppet.

Derefter flyttede/boede de følgende steder:

Lindholm - 1905 Vadum 1907 Lindholm 1909 Nørre Sundby 1911 Holmene, Nørholm 1914 Hvorup 1917 Sønder Tranders - 1918

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Ålborg amt, herreder og sogne Nielssine Christine Nielsen er født i Biersted, Kær

Side 11

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Forældre : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Mareng rethe Nielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og n r . 8 R e j n h a r d t H a r r y G o d t f r e d C h r i s t i a n N i e l s e n Navn : Nielssine Christine Nielsen, født Jensen Født : 7. august 1863 i Biersted sogn, Kær Herred, Ålborg Amt. Døbt : Hjemmedøbt 10. august af pastor Holst Sørensen, og i Biersted Kirke den 15. Faddere november 1863. : 1. Maren Nielsen, gaardmand Anders Peter Andersens kone, 2. Pigen Gift Petronella Nielsen, 3. Barnets fader, 4. Indsidder Anders Andersen, 5. Ungkarl Lars Larsen, alle af Biersted. : 5. juli 1887 i Hammer Kirke med n r . 1 6 J e n s N i e l s e n . Stilling : Husmoder. Død : Dødsårsag : Nielssine Christine Jensen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev konfirmeret i Hellevad Kirke, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, den 30. september 1877. Hun er registreret med karaktererne, tg for Kundskab og mg for Opførsel. Hun ses vaccineret den 9. maj 1871 af Satterup. Hun mødte Jens Nielsen i en ung alder. Han var tre år yngre end hende, men de blev kærester, og de fik deres første to børn uden for ægteskabet, mens de boede i Buskhuset, Brødland, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane). De har formentligt ikke haft råd til at få K o n g e b r e v , hvorfor de valgte at ventet til Jens Nielsen blev 21 år, inden de giftede sig, hvilket skete i Hammer Kirke den 5. juli 1887. Efter de blev gift, boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de også tvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme sted den 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891. " id="pdf-obj-11-7" src="pdf-obj-11-7.jpg">

Forældre

: nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen

Børn

: Maren Christine Nielsen, Ane Josephine Caroline Nielsen, Anders Sofus Kristian

Nielsen, Oluf Kristian Johannes Nielsen, Olga Josefine Petrea Nielsen, Ejnar Sofus Kristian Nielsen, Ludvig Sofus Kristian Nielsen, Elna Josefine Margrethe Nielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og nr. 8 Rejnhardt Harry Godtfred Christian Nielsen

Navn

: Nielssine Christine Nielsen, født Jensen

Født

: 7. august 1863 i Biersted sogn, Kær Herred, Ålborg Amt.

Døbt

: Hjemmedøbt 10. august af pastor Holst Sørensen, og i Biersted Kirke den 15.

Faddere

november 1863. : 1. Maren Nielsen, gaardmand Anders Peter Andersens kone, 2. Pigen

Gift

Petronella Nielsen, 3. Barnets fader, 4. Indsidder Anders Andersen, 5. Ungkarl Lars Larsen, alle af Biersted. : 5. juli 1887 i Hammer Kirke med nr. 16 Jens Nielsen.

Stilling

: Husmoder.

Død

:

Dødsårsag

:

Nielssine Christine Jensen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev konfirmeret i Hellevad Kirke, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, den 30. september 1877. Hun er registreret med karaktererne, tg for Kundskab og mg for Opførsel. Hun ses vaccineret den 9. maj 1871 af Satterup.

Hun mødte Jens Nielsen

i

en

ung

alder. Han

var tre

år

yngre end

hende, men de blev

kærester, og de fik deres første to børn uden for ægteskabet, mens de boede i Buskhuset,

Brødland, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane).

De har formentligt ikke haft råd til at få

Kongebrev, hvorfor de valgte at ventet til Jens

Nielsen blev 21 år, inden de giftede sig, hvilket skete i Hammer Kirke den 5. juli 1887.

Efter de blev gift, boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de også tvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme sted den 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891.

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Nielssine Christine Jensen Forældre : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35g rethe Nielsen, Luvine Josefine Kristine Nielsen og n r . 8 R e j n h a r d t H a r r y G o d t f r e d C h r i s t i a n N i e l s e n Navn : Nielssine Christine Nielsen, født Jensen Født : 7. august 1863 i Biersted sogn, Kær Herred, Ålborg Amt. Døbt : Hjemmedøbt 10. august af pastor Holst Sørensen, og i Biersted Kirke den 15. Faddere november 1863. : 1. Maren Nielsen, gaardmand Anders Peter Andersens kone, 2. Pigen Gift Petronella Nielsen, 3. Barnets fader, 4. Indsidder Anders Andersen, 5. Ungkarl Lars Larsen, alle af Biersted. : 5. juli 1887 i Hammer Kirke med n r . 1 6 J e n s N i e l s e n . Stilling : Husmoder. Død : Dødsårsag : Nielssine Christine Jensen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev konfirmeret i Hellevad Kirke, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, den 30. september 1877. Hun er registreret med karaktererne, tg for Kundskab og mg for Opførsel. Hun ses vaccineret den 9. maj 1871 af Satterup. Hun mødte Jens Nielsen i en ung alder. Han var tre år yngre end hende, men de blev kærester, og de fik deres første to børn uden for ægteskabet, mens de boede i Buskhuset, Brødland, Hammer Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, henholdsvis den 20. marts 1886 (Maren) og 14. april 1887 (Ane). De har formentligt ikke haft råd til at få K o n g e b r e v , hvorfor de valgte at ventet til Jens Nielsen blev 21 år, inden de giftede sig, hvilket skete i Hammer Kirke den 5. juli 1887. Efter de blev gift, boede de en periode i Sulsted, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres anden datter (Ane) døde den 28. april 1888. Mens de boede her, fik de også tvillingerne Anders og Oluf, der er født den 15. august 1890. Anders døde dog samme sted den 7. oktober 1890. Oluf blev fremstillet i Kirken i Sulsted den 26. december 1891. Leif Christensen Side 1 Redigeret 29-11-2010 " id="pdf-obj-11-178" src="pdf-obj-11-178.jpg">

Side 1

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

 • I 1894 boede de i Hollensted, Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, hvor deres

datter Olga blev født den 1. marts 1894, Ejnar den 25. april 1895 og Ludvig den 6. december 1896. Ludvig blev fremstillet i kirken der, den 26. december 1897.

 • I 1898 har de boet i Ajstrup Sogn, Kær Herred, Ålborg amt, da de ifølge Folketællingslisten

fra den 1. februar 1901 flyttede til Sulsted i 1899, og den sidste bopæl, inden de flyttede til Sulsted, er nævnt som Ajstrup.

 • I 1899 boede de i Bjørnens Mark, Sulsted Sogn, Kær Herred, Ålborg amt, hvor deres datter

Elna blev født den 3. december 1899 og fremstillet i Kirken der, den 19. december 1900. Endvidere blev deres datter Maren konfirmeret i Kirken der, den 24. april 1900.

 • I 1901 boede de fortsat i Bjørnens Mark, Sulsted sogn, jf. Folketællingslisten fra 1. februar

1901. Deres datter Luvine blev født der, den 20. oktober 1901. Hun blev hjemmedøbt, den 28. september 1902, og den 1. januar 1904 blev hun fremstillet i Sulsted Kirke. Deres søn Oluf blev konfirmeret i kirken der, den 2. oktober 1904.

Af Folketællingslisten 1901 fremgår endvidere, at hendes mand Jens Nielsen var daglejer ved agerbrug, og hun var husmoder. Ligeledes fremgår det, at ægteskabet er indgået i 1887, og at de i 1901 havde 6 levende børn og 2 børn, der var døde.

 • I 1905 boede de i Lindholm Hede, Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Rejnhardt blev født den 5. november 1905.

 • I 1906

boede de fortsat

i

Lindholm Hede, Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, jf.

Folketællingslisten fra 1. februar 1906. Det fremgår, at hendes mand var beskæftiget som daglejer ved landbrug.

 • I 1907 boede de i Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Rejnhardt blev fremstillet i Vadum Kirken, den 29. december 1907.

 • I 1908 boede de fortsat i Vadum Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres datter Olga blev konfirmeret i Vadum Kirke, den 26. april 1908.

 • I 1909 boede de i Lindholm, Nørre Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Ejnar blev konfirmeret der, den 4. april 1909.

 • I 1911 boede de i Nørre Sundby, Vestergade 47, Nørre Sundby sogn, Kær Herred, Ålborg Amt, hvor deres søn Ludvig blev konfirmeret i Kirken der, den 2. april 1911.

 • I 1914 boede de i Holmene, Nørholm Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt, hvor deres datter

Elna blev konfirmeret i Nørholm Kirke, den 19. april 1914, og deres datter Luvine blev konfirmeret i Kirken, den 3. oktober 1915.

 • I 1916

boede de fortsat

i

Holmene, Nørholm Sogn, Hornum

Herred,

Ålborg Amt,

jf.

Folketællingslisten fra den 1. februar 1916. Det fremgår, at hendes mands beskæftigelse var landbrug. Deres årsindtægt var noteret som 1500 kr., og de havde en formue på 6000 kr. For skatteåret 1916-17 skulle de betale 12,90 kr. i skat til Staten og 28,48 kr. i skat til

Kommunen. Deres døtre Elna og Luvine samt deres sønner Ejnar og Rejnhardt boede hjemme.

Deres datter Elna var lettere retarderet.

 • I 1917

boede

de

i

Hvorup, Nørre Sundby Sogn,

Kær

Herred, Ålborg

Amt,

da

de,

jf.

Folketællingslisten fra 1. februar 1921, var tilflyttet Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8e, 9d og 9f, i 1918 fra Hvorup. Endvidere fremgår det, at hendes mand var beskæftiget ved landbruget som gårdmand. Deres datter Elna og sønnen Rejnhardt boede fortsat hjemme.

 • I 1925 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, jf. Folketællingslisten fra 5. november 1925. Hendes mand Jens Nielsen står opført som gårdmand. Deres datter Elna boede fortsat hjemme.

Leif Christensen

Slægtstavle I 1894 boede de i Hollensted, Hallund Sogn, Dronninglund Herred, Hjørring Amt, hvor deres datter

Side 2

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

I 1930 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8d, jf. Folketællingslisten fra 5. november 1930. Manden står opført som gårdejer. Deres datter Elna boede fortsat hjemme. Deres søn Rejnhardt står også opført som værende ansat som landarbejder hos sin fader. Deres søn Rejnhardt blev dog syg af bughindebetændelse i 1932 og døde på Ålborg Amtssygehus den 13. august 1932. Han blev begravet på Almen Kirkegård i Ålborg.

Kilde:

Overlevering af nr. 4 Egon Christensen. Kirkebøger fra sognene, Sulsted, Hammer, Hallund, Ajstrup, Sundby, Vadum, Nørre Sundby og Nørholm. Folketællinger fra Nørre Sundby 1906, Nørholm 1916 og Sønder Tranders 1921, 1925 og 1930

Foto af Jens Nielsen og Nielssine Kirstine Jensen og seks af deres børn

I 1930 boede de fortsat i Sønder Tranders sogn, mat.nr. 8d, jf. Folketællingslisten fra 5. november

Øverst til venstre står Rejnhardt som den første, derefter er det formentligt Olga, Ludvig, Elna og Ejnar Nederst til venstre er det formentligt Luvine efterfulgt af moderen Nielssine Christine og faderen Jens (fotoet er skaffet af nr. 4 Egon Christensen, der i 80.erne besøgte en af brødrene)

Jens Nielsen (16) og Nielssine Christine Nielsen, f. Jensen (17)

Børnene

1) 3) 5) 7) 9) Maren Christine Anders Sofus Kristian Nielsen * 15-08-1890 Olga Josefine Petrea
1)
3)
5)
7)
9)
Maren Christine
Anders Sofus Kristian
Nielsen
* 15-08-1890
Olga Josefine Petrea
Nielsen
* 01-03-1894
Ludvig Sofus Kristian
Nielsen
* 06-12-1896
Luvine Josefine
Nielsen
Kristine Nielsen
* 20-03-1886
* 20-10-1901
Buskhuset, Hammer
Sulsted, Kær
Hallund, Dr.lund
Hallund, Dr.lund
Sulsted, Kær
† 07-10-1890
Sulsted, Kær
(tvilling til nr. 4)
2)
4)
6)
8)
Ane Josephine Caroline
Nielsen
* 14-04-1887
Buskhuset, Hammer
† 28-04-1888
Sulsted
Oluf Kristian Johannes
Nielsen
* 15-08-1890
Sulsted, Kær
Ejnar Sofus Kristian
Nielsen
* 25-04-1895
Hallund, Dr. Lund
Elna Josefine Margrethe
Nielsen
* 03-12-1899
Sulsted, Kær
(tvilling til nr. 3)
10)
Rejnhardt Harry
Godtfred Christian
Nielsen
* 05-11-1905
Lindholm, Sundby, Kær
† 13-08-1932
Ålborg Amtssygehus
Leif Christensen
Side 3

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Kirkebog fødsel og dåb

No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn –

Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn 1863 side 145 nr. 14 for Nielssine Christine Jensen

No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn –

Udsnit af samme kirkebog vedr. fødselsregistrering, navn og forældre

No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn –

Udsnit af samme kirkebog vedr. - faddere

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Kirkebog – fødsel og dåb Kirkebog 1845-1874 for Sulsted Kirke vedr. fødte kvindekøn

Side 4

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Kirkebog konfirmation

No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164

Kirkebog 1871 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164 nr. 6 vedr. konfirmation for Nielssine Christine Jensen den 30. september 1877

No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164

Samme Kirkebog udklip venstre side

No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side 164

Samme Kirkebog udklip højre side

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Kirkebog – konfirmation Kirkebog 1871 – 1881 for Hellevad Kirke, Dronninglund, Hjørring, side

Side 5

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1906

No. 17 Folketællingsliste 1906 FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10 Udsnit

FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10

No. 17 Folketællingsliste 1906 FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10 Udsnit

Udsnit af samme FT-1906

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1906 FT-1906 for Nørresundby-Lindholm for familien, der er registreret som nr. 10

Side 6

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1916

No. 17 Folketællingsliste 1916 FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien er

FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien er registreret under mat.nr. 72b

(Sammen, men udskrift fra Statens Arkiver Dansk Data Arkiv)

Samtlige personer i husstanden

Aalborg, Hornum, Nørholm, Nørholm, Mtr. 72b, 17 Familie,

Der vises flg. felter:

FT-1916

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv.

Jens Nielsen, 7/3 1866, Gift, Husfader, Landbrug,

Kristine Nielsen, 7/8 1863, Gift, Husmoder,

Ejner Nielsen, 25/4 1896, Ugift, Barn, Rejnhardt Nielsen, 5/11 1906, Ugift, Barn, Elna Nielsen, 3/12 1899, Ugift, Barn, Luvine Nielsen, 20/10 1901, Ugift, Barn,

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1916 FT-1916 for Nørholm, Nørholm sogn, Hornum herred, Ålborg amt, hvor familien

Side 7

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1921

No. 17 Folketællingsliste 1921 FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som nr.

FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som nr. 5

(Sammen, men udskrift fra Statens Arkiver Dansk Data Arkiv)

Samtlige personer i husstanden

Aalborg, Fleskum, Sønder Tranders, S. Tranders Kjær, Sønder Tranders Sogn, 8 e - 9 d - g f, 16, FT-1921, D2161

Navn:

Alder:

Civilstand:

Stilling i husstanden:

Erhverv:

Fødested:

Jens Nielsen

7/5 1866

Gift

Husfader

Landbruger, Gårdejer

Sulsted Sogn, Aalborg Amt

Nielsine Christine Nielsen

9/8 1863 Gift
9/8 1863
Gift
Husmoder
Husmoder

Biersted Sogn, Aalborg Amt

Reinhardt Nielsen

5/11 1905

Ugift

Barn

Hvorup Sogn, Aalborg Amt

Elna Nielsen

3/12 1899

Ugift

Barn

Sulsted Sogn, Aalborg Amt

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1921 FT-1921 fra Sønder Tranders sogn for familien, der er registreret som

Side 8

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1925

No. 17 Folketællingsliste 1925 Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr.

Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr. 2 på listen

No. 17 Folketællingsliste 1925 Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som nr.

Samme Folketællingsliste - udklip

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1925 Folketællingsliste fra 5. november 1925 for familien, der er registreret som

Side 9

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Folketællingsliste 1930

No. 17 Folketællingsliste 1930 Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under

Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under matr.nr. 8d

No. 17 Folketællingsliste 1930 Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som under

Samme Folketællingsliste i udklip

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Folketællingsliste 1930 Folketællingsliste fra 5. november 1930 for familien, der er registreret som

Side 10

Redigeret 29-11-2010

Slægtstavle

No. 17 Ålborg amt, herreder og sogne

No. 17 Ålborg amt, herreder og sogne Nielssine Christine Nielsen er født i Biersted, Kær Herred,

Nielssine Christine Nielsen er født i Biersted, Kær Herred, Ålborg Amt. Hun blev gift i Hammer sogn i 1887. De boede i Sulsted umiddelbart efter brylluppet.

Derefter flyttede/boede de følgende steder:

Lindholm - 1905 Vadum 1907 Lindholm 1909 Nørre Sundby 1911 Holmene, Nørholm 1914 Hvorup 1917 Sønder Tranders - 1918

Leif Christensen

Slægtstavle No. 17 Ålborg amt, herreder og sogne Nielssine Christine Nielsen er født i Biersted, Kær

Side 11

Redigeret 29-11-2010

 

Slægtstavle

 

No. 17 Eftertavlen for forældrene

 

Jens Andreas Knudsen (34) og hustru Maren Johansen (35)

 

og udlagt barnefader Christen Pedersen

Børn

Barn

Slægtstavle No. 17 Eftertavlen for forældrene <a href=M a r e n J o h a n s e n ( 3 5 ) Jens Andreas Knudsen (34) og hustru Maren Johansen (35) og udlagt barnefader Christen Pedersen Børn Barn 1) 2) 3) 4) 5) 6) Gundhild Marie Mette Marie Johane Cathrine Gertrud Marie Nielsine Christine Petrea Knudsen Christensen Knudsen Jensen Jensen Jensen (17) 15-04-1869 * 31-10-1850 * 01-12-1857 * 22-09-1860 * 22-09-1860 * 07-08-1863 Hellevad, Hjørring Ussinggård, Vejle Horsens, Ska.borg Biersted, Ålborg Biersted, Ålborg Biersted, Ålborg † † † (Tvilling til nr. 4) Tvilling til nr. 3) † (født uden for G 18-04-1884 † † G 05-07-1887 med ægteskabet) Søren Christian J e n s N i e l s e n ( 1 6 ) Sørensen * 07-05-1866 * 28-09-1856 Sulsted, Ålborg Understed, Hjørring † † Børnebørn 2) 5) 2-1) Kristine Sørensen * 29-01-1884 Hellevad, Hjørring 5-1) Maren Christine Nielsen * 20-03-1886 † Buskhuset, Hammer † 2-2) Anine Maria Sørensen * 23-09-1886 Hellevad, Hjørring 5-2) Ane Josephine Caroline Nielsen † 28-04-1888 † * 14-04-1887 2-3) Jens Kristian Sørensen Buskhuset, Hammer * 27-01-1888 Hellevad, Hjørring Sulsted † 5-3) Anders Sofus Kristian Nielsen * 15-08-1890 Sulsted, Kær † 07-10-1890 Sulsted, Kær (tvilling til nr. 4) 5-4) Oluf Kristian Johannes Nielsen * 15-08-1890 Sulsted, Kær † (tvilling til nr. 3) 5-5) Olga Josefine Petrea Nielsen * 01-03-1894 Hallund, Dr.lund † G 10-04-1923 i Malling Kirke med Søren Alfred Kristensen * 11-06-1896 Malling † 5-6) Ejnar Sofus Kristian Nielsen * 25-04-1895 Hallund, Dr. Lund † Leif Christensen Redigeret 19-11-2010 Side 12 " id="pdf-obj-22-44" src="pdf-obj-22-44.jpg">
         

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Gundhild Marie

Mette Marie

Johane Cathrine

Gertrud Marie

Nielsine Christine

Petrea Knudsen

Christensen

Knudsen

Jensen

Jensen

Jensen (17)

15-04-1869

* 31-10-1850

* 01-12-1857

* 22-09-1860

* 22-09-1860

* 07-08-1863

Hellevad, Hjørring

Ussinggård, Vejle

Horsens, Ska.borg

Biersted, Ålborg

Biersted, Ålborg

Biersted, Ålborg

(Tvilling til nr. 4)

Tvilling til nr. 3)

 

(født uden for

G 18-04-1884

G 05-07-1887 med

 

ægteskabet)

Søren Christian

 

Sørensen

* 07-05-1866

* 28-09-1856

 

Sulsted, Ålborg

Understed, Hjørring

 

Børnebørn

     
 

2)

5)

2-1) Kristine Sørensen * 29-01-1884 Hellevad, Hjørring

 

5-1) Maren Christine Nielsen * 20-03-1886

 

Buskhuset, Hammer

 

 

2-2) Anine Maria Sørensen * 23-09-1886 Hellevad, Hjørring

 

5-2) Ane Josephine Caroline Nielsen

† 28-04-1888

 

* 14-04-1887

2-3) Jens Kristian Sørensen

 

Buskhuset, Hammer

* 27-01-1888 Hellevad, Hjørring

Sulsted

5-3) Anders Sofus Kristian Nielsen * 15-08-1890 Sulsted, Kær

 
 

† 07-10-1890

Sulsted, Kær (tvilling til nr. 4)

5-4) Oluf Kristian Johannes Nielsen * 15-08-1890 Sulsted, Kær

(tvilling til nr. 3)

 

5-5) Olga Josefine Petrea Nielsen * 01-03-1894 Hallund, Dr.lund

G 10-04-1923 i Malling Kirke med Søren Alfred Kristensen * 11-06-1896 Malling

 

5-6) Ejnar Sofus Kristian Nielsen * 25-04-1895 Hallund, Dr. Lund

 
 
†

Leif Christensen

 

Redigeret 19-11-2010

 

Side 12

Slægtstavle

Oldebørn

5-7) Ludvig Sofus Kristian Nielsen * 06-12-1896 Hallund, Dr.lund

5-8) Elna Josefine Margrethe Nielsen * 03-12-1899 Sulsted, Kær Ugift

5-9) Luvine Josefine Kristine Nielsen * 20-10-1901 Sulsted, Kær

* 05-11-1905

Lindholm, Sundby, Kær

† 13-08-1932

Ålborg Amtssygehus

Ugift

Oldebørn 5-7) Ludvig Sofus Kristian Nielsen * 06-12-1896 Hallund, Dr.lund † 5-8) Elna Josefine Margrethe Nielsen5 - 1 0 ) R e j n h a r d t H a r r y G o d t f r e d C h r i s t i a n N i e l s e n ( 8 ) * 05-11-1905 Lindholm, Sundby, Kær † 13-08-1932 Ålborg Amtssygehus Ugift ( b a r n m e d H e l g a A n n e t t e C h r i s t i a n e C h r i s t e n s e n ( 9 ) 5-10) 5 - 1 0 - 1 ) E g o n C h r i s t e n s e n ( 4 ) * 05-03-1924 Romdrup, Nørre Tranders † 23-10-1993 Hobro G 11-09-1945 med M a r y K r i s t e n s e n ( 5 ) * 08-05-1924 Sønder Onsild, Onsild † 03-12-2008 Hobro ( S e m e r e f r a d e n n e s t r e n g u n d e r n r . 1 0 ) " id="pdf-obj-23-120" src="pdf-obj-23-120.jpg">

5-10)

* 05-03-1924 Romdrup, Nørre Tranders

† 23-10-1993

Hobro G 11-09-1945 med

* 08-05-1924 Sønder Onsild, Onsild

† 03-12-2008

Hobro

Leif Christensen

Slægtstavle Oldebørn 5-7) Ludvig Sofus Kristian Nielsen * 06-12-1896 Hallund, Dr.lund † 5-8) Elna Josefine Margrethe5 - 1 0 ) R e j n h a r d t H a r r y G o d t f r e d C h r i s t i a n N i e l s e n ( 8 ) * 05-11-1905 Lindholm, Sundby, Kær † 13-08-1932 Ålborg Amtssygehus Ugift ( b a r n m e d H e l g a A n n e t t e C h r i s t i a n e C h r i s t e n s e n ( 9 ) 5-10) 5 - 1 0 - 1 ) E g o n C h r i s t e n s e n ( 4 ) * 05-03-1924 Romdrup, Nørre Tranders † 23-10-1993 Hobro G 11-09-1945 med M a r y K r i s t e n s e n ( 5 ) * 08-05-1924 Sønder Onsild, Onsild † 03-12-2008 Hobro ( S e m e r e f r a d e n n e s t r e n g u n d e r n r . 1 0 ) Leif Christensen Side 13 Redigeret 19-11-2010 " id="pdf-obj-23-216" src="pdf-obj-23-216.jpg">

Side 13

Redigeret 19-11-2010