You are on page 1of 119

Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Søren Christian Christensen


Levnedsbeskrivelse
1875 – 1965

Redigeret og udgivet af

Leif & Henny Christensen

Omslag
Symboliserer slægtens forgreninger
Fotografisk trækrone mod grønlig baggrund
v/Leif Christensen

Udgivet digitalt og i bogform

Internet
helec.dk/Levnedsbeskrivelser.html

Trykkeri
Solentro, Malmø, Sverige

2. udgave

København, den 28. juli 2020

Leif Christensen 1
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

No. 18
Søren Christian Christensen

Søren Christian Christensen,1936 – privat foto

Forældre : nr. 36 Anders Peder Christensen og nr. 37 Christiane Samuelsen.

Børn : Niels Jensen Christensen, Helga Annette Kristiane Christensen (9) Reinhold Christensen, Edit Christen-
sen og tvillingerne Kamma og Ingeborg Christensen.

Navn : Søren Christian Christensen


Født : 25. september 1875 i Lovisegaards Hus, Gudum Kær, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Døbt : 26. december 1875 i Gudum Kirke, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Faddere : Arvefæster Søren Christian Nielsen (Sognefoged) og hustru Christiane Nielsen i Lovisegaard, Pigen
Jensine Sørensen i Sejlflod, Slagter Rasmus Christensen i Lillevorde og Indsidder Jens Rasmussen på
Gudumlunds Fabrik.
Gift : 12. november 1902 i Romdrup Kirke med Marthine Jensen (19)
Stilling : Tjenestekarl, indsidder, daglejer, husejer, arbejdsmand, mælkemand og kreaturdriver.
Død : 22. januar 1965 i Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Begravet fra Romdrup Kirke den 27. januar 1965.
Dødsårsag : Alderdom – blev 89 år og 4 måneder gammel.

Søren Christian Christensen blev født den 25. september 1875 i Lovisegaards Hus, i
Gudum Kær, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, hvor hans forældre var
arbejdsmand og parcellist Anders Peder Christensen (36) og hustru Christiane
Samuelsen (37). (Kirkebog 1868-1892, fødte mandskøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1880 boede familien i et hus i Lillevorde by og sogn og bestod af


Husfader og Arbeidsmand Anders (Peder) Christensen (36), 37 år, født i Mou, hans
Hustru Christiane Christensen (37), født Samuelsen, 29 år, født i Gudum, datteren Gudum Kirke
Christine Christensen, 6 år, født i Mou, sønnen Søren (Christian) Christensen, 4 år, Fra lc.geoview.info v/ Claude David
født i Gudum og datteren Marie (Kirstine) Christensen, 2 år, født i Gudum (Folketællingen fra 1. februar 1880 for Lillevorde Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt).

10 år senere, den 1. februar 1890, boede Søren Christjan (Christian) Christensen, 14 år, fortsat i Lillevorde sammen med
sin familie, der bestod af faderen, indsidder Anders Peder Christensen (36), 47 år, moderen, husmoder Kristjane
(Christiane) Christensen (37), 39 år, søstrene Marie Kjerstine Christensen, 12 år, og Ane Dorthea Christensen, 2 år.
(Folketællingslisten fra 1. februar 1890 for Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Leif Christensen 2
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Søren Christian Christensen havde, ifølge personlig overlevering fra Christian Madsen (oldebarn til nr. 72 og 73), sin
skolegang i Gudumholm Skole, hvor han gik, indtil han blev 14½ år gammel og skulle konfirmeres. I Lillevorde Sogns
Kirkebog står der, at Søren Kristian (Christian) Kristensen (Christensen), Lillevorde Kær, blev konfirmeret den 13. april
1890 i Gudum Kirke, og hans forældre var registreret som indsidder Anders Peter (Peder) Kristensen (Christensen) og
hustru Kristiane (Christiane) Samuelsen af Lillevorde Kær. Det fremgår endvidere af Kirkebogen, at Søren Christian
Christensen er født i Lovisegaards Hus den 25. september 1875 og døbt i Kirken den 26. december samme år. Hans
standpunktskarakterer er g for kundskab og mg for opførsel. (Kirkebogen 1871-1891, konfirmerede drenge, side 178, nr. 1 for 1890,
Lillevorde By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Efter konfirmationen (i april 1890) blev Søren Christian Christensen slagterlærling hos hans faders gode ven, Slagter
Rasmus Christensen, i Lillevorde. Det var dog ikke noget Søren Christian Christensen brød sig særligt meget om, så han
stoppede efter nogle få års læretid, og før han blev udlært. Derefter tog han tjeneste som tjenestekarl på forskellige
gårde i Lillevorde.

I 1893 blev Søren Christian Christensen indskrevet i Lægdsrulle i 5. Udskrivningskreds i Ålborg, Sogn nr. 426, Lillevorde,
løbenr. 5, opslag 342. Det fremgår, at han er født den 25. september 1875 i Gudum som søn af Indsidder Anders Peter
(Peder) Christensen. I bemærkningerne er det skrevet ”1898 Utspas”, der betyder, at han i 1898 fik et
utjenstdygtighedspas, hvilket vil sige, at han var uegnet til soldat og ikke skulle udføre værnepligt. Årsagen er dog ikke
nævnt, som det ses.

Udklip fra Lægdsrullen, 5. Udskrivningskreds i perioden 1860-1931, Sogn 426, Lillevorde, løbenr. 5, opslag 342.
Fra Statens Arkiver – arkivskaber, Indenrigsministeriets 2. Kontor, Justitsministeriet, Færdselssikkerhedsafdelingens 2. kontor

Den 10. september 1893 boede Søren fortsat i Lillevorde, da han på det tidspunkt stod fadder til sin niece Astrid
Kristine Nielsen’s dåb i Sejlflod Kirke, og det fremgår af Kirkebogen, at Søren kom fra Lillevorde. På et tidspunkt efter
september 1893 rejste Søren til Storvorde, hvor han alt overvejende sandsynligt opholdt sig indtil 1899, hvor han, jf.
Folketællingen, flyttede fra Storvorde til Romdrup.

Den 1. februar 1901 var han tjenestetyende på gården Staaholm (Stoholm) (matr.nr.
18a i Romdrup, tæt på Romdrupvej) hos Peder Nielsen’s enke, Anne Sofie Nielsen, født
Winther. Det fremgår af folketællingen, at han var tilflyttet kommunen i 1899, hvor
han var kommet fra Storvorde. (Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn,
Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Den 1. februar 1901 boede den øvrige del af familien i Sejlflod på matr.nr. 40L, hvortil
de må være flyttet til i løbet af 1890’erne, alt overvejende sandsynligt før den 30.
april 1893, hvor Søren’s niece, Astrid Kristine Nielsen blev født i hjemmet i Sejlflod
den 30. april 1893.

Den hjemmeboende familien bestod af Husfaderen Anders (Peder) Christensen (36),


født 21. april 1841 i Mou, der var daglejer ved Agerbrug, hans hustru Kristiane
(Christiane) Christensen (Samuelsen) (37), født 18. februar 1850 i Gudum, der var
Husmoder, en datter Marie (Kirstine) Christensen, født 11. november 1877 i Gudum,
Søren Christian som ung mand
der var Tyende, et plejebarn Astrid (Kristine) Nielsen, født 30. april 1893 i Seilflod
Fra Else Birte Jensen 4-1-1 (barnebarn - Christine Christensen’s barn), og et plejebarn Petra (Kristine Marie) Madsen,
født 6. marts 1900 i Seilflod (barnebarn - Marie Kirstine Christensen’s barn). Det er
noteret, at forældrenes ægteskab er indgået i 1873, og at der er 4 børn i ægteskabet. (Folketælling fra 1. februar 1901 for
Sejlflod Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I løbet af 1901 efter februar måned flyttede familien til Gudumholm, hvor faderen havde købt et lille landbrugssted,
matr.nr. 11d, der lå ved Den Store Sluse i Gudumholm, hvor igennem Lindenborg å løb i Gudumholm. Husmandsstedet
blev kaldt Slusegården, og den var ikke stor, ca. 7 – 8 tdr. land med to køer.

Leif Christensen 3
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Søren Christian Christensen, der indrejste i Romdrup i 1899, mødte under sit ophold der, den unge og smukke Marthine
Jensen. De blev gode venner og kærestefolk, som førte til, at de blev gift den 12. november 1902 i Romdrup Kirke. På
det tidspunkt var Søren, jf. Kirkebogen, arbejdsmand i Gudumholm, hvortil han var flyttet formentligt – efter
folketællingen – i løbet af 1901, og han har alt overvejende sandsynligt boet hjemme hos sine forældre.

I Kirkebogen er de registreret som Søren Christian Christensen, født den 25. september
1875 i Gudum Sogn, Fleskum Herred, arbejdsmand i Gudumholm, som søn af husejer
Anders Peter (Peder) Christensen (36) og Hustru Christiane Samuelsen (37) i
Gudumholm, og

Sypige Marthine Jensen (19), født 28. juli 1877 på Romdrup Nørkær, som datter af
parcellist Niels Jensen (38) og hustru Mette Kirstine Christensen (39) på Romdrup
Romdrup Kirke – Privat foto Nørkær. Forloverne var husejer Anders Peter (Peder) Christensen (36) (gommens fader) i
Gudumholm og Mølleejer Christen Nielsen (Clausen) i Romdrup.

Tillysningen blev bestilt den 18. oktober 1902, og fandt sted den 19. og 26. okto-
ber samt 2. november 1902, og vielsen blev foretaget den 12. november 1902 af
sognepræst Andreas Immanuel Fich i Romdrup Kirke. (Kirkebogen 1892-1910, viede, side
169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

Hvor ægteparret bosatte sig lige efter deres vielse er ikke umiddelbart
dokumenteret, ligesom de ikke er fundet i folketællingen for 1906 vedrørende
Romdrup. Imidlertid skulle de i henhold til den personlige overlevering fra
barnebarnet Egon Christensen (4) have bosat sig i Romdrup umiddelbart efter
brylluppet, hvor de lejede (var indsidder af) et hus.

Ifølge folketællingen 1921 flyttede Søren Christian Christensen imidlertid først til
kommunen igen i 1903. Søren Christian Christensen og Marthine Jensen (19) fik
børn, der er født i henholdsvis i 1903, 1904 og 1906 i Romdrup, og det fremgår af
kirkebogen, at forældrene boede i Romdrup. De kan således godt have været
borte fra kommunen fra efter brylluppet til 1903, men det er ikke på nogen måde
dokumenteret.

De boede som indsiddere i Romdrup, indtil Søren Christian Christensen, fik råd til Marthines og Sørens bryllupsbillede
at bygge sit eget hus, hvilket han fik på et eller andet tidspunkt før 1916, hvor han Fra Else Birte Jensen 4-1-1

i folketællingen i februar står opført som husejer, og ifølge Tinglysningsbogen, er huset tinglyst den 2. september 1916.
Jf. overleveringer mv. er det alt overvejende sandsynligt, at huset er bygget noget tidligere form. i 1912/13, men der er
ikke fundet dokumentation for dette.

Han var så heldig, at han i forbindelse med Ålborg Dyrskue vandt hovedpræmien, et hestekøretøj, som han solgte og
således fik råd til at bygge et hus for på Romdrup Bakke nr. 3, matr.nr. 51, hvor de boede resten af deres liv, (huset blev
revet ned i 1989 og ny bygning opført i 1990/91 på Romdrup Bakke nr. 3, 9270 Klarup matr.nr. 51).

Det var hans svigermoder Mette Kirstine Christensen (39), der havde fået 1 krone med til dyrskuet, for hvilket hun
skulle trække et lod for Søren Christian Christensen, og heldet var med dem, og han vandt hovedpræmien. Efter
overrækkelsen af præmien satte Mette Kirstine Christensen sig op i vognen og hastede hjem til Søren Christian
Christensen kørende som sjældent set af en kvinde samtidig med, at hun slog knald med pisken, hvilket så sandelig også
var et særsyn for en kvinde på dette tidspunkt.

Søren Christian’s og Marthine’s nye hus, ca. 1912/13 – Romdrup Kirke i baggrunden
Fra arkiv.dk – Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup

Leif Christensen 4
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

I nogle år efter brylluppet fortsatte Søren Christian Christensen med at


arbejde som tjenestekarl, daglejer og arbejdsmand rundt omkring på
forskellige gårde, og hvor der ellers var til at få arbejde. Senere begyndte han
dog som en slags selvstændig at drive og trække forskellige kreaturer fra og til
kreaturmarkedet (Kvægtorvet) i Ålborg hver tirsdag og hver lørdag for
oplandets bønder i det østlige Himmerland.

I en høj alder begyndte han også som mælkemand og fortsatte med det, indtil
mejeriet i Romdrup blev nedlagt i november 1942, men da var han også
blevet så gammel, at han kunne få aldersrente (folkepensionsalderen blev i 1936
ændret fra 65 til 60 år, men igen i 1946 ændret fra 60 til 65 år). Ålborg Kvægtorv, ca. 1920-40
Fra Ålborg Stadsarkiv

Søren Christian Christensen kom sammen med mejeribestyrer Ole Anton Olsen (fik navneforandring i 1906 til Ole Holsko),
trods det at denne kun kom sammen med de store bønder på egnen, men det skyldtes, at Søren’s hustru Marthine
Jensen (19) var søster til mejeribestyrerens kone Laurine Marie Jensen.

Når der var sammenkomster hos mejeribestyreren, hvilket der som regel var, når bønderne hentede mælkepenge en
gang om måneden, blev der altid spillet meget kort. Søren Christian Christensen havde jo ikke så mange penge at rutte
med, men han var en såkaldt ”fedtspiller” og tog aldrig nogen chance, hvorfor han næsten altid vandt.

Søren Christian Christensen’s plejesøn, Egon Christensen (4), kunne specielt huske en gang, de gik hjem fra en
sammenkomst hos mejeribestyreren, hvor Marthine Jensen (19) var meget vred, fordi Søren Christian Christensen
havde spillet kort, men dertil svarede Søren: ”Men jeg vandt da 30 kr.”, hvilket var rigtig mange penge dengang. Det var
jo heller ikke det, Marthine Jensen (19) var gal over. Nej, hun var gal over, at hvis han nu havde tabt pengene, så havde
de været slemt stillet i meget, meget lang tid.

Ifølge Egon Christensen (4), som boede hos sine bedsteforældre, indtil han blev konfirmeret i 1938, var hans bedstefar
og bedstemor rigtige dejlige og hjertevarme mennesker, der havde det rigtigt godt sammen og var meget hjælpsomme
og kærlige over for andre mennesker.

Søren Christian Christensen var med i ledelsen af Romdrup Afholdsforening i mange år (Afholdsforeningsarbejde var meget
udbredt i Nordjylland og Himmerland i sidste halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet).

Jf. Folketællingslisterne boede familien i Romdrup by, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, ved folketællingen i
1911 til og med sidste tilgængelige folketællingen i 1930. Af særlige bemærkninger noteret i forbindelse med
folketællingerne, kan nævnes, at de i 1916-tællingen var noteret som husejer, og at deres årlige indkomst var 400 kr.,
hvoraf de betalte 0 kr. i skat til staten og 2 kr. i skat til kommunen.

I 1921-tællingen er det noteret, at arbejdsmand Søren Christian Christensen tog bopæl i kommunen i 1903. De er
noteret med korrekte fødselsdatoer, men med forkerte fødselsår med + 1 år.

I 1930-tællingen fremgår det, at de havde et plejebarn, Egon Christensen (4), født 5. marts 1923 (Han er født i 1924, og
det er deres barnebarn, moder er Helga Annette Kristiane Christensen (9)). Endvidere fremgår det, at de blev gift i 1902 og fik 5
børn, hvoraf de 2 var døde (dette er heller ikke korrekt, de fik 6 børn, og der var 3 børn, der døde). Det fremgår
ligeledes, at Marthine Jensen var invalideret (hun havde en slem leddegigt, der deformerede hendes led). Søren Christian
Christensen var i øvrigt og formentligt i den anledning medstifter af Folke- og Invalidepensionist Foreningen i Romdrup.
(Folketællingen fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt).

I ægteskabet blev der født i alt 6 børn, hvoraf de 3 døde kort tid efter fødslen, 1 søn døde efter et par dage og inden
dåbshandlingen, og tvillingerne døde på Aalborg Amtssygehus få timer efter fødslen, ligeledes uden at blive døbt.

Deres børn:

1 - Niels Jensen Christensen, født den 18-10-1903 i Romdrup, død den 29-05-1995 i Romdrup.
2 - Helga Annette Kristiane Christensen (9), født den 11-12-1904 i Romdrup, død den 28-05-1967 i Ålborg.
3 - Reinhold Christensen, født den 17-03-1906 i Romdrup, død den 19-03-1906 og begravet fra Romdrup Kirke den 25-03-1906.
4 - Edit Nora Christensen, født den 03-08-1907 i Romdrup, død den 26-05-1998 i Godthåb.
- og tvillingerne
5 - Kamma Christensen, født den 15-03-1915 på Aalborg Amtssygehus, Budolfi Sogn, død 6 timer efter fødslen.
6 - Ingeborg Christensen, samme som ovennævnt, dog levede hun kun en ½ time. De blev begravet fra Romdrup Kirke den 17-03-1915.

Leif Christensen 5
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Fra v. Marthine, Helga Anette Christiane, Edit, Søren Christian og Niels Jensen foran deres nye hus omkring 1912/13
Privat foto

Ud over deres egne børn, havde de som nævnt deres barnebarn, Egon Christensen (4), i pleje, da hans moder Helga
Annette Kristiane Christensen (9) ikke kunne tage sig af ham. Egon Christensen (4) var født som et uægte barn, og da
Helga var nødt til at arbejde som tjenestepige, havde hun ingen mulighed for også at have et lille barn at passe.

Deres plejebarn, Egon Christensen (4), fortsatte dog med at bo hos sine bedsteforældre hele sin barndom, også selvom
hans moder Helga Anette Christiane Christensen senere giftede sig i 1930 med Kristian Nielsen og bosatte sig i Ålborg.

Marthine Jensen og Søren Christian Christensen i 1936 - Privat foto

Søren Christian Christensen’s hustru Marthine Christensen (19) døde i hjemmet den 28. april 1937. Kort før sin død
kaldte hun på sin mand og meddelte, at han skulle samle alle børnene og lægen, for nu var det tiden, at hun skulle dø.

Børnene nåede alle at komme hjem og sige farvel, men lægen nåede ikke frem, inden Mathilde var død. Barnebarnet,
Egon Christensen (4), var der også, men han var kun 13 år og meget chokeret over det, der skete, så han turde ikke gå
ind til Marthine og sige farvel.

Søren Christian Christensen’s hustru Marthine Christensen (19) blev begravet den 2. maj 1937 fra Romdrup Kirke.

Efter sin hustrus død blev Søren Christian Christensen boende i sit hus på Romdrup Bakke sammen med sit barnebarn
Egon Christensen (4) og sin søn Niels Jensen Christensen. Til at tage sig af det huslige mv. havde han ansat en
tjenestepige eller husholderske.

Leif Christensen 6
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

I begyndelsen af året 1945 blev der trængsel i det lille hus på Romdrup Bakke, da
Søren Christian Christensen’s barnebarn Egon Christensen (4) og hans kæreste
Mary Kristensen (5) kom fra Trinderup ved Hobro og flyttede ind hos ham på
Romdrup Bakke.

Mary Kristensen (5) var blevet gravid, og det var ikke helt blevet accepteret af
hendes forældre, der heller ikke havde noget tilovers for Egon Christensen (4),
der jo kun var en herregårdsbums på valsen.

Der blev dog en forståelse af forholdet, og de blev gift i Sønder Onsild Kirke den
11. september 1945.

De blev imidlertid boende hos Søren Christian Christensen, hvor de fik en datter
(Inge) født den 7. marts 1946.

Søren Christian med oldebarnet, Inge, Senere på året i 1946 flyttede de dog, da de havde købt et husmandssted i Ræv-
der blev født 07-03-1946 som datter af bakkerne, Nørre Onsild, (Det var med hjælp fra Mary Kristensen’s fader, der så
Egon Christensen (4) og Mary Kristensen (5) formentligt havde tilgivet hende).
Privat foto

Søren Christian Christensen blev i 1947 blind af grå stær, men blev fortsat boende i huset. Han blev passet af sin søn
Niels Jensen Christensen, der havde fået overdraget huset på betingelse af, at han skulle passe sin far, Søren Christian
Christensen, indtil han døde.

Søren Christian Christensen’s 75 år fødselsdagsfest i 1950 - Her er


han omgivet af sine nærmeste familiemedlemmer.

Nederst fra v.: Kirsten Jensen, Leif og Inge Christensen, Kurt


Mortensen, Inga og Anne Grete Nielsen.

Nederst midt fra v.: Søren Christian Christensen, form. Marie


Kirstine Madsen, Else Birte Nielsen, Peter Olsen.

Øverst midt fra v.: Helga Nielsen med Erik Nielsen, Tove Nielsen,
Mary og Egon Christensen, Marie Kristiane med Niels Ole, Birgith
Mortensen.

Toppen fra v.: Bag Helga – en tjenestepige, Birtha og Niels Jensen


(bag ved Tove og Mary), Harald Mortensen og yderst th. Kristian
Nielsen.

Privat foto

Fire generationer
Barnet Inge 4 år, hos oldefader
Faderen Egon 26 år, stående
Bedstemoderen Helga 46 år
Oldefaderen Søren Christian Christensen 75 år
Privat foto

Leif Christensen 7
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Søren Christian Christensen’s søn, Niels Jensen Christensen, giftede sig den 30. september 1951 med Birtha Jensen
(husholderske), der havde en lille pige, Kirsten, der var født den 21. januar 1948, hvorefter der igen blev liv i det lille hus
på Romdrup Bakke.

Søren Christian Christensen og sønnen Niels Jensen, hans


hustru Birtha og hendes barn Kirsten samt Birtha’s far og moder
Privat foto

Søren Christian Christensen havde, som jeg (nr. 2 Leif Christensen) huskede det, ikke nogen særlige gode år de sidste 17
år af sit liv, hvor han var blind. Han sad for det meste i sin yndlingsstol i krogen af stuen ved siden af radioen, uden at
foretage sig noget særligt. Han var særdeles glad for at få besøg, og han elskede at snakke med folk.

Vi børn var imidlertid ikke særlig trygge ved at besøge ham, da vi fandt det lidt uhyggeligt, at han var blind, og at han
altid skulle mærke og føle, hvordan vi så ud, og hvor store vi var blevet, hvilket virkede lidt underligt på os børn.

Endvidere havde han altid en pose fedtede bolsjer, som ikke så særlig lækre ud, men han ville altid være så god og rar
at give os et bolsje, som vi anstændigvis tog imod (efter formaning af vores moder). Hvor må det have været nogle triste
år, og hvor ville jeg ønske, at vi kunne gøre tiden om, så vi kunne sidde hos ham og have lyttet på, hvad han havde
oplevet i stedet for at være bange for ham.

Søren Christian Christensen, 1961, i sin yndlingsstol


Privat foto

Leif Christensen 8
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Den 22. januar 1965 sov Søren Christian Christensen stille og rolig ind i hjemmet, da han mæt af dage døde af alderdom
i en alder af 89 år og 4 måneder, efter at han havde været blind i 17 år.

Han blev begravet fra Romdrup Kirke den 27. januar 1965.

Nekrolog
Fra Christian Madsen (3-2-1)

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-01-1965

Gravsten fra Romdrup Kirkegård


Privat foto

Leif Christensen 9
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Historiske begivenheder i Søren Christian Christensen’s liv

1875 – Søren Christian Christensen blev født den 25. september 1875
Kronemønten indføres i Danmark.
14. januar – Albert Schweitzer blev født.
8. april – De tre fængslede socialistledere Pio, Brix og Geleff blev benådet og løsladt efter næsten 2 års fængsel i Vridsløselille Statsfængsel.
4. august – H. C. Andersen døde (født i 1805).

1877 – 7. januar, Ugebladet Familiejournalen udkom for første gang.

1878 – 1. oktober – Tidligere slaver gjorde ophør i Frederikssted, Sct. Croix, hvor de angreb fortet og brændte en stor del af byen ned, således at de hvide måtte
søge tilflugt i Kirken. Oprøret blev nedkæmpet efter 6 dage, og de første af oprørerne blev hængt.
30. december – Venstrelederen, Viggo Hørup, udtalte de berømte ord ”Ingen over og ingen ved siden af Folketinget”.

1879 – 31. december – Thomas Edison demonstrerede sin opfindelse – Glødelampen – i Menio Park, New Jersey.

1881 – 2. marts – Zar Alexander den 2. af Rusland blev dræbt ved et bombeattentat.

1882 – Det første Andelsmejeri blev oprettet og startet i Hjedding


Den tyske forsker Robert Koch opdagede tuberkulosebacillen.

1884 – Den anden Christiansborgs slotsbrand indtraf den 3. oktober.

1886 – 8. maj – Coca Cola blev opfundet i USA af John S. Pemberton.


28. oktober – Statuen Frihedsgudinden indvies i New York, USA.
Irma-kæden blev grundlagt på Nørrebro, København.

1887 – Wilhelm Hellesen opfandt tørelementbatteriet.

1888 – Grønlands indlandsis blev for første gang krydset af en ekspedition ledes af Fridtjof Nansen

1889 – Den første danske kvindelige læge, Nielsine Nielsen, åbnede en lægepraksis i København.
Eiffeltårnet blev bygget i Paris, Frankrig.

1890 – Søren Christian Christensen blev konfirmeret den 13. april 1890 i Gudum Kirke.

1891 – De politiske partier Højre og Venstre gik sammen om at lave den nye fattiglovgivning.

1892 - Sygekasseloven blev vedtaget.


København fik sin første elektriske gadebelysning.

1893 - Statstelefonen blev oprettet. Også kaldet Rigstelefonen.

1894 – I København påbegyndte de installation af toiletter med wc inde i beboelsesejendommene.

1895 – Den første udenlandske bil ankom til København, og den første offentlige filmforvisning fandt sted.

1896 – De Olympiske lege blev genoptaget, efter en pause siden år 393 e.Kr.

1897 - ØK blev oprettet.

1898 - Arbejdsgiverforeningen og Samvirkende Fagforbund blev oprettet.

1900 - 2. juli - Første flyvning med en Zeppeliner.


Aalborg-Hadsundbanen etableredes.

1901 - Nobelprisen uddeles for første gang.


1. februar - Folketælling i Kongeriget Danmark samt på Grønland og Færøerne. Ifølge optællingen boede der 2.449.540 mennesker i Danmark.
13. april - Den internationale Domstol i Haag blev oprettet.

1902 – Søren Christian Christensen og Marthine Jensen blev gift den 12. november 1902 i Romdrup Kirke.
Den berømte Solvogn fra ældre bronzealder blev fundet under pløjning i Trundholm Mose ved Nykøbing Sjælland.

1903 – 17. december - Brødrene Wright gennemførte historiens første flyvning i en motoriseret flyvemaskine tungere end luften

1904 - 6. december - Verdens første julemærke blev udsendt. Det skete i Danmark efter idé af postmester Einar Holbøll.

1905 - 7. juni - Norge erklærede opløsningen af unionen med Sverige.


12. september – Københavns Rådhus blev indviet (blev bygget fra 1892-1905).
18. november – Den danske Prins Carl blev konge af Norge under navnet Haakon 7.

1906 - 30. januar - Frederik 8. blev Danmarks nye Konge.


12. september - Jacob Ellehammer foretog den første flyvning i Norden

1907 - 4. maj - Loven om indførelse af metersystemet i Danmark blev vedtaget.


Spejderbevægelsen startede i England.

1908 - 8. september - Tidligere justitsminister, gehejmekonferensråd Peter Alberti meldte sig selv til politiet for bedrageri og falskneri for 15 mio. kr.

1910 - 12. januar - Daells Varehus fik sin første postordrebestilling, og datoen regnes som varehusets stiftelsesdag.
21. maj - Danmarks første lov om biler trådte i kraft. Der måtte køres bil fra en halv time før solopgang til en halv time efter. Samtidig
indførtes vægtafgift.

Fortsættes……

Leif Christensen 10
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie


1911 – 25. maj - Københavns Idrætspark blev indviet.
4. november - Selandia, verdens første dieseldrevne skib blev søsat fra Burmeister og Wain.

1912 - 15. april - Det "synkefri" Titanic forliste i Nordatlanten og tog 1503 liv med sig.
14. maj – Christian den 10. blev Konge af Danmark.

1913 - 1. april - Samlebåndet blev taget i brug af industrien, og den første Ford Model T rullede af samlebåndet.
23. august - Statuen Den lille Havfrue blev opstillet på Langelinie i København

1914 - 28. juli erklærede Østrig-Ungarn Serbien krig, og startede dermed 1. Verdenskrig.

1915 - 5. juni - Den 2. junigrundlov blev underskrevet, kvinder i Danmark fik valgret.

1916 - 15. maj-30. september - Sommertid blev afprøvet for første gang i Danmark.
14. december - Ved den første danske folkeafstemning med deltagelse af kvinder stemte 284.000 for at sælge De dansk vestindiske øer til USA, mens 158.000
stemte imod.

1917 - 31. marts - Danmark afhændte De dansk vestindiske øer til USA for 25 millioner dollars.

1918 - Den spanske syge, en influenza med en særligt ondartet virus, blev årsag til mellem 50 og 100 millioner dødsfald verden over, heraf 14.000 i Danmark.
11. november - 1. verdenskrig afsluttedes.

1919 – 16. januar - Alkoholforbud i USA blev indført.

1920 – 10. februar - Ved en folkeafstemning stemte flertallet i Nordslesvig (1. zone eller De Sønderjyske Landsdele) for en genforening med Danmark.
14. marts - Ved en folkeafstemning stemte flertallet i 2. zone (Mellemslesvig) tysk. Der bliver ingen afstemning i 3. zone (ved Dannevirke). Mellemslesvig, Sydslesvig
og Holsten forblev tyske.

1922 - 11. januar - Insulin blev anvendt for første gang på et menneske.
8. maj – Damhusmordet i København, ét af årtiets kriminelle mysterier.

1923 – 12. oktober - Der blev vist talefilm for første gang i Danmark.

1925 – 1. januar - Norges hovedstad Christiania skiftede navn til Oslo.


1. januar - Som start på det nye års første dag blev klokkespillet på Københavns Rådhus ved midnat transmitteret direkte over Danmarks Radio. Det blev fremover
en fast nytårstradition.

1926 - 1. august - Pressens Radioavis gik i luften.

1929 - 9. januar - Penicillinet blev anvendt for første gang.


24. oktober - Wall Street-krakket.

1930 - Jetmotoren blev opfundet af Frank Whittle.

1932 - 9. januar - Den østrigske ingeniør Gustav Tauschek fremstillede det første datalager på en magnettromle.

1933 - 1. juni - Nordjysk Udstilling åbnede i Aalborg. Som en del af udstillingen åbnede Ålborg Tårnet også.
3. december - Christian 10. talte, som den første danske konge, i radioen.

1934 - 3. april - Københavns første S-togs-linje åbnede (Frederiksberg - Vanløse - Nørrebro - Hellerup).
2. august - Adolf Hitler blev tysk Führer og blev dermed både statsoverhoved og rigskansler.

1935 - 14. maj - Den gamle Lillebæltsbro blev indviet.

1937 – Søren Christian Christensens hustru Marthine Jensen døde den 28. april 1937.

1938 - 29. maj - Aalborg Lufthavn blev indviet.


22. oktober - Verdens første kopimaskine så dagens lys i Astoria.

1939 - 1. september - 2. verdenskrig begyndte med den tyske invasion af Polen.


Albert Einstein informerede præsident Franklin D. Roosevelt om muligheden af at lave en atombombe.

1940 - 9. april - Danmark og Norge blev besat af tyske styrker under 2. verdenskrig. Den danske regering aftalte en fredspolitik med den tyske besættelsesmagt,
som derfor skånede den danske befolkning mod militære overgreb og ødelæggelser. (Fredsforhandlingen ophørte i 1943 med Augustoprøret).

1941 - 1. januar - Statsminister Th. Stauning holdt en radiotransmitteret nytårstale til danskerne.
7. december - Japans angreb på Pearl Harbor fik USA til at deltage aktivt i 2. verdenskrig på De Allieredes side.

1942 - 6. januar - Amerikanske styrker udstationeredes i England.

1943 - 10. marts - Første vellykkede våbennedkastning i Jylland.


(Slutningen af august) - Danskerne er utilfredse med regeringens fredsaftaler med Tyskland, og Augustoprøret startede med demonstrationer og strejker rundt
omkring i landet.
29. august - Danmark blev erklæret i undtagelsestilstand og tyskerne afsatte regeringen.
1.-2. oktober - Jagten på de danske jøder blev indledt. Størstedelen, ca. 7.000 blev varskoet om det og slap væk til Sverige, men ca. 500 blev fanget og deporteret til
Theresienstadt, hvor ca. 50 omkom.

1944 - 4. januar - Kaj Munk, blev henrettet af Gestapo.

fortsættes….

Leif Christensen 11
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie


1945 - 21. marts - RAF bomber Shellhuset i København. Ved et uheld bombes også Den Franske Skole på Frederiksberg, kvarteret omkring den samt en ejendom på
Sønder Boulevard.
5. maj - Danmark blev befriet af de allierede, hvilket afsluttede 2. verdenskrig for Danmarks vedkommende. Bornholm blev dog først befriet senere.
6. og 9. august - Atombomberne over Hiroshima og Nagasaki.
24. oktober - Forenede Nationer (FN) blev grundlagt.

1946 - 5. april - Russerne forlod Bornholm, og det satte endelig punktum for krigen på øen.

1947 - 29. november - FN besluttede at dele det britiske mandatområde Palæstina i to ligeværdige og selvstændige stater, en beslutning som endnu ikke er
effektueret i 2018.

1948 - 22. marts - Retskrivningsreformen blev gennemført under navnet Bekendtgørelse om ændringer i retskrivningen. Reformen trådte i kraft den 1. april.
1. juni - Rygeforbud i danske biografer blev indført ved Justitsministeriets bekendtgørelse af 24. maj 1948. Bekendtgørelsens titel er: Bekendtgørelse om Forbud
mod Tobaksrygning i Biografteatre mv. og trådte i kraft 1. juni 1948.

1949 – 29. august - Sovjetunionen sprængte sin første atombombe i Kasakhstan.

1950 – 24. juni - Tropper fra Nordkorea angreb Sydkorea, starten af Koreakrigen.

1951 - 9. januar - FN’s hovedkvarter i New York, USA, blev indviet.


2. oktober - Et meteornedslag ved Aarhus fandt sted i Riis Skov.

1952 - 10. januar - Kaptajn Kurt Carlsens skæve skib, det amerikanske Flying Enterprise sank i den Engelske kanal efter at have drevet rundt i 13 døgn, med svær
slagside efter en storm.
3. oktober - Storbritanniens første atombombeforsøg ved Monte Bello Islands ud for Australiens nordvestlige kyst

1953 - 27. januar - Brændselsrationeringen i Danmark blev ophævet.


5. juni - Danmark fik ny grundlov

1954 - 15. november - Den første polarflyrute åbnede med afgange fra København til Los Angeles

1955 - 8. februar erstattede Bogstavet Å det hidtil anvendte dobbelt-A (AA).


14. maj - TV-senderne Gladsaxesenderen og Sønder Højrup-senderen (Fyn) blev sat i drift.
15. december - Jens Olsens Verdensur blev sat i gang af Kong Frederik 9. og Jens Olsens yngste barnebarn Birgit.
Danmarks første IT-virksomhed Regnecentralen blev startet.

1956 - Foråret 1956 opstod der en omfattende arbejdskamp. Arbejderne krævede arbejdstiden nedsat fra 48 til 44 timer.
23. oktober - Opstanden i Ungarn blev indledt.

1957 - Danmarks første datamat DASK kom til verden.


14. maj - Folketingsvalg i Danmark, H.C. Hansen (S) fortsatte som statsminister, men efter et mindre socialdemokratisk mandattab kom Det Radikale Venstre og
Danmarks Retsforbund nu med i regering.
4. oktober – blev den første kunstige satellit, Sputnik 1, opsendt fra Sovjet.

1958 - 1. januar - Rom-traktaten trådte i kraft, og dannede de Europæiske Økonomiske Fællesskaber (EF)

1959 – 1. januar - Cubas præsident Fulgencio Batista blev styrtet af Fidel Castro.
2. januar - Verdens første vellykkede rumsonde, Luna 1, blev opsendt fra Sovjetunionen. Dagen regnes stadig for starten på rumalderen.

1960 - 15. februar - Aksel Larsen stiftede Socialistisk Folkeparti efter at være blevet ekskluderet af Danmarks Kommunistiske Parti.
21. juli - Frihandelsområdet EFTA blev stiftet i Stockholm af syv stater, som ikke er medlemmer af toldunionen EF. Landene var Sverige, Norge, Danmark,
Storbritannien, Schweiz, Portugal og Østrig.
30. januar - Passagerskibet M/S Hans Hedtoft forliste med alle mand om bord ved Kap Farvel, Grønlands sydspids.

1961 – 20. januar - John F. Kennedy blev indsat som USA’s præsident.
12. april - Jurij Gagarin blev det første menneske i rummet i Vostok 1.
13. august - Opførelsen af Berlinmuren mellem Vestberlin og Østberlin blev påbegyndt.

1962 - 3. september - Statsminister Viggo Kampmann opgav posten efter flere hjerteanfald. Udenrigsminister Jens Otto Krag blev ny statsminister.
22. oktober - Cubakrisen. USA blokerede søvejen til Cuba.

1963 - 26. juni - Præsident John F. Kennedy holdt tale i Berlin og udtalte de berømte ord "Ich bin ein Berliner".
28. august Dr. Martin Luther King holdt sin berømte tale ”I Have a Dream” på trappen foran Lincoln Memorial i Washington D.C. for 250.000 tilhørere.
23. marts - Grethe og Jørgen Ingmann vandt eurovisionens Melodi Grand Prix i London med melodien "Dansevise".
22. november - Den amerikanske præsident John F. Kennedy blev skudt og dræbt under et besøg i Dallas, Texas.

1964 – 16. januar - Københavns Borgerrepræsentation vedtog et forbud mod rygning i hovedstadens sporvogne og busser i de tilfælde, hvor der ikke kan skærmes
af for ikke-rygere.
24. april - Den lille havfrue fik hovedet savet af i nattens løb.
18. september - Den 18-årige prinsesse Anne-Marie blev viet i Athen til 23-årige kong Konstantin af Grækenland.
16. oktober - Kina foretog sin første atomprøvesprængning.

1965 – Den 22. januar 1965 døde Søren Christian Christensen.Kilde: Mest Wikipedia

Leif Christensen 12
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Kirkebog – fødsel og dåb

Kirkebog 1868-1892, fødte mandskøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen 13
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Folketælling 1880 og 1890

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Lillevorde by, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Venstre udklip

Højre udklip

Folketællingslisten fra 1. februar 1890 for Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Venstre udklip

Højre udklip

Leif Christensen 14
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Kirkebog – konfirmation

Kirkebogen 1871-1891, konfirmerede drenge, side 178, nr. 1 for 1890, Lillevorde By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – venstre udklip
Samme Kirkebog – højre udklip

Leif Christensen 15
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Folketælling 1901

Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Folketælling - udklip

Leif Christensen 16
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Kirkebog – Vielse

Kirkebogen 1892-1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Samme Kirkebog – udklip venstre side

Samme Kirkebog – udklip højre side

Leif Christensen 17
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Folketælling 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930

Folketællingslisten 1. februar 1911 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt - udklip

Folketællingslisten 1. februar 1916, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt - udklip

Folketællingslisten 1. februar 1921, Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Folketællingslisten 1. februar 1925 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – udklip

Folketællingslisten 1. februar 1930 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt – venstre udklip

Samme Folketællingsliste – højre udklip

Leif Christensen 18
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Ålborg amt, herreder og sogne

Kort fra DIS-Danmark

Fra Sejlflodlokalhistorisk.dk

Søren Christian Christensen, født den 25. september 1875 i Lovisegårds


hus, Gudum Kær og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt, har opholdt sig
følgende steder:

Fra krak.dk 1875 – 1880 - Lovisegaards Hus, Gudum Kær og Sogn, Fleskum
Herred, Ålborg Amt.
1880 – 1893 - Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1893 – 1899 - Storvorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1899 – 1901 - Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1901 – 1903 - Gudumholm, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
1903 – 1965 - Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Leif Christensen 19
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup


Matrikelnummer 51

Matr.nr. 51

Matrikel kort fra 1913, genoptrykt i 1931 - Fra hkpn.gst.dk

Matr.nr. 51

Romdrup Bakke nr. 3 – matr.nr. 51, 2010 – luftfoto fra dingeo.dk

Leif Christensen 20
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Romdrup Bakke 3, 9270 Klarup


Matrikelnummer 51

Romdrup Bakke i 2011 – en vej som Søren Christian Christensen har gået på mange gange (privat foto)

Romdrup Bakke nr. 3 – det lille stråtækte hus i øverste


højre hjørne, form. fra omkring 1920
Fra arkiv.dk, Lokalhistorisk Arkiv for Romdrup-Klarup

Romdrup Bakke nr. 3 i 2011


Det gamle hus blev revet ned i 1989 og et nyt bygget i 1990/91
og indkørslen flyttet – fra den anden ende af huset, da Søren boede der (privat foto)

Leif Christensen 21
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Kilder: Personlig overlevering og billeder fra Egon Christensen (4).


Personlig overlevering, billeder og avisudklip fra Christian Madsen (3-2-1) (oldebarn til nr. 36 og 37).
Personlig overlevering og billeder fra Else Birte Nielsen (4-1-1) (oldebarn til nr. 36 og 37).
Personlig overlevering af Anna Grete Nielsen (4-1-3) (oldebarn til nr. 36 og 37).

Slægtsoplysninger af Jørgen Bælum Sarto Jørgensen (1-1-3-1) (tipoldebarn til nr. 36 og 37).
Slægtsoplysninger, billeder og avisudklip fra Jette Bisgaard Jensen (4-1-1-1) (tipoldebarn til nr. 36 og 37).
Slægtsoplysninger fra Peter Hartmann Wegebergs hjemmeside http://wegeberg.dk/privat/peter/index.html.

MyHeritage.
Dk-gravsten.dk og linkede kirkegårdssider.
Danskekgindex.dk.
Findgravsted.dk
BillionGraves
Miljøministeriet/Geodatastyrelsen (tidligere Kort – og Matrikelstyrelsen).
Statens Arkiver.
Airwar over Denmark af Søren C. Flensted (http://www.flensted.eu.com/g1944079.shtml).
Kunstindeks Danmark & Weilbachs Kunstnerleksikon – Kulturstyrelsen (www.kulturarv.dk).
Nordjyske.dk.
Afdøde.dk.
Dødsannoncer.afdoede.dk. Lc.geoview.info v/Claude David.
E-pages.dk/denlilleavis.
http://hg.ah.dk/nyheder/emma-fra-gug-skole-vandt-ipad-air.html.
Facebook.
Instagram.
Wegeberg.dk.
Ganderupelement.dk.
Arkiv.dk – Lokalhistorisk Arkiv fra Romdrup-Klarup
Krak.dk.
DIS-Danmark.
Sejlflodhistoriske.dk.
Visbilleder.dk – Lokalhistoriske billeder fra Thisted Kommune.
Sn.dk – Sjællandske medier
Hkpn.gst.dk
Dingeo.dk
Karriere.jobfinder.dk
Uggerhoej.dk
Google.com
Horten.dk
Globalnyt.dk
Seafooddanmark.dk
Prezi.com
Ugeavisennordfyn.livebook.dk
Seniornetnordfyn.dk

Kirkebog 1868-1892, fødte mandskøn, side 26, nr. 7 for 1875, Gudum Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Kirkebogen 1871-1891, konfirmerede drenge, side 178, nr. 1 for 1890, Lillevorde By og Sogn, Fleskum Herred,
Ålborg Amt.
Kirkebogen 1892-1910, viede, side 169, nr. 4 for 1902, Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.

Folketællingslisten fra 1. februar 1880 for Lillevorde by, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingslisten fra 1. februar 1890 for Lillevorde, Lillevorde Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingslisten fra 1. februar 1901 for Romdrup By og Sogn, Fleskum Herred, Ålborg Amt.
Folketællingslisterne fra 1. februar 1911, 1916, 1921, 1925 og 1930 for Romdrup Sogn, Fleskum Herred, Ålborg
Amt.

Leif Christensen 22
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Søren Christian Christensen’s slægtsrelationer

Søren Christian Christensen’s ane til tip2-oldeforældre - Fra MyHeritage

Søren Christian Christensen’s aner til bedsteforældre – fra MyHeritage slægtsprogram

Fra MyHeritage

Leif Christensen 23
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Efterslægtstavle for forældrene

Anders Peder Christensen (36) og hustru Christiane Samuelsen (37)

Børn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børn

1) Christine Christensen
2) Søren Christian Christensen (18)
3) Marie Kirstine Christensen
4) Ane Dorthea Christensen

1) husmoder og medhjælper bagermester, maltgører, ringer og graver


Christine Christensen gift med Laurits Carl Nielsen (Thorsen)
* 05-02-1873 21-05-1895 * 30-12-1861
Egense, Mou, Ålborg Lillevorde Kirke Drastrup, Frejlev, Ålborg
† 05-06-1941 † 13-05-1944
Amtssygehuset, Ålborg Kommunehospitalet, Ålborg
Begravet i Romdrup, Ålborg Begravet i Romdrup, Ålborg
sidste fælles bopæl, Vesterbro 65, Ålborg
Børn:

1) Astrid Kristine Nielsen (faderen var Anton Nielsen, nærm.?)


2) Else Nielsen (Thorsen)
3) Ragnhild Kathrine Nielsen (Thorsen)
4) Niels Egon Nielsen (Thorsen) – tvilling til nr. 5
5) Ingeborg Marie Nielsen – tvilling til nr. 4 (død som spæd)

Bemærkning anført i Kirkebogen 1896-1916, side 62, fra Sejlflod Kirke, ved Astrid’s fødsels- og
dåbsregistrering, vedr. den udlagte barnefader.

Den udlagte barnefader kan være Niels Anton Nielsen f.d. 25. oktober 1872
på Lillevorde Mark, søn af Niels Justesen og Margrethe Jensen,

eller

Niels Anton Nielsen, f.d. 4. juli 1868 på Lillevorde Kær, søn af Niels Peter Simonsen og Christine Pedersdatter.

Astrid Kristine Nielsen, bagerst th.


Else Nielsen (Thorsen) tv.
Ragnhild Kathrine Nielsen (Thorsen), forrest.
Foto – form. 1908 – fra Else Birte Jensen, 4-1-1

Dødsannonce Romdrup Kirkegård – Foto, dk-gravsten.dk Dødsannonce


Fra Christian Madsen, 3-2-1 Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-05-1944

Leif Christensen 24
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

2) arbejdsmand, mælkemand og kvægdriver syerske og husmor


Søren Christian Christensen gift med Marthine Jensen (19)
* 25-09-1875 12-11-1902 * 28-06-1877
Gudum, Ålborg Romdrup Kirke Romdrup, Ålborg
† 22-01-1965 † 28-04-1937
Romdrup, Ålborg Romdrup, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Romdrup Bakken 3, Romdrup, 9270 Klarup

Børn:
1) Niels Jensen Christensen
2) Helga Annette Kristiane Christensen (9)
3) Reinhold Christensen (død som lille)
4) Edit Nora Christensen
5) Kamma Christensen – tvilling til nr. 6 (død som spæd)
6) Ingeborg Christensen – tvilling til nr. 5 (død som spæd)

Søren Christian som dreng Søren Christian som ung og hans søster Ane Dorthea
Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1 Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Gravsten fra Romdrup Kirkegård


Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Søren Christian og Marthine – bryllup


Foto, privat

Nærværende levnedsbeskrivelses person – Det anbefales at se mere fra denne streng under Helga Annette Kristiane Christensen (9) og i - Optegnelser
over efterkommere efter Met’ Kirstin (39).

Leif Christensen 25
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3) husmoder tømrer, gårdmand og rentier


Marie Kirstine Christensen gift med Mads Kristian Madsen
* 11-11-1877 26-04-1901 * 08-04-1877
Gudum, Ålborg Sejlflod Kirke Hallensted, Hallund, Hjørring
† 02-03-1956 † 08-02-1942
Aggersborg, Hjørring Vester Hassing, Ålborg
Begravet på Vester Hassing Kirkegård Dødsårsag: svækket hjertemuskel og
svigtende hjertefunktion
Sidste fælles bopæl, Brønden mart.nr. 1b, Vester Hassing
Børn:
1) Petra Kristine Marie Madsen
2) Ejnar Kristian Madsen
3) Alma Helene Madsen
4) Holger Rejnhard Madsen

Bagerst fra venstre:


Ejnar Kristian Madsen og Holger Rejnhard Madsen

Forrest fra venstre:


Alma Helene Madsen og Petra Kristine Marie Madsen
Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Dødsannoncer og avisartikler – fra Christian Madsen, 3-2-1


”Brønden” var/er et område tæt på Vester Hassing

Leif Christensen 26
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

4) syerske og husmoder husmand


Ane Dorthea Christensen gift med Peter Olinus Olsen
* 23-06-1880 28-03-1919 * 02-03-1877
Lillevorde Kær, Ålborg Gudumholm Kirke Egense, Mou, Ålborg
† 17-10-1946 † 04-05-1963
Gudumholm, Ålborg Terndrup Sygehus, Ålborg
Begravet, Gudumholm Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Slusen, Gudumholmsvej 26, 9280 Storvorde
Børn:
1) Marie Kristiane Olsen

Ane Dorthea som ung Peter Olsen som soldat


Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1 Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Ane Dorthea og Peter Olsen – Bryllupsbillede


Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Leif Christensen 27
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Ane Dorthea Peter Olsen


Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Dødsannonce og nekrolog
Fra Else Berthe Jensen, 4-1-1

Gudumholm Kirkegård – Privat foto

Leif Christensen 28
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Børnebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s børn

1-1) syerske og husmoder murer og husmand


Astrid Kristine Nielsen gift med Marius Peter Pedersen Bælum
* 30-04-1893 03-04-1915 * 05-05-1890
Sejlflod, Ålborg Gudumholm Kirke Gudumholm, Ålborg
† 02-02-1986 † 06-07-1973
Gudumholm, Ålborg Gudumholm, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Gudumholm

Børn:

1) Viggo Bælum
2) Karen Marie Bælum
3) Minna Bælum
4) Lily Bælum
5) Irene Bælum

Astrid og Marius Bælum - Foto, Else Birte Jensen, 4-1-1

Dødsannonce
Dødsannonce Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-07-1973
Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-02-1986 Gudumlund Kirkegård – Foto, dk-gravsten.dk

Fra hjemmesiden ”Airwar over Denmark” af Søren C. Flensted

Leif Christensen 29
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børn

1-2) husmoder snedkersvend


Else Nielsen (Thorsen) udlagt barnefader Augustinus Nielsen
* 21-08-1895 * 28-08-1890
Lillevorde, Ålborg Holstebro Købstad, Ringkøbing
† 13-04-1932 †
Sygehuset, Frederikshavn, Hjørring ukendt
Begravet på Frederikshavn kirkegård (person med samme navn/alder udvandrede
til USA, hvor han indrejste 29-06-1915)

Else Nielsen tjente på tiendemånedsdagen for fødslen på Romdrupholm i Romdrup

Børn:
1) Lilli Ingeborg Augusta Nielsen
bager og værftsarbejder
gift med Søren Juul Jensen Sørensen
21-05-1919 * 31-05-1883
Romdrup Kirke Nykøbing Mors, Thisted
† 07-11-1943
Skomagervej 23, 1,
Frederikshavn, Hjørring
Sidste fælles bopæl, Skomagervej 23, 9900 Frederikshavn

Børn:
2) Ragnhild Irene Kirstine Sørensen
3) Elsa Gabrielle Juul Sørensen
4) Poul Laurits Thorsen Juul Sørensen

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-04-1932 Fra Nordjyske Avisarkiv, 10-11-1943

1-3) husmoder børstetræsborer, gartner og lagerarbejder


Ragnhild Kathrine Nielsen (Thorsen) gift med Knud Waldemar Færgemann
* 06-08-1904 01-03-1925 * 26-12-1899
Lillevorde, Ålborg Romdrup Kirke Vestergade 34, Budolfi Sogn, Ålborg
† 26-06-1964 †
Kommunehospitalet, Budolfi, Ålborg Ukendt
også registreret i Vor Frue Kirke KB
bisat på Almenkirkegård, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Rømøgade 5, 9000 Ålborg

Børn:
1) Knud Erik Færgemann

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-06-1964

Leif Christensen 30
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-4) (tvilling til 1-5) arbejderske og husmoder


Niels Egon Nielsen (Thorsen) Niels Egon’s 1. og Grethe’s 2. ægteskab Grethe Christensen (Kristensen)
* 10-10-1912 * 27-12-1927
Romdrup, Ålborg Øster Hassing, Ålborg
† 05-08-1984 † 04-08-1993
Klarup, Ålborg, Nordjylland Hassinghave Plejeboliger,
Kirkevej 50, Vester Hassing,
9310 Vodskov, Ålborg, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Lucernevej 62, 9270 Klarup
Børn: ingen kendte
slagter
Grethe Kristensen’s første ægteskab Einer Børge Petersen
05-07-1947 * 19-09-1925
Sognefogeden i Lindholm Lindholm, Sundby, Ålborg

Ukendt
Børn:
1) Villy Kristensen (født før ægteskabet)
2) Lone Petersen

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-08-1984 Fra Nordjyske Avisarkiv, 05-08-1993

1-5) (tvilling til 1-4)


Ingeborg Marie Nielsen død 18 dage gammel
* 10-10-1912
Romdrup, Ålborg
† 28-10-1912
Romdrup, Ålborg

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børn

3-1) husmoder
Petra Kristine Marie Madsen gift med Kristian Jensen
* 06-03-1900 24-01-1928 * 28-10-1894
Vejrholmen, Sejlflod, Ålborg Vester Hassing Kirke Nerup, Vester Hassing, Ålborg
† 30-05-1960 † 07-02-1992
Neerup, Vester Hassing, Gandrup, Ålborg Neerup, Gandrup, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Neerup, 9362 Gandrup

Deres børn:
1) Margrete Jensen
2) Inger Marie Jensen
3) Lars Peter Jensen
4) Helene Jensen
5) Astrid Jensen
6) Christian Madsen Jensen

Dødsannonce Dødsannonce
Fra Jette Bisgaard Jensen Fra Nordjyske Avisarkiv, 12-02-1992

Leif Christensen 31
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-2) gårdejer husassistent og husmoder


Ejnar Kristian Madsen gift med Ingrid Helene Andersen
* 01-09-1902 07-06-1942 * 30-09-1916
Storvorde, Ålborg Sejlflod Kirke Sejlflod, Ålborg
† 04-03-1980 † 24-05-1997
Vester Hassing, Ålborg Vester Hassing, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Brønden, Halsvej 308, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Deres Børn:
1) Christian Madsen
2) Ellen Madsen
3) Asger Madsen
4) Palle Madsen

Forlovelsesnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-01-1942

Notits om Venstres Ungdoms bestyrelse Fra


Nordjyske Avisarkiv, 03-05-1937

70 års fødselsdagsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-09-1972 60 års fødselsdagsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-09-1976
60 års fødselsdagsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-08-1962

Takkenotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-03-1980
Dødsannonce – Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-05-1997
Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv, 05-03-1980

Gravsten fra Vester Hassing Kirkegård


Fra findgravsten.dk

Leif Christensen 32
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-3) medhjælpende hustru landmand og manufakturhandler


Alma Helene Madsen gift med Peder Kristian Theodosius Pedersen
* 24-12-1905 08-05-1936 * 01-10-1901
Storvorde, Ålborg Vester Hassing Kirke Bejstrup, Øster Han, Hjørring
† 17-10-1995 † 24-11-1982
Begravet på Bejstrup Kirkegård Begravet på Bejstrup Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Brogade 26, Aggersund, 9670 Løgstør

Børn:
1) Peter Christian Theodosiussen

Navneændring til Theodosiussen


Fra KB Bejstrup Sogn 1892-1907, side 34, nr. 10

Pensionistforeningen
Fra Nordjyske avisarkiv,
19-03-1973
Notits i.f.m. overtagelse af forretning
Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-05-1936

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 26-11-1982

Takkenotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-10-1995

Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv,
21-10-1995

Nekrolog
Bejstrup Kirkegård – Fra dk-gravsten.dk
Fra Nordjyske Avisarkiv,
26-11-1982

Leif Christensen 33
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-4) urmager
Holger Rejnhard Madsen ugift, kærester med Grethe Ukendt
* 08-02-1909 *
Storvorde, Ålborg Ukendt
† 22-04-1946 †
Urbansgade 19, 5. sal, Budolfi, Ålborg Ukendt
Begravet på Vester Hassing Kirkegård, Ålborg
Bopæl, Brønden mart.nr. 1b, Vester Hassing

Nekrolog, dødsannonce og avisartikel


fra Christian Madsen, 3-2-1

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s børn

4-1) medhjælpende husmoder husmand


Marie Kristiane Olsen gift med Ejner Nielsen
* 12-05-1920 29-03-1942 * 13-09-1918
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Øster Uttrup, Nr. Tranders, Ålborg
† 19-06-1964 (kræft) † 27-06-1991 (hjerneblødning)
Amtssygehuset, Ålborg Ålborg Sygehus
Begravet på Gudumholm Kirkegård Begravet på Gudumholm Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Slusen, Gudumholmsvej 26, 9280 Storvorde

Børn:

1) Else Birte Nielsen


2) Inga Irene Nielsen
3) Anna Grete Nielsen
4) Niels Ole Nielsen

Marie som ung og Ejnar som soldat - Foto, Else Birte Jensen

Marie og Ejnar - Foto, Else Birte Jensen

Leif Christensen 34
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Bagerst fra. v – Henning Nielsen, Else Birte Jensen, Inga Nielsen, Kresten Jensen, Niels Ole Nielsen og Anne Grete Nielsen
Forrest række fr. v – Marie Nielsen, Peter Olsen og Ejnar Nielsen.

Peter Olsens 85 år fødselsdag (1962)


Foto, Else Birte Jensen

Før 1948

Barndomshjemmet Slusegården
Foto, Else Birte Jensen

Efter 1952

Leif Christensen 35
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Dødsannoncer, begravelses- og takkenotitser


Fra Else Berthe Jensen, 4-1-1

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 30-09-1991

Gudumholm Kirkegård – Privat foto

Leif Christensen 36
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s børnebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børn

1-1-1) gårdmand og anlægsgartner husassistent og husmoder


Viggo Bælum gift med Signe Kirstine Melgaard
* 06-09-1914 22-05-1945 * 17-06-1924
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Hanstgaard, Gudum, Ålborg
† 13-03-1992 † 25-08-1989
Gudumholm, Ålborg Gudumholm, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Gudumholm, 9280 Storvorde

Deres Børn:
1) Ingrid Melgaard Bælum
2) Astrid Krestine Melgaard Bælum – tvilling
3) Magda Kirstine Melgaard Bælum – tvilling
4) Carsten Melgaard Bælum
5) Niels Melgaard Bælum Sølvbryllupsnotits
6) Henrik Melgaard Bælum Fra Nordjyske Avisarkiv, 21-05-1970

Viggo Bælum, Karl Andersen og en ukendt på en gård i Sejlflod. De


står med plejl og er klar til at tærske korn, ca 1940
Fra Lokalhistorisk Arkiv, Sejlflod
Viggo og Signe, ca. 1970 - ”Skansegården”, Egense
Fra Lokalhistorisk Arkiv, Sejlflod

Dødsannonce
Dødsannonce Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-09-1989
Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-03-1992

Gudumholm Kirkegård
Fra dk-gravsten.dk

Leif Christensen 37
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-2) husmoder maskinist


Karen Marie Bælum gift med Elo Børge Olsen
* 12-01-1916 06-11-1938 * 03-05-1914
Lillevorde, Ålborg Lillevorde Kirke Sct. Mathæus, København
† 04-03-2008 † 27-02-1994
Haslev, Sjælland Haslev, Vestsjælland

Sidste fælles bopæl, Engdalen 2, 4690 Haslev

Børn:
1) Lis Olsen

Karen Marie Olsen, kaldet Bælum, ca. 1965-70


Fra Faxe Kommunes Arkiver

Fra h. Elo, Karen Marie og moren Astrid samt Irene Bælum bagved, ca 1980-84
Fra arkiv.dk Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

Gravsten fra Haslev Kirkegård


Foto, Pia Sørensen, dki-03.dk

1-1-3) syerske gartner


Minna Bælum gift med Karl Sarto Jørgensen
* 11-04-1917 04-04-1943 * 31-12-1917
Lillevorde, Fleskum Lillevorde Kirke Brørup Mark, Hylke, Voer,
Ålborg Skanderborg
† †
ukendt ukendt
Minna, Karl og Anni flyttede senere til Oslo, Norge form. efter 1948, hvor Jørgen er født. Han har nævnt i Facebook, at han gik i skole i Godthåb.

Børn:
1) Anni Bælum Sarto Jørgensen
2) Jørgen Bælum Sarto Jørgensen

Leif Christensen 38
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-4) husmoder mejerist


Lily Bælum gift med Jørgen Press
* 25-05-1919 28-08-1946 * 25-11-1922
Lillevorde, Ålborg Københavns Magistrat Nyk. Falster, Maribo
† 18-10-2011 † 04-09-1988
Søborg, Gladsaxe, København Øster Skørringe, Maribo
Sidste fælles bopæl, Øster Skørringe, Maribo
Udmeldt af folkekirken efter anmeldelse af 17-02-1988
Børn:
1) Erik Press (Archimedes)
2) Ole Press
3) John Press
4) Heller Press

Lilly Bælum og Jørgen Press


Fra wegeberg.dk

1-1-5) husmoder smed, lærer og boghandler


Irene Bælum gift med Harald Jensen
* 01-09-1923 15-10-1949 * 24-09-1919
Gudumholm, Ålborg Lillevorde Kirke Kongerslev, Ålborg
† † 11-06-2009
Ukendt Sdr. Kongerslev, Ålborg
Sidste fælles bopæl, Lykkeshøj 12, 9293 Kongerslev
Børn:
1) Thorkild Jensen

Boghandlen mv., Danmarksgade 26, Kongerslev, ca. 1920


Fra arkiv.dk Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

Nekrolog og dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 2009

Harald Jensen-reklameskilt
Fra Facebook

Irene Bælum, ca. 1980-84


Fra arkiv.dk
Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

Leif Christensen 39
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Augustinus Nielsen’s børn

1-2-1)
Lilli Ingeborg Augusta Nielsen ugift
* 19-05-1915
Romdrup, Ålborg
† 13-05-1955
Diakonisstiftelsen, Frederiksberg, København

Som det ses af FT-1921 boede Lilli hos sin farfar og farmor, hvor hun formentligt voksede op

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-05-1955

1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s børn

1-2-2) skotøjsarbejderske portier


Ragnhild Irene Kirstine Sørensen (Bitten) 1. ægteskab Aage Erik Johansen
* 25-01-1920 01-05-1942 * 01-02-1916
Romdrup Skole, Romdrup, Ålborg Budolfi Kirke, Ålborg Rigshospitalet, København
† 15-11-1970 †
Vor Frue, Ålborg Ukendt

Børn: Ukendt
(muligt Poul-Erik Jensen, som nævnt under
Knud Dusinus Jensen, og som han form. har
adopteret)

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv 30-04-1942

skomagermester
2. ægteskab Knud Dusinus Jensen
* 19-05-1919
Bredholtskov, Dr.lund, Hjørring
† 14-01-2006
Ålborg, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Rømøgade 5, 9000 Ålborg

Børn:
1) Poul-Erik Jensen
2) Else Jensen

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv 17-11-1970

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-01-2006

Fødselsdagsnotits
Fra Nordjyske avisarkiv 18-05-1999

Leif Christensen 40
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-3) skotøjsarbejdsker tømrer


Elsa Gabrielle Juul Sørensen (Bella) gift med Leslie Carelius Wilhelmsen
* 01-01-1922 07-11-1942 * 30-04-1917
Vor Frelser, Ålborg Frederikshavn Kirke Chicago, USA
† 27-10-2015 † 12-01-1998
Frederikshavn, Flade, Frederikshavn, Flade,
Horns, Hjørring Horns, Hjørring
Sidste fælles bopæl, Koktvedvej 91, 9900 Frederikshavn
Børn:
1) Else Marie Wilhelmsen
2) Anette Wilhelmsen
3) Søren Leslie Wilhelmsen

Bryllupsnotits Guldbryllupsnotits Fra


Fra Nordjyske Avisarkiv 06-11-1942 Nordjyske Avisarkiv, 06-11-1992

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv 14-01-1998
Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv 28-10-2015

Gravsten på Frederikshavn Kirkegård


Fra dk-gravsten.dk Nekrolog over Leslie
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-01-1998

1-2-4)
Poul Laurits Thorsen Juul Sørensen ugift
* 18-11-1926
Flade, Horns, Hjørring
† 17-12-1969
Odense

Dødsannonce
Fra Jette Bisgaard Jensen

Leif Christensen 41
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børnebørn
1-3
Ragnhild Kathrine Thorsen’s og Knud Waldemar Færgemann’s børn

1-3-1) typograf og kunstmaler kustode


Knud Erik Færgemann gift med Else Marie Mariager
* 08-07-1925 28-10-1950 * 27-05-1926
Sønder Onsild, Randers Nr. Sundby, Ålborg Nr. Sundby, Ålborg
† 04-04-2003 † 20-02-2014
Ålborg, Nordjylland Ålborg, Nordjylland
Sidste fælles bopæl, Ålborg
Børn:
1) Anders Færgemann
2) Henrik Færgemann

Fra Nordjyske.dk

Fra faergemannkunst.dk

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-02-2014

Leif Christensen 42
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børnebørn
1-4
Niels Egon Nielsen Thorsen’s stedbørn og Grethe Kristensen’s og Einer Børge Petersen’s børn

1-4-1)
Villy Kristensen gift med Mette Ukendt
* 13-07-1946 *
Viaduktvej 5, Lindholm, Ålborg Ukendt
† 29-11-1995 †
Sygehus Nord, Ålborg Ukendt
Begravet på Ulsted Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Vestergade 30, st., Ulsted, 9370 Hals
Uglevænget 56, Vester Hassing 9310 Vodskov

Børn:
1) Morten Kristensen
2) Maria Kristensen

Dødsannonce Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-12-1995

Gravsten fra Ulsted Kirkegård


Fra danskekgindex.dk

1-4-2)
Lone Petersen gift med Jens Ole Jensen
* 22-09-1948 16-09-1967 *
Lindholmsvej 107, Lindholm, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strandvejen 330, 9340 Asaa

Børn:
1) Rikke Jensen
2) Anders Jensen

Lone og Jens Ole forrest ved deres guldbryllup i 2017


Barnebarnet Julie med hendes kæreste Mikkel bagerst
Fra Facebook

Leif Christensen 43
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børnebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s børn

3-1-1) husmoder gårdejer


Margrete Jensen gift med Svend Erhard Nielsen
* 05-09-1928 04-04-1953 * 22-09-1920
Neerup, Vester Hassing, Ålborg Vester Hassing Kirke Flauenskjold, Hjørring
† 20-06-2011 † 09-03-1987
Hjallerup, Brønderslev, Nordjylland Dronninglund, Nordjylland
Bopæl, Stengården 56, 9320 Hjallerup
Sidste fælles bopæl, Skovbrynet 49, 9330 Dronninglund
Børn:
1) Christian Neerup Nielsen (adopteret af Svend Erhard Nielsen – den biologiske fader er landbrugselev Alex Jönsson)
2) Birgit Marie Neerup Nielsen

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-07-2011

Bobehandling
Fra Statstidende, 17-08-2011

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-03-1987
Nekrolog
Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-03-1987

3-1-2)
Inger Marie Jensen ugift
* 29-10-1929
Neerup, Vester Hassing, Ålborg
† 01-03-2009
Dronninglund, Nordjylland

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 04-03-2009

Leif Christensen 44
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-1-3) landbrugsmedhjælper og arbejdsmand husmoder


Lars Peter Jensen gift med Asta Steen
* 19-09-1931 24-10-1954 * 21-12-1933
Neerup, Vester Hassing, Ålborg Dronninglund Kirke Dronninggårds mark, Dr.lund, Hjørring
† 26-04-2009 †
Gandrup, Ålborg, Nordjylland Ukendt

Børn:
1) Thorkild Steen Jensen

Dødsannonce
Gravsten fra Vester Hassing Kirkegård Fra Nordjyske Avisarkiv 28-04-2009
fra findgravsted.dk

3-1-4) kontorassistent smedesvend


Helene Jensen gift med Jens Mathiesen Nissen
* 08-03-1933 28-12-1955 * 15-11-1931
Neerup, Vester Hassing, Ålborg Vester Hassing Kirke Landeby, Nørre Løgum, Tønder
† † 05-10- 2008
Ukendt Hasseris, Ålborg, Nordjylland
Bisat på Almenkirkegården
Børn:
1) Leif Nissen

Dødsannonce Gravsten fra Almenkirkegård


Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-10-2008 Fra BillionGraves

3-1-5) dameskrædder
Astrid Jensen gift med Erik Lassen
* 21-05-1936 22-08-1959 * 12-01-1937
Neerup, Vester Hassing, Ålborg Erritsø Kirke, Vejle Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Fortsættes næste side

Leif Christensen 45
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-1-6) formand for ”Nordfyns Frivillige Netværk”


Christian Madsen Jensen gift med Bente Ukendt
* 31-03-1938 *
Neerup, Vester Hassing, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Dyrehaven 14, 5400 Bogense

Christian, 2008
Fra ugeavisennordfyn.livebook.dk

Christian, 2018 Fra seniornetnordfyn.dk

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børnebørn
3-2)
Ejnar Christian Madsen’s og Ingrid Helene Andersen’s børn

3-2-1)
Christian Madsen yderligere data ukendt
* 18-01-1943
Brønden, Vester Hassing, Ålborg

Ukendt

3-2-2) handicapkonsulent
Ellen Madsen ugift
* 11-03-1946
Brønden, Vester Hassing, Ålborg
† 03-12-2009
Ålborg, Nordjylland
Bopæl, Vester Fjordvej 38, st.th, 9000 Ålborg

Uddrag af artikel om Jyske As motionscykelløb i Nordjyske.dk, 08-06-2006

Karl Vilhelm Nielsen nævnte, at Ellen Madsen fra Aalborg var gået bort i december 2009 efter 5 ugers sygdom. Ellen har været med i DHIF og
handicapidrætten siden 1975 og har haft en række tillidsposter i hovedbestyrelsen, idrætsudvalg og lokale klubber. Æret være Ellen
Madsens minde.
Uddrag fra referat fra DHIF’s repræsentantskabsmøde 24-04-2010

Dødsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-12-2009

Leif Christensen 46
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-2-3) landmand og gårdejer laborant og medhjælpende hustru


Asger Madsen gift med Ann Metta Enghusen Mortensen
* 26-10-1950 november 1985 * 12-04-1952
Brønden, Vester Hassing, Ålborg Gåser Kirke, Nørre Hassing Ukendt
† † 17-09-1995
Ukendt Nørre Halne, Ålborg, Nordjylland
Begravet på Vester Hassing Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Brønden, Halsvej 308, Vester Hassing, 9310 Vodskov
(overtog gården efter sin fader i 1972)

Fra Nordjyske Avisarkiv, 09-02-1973

Notits om færdselsuheld
Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-09-1995
Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-11-1985

Takkenotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 04-10-1995

forhold med Judy Ukendt


*
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Hvolgården 48, Vester Hassing, 9310 Vodskov

3-2-4) lagermedhjælper
Palle Madsen død som 17-årig
* 15-04-1953
Brønden, Vester Hassing, Ålborg
† 06-09-1970 (følgerne af færdselsuheld)
Gandrup, Øster Hassing, Ålborg

Dødsannonce
Notits om Palle Madsen’s færdselsuheld Fra Nordjyske Avisarkiv, 08-09-1970
Fra Nordjyske Avisarkiv, 27-08-1970

Notits om færdselsuheld og død Fra


Nordjyske Avisarkiv, 09-09-1970

Leif Christensen 47
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s børnebørn
3-3)
Alma Helene Madsen’s og Peder Kristian Theodosius Theodosiussen’s børn

3-3-1) teknonom og opfinder


Peter Christian Theodosiussen gift med Jytte Fredsgaard Larsen
* 18-01-1950 *
Aggersund, Aggersborg, Øster Han, Hjørring Ukendt
† 02-09-2013 †
Løgstør, Vesthimmerland, Nordjylland Ukendt
Bopæl, Rugmarken 25, 9670 Løgstør

Børn:
1) Susan Fredsgaard Theodosiussen
2) Karin Fredsgaard Theodosiussen

I henhold til Kongelig adoptionsbevilling af 17. august 1950 blev Peter adopteret af manufakturhandler Peder Christian Theodosius Theodosiussen og hustru Alma Helene, født
Madsen, boende i Aggersund, Viet i Vester Hassing Kirke 8. maj 1936. Peter blev døbt den 3. september 1950.
De biologiske forældre er: ugift husassistent Agnes Myrup Andersen, født 17. juni 1929 i Vindblæs Sogn og jf., meddelelse fra politimesteren i Nørresundby af 26. maj 1950, udlagt
barnefader mejerist Erik Kronborg Nielsen, født 20. februar 1926 i Vester Hassing.
Kilde: Aggersund sogns Kirkebog 1946-1962 Fødte Mandkøn nr. 2 fra 1950, kirkebogens side 10

Peter, 2012 Jytte, 2014


Fra Facebook Fra Facebook

Uddannelsesnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 29-11-1972

Dødsannonce
Fra dødsannoncer.afdoede.dk, 09-09-2013

Fortsættes næste side

Leif Christensen 48
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s børnebørn
4-1)
Marie Kristiane Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børn

4-1-1)
Else Birte Nielsen gift med Kresten Bisgaard Jensen
* 29-12-1942 12-11-1961 * 20-10-1935
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Pandrup Kær, Jetsmark, Hjørring
† † 19-06-2004
Ukendt Hadsund, Nordjyllands Amt
Begravet, Nr. Tranders Kirkegård
Sidste fælles bopæl, Stenbjergvej 176, 9220 Ålborg Øst
Børn:
1) Jette Bisgaard Jensen
2) Kaj Bisgaard Jensen

Bryllupsbillede af Else Birte og Kresten


Else Birte som ung Kresten som ung
Fra Jette Bisgaard Jensen
Fra Jette Bisgaard Jensen Fra Jette Bisgaard Jensen

Else Birte, 2012


Privat foto

Gravsten fra Nørre Tranders Kirkegård Dødsannonce


Fra dk-gravsted.dk Fra Nordjyske avisarkiv, 22-06-2004

4-1-2) specialarbejder
Inga Irene Nielsen gift med Henning Emil Nielsen
* 06-03-1945 20-09-1964 07-06-1943
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Fjallerslev Mors, Thisted
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Grønnegade 32, 9000 Ålborg

Børn:
1) Anne Marie Nielsen
2) Liselotte Nielsen
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-02-2004

Leif Christensen 49
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

4-1-3) kontorassistent/DSB-rejsebureau
Anne Grete Nielsen gift med Søren Otto Jensen
* 26-07-1947 25-09-1971 12-08-1945
Gudumholm, Ålborg Gudumholm Kirke Kvislemark, Næstved, Sorø
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Musvågevej 3, 4700 Næstved

Børn:
1) Annette Jensen
2) Lars Jensen

Anna Grete og Søren Jensen, 2012


Privat foto

4-1-4) kedelsmed socialpædagog


Niels Ole Nielsen gift med Elsebeth Brandt Frandsen
* 02-04-1949 12-02-1972 * 21-06-1953
Gudumholm, Ålborg Sørup Kirke Sørup, Hornum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Nørgaardsvej 1, Sejlflod, 9280 Storvorde

Børn:
1) Heine Kristian Nielsen
2) Mette Marie Nielsen

Elsebeth, 2014
Fra Facebook

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-02-1972

Niels Ole’s 40-års jubilæum


Fra karriere.jobfinder.dk

Niels Ole’s belønningsmedalje


Fra Nordjyske Avisarkiv, 09-04-2015

Leif Christensen 50
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Tipoldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børn

1-1-1-1) handelsmedhjælper
Ingrid Melgaard Bælum forhold med Ukendt
* 11-05-1946 *
Gudum Kær, Ålborg Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Tina Melgaard

jurist, maskiningeniør og embedsmand


gift med Lasse Møhl
* 1940
skilt Ukendt

Ukendt
Bopæl, Korsgårdsvej 26, st. th,
2920 Charlottenlund

Børn:
2) Louise Møhl

Ingrid og Lasse med Louise, 1985 Lasse som ung


Fra Instagram Fra Instagram

Lasse på Rådhuspladsen, 2013


Fra Facebook

Ingrid sammen med Louise ca. 1989-90 Magda Kirstine og Lasse, Berlin 1993
Fra Instagram Fra Facebook

Leif Christensen 51
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-2) (tvilling med 3) pædagog lærer, ornitolog og naturvejleder


Astrid Krestine Melgaard Bælum gift med Thorkild Gunnar Lund
* 22-09-1948 * 13-09-1941
Gudum Kær, Ålborg skilt Århus by, Århus
† 2005 †
Ukendt Ukendt
Sidste fælles bopæl, Solbjergvej 9, Øster Hurup, 9560 Hadsund Bopæl, samme

Børn:
1) Jakob Lund
2) Sara Lund

Astrid og Jakob, 1990 Astrid, 2010 Thorkild som ung Thorkild, 2016
Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook

Thorkild er født og opvokset i Århus, men bylivet har aldrig rigtigt været noget for Thorkild Lund. Når Lille Vildmoses landskendte naturvejleder fredag 8. september går på pension, slipper
han derfor ikke kontakten med fuglene, dyrene og alt det andet, der sker ude i naturen. Besøgende i Lille Vildmose vil stadig kunne møde Thorkild Lund og glæde sig over at høre hans
kyndige og engagerede forklaringer om, hvad de kan se og opleve i den særegne vildmose-natur, for selvsamme dag Thorkild Lund fylder 65 år og dermed bliver folkepensionist, fortsætter
han som medlem af den frivillige gruppe af fuglekiggere, der næsten hver søndag holder til omkring fugletårnet ved Tofte sø. Her deler de beredvilligt ud af deres viden til de mange gæster,
der besøger fugletårnet.

Lille Vildmose er et helt særligt sted. Siden jeg fik arbejde som lærer ved Gudumholm Skole for 40 år siden, har jeg været fascineret af mosens spændende natur, fortæller Thorkild Lund.
Naturinteressen har han arvet fra sin far, der var ivrig jæger. Allerede som ung teenager begyndte Thorkild Lund at kigge på fugle, og siden kom jagttegnet også i hus. Jagtfærdighederne fik
han brug for, da han som nyuddannet lærer fik arbejde i Grønland i 1964 i en lille bygd nær Julianehåb.

Jeg var skoleleder for skolen, hvor jeg var den eneste lærer sammen med en grønlandsk kateket, der både underviste og stod for gudstjeneste og andre kirkelige gøremål, husker Thorkild
Lund. Bygden fungerede dengang stadig som et jæger-og fangersamfund, og sammen med de lokale jægere drog han derfor tit af sted på længere jagtture i den barske grønlandske natur.

Jagtturene med grønlænderne er nok det, som jeg husker bedst fra mine to år i Grønland. Vi tog aldrig proviant med, men levede af det vi skød og fangede undervejs. De grønlandske
fangere var nogle af de mest elskelige og rare mennesker, man kan tænke sig, men efterhånden fik jeg hjemve. Jeg var ung og eneste dansker i bygden, og da der blev slået en stilling op
som lærer ved Gudumholm Skole nær Lille Vildmose, søgte jeg stillingen og fik den i 1966, fortæller Thorkild Lund.

Det blev starten på en livslang betagelse af Lille Vildmose og Muldbjerge. Samtidig tog hans naturinteresse en ny drejning, da jagtgeværet blev lagt på hylden. I Grønland var det nødvendigt
at gå på jagt, men det er det jo ikke her i Danmark. Jeg holdt ganske vist meget af at gå på jagt sammen med min far, indtil han døde, men siden da af var det kikkerten og ikke geværet,
som jeg havde med på mine ture ud i naturen, beretter Thorkild Lund.

Den afgørende forskel er for ham, at oplevelsen med kikkerten er både større og dybere end med geværet. Når man går på jagt, har man sjældent tid til at rigtigt at se og opleve fuglene.
Når man er kommet på skudhold, er det jo med at trykke på aftrækkeren, og så er det forbi. Med kikkerten kan man blive med at betragte fuglene og lære deres levevis og kendetegn
ordentligt at kende, siger Thorkild Lund, der i årene 1972-77 var lokalformand for den nordjyske afdeling af Dansk Ornitologisk Forening, (DOF). Derudover var han i 18 år lokalformand for
Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité i Sejlflod Kommune.

Fritidsjobbet som lokal naturfredningsformand skippede han imidlertid, da han blev ansat som naturvejleder i Sejlflod Kommune i 1996 med særligt fokus på vildmosen. Jeg ville ikke have
flere kasketter på, når jeg også skulle virke som lokal naturvejleder, påpeger han. Vildmosens natur har været i offentlighedens fokus i årevis. Først gennem en langstrakt fredningssag og
derefter som følge af det meget omtalte pilotprojekt om at gøre Lille Vildmose til nationalpark.

Som pensionist håber han også at få bedre tid til at besøge sine to voksne børn og på at rejse. De to ting kan sagtens kombineres. Hans 27-årige datter i Horsens bor ganske vist ikke
længere borte, end at han kan besøge hende på endags ture, men hans 34-årige søn bør i Oregon i det nordvestlige USA. Her lever han af at guide sportsfiskere rundt i Oregon samt Alaska.

Uddrag fra Nordjyske.dk af Søren Skov, 29-09-2006Lærer og skoleleder
2. ægteskab Flemming Due
oktober 2009 *
Brønderslev, Børglum, Hjørring

Ukendt
Bopæl, Godtlandsvej 27B, 9310 Vodskov

Flemming, 2014
Fra Facebook

Leif Christensen 52
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-3) (tvilling med 2) børnehavepædagog


Magda Kirstine Melgaard Bælum (Kirstine Bohm) 1. ægteskab Ukendt Kristensen
* 22-09-1948 *
Gudum Kær, Ålborg skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Klaus Bælum Kristensen

Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-12-1967

Skolebillede fra Gudumholm Skole 6. klasse 1961/62 Første række fra venstre er
det som nr. 3 Astrid og som nr. 9 er det Magda
Fra Lokalhistorisk Arkiv, Sejlflod

Magda Kirstine og Lasse Møhl, Berlin 1993


Fra Facebook

Freelance filmarbejder
2. ægteskab Birger Axel Bohm
* 08-03-1947
Hvidover, København

Ukendt
Bopæl, Karpevej 3, Kulhuse, 3630 Jægerspris

Kirstine, 2015 Birger, 2013


Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 53
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-4) tømrer, lærer og selvstændig jordbruger medejer


Carsten Melgaard Bælum gift med Åse Storhaug
* 14-09-1951 * 1952
Gudum Kær, Ålborg Norge
† 12-04-2013 †
Horsens, Midtjylland Ukendt
Sidste fælles bopæl, Vingumvej 8, 8740 Brændstrup Bopæl, Rudkøbing, Langeland

Børn:
1) Maja Storhaug Bælum
2) Morten Storhaug Bælum

Dødsannoncer – Fra e.pages.dk/denlilleavis, 16-04-2013

Carsten til højre sammen med to andre Åse, 2016


fra bestyrelsen ved indvielsen af Fra Facebook
Gudumholms idrætsforenings nye
klubhus i 1971
Fra Arkiv.dk -Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

1-1-1-5) elektriker, pedel og cafeejer pædagog


Niels Melgaard Bælum gift med Ellen Marie Hedegaard
* 17-03-1955 * 06-11-1957
Gudum Kær, Ålborg Gudumlund, Gudum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vangen 5, Gudumholm, 9280 Storvorde

Børn:
1) Jes Hedegaard Bælum
2) Mads Hedegaard Bælum
3) Martin Hedegaard Bælum

Niels og Ellen, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 54
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-6) tømrer, kørsels-og byggeleder og konduktør


Henrik Melgaard Bælum 1. forhold Helle Højen Sørensen
* 15-05-1965 * 06-02-19??
Gudumholm, Ålborg Ukendt
† afsluttet †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Solbyen 73, 9000 Ålborg Bopæl, Peter Bruuns Vej, 9210 Ålborg SØ

Børn:
1) Malene Jørgensen
2) Mette Kirstine Bælum Nielsen
3) Camilla Bælum

Fra gandrupelement.dk

Helle Højen med Laura, 2016


Fra Facebook

Gudumholm Skole 1978-80, Henrik nr. 2 fra h. i midterste række


Fra arkiv.dk, Lokalhistorisk Arkiv Sejlflod

soldat, jyske trænregiment


2. forhold Anita Gisselmann
*
Svenstrup, Ålborg, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Liselund 41, 9000 Ålborg

Henrik, 2013 Anita, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn
1-1-2)
Karen Marie Bælum’s og Elo Børge Olsen’s børn

1-1-2-1)
Lis (Olsen) Bælum yderligere data ukendt
* 29-12-1938
Lillevorde, Ålborg
Døbt 07-05-1939 i Grøndals Kirke og Sogn, København

Ukendt
Bopæl, Birkevej 36, 3460 Birkerød

(Navneændring til Lis Bælum den 29-06-1998 i medfør af lov 193 af 29-04-31, § 2, nr. 1 ved
anmeldelse til Grøndals Sogn, København) Cathrine Toft Norbæk, Bent, Bente Gurskov og
Lis Bælum yderst th., som initiativtager til ugens buket
Fra rudersdal.lokalavisen.dk, 31-03-2917

Leif Christensen 55
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn
1-1-3)
Minna Bælum’s og Karl Sarto Jørgensen’s børn

1-1-3-1) akademiingeniør
Anni (Bælum Sarto) Jørgensen gift med Erik Zinck
* 06-05-1944 * 14-04-1942
Birkevej 29, 1., Godthåb Hammerværk, Øster
Vejgård, Ålborg Hornum, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Sandmosevej 82, 8270 Højbjerg
Børn:
1) Lene Zinck

Anni fik navnebevis af 30-07-1969 med tilladelse til at bortkaste navnene Bælum og Sarto, så hun kun hedder Anni Jørgensen, Københavns Amt, j.nr. K 310-1061-69
(§15). Anni Jørgensen er endvidere udtrådt af Folkekirken den 28-08-1969 ved henvendelse til Brøndbyvester Sogn.

Erik, 2013
Fra Facebook

Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-09-2008

Leif Christensen 56
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-3-2) kunstner, smed og adm. direktør i Hiskjo Gardslag


Jørgen Bælum Sarto Jørgensen forhold med Erna Ukendt
* 27-03-1948 *
Ukendt ukendt
† †
Ukendt Ukendt
bopæl, Hiskavegen 482, 5430 Bremnes, Bømlo, Norge

Jørgen, 2017
Fra Bømlo-Nytt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børn

1-1-4-1) familieterapeut og selvstændig bevægelsespædagog, gymnast og danser


Erik Press (Archimedes) gift med Lone Byrner
* 22-10-1946 14-02-1972 *
Toftlund, Haderslev Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vejlevej 8, 7300 Jellinge
Børn:
1) Rebekka Press Byrner
2) Nanna Press
3) Nikolaj Press

Erik Press, 2013


Foto fra Facebook
Lone Byrner - Foto fra Totalevent.dk

1-1-4-2) typograf og brandmand


Ole Press gift med Vibeke Ukendt
* 11-04-1949 *
Toftlund, Haderslev Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Rosensgade 104, 8300 Odder

Børn:
1) Majken Press
2) Brian Press

Ole, 1987
Fra Odder Lokalhistorisk Arkiv

Leif Christensen 57
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-4-3) lærer lærer og tale-hørekonsulent


John Press gift med Anina Hede Wegeberg
* 18-12-1951 18-05-1985 * 24-06-1953
Øster Tirsted, Tirsted, Fuglse, Maribo Søborg Kirke København
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Niels Bohrs Alle 17, 2860 Søborg

Børn:
1) Marie Press Wegeberg
2) Johanne Press Wegeberg

John, 2017 Anina, 2017


Fra Facebook

1-1-4-4) typograf, teknisk assistent, kunstmaler og tilkaldevikar farmaceut og facility manager


Helle Press gift med Frank Ukendt (Press)
* 30-05-1958 *
Øster Skørringe, Skørringe, Fuglse, Maribo Frederiksberg, København
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Strandparkvej 15 B, 2665 Vallensbæk Strand
(Efter ægteskabet tog han
efternavnet Press)
Børn:
1) Simone Press

Helle Press, 2015 Frank, 2015


Fra Facebook Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s børnebørn
1-1-5)
Irene Bælum’s og Harald Jensen’s børn

1-1-5-1)
Thorkild Jensen yderligere data ukendt
* 11-02-1950
Sønder Kongerslev, Ålborg

Ukendt

Thorkild, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 58
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s børnebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s børn

1-2-2-1) typograf
Poul Erik Thorving Jensen gift med Randi Christensen
* 07-07-1941 21-03-1964 * 24-05-1944
Ålborg Hvorup Kirke Ukendt
† 19-03-2019 †
Vadum, Ålborg, Nordjylland Ukendt
Sidste fælles bopæl, Lærkevænget 10, 9430 Vadum

Børn:
1) Susanne Thorving Jensen
2) Jimmy Thorving Jensen

Randi, 2018
Fra Facebook

Bryllupsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 25-03-1964

Fra Nordjyske Avisarkiv, 01-06-1985

Dødsannonce - Fra dødsannoncer-afdoede.dk

Leif Christensen 59
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-2-2) reservedelsforvalter
Else Jensen gift med Børge Gunnar Jensen
* * 05-05-1940
Ukendt Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Gøttrupvej 48, 9220 Ålborg Øst

Børn:
1) Tina Jensen
2) Mads Jensen

Børge Gunnar, 2012


Fra Facebook

Børge Gunnar og Else, 2017


Fra Facebook

Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-05-2010

Fortsat næste side

Leif Christensen 60
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s børnebørn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s børn

1-2-3-1) damefrisør polititjenestemand


Else Marie Wilhelmsen gift med Carl Johan Andersen
* 01-05-1944 * 14-05-1944
Stenstrupsgade 17, Frederikshavn, Hjørring Poppelvej, Frederikshavn, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skovbrynet 22, 9900 Frederikshavn

Børn:
1) Henrik Lesley Andersen
2) Helle Lesley Andersen

Else Marie, 1957-58


Fra Frederikshavn Stadsarkiv

Fra Nordjyske Avisarkiv, 06-08-1976 Fra Nordjyske Avisarkiv, 16-10-1982

Fra Nordjyske Avisarkiv,


30-04-2014

Fra Nordjyske Avisarkiv, 11-10-2005

Carl Johan, 2017 Fra uggerhoej.dk


Fra Nordjyske Avisarkiv,
13-05-2004

Leif Christensen 61
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-3-2) medejer/direktør farvehandler/selvstændig


Anette Wilhelmsen gift med Jørn Ole Nielsen
* 29-04-1950 04-09-1971 * 16-03-1950
Stenstrupsgade 25, Frederikshavn, Hjørring Bangsbostrand Kirke Søndergade 227, Bangsbostrand
Frederikshavn, Hjørring Frederikshavn, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Sæbyvej 155, 9900 Frederikshavn

Børn:
1) Morten Nielsen

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-09-1971
Artikel og foto fra kanalfrederikshavn.dk, 2011
Vielse
Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-09-1971

1-2-3-3) merkonom og indkøbschef/strategic procurement administrativ coordinator


Søren Leslie Wilhelmsen gift med Helle Cathrine Nilsson
* 07-07-1956 *
Hoffmannsvej 2, Bangsbostrand, Ukendt
Frederikshavn, Hjørring skilt †
† 2000 Ukendt
Ukendt Bopæl, Østrupvej 7, 4350 Ugerløse

Børn:
1) Nicklas Wilhelmsen
2) Casper Wilhelmsen

Helle, 2016
Fra Facebook

salgs- og løsningskonsulent/edb
forhold med Sanne Stage
*
Ålsgårde, Hellebæk,
Frederiksborg

Ukendt
Bopæl, Falkenbergvænger 36, st., 3240 Ålsgårde

Artikel om Sørens USA-tur i 1977/78


Fra Nordjyske Avisarkiv, 20-12-1978

Nicklas, Sanne og Søren, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 62
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) oldebørn
1-3
Ragnhild Kathrine Thorsen’s og Knud Waldemar Færgemann’s børnebørn
1-3-1)
Knud Erik Færgemann’s og Else Marie Mariager’s børn

1-3-1-1) salgskonsulent leder indenfor HR og regionschef


Anders Færgemann gift med Berit Haugaard Jakobsen
* 27-05-1956 oktober 1992 * 18-04-1965
Fyensgade 28, 2., Sct. Marcus Sogn, Ålborg Aså Kirke Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Heravej 165, 9210 Ålborg SØ

Børn:
1) Julie Haugaard Færgemann
2) Emma Haugaard Færgemann

Fra Nordjyske Avisarkiv, 03-01-2010 Berit Færgemann, 2015


Fra Linked-In
Bryllupsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 17-10-92

1-3-1-2) salgschef, afdelingsleder og project manager it-ansvarlig bioanalytiker


Henrik Færgemann gift med Grethe Ukendt
* *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Plutonvej 30, 9210 Ålborg SØ

Børn:
1) Peter Færgemann
2) Caroline Færgemann
3) Søren Færgemann

Fra ideklinikken.rn.dk, 2013

Fra Nordjyske.dk, 22-11-2008

Leif Christensen 63
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) oldebørn
1-4
Niels Egon Nielsen Thorsen’s stedbørn og Grethe Kristensen’s og Einer Børge Petersen’s børnebørn
1-4-1)
Villy Kristensen’s og Mette Ukendt’s børn

1-4-1-1) datamatiker teknisk koordinator


Morten Kristensen gift med Lajla Hejlesen Jakobsen
* 28-07-19?? 30-06 2007 * 19-03-19??
Ulsted, Ålborg, Nordjylland Ulsted Kirke Vester Hassing, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Uglevænget 56, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Børn:
1) Emma Hejlesen Kristensen
2) Mathias Hejlesen Kristensen

Morten og Mathias, 2016 Emma og Lajla, 2016


Fra Facebook Fra Facebook

Fra Nordjyske Avisarkiv, 18-07-2007

1-4-1-2) kontorassistent
Maria Kristensen yderligere data ukendt
* 22-02-19??
Ulsted, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Maria, 2016
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 64
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) oldebørn
1-4
Niels Egon Nielsen Thorsen’s stedbørn og Grethe Kristensen’s og Einer Børge Petersen’s børnebørn
1-4-2)
Lone Petersen’s og Jens Ole Jensen’s børn

1-4-2-1) social- og sundhedsassistent arbejder hos Volvo Truck Center Ålborg


Rikke Jensen gift med Kristian Lindgård Nielsen
* 18-08-19?? 16-08-2010 * 24-08-19??
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland Asaa, Brønderslev, Nordjylland
† skilt †
Ukendt ca. 2016 Ukendt
Bopæl, Vodbindervej 18, 9340 Asaa Bopæl, Strandvænget 30, 9340 Asaa
Sidste fælles bopæl, Doktorgårdsvej 30, 9340 Asaa

Børn:
1) Julie Lindgård Nielsen
2) Mia Lindgård Nielsen

Rikke, Mia, Julie og Kristian, 2015


Fra Facebook

1-4-2-2) maskintekniker/konstruktør, salgs- og aftalechef kontorass., bogholder og økonomiass.


Anders Jensen gift med Anni Houen
* 10-11-1967 * 19-12-19??
Ukendt Frejlev, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Efter vielsen tog de efternavnet Houen Jensen
Bopæl, Nordmarken 18, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Børn:
1) Hanna Houen Jensen
2) Simon Houen Jensen

Anders, 2017 Anni, 2013


Fra roldskovbladet.dk Fra Facebook

Anders, Anni, Simon og Hanna, 2014


Fra Facebook

Leif Christensen 65
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s oldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s børnebørn
3-1-1)
Margrete Jensen’s og Svend Erhard Nielsen’s børn

3-1-1-1)
Christian Neerup Nielsen gift med Else Marie Larsen
* 30-08-1949 09-10-1971 *
Tanums Församling, Göteborg, Dronninglund Kirke Hjallerup, Dronninglund, Hjørring
Bohus Län, Sverige
† †
Ukendt Ukendt

Christian Neerup fik navneforandring


den 27-01-1955 fra Jensen til Nielsen efter
han blev adopteret af Svend Erhard Nielsen
(biologisk fader: Alex Jönsson, Sverige)
Bopæl, Syrenvej 4, 9320 Hjallerup

Børn:
1) Gitte Neerup Nielsen
2) Pernille Neerup Nielsen

Else og Christian, 2015


Fra Facebook

Bryllupsnotits
Fra Nordjyske Avisarkiv, 07-10-1971
Bryllupsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 15-10-1971

3-1-1-2) lærer
Birgit Marie Neerup Nielsen gift med Poul Jensen
* 09-02-1954 *
Nygaard Gammelkirk, Dronninglund, Hjørring Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Skrænten 3, Vester Hassing, 9310 Vodskov

Børn:
1) Julie Neerup Jensen
2) Anne Neerup Jensen

Birgit, 2016 Poul, 2017


Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 66
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s oldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s børnebørn
3-1-3)
Lars Peter Jensen’s og Asta Steen’s børn

3-1-3-1) politiinspektør politiassistent


Thorkild Steen Jensen gift med Inger Winther Pedersen
* 18-11-1958 * 25-12-1949
Rosenby, Dronninglund, Koldby Sygehus, Hørdum, Thisted
Hjørring Døbt i Bedsted Kirke
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ishøj

Thorkild Steen Jensen blev den 10-09-2013 benådet til Ridder af Dannebrogordenen (Ridderkorset).

Børn: Ukendt

Thorkild Steen Jensen, 2015 Inger Winther –


Fra sn.dk – sjællandske medier ungdomsbillede
16-01-2015 Fra visbilleder.dk – Lokalhistoriske
billeder fra Thisted kommune

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s oldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s børnebørn
3-1-4)
Helene Jensen’s og Jens Mathiesen Nissen’s børn

3-1-4-1) elektriker kontorassistent og udd.sekretær


Leif Nissen gift med Dorte Frandsen
* 1961 * 1950
Ukendt Arden,
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Valmuevej 47, 9500 Hobro
Dorte har tidligere været gift med en
Jørgensen, med hvem hun har 2
børn Stina Jørgensen gift Arora og
Trine gift med Jan Rægaard Thostrup
(begge børnepar har hver 2 børn).

Dorte, 2012
Fra Facebook

Leif og Dorte, 2009 Fra Stina Jørgensen Arora’s Web Site/MyHeritage

Leif Christensen 67
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s oldebørn
3-3)
Alma Helene Madsen’s og Peder Kristian Theodosius Theodosiussen’s børnebørn
3-3-1)
Peter Theodosiussen’s og Jytte Fredsgaard Larsen’s børn

3-3-1-1) tandlæge
Susan Fredsgaard Theodosiussen yderligere data ukendt
* 1976
Løgstør, Vesthimmerland, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Agervangen 40, Skovly, 8464 Galten

Susan og hendes mor, 2014


Fra Facebook

3-3-1-2) ergoterapeut arbejder hos MHI Vestas Offshore Wind


Karin Fredsgaard Theodosiussen gift med Jens Christensen
* 1978 * 31-10-19??
Løgstør, Vesthimmerland, Nordjylland Fredericia, Syddanmark
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Agervangen 10, Skovly, 8464 Galten

Børn:
1) Gustav Fredsgaard Christensen
2) Anna Fredsgaard Christensen

Karin’s bidrag i en tegnekonkurrence, 1988


Fra Nordjyske Avisarkiv

Karin og Jens sammen med Gustav og Anna, 2014


Fra Facebook

Leif Christensen 68
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn
4-1-1)
Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børn

4-1-1-1) kontorassistent, lønkonsulent og HR-koordinator elektroniktekniker


Jette Bisgaard Jensen samlevende med Hans Jørn Bach Andreasen
* 19-10-1965 * 05-02-1965
Gudumholm, Ålborg Sejlflod, Ålborg
Døbt i Vedsted Kirke, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tornhøjparken 98, 9220 Ålborg Øst

Børn:
1) Kristinna Bisgaard Andreasen
2) Karina Bisgaard Andreasen

Hans Jørn, Kristinna, Karina og Jette, 2017


Fra Facebook

4-1-1-2) automekaniker/værkfører og virksomhedsejer


Kaj Bisgaard Jensen 1. ægteskab Lone Nørgaard
* 27-08-1968 * 08-03-1973
Gudumholm, Ålborg Ukendt
† skilt †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Jimmy Nørgaard Jensen

Lone, 2017
Fra Facebook

Kontorassistent/bogholderi
2. ægteskab Heidi Elisabeth Thomsen
01-07-2006 * 02-11-1977
Nørre Tranders Kirke Hjørring Sygehus, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Hjallerup Engvej 24, 9320 Hjallerup
Børn:
2) Oliver Benjamin Bisgaard Thomsen – død samme dag som født
3) Benjamin Bisgaard Jensen
4) Frederik Bisgaard Jensen

Kaj, 2017 Heidi, 2017


Fra avant.dk Fra Facebook

Leif Christensen 69
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn
4-1-2)
Inga Irene Nielsen’s og Henning Emil Nielsen’s børn

4-1-2-1) butiksassistent arbejder hos energiselskabet Eniig


Anne Marie Nielsen gift med Jesper Klausen
* 04-03-1965 20-08-1994 * 20-09-1964
Gudumholm, Ålborg Vejgård Kirke Vejgård, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Herskindsvej 9, Vejgård, Ålborg

Børn:
1) Camilla Klausen

Jesper, Camilla og Anne Marie, 2014


Fra Facebook

4-1-2-2) pædagog og sosuhjælper arbejder hos Bravida


Liselotte Nielsen gift med John Michael Petersen
* 18-09-1970 19-06-1999 * 24-02-1965
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland Tårnby Rådhus Rigshospitalet, København
Døbt i Gudumholm Kirke skilt †
† 2013 Ukendt
Ukendt
Bopæl, Gammel Kirkevej 46, 1.th, Bopæl, Rådmand Billes Vej 157,
2770 Kastrup 2610 Rødovre

Børn:
1) Mads Emil Petersen
2) Trine Petersen
3) Kasper Peersen

Liselotte, 2016 John Michael, 2017


Fra Facebook Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 70
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn
4-1-3)
Anna Grete Nielsen’s og Søren Otto Jensen’s børn

4-1-3-1) bankrådgiver, omsorgsassistent, mentor, coach, forfatter,


foredragsholder og selvstændig/HeartSoul Aneste Guidence entrepriseleder
Annette Jensen (Aneste Fro Fredskov) 1. ægteskab Kim Jesper Jensen
* 18-03-1972 02-08-2001 * 03-08-1967
Næstved Sygehus, Storstrøm Næstved rådhus Næstved, Præstø
† skilt 2007 †
Ukendt Ukendt
navneforandring 29-03-2018 fra Annette Fredskov Jensen til Aneste Fro Fredskov Bopæl, Carl Nielsens Vej 2, 4700 Næstved

Børn:
1) Emilie Jensen
2) Viktor Jensen

Kim – Fra Instagram

Fra Facebook, 2013 Annette med Victor og Emilie, 2015 – Fra Facebook
roaming ingeniør/Telia
2. ægteskab Ulrich Fredskov Christiansen
18-06-2011 * 27-05-19??
Holsted Kirke Ukendt
skilt ca.2015 †
Ukendt
Sidste fælles bopæl, Kometvej 6A, 4700 Næstved

Annette sammen med forældrene


Anna Grete og Søren, 2017 Ulrich, 2016
Fra Facebook Fra Google

speditør
3. forhold Kim Kammersgaard
13-08-2016 * 29-05-19??
Næstved, Storstrøm

Ukendt
Bopæl, Musvågevej 3, 4700 Næstved

14-07-2013 afsluttede Annette et løb efter, at hun havde løbet et marathonløb hver dag i 365 dage og 2 løb den sidste dag, i alt 366 marathonløb på et år –
fantastisk. Den 01-09 2018 løb hun sit marathonløb nr. 666 siden hendes første marathonløb 31. oktober 2010.

Annette og Kim, 2018 Fra Facebook


Kim og Annette, Berlin 2017 - Fra Facebook Fra Facebook, 2018

Leif Christensen 71
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

4-1-3-2 økonomichef/Royal Unibrew yogalærer og ejer af Yoga Symbiose


Lars Jensen samlever med Helle Luttermann
* 06-12-1973 18-03-1971
Næstved Sygehus, Storstrøm Næstved, Storstrøm
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Rislevvej 43, Gangens Bro, 4700 Næstved

Børn:
1) Malou Luttermann Jensen
2) Marco Luttermann Jensen
3) Lucca Luttermann Jensen

Lars, 2015 Helle, 2014


Fra Facebook Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn
4-1-4)
Niels Ole Nielsen’s og Elsebeth Brandt Frandsen’s børn

4-1-4-1) smed pædagog


Heine Kristian Nielsen gift med Rikke Bøgh Andreassen
* 06-07-1972 06-12-2002 * 03-05-1970
Ålborg Sygehus, Nordjylland Storvorde Rådhus Vårst, Nordjylland
† skilt †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vigen 12D, Sejlflod,
Børn: 9280 Storvorde
1) Julie Bøgh Nielsen
2) Thomas Bøgh Nielsen

Rikke, 2018
Fra Facebook

kærester med Lonnie Christensen


*
Ukendt

Ukendt

bopæl, Tiendemarken 2B, 9280 Storvorde

Lonnie, 2012
Fra Facebook

Leif Christensen 72
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

4-1-4-2) medejer landmand og direktør/MI-aguacut P/S


Mette Marie Nielsen gift med Otto Christian Mikkelsen
* 04-01-1975 23-11-2002 * 28-06-1961
Ålborg Sygehus, Nordjylland Vedsted Kirke Birkelse, Kær, Ålborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Thisted Landevej 208, Birkelse, 9440 Aabybro

Børn:
1) Frederikke Maj Mikkelsen
2) Mathilde Maj Mikkelsen

Vielsesnotits
FraNordjyske Avisarkiv,
13-12-2002

Fortsættes næste side

Leif Christensen 73
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Tip-2-oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børnebørn
1-1-1-1)
Ingrid Melgaard Bælum’s og Ukendt’s børn

1-1-1-1-1) selvstændig freelance- og virksomhedskonsulent tømrermester


Tina Melgaard forhold med Jonas Bertelsen
* 27-07-1970 *
Ukendt afsluttet Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Grønnegade 19, st.tv, Bopæl, Oehlenschlægersgade 28, 3. tv,
8600 Silkeborg 1663 København V

Børn:
Jonas har yderligere en datter Anaia
1) Laura Camilla Bertelsen Vestertjele og en søn Jon Marcus
Vestertjele fra andet forhold og en
datter Klara Grauballe Christensen fra
et tredje forhold.

Tina, 2018 Jonas, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

1-1-1-1)
Ingrid Melgaard Bælum’s og Lasse Møhl’s børn

1-1-1-1-2) projektleder, kommunikatør og kulturformidler


Louise Møhl yderligere data ukendt
* 11-05-1985
Ukendt

Ukendt

Louise, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 74
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børnebørn
1-1-1-2)
Astrid Krestine Melgaard Bælum’s og Thorkild Lund’s børn

1-1-1-2-1) sportsfiskervejleder lærer


Jakob Lund forhold med April Mayers
* 24-01-1972 * 14-02-1975
Ukendt afsluttet Portland, Oregon, USA
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Portland, Oregon, USA

Børn:
1) Nicolaj Lund

April med foto af Nicolaj som dreng, 2014


Fra Facebook

revisor
gift med Angela Smith
22-09-2012 *
Jakob med Nicolaj, 1991 Gudumholm Kirke Maryland, USA
Fra Facebook †
Ukendt
Bopæl, Portland, Oregon, USA
Børn:
2) Andreas Gunnar Lund
3) Freja Alexandra Lund

Angela og Jakob – bryllupsbillede, 2012 Nicolaj med Andreas, Angela, Jakob og Thorkild, 2015
Fra Facebook Fra Facebook

Jakob fra sin tid som exchange student i 1988


Fra Facebook

Leif Christensen 75
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-2-2) landinspektør
Sara Lund yderligere data ukendt
* 1979
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Vesterbro, København

Sara, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børnebørn
1-1-1-3)
Magda Kirstine Melgaard Bælum’s og Ukendt Kristensen’s børn

1-1-1-3-1) insurance manager/chief underwriting officer ansat hos MT Højgaard


Klaus Bælum Kristensen gift med Monica Nielsen
* 17-10-2010 * 06-08-19??
Ukendt San Cayetano, Buenos Aires
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Mosebuen 23, 2820 Gentofte

Børn:
1) Anna-Sofia Kristensen

Klaus og Monica, 2016


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 76
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børnebørn
1-1-1-4)
Carsten Melgaard Bælum’s og Åse Storhaug’s børn

1-1-1-4-1) kok
Maja Storhaug Bælum gift med Claus Dahl
* 21-10-2014 * 25-01-1992
Ukendt Ryslinge, Gudme, Svendborg
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Spodsbjergvej 293, Spodsbjerg, 5900 Rudkøbing

Børn:
1) Rose Storhaug Dahl

Claus og Maja, 2015


Fra Facebook

1-1-1-4-2)
Morten Storhaug Bælum yderligere data ukendt
* 19-06-1982
Ukendt

Ukendt
Bopæl, Hulgårdsvej 136, st. th, 2400 København NV

Morten, 2016
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 77
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børnebørn
1-1-1-5)
Nils Melgaard Bælum’s og Ellen Marie Hedegaard’s børn

1-1-1-5-1)
Jes Hedegaard Bælum kærester med Kirstine Simonsen
* 03-04-1982 *
Gudumholm, Ålborg, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vejgaard Bymidte 47, 9000 Ålborg

Jes, 2017
Fra Facebook

1-1-1-5-2) virksomhedsejer telt- og kalechemager


Mads Hedegaard Bælum forhold med Anja Rosenkilde Olsen
* 03-12-1992 * 20-04-1987
Gudumholm, Ålborg, Nordjylland Storvorde, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kalenderparken 7, 9270 Klarup
Børn:
1) Mikkel Hedegaard Bælum
2) Anton Hedegaard Bælum

Mads Anja med sønnerne, 2016 Anja, 2019


Fra Facebook Fra Facebook Fra Facebook

1-1-1-5-3) smed, maskinmester og vvs-energitekniker pædagog


Martin Hedegaard Bælum kærester med Nikita Jusjong
* 29-01-1994 2011 * 27-08-1994
Gudumholm, Ålborg, Nordjylland Klarup, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Vangen 5, Gudumholm, 9280 Storvorde

Nikita og Martin, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 78
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s børnebørn
1-1-1-6)
Henrik Melgaard Bælum’s og Helle Højen’s børn

1-1-1-6-1) digital mediekonsulent sælger og projektleder


Malene Jørgensen forhold med Jesper Smalbro Holdensen
* 06-10-1987 01-12-2014 * 20-08-19??
Ålborg, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ålborg

Børn: Ukendt

Malene og Jesper, 2018


Fra Facebook

1-1-1-6-2) kommunikation, medier manager og projektleder


Mette Kirstine Bælum Nielsen yderligere data ukendt
* 27-04-1989
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Bopæl, Dalgasgade 7, 2., 9000 Ålborg

Mette, 2014
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 79
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-6-3) servicemedarbejder
Camilla Bælum samlever med Simon Thomsen
* juni 2012 *
Ålborg, Nordjylland Hjallerup, Brønderslev, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tove Ditlevsens Vej 274, st., 9000 Ålborg
Børn:
1) Laura Bælum Thomsen

Camilla, 2015 Simon, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-3)
Minna Bælum’s og Karl Sarto Jørgensen’s børnebørn
1-1-3-1)
Anni Bælum Sarto Jørgensen’s og Erik Zinck’s børn

1-1-3-1-1) pædagog i sfo


Lene Zinck gift med Ukendt
* *
København Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Enghavevej 126, 4241 Vemmelev

Børn:
1) Niller Rom Zinck
2) Rasmus Eghave Zinck
3) Cecilie Eghave Zinck
4) Jacob Zinck

Lene, 2013
Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 80
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børnebørn
1-1-4-1)
Archimedes Erik Press’ og Lone Byrner’s børn

1-1-4-1-1) danser og lærer


Rebekka Press Byrner yderligere data ukendt
* 15-08-1990
Jelling, Vejle, Syddanmark

Ukendt
Bopæl, Vejlevej 8, 7300 Jelling
Børn:
1) Artur Press

Rebekka, 2017
Fra Instagram

1-1-4-1-2) lærer production manager


Nanna Press gift med Morten Peglau
* *
Jelling, Vejle, Syddanmark Tønder, Syddanmark
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Østbanegade 167, 4, 2100 København Ø
Børn:
1) Adam Press Peglau
2) Martha Press Peglau

Nanna, 2017 Morten, 2016


Fra Instagram Fra LinkedIn

1-1-4-1-3) cafebartender og musiker


Nikolaj Press yderligere data ukendt
* 06-02-19??
Jelling, Vejle, Sydjylland

Ukendt

Nikolaj, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 81
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børnebørn
1-1-4-2)
Ole Press’ og Vibeke Ukendt’s børn

1-1-4-2-1) direktør, regnskabskonsulent, kostvejleder og træner udviklings- og marketingschef


Majken Press gift med Martin Skøtt
* * 25-09-19??
Odder, Midtjylland skilt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Jegstrupvænget 153, Bopæl, Grønløkke Alle 72,
8310 Tranbjerg J 8310 Tranbjerg J

Børn:
1) Nicklas Press Skøtt
2) Andreas Press Skøtt

Majken, 2017 Martin, 2014


Fra Facebook Fra Facebook

1-1-4-2-2) indkøbs- og salgskonsulent socialrådgiver og fitnesstræner


Brian Press gift med Trine Riber Øvall Kristensen
* 01-03-1972 03-07-2004 * 05-07-1976
Odder, Midtjylland Gylling, Århus, Midtjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tingsteds Ager 6, 8300 Odder

Børn:
1) Sisse Øvall Press
2) Noah Øvall Press

Brian og Trine, 2015


Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 82
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børnebørn
1-1-4-3)
John Press’ og Anina Hede Wegeberg’s børn

1-1-4-3-1) lærer advokat


Marie Press Wegeberg gift med Kristoffer Westberg
* 17-02-1979 juli 2013 * 1978
Søborg, København Hawaii, USA Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Søndergårdsvej 34, 2870 Dyssegård

Børn:
1) Frederik Press Westberg
2) Agnete Press Westberg

Marie Press, 2015 Kristoffer, 2018


Fra Facebook Fra Horten.dk

1-1-4-3-2) biolog, Development Scientist biolog


Johanne Press Wegeberg samlever med Bjørn Tirsgaard
* 01-01-1982 01-07-2007 * 20-02-1980
Søborg, København Horsens, Midtjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tranemosevej 54 C, Egeberg, 2750 Ballerup

Børn:
1) Kalle Press Tirsgaard
2) Snorre Press Tirsgaard

Bjørn Tirsgaard, 2008


Johanne, 2017
Johanne og Bjørn med drengene, 2017 Fra wegeberg.dk
Fra Facebook
Fra Facebook

Leif Christensen 83
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tipoldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s oldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ børnebørn
1-1-4-4)
Helle Press’ og Frank Press’ børn

1-1-4-4-1) kosmetiker/kosmetolog og stylist


Simone Press samlever med Mark Schøning
* 22-11-1992 01-11-2013 * 18-11-1979
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Mark har en søn, Micklo Schønning
* 13-08-2011, fra et tidligere forhold

Simone Press og Mark Schøning


Fra Facebook 2014

Fortsættes næste side

Leif Christensen 84
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s oldebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s børnebørn
1-2-2-1)
Poul Erik Thorving Jensen’s og Randi Christensen’s børn

1-2-2-1-1) lagerekspedient, salgschef og selvstændig


Susanne Thorving Jensen 1. ægteskab for hende og 2. ægteskab for ham Gert Ingolf Johansen
* 15-09-1964 * 09-01-1960
Ålborg Ålborg
† 24-02-2017 (selvmord) †
Ålborg, Nordjylland Ukendt
Bisat på Nøvling Kirkegård Gert har tidligere været gift med
Lene Kjær Jensen
Sidste fælles bopæl, Vissebo 14, 9210 Ålborg SØ
Børn:
1) Max Ingolf Johansen

Susanne, 2017
Fra Facebook

Gert, 2015
Fra Facebook

Efter og aflysning af Susanne, 2017


Fra Facebook

Dødsannonce
Fra dødsannoncer.afdoede.dk

Gert’s karriere indenfor ishockey


Fra Facebook, 2018

Gravsten fra Nøvling Kirkegård


Fra Facebook

Leif Christensen 85
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-2-1-2) elevatorinspektør bachelor/off.adm.


Jimmy Thorving Jensen 1. ægteskab Anne Thomsen
* 11-03-19?? 1997 *
Ålborg Ålborg Rådhus Ukendt
† skilt †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Løvenborgparken 148
9400 Nørresundby
Børn:
1) Maria Thomsen

Anne, 2018
Jimmy, 2012 Fra Facebook
Fra Facebook

Bryllupsannonce
Fra Nordjyske Avisarkiv, 14-04-1997

2. ægteskab Marianne Fischer Andersen


31-03-2013 *
Vadum, Ålborg

Ukendt
Bopæl, Saturnvej 10, 9200 Ålborg SV

Marianne blev i 1993 gift med Søren


Winther Nielsen * 05-06-1969 † 14-07-
2017, med hvem hun har børnene
Pernille Fischer Winther Nielsen og
Mads Fischer Winther Nielsen.
De blev senere skilt, og hun beholdt
efternavnet Fischer Nielsen.

Bagerst Jimmy & Marianne - Forrest Pernille og Mads Fra


Bryllupsannonce
Facebook
Fra Nordjyske Avisarkiv, 23-04-1993

Leif Christensen 86
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s oldebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s børnebørn
1-2-2-2)
Else Jensen’s og Børge Gunnar Jensen’s børn

1-2-2-2-1) tømrer og ejendoms servicetekniker


Tina Jensen gift med Peter Karlsen
* 05-12-1998 *
Ukendt Vejgaard, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kornelparken 8, 9310 Vodskov
Børn:
1) Matilde Karlsen

Tina, 2014 og Peter, 2018


Fra Facebook

1-2-2-2-2) cand.scient. og gymnasielærer projektleder og seniorrådgiver


Mads Jensen gift med Signe Leth
* 1973 * 02-05-1979
Ukendt Skive, Viborg
† †
Ukendt Ukendt
Efter ægteskabet tog de efternavnet Leth
Bopæl, Grækenlandsvej 160, 2300 København S

Børn:
1) Zakarias Leth
2) Abraham Leth
3) Elinor Leth

Mads, 2016
Fra Facebook

Signe, Zakarias, Abraham og Mads, 2012 - Fra Facebook


Signe, 2014 – Fra globalnyt. dk

Leif Christensen 87
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s oldebørn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s børnebørn
1-2-3-1)
Else Marie Wilhelmsen’s og Carl Johan Andersen’s børn

1-2-3-1-1) filialdirektør og erhvervskonsulent


Henrik Lesley Andersen gift med Charlotte Larsen
* 20-08-2005 *
Frederikshavn, Hjørring Sankt Catharinæ Kirke, Hjørring Hundelev, Hjørring, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Havbakken 10, 9900 Frederikshavn

Børn:
1) Sarah Lesley Andersen

Bryllupsannonce- og notits
Fra Nordjyske Avisarkiv,
19-08- og 15-10-2005

Henrik, 2018 Charlotte, 2018


Fra uggerhoej.dk Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 88
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-3-1-2) klinisk immunologisk bioanalytiker investeringsrådgiver


Helle Lesley Andersen gift med Carsten Brandt Nielsen
* 05-03-19?? * 27-03-1966
Frederikshavn, Hjørring Greve, København
† skilt †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Christopher Lesley Brandt
2) Marcus Lesley Brandt

Carsten med Christopher og Marcus, 2014


Fra Facebook

trafikflyver
forhold med Kim Schmidt Petersen
19-08-2008 *
Ukendt

Ukendt
Tidligere gift med Rie Pedersen
Bopæl, Bredager 54, 2670 Greve
Børn:
3) Emil Schmidt Petersen
4) Frederik Lesley Schmidt Petersen
5) Katrine Lesley Schmidt Petersen

Emil, Christopher, Marcus, Helle med Katrine, Kim og Frederik, 2012


Fra Facebook

Leif Christensen 89
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s oldebørn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s børnebørn
1-2-3-2)
Anette Wilhelmsen’s og Jørn Ole Nielsen’s børn

1-2-3-2-1) direktør/forskellige selskaber cand.jur.


Morten Nielsen gift med Anne Uggerhøj Clausen
* 14-06-2014 * 1987
Frederikshavn, Hjørring Bangsbostrand Kirke Frederikshavn, Hjørring
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Sæbyvej 159, 9900 Frederikshavn

Børn:
1) Maja-Sofie Uggerhøj Nielsen

Morten, 2018
Bryllupsnotits
Fra seafooddanmark.dk
Fra Nordjyske Avisarkiv, 10-06-2014 Anne, 2017
Fra uggerhoej.dk

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s børnebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) børn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s børn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s børn
1-2-3-3)
Søren Leslie Wilhelmsen’s og Sanne Stage’s børn

1-2-3-3-1)
Nicklas Wilhelmsen yderligere data ukendt
* 1993
Måløv, Ballerup, København

Ukendt
Bopæl, Nybrovej 304, st. n, 2800 Kgs. Lyngby

Nicklas, 2013
Fra Facebook

Leif Christensen 90
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-3-3-2)
Casper Wilhelmsen yderligere data ukendt
*
Måløv, Ballerup, København

Ukendt

Casper, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-3
Ragnhild Kathrine Thorsen’s og Knud Waldemar Færgemann’s oldebørn
1-3-1)
Knud Erik Færgemann’s og Else Marie Mariager’s børnebørn
1-3-1-1)
Anders Færgemann’s og Berit Hougaard’s børn

1-3-1-1-1) cand.jur. og juridisk rådgiver designer og virksomhedsejer


Julie Haugaard Færgemann forhold med Andreas Solvang Fejfer
* 15-05-1995 * 1992
Gug, Ålborg, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Julie og Andreas, 2018


Fra Facebook

1-3-1-1-2)
Emma Haugaard Færgemann yderligere data ukendt
* 13-05-1999
Gug, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Emma, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 91
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-3
Ragnhild Kathrine Thorsen’s og Knud Waldemar Færgemann’s oldebørn
1-3-1)
Knud Erik Færgemann’s og Else Marie Mariager’s børnebørn
1-3-1-2)
Henrik Færgemann’s og Grethe Ukendt’s børn

1-3-1-2-1) cand.merc.jur. - personalejurist


Peter Færgemann yderligere data ukendt
*
Gug, Ålborg, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Peter Freuchens Vej 86, 2., 9210 Ålborg SØ

Peter, 2016
Fra Linked-In

1-3-1-2-2) natur- og kulturformidler


Caroline Færgemann yderligere data ukendt
*
Gug, Ålborg, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, 9210 Ålborg, SØ

Caroline, 2018
Fra Linked-In

1-3-1-2-3) lærer
Søren Færgemann gift med Anne Holm Nielsen
* 29-10-1987 03-03-2018 * 20-04-1990
Gug, Ålborg, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Børn:
1) Lasse Holm Færgemann

Søren, 2016 Anne med Lasse, 2016


Fra Facebook Fra Facebook

Leif Christensen 92
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-4
Niels Egon Nielsen Thorsen’s stedbørn og Grethe Kristensen’s og Einer Børge Petersen’s oldebørn
1-4-1)
Villy Kristensen’s og Mette Ukendt’s børnebørn
1-4-1-1)
Morten Kristensen’s og Lajla Hejlesen Jakobsen’s børn

1-4-1-1-1)
Emma Hejlesen Kristensen yderligere data ukendt
* 19-07-2004
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Emma, 2017
Fra Facebook

1-4-1-1-2)
Mathias Hejlesen Kristensen yderligere data ukendt
* 23-08-2006
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Mathias, 2017
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tipoldebørn
1-4
Niels Egon Nielsen Thorsen’s stedbørn og Grethe Kristensen’s og Einer Børge Petersen’s oldebørn
1-4-2)
Lone Petersen’s og Jens Ole Jensen’s børnebørn
1-4-2-1)
Rikke Jensen’s og Kristian Lindgård Nielsen’s børn

1-4-2-1-1) lægestuderede og sygeplejevikar fysioterapeut


Julie Lindgård Nielsen kærester med Mikkel Graversen
* 21-08-2016 *
Asaa, Brønderslev, Nordjylland Bjerringbro, Viborg
† †
Ukendt Ukendt

Mikkel og Julie, mormor og morfar Lone og Jens Ole, 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 93
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-4-2-1-2)
Mia Lindgård Nielsen yderligere data ukendt
* 10-05-1994
Asaa, Brønderslev, Nordjylland

Ukendt

Mia, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tipoldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) oldebørn
1-4
Niels Egon Nielsen Thorsen’s stedbørn og Grethe Kristensen’s og Einer Børge Petersen’s børnebørn
1-4-2)
Lone Petersen’s og Jens Ole Jensen’s børn
1-4-2-2)
Anders Jensen’s og Anni Houen’s børn

1-4-2-2-1)
Hanna Houen Jensen yderligere data ukendt
* 27-06-2000
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Hanna, 2016
Fra Facebook

1-4-2-2-2)
Simon Houen Jensen yderligere data ukendt
* 2004
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Simon, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 94
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s tipoldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s oldebørn
3-1-1)
Margrete Jensen’s og Svend Erhard Nielsen’s børnebørn
3-1-1-1)
Christian Neerup Nielsen’s og Else Marie Larsen’s børn

3-1-1-1-1) blomsterdekoratør og ekspedient it-ingeniør og testoperatør


Gitte Neerup Nielsen gift med Peter Bedholm Johansen
* * 1975
Hjallerup, Brønderslev, Nordjylland Ukendt
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Grønnegade 12, 9320 Hjallerup

Børn:
1) Kristina Neerup Bedholm Johansen
2) Jonas Neerup Bedholm Johansen

Peter og Gitte, 2016


Fra Facebook

3-1-1-1-2) pædagog
Pernille Neerup Nielsen gift med Jes Kenneth Sørensen
* 17-05-19?? 2015 *
Hjallerup, Brønderslev, Nordjylland Ferslev, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Efter ægteskabet tog de efternavnet Neerup Sørensen
Bopæl, Trængstrupve 13, Sønderup, 9541 Suldrup

Børn:
1) Silas Neerup Sørensen
2) Noah Neerup Sørensen

Jes og Pernille i midten, til venstre er det Jes’ far og mor og til højre er det Pernille’s forældre Else og Christian,
2015
Fra Facebook

Leif Christensen 95
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip2-oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s tipoldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s oldebørn
3-1-1)
Margrete Jensen’s og Svend Erhard Nielsen’s børnebørn
3-1-1-2)
Birgit Marie Neerup Nielsen’s og Poul Jensen’s børn

3-1-1-2-1) læge
Julie Neerup Nielsen yderligere data ukendt
* 06-07-1989 (tvilling til nr. 3)
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Julie og mor Birgit, 2017


Fra Facebook

3-1-1-2-3) cand.merc.jur – tax manager product development manager


Anne Neerup Nielsen forhold med Peder Krogh Kristensen
* 06-07-1989 (tvilling til nr. 2) * 1982
Vester Hassing, Ålborg, Nordjylland Hejnsvig, Ribe, Syddanmark
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Obstruphøjen 42A, 8320 Mårslet

Anne og Peder, 2018


Fra Instagram

Fortsættes næste side

Leif Christensen 96
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-1)
Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børnebørn
4-1-1-1)
Jette Bisgaard Jensen’s og Hans Jørn Bach Andreasen’s børn

4-1-1-1-1) indretningsarkitekt
Kristinna Bisgaard Andreasen yderligere data ukendt
* 30-09-1993
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland

Ukendt
Bopæl, Hesseløgade 10, 1. tv, 9000 Ålborg

Kristinna, 2016
Fra Facebook

4-1-1-1-2) studerende og livredder


Karina Bisgaard Andreasen forhold med Hans Christian Vistisen
* 11-05-1998 15-02-2017 *
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland Klarup, Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Ålborg

Karina, 2018 Hans Christian, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

Fortsættes næste side

Leif Christensen 97
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s børnebørn
4-1-1)
Else Birte Nielsen’s og Kresten Bisgaard Jensen’s børnebørn
4-1-1-2)
Kaj Bisgaard Jensen’s og Lone Nørgaard’s børn

4-1-1-2-1) maskinfører
Jimmy Nørgaard Jensen forhold med Matilde Ottesen
* 18-03-1996 *
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland Serritslev, Brønderslev, Nordjylland
Døbt i Gunderup Kirke †
† Ukendt
Ukendt
Bopæl, Himmerlandsgade 90, 2., 9600 Aars

Jimmy, 2017 Matilde Ottesen, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

4-1-1-2)
Kaj Bisgaard Jensen’s og Heidi Elisabeth Thomsen’s børn

4-1-1-2-2)
Oliver Bisgaard Thomsen død som spæd
* 26-10-2006
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland
† 26-10-2006
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland
Begravet på Nr. Tranders Kirkegård

Gravsten fra Nr. Tranders Kirkegård


Fra dk-gravsten.dk

4-1-1-2-3) ungtræner
Benjamin Bisgaard Jensen yderligere data ukendt
* 27-01-2006
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland
Døbt i Nørre Tranders Kirke

Ukendt

4-1-1-2-4)
Frederik Bisgaard Jensen yderligere data ukendt
* 22-12-2008
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland
Frederik og Benjamin 2018
Døbt i Nørre Tranders Kirke Fra Facebook

Ukendt

Leif Christensen 98
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-2)
Inga Irene Nielsen’s og Henning Emil Nielsen’s børnebørn
4-1-2-1)
Anne Marie Nielsen’s og Jesper Klausen’s børn

4-1-2-1-1) skolepædagog og fodboldtræner underviser/lærer


Camilla Klausen forhold med Glenn Engan Christensen
* 29-07-1993 17-06-2016 * 11-10-1989
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland Ålborg, Nordjylland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Kayerødsvej 11, 1. th, 9000 Ålborg

Glenn og Camilla, 2017


Camilla, far og mor, 2016 Fra Facebook
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-2)
Inga Irene Nielsen’s og Henning Emil Nielsen’s børnebørn
4-1-2-2)
Lise Lotte Nielsen’s og John Michael Petersen’s børn

4-1-2-2-2) mekaniker
Mads Emil Petersen yderligere data ukendt
* 09-03-1995
Tårnby, København

Ukendt

Mads, 2015 – fra Facebook

4-1-2-2-3) social- og sundhedsmedhjælper


Trine Petersen yderligere data ukendt
* 04-09-1996
Tårnby, København

Ukendt

Trine, 2017 – fra Facebook

Leif Christensen 99
1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

4-1-2-2-4)
Kasper Petersen yderligere data ukendt
* 16-05-1999
Tårnby, København

Ukendt

Kasper, 2015 – fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-3)
Anne Grete Nielsen’s og Søren Jensen’s børnebørn
4-1-3-1)
Annette Jensen’s og Kim Jesper Jensen’s børn

4-1-3-1-1)
Emilie Jensen yderligere data ukendt
* 06-09-2001
Næstved Sygehus, Storstrøm

Ukendt

Emilie, 2018 - Fra Facebook

4-1-3-1-2)
Viktor Jensen yderligere data ukendt
* 17-10-2003
Næstved Sygehus, Storstrøm

Ukendt

Victor, 2015 – Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-3)
Anne Grete Nielsen’s og Søren Jensen’s børnebørn
4-1-3-2)
Lars Jensen’s og Helle Luttermann’s børn

4-1-3-2-1)
Malou Luttermann Jensen yderligere data ukendt
* 16-09-2004
Næstved Sygehus, Storstrøm

Ukendt

Malou, 2018 – Fra Facebook

Leif Christensen 100


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

4-1-3-2-2)
Marco Luttermann Jensen yderligere data ukendt
* 21-08-2008
Næstved Sygehus, Storstrøm

Ukendt

4-1-3-2-3)
Lucca Luttermann Jensen yderligere data ukendt
* 25-03-2010
Næstved Sygehus, Storstrøm

Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-4)
Niels Ole Nielsen’s og Elsebeth Frandsen’s børnebørn
4-1-4-1)
Heine Christian Nielsen’s og Rikke Andreassen’s børn

4-1-4-1-1)
Julie Bøgh Nielsen yderligere data ukendt
* 16-01-2002
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland

Ukendt

Julie Bøgh Nielsen


Fra Jette Bisgaard Jensen

4-1-4-1-2)
Thomas Bøgh Nielsen yderligere data ukendt
* 31-10-2006
Ålborg Sygehus Nord, Nordjylland

Ukendt

Thomas Bøgh Nielsen


Fra Jette Bisgaard Jensen

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-2-oldebørn


4)
Ane Dorthea Christensen’s og Peter Olinus Olsen’s tip-oldebørn
4-1)
Marie Olsen’s og Ejnar Nielsen’s oldebørn
4-1-4)
Niels Ole Nielsen’s og Elsebeth Frandsen’s børnebørn
4-1-4-2)
Mette Marie Nielsen’s og Otto Christian Mikkelsen’s børn

4-1-4-2-1)
Frederikke Maj Mikkelsen yderligere data ukendt
* 06-05-2001
Birkelse, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

4-1-4-2-2)
Mathilde Maj Mikkelsen yderligere data ukendt
* 27-04-2003
Birkelse, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Leif Christensen 101


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Tip-3-oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s oldebørn
1-1-1-1)
Ingrid Melgaard Bælum’s og Ukendt’s børnebørn
1-1-1-1-1)
Tina Melgaard’s og Jonas Bertelsen’s børn

1-1-1-1-1-1)
Laura Camilla Bertelsen yderligere data ukendt
*
Silkeborg, Midtjylland

Ukendt

Laura, 2017
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s oldebørn
1-1-1-2)
Astrid Krestine Melgaard Bælum’s og Thorkild Lund’s børnebørn
1-1-1-2-1)
Jakob Lund’s og April Mayers’ børn

1-1-1-2-1-1)
Nicolaj Lund yderligere data ukendt
* 21-03-1990
Portland, Oregon, USA

Ukendt

Mor April og Nicolaj 2017


Fra Facebook

Leif Christensen 102


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-1-2-1)
Jakob Lund’s og Angela Smith’s’ børn

1-1-1-2-1-2)
Andreas Gunnar Lund yderligere data ukendt
* 21-03-2012
Portland, Oregon, USA

Ukendt

Andreas, 2016
Fra Facebook

1-1-1-2-1-3)
Freja Alexandra Lund yderligere data ukendt
* 30-12-2017
Portland, Oregon, USA

Ukendt

Jacob, Angela, Freja, Nicolaj og Andreas, 2018


Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s oldebørn
1-1-1-3)
Magda Kirstine Melgaard Bælum’s og Ukendt Kristensen’s børnebørn
1-1-1-3-1)
Klaus Bælum Kristensen’s og Ukendt’s børn

1-1-1-3-1-1) piccolo
Anna-Sofia Kristensen yderligere data ukendt
* 09-07-1999
Ukendt

Ukendt

Anna-Sofia, 2018
Fra Instagram

Leif Christensen 103


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s oldebørn
1-1-1-4)
Carsten Melgaard Bælum’s og Åse Storhaug’s børnebørn
1-1-1-4-1)
Maja Storhaug Bælum’s og Claus Dahl’s børn

1-1-1-4-1-1)
Rose Storhaug Dahl yderligere data ukendt
* ??-01-2017
Ukendt

Ukendt

Rose, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s oldebørn
1-1-1-5)
Nils Melgaard Bælum’s og Ellen Marie Hedegaard’s børnebørn
1-1-1-5-2)
Mads Hedegaard Bælum’s og Anja Rosenkilde Olsen’s børn

1-1-1-5-2-1)
Mikkel Hedegaard Bælum yderligere data ukendt
* 15-07-2013
Klarup, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Mikkel, 2018
Fra Facebook

1-1-1-5-2-2)
Anton Hedegaard Bælum yderligere data ukendt
* ??-04-2016
Klarup, Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Anton, 2019
Fra Facebook

Leif Christensen 104


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-1)
Viggo Bælum’s og Signe Kirstine Melgaard’s oldebørn
1-1-1-6)
Henrik Melgaard Bælum’s og Helle Højen’s børnebørn
1-1-1-6-3)
Camilla Bælum’s og Simon Thomsen’s børn

1-1-1-6-3-1)
Laura Bælum Thomsen yderligere data ukendt
* 19-12-2014
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Laura, 2017
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-3)
Minna Bælum’s og Karl Sarto Jørgensen’s oldebørn
1-1-3-1)
Anni Bælum Sarto Jørgensen’s og Erik Zinck’s børnebørn
1-1-3-1-1)
Lene Zinck’s og Ukendt’s børn

1-1-3-1-1-1) mekaniker
Niller Rom Zinck forlovet med Camina Cecilie Svare Wesselhoff
* 1992 08-03-2013 * 30-09-1995
København Korsør, Slagelse, Sjællamd
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Tyreengen 44, 3. mf., 4220 Korsør
Børn:
1) Marie Victoria Svare Wesselhoff Zinck

Camina og Niller, 2013


Fra Facebook

Leif Christensen 105


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-3-1-1-2) biolog
Rasmus Eghave Zinck kærester med Amanda Dahl Hansen
* 1994 09-06-2013 * 1995
Ukendt Korsør, Slagelse, Sjælland
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Pileborggade 33B, 4100 Ringsted

Rasmus, 2014 og Amanda, 2018


Fra Facebook

1-1-3-1-1-3)
Cecilie Eghave Zinck kærester med Jacob Carlsen
* 04-10-2016 *
Ukendt Ukendt
† †
Ukendt Ukendt

Jacob og Cecilie, 2018


Fra Instagram

1-1-3-1-1-3) forretningsassistent
Jacob Zinck kærester med Caroline Feldborg Rasmussen
* 26-10-1998 10-02-2019 *
Vemmelev, Slagelse, Vestsjælland Stenlille, Vestsjælland
† †
Ukendt Ukendt

Jacob, 2016 og Caroline, 2018


Fra Facebook

Leif Christensen 106


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn
1-1-4-1)
Archimedes Erik Press’ og Lone Byrner’s børnebørn
1-1-4-1-1)
Rebekka Press Byrner’s børn

1-1-4-1-1-1)
Artur Press yderligere data ukendt
* 14-01-2013
Ukendt

Ukendt

Artur, 2018
Fra Instagram

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn
1-1-4-1)
Archimedes Erik Press’ og Lone Byrner’s børnebørn
1-1-4-1-2)
Nanna Press’ og Morten Peglau’s børn

1-1-4-1-2-1)
Adam Press Peglau yderligere data ukendt
* 23-01-2015
Ukendt

Ukendt

Adam, 2018
Fra Instagram

1-1-4-1-2-2)
Martha Press Peglau yderligere data ukendt
* 2018
Ukendt

Ukendt

Martha, 2018
Fra Instagram

Leif Christensen 107


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn
1-1-4-2)
Ole Press’ og Vibeke Ukendt’s børnebørn
1-1-4-2-1)
Majken Press’ og Martin Skøtt’s børn

1-1-4-2-1-1)
Nicklas Press Skøtt yderligere data ukendt
*
Ukendt

Ukendt

Nicklas, 2018
Fra Facebook

1-1-4-2-1-2)
Andreas Press Skøtt yderligere data ukendt
* 24-03-2005
Ukendt

Ukendt

Andreas, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn
1-1-4-2)
Ole Press’ og Vibeke Ukendt’s børnebørn
1-1-4-2-2)
Brian Press’ og Trine Riber Øvall Kristensen’s børn

1-1-4-2-2-1)
Sisse Øvall Press yderligere data ukendt
* 2004
Odder, Midtjylland

Ukendt

Sisse, 2018
Fra Facebook

Leif Christensen 108


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-1-4-2-2-2)
Noah Øvall Press yderligere data ukendt
* 15-04-2007
Odder, Midtjylland

Ukendt

Noah, 2017
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip-2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn
1-1-4-3)
John Press’ og Anina Hede Wegeberg’s børnebørn
1-1-4-3-1)
Marie Press Wegeberg’s og Kristoffer Westberg’s børn

1-1-4-3-1-1)
Frederik Press Westberg yderligere data ukendt
* 22-01-2008
Gentofte Amts Sygehus, København

Ukendt

Frederik Press
Fra wegeberg.dk

1-1-4-3-1-2)
Agnete Press Westberg yderligere data ukendt
* 12-07-2010
Gentofte Amts Sygehus, København

Ukendt

Agnete Press
Fra wegeberg.dk

Leif Christensen 109


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip-3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip-2-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tipoldebørn
1-1-4)
Lilly Bælum’s og Jørgen Press’ oldebørn
1-1-4-3)
John Press’ og Anina Hede Wegeberg’s børnebørn
1-1-4-3-2)
Johanne Press Wegeberg’s og Bjørn Tirsgaard’s børn

1-1-4-3-2-1)
Kalle Press Tirsgaard yderligere data ukendt
* 22-09-2010
Hvidovre Hospital, København

Ukendt

Kalle Press
Fra wegeberg.dk
1-1-4-3-2-2)
Snorre Press Tirsgaard yderligere data ukendt
* 04-08-2013
Hvidovre Hospital, København

Ukendt

Snorre Press
Fra wegeberg.dk

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s oldebørn
1-2-2-1)
Poul Erik Thorving Jensen’s og Randi Christensen’s børnebørn
1-2-2-1-1)
Susanne Thorvig Jensen’s og Gert Ingolf Johansen’s børn

1-2-2-1-1-1)
Max Ingolf Johansen yderligere data ukendt
* 00-00-2000
Ukendt

Ukendt

Max, 2018
Fra Facebook

Artikel fra efterladte.dk, 2018

Leif Christensen 110


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s oldebørn
1-2-2-1)
Poul Erik Thorving Jensen’s og Randi Christensen’s børnebørn
1-2-2-1-2)
Jimmy Thorving Jensen’s og Anne Thomsen’s børn

1-2-2-1-2-1)
Maria Thomsen yderligere data ukendt
*
Ålborg

Ukendt

Maria, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3--oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s oldebørn
1-2-2-2)
Else Jensen’s og Børge Gunnar Jensen’s børnebørn
1-2-2-2-1)
Tina Jensen’s og Peter Karlsen’s børn

1-2-2-2-1-1) psykolog Cand.it, M.Sc og it-konsulent


Matilde Karlsen forhold med Kasper Woetmann Sahl
* 31-01-1994 19-09-2016 * 1990
Vodskov, Ålborg Silkeborg, Århus
† †
Ukendt Ukendt
Bopæl, Bornholmsgade 78, st.tv, 9000 Ålborg

Kasper og Matilde, 2018


Fra Facebook

Matilde og Ole Henriksen, 2016


Fra Facebook
Fra Nordjyske Avisarkiv,
15-09-2015

Leif Christensen 111


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3--oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-2)
Ragnhild Irene Kristine Sørensen’s og Knud Dusinus Jensen’s oldebørn
1-2-2-2)
Else Jensen’s og Børge Gunnar Jensen’s børnebørn
1-2-2-2-2)
Mads Jensen’s og Signe Leth’s børn

1-2-2-2-2-1)
Zakarias Leth yderligere data ukendt
* 2006
Ukendt

Ukendt

Zakarias, 2017
Fra Facebook

1-2-2-2-2-2)
Abraham Leth yderligere data ukendt
* 07-08-2008
I bil 400 m fra Skejby Sygehus

Ukendt

Abraham, 2017 - Fra Facebook

1-2-2-2-2-3)
Elinor Leth yderligere data ukendt
* 2013
Ukendt

Ukendt

Elinor, 2016 - Fra Facebook

Bagerste række fra venstre - Børge Gunnar, Else, Peter, Kasper, Matilde, Tina og Mads
Forreste række fra venstre – Zakarias, Elinor og Abraham
Facebook 2017

Leif Christensen 112


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s oldebørn
1-2-3-1)
Else Marie Wilhelmsen’s og Carl Johan Andersen’s børnebørn
1-2-3-1-1)
Henrik Lesley Andersen’s og Charlotte Larsen’s børn

1-2-3-1-1-1)
Sarah Lesley Andersen yderligere data ukendt
*
Frederikshavn, Hjørring

Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s oldebørn
1-2-3-1)
Else Marie Wilhelmsen’s og Carl Johan Andersen’s børnebørn
1-2-3-1-2)
Helle Lesley Andersen’s og Carsten Brandt’s børn

1-2-3-1-2-1)
Christopher Lesley Andersen yderligere data ukendt
*
Frederiksberg, København

Ukendt

Christopher, 2018
Fra Facebook

1-2-3-1-2-2)
Marcus Lesley Andersen yderligere data ukendt
* 01-06-1996
Frederiksberg, København

Ukendt

Marcus, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 113


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

1-2-3-1-2)
Helle Lesley Andersen’s og Kim Schmidt Petersen

1-2-3-1-2-3) salgsassistent
Emil Schmidt Petersen (Kim’s søn) forhold med Dianna Kimmie Mastrup
* 1996 15-11-2018 * 16-11-1993
Greve, Roskilde, Sjælland Herlufmagle, Næstved, Sjælland

† †
Ukendt Ukendt

Emil, 2017 Dianna, 2018


Fra Facebook Fra Facebook

1-2-3-1-2-4)
Frederik Lesley Schmidt Petersen yderligere data ukendt
* 2008
Ukendt

Ukendt

Frederik, 2017
Fra Facebook

1-2-3-1-2-5)
Katrine Lesley Schmidt Petersen yderligere data ukendt
* 2010
Ukendt

Ukendt

Katrine, 2014
Fra Facebook

Leif Christensen 114


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-2)
Else Nielsen (Thorsen’s) og Søren Juul Jensen Sørensen’s tipoldebørn
1-2-3)
Elsa Gabrielle Juul Sørensen’s og Leslie Carelius Wilhelmsen’s oldebørn
1-2-3-2)
Anette Wilhelmsen’s og Jørn Ole Nielsen’s børnebørn
1-2-3-2-1)
Morten Nielsen’s og Anne Uggerhøj Clausen’s børn

1-2-3-2-1-1)
Maja-Sofie Uggerhøj Nielsen
*
døbt 14-06-2015 i Bangsbostrand Kirke
Frederikshavn, Hjørring

Ukendt

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Laurits Carl Nielsen’s (Thorsen) tip2-oldebørn
1-3
Ragnhild Kathrine Thorsen’s og Knud Waldemar Færgemann’s tipoldebørn
1-3-1)
Knud Erik Færgemann’s og Else Marie Mariager’s oldebørn
1-3-1-2)
Henrik Færgemann’s og Grethe Ukendt’s børnebørn
1-3-1-2-3)
Søren Færgemann’s og Anne Holm Nielsen’s børn

1-3-1-2-3-1)
Lasse Holm Færgemann yderligere data ukendt
* 12-05-2014
Ålborg, Nordjylland

Ukendt

Lasse, 2018
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s tip2-oldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s tipoldebørn
3-1-1)
Margrete Jensen’s og Svend Erhard Nielsen’s oldebørn
3-1-1-1)
Christian Neerup Nielsen’s og Else Marie Larsen’s børnebørn
3-1-1-1-1)
Gitte Neerup Nielsen’s og Peter Bedholm Johansen’s børn

3-1-1-1-1-1)
Kristina Neerup Bedholm Johansen yderligere data ukendt
* 1998
Hjallerup, Brønderslev, Nordjylland

Ukendt

Kristina, 2017
Fra Facebook

Leif Christensen 115


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

3-1-1-1-1-2)
Jonas Neerup Bedholm Johansen yderligere data ukendt
* 2001
Hjallerup, Brønderslev, Nordjylland

Ukendt

Jonas, 2017
Fra Facebook

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip3-oldebørn


3)
Marie Kirstine Christensen’s og Mads Kristian Madsen’s tip2-oldebørn
3-1)
Petra Kristine Marie Madsen’s og Christian Jensen’s tipoldebørn
3-1-1)
Margrete Jensen’s og Svend Erhard Nielsen’s oldebørn
3-1-1-1)
Christian Neerup Nielsen’s og Else Marie Larsen’s børnebørn
3-1-1-1-2)
Pernille Neerup Nielsen’s og Jes Kenneth Sørensen’s børn

3-1-1-1-2-1)
Silas Neerup Sørensen yderligere data ukendt
* 11-05- 2005
Ukendt

Ukendt

Silas, 2018
Fra Facebook

3-1-1-1-2-2)
Noah Neerup Sørensen yderligere data ukendt
* ??-11- 2007
Ukendt

Ukendt

Noah, 2015
Fra Facebook

Leif Christensen 116


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020
Søren Christian Christensen (18) Slægtshistorie

Tip-4-oldebørn

Anders Peder Christensen’s og Christiane Samuelsen’s tip4-oldebørn


1)
Christine Christensen’s og Anton Nielsen’s tip3-oldebørn
1-1)
Astrid Kristine Nielsen’s og Marius Peter Pedersen Bælum’s tip2-oldebørn
1-1-3)
Minna Bælum’s og Karl Sarto Jørgensen’s tipoldebørn
1-1-3-1)
Anni Bælum Sarto Jørgensen’s og Erik Zinck’s oldebørn
1-1-3-1-1)
Lene Zinck’s og Ukendt’s børnebørn
1-1-3-1-1-1)
Niller Rom Zinck’s og Camina Cecilie Svare Wesselhoff’s børn

1-1-3-1-1-1-1)
Marie Victoria Svare Wesselhoff Zinck yderligere data ukendt
* 29-11-2015
Ukendt

Ukendt

Marie, 2018
Fra Facebook

Slut

Leif Christensen 117


1. Udgave/15-06-2012 – 2. Udgave redigeret og udgivet 21-05-2019 – opdateret 28-07-2020