You are on page 1of 20

BULETINULCONSTRUCTIILORNR.1/1980 MINISTERULECONOMIEIFORESTIERE I MATERIALELORDECONSTRUCII Nr.01301din3august1979 INSTITUTULCENTRALDE CERCETARE,PROIECTAREI DIRECTIVAREINCONSTRUCII Nr.

16din3august1979

ORDIN

PENTRUAPROBAREAINSTRUCIUNILORTEHNICE PRIVINDLIVRAREA,DEPOZITAREA,TRANSPORTUL IMONTAREANCONSTRUCIIATlMPLARIEIDINLEMN", INDICATIVC.19979

Avndnvedereprevederileart.6literaNdinDecretulnr.18/1972privindnfiinarea, organizareaifuncionareaMinisteruluiEconomieiForestiereiMaterialelordeConstrucii, ale art. 5 litera d din Decretul nr. 170/1976 pentru organizarea i funcionarea Institutului central de cercetare, proiectare i directivare n construcii, precum i avizul nr. 11/251 din5decembrie1978alCTEMEFMCiavizulnr.68din28februarie1979alCTEICCPDC, Adjunctul ministrului economiei forestiere i materialelor de construcii i directorul general al Institutului central de cercetare, proiectare i directivare n construcii emit urmtorul ORDIN: 1. Se aprob Instruciunile tehnice privind livrarea, depozitarea, transportul i montareanconstruciiatmplrieidin lemn",avndindicativulC.19979. 2. Instruciunile tehnice aprobate la pct. 1 intr n vigoare la data publicrii n Buletinul Construciilor. Ele se vor publica i n colecia de normative i instruciuni precum i n Buletinul de ordine i instruciuni pentru industria materialelor de con strucii. ADJUNCTALMINISTRULUI, Dr.ing. IONRAMBU DIRECTORGENERAL, Ing.VALERIU CRISTESCU

INSTRUCIUNITEHNICEPRIVINDMANIPULAREA, LIVRAREA,DEPOZITAREA,TRANSPORTULI MONTAREANCONSTRUCIIATMPLRIEI DINLEMN

Indicativ C.19979

1. PREVEDERIGENERALE 1.1. Prezentele instruciuni tehnice se refer la livrarea, manipularea, depozitarea, transportulimontareanconstruciiatmplrieidinlemn:ferestreiuidebalcon,ui interioare, avnddreptscopasigurareamenineriicalitiiacestoradelafabricarepn laaplicareanconstruciicurepercursiunipozitiveasupragraduluideconforticonsumului deenergielaexploatareaconstruciilor. 1.2. Tmplria din lemn poate fi livrat ntreprinderilor de construcii n stare nefinisatsaucompletfinisat. Prin tmplrie nefinisat se nelege ferestrele i uile de balcon sau interioare livratenstaregrunduit. Prin tmplrie finisat se nelege ferestrele i uile de balcon sau interioare complet finisate,cugeamulmontaticugarnituri deetanare. Tmplriavafiechipatcuaccesoriifuncionaledecalitate(balamale,broate, mnere, cremoaneetc.zincatesaunichelate). 1.3. Soluiile constructive, alctuirea i calitatea produselor va fi conform standardelor: STAS46578Ferestreiuidebalcondinlemnpentruconstruciicivile" Elaboratede: INSTITUTULDECERCETRIINCONSTRUCII IECONOMIACONSTRUCIILOR INCERC INSTITUTULDECERCETAREIPROIECTAREPENTRU INDUSTRIALEMNULUIICPIL INSTITUTULDEPROIECTAREPENTRU CONSTRUCIITIPIZATEIPCT

AprobatedeMEFMC iICCPDC cuordinulnr.1301 i 16din3august 1979

STAS46678 UidinlemnpentruconstruciicivileSeciuni" STAS1037975 Ferestre i ui de balcon din lemn, cu geam termoizolant pentruconstruciicivile" STAS1046176 Ferestreiuidebalcondinlemn,cuplatepentruconstrucii civile" STAS79976 Ferestreiuidelemn.Condiiitehnicegeneraledecalitate" STAS932273 Tmplriepentruconstrucii civileiindustriale.Terminologie" STAS467074 Modularea construciilor. Goluri pentru uile i ferestrele cldirilordelocuiti socialculturale" STAS533378Ferestre,uidebalconiuiinterioaredelemnpentruconstrucii civile.Formateialctuiri" STAS163773 Ui i ferestre. Denumirea convenional a feelor uilor i ferestrelor,asensuluiderotaiepentrunchiderealorinotarealorsimbolic" STAS931773 Tmplria pentru construcii, civile i industriale. ncercri de anduranlasolicitrifizicomecanicealeuilorplaneiferestrelordinlemn". 1.4. Tocurile i profilele din material plastic sau metalice la uile interioare vor fi conformNIIdeproducie.

2. LIVRAREATMPLRIEIDINLEMN 2.1. Ferestreledinlemn,clasice,executateconformSTAS46578(ferestresimple, dubleicuplate)selivreaznefinisateprotejatepetoatefeelecuungrund,iarlacerere vopsite i cu un strat de vopsea. Ferestrele la livrare vor fi recepionate i controlate conformSTAS79976. 2.2. Ferestrele simple cu geam termoizolant (STAS 1037975) i ferestrele cuplate (STAS1046176)selivreaznumainstare

finisat,cugeamulmontat,echipatecugarniturideetanareiaccesoriimetaliceadecvate, ncondiiiledecalitatestandardizate. 2.3.UiledelemnexecutateconformSTAS46678selivreazcu tocurile din materiale pebazdelemn,dinprofiledinmaterialplasticsaumetalice,nurmtoarelevariante: completfinisate: tocuriledinlemnsaumetalvopsite(tocuriledinPVCfrfinisaj) foile de ui vopsite opac, furniruite i finisate transparent, acoperite cu folii imitaiedefurnir,texturate,emailate,melaminatedinprofiledematerialplastic finisateparial: tocurigrunduite, foiledeuifinisatenvarianteleindicatemaisus nefinisate: tocurileifoiledeuiplanesauramelei tb liile grunduite. 2.4.Tocurile de ui pot fi livratemontate, constituind un ansamblucufoaiadeui saupotfineasamblateilivrateseparatdefoiledeui.nambelecazuritocurileifoilede ui snt echipate cu accesoriile necesare pentru acionare, manevrare i blocare, avnd asiguratinterschimbabilitateatocuriloriafoilordeuidupmontareanconstrucii.

3. AMBALAREA,NCRCAREA,TRANSPORTUL IDEPOZITAREATMPLRIEI 3.1. Tmplria nefinisat se transport neambalat. Piesele mrunte din lemn ale ferestrelor i tocurilor uilor interioare, livrate separat de foi, se vor ambala n colete, legatecusrm,lundusemsuricasrmasnuproducdegradarealemnului. 3.2. Transportul tmplriei nefinisate se face cu mijloace de transport acoperite (containere, vagoane, autocamioane). Acestea pot fi aezate bucat cu bucat sau pachetizate. La ncrcarea n mijlocul de transport, tmplria va fi aezat pe supori (ipci)careslefereascdecontactulcuapa,caresarscurgedepepre

latesauambalaje.Dupncrcareaeisevaasigurastabilitateancrcturiiprinconsolidarecu ipci i tampoane aezate ntre aceasta i pereii vehiculelor,pentru a se evita frecarea sau lovirea. 3.3. Ambalarea i ncrcarea tmplriei la productor i transportul de la productor la depozitul delaloculdepunerenoper,respectivladepozitulconstructoruluiseasigurde

ctreproductor. 3.4. Ferestrele finisate se transport n pachete (fig. 1), stelaje sau containere cu mijloace auto sau vagoane. Ferestrele finisate vor fi transportate la fabricile de panouri prefabricate pentru a putea fi nglobate n acestea sau direct pe antiere unde snt montatengoluriexecutatecuabloane. 3.5.Pachetizarea,ncrcarea,transportul,descrcareaimanipulareatmplrieisevor face cu mijloace speciale (electrostivuitoare) (fig. 2) sau manual, lunduse msuri ca produselesimenincalitateaiintegritatealor.

3.6. Tmplria va fi depozitat n ncperi uscate, ferite de ploaie i raze solare, feritedevntidedegradareprinlovire, prevzndusespaiidecirculaientrestivelede ferestre. Pe tot timpul depozitrii se vor lua msurile necesare pentru meninerea calitii ei (evitarea contactului cu solul,prin sprijinirea tmplriei pe supori, nlturarea contactului accesoriilor metalice cu suprafee finisate, nedepirea nlimii maxime de depozitare (23m)astivelor. 3.7. Accesoriile metalice demontabile (ildurile i mnerele) vor fi livrate n ldie bine ambalate pentru a evita frecarea pe timpul transportului i manipulrilor i contactul cumediulumed,carearputeadeterminadepreciereaacestora. 3.8. Elementele de rigidizare a tmplriei (pervazuri, baghete) pot fi din lemn sau din profile de material plastic i vor fi livrate n colete (finsate sau nefinisate, ambalate sau neambalate) i legate cu sfoar, srm sau fii din material plastic, fr a produce degradareaproduselor.Pervazuriledinprofiledematerialplasticlaunuldincapetevorfi tiatela45.

4.MONTAREATMPLRIEINCONSTRUCII Materialenecesare 4.1. Montareatmplrieisevafacenumaideechipespecializate,dotatecumijloace necesare: scule(ciocan,dalt,cancioc,paclu,metru,bulcunivel,urubelni,mainde gurit,pistoldeaplicareachitului) materiale(ipsos,penedin lemn, ghermelesaudibluridinlemnsaudinmaterial plastic, pervazuri, uruburi pentru lemn, cuie, psl sau vat mineral, carton bitumat, chit, vopsea), conform normelor de deviz precum i prevederilor din proiecte i din prezenteleinstruciunitehnice. Montareatmplriei 4.2.Montareatmplrieinzidriesaupanourimarise vafacedupterminarea executriilucrrilorcuprocestehnologicumedianume: finisajeleinterioare,inclusivagolurilortmplriei

padoculipacluireapereilordinbetonarmatcarenusetencuiesc placajeledefaiansausimilare,labi,buctrii. Esteinterzisnglobareatocurilordeferestreiuidinlemn npanourintimpulturnrii acestora. 4.3.Golul din zidrie va fi executat la dimensiuni fixe cu ajutorulunor abloane verificatenaintedemontareatmplriei. Ghermelelesefixeazlaturnareaelementelorprefabricatesaulaexecutareazidriei. Pentru o fixare corespunztoare, poziia ghermelelor sau diblurilor va fi aparent sau marcat. Montareatmplrieinefinisate 4.4. nainte de a se trece la montarea tmplriei, se recomand ca aceasta s fie chituit, lefuiti sseapliceprimulstratde vopsea,cares protejezelemnul ncazul contactuluicumediiumededupaceealaferestreiuidebalconsevorfixageamurile.O atenie deosebit se va acorda proteciei prilor din lemn care vin n contact cu zidria sausenglobeaznzidrie. 4.5. Dup uscarea vopselei, tocul ferestrelor i uilor se va poziiona n golul zidriei, folosind pene din lemn (fig. 3 a, b). Poziionarea corect se va verifica cu ajutorulbuleide nivel. Tocul se vafixa n ghermeleleamplasate lacca50cmunadealta pevertical(fig.3.b),cuajutoruluruburilornaintedeasestrngecompleturuburilese va verifica din nou cu ajutorul bulei de nivel orizontalitatea i verticalitatea ferestrelor sau uilor precum i funcionarea cercevelelor sau foilor, dup care se vor strnge complet uruburile. Se pot face ajustri sau returi ale tmplriei, dar nu a celor care au suferit deformriprinabsorbiadeapdinmediulnconjurtorsaudincontactulcuzidriaumed. 4.6. n rostul dintre toc i zidrie se va aplica un strat de etanare, care va fi aezat uniformpenlimeailimeatocului se va aplica apoi stratul de chit plastic sau elastic la exterior i eventual la interior, i pervazurile la interior. Tocul de lemn va fi protejatpecantcucartonbitumatlipitcubitum.

ncazulutilizriiunorpervazuridinprofiledematerialplastic,vorfimontaten primaetapelementeleverticalecaresnt

Fig.3bPoziionareaifixareatocurilordeui.

tiatelaparteasuperioarla45,apoisepotriveteelementulorizontallalungime,setaiela 45ilaaldoileacap,apoisefixeaznlocauldintocsaucptueal. 4.7.nainte de vopsirea definitiv a tmplriei, se va verifica umiditatea lemnului carenutrebuiesfiemaimarede15%(gr.). Aplicarea celui de al doilea strat de vopsea se va face numai cnd lemnul are umiditateamaimicde15%(gr.). Montareatmplrieifinisate 4.8. Ferestrelecuplatefinisate,ferestrelecugeamtermoizolantiuilefinisatesevor monta n panouri prefabricate, la fabricile de panouri, nainte de expedierea acestora, numaidectre

echipa de muncitori specializai n aceste operaiuni. n cazul creerii condiiilor necesare, acesteferestreiuipotfimontateilapereiiglisaidinbetonarmatsaulaconstruciiledin crmid,organizndnacestscopformaiunidelucruspecializate. 4.9. nainte de montarea tmplriei, aceasta se probeaz n formatul golului, se fixeazcuuruburi,apoirostuldintretocizidriesecompleteazcumaterialeizolanteapoi seaplicipciledeacoperirearosturilor. Unele detalii de montare a ferestrelor n panourile mari snt date, cu caracter exemplificativ,nfig.47,iarpentruuinfig.9. 4.10. Tmplriafinisatvafimontatnpanourilecomplet finisatesaulapanourile decofrateiuscate.

4.11. n vederea montrii, fereastra sau ua se vor poziiona n golul panoului i consolida cupene din lemn. Tocul se va fixa cu uruburi n ghermele sau dibluri de lemn saumaterialplastic(poziionate lacca50cmunadealta). naintedea se strnge complet uruburile, se va verifica orizontalitatea, verticalitatea i modul de funcionare a cercevelelor, dup care se vor strnge complet uruburile. Nu este admis baterea uruburilorcinumaifixarealorprinnurubare. 4.12.Etanarearosturilorsevafacecumaterializolantsauchit. 4.13.ncazulcndurmeazs seexecuteoperaiidefinisareapanoului, ferestrele i uilevorfiacoperitecuhrtiedeambalajsaucufoliedinmaterialplastic,dupcaresevor executa operaiile de racordare a tencuielilor, placajelor, zugrvelilor, montarea de glafuri, pervazuri,baghete. naintedeexpediereapanourilor,sevaverificamoduldefuncionarea ferestrelori uilor de balcon sau interioare, dac snt echipate cu accesoriile respective i dac snt binenchise. 4.14. Rosturiledintretocizidrie,la interioriexterior, vorfiacoperitecuchit plastic sau elastic. Prin nelegere ntre pri, rosturile vor fi acoperite i cu baghete din lemnsauprofiledinmaterialplastic.

4.15.ncazuluneimicidegradrialestratuluidevopsea sevorfacerectificrile necesare,cuvopseadeaceeaicalitateiculoare. 4.16. nainte de expedierea panourilor, geamurile vor fi bine curate de urme de vopsea,tencuial,zugrveal. ncazulunorurmedegrsimisaupetepegeamurisauperameledelemn,acesteavor ficurate cu o crp moale sau burete nmuiat n ap cald cu spun sau detergeni, dup caresevortergecuocrpmoaleuscat.Acesteoperaiunisevorexecutaincazulcnd ferestrelefinisatesemonteazdirectnconstrucie. Transportulpanourilorprefabricatecuferestreleicuuile montate 4.17. Panourile prefabricate cu ferestrele i uile montate se vor transporta cu ajutorulremorcilorjoase(treilerelor). Pe timpul transportului i manipulrii, se recomand ca ferestrele i uile s fie acoperitecufoliedinmaterialplastic.

Panourileprefabricatecuferestrele iuile finisatenglobate n ele se transport i fr a fi protejate. n acest caz panourile vor fi manipulate cu atenie pentru a se evita lovirea,zgriereasaucontactulcudiferitematerialecearputeadepreciatmplria. 4.18. Pe timpul manipulrii i montrii panourilor prefabricate se va evita lovirea idegradareaferestreloriuilor. 5.CONTROLULMONTAJULUIIRECEPIA LUCRRILORDETMPLRIE 5.1. Dup terminarea lucrrilor de montaj, se va face recep ia de funcionare a ferestreloriuilor,verificnd: funcionarea cu uurin a cercevelelor, foilor i accesoriilor metalice de nchidere,deschidereiblocare fixarea tocului n zidrie, cu ajutorul unui numr suficient de uruburi, executarea corect a izolaiei de etanare ntre toc i golul ferestrei i acoperirea rosturilor cu chit plastic sau elastic, racordarea tencuielilor, acoperirea eventual a rosturilorcuipciibaghete aezarea corect a tocurilor pe aceeai linie i n acelai plan, fr deplasri i vibraii,lanchidereaideschidereabrusc dac sau fcut rectificrile necesare, curirea geamurilor i a elementelor din lemn completa montare a accesoriilor metalice de acelai tip, funcionarea corect i echipareacugarniturideetanareaferestreloriuilor dac spaiul dintre traversa tocului ferestrelor i lacrimar nu este nfundat cu tencuialsaualtemateriale,carearmpiedicaeliminarealaexteriorainfiltraiilordeap. 6.NTREINEREATMPLRIEIFINISATEDINLEMN 6.1.ntreinereaferestreloriuilorfinisatedinlemnsevafaceprinsplarea acestoracuapcald,cuocrpmoalecuspun saudetergeni.

6.2. Pentru mrirea duratei de funcionare, se recomand revopsirea ferestrelor i uilorlaintervalede45ani.ntimpul

vopsirii se va evita vopsirea accesoriilor metalice (cele care pot fi demontate, pe timpul revopsirii se demonteaz) i a garniturilor de etanare. n cazul c lipsesc garniturile de etanare sau n caz c unele au fost degradate,acestea se vor nlocui i se vor fixa cu adeziv (prenadez)pestevopseauauscat. 7.MASURIPRIVINDPROTECIAMUNCII 7.1.Laexecutarealucrrilorsevorrespectaprevederiledin: Normerepublicanedeproteciamuncii,aprobatedeMinisterulMunciiiMinisterul Sntiicuordinelenr.34/1975i60/1975. Normedeproteciamuncii(construciimontaj),aprobatedeM.C.Ind.cuordinul nr.7N/1970. Norme generale de protecie mpotriva incendiilor, aprobate cu Decretul nr. 290/1977.

_____________ Not: Detaliile dinfg. 1 9 sntorientative. Soluiile de montarepentrutoate variantele constructivealeferestrelor,panourilorsauzidriilorsnt prezentatencatalogulgrupa15 Tmplriedinlemn".

BULETINULCONSTRUCTIILORNR.2/1987

INSTITUTULCENTRALDECERCETARE, PROIECTAREIDIRECTIVARE INCONSTRUCII Biroulexecutiv


DECIZIANR.17 din6aprilie1987

PENTRUAPROBAREAMODIFICRILOR LAINSTRUCIUNILETEHNICEPENTRUMANIPULAREA, LIVRAREA,DEPOZITAREA,TRANSPORTUL IMONTAREANCONSTRUCIIATMPLRIEI DINLEMN"INDICATIVC19979 Biroul executiv al Consiliului tiinific al Institutului Central de Cercetare,ProiectareiDirectivarenConstrucii Avnd n vedere prevederile art. 5, litera d" din Decretul nr. 170/1976, ctiavizulCTEICCPDCnr.108din19februarie1987 n temeiul Decretuluinr. 170/1976,modificatprin Decretul nr.31/1985, privind organizarea i funcionarea Institutului Central de Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii, ct i Legea nr. 5/1978, emite urmtoarea: D E C I Z I E : 1.SeaprobmodificrilelaInstruciuniletehniceprivindmanipularea, livrarea,depozitarea,transportulimontareanconstruciiatmplrieidin lemn"indicativC19979,conformanexeilaprezentadecizie. 2.Modificr ile de lapct. 1intr n vigo are ladatapu blicriinBuletinul Construciilor.

PREEDINTELEBIROULUIEXECUTIV DIRECTORGENERAL Ing.VALERIUCRISTESCU

ANEXA laDeciziaI.C.C.P.D.C. nr.17din6.IV.1987 MODIFICRILAINSTRUCIUNILETEHNICEPRIVIND MANIPULAREA,LIVRAREA,DEPOZITAREA, TRANSPORTULIMONTAREANCONSTRUCII ATlMPLRIEIDINLEMN"indicativC19979 Pct.1.3semodificastfel: senlocuieteSTAS46578cuSTAS46580Ferestreiuidebalcondinlemn pentruconstrucii.Seciuni"iSTAS79976cuSTAS79986 seintroducurmtoarelestandarde:STAS47080Uidelemnpentruconstrucii industriale,agrozootehniceitipM.Uicufal.Seciuni"STAS46979Ferestredinlemn pentrucldiriindustriale.Ferestresimple.Seciuni" se eliminstandardele:STAS1037975,STAS1046176 se modific titlul standardului STAS 932273 astfel : Ui i ferestre pentru construciicivileiindustriale.Clasificareitehnologie" se nlocuiesc standardele: STAS 467074, cu STAS 467085 Coordonarea modular nconstrucii. Goluripentru,uile i ferestrele cldirilorde locuit i socialculturale. Dimensiuni"STAS533378cuSTAS533386Ferestre,uidebalconiui interioarei exterioaredelemn pentruconstrucii.Formeialctuiri" se introduc standardele : STAS 458283 : Coordonarea modular n, construcii. Goluripentruuiiferestre.Dimensiunimodulare"STAS467181Coordonareamodular n construcii. Goluri pentru uile i ferestrele cldirilor industriale i agrozootehnice. Dimensiuni". Pct. 2.1 se modific astfel : se nlocuiete STAS 46578 cu STAS 46580 i STAS 79976cuSTAS79986. Pct.2.2seelimin. Pct.2.3semodificastfel:senlocuieteSTAS46678 cuSTAS46686.

Pct. 4.2 se elimin aliniatul ultim al acestui punct n care se spune : Este interzis nglobareatocurilordeferestreiuidinlemnnpanourintimpulturnriiacestora". Pct.4.6Ultimafrazaprimuluialiniatsemodificastfel:Toculdinmateriallemnosva fiprotejat pe tot conturul prin pensulare cu vopsele pe baz de ulei n dou straturi mpotriva umiditiidintimpullucrului". Deasemenea,acestpunctsecompleteazastfel:Pentrucazulpanourilormaridefaad executatenunitiledeprefabricate,soluiadeprotejareconstnbandajareastrnsatocului ferestreicufoliedepolietilende0,2mmgrosime,10cmlimecupetrecerede2,5cm,nainte de introducerea n tipar. Protecia se pstreaz pe tot parcursul procesului tehnologic pn la montajulgeamurilorpeantier,dupcaresendeprteazdinzonelenecuprinsenbeton". Senlocuiesc fig. 4,5,6, 7,8,9 cufig. 4a, 5a,6a care reprezint alctuiri de principiu, detaliile de execuie fiind prezentate n catalogul tip IPCT pentru cldiri de locuine i social culturalenvigoare. Pct.6.2Ultimafrazsemodificastfel:ncazulclipsescgarnituriledeetanaresaun cazcuneleaufostdegradate,acesteasevornlocuiisevorfixacuadezivROMELTEXpeste vopseauauscat".

Pct.7.1Aliniatul2semodificastfel:Normedeprotecieamunciinactivitateade construciimontaj"aprobatedeM.C.Ind.cuordinulnr.1233/D1980.