Nama : _________________________________________

Rajah berikut menunjukkan kitar hidup seekor katak.

1. Katak tinggal di darat dan di dalam air. Bagaimanakah dengan P dan Q?
_____________________________________________________
2. Namakan struktur pernafasan bagi
a) Katak dewasa : _____________________________
b) P dan Q

: _____________________________

3. Terangkan cara P membesar menjadi seekor katak
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________
4. Kategorikan haiwan-haiwan ini kepada dua kumpulan iaitu haiwan yang bertelur dan haiwan
yang melahirkan anak
Penguin

Serigala

Kura-kura

Beruang

Cicak

Tupai

Lalat

Kelawar

Zirafah

Ikan

Haiwan yang bertelur

Haiwan yang melahirkan anak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful