M E GAL I T I U ŠP AN IJI I P OR T U GAL U

H RONOLOGIJA IBERIJSKOG POLUOSTRVA ▪ donji i srednji paleolit
donji paleolit - period oko 200.000 BC srednji paleolit – period oko 70.000 BC

▪ gornji paleolit – period oko 35.000 – 28.000 BC ▪ neolit – 6 milenijum BC
▪ ▪

halkolit (bakarno doba) - 3.000 BC bronzano doba - 1.800 BC
rano bronzano doba – 1.800 BC

srednje bronzano doba – 1.500 BC kasno bronzano doba – 1.300 BC

Š P A N I J A

A N T E Q U E R A

▪ ANTEQUERA
▪ ime nosi još od Rimljana, u prevodu znači drevni grad ▪ nalazi se 45 km severno od Malage ▪ na sev. periferiji grada – dve humke bronzanog doba Dolmen de Menga Dolmen de Viera (datiraju u 3. milenijum BC) ▪ Dolmen de Menga se ističe po svojoj veličini, 25m u prečniku i 4m visine, izgradjen je od 32 megalita od kojih je najteži 180 tona

▪ posle izgradnje cele kamene konstrukcije, ona biva prekrivena zemljom – nastaje brdašce, u toj konstruk. sagradjena komora (verovatno služila kao grob za vladajuće porodice)

▪ Dolmen de Romeral – datira u rani 2. milenijum nalazi se van grada sačinjen je većeg broja sitnog kamenja

Los

Millares

L o s
Andaluzija

M i l l a r e s

▪ to je halkolitski lokalitet, 17 km sev od Almeri-e, ▪ broj stanovnika u halkolitu procenjen na oko 1.000 ▪ sastoji se od naselja koje je bilo utvrđeno bedemima ▪ u samom gradu nalazile su se grobnice sa prilazom ▪ celo naselje zauzima prostor oko 5 ha ▪ 1890. otkriven je tokom izgradnje pruge a prvi put je iskopavan od strane Luis Siret

▪ naselje je bilo okruženo sa 3 koncetrična kruga, sa 4 bastiona ▪ radiokarbonskim datovanjem utvrdjeno je da je zid pao i bio obnovljen 3.025 BC ▪ dokazi o topljenju bakra ▪ stanovništvo se bavilo poljoprivredom i obradom metala

▪ na osnovu analize materijala arheolozi su zaključili da je stanovništvo Los Millaresa često ratovalo sa svojim susedima ▪ 1.800 BC dolaskom bronzanog doba stanovništvo Los Millaresa je smenjeno El Argar civilizacijom

ulaz u tumul Los Millares

PORTUGAL

Rocha dos Enamorados (kamen ljubavi) ▪ nalazi se istočno od Reguengos de Monsaras
▪ oblika je životinjske šape ▪ visine je oko 3 m ▪ lokalni običaji ▪ sličnost sa Porra del Burro

Pombos Dolmen

▪ nalazi se u centralonom
Portugalu, u predgradju Sao Geralda ▪ u blizini reke Pombs ▪ nakrivljen je u desno, podseća na tek rodjeno ždrebe ▪ sačinjen je od 7 blokova visine oko 2.5 m

▪ najčuveniji i najstariji Portugalski kromlek (čak i u Evropi), 4000 BC ▪ nalazi se u maslinjaku, na brdašcu i gleda ka izlasku sunca ▪ ima nadimak “hill of the vine” ▪ oblika su ogromnog jajeta ▪ sačinjen je od 94 menhira koji su različitih veličina i oblika ▪ postoje 2 faze gradnje.. prva faza počinje u krugu na nižoj padini gde su postavljeni manji menhiri

▪ u drugoj fazi mehiri su veći i postavljeni su na vrhu brežuljka ▪ teško je protumačiti njihovu ulogu , može predstavljati “stonehenge” u Portugalu ▪ neki od njih su ukrašeni antropomorfnim figurama, cik-cak linijama i drugim geomet. oblicima..

Gruta do Escoural

Pećina Nalazi se u centralnom Portugalu, u blizini Santiago do Escoural-a.. 17. aprila 1963. ga je otkrio čovek koji je radio u kamenolomu mermera, to je bilo veliko otkriće postoji više faza (pećina) paleolit, u toj fazi nastali su crteži tokom mezolitasahranjivanje neolit - artefakti

Cromeleque do Vale Maria do Meio

ovaj kromlek čini 30 granitnih blokova Maria do Meio je najvisočiji u obliku izduženog jajeta Celi taj kompleks nema nikakav raspored- pa se postavlja pitanje zasto naziv kromlek..??

Xarez

▪ to je konsturkcija megalita, postojao je na prostoru koji je danas pod vodom, zbog brane Alqueva ▪ premešten je u blizini manastira Orada ▪ prvobitni oblik je bio u obliku jajeta ili elipse a danas je u obliku pravougaonika ▪ prvi put je otkriven 1969. god. ▪ Datovanje: 4 – 3. milenijum BC

▪ menhiri koji sačinjavaju prvougaonik ukopani su u zemlju tako da im samo viri vrh dok to nije slučaj sa središnjim ▪ znacenje nejasno, centralni menhir verovatno predstavlja mesto za zakletvu u toku nekog rituala

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful