PLANUL DE DEZVOLTARE URBANA AL ORASULUI TIRGU NEAMT PENTRU PERIOADA 2007-2017

- CUPRINS –
I. PREZENTARE GENERALA A ZONEI TIRGU NEAMT Cap. I.1. – Cadrul natural 1.1 Cadrul natural 1.2 Limite, vecini, suprafata, cai de comunicatie-artere de penetratie 1.3 Relieful 1.4 Clima 1.5 Hidrografia Cap. I.2. – Factori de mediu 2.1 Calitatea aerului 2.2 Calitatea apei 2.3 Solul 2.4 Spatii verzi si salubritate 2.5 Managementul deseurilor 2.6 Zgomotul 2.7 Educatia ecologica 2.8 Resurse energetice 2.9 Zone si obiective cu valoare de patrimoniu Cap. I.3. – Evaluarea capitalului antropic 3.1 Situatia economica 3.1.1. Mediul de afaceri 3.1.2. Analiza domeniilor de activitate dupa cifra de afaceri si numarul salariatilor 3.1.3. Agricultura 3.2. Urbanism si amenajarea teritoriului 3.2.1. Infrastructura de utilitati 3.2.2. Situatia locativa 3.3. Infrastructura de transport 3.3.1. Transport rutier 3.3.2. Transport feroviar 3.3.3. Transport aerian 3.4. Telecomunicatii Cap. I.4. – Evaluarea capitalului social 4.1 Resurse umane 4.1.1. Situatia demografica si structura populatiei 4.1.2. Forta de munca si somajul 4.2 Sanatate si asistenta sociala 4.2.1. Sistemul sanitar 4.2.2. Asistenta sociala 4.3. Viata asociativa 4.4. Cultura si invatamant 4.5. Religie 4.6. Sport 4.7. Parteneriate si colaborari II. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE Cap. II.1. – Obiective generale Cap. II.2. – Obiective specifice 2.1. Resurse naturale. Mediul natural 2.2. Mediul construit 2.2.1. Infrastructura 2.2.2. Modernizare piata si obor 2.2.3. Constructii, terenuri

1

2.2.4. Zone verzi 2.2.5. Salubrizare 2.2.6. Factori de mediu 2.2.6.1. Apa 2.2.6.2. Aerul 2.2.6.3. Zgomotul 2.3. Resurse economice 2.3.1. Situatia economica 2.3.2. Principalele ramuri economice. Agricultura si silvicultura 2.4. Resurse socio-umane 2.4.1. Demografie si sanatate publica 2.4.2. Institutii sociale 2.4.3. Culte 2.4.4. Societatea civila 2.4.5. Rromii in comunitate 2.4.6. Siguranta publica 2.5. Invatamant si cultura 2.5.1. Educatie si invatamant 2.5.2. Cultura si arta 2.5.3. Sport, turism si agrement 2.5.4. Situatii de urgenta III. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE Cap. III.1. – Consideratii generale Cap. III.2. – Principii si conditii Cap. III.3. – Obiective generale Cap. III.4. – Intarirea capacitatii institutionale a primariei Cap. III.5. – Protectia financiara Cap. III.6. – Obiectivele specifice si proiecte identificate I. Invatamant-educatie II. Sport, turism si agrement III. Infrastructura IV. Social, locuinte V. Obiective culturale VI. Rromi VII. Agricultura si silvicultura VIII. Mediul de afaceri IX. Demografie si sanatate publica X. Societatea civila XI. Administratie publica

2

I. PREZENTARE GENERALA I.1. - Cadrul natural
1.1. Date geografice Din punct de vedere geografic, orasul Tirgu Neamt este asezat in partea central-estica a Romaniei, in Depresiunea Neamt (Ozana-Topolita), pe cursul mijlociu al raului Neamt (Ozana), la o altitudine de circa 360 m, marcand locul de intersectie a coordonatelor geografice : 47o 12’ latitudine nordica si 26o 21’ longitudine estica, fiind cu aproximativ 250 km mai aproape de Polul Nord decat de Ecuator. Pe harta judetului Neamt, orasul este situat in partea de nord-est, in aval de confluenta raului Nemtisor cu raul Neamt (Ozana), la o intersectie de drumuri mari si circulate, de mare importanta economica, turistica si strategica. 1.2. Limite, vecini, suprafata, cai de comunicatie-artere de penetratie In partea de nord se invecineaza cu comuna Raucesti, la vest cu comuna Vanatori-Neamt, la sud-est cu comuna Petricani si la est cu comuna Timisesti. Suprafata orasului Tirgu Neamt, - inclusiv localitatile componente: Humulesti, Humulestii Noi si Blebea - este de 4731 ha , din care 2002 ha teren arabil, 1009 ha pasuni, 250 ha paduri, 121 ha livezi si 1349 ha intravilan. Pe harta judetului Neamt, orasul este situat in partea de N-E, la o intersectie de drumuri nationale, judetene si comunale: D15B Poiana Teiului –Cristesti, DN15C Piatra Neamt-Vadul Moldovei, DJ 155I Tirgu Neamt – Tupilati, DC 7 Tirgu Neamt – Raucesti - Ungheni si DC 171 Tirgu Neamt – Oglinzi – Raucesti. Orasul Tirgu Neamt se afla la o distanta de 45 km de municipiul Piatra Neamt, 120 km de municipiul Iasi si 60 km de municipiul Suceava. De asemenea, orasul beneficiaza de gara din anul 1986, fiind legat de unul din principalele noduri de cale ferata, respectiv orasul Pascani. 1.3. Relieful Desi suprafata zonei orasului Tirgu Neamt este relativ mica, imbraca aspecte variate ale reliefului, ca rezultat al unei evolutii paleogeografice de milioane de ani. Relieful zonei orasului Tirgu Neamt inglobeaza valea raului Neamt (Ozana), orientata VE, cu terasele si interfluviile (dealurile) de pe partea dreapta, iar pe stanga fiind Culmea Plesului. Asadar, relieful apare sub forma unei vai largi cu orientare aproape V-E, la baza careia este albia minora a raului Neamt (Ozana), adesea despletita, limitata de o lunca larga, de zeci sau chiar de sute de metri, avand catre nord o culme submontana destul de falnica in contextul zonei – Culmea Plesului, de pe panta careia, daca privim catre sud, avem cele doua trepte de terasa - destul de distincte si de largi – pe care este situat satul Humulesti, trepte care culmineaza cu partile cele mai inalte ale interfluviilor – dealurile Movilelor catre vest, Humulesti si Ocea care fac jonctiunea cu Dealul Boistea catre est. Culmea Plesului, privita in intregimea ei, apare ca un anticlinal format prin incretirea scoartei, cu inaltimea maxima de 913 m si care descreste catre sud-est. In dreptul orasului inaltimea cea mai mare a culmei este la Cerdac (Vf. Vanatori) 623 m, care domina maiestuos cu abruptul ei stancos albia raului Neamt (Ozana) cu aproape 250 m, ceea ce ii da o nota de masivitate si de pitoresc, amplificata de zidurile Cetatii Neamt la vest si Monumentul “Vanatorilor de Munte” in est. Aceasta culme este constituita din depozite miocene. Orizontul superior, de varsta helvetiana este vizibil in profilele deschise din lungul rapelor (torentilor) ce se gasesc pe versantul sudic. Apele de siroire, in decursul timpului, au sapat vai destul de adanci, cu pante prapastioase pe care localnicii le-au numit foarte lapidar “rapi” sau “gropi”. Intre acestea se gasesc “dealuri” : Dealul Gol, Dealul Cetatii, Dealul lui Stan, s.a. La poalele versantului se intalneste o panza continua de grohotis (chisoc) care in unele locuri depaseste 4 m (conuri de dejectie, glaciesuri de contact si coluviale). 3

Pentru a impiedica degradarea acestui versant, s-a intocmit un proiect de catre organele silvice, dupa care s-au executat amenajari pe teren : garduri mici din nuiele (cleionaje) facute de-a curmezisul pantei, in mai multe trepte, plantatii cu salcam si pin, cu arbusti si plante perene. Cu exceptia acestor degradari, Culmea Plesului este bine impadurita cu foioase si conifere plantate, ceea ce-i da un aspect de codru. Vegetatia de pe versantul sudic al Culmei Plesului face parte din zona de rezervatie naturala a orasului Tirgu Neamt. Lunca raului Neamt (Ozana) reprezinta un relief de acumulare, format din depozite cuaternare, reprezentate prin roci detritice (pietris, bolovanis, nisip si argila). Stratul aluvionar are o grosime de pana la 6 m, sub care se gasesc depozite argilo-marnoase. Lunca, bine dezvoltata, are directia aproape V-E cu o deschidere destul de larga. In dreptul orasului, latimea este de aproape 500 m, iar in dreptul confluentei cu raul Nemtisor este de circa 1500 m, datorita usoarei colmatari cu materiale aluvionare aduse din cursul superior, la care se adauga materialele aluvionare aduse de torenti si apele de siroire de pe versantii laterali. Aceste materiale nu pot fi transportate, caci panta este mica. Diferenta de nivel este de 9 m la 1000 m lungime. La aceasta se adauga si debitul redus al raului, mai tot timpul anului. In lunca larga a raului Neamt se gasesc portiuni de relief cu cu inaltimea de circa 1-2 m deasupra luncii (terasa de lunca), cu suprafate mai mici sau mai mari, acoperite cu vegetatie caracteristica de lunca. Terasele reprezinta relief de tip sculpural de varsta cuaternara, destul de extinse, prezente numai pe partea dreapta a raului Neamt (Ozana). Acesta se datoreaza faptului ca in cuaternar s-au produs miscari neotectonice cu caracter epirogenetic pozitiv. Terasele sunt bine dezvoltate, fiind in numar de doua. Terasa de 2-6 m este mai extinsa, avand o latime de circa 750 m. Terasa de 10-15 m este ceva mai ingusta, avand o latime medie de circa 500 m. Terasele au constituit suportul pe care s-a dezvoltat orasul Tirgu Neamt cu suburbiile sale, intrunind conditii favorabile pentru constructii, agricultura, transporturi, s.a. Dealurile din partea de sud a orasului, cu inaltimile de peste 400 m : Movilelor (440 m), Humulesti (410 m), Ocea (400 m), au la baza depozite helvetiene alcatuite din : argile, marne, gresii, nisipuri. Aceste formatiuni ocupa suprafete relativ intinse, cu aspect putin fragmentat, cu pante domoale de 3 o -10 o si care numai exceptional depasesc 15 o . Versantii acestor dealuri sunt modelati de procesele de versant, produse prin usoare alunecari de teren, eroziune torentiala si superficiala. La baza pantelor se intalneste o panza continua de depunere formata din materiale fine (luto-nisipoase) de tipul glaciesurilor coluviale Dealul Boistea este situat pe latura SE a orasului Tirgu Neamt, pe partea dreapta a raului Neamt (Ozana) la iesirea din depresiune, in dreptul satului Blebea. Este alcatuit din depozite deltaice de varsta sarmatian-mediu bine individualizat, cu altitudinea de 579 m. Versantul nordic este mai abrupt, datorita eroziunii pe verticala a raului Neamt (Ozana) pentru a-si crea o poarta de iesire spre Moldova si, pe de alta parte, datorita surparilor si alunecarilor de teren. Dealul este bine impadurit, chiar si versantul nordic, cu foioase, predominand stejarul. La poale, pe malul drept al raului Neamt (Ozana) se gaseste satul Blebea, o mica suburbie a orasului Tirgu Neamt, renumita prin crescatorii de oi, urmasi ai celor veniti de peste munti in secolul al XVIII-lea. Conchidem, ca relieful, asa cum a fost prezentat, da posibilitatea, in cea mai mare parte, dezvoltarii formatiunilor de padure, livezilor, fanetelor si culturii plantelor agricole. 1.4. Clima Pozitia orasului Tirgu Neamt in Depresiunea Neamt (Ozana-Topolita), care este si adapostit de Culmea Plesului catre NNE, determina ca factorii climatogeni sa prezinte particularitati specifice zonei, datorita altitudinii si dispunerii culmilor. Ca urmare a usoarei expuneri a reliefului spre SE, unghiul de incidenta a razelor solare la amiaza variaza in medie intre 66o 12’ la solstitiul de vara si 19o 18’ la solstitiul de iarna. Temperatura medie multi anuala este de +8,2o C. Luna cu temperatura medie cea mai coborata este ianuarie, cu – 3,8 o C, iar luna cu temperatura medie cea mai ridicata este iulie, cu 19,5 o C, rezultand o amplitudine termica anuala de 23,2 oC. Aceste valori, daca sunt comparate cu datele statiilor meteorologice invecinate, ne arata ca la Tirgu Neamt climatul este mai moderat, valorile fiind adesea cu cateva grade mai ridicate fata de Valea Siretului si Podisul Moldovenesc. Analizand 4

datele pentru lunile de iarna, tragem concluzia ca iernile nu sunt atat de reci pe cat s-ar putea crede., deoarece media multi anuala ajunge doar la – 2,4 o C. Numarul zilelor de iarna cu temperatura de 0 o C sau mai mica de 0 o C este in medie 49. Media temperaturilor pentru lunile de vara este cuprinsa intre +17,2 o C si +20,3 o C. Numarul zilelor de vara cu temperatura de 25 o C si peste 25 o C este in medie de 46, iar a acelora cu temperatura de 30 o C si peste 30 o C (zile tropicale) este de 6, in medie pe an. Numarul zilelor fara inghet este in medie de 250 . Primele zile cu inghet apar frecvent in a doua decada a lunii octombrie, iar ultimele zile cu inghet se inregistreaza obisnuit in a doua decada a lunii aprilie. Dinamica atmosferei la Tirgu Neamt are caracteristici neregulate in durata, frecventa, intensitate, directie si manifestare, prezentand un calm destul de pronuntat (32%); vanturile dominante sunt cele de NV (21%), urmate de cele de SV (12%); intensitatea vanturilor este atenuata de Culmea Plesului. Viteza medie a vanturilor este de 4,5 m/s. Nebulozitatea are o valoare medie anuala de 5,9. In lunile de iarna nebulozitatea atinge valoarea de 6,6. In timpul verii, nebulozitatea este mica, in lunile iulie 4,6 si in august 4,5. In medie, pe an sunt 294 de zile cu soare, din care 64 sunt zile cu cerul complet senin si 120 cu cerul partial acoperit. Durata de stralucire a soarelui insumeaza circa 2000 ore pe an, cu o frecventa mai mare in perioada lunilor aprilie-septembrie. Precipitatiile atmosferice inregistreaza o medie multi anuala de 672 mm, cantitate ce asigura necesarul biologic al plantelor, alimentarea panzei freatice, reglementarea scurgerilor hidraulice obisnuite si reglarea umiditatii atmosferice de joasa altitudine. Cele mai multe ploi cad la sfarsitul primaverii si la inceputul verii, insumand 44% din tot timpul anului. Cele mai putine precipitatii cad in luna februarie, in medie 18,8 mm. Precipitatiile sub forma de zapada incep sa cada, de regula, in a prima decada a lunii noiembrie. In lunile ianuarie-februarie, stratul de zapada are o grosime ce variaza in medie intre 10 si 20 cm, mentinandu-se frecvent pana pe la jumatatea lunii martie. Umiditatea relativa a aerului are o valoare medie anuala de 76%. In luna iulie oscileaza intre 60 si 64 %, iar in luna ianuarie intre 80 si 84%. Astfel, putem conchide despre climatul orasului Tirgu Neamt si al zonei inconjuratoare ca este temperat-continental, cu particularitati submontane, cu veri scurte si racoroase, toamne lungi si ierni blande, fara vanturi puternice, cu aer curat, bogat in particule de ozon, ceea ce ii confera o nota specifica de statiune climaterica. 1.5. Hidrografia Aspectul actual al retelei hidrografice este rezultatul unei indelungate evolutii, a unor necontenite prefaceri legate in primul rand de miscarile tectonice, de variatiile climatice suferite in decursul timpului si de activitatea de modelare a agentilor esterni. Raul Neamt (Ozana), afluent pe dreapta al Moldovei, izvoraste din zona montana a flisului carpatic, de sub varful Halauca (1530 m), curge in zona depresiunii intramontane Pipirig, apoi prin depresiunea subcarcatica Neamt (Ozana-Topolita), traversand orasul de la vest la est se varsa in Moldova in aval de localitatea Timisesti. In zona inalta primeste ca afluenti mai principali, pe dreapta: Dolhesti, Domesnic, Secu; iar in depresiune, putin mai in amonte de Tirgu Neamt, primeste pe stanga paraul Nemtisor (cel mai important afluent) ce izvoraste de sub varful Chitigaia (1194 m). Raul Neamt (Ozana) avand, in buna parte, o alimentatie pluvio-nivala si un bazin cuprinzator care se intinde in genere in sectorul montan, inregistreaza cresteri de debit in perioada de primavara, odata cu topitul zapezilor din zona inalta si la inceputul verii, cand se inregistreaza maximum de precipitatii in zona. In cursul mijlociu si cel inferior prezinta o albie larga, cu firul apei despletit in mai multe brate, cu mari depuneri aluvionale de pietris si cu un debit de apa relativ constant. In cursul inferior debitul scade considerabil, datorita infiltrarii apei in orizontul freatic si sub acesta, din care sunt alimentate captarile ce s-au facut in zona Timisesti-Zvoronesti pentru conducta de apa care alimenteaza orasul Iasi si alte localitati de pe traseu. Zona orasului Tirgu Neamt se bucura de o panza freatica destul de bogata, atat in depozitele de lunca, cat si in cele de terasa, adaugand ca sunt nepoluate, au gust placut si indeplinesc toate conditiile unei ape potabile de foarte buna calitate. 5

In zona de lunca stratul agvifer se gaseste la o adancime de 0,5-2 m. Grosimea medie a stratului de apa oscileaza cam intre 2 si 3 m. Debitul apei freatice, masurat prin pompari, oscileaza cam intre 10 si 20 litri/s. Din aceasta panza, in amonte de Tirgu Neamt, s-au facut captarile pentru aductiunea si alimentarea orasului cu apa. Izvoarele sarate din zona Bailor Oglinzi apartin apelor de stratificatie care apar la suprafata pe o linie corespunzatoare formatiunii miocene cu sare, paralela cu linia pericarpatica, in locuri unde depozitele aluviale lipsesc sau prezinta grosimi mici. Aceste izvoare au fost cunoscute din cele mai vechi timpuri si folosite in alimentatie si in tratarea sau chiar vindecarea unor boli.

I.2. – Factori de mediu
2.1. Calitatea aerului Principala sursa de poluare in orasul Tirgu Neamt o constituie depozitul de gunoi menajer, prin emanatii din descompunerea deseurilor si arderea necontrolata a deseurilor . Calitatea atmosferei este afectatade poluanti de tip industrial, in zona Bariera, de la C V S PROD (depasiri la solventii organici). Sursele urbane cele mai importante care afecteaza calitatea atmosferei reprezinta traficul rutier in general, si in mod special traficul greu (lipsa unei soseli ocolitoare pentru traficul greu). 2.2. Calitatea apei Alimentarea cu apa potabila din sursa subterana Captare apa Lunca- Vanatori: - sursa de apa - subteran; - volum util in acumulari – 3000 mc.; - frontul de captare al alimentarii cu apa este compus dintr-un numar de 19 de puturi forate (din care 11 sunt in functiune) in adancime medie de 8 m si un cheson. Puturile sunt situate in amonte de confluenta raului Ozana cu paraul Nemtisor , dispuse pe o linie de captare paralela cu raul Ozana . In coloanele filtrante ale puturilor cu diametrul de 300-350 mm sunt montate electropompe submersibile tip ATURIA AP6H6 cu Q = 0 – 500 – 700 l/min , H = 94 – 72 – 43 m , P = 9.2 Kw . Coloanele de refulare ale pompelor sunt din otel cu diametru de 80 mm . Instalatia hidraulica din cabina putului cuprinde : - o vana cu Dn = 80 mm ; - instalatia electrica. Pentru masurarea presiunii de refulare exista un manometru montat pe colector. Colectarea apei din puturi se realizeaza cu ajutorul unei conducte colectoare din otel cu diametrul variabil cuprins intre 100 – 350 mm . Atat colectorul principal, cat si conductele de refulare, sunt izolate impotriva coroziunii si pozate la adancimi variind intre 1.5 m – 2.00 m. - capacitate prize – 40-45 mc/h/priza; - inaltimea de refulare- 60m; - numarul puturilor- 19 + 1 cheson; - capacitatea unitara - 30-45 mc/h; - capacitatea totala- 385-490 mc/h; - stare fizica pompe – buna; - durata efectiva de functionare- 5 ani; - consum specific de energie- 0,285 kwh/mc; - puturi care nu functioneaza - 8 bc., cauze; nu sunt dotate cu pompe, debit mic in put. Captarea de apa Preotesti- Timisesti - sursa de apa - subteran; - volum util in acumulari – 5000 mc.; - frontul de captare al alimentarii cu apa este realizat printr-un dren cu o lungime de 1600m, executat din tuburi de beton armat cu diametrul de 1000 mm , la adancimea de 6.5 m. Captarea 6

de apa se afla in amonte de localitatea Preotesti, pe malul drept al raului Moldova , la o distanta de 150 m de malul vechi. Drenul este pozat la cota terenului impermeabil pe un strat de beton de 10 cm si este acoperit cu un filtru invers de pietris, cu grosimea de 40 mm . Pe dren sunt prevazute un numar de 20 camine de vizitare , amplasate la distansa de 100 m , iar in aval exista un put colector cu diametrul de 6.00 m si adancimea de 9.00 m. In putul colector sunt montate un numar de 6 (sase) pompe submersibile 5(cinci) in functiune si 1(una) de rezerva) tip HB 100×7 cu urmatoarele caracteristici : Q = 80 mc/h , H = 130 mca , P = 63 kwh. In vedera stabilizarii albiei , in zona captarii s-au executat urmatoarele lucrari hidrotehnice : - apararea de mal in lungime de 2100 m , executata cu peren uscat din bolovani de rau in grosime de 20 cm , inaltime de 3.20 m si reazem de prisme de beton avand un volum de 2.8 mc/m ; - dig de aparare impotriva inundatiilor, din pamant , avand inaltimea de 3.00 m , baza mare de 14.50 m, baza mica de 3.00 m si panta taluzului 1:2 .Digul are lungimea de 2700 m si este incheiat cu un dig pe malul raului Rasca , afluent pe partea dreapta a raului Moldova , in zona captarii. Digul este protejat prin inerbare. Mentionam ca datorita precipitatiilor abundente din primavara- vara anului 2005, digul a fost surpat pe o lungime de 500m. - dig submersibil de dirijare a raului Moldova la debite minime si medii , executat pe un traseu paralel cu frontul de captare la distanta de 150 m fata de acesta. Digul este executat din blocuri de beton simplu ,asezate pe o saltea de gabioane . Lungimea digului este de 3200 m si este incastrat pe malul stang al raului Moldova. Digul submersibil are latimea de 1.70 m , inaltimea de 1.00 m si este format din blocuri de beton de 1.70 × 1.70 × 1.00 m . Rezervoare de inmagazinare: Nr. Rezervoare de inmagazinare Capacitate Cote crt. (mc ) (m ) 1 Cetate 3000 408.5 2. Batalion 5000 405.5 3. Pometea 300 443.3 4. Baltatesti 500 475 5. Oglinzi 50 470 Analizele de calitate a apei brute se fac in laboratorul de apa potabila, pentru parametrii chimici iar pentru parametrii bacteriologici, analizele de calitate sunt efectuate de catre Laboratorul Directiei de Sanatate Publica Neamt. Frecventa de prelevare pentru apa potabila la iesirea din statia de captare Lunca – Vanatori- 1 proba/ saptamana pentru parametrii chimici si 2 probe pe luna pentru parametrii bacteriologici In ultimii 5 ani nu s-au inregistrat modificari la parametrii de calitate ai apei brute, nici extreme nefavorabile. Analizele de calitate a apei potabile se fac in laboratorul de apa potabila , pentru parametrii chimici de calitate prevazuti in Anexa nr.2 la Legea 458/2002 privind monitorizarea de control si audit iar pentru parametrii bacteriologici, analizele de calitate sunt efectuate de catre Laboratorul Directiei de Sanatate Publica Neamt. Analizele de calitate a apei potabile brute se fac conform cu un program de monitorizare , avizat de catre Directiei de Sanatate Publica Neamt. Canalizarea Colectarea apelor uzate se face in sistem separativ (divizor). Total km retea de canalizare = 24 km; Total km strazi = 86 km. Colectoarele de canalizare sunt din beton, ramificate, formate dintr-un ansamblu de canale de serviciu la care se racordeaza evacuarile la consumatori si canalele colectoare care transporta apa uzata pana la statia de epurare. Colectoarele sunt din beton cu D= 300-400 mm; azbociment cu D = 7

600-1000 mm; colectoare tip clopot din beton cu D= 1000- 1200mm. Racordurile la colector sunt din beton cu D= 200 mm; PVC cu D=110 mm; fonta cu D= 100 mm. Vechimea colectoarelor este intre 10-34 ani, starea lor de functionare fiind satisfacatoare. Ponderea consumatorilor de apa care beneficiaza si de servicii de canalizare: 57% Toti agentii economici au contracte de canalizare epurare. Principalele unitati care deverseaza ape uzate in reteaua de canalizare si care nu respecta normele NTPA002/2002 sunt: The line of the spirit, Spitalul orasenesc, S.C. Camitex S.R.L. (cascaval), SuperCoop- fabrica de lapte, S.C. 1 Decembrie S.R.L. (cascaval), S.C. Garibaldi S.R.L. (cascaval), S.C. CVS Prod S.R.L.(ceramica), S.C. Cetatea S.A. (textile) doua spalatorii auto. S-au inregistrat depasiri la indicatorii: CBO5, suspensii, substante extractibile. Mentionam ca pentru acesti indicatori s-au stabilit limite mai mici decat in NTPA 002/2002 si anume: CBO5= 180 mg/l; suspensii= 200 mg/l; subst.extractibile = 20 mg/l. Ceilalti agenti economici se incadreaza in NTPA 002/2002. Cu exceptia S.C. Cetatea S.A. nici o intreprindere nu efectueaza controlul apelor uzate industriale. S.C. Cetatea S.A. si S.C. CVS Prod S.R.L. au statii de preepurare. 2.3.Solul Repartitia in teritoriu a principalelor tipuri si subtipuri de soluri este conditionata de factorii climatici, de relief si antropici: volumul edafic util, compactarea, panta terenului, toate acestea se regasesc in formula unitatii de sol. Caracteristice pentru zona Subcarpatilor Moldovei sunt solurile brune de padure tipice sau cu diferite grade de podzolire. In zona orasului Tirgu Neamt predomina solurile podzolite brune argilo-iluviale, care se gasesc in acelasi areal cu solurile brune de padure din care au evoluat. Subtipurile de sol prezente in zona sunt: solurile brune podzolite, soluri brune-galbui podzolite si soluri brun-montane podzolite. Solurile brune podzolite se caracterizeaza sunt sarace in humus, iar cele podzolite sunt si acide. Toate aceste tipuri sunt sarace in azot, fosfor, potasiu si microelemente. Astfel de soluri sunt prielnice unui numar mic de plante, indeosebi pentru grau, secara, orz, porumb, cartofi, trifoi, mazare, fasole, radacinoase si in de fibre. Necesita o fertilizare mai puternica cu gunoi de grajd in doze mari, turba la intervale de 2-3 ani sau ingrasaminte verzi. Resurse ale solului - existenta unor panze bogate de apa potabila si a unor izvoare cu apa sarata, folosita inca din neolitic pentru obtinerea sarii prin evaporare; - existenta in apropiere a unor importante resurse naturale (paduri si pasuni), favorabile dezvoltarii mestesugurilor si cresterii animalelor. 2.4. Spatii verzi si salubritate Orasul Tirgu Neamt are o suprafata de 56866 mp spatii verzi, dispusa astfel: - Parc Cetate = 24434 mp - Gradina Publica = 7400 mp - Parc Ion Creanga= 1843 mp - scuar+jandarmerie str. Mihai Eminescu = 1100 mp - spatii intre blocuri locuinte = 18350 mp - jardiniere+scuar bloc M15 = 250 mp - scaur+jardiniere Stefan cel Mare = 1527 mp - str. Cuza Voda, Petru Rares, curte sera+cimitir = 1962 mp Din aceste suprafete, 9122 mp sunt arabile, plantate cu flori diferite. Activitatea de salubritate are in vedere executarea lucrarilor specifice anotimpului pe o retea de cai rutiere de 72096 mp carosala si 62388 mp trotuare.

8

2.5. Managementul deseurilor Deseuri urbane Serviciul de salubritate in orasul Tirgu Neamt este realizat de Serviciul Public Salubritate, Sera, Spatii- Verzi din cadrul Primariei orasului, si de catre Serviciul de salubritate al S.C. Acvaterm S.A. Tirgu Neamt. Depozitarea finala a deseurilor menajere se face pe un teren in suprafata de 4000mp, in prezent partial imprejmuit. Depozitarea deseurilor se realizeaza necontrolat prin simpla stivuire, fara nici un fel de sortare (cu exceptia PET-urilor), neutralizare. Colectarea deseurilor menajere de la populatie se efectueaza neselectiv, ele ajung pe depozit ca atare, amestecate, astfel pierzandu-se o mare parte a potentialului lor util (hirtie, sticla, metale, materiale plastice). Pina in anul 2012 actualul depozit pentru deseuri va fi inchis si monitorizat 30 de ani. Strategia judetului Neamt prevede ca la Tirgu Neamt se va construi o Statie de transfer pentru deseuri. Primaria a initiat in acest sens un proiect “ECO- Tirgu Neamt” ce a fost depus la Agentia Nord-Est pentru Schema de Finantare Nerambursabila ”Schema de Investitii pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deseurilor” (Faza extinsa). Deseuri industriale Deseurile de tip industrial sunt interzise pentru depozitare in depozitul orasenesc. Agentii economici au obligatia reciclarii deseurilor: din prelucrarea lemnilui, deseurile textile. Deseuri speciale spitalicesti Deseurile speciale ce provin din instrumentarul spitalicesc( fase, obiecte ascutite, fragmente umane) sunt incinerate in Crematoriul Spitalului Orasenesc in instalatii depasite tehnologic. Deseurile menajere spitalicesti sunt depozitate in depozitul orasenesc. Deseuri zootehnice Cantitatile de dejectii animaliere rezultate din unitati de crestere a animalelor in sistem ferma, au scazut in ultimii ani semnificativ, datorita diminuarii efectivului de animale. 2.6. Zgomotul Principala sursa de poluare sonora este traficul rutier, in special traficul greu. Nu sunt depasite limitele admise in nici o zona a orasului. Alte surse de poluare sonora de tip industrial: poluarea produsa din prelucrarea primara a lemnului de la Cibeit, Euroforest Exim (zona pod Humulesti). 2.7. Educatia ecologica In orasul Tirgu Neamt sunt un numar de 6 voluntari ecologici inscrisi la Garda de Mediu a judetului Neamt care au un rol foarte important in implicarea societatii civile in solutionarea problemelor de protectia mediului la nivelul orasului. Ecucatia ecologica are ca scop dezvoltarea unei mentalitati adecvate a comunitatii, evaluarea cu realism a problemelor de mediu, stabilirea prioritatilor si elaborarea strategiilor corespunzatoare de rezolvare a acestora. Constientizarea populatiei asupra impactului asupra activitatilor antropice asupra mediului si schimbarea comportamentului fiecarui cetatean in sensul conservarii resurselorregenerabile si neregenerabile, a reciclarii deseurilor, a protejarii naturii, a utilizarii mijloacelor de transport ecologice este o componenta esentiala a procesului de dezvoltare durabila. Educatia ecologica este justificata de urmatoarele aspecte: -educatia ecologica trebuie promovata la toate nivelele de administrare si de virsta; -formarea comportamentului si a deprinderilor adecvate fata de mediu trebuie sa inceapa sa se desfasoare in mod sistemetic in gradinite si scoli. In acest sens un aport important il au cadrele didactice care trebuie sa fie constiente de influenta si rolul lor formator. -programele de mediu desfasurate sau ce se vor desfasura in orasul Tirgu Neamt pot fi durabile doar printr-un program de educatie ecologica comunitara menit sa schimbe mentalitati si sa creeze constiinte.

9

2.8. Resurse energetice Orasul Tirgu Neamt este alimentat cu energie electrica din Statia de transformare 110/20/04 KV care este amplasata in imediata vecinatate a S.C. CETATEA S.A., la doar 1 km de oras, prin liniile LES 20/04 KV PT62, LEA 20/04 PT12, LEA 20/04 KV PT32 SI LEA 20/04 KV PT68, Localitatea Humulesti este alimentata din LEA 20/04 Tirgu Neamt – Pluton, iar localitatea Blebea din LEA 20/04 Tirgu Neamt – Timisesti. 2.9. Zone si obiective cu valoare de patrimoniu In orasul Tirgu Neamt exista monumente de arhitectura cu valoare pentru patrimoniul cultural national: - CETATEA NEAMT (sau CETATEA NEAMTULUI) este nominalizata in Lista Monumentelor Istorice (1991) si in Lista aprobata prin HG nr.1160/1955 la ‘‘Monumente de arhitectura’’. Obiectivul face parte din grupa de monumente de categoria A, fiind cuprins si in Legea nr. 5/06.03.2000 privind PATN, sectiunea III - zone protejate, anexa III. Cetatea Neamt reprezinta, alaturi de Cetatea de Scaun a Sucevei, fortificatia cea mai bine pastrata din Moldova, ca exemplu al conceptiei strategice de la sfarsitul secolului al XIV-lea, dar si al sistemului unitar de aparare a tarii, desavarsit in timpul domniei lui Stefan cel Mare. Cetatea Neamt va intra intr-un amplu program de reabilitare. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea infrastructurii de turism cultural-istoric in vederea sprijinirii dezvoltarii economice integrate a sectorului turistic si a celor conexe in regiunea de Dezvoltare Nord- Est. In fiecare an au loc la Tirgu Neamt “Zilele Cetatii Neamt”, o sarbatoare de suflet a oamenilor locului. - Muzeul de Istorie al orasului Tirgu Neamt, a carei cladire a fost construita in anul 1852 cu ajutorul manastirilor Neamt si Secu, in timpul lui Grigore Ghica. Destinatia initiala a fost de Scoala Domneasca, unde a invatat si Ion Creanga, iar mai tarziu a devenit Scoala generala nr. 2. Din 1977 in aceasta cladire functioneaza muzeul orasului si totodata este declarata monument istoric. - Monumentul Vanatorilor de Munte, ridicat in memoria primului Batalion de vanatori de munte, care a fost infiintat la 3 noiembrie 1916, ca unitate de elita. Constructia s-a terminat in 1939 si au fost inmormantati 196 eroi. Inaugurarea a avut loc la 28 iunie 1939 si au participat Regele Carol al II-lea si primul ministru din acea perioada, Armand Calinescu. Monumentul are in componenta vulturul din bronz, 4 cruci regale si cripta cu oseminte. In fiecare an, la 3 noiembrie, aniversam “Ziua Vanatorilor de Munte”. - Casa memoriala “Ion Creanga”, unde s-a nascut si si-a petrecut anii copilariei scriitorul Ion Creanga. Organizat in casa copilariei povestitorului Ion Creanga, muzeul din Humulesti detine o valoroasa expozitie permanenta, reorganizata tematic dupa 1989, completata cu un numar de 14 lucrari de grafica realizate de plasticianul Eugen Toru, pentru ilustrarea editiei din 1989 a “Amintirilor din copilarie”. Alaturi de panouri foto-documentare si de editii ale operei povestitorului roman, casuta din Humulesti gazduieste mobilier de epoca si inventar cultural. Anual, muzeul din Humulesti patroneaza manifestarile “Zilele Creanga”, precum si activitati culturale – seri muzeale, expuneri cu tema, conferinte, simpozioane organizate la sediul unitatii, la sediul Fundatiei Culturale “Ion Creanga” din Tirgu Neamt sau la scolile din localitate. Unitatile de cazare si masa din Tirgu Neamt sunt reprezentate de : Hotelul “Trust Doina”- este situat in centrul orasului si are o capacitate de 30 de camere dispuse pe 2 nivele, un restaurant si o terasa. Sunt disponibile la ora actuala 10 camere si 2 apartamente. Hotelul este cotat “doua stele” Motelul “Casa Arcasului” – situat la poalele Cetatii Neamtului, are circa 18 camere dispuse pe doua nivele si un restaurant. Motelul este cotat “doua stele”. Hotelul “Oglinzi” – situat la 4 km de oras, este inconjurat de dealuri, castani si stejari magnifici, marginind aleile din jurul hotelului. Sunt 22 de camere in cladirea principala, dispuse de doua nivele si un restaurant. Hotelul este cotat cu “o stea”. Ferma Agroturistica “La rascruce de vanturi”. Este catalogata ca o facilitate agro-turistica. Exista un mic restaurant la parter si la etaj se afla camere. Motelul este cotat “doua stele”. 10

Pensiuni agroturistice : 3 pensiuni de 3 stele (Bella, Miorita, Matei), 5 pensiuni de 2 stele (Artemis, Belvedere, Creanga de aur, Iustina, Rodica), 1 pensiune de 1 stea (Cassandra). Turismul este in continua dezvoltare, deoarece zona are un potetial foarte mare. I.3. - EVALUAREA CAPITALULUI ANTROPIC 3.1 Situatia economica Principalul domeniu de dezvoltare economica dezvoltat in orasul Tirgu Neamt este industria de exploatare si prelucrare a lemnului, datorita reliefului format in principal din munti care ofera materia prima necesara. Alte ramuri ale industriei ce se regasesc in localitate sunt: industria textila si a produselor textile, industria de prelucrare a cauciucului si a maselor plastice si industria alimentara. Comertul si serviciile sunt prezente, dat fiind faptul ca Tirgu Neamt este un oras cu un potential turistic ridicat. Comertul este ramura in care mecanismele economice de piata au patruns mai rapid si in proportie mai larga. Astfel, din totalul agentilor economici din oras, 49,4 % au cuprins in obiectivele lor de afaceri si comertul. Ponderile cele mai mari in totalul serviciilor comerciale, prestate populatiei sunt reprezentate de urmatoarele categorii de servicii: alimentatie publica si restaurante, cafenele, baruri, birturi, servicii financiare, servicii de asanare si indepartare a gunoaielor, salubritate si alte servicii similare, intretinerea si repararea autovehiculelor. SWOT mediu economic Factori interni Factori pozitivi Factori negativi

Puncte tari: - Patrimoniu natural - Retea reprezentativa a institutiilor publice - Retea intraurbana corespunzatoare in telecomunicatii - Retele tehnico-edilitare dezvoltate (apa, canal, energie electrica) - Retea comerciala dezvoltata - Sector de constructii bine reprezentat - Privatizare avansata, initiativa privata activa - Institutii financiar-bancare

Puncte slabe: - Starea patrimoniului arhitectural si nevalorificarea lui economica - Insuficienta dezvoltare a comunicarii si comunicatiei intre institutiile publice - Grad de uzura avansat al retelelor tehnico-edilitare (apa - canal) - Slaba reprezentare a activitatilor economice in sectorul agricol - Slaba dezvoltare a serviciilor pentru populatie - Investitii reduse in segmentele cu valoare adaugata mare : productie, tehnologii inalte - Buget local auster - Inexistenta unor institutii de invatamant preuniversitar si superior in domenii moderne (informatica aplicata, mass media, arhitectura, urbanism, constructii industriale si civile ), care sa atraga in timp investitori in domenii de varf Riscuri/Pericole: - Declinul economic continuu al activitatilor industriale majore - Insuficienta resurselor bugetare 11

Factori externi

Oportunitati: - Parteneriat public privat - Utilizarea instrumentelor datoriei publice (imprumuturi) ca surse

atrase ale bugetelor locale - Posibilitatea accesarii unor surse atrase ale bugetului local (proiecte, surse private, surse guvernamentale, taxe speciale) - Existenta unor planuri de reabilitare urbana si portofoliu de proiecte - Prezenta unor investitori straini in zona

- Necorelarea responsabilitatilor transmise in finantare cu resursele bugetare aferente - Reducerea drastica a resurselor pentru finantarea obiectivelor de investitii majore - Rata ridicata a indicelui de inflatie - Crestere economica lenta - Competitia regionala la surse de finantare - Fiscalitate excesiva favorizand activitatea economica neimpozitata - Schimbari rapide in legislatia economica - Declin continuu al activitatilor economice - Inexistenta in planurile regionale a cailor de transport rutier modern (autostrazi, drumuri rapide)

3.1.1. Mediul de afaceri Prin suportul special acordat pentru dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, ca baza a dezvoltarii economice locale, la nivel de oras, Primaria Tirgu Neamt vizeaza materializarea obiectivelor cuprinse in strategia de dezvoltare pe termen mediu, dintre care :
• • • • • • •

stabilirea prioritatilor care sa raspunda la problemele de dezvoltare; crearea unei viziuni pentru o dezvoltare durabila printr-un proces participativ care sa implice toate sectoarele comunitatii locale; analizarea si evaluarea optiunilor strategice alternative; elaborarea unui plan strategic si a unui program de masuri care sa aiba la baza utilizarea eficienta a resurselor locale si atragerea unor resurse externe; administrarea eficienta a bunurilor din patrimoniul comunitatii; parteneriat public-privat; integrarea unui management al calitatii, modern si eficient.

Preocuparea principala a administratiei locale este cresterea atractivitatii zonale, prin revitalizarea si revigorarea turismului, al mediului de afaceri si atragerea investitorilor straini, cu efect benefic in ridicarea nivelului calitativ al standardului de viata al comunitatii din aceasta zona. Un aspect de loc de neglijat in procesul de elaborare/implementare/monitorizare a deciziei publice la nivelul Primariei Tirgu Neamt, il reprezinta consultarea opiniei comunitatii. 3.1.2. Analiza domeniilor de activitate dupa cifra de afaceri si numarul salariatilor

La nivelul orasului Tirgu Neamt, sunt inregistrate un numar de 1022 societati comerciale. Dintre acestea un numar de 551 societati au depus bilant contabil la data de 30.06.2006. Ponderea societatilor comerciale o reprezinta cele care au ca obiect de activitate comertul, respectiv 44,82%, urmate de cele de productie industriala, care reprezinta 24,86%, constructii 3,81%, transporturi – 3,08% si alte ramuri de activitate-23,43%.

12

3,08% 3,81%

23,43%

Comert Industrie Transporturi Constructii Alte ramuri

24,86% 44,82%

In industrie, din cele 137 societati comerciale, 28,47% sunt profilate pe exploatarea si prelucrarea lemnului, 31,39% pe industria textila, 16,78% pe prelucrarea cauciucului si 12,41% in industria alimentara, 10,95% in alte ramuri. Aceste societati au 3.871 salariati si au inregistrat o cifra de afaceri de 85.573.831 mii lei, veniturile din export fiind de 30.490.136 mii lei.
17% 12% 10,95% 28,47% 31,39%
Exploatarea si prelucrarea lemnului Prelucrarea cauciucului Alte ramuri Industrie textila Industrie alimentara

Societatile comerciale inregistrate cu sediul in Tirgu Neamt au raportat la 30 iunie 2006 o cifra de afaceri de 135.494.137 lei. Perioada de tranzitie, trecerea la economia de piata si criza economica accentuata au condus la inchiderea partiala sau totala a unitatilor industriale si ale cooperatiei mestesugaresti, proces care a generat disponibilizarea unui numar insemnat de salariati . Numarul salariatilor din orasul Tirgu Neamt, conform datelor primite de la Directia Regionala de Statistica Neamt este de 5873 persoane. Dintre acestia, 3334 lucreaza in industrie (din care 3164 in industria prelucratoare), 628 in comert, 570 in invatamant, 448 in sanatate si asistenta sociala, 231 in transporturi, depozitare, posta, comunicatii, 170 in energie electrica si termica, gaze si apa, 142 in constructii, iar 87 in administratie publica, 80 activitati financiare, bancare si de asigurari, 23 in agricultura si 160 in alte ramuri de activitate. Sectorul primar Agricultura 23 Industrie 3344 Sectorul secundar Energie Constructii 170 142 Sectorul tertiar 2194

Numar salariati

Industrie

448 570 628

231

170

142 87 80 23 160

Comert Invatamant Sanatate Transport Energetic Constructii Adm.publica Activ.financiare Agricultura

3334

Alte ramuri

13

3.1.3. Agricultura Orasul Tirgu Neamt dispune de o suprafatã agricolã de 3025 ha teren, din care 2144 ha suprafata arabila, 37 ha livezi si pepiniere pomicole, 2 ha vii si pepiniere viticole, 810 ha pasuni si 32 ha fanete. Productia de cereale a scãzut de la an la an, la fel si efectivele de animale. Pe suprafata arabila 140 ha sunt cultivate cu grau si secara, 581 ha porumb, 92 ha cartofi, 5 ha sfecla de zahar, 41 ha legume. Se constatã cã anual efectivele de animale din gospodãriile populatiei sunt in descrestere, principalele specii fiind bovinele, porcinele, ovinele si pasarile. De asemenea, o descrestere substantialã se constatã la efectivele de cabaline care sunt folosite la munca campului de cãtre detinãtorii de terenuri agricole. In sectorul silvic s-a actionat an de an pentru exploatarea pãdurilor mature, concomitent cu realizarea de impãduriri. 3.2. Urbanism si amenajarea teritoriului Tipurile de proprietate asupra terenurilor din intravilan conform Legii nr. 213/1998, sunt: a) Proprietate publica * terenuri proprietate publica de interes local – reprezentate de terenul ocupat de: - dotarile de interes public (scoli, gradinite, primarie, spital, judecatorie, parchet, politie, casa de cultura, posta etc.) - cimitire - strazi - stadion - spatii verzi, parcuri b) Proprietate privata * terenuri proprietate privata (ale unitatilor administrative – teritoriale de interes local): - terenuri arabile si constructii libere in intravilan, imasuri - terenuri concesionate pentru locuinte sau unitati economice * terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice: - terenuri din curtile locuintelor individuale si din incintele unor unitati economice private - terenul pe care se afla lacasuri de cult Aceasta este situatia existenta la sfarsitul anului 2006, dar acesta este un domeniu in continua transformare, rezultata mai ales din procesul de privatizare. Suprafata administrativa totala a orasului Tirgu Neamt este de 4300,5678 ha. Intravilanul actual al unitatii teritorial administrative este cel prevazut in Legea Fondului Funciar, existent la 01.01.1990. In componenta intavilanului intra o serie de trupuri reprezentand: - localitatea de resedinta – orasul Tirgu Neamt : 672,5479 ha - localitatea componenta – Blebea : 98,7683 ha - localitatea componenta – Humulesti : 312,5073 ha - localitatea componenta – Humulestii Noi : 51,6470 ha Total teren intravilan : 1135,4705 ha 3.2.1. Infrastructura de utilitati - retea alimentare cu apã - retea canalizare - retea alimentare energie electricã - LEA MT – 9,35 km - LES MT – 23,50 km - LEA JT – 72,94 km - LES JT – 46,63 km - retea distributie gaz metan - 42 km - retea repartitie gaz metan - 1,740 km - 45 km - 25 km 152,42 km, din care:

14

3.2.2. Situatia locativa • numar gospodarii : 7417 locuinte ; 6853 gospodarii ; 3520 cladiri • numar abonati la reteaua de gaz metan : 3720, din care 245 societati si institutii si 3475 abonati casnici 3.3. Infrastructura de transport 3.3.1. Transport rutier Tirgu Neamt se afla in centrul sistemului de sosele. Soseaua europeana E85 de la sud la nord, de la Bucuresti la Suceava si spre Ucraina este situata la 18 km Est. Exista 2 drumuri nationale, respectiv DN 15B (Poiana Teiului-Tirgu Neamt-TimisestiCristesti, jud. Iasi) care face legatura dintre municipiile Roman, Pascani, Iasi spre Transilvania si DN 15C (Piatra Neamt-Tirgu Neamt-Vadul Moldovei – spre Suceava). - lungime strãzi oras Tirgu Neamt - 96,824 km din care: - 35,07 % - strãzi modernizate - 64,93 % - strãzi nemodernizate Dintre acestea, 81,474 km sunt in administrarea primariei, iar restul in administrarea D.R.D.P. Iasi. 3.3.2. Transport feroviar Orasul are gara proprie, fiind legat de unul din principalele noduri de cale ferata, respectiv orasul Pascani. La 28 decembrie 2006 se implinesc 20 ani de la inaugurarea caii ferate Tirgu NeamtPascani. 3.3.3. Transport aerian Distanta fata de cel mai apropiat aeroport comercial este de 71 km nord – Suceava. Distanta fata de Suceava : 1,15 h 3.4. Telecomunicatii In orasul Tirgu Neamt exista telefonie fixa, prin operatorul Romtelecom, precum si telefonie mobila in retelele Orange, Connex, Zapp, Cosmote. Exista doua societati care ofera televiziune prin cablu. Retea internet este asigurata prin dial-up si fibra optica. I.4. - EVALUAREA CAPITALULUI SOCIAL Analizand toate aceste aspecte care caracterizeazã global viata economico-socialã a orasului, se observã discrepante majore intre potentialul de fortã de muncã si posibilitãtile concrete de utilizare a acesteia. Orasul Tirgu Neamt este o localitate care se confrunta cu o serie de probleme sociale: somaj, situatia precara a persoanelor de varsta a III-a, persoane dependente de alcool, femei si copii victime ale violentei in familie. Orasul, ca furnizor de servicii de asistenta sociala, urmareste, ca prin intermediul Serviciului Public de Asistenta Sociala sa rezolve, macar o parte, din aceste probleme. In cadrul acestui serviciu, isi desfasoara activitatea 45 asistenti personali la domiciliu care, prin serviciile lor, vin in sprijinul multor familii si persoane aflate in dificultate. 4.1 Resurse umane 4.1.1 Situatia demografica si structura populatiei (date recensamant 2002) • numar rezidenti (localnici) : 20496, din care 9873 barbati ; 10623 femei
15-19 851 60-64 406 20-24 691 65-69 398 25-29 736 70-74 285 30-34 872 75-79 137 35-39 640 80-84 71 40-44 820 85 si peste 35 45-49 805

Distributie demografica • Varsta : M 0-4 5-9 10-14 533 605 913 M 50-54 690 55-59 385

15

F F

0-4 481 50-54 670

5-9 547

10-14 864

15-19 889 60-64 474

20-24 649 65-69 455

25-29 693 70-74 350

30-34 1053 75-79 252

35-39 831 80-84 108

40-44 904 85 si peste 80

45-49 883

55-59 431

Populatia stabila cu varsta cuprinsa intre 18-62 ani, la data de 31.10.2006, la nivelul orasului Tirgu Neamt era de 14032. 4.1.2. Forta de munca si somajul Pe teritoriul orasului isi desfasoara activitatea o filiala a Agentiei Judetene de Ocupare a fortei de Munca Neamt. Serviciile legate de somaj, de mediatizarea muncii, de formare profesionala, etc. se realizeaza prin aceasta agentie. La agentia de somaj erau inregistrati, la data de 31.10.2006, un numar de 366 someri, din care: - 186 femei - tineri cu varsta mai mica de 25 ani – 105 Din cei 366 someri, 175 erau someri indemnizati, iar restul de 191 someri neindemnizati in cautarea unui loc de munca. Rata somajului la nivelul judetului Neamt, la data de 31.10.2006 era de 5 %, la fel ca cea inregistrata la nivel national, ponderea somerilor la nivelul orasului fiind de 2,6% (fata de 4,2% pe intreaga zona Tirgu Neamt si fata de 3,0% la nivelul intregului judet). 4.2. Sanatatea si asistenta sociala 4.2.1. Sistemul sanitar Organizarea si asigurarea serviciilor de sanatate pentru populatie este realizata prin unitatilor sanitare publice, mixte si particulare, alcatuita din: 1 spital, o policlinica, 8 farmacii, 11 cabinete medicale, 9 cabinete stomatologice, 1 laborator medical, 1 laborator de tehnica dentara si o cresa. Numarul de locuitori ce revin la 1 medic, in anul 2005, la nivelul orasului Tirgu Neamt era de 406,5 persoane/medic. 4.2.2. Asistenta sociala Serviciile sociale in comunitate sunt oferite de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala. Acesta are rolul de a identifica si solutiona problemele sociale ale comunitatii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. Activitatea serviciului social este sustinuta de catre 5 functionari publici, 1 personal contractual, 4 angajati in cadrul Cantinei de ajutor, cu competente specifice fiecarei categorii defavorizate si 45 ingrijitori la domiciliu. “Banca de hrana”, infiintata in cadrul unui proiect din cadrul Programului “Dezvoltare comunitara in zona Tirgu Neamt” realizat de Primaria orasului Tirgu Neamt in parteneriat cu Reprezentanta UNICEF in Romania. Infiintarea acestei “banci de hrana” a constituit o prioritate in desfasurarea programului, drept pentru care Primaria orasului Tirgu Neamt a contribuit cu fonduri pentru amenajarea si dotarea spatiului pus la dispozitie de Biserica “Sf. Voievozi Mihail si Gavril”. Obiectivul principal al proiectului este ajutarea familiilor aflate in dificultate cu alimente provenite din donatii de la persoane fizice. Structura categoriilor sociale vulnerabile si defavorizate este urmatoarea: a) Familii/persoane singure - beneficiari de ajutor social (Legea nr.416/2000) = 211 familii/persoane singure; - beneficiari de alocatie familiala complementara/de sustinere (OUG nr.105/2003) = 556 familii; 16

b) Copii (din datele existente in cadrul Compartimentul Protectia Drepturilor Copiilor) - copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate si sunt in grija rudelor = 8 - copii cu dizabilitati = 57 - copii institutionalizati = 29 - copii care au savarsit fapte penale = 61 - copii aflati in plasament de tip familial – la rude= 35 - copii aflati in plasament de tip familial – la asistenti maternali= 31 c) Persoane varstnice - personae varstnice aflate in situatii, de risc beneficiare de ajutor social = 45 - personae varstnice care solicita institutionalizare = 9 d) Persoane cu handicap - persoane adulte cu handicap (gradul I, II si III) = 288 - asistenti personali pentru persoane adulte cu handicap = 17 - asistenti personali pentru copii cu handicap = 15 4.3. Viata asociativa In orasul Tirgu Neamt exista mai multe asociatii si fundatii, dintre care amintim: - Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” (denumita initial “Fundatia de Intrajutorare a somerilor Speranta”) este o organizatie neguvernamentala, non-profit si apolitica, infiintata in anul 1995. In cei peste 10 de ani activitate a initiat si derulat pe plan local si national numeroase proiecte cu impact major asupra comunitatii locale, in diverse domenii precum: combaterea somajului, orientare si formare profesionala, servicii sociale pentru persoane defavorizate, protectia mediului, instruire, consiliere cetateni etc. Una din cele mai recente realizari ale fundatiei este Centrul de Integrare si Terapie Ocupationala (C.I.T.O), pentru persoanele cu handicap din orasul Tirgu Neamt, primul si singurul centru de acest fel din judetul Neamt. In cadrul acestuia functioneaza urmatoarele activitati si servicii: informare si consiliere juridica, testare aptitudini de lucru, orientare si formare profesionala, sprijin pentru ocuparea si mentinerea unui loc de munca, recuperare fizica, terapie ocupationala in cadrul atelierelor de legatorie-birotica, lucru cu calculatorul, croitorie, broderie, imprimerie pe suporturi textile, confectionare lumanari decorative etc. - Fundatia Filantropica “Omenia” infiitata in anul 1997, ca urmare a situatiilor create si a numarului mare de persoane afectate de restrangerea activitatilor economice la nivelul orasului Tirgu Neamt. Motto-ul organizatiei este “Comunitatea orasului Tirgu Neamt, capabila de a oferi sprijin pentru integrarea sociala a persoanelor defavorizate, comunitate in care problemele fiecaruia sa fie problemele tuturor”. Obiectivele sale sunt: dezvoltarea de servicii alternative in vederea prevenirii abandonului scolar si/sau familial, cresterea autonomiei familiilor aflate in dificultate prin dezvoltarea de abilitati profesionale membrilor acestora, sprijinirea persoanelor de varsta a III-a. In acest scop in cadrul acestei fundatii functioneaza Centru de zi pentru copii 7-14 ani, in care 31 de copii cu risc de abandon scolar si/sau familial si copii ai strazii, beneficiaza de servicii de ingrijire, educare si activitati vocationale. Centru de invatare a unui mestesug traditional dotat cu unelte de lucru specifice pentru tesut, gherghef, cusaturi, broderie, tricotat, croitorie, sculptura in lemn. Servicii pentru sprijinirea varstei a III-a, prin care batranii saraci din oras au posibilitatea de a face o baie saptamanala, de a primi o masa calda si de a se relaxa cateva ore pe zi. 4.4. Cultura si invatamant Rata de cuprindere in invatamantul general, la nivelul orasului Tirgu Neamt este de 98,2%. In orasul Tirgu Neamt functioneaza: - Colegiul National ,,Stefan cel Mare” - Colegiul Tehnic “Ion Creanga” - 8 scoli generale cu clase I-VIII - scoala speciala 17

- 3 grãdinite, in cadrul carora functioneza centre de zi pentru copii 0-3 ani si 3-7 ani - o cresa cu o capacitate de 50 locuri; - Casa de Culturã; - Clubul elevilor; - Biblioteca orãseneascã; - Muzeul de Istorie Scoala Speciala din Tirgu Neamt este o unitate ce asigura activitatea de instructie, educatie, asistenta si sprijin pentru copiii cu cerinte educative speciale, proveniti din familii defavorizate, scoli si centre de plasament din zona Tirgu Neamt. Deoarece sistemul de invatamant post-gimnazial pentru copiii cu cerinte educative speciale asigura o calificare doar intr-o singura meserie, insertia socio-profesionala pentru aceste persoane se realizeaza cu dificultate, mai ales acum cand economia romaneasca este in continua transformare si cand societatea, prin organismele sale, nu repartizeaza in unitati productive absolventii acestor scoli. Institutie cu caracter de polarizare a culturii in masa, Casa Culturii „Ion Creanga” din orasul Tirgu Neamt, reprezinta un spatiu in care spiritul culturii se poate desfasura in mod deplin. Evenimentele culturale organizate aici, reusesc sa mentina spiritul viu al culturii in aceasta zona prin spectacolele de teatru pentru adulti si copii, diverse simpozioane care supun dezbaterii teme de actualitate, spectacole pentru divertisment, colocvii culturale, diverse expozitii de pictura, sculptura, arta fotografica desfasurate pe parcursul intregului an, sensul tuturor manifestarilor culturale organizate fiind acela de a salva si de a crea valori umane prin dialog intercultural. Dintre manifestarile culturale desfasurate enumeram: „Dor de Eminescu”, „Ziua Marii Uniri”, „Valentines Day”, „Ziua Femeii”, „Uniti in diversitate”, „ Zilele Francofoniei”, „Conferinte Meditatie in Postul Pastelui”, „1 Iunie – Ziua Copilului”, „Zilele medicale ale Spitalului Orasenesc Tirgu Neamt”, „Balul Bobocilor”, Datini si Obiceiuri de Anul Nou – primirea Plugului de la Humulesti . Casa Culturii „Ion Creanga” este partener la toate evenimentele pe care Primaria orasului Tirgu Neamt le organizeaza: „Ziua Cetatii Neamt”, „Zilele Orasului”, „Zilele Ion Creanga”, „Ziua Unirii”, „Ziua Eroilor”, „Ziua Vanatorilor de munte”, „Ziua Nationala a Romaniei”, „Mirii Anului” s.a. 4.5. Religie Populatia orasului Tirgu Neamt este in proportie de 99,5% de religie ortodoxa. La nivelul orasului exista un protopopiat care coordoneaza 13 biserici ortodoxe (Biserica “ADORMIREA MAICII DOMNULUI“, Biserica “SFANTUL IERARH NICOLAE” din Humulesti, Biserica “SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, Biserica din Blebea cu hramul “SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE”, Biserica din Pometea, cu hramul “SFINTII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL”, Biserica din Tutuieni, cu hramul “SFANTUL IERARH NICOLAE”, Biserica “SFANTUL PROOROC ILIE”, Biserica “SFANTUL MUCENIC HARALAMBIE”, Biserica “SFANTUL IERARH SPIRIDON”, Biserica “SFINTII VOIEVOZI MIHAIL SI GAVRIL”, Paraclisul “SFANTUL MARE MUCENIC DIMITRIE”, din incinta spitalului). Sunt in constructie Biserica “Trei Ierarhi” la Humulesti, Paraclisul din incinta Colegiului Tehnic “Ion Creanga”, Paraclisul capela din cadrul Centrului de Ingrijire si Asistenta, Paraclisul Sf. Nicolae din Cetatea Neamt. Tot in Tirgu Neamt exista si o biserica pe stil vechi – “Sfanta Treime”, in cartierul Garii. 4.6. Sport Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt a luat fiinta in anul 1978 in cadrul Scolii nr. 2, cu 3 discipline: fotbal, handbal, atletism. In anii 2003-2004 Clubul Sportiv Scolar Tirgu Neamt a primit in administrare de la Consiliul Local al orasului baza sportiva din incinta stadionului, respectiv sala de sport din str. 1 Decembrie 1918, in vederea organizarii si desfasurarii de competitii sportive oficiale si a orelor de antrenament pentru disciplinele sportive – atletism, fotbal, handbal, tenis, baseball. 18

4.7. Parteneriate si colaborari Administratia locala a colaborat si colaboreaza cu succes cu fundatiile si asociatiile din oras (Fundatia de Dezvoltare Locala Speranta, Fundatia Filantropica Omenia, Asociatia Mestesugarilor Nemteanca, Banca de hrana din cadrul Bisericii Sf. Voievozi, Sf. Teodora de pe langa Biserica Sf. Neculai din Humulesti), Protopopiatul Tirgu Neamt, Asociatia de turism romano-franceza Saint Just-Saint Rambert, Asociatia romana pentru cazare si turism ecologic Bed&Breakfast etc. In viitor se are in vedere stabilirea de parteneriate atat cu comunele vecine, cat si cu alte orase din judetul Neamt sau din tara. Incepand cu anul 1990, prin reprezentantii sai locali, orasul Tirgu Neamt si-a manifestat dorinta schimbului de cunostinte si impresii cu reprezentanti ai altor culturi si natiuni. In acest sens, s-au realizat relatii de prietenie si infratire cu orase de pe mapamond, cum ar fi: Panazol, Saint-Etienne, Saint Just - Saint Rambert din Franta, Lier Dendermonde din Belgia, Qing Zhon din China, Telenesti din Republica Moldova, orase din Olanda. Aceste relatii au fost si sunt pastrate prin corespondente si vizite reciproce, cum ar fi cele din China, Olanda, Belgia, Franta, Republica Moldova. In cadrul acestor relatii de infratire si colaborare, orasul nostru a beneficiat de ajutoare materiale si financiare acordate unor institutii de invatamant, sanatate si fundatii: scoli, gradinite, Spitalul orasenesc, Fundatia Filantropica “Omenia”, Fundatia Culturala “Ion Creanga”. Pe viitor, se are in vedere amplificarea si diversificarea relatiilor de prietenie si colaborare atat in domeniul cultural, cat si in cel social – economic, urmarindu-se promovarea in exterior a unei imagini veridice a populatiei si a valorilor culturii locale, dar si derularea in comun a unor programe de interes comunitar. Stabilirea unui numar cat mai mare de relatii de infratire a orasului Tirgu Neamt cu alte localitati din strainatate, nu poate fi pentru noi decat un lucru bun si o promovare a tinuturilor noastre, exact asa cum sunt, cu tot ce-i de valoare aici.

19

II. OBIECTIVELE STRATEGIEI LOCALE DE DEZVOLTARE

II.1. OBIECTIVELE GENERALE Obiectivele principale ale dezvoltarii orasului Tirgu Neamt, sunt urmatoarele: • Dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura (apa - canalizare, electricitate, transport, telefonie, internet, gaze naturale); • Accesul la locuinte; • Protectia mediului ; • Reducerea saraciei ; • Regenerare urbana (regenerarea capitalului natural, in special a terenurilor si a resurselor de apa contaminate, precum si reabilitarea urbana prin refacerea si dezvoltarea centrului civic, a clãdirilor istorice aflate in patrimoniu si redezvoltarea cladirilor prin fatadism si a functiunilor de baza sau redefinirea acestor functiuni). • Dezvoltarea economica – prin amenajarea si dotarea cu utilitati a unor terenuri, situate in apropierea orasului, si acordarea unor facilitati in vederea atragerii si sustinerii agentilor economici; • Dezvoltarea serviciilor publice Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor generale, orasul Tirgu Neamt isi propune si isi asuma totodata responsabilitatea fata de zona rurala, fata de persoanele defavorizate si pentru convietuirea etniilor. Principiile de management urban in aplicarea celor cinci obiective, este conform principiilor dezvoltrii durabile ale Raportului ,,Orase Europene Durabile” si a Declaratiei de la Bremen din 1997in spiritul Tratatului de la Amsterdam. Avand in vedere ca o asezare urbana nu este un sistem inchis, iar realizarea celor cinci obiective generale se intemeiaza pe aplicarea unui management care sa conduca la dezvoltare si/sau regenerare urbana, politicile, planificarea strategica urbana, precum si realizarea programelor si proiectelor se vor face cu respectarea urmatoarelor principii: - Transformarea orasului Tirgu Neamt in municipiu; - Dezvoltare durabilã, astfel incat pe termen lung sa se produca schimbari majore de cultura si atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor de catre populatie si operatorii economici; - Intarirea capacitatii institutionale: prin management eficient, definirea si restructurarea serviciilor publice in raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltarii durabile, precum si cu doleantele si cerintele comunitatii; - Crearea unei retele de comunicatii in scopul schimbului de informatii intre municipalitati cu privire la utilizarea celor mai bune practici (in management urban sau management de proiect); - Realizarea programelor si proiectelor prin parteneriat public-privat; - Realizarea acelor programe si proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanta; - Integrarea politicilor atat pe orizontalã, pentru a se realiza un efect sinergic simultan intre sectoare, cat si pe verticalã, avand in vedere corelarea si integrarea politicilor de dezvoltare a orasului cu politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii din care face parte; - Managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale, financiare si umane intr-un ciclu natural; - Utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge tinta durabilitatii, respectiv emiterea de reglementãri pentru eco-taxe si functionarea utilitatilor publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor dupa criterii de mediu, luarea in considerare a problemelor de mediu la intocmirea bugetului local; - Descentralizarea managementului in sectorul energetic; 20

- Caracterul durabil al arhitecturii, in temeiul caruia se stabilesc reguli privitoare la materialele de constructii, design-ul unei clãdiri, bioclimatul, densitatea cladirilor intr-un areal, orientarea spatiala a clãdirilor, ,,structuri verzi” in jurul cladirilor, microclimat, eficienta energetica; - Realizarea unui parteneriat cu Agentia de Dezvoltare Regionala N-E, pentru a putea dezvolta proiecte pentru programe din fonduri structurale - Realizarea unui program sau proiect fara a afecta cultura unei comunitati, ori pentru a recupera mostenirea cultural si / sau traditiile intregii comunitãti locale; - Interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca acestea nu servesc unei nevoi locale. - Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare in baza planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatial; - Analiza capacitatii tehnice de executie; - Evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare si umane; - Evaluarea viabilitãtii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale obtinute; - Identificarea nevoilor comunitatii locale si a prioritatilor acesteia; corespondenta intre lansarea unui program sau proiect si nevoile comunitatii; - Evaluarea nevoilor comunitatilor sarace si a capacitatii municipalitatii de a asigura accesul acestora la locuinta, locuri de munca si serviciile publice de baza; - Protectia mediului; - Realizarea unui program sau proiect in parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui program sau proiect de catre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investitii, daca exista oportunitatea de a obtine profituri viitoare; - Asigurarea publicarii informatiilor cu impact in investitii (informatii topografice, informatii statistice privind economia locala si regionala, regulamentul de urbanism, planul de urbanism general si planurile de urbanism zonal). Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit potrivit planului de urbanism general: - Planificarea unei intregi zone de locuit va fi integrata, astfel incat sa cuprinda cladiri de locuit (individuale sau colective potrivit sistemului de design arhitectonic), clãdiri cu destinatie comerciala, parcari, scoli si infrastructura edilitara necesara pentru nevoile zilnice ale locuitorilor; - Zona de locuit va contine o diversitate de cladiri; - In situatia in care in zona sunt cladirii istorice (din patrimoniul national cultural), acestea vor fi reabilitate (fatada si interior), fara a afecta proiectul in baza caruia s-a construit. In nici un caz, aceste clãdiri nu vor fi transformate sau demolate; - Zona de locuit va avea un centru care combina functiunile comerciale, cu cele civice, culturale si de agrement; - Zona va contine spatii deschise in forma de scuar, spatii de verdeata sau parcuri; - Vor fi proiectate in mod generos spatiile pietonale si de circulatie cu bicicleta; - Terenurile naturale - forestiere, cu vegetatie florala sau cu luciu de apã vor fi pastrate pe cat posibil sau integrate in parcuri; - Comunitatile vor respecta regulile de conservare a resurselor si de reducere a deseurilor; - Comunitãtile vor utiliza in mod rational resursele de apa; - Orientarea strazilor si plasamentul cladirilor vor contribui la cresterea eficientei energetice.

21

Criterii in realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila va lua in considerare urmatoarele criterii: Social Economic Mediu Tehnologia informatiei si (planuri (planuri (planuri ecologice) comunicatiilor sociale) economice) Cresterea Cresterea coeziunii Cresterea gradului de acces al Coeziunea Cresterea numarului ecologice a cetatenilor la informatie, /solidaritatea coeziunii sociale a de locuri de cetatenilor cresterea conectarii cetatenilor tehnologice tic individuale cetatenilor munca Cresterea puterii Cresterea Echilibru intre Cresterea puterii tehnologice Puterea sociale a puterii dezvoltare a orasului (infrastructuri Orasului orasului economice a industriala si poluare urbane, cresterea indicatorilor orasului (reducerea poluarii, urbani it&c) reabilitare urbana) Management comunitar Minime Minime probleme de Societatea informationala Dezvoltarea Minime probleme probleme mediu Accesul tinerei generatii la Durabila sociale economice it&c Educatie continua LLL Aliniere la Aliniere la principii, Aliniere la principiile OSI Dezvoltare Aliniere la principii, standarde de mediu (standarde deschise), calitativa = pricipii, standarde tehnologice standarde standarde europene Obiective sociale economice europene si mondiale CADRUeuropene CALITATIV europene Alternativele de optimizare sunt legate de adoptarea unui anumit model de functionare, care sa poata fi luat ca sistem de referinta in evaluarea continua a rezultatelor, astfel incat procesul de implementare sa poata fi monitorizat si evaluat de catre toti partenerii implicati: - cetatenii si societatea civila (social, dezvoltare civica); - cetatea (comunitatea economica) si componentele ei majore (administratia, infrastructuri urbane, sisteme financiar-bancare, etc.); - tehnocratii ( experti, evaluatori, auditori, tehnologi). Cele trei procese de baza principale: social, economic, mediu vor fi completate de alte procese caracteristice orasului: procesele referitoare la tehnologia informatiilor si comunicatilor si cele de calitate, configurand un proces comunitar integrat, alcatuit din procesele paralele realizand un ansamblu functional, cu o viziune unitara. Capacitatea strategiei si a planurilor de actiune de a raspunde nevoilor actuale, utilizand eficient resursele existente si adaptandu-se viziunii generatiilor tinere reprezinta de asemenea un criteriu fundamental de realizare a obiectivelor majore impuse. II.2. OBIECTIVE SPECIFICE 2.1. RESURSE NATURALE Mediul natural Obiective: • Stabilirea unei zone de protectie peisagistica si ecologica pe malul raului Ozana-Neamt; • Organizarea unor zone turistice, de odihna, sport si agrement de interes local; • Gospodarirea durabilã a padurilor si infiintarea de noi plantatii; Criterii

22

2.2. MEDIUL CONSTRUIT 2.2.1. Infrastructura Obiective: • Reabilitarea, extinderea si modernizarea retelei de apa potabilã, a retelei de canalizare menajera si pluvialã; • Identificarea si eliminarea deversarilor de apa uzata industriala si menajera fara epurare; • Retehnologizarea statiei de epurare existente; • Apararea malului drept al raului Ozana; in viitor se are in vedere regularizarea si malului stang al raului Ozana, de la S.C. Euroforest Exim si pana dincolo de podul de la Blebea; • Modernizarea si asfaltarea tuturor strazilor din oras; • Reabilitare trotuare si dotarea cu mobilier stradal; • Modernizarea infrastructurii rutiere din centrul orasului, atat spre Humulesti, cat si spre Timisesti, prin desfiintarea scuarelor si marirea numarului de benzi, in vederea fluidizarii circulatiei; • Inchiderea circulatiei in centrul orasului sambata si duminica • Modernizarea infrastructurii rutiere la intrarile in oras, acolo unde este posibil, prin cresterea numarului benzilor de circulatie • Realizarea variantei ocolitoare pentru trafic greu, in lungime de 4 km, pentru a decongestiona circulatia din centrul orasului; • Scoaterea intr-o zona limitrofa orasului a statiilor de imbarcare-debarcare din zona autogarii; • Extinderea retelor stradale de distributie a gazului metan, astfel incat intreg orasul sa beneficieze de gaz metan; • Refacerea infrastructurii de alimentare cu energie electrica; schimbarea tuturor liniilor electrice subterane de 20 KW pentru reducerea numarului de incidente si avarii • Separarea functionala a categoriilor de trafic, asigurarea unei retele de circulatie functionale, prin realizarea inelelor interioare; • Reabilitare drumuri de legatura; • Amenajarea unei zone (dotata cu utilitati) pentru activitati economice; • Amenajarea unei zone (dotata cu utilitati) pentru constructia de locuinte; • Consolidare si refacere fatade si terase blocuri; • Inchidere groapa de gunoi existenta; • Utilitati si amenajare teritoriu pentru blocurile ce se vor construi prin A.N.L; • Amenajare parcari oras si a unei parcari supraetajate, pentru a face fata numarului tot mai mare de autovehicole; in prezent numarul acestora este de aproximativ 4300; • Amenajarea de pasaje pietonale sau subterane; • Amenajarea de parcuri, spatii verzi si zone florale ; • Amenajarea de locuri de joaca pentru copii; fiecare zona libera apartinand domeniului public al orasului va fi organizata ca un parculet de joaca, avind ca tema scene din povesti; • Extindere si modernizare retea iluminat public. Iluminatul public trebuie sa fie cat mai economic si va fi extins pe intreaga lungime a retelelor electrice, astfel incat intreg orasul sa fie beneficiar al acestui serviciu. Se are in vedere organizarea unei licitatii de concesiune pentru modernizarea iluminatului. Se vor monta lampi pe marginea trotuarelor pe strada Mihai Eminescu si pe podul Ozanei. De asemenea, se are in vedere iluminatul special al bulevardului Stefan cel Mare, al Cetatii Neamt si al Monumentului Vanatorilor de Munte. • Infiintarea in parteneriat public-privat a doua rute de transport urban de calatori pe traseele Humulestii Noi-Blebea si Condreni-Timisesti • Amenajarea unei piste de aterizare pe imasul Aerodrom pentru elicoptere si aeronave usoare. 2.2.2. Modernizare piata si obor • Amenajarea in cadrul S.C. Civitas Com S.R.L. a pietei orasului; se are in vedere asigurarea unui climat comercial la standarde europene 23

• • • •

Construirea unui spatiu comercial (4 nivele – S+P+E+M) in suprafata desfasurata de circa 300 mp prin extinderea complexului comercial, destinat activitatilor de comert pe care le va desfasura societatea in piata agroalimentara, in special a celor cu produse agricole cu respectarea cerintelor europene in domeniu si cu practicarea unor preturi reduse, venind in acest sens in sprijinul cumparatorilor cu venituri mici Construirea unei hale inchise in piata orasului destinata comercializarii marfurilor alimentare si nealimentare pe amplasamentul actual ocupat de cele 7 tronsoane de module in care se comercializeaza sortimentele respective. Acest obiectiv va fi realizat in sprijinul comerciantilor actuali care isi desfasoara activitatea de comert in modulele din cele 7 tronsoane si care nu vor mai putea comercializa marfurile respective in conditiile actuale necorespunzatoare din punct de vedere al normelor europene Sistematizarea incintei pietei agroalimentare prin realizarea unui pavaj modern (similar celor din statiile PECO) Realizarea unor spatii de parcare langa piata orasului pentru autovehiculele care aprovizioneaza cu marfuri acest loc public extinderea obiectului de activitate actual al societatii prin desfasurarea unor noi activitati care sa vina in sprijinul cetatenilor din orasul Tirgu Neamt, apelandu-se in acest sens la fonduri de finantare de la Uniunea Europeana Modernizarea Oborului, prin marirea suprafetei acestuia, sectorizarea pentru diferite specii de animale si produse agro-alimentare, realizarea de boxe acoperite, igienizarea acestuia pentru a corespunde criteriilor Directiei de Sanatate Publica. Acest obor va fi o permanenta expozitie de animale, utilaje si produse agricole. Infiintarea unui abator zonal pentru sacrificarea animalelor producatorilor agricoli care nu au posibilitatea sa mearga in alte localitati.

2.2.3. Constructii, terenuri Obiective: • Stabilirea zonelor de protectie pentru monumentele si ansamblurile de arhitectura cuprinse in lista Ministerului Culturii si Cultelor; • Valorificarea terenurilor neproductive; • Realizarea unor plantatii de protectie intre sursele de poluare si zonele invecinate. • Achizitia de terenuri pentru construirea de locuinte sociale si cu chirie 2.2.4. Zone verzi Obiective: • Reamenajarea parcurilor; • Reamenajarea spatiilor verzi; • Amenajarea padurilor (toaletizare); • Impadurirea terenurilor degradate; • Amenajarea de parcuri si spatii verzi in in noile ansambluri de locuit 2.2.5. Salubrizare Obiective: • Constructia unei statii de transfer pentru deseuri; • Inchiderea gropii de gunoi existente; acest proiect se doreste finalizat pana in anul 2012. Se vor realiza lucrari de alimentare cu energie electrica, apa, constructia unui centru de paza care va asigura protectia permanenta, imprejmuirea cu gard, plantarea de salcami de jur imprejur al perimetrului; monitorizarea acestei investitii pe o perioada de 30 de ani • Introducerea colectarii selective a deseurilor menajere si asigurarea refolosirii acestora; • Achizitionarea de utilaje, dotari si echipamente specifice pentru colectarea si transportul gunoiului; pentru fiecare locuinta la casa sau scara de bloc vor fi achizitionate pubele si 24

• • • • • • •

europubele. In zona blocurilor de locuit aceste vor fi imprejmuite cu plase ornamentale securizate, pentru a impiedica rapandirea acestora Amenajarea unui spatiu; angajarea unui operator autorizat pentru colectarea, monitorizarea si gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electrocasnice; Eliminarea depozitelor ilegale de deseuri din intravilanul si extravilanul orasului; Curatirea canalelor si rigolelor de deseuri solide; Constructia unui punct de ecarisaj (put sec), conform legislatiei sanitar-veterinare; Infiintarea unui depozit de colectare a deseurilor electrocasnice Se va pune mai mult accent pe educatia in domeniul ecologiei si mediului a copiilor in gradinite si scoli, prin realizarea de materiale promotionale atractive pentru varsta lor (sepci, veste, manusi de culoare verde, pliante etc.) Mediatizarea prin intermediul mass-media a importantei protectiei mediului, in vederea educatiei tuturor cetatenilor orasului. 2.2.6 Factori de mediu

2.2.6.1. Apa Obiective: • Delimitarea perimetrului de protectie a frontului de captare a apei potabile si urmarirea sistematica, prin foraj de observatie, a evolutiei cantitative si calitative a rezervelor de apa subterana exploatabile; 2.2.6.2. Aerul Obiective: • Introducerea monitorizarii la principalele surse emitente de poluanti atmosferici in vederea stabilirii masuri lor de reducere a aportului acestora la poluarea aerului; • Imbunatatirea retelei si a sistemului de circulatie rutier in scopul reducerii aportului traficului rutier la poluarea aerului; • Realizarea unui studiu privind posibilitatea infiintarii unor fasii verzi de-a lungul principalelor cai rutiere pentru protectia populatiei impotriva factorilor poluanti atmosferici, rezultati ca urmare a circulatiei rutiere. • Eliminarea traficului rutier greu din oras, prin realizarea unor inele de circulatie care ocolesc centrul civic; • Imbunatatirea calitatii drumurilor pe intreg teritoriul orasului pentru a reduce poluarea aerului cu pulberi. 2.2.6.3. Zgomotul Obiective: • Reducerea aportului circulatiei rutiere la poluarea fonica a orasului prin optimizarea circulatiei; • Reducerea nivelului de zgomot in zona industriala, prin imbunatatirea adusa proceselor tehnologice si prin realizarea unei perdele de protectie vegetale care sa separe zona industriala. 2.3. RESURSE ECONOMICE 2.3.1. Situatia economicã Obiective: • Infiintarea unor zone pentru activitati economice, dotate cu utilitatile aferente, in vederea cresterii atractivitatii orasului in randul investitorilor; • Cresterea calitatii managementului; 25

• • • •

Stimularea investitiilor si a transferului tehnologic prin acordarea de facilitati la nivel local; Promovarea turismului, mediatizarea puternica a obiectivelor din zona, imbunatatirea calitatii serviciilor oferite vizitatorilor; Modernizarea infrastructurii rutiere; Infiintarea unui parc industrial. 2.3.2. Principalele ramuri economice

Revitalizarea unor activitãti care s-au desfãsurat pe teritoriul orasului si sprijinirea unor activitãti prin folosirea resurselor naturale, care se va realiza prin promovarea unor activitãti desfãsurate anterior pe plan local; Ruralul intins in vecinatatea orasului reprezintã un potential considerabil de productie a materiilor prime (lapte, carne, porumb, plante furajere, cartofi, mere, pere, etc.), si implicit al dezvoltarii industriei alimentare. Agricultura, silvicultura Obiective: • Valorificarea mai eficienta a suprafetelor agricole; • Valorificarea mai eficienta a terenurilor retrase de la cultivare • Dezvoltarea mediului de afaceri pentru producatorii agricoli; • Dezvoltarea horticulturii si a pepinierelor pomicole; • Dezvoltarea unor servicii legate de rural si agricultura (cercetari agricole, instruiri in domeniul agriculturii, comert si logistica); • Dezvoltarea relatiilor oras - mediu rural; dezvoltarea prelucrarii produselor agricole (cartofi, carne, plante furajere) si diversificarea produselor fabricate din lapte; • Achizitionarea si punerea in functiune a unei prese pentru combustibil ecologic; • Dezvoltarea de IMM-uri in industria de prelucrare a carnii, a lanii, si a pielariei; • Dezvoltarea de ferme • Realizarea de perdele forestiere pentru islazuri • Infiintarea de asociatii agricole si sprijinirea acestora prin infiintarea Camerei agricole in cadrul administratiei publice locale • Impadurirea in urmatorii ani a cca 1,5 ha de puieti. 2.4. RESURSE SOCIO-UMANE 2.4.1. Demografie si sãnãtate publicã Obiective: • Mentinerea numarului de locuitori; • Cresterea natalitaii; • Cresterea sperantei de viata; • Ameliorarea, imbunatatirea calitatii vietii; • Crearea unor noi locuri de munca; • Reducerea riscului de imbolnavire; • Imbunatatirea dotarii spitalului cu aparate si echipamente moderne; • Infiintarea unor noi sectii in cadrul spitalului; • Modernizarea sectiilor existente, inclusiv a sectiei ambulatorie a spitalului; • Modernizarea parcului auto al spitalului; • Realizarea de programe de educatie pentru sanatate; • Acces echitabil la serviciile de sanatate.

26

2.4.2. Institutii sociale Obiective: • Ajutorul acordat persoanelor si familiilor care nu isi pot asigura singure cele necesare unui trai decent trebuie sa se bazeze pe un sistem bine stabilit si profesional. Pe de alta parte, la fel de important este si faptul ca, fiecarui cetãtean al orasului trebuie sa i se ofere posibilitatea de a desfasura o activitate utila, tinand cont de posibilitatile sale fizice si intelectuale; • Solutionarea problemei copiilor abandonati. Este necesarã crearea unor posibilitati de cazare a copiilor abandonati la familii substitutive sau in reteaua de asistenti maternali. Pe termen lung, trebuie sa atingem obiectivul major al reducerii la minim a numarului copiilor institutionalizati din localitate. Acest proces se poate realiza numai daca in constiinta cetatenilor urbei, viata unui om si in special a unui copil, va figura ca o valoare suprema care trebuie protejata; • Ca urmare a unei conlucrari mai stranse intre Politie, pe de o parte si administratia locala, societatea civilã si unitatile economice din oras pe de alta parte, ar putea scadea delincventa juvenila. • Dezvoltarea activitatilor de identificare si evaluare initiala a nevoii sociale individuale, familiale si de grup • Dezvoltarea activitatilor de informare asupra drepturilor si obligatiilor, diversificarea actiunilor de constientizare si sensibilizare sociala • Cresterea calitatii si dezvoltarea serviciilor de consiliere • Modernizarea Cantinei sociale, dezvoltarea serviciului de preparare si servire a mesei, prin programe europene si locale • Cresterea si dezvoltarea serviciilor alternative pentru copil si familie, prin cresterea calitatii serviciilor prestate de asistentul maternal, de persoana/familia care are incredintat/plasat un copil • Dezvoltarea serviciilor pentru copil si familie in cadrul Centrului de zi pentru copii cu virstele intre 0-3 ani, 3-7 ani • Continuarea si extinderea activitatii de ingrijire la domiciliu si imbunatatirea serviciilor oferite • Cresterea serviciilor prestate de asistentul personal; cresterea numarului acestora • Infiintarea unui centru de zi in regim de urgenta pentru mame si copii proveniti din familii in dificultate, copii abandonati, victime ale violentei familiale; • Infiintarea casei de primire in regim de urgenta Sf. Teodora in parteneriat cu Biserica din Humulesti • Infiintarea unui centru de reabilitare pentru copii cu handicap • Infiintarea unui centru de consiliere a persoanelor abuzate • Infiintarea unui centru de permanenta, pentru ingrijirea persoanelor de varsta a III-a • Infiintarea unei unitati medico – sociale. • Construirea de locuinte sociale pentru adapostire temporara precum si achizitionarea de containere de locuit • Infiintarea unei bai comunale • Constructie toalete publice 2.4.3. Culte Obiective: • Consolidarea continua a unui anturaj religios tolerant, astfel incat sa se ajunga la un climat propriu al unei societãti libere de prejudecati si de aversiune religioasa. Astfel putem contribui la premisele unei colaborari internationale si ale unei dezvoltari bazate pe munca de zi cu zi si pe profesionalismul cetatenilor urbei; • Trebuie dezvoltata si intaritã relatia de parteneriat dintre biserici, prin programe religioase si caritabile comune; • Construirea lui noi biserici la Humulesti 27

• • • •

Constructia unei biserici in Bejeni, prin program guvernamental Reparatii la Sinagoga meseriasilor, prin program guvernamental Construirea unui cimitir nou Un alt obiectiv pe termen mediu are la baza dorinta de amenajare si extindere a cimitirelor de pe teritoriul orasului si de construire a unei case mortuare.

2.4.4. Societatea civilã Obiective: • Cele mai multe programe sociale care trebuie sa fie derulate in vederea ajutarii cetãtenilor comunitatii se pot dezvolta la un nivel profesional ridicat doar daca programul respectiv este conceput si derulat in colaborare cu societatea civilã din localitate. • Administratia locala si institutiile cu sediul in oras isi pot aduce aportul la dezvoltarea calitativa si cantitativa a programelor derulate de organizatiile neguvernamentale din localitate si pot ajuta la recunoasterea acestor ONG-uri de catre cetatenii urbei; • Este nevoie de realizarea unui parteneriat public intre administratia locala, societãtile economice, societatea civila si cetateni, in vederea fondarii unei baze de dezvoltare bazata pe asentimentul larg al comunitatii; • Realizarea unor cercetari sociologige prin care sa se scoata in evidenta, concret, care sunt problemele de interes major ale comunitatii in vederea gasirii unor solutii, cat mai eficiente, pentru rezolvarea lor • Organizarea unor intalniri si consultari cu cetatenii si societatea civila cu dezbateri publice pe diverse teme de interes local 2.4.5. Rromii in comunitate Obiective: • Demararea unor programe de educatie pentru rromi si indrumarea acestora pentru deprinderea unor meserii traditionale; • Implicarea rromilor in viata socio-culturala a comunitatii; • Pe termen scurt trebuie sa ajungem la un nivel mult mai ridicat in ceea ce priveste numarul copiilor rromi care frecventeaza institutiile de invatamant prescolar si scolar; • Pe termen mediu trebuie asigurata participarea tuturor copiilor rromi la educatie, in scolile deja existente in oras, avand in vedere faptul ca multi copii rromi ajung la varsta de 10-12 ani fara sa fi frecventat scoli sau gradinite; • Obiectivul pe termen lung il constituie participarea copiilor rromi la educatie la varsta prescrisa de lege si fara discriminari; • Construirea unui centru de zi pentru copiii din comunitarea rroma • Constructia unor locuinte sociale pentru aceasta etnie; • Modernizarea drumurilor din zonele cu populatie majoritar rroma. 2.4.6. Siguranta publicã Obiective: • Cresterea sigurantei publice si consolidarea pacii sociale. Un climat solid de pace socialã in comunitate insemna o crestere semnificativa a calitatii vietii locuitorilor, fiind totodata un aspect care atrage turistii si investitorii straini, potentialii parteneri in viata socio-economica si cultural-sportiva a comunitatii. La baza realizarii acestui obiectiv sta, in primul rand, dezvoltarea economica, respectarea legalitatii si existenta unui climat de solidaritate civica; • Supravegherea institutiilor de invatamant din localitate; • Marirea efectivului de agenti comunitari; perfectionarea cadrelor. • Dotarea agentilor cu echipament specific, statii de emisie-receptie, autoturisme • Dotarea sediului politiei comunitare cu o sala de forta pentru pregatirea fizica a agentilor • Incheierea de contracte de prestari servicii cu agenti economici 28

2.5. INVÃTÃMANT SI CULTURÃ 2.5.1. Educatie si invãtãmant Obiective: • Alinierea, in urmatorul deceniu, a orasului, la curentele si standardele europene privind raportul participantilor in invatamantul superior, respectiv peste 50 % dintre absolventi sa-si continue studiile dupa bacalaureat; • Dezvoltarea unui sistem de invãtamant modular, flexibil si cu posibilitati individuale de combinare, capabil sa absoarba si sa satisfaca exigentele, cerintele educationale ale diverselor categorii sociale. • Realizarea unui centru pentru: - Monitorizarea, pe plan local, a activitatii actorilor de pe piata invatamantului; - Monitorizarea evolutiei carierei absolventilor de licee si urmarirea permanentã a cerintelor. • Realizarea unui parteneriat intre institutiile formatoare, prestatoare de instruire, mediul economic, reprezentantii societatii civile si administratia publica localã, pentru elaborarea unei strategii de dezvoltare a orasului prin dezvoltarea substantiala a invatamantului; • Institutionalizarea dezbaterii si al aborarii unei strategii de dezvoltare a sistemului de invatamant, cu includerea potentialilor parteneri din sfera economicului ; • Sprijinirea prin acte administrative si contributii logistice, conlucrarea si chiar confederalizarea factorilor din invatamantul informal in vederea cresterii eficientei lor; • Reabilitare/modernizare/extindere institutii de invatamant; • Infiintarea a doua noi gradinite; • Infiintarea unui campus scolar. 2.5.2. Cultura si arta Obiective: • Crearea unor noi spatii pentru activitati culturale, care va atrage dupa sine si diversificarea programelor culturale; • Modernizarea Casei de Cultura; • Achizitionarea unei tribune portabile, metalice pentru organizarea manifestarilor din oras; • Reabilitarea Caminelor culturale din localitatile suburbane (cartiere ale orasului) , inclusiv cel din Blebea; • Amenajarea unui Centru cultural • Extindere spatiu si modernizare Biblioteca oraseneasca, respectiv achizitionare de carti si calculatoare • Amplasarea unei statui a lui Petru Musat I, ctitorul Cetatii Neamt, in zona centrala a orasului • Protejarea/conservarea/restaurarea/reconstructia monumentelor istorice • Infiintarea unui Centru de Informare si Documentare 2.5.3. Sport, turism si agrement Obiective: • Construirea de sali de sport prin intermediul Companiei Nationale de Investitii; • Reparatii sali de sport • Amenajarea unor terenuri de sport moderne la toate scolile din oras, inclusiv cele din cartierele Blebea, Condreni si Humulestii Noi • Amenajarea unui complex sportiv in parcul de la Stadion, care va include un complex hotelier, camping, strand, cantina, sala de forta; vor fi amenajate sediul administrativ, tribunele stadionului, vestiarele, terenul si tribunele terenului de handbal • Construirea unui bazin acoperit de inot, unde copiii vor putea lua lectii • Sustinerea asociatiilor sportive locale 29

• • • •

• • • • • •

Crearea de noi spatii de cazare Amenajarea unor zone turistice si de agrement (posibilitati: plimbare cu barca, pescuit, inot, etc.) Amenajarea unui patinoar Amenajarea unei zone turistice in cartierul Blebea (pe malul raului Ozana) ce va consta intr-un complex recreeativ cu strand, terenuri de sport, piste pentru biciclisti, role, intreceri sportive, spatii de joaca pentru copii, parc. In partea dinspre oras va fi amenajata o plaja, iar in partea dinspre Blebea va fi padure; in acest scop va fi asfaltat drumul de acces si va fi racordata zona la gaz metan, apa si canalizare; Amenajarea parcului de la Cetatea Neamtului; Amenajarea unei linii de telescaun Parc „Cetate” – Cetatea Neamtului - Baile Oglinzi Modernizare statiunii Oglinzi si a salinei Infiintarea agentiei de turism romano-franceza Tirgu Neamt – Saint Just – Saint Rambert, care va fi de interes local si national, pentru o mai buna promovare a turismului din zona Tirgu Neamt, care va avea sediul la parterul blocului M15, din zona Garii Sprijinirea dezvoltarii turismului ecologic prin infiintarea de noi pensiuni turistice si mentinerea celor existente Promovarea turismului local prin montarea de panouri publicitare

2.5.4. Situatii de urgenta Obiective: • Refacerea zonelor de protectie impotriva inundatiilor (zona Blebea) • Decolmatarea si amenajarea canalelor colectoare si a rigolelor • Cumparare de materiale, aparatura si diverse necesare protectiei civile

30

III. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTARE DURABILA III.1. CONSIDERATII GENERALE Planul Local de Actiune (PLA) - ca instrument de planificare si implementare – contine un set de politici pe domenii de activitate ce se aplica intr-un termen determinat in scopul realizarii obiectivelor generale fixate intr-o strategie. Termenul de realizare a planului local de actiune trebuie sa corespunda termenului de 10-20 de ani, fixat pentru realizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD). Periodic, Planul Local de Actiune trebuie revizuit astfel incat tintele fixate sa tina cont de evolutia macroeconomica la nivel national, starea economiei la nivel regional si local, precum si de opiniile comunitatii locale cu privire la implementarea lui. Cu cat revizuirea se face la intervale mai scurte cu atat marja de eroare in privinta evaluarii resurselor la un proiect este mai mica, avand in vedere ca pe masura ce se inainteaza in timp variabilele economice ce trebuie luate in calcul la o prognoza economica se multiplica. Din acest motiv, Planul Local de Actiune, trebuie sa fie revizuit o data la 2 ani, chiar daca este proiectat pentru cca.12 ani. III.2. PRINCIPII SI CONDITII Planul Local de Actiune se adreseaza comunitatii locale, drept pentru care masurile, numarul acestora si prioritizarea lor (probabil punctul cel mai sensibil din cuprinsul PLA), precum si mecanismele institutionale de aplicare trebuie sa tina cont de interesele acestei comunitati, respectiv de asocialtii ale oamenilor de afaceri, sindicate, asocialtii si fundatii cu activitate caritabila, culturala, de protectie a patrimoniului cultural si arhitectonic, asocialtii pentru protectia mediului sau/si animalelor, congregatii religioase etc. In PLA orice masura ce se concretizeaza intr-un program, sub-program ori proiect trebuie sa tina cont de urmatoarele aspecte: - concordanta intre tintele fixate in programe, sub-programe, proiecte cu obiectivele generale cuprinse in Strategia Locala de Dezvoltare Durabila a orasului Tirgu Neamt; - existenta unor resurse financiare limitate, conditie ce influenteaza modalitatea de finantare si mecanismele juridice pe care se intemeiaza un program, sub-program sau proiect (de ex. imprumut bancar, imprumut extern, concesiune, vanzare, inchiriere, parteneriat public-privat intemeiat pe un set de contracte de concesiune, vanzare ori de alta naturea, etc); - evitarea efectului de evictiune (ca notiune economica!) potrivit caruia o crestere a cheltuielilor publice determina o reducere a consumului sau a investitiilor private, in conditiile in care resursele sunt limitate. Autoritatea publica trebuie sa evalueze permanent oportunitatea realizarii unei investitii, nu numai in raport cu resursele sale financiare prezente, dar si cu cele viitoare, precum si cu optiunile populatiei, astfel incat sa incurajeze responsabilitatea comunitara si individuala, precum si parteneriatul in realizarea unui proiect de dezvoltare locala; - gradul de popularizare (cunoastere publica) al unui program, sub-program, proiect, prin diseminarea informatiei in randul comunitatii locale. In acest sens, PLA va trebui sa cuprinda mecanismul dezbaterii publice la analiza programelor si sub-programelor ce urmeaza a fi realizate; - implicarea partilor interesate in realizarea unui program, sub-program sau proiect; - norme de reglementare versus norme de autoreglementare. Autoritatea locala va avea in vedere ca sunt situatii in care organizatiile non-profit sau asocialtiile profesionale ale oamenilor de afaceri isi pot fixa reguli pe baze voluntare in situatia realizarii unui proiect fara interventia autoritatii publice, prin reglementari. De aceea este bine sa se evite suprareglementarea. De asemenea, exista situatii in care, pentru realizarea unui proiect, reglementarile autoritatii publice locale se combina cu cele voluntare, in special in cazul parteneriatului public-privat. III.3. OBIECTIVE GENERALE Planul Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabila (SLDD) a comunitatii orasului Tirgu Neamt reprezinta un pachet de masuri si proiecte necesare 31

schimbarii comunitatii locale pentru atingerea unor parametrii specifici societatii moderne, astfel incat Durabilitatea sa devina punctul tare al comunitatii locale. Dimensiunile dezvoltarii actuale economice, sociale, de mediu si tehnologice au fost analizate in cadrul procesului de analiza-diagnostic (partea I), iar tintele-obiective strategice au fost creionate in partea a II-a, fixandu-se cateva repere ca si referinte pentru dezvoltarile ulterioare. Scopul documentului Planul Local de Actiune (PLA) il reprezinta prezentarea principalelor masuri si proiecte necesare fazei de planificare si implementare a Dezvoltarii Durabile, astfel incat procesul de dezvoltare sa poata fi evaluat continuu in complexitatea factorilor SEMT (socialeconomic-mediu-tehnologic) prin indicatorii de dezvoltare durabila (dimensiuni ale durabilitatii) selectionati ca si relevanti pentru orasul Tirgu Neamt. Necesitatea unui plan de actiune este data de amploarea si complexitatea actiunilor ce trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite in Strategia de Dezvoltare Durabila a orasului Tirgu Neamt. La nivel temporal, pentru a realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte astfel incat procesele necesare atingerii obiectivelor sa poata fi bine coordonate: a. Planul de dezvoltare al PLA (planificarea activitatilor) b. Planul de executare al PLA (implementarea activitatilor) c. Planul de monitorizare al PLA (evaluarea activitatilor). Pentru a avea o dezvoltare coerenta, suportul necesar trebuie sa fie asigurat de catre: * Administratia Locala - prin Institutia Primarului si Consiliului Local, care trebuie sa-si replanifice dezvoltarea institutionala pentru acordarea unui suport logistic complex necesar PLA; * Comunitatea Locala – cetateni si organizatii, actori principali ai dezvoltarii locale, prin atitudine si participare activa; * Mediul de afaceri - firme si institutii finantatoare, ca si suport financiar si logistic (informatii si tehnologii moderne). Obiectivele principale ale dezvoltarii orasului Tirgu Neamt, constau in: * dezvoltarea infrastructurii de baza si asigurarea accesului neingradit al populatiei si consumatorilor industriali la aceasta infrastructura (apa-canalizare, electricitate, transport, telefonie, internet, gaz metan); * accesul la locuinte; * protectia mediului ; * reducerea saraciei ; * regenerare urbana (regenerarea capitalului natural, in special a terenurilor si a resurselor de apa contaminate, precum si reabilitarea urbana prin refacerea si dezvoltarea centrului civic, a clãdirilor istorice aflate in patrimoniu si redezvoltarea cladirilor prin fatadism si a functiunilor de baza sau redefinirea acestor functiuni). Tinand cont de conditiile specifice ale zonei, in subsidiar obiectivelor generale, orasul Tirgu Neamt isi propune totodata si isi asuma responsabilitatea fata de hinderland-ul rural, fata de persoanele defavorizate si pentru o buna convietuire interetnica. III.4. INTÃRIREA CAPACITÃTII INSTITUTONALE A PRIMARIEI III.4.1. Managementul resurselor umane III.4.1.1 Cresterea nivelului de pregatire profesional • identificarea necesitatilor si oportunitãtilor de training si instruire • corelarea necesitatilor cu potentialul uman existent • identificarea unui sistem de training permanent III.4.1.2. Utilizarea eficienta a resurselor umane • identificarea regulamentului de organizare si functionare a personalului • pregatirea realizata conform ROF-ului • personalul sa lucreze in domenii de activitate bine definite • actualizarea permanentã a fisei postului 32

III.4.1.3. Cresterea responsabilitatii si a independentei profesionale • constientizarea importanttei activitatii fiecarui angajat • functionarea sistemului institutional sa fie transparent pentru fiecare angajat • acordarea unor stimulente financiare in functie de eficienta activitatii depuse III.4.2. Unitãti de coordonare III.4.2.1. Imbunatatirea politicilor de personal si de conducere • imbunatatirea colaborarii dintre birourile si serviciile primariei • reinnoirea politicilor de functionare a birourilor III.4.2.3. Legislatie si regulamente – Realizarea compatibilitãtii institutionale cu UE • armonizarea capacitãtii institutionale si a structurilor de implementare pentru preluarea legislatiei comunitare III.4.2.4. Strategii, politici, planuri La nivelul administratiei publice locale functionarii publici si personalul angajat isi desfasoara activitatea in folosul cetateanului, dand dovada de profesionalism si daruire, implicandu-se in problemele tuturor celor care au nevoie de ajutor. Programul de audiete a primarului nu este respectat, in sensul ca oricine poate veni pentru rezolvarea problemei sale, usa primarului fiind permanent deschisa pentru cetateni. Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt se afla intr-o stransa colaborare cu executivul. In ultimii 6 ani nu a fost respins nici un proiect de hotarare, nici un proiect de hotarare nu a ajuns in contencios. Astfel, politica orasului este mai presus de politicile de partide. III.4.2.4.1. Schimbarea de fond a raportului dintre administratie si cetatean • serviciul public in folosul cetateanului • eliminarea blocajelor birocratice cu care sunt confruntati cetatenii si agentii economici • consolidarea si largirea cadrului de participare a societatii civile la procesul decizional • elaborarea unei strategii de comunicare operativa cu cetatenii • fondarea unui sistem de management al calitatii III.4.2.4.2. Elaborarea unui sistem de monitorizare a calitatii serviciilor publice III.4.2.5. Probleme financiare • Gestionarea mai eficienta a banului public • Ridicarea gradului de colectare a impozitelor si taxelor locale • Cresterea veniturilor prin proiecte si programe cu finantare nerambursabilã • Cheltuirea eficienta a veniturilor III.4.2.6. Managementul informatiilor • Corelarea si integrarea bazelor de date din institutie • Analiza nevoilor in domeniul software-lor III.5. PROIECTIA FINANCIARÃ Planificarea strategica din punct de vedere financiar este imposibila datorita schimbarilor legislatiei. Din aceeasi cauza, bugetele locale pe urmatorii 12 ani nu se pot estima. Repartitia veniturilor arata gradul mare de dependenta fata de bugetul de stat si necesitatea alocarii unor sume care sa permita macar asigurarea unui buget minim de functionare.

33

III.6. OBIECTIVELE SPECIFICE SI PROIECTE IDENTIFICATE I. INVATAMANT – EDUCATIE

Nr. crt. 1.
1. 2.

Titlu proiect
Scoala nr. 2- Colegiul National „ Stefan cel Mare”centrala termica Refacere acoperis Scoala nr.1 Tg.Neamt

2.

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari) 5.
-imbunatatire confort termic - lucrari specifice de acoperire a institutiei - lucrari generale de reabilitare a structurii de rezistenta; - lucrari specifice de reabilitare a constructiei conform expertizei tehnice de rezistenta si stabilitate intomit -executie si amenajare centru

Partener 6.
-

Finantare 7.
Buget local. Buget local.

3.

Reabilitare Scoala nr. 3 Humulesti - Colegiul National „ Stefan cel Mare”-

M.E.C.

Fonduri nerambursabile, si buget local

Gradinita nr. 2-Colegiul Tehnic „Ion Creanga”4. Centru de zi pentru copii proveniti din familii defavorizate Colegiul Tehnic „Ion Creanga”-corp nou, racord 5. gaze+centrala termica +instalatie termica Colegiul Tehnic „Ion Creanga”-Corp B ,racord 6. gaze+centrala termica +instalatie termica Colegiul Tehnic „Ion 7. Creanga”-Construire doua corpuri noi. Racorduri utilitati corp nou Scoala nr. 1 (Corp B)8. Colegiul Tehnic „Ion Creanga”. Racorduri utilitati corp nou 9. Colegiul Tehnic „Ion Creanga”. Lucrari de reparatii si dotari la unitatile de 10. invatamant prescolar si scolar de pe raza orasului Tg.Neamt Schimbarea totala a tamplariei din scolile de pe 11. raza orasului Tg.Neamt

M.E.C.

Fonduri nerambursabile, si buget local Fonduri nerambursabile, si buget local Fonduri rambursabile si buget local Fonduri nerambursabile, si buget local Buget local

-imbunatatire confort termic

M.E.C.

-imbunatatire confort termic - Marirea numarului de spatii destinate procesului educational. -executie racorduri la reteaua electrica, canalizare, gaz metan si apa. -Executie racorduri la reteaua electrica, canalizare, gaz metan si apa. -Executie reparatii necesare la toate unitatile de pe raza orasului. -Lucrari specifice de inlocuire a tamplariei in toate scolile din oras

-

M.E.C.

-

-

Buget local Fonduri nerambursabile, si buget local Fonduri nerambursabile, si buget local 34

M.E.C.

M.E.C.

Nr. crt.

Titlu proiect

Lucrari de reabilitare a terenurilor de sport ale 12. tuturor scolilor, inclusiv Blebea, Humulestii Noi, Condreni Reparatii sala de sport la 13. Scoala nr. 2 “Grigore Ghica” Modernizarea taberei 14. scolare de la Oglinzi

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)
-Executie modernizare terenuri sport la toate unitatile de pe raza orasului. - Lucrari de reparatii specifice - Modernizare si reutilare cladiri existente

Partener

Finantare
Fonduri nerambursabile, si buget local buget local Fonduri nerambursabile, si buget local

M.E.C.

M.E.C.

II. Nr. crt. 1.
1.

SPORT, TURISM SI AGREMENT Titlu proiect 2. Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari) 5.
-executie spatii de cazare - Executie piscine, imobile aferente, amenajari de locuri campare, cantina, sala de forta, alei pietonale, terenuri sportive si amenajare spatii verzi, locuri de joaca, plantari arbori, etc. - Executie bazin, imobile aferente, alei pietonale, amenajare spatii verzi, locuri de joaca, plantari arbori, etc. - Executie imobile aferente, amenajari de locuri parcare, alei pietonale, reabilitatri drumuri acces, amenajare spatii verzi, reabilitare pod de acces si reparatii la zidurile cetatii, etc. - Executie telescaun si cladiri anexe;

Partener 6.

Finantare
Fonduri nerambursabile si buget local. Fonduri nerambursabile si buget local.

7.

Spatii de cazare pentru sportivi-Clubul Sportiv

2.

Amenajare zona agrement in zona "Parc Cetate" din Tg.Neamt.

3.

Amenajare bazin de inot

Fonduri nerambursabile si buget local.

4.

Reabilitare Cetatea Neamtului

Fonduri nerambursabile si buget local. Fonduri nerambursabile si buget local. Fonduri nerambursabile si buget local. 35

5.

Amenajarea telescaunului la Cetatea Neamtului.

6.

- Executie piscine, imobile aferente, amenajari de locuri Amenajare zona agrement campare, alei pietonale, si sat de vacanta in cartierul terenuri sportive si Blebea din Tg.Neamt. amenajare spatii verzi, locuri de joaca, piste biciclisti, role,

Nr. crt.

Titlu proiect

7.

Modernizarea si revitalizarea statiunii Oglinzi si a salinei

8.

Dezvoltarea turismului sportiv si scolar Promovarea turismului cultural–istoric, balnear si de agrement. Asistenta si instruire personal.

9.

plantari arbori, amenajare plaja pe malul raului „Ozana” etc. - Reamenajare salina, imobile aferente, amenajari de locuri parcare, alei pietonale, reabilitatri drumuri acces, amenajare spatii verzi, etc. - Infiintarea unui complex sportiv in zona parcului de la Cetate, care va include complex hotelier, camping, strand, cantina, sala forta Expozitii si conferinte turistice. Instruire personal turistic Asistenta de specialitate. Schimb de experienta.

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Statiunea Oglinzi

Fonduri nerambursabile si buget local.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Min Tursm CJ

36

III.
Nr. crt.

INFRASTRUCTURA
Obiectivul specific Imbunatatirea si extinderea retelelor de canalizare menajera si pluviala din Tg.Neamt Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Beneficiar Consiliul local Tg. Neamt Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari) -lucrari de constructiimontaj (sapatura, achizitionare si montare tuburi, acoperire sapatura) Partener Monitorizare

Titlu proiect

Finantare Fonduri nerambursabile, fonduri rambursabile si buget local.

1.

Extindere canalizare, oras Tg. Neamt

A.F.M.

Primaria

2.

Extindere retea distributie gaze naturale, cartier Humulesti

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Concesionar retea oras.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

3.

Extindere retea stradala alimentare cu apa oras Tg.Neamt Extindere retea distributie gaze naturale, str. B.P. Hasdeu, Eternitatii, T. Vladimirescu, C. Porumbescu, I. Roata

Consiliul local -realizare conducte stradale Tg. de apa potabila. Neamt Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Concesionar retea oras. Concesionar retea oras.

Fonduri nerambursabile, fonduri rambursabile si buget local. Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

4.

Primaria

37

Nr. crt.

Titlu proiect Extindere retea distributie gaze naturale, str. Panduri, G.Cosbuc, Gh. Lazar, Gh. Asachi Extindere retea distributie gaze naturale, str. 1 Decembrie 1918, Cetatii, Paraului, Moara de Foc Extindere retea distributie gaze naturale, str. Stefan cel Mare, Crizantemei, Daciei si Libertatii Extindere retea distributie gaze naturale, str.Decebal, 1 Decembrie 1918, Soimului, Vultur, M. Viteazul, Slt. Buzescu, I. Creanga, Romana, Zorilor

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener Concesionar retea oras. Concesionar retea oras. Concesionar retea oras. Concesionar retea oras.

Finantare

Monitorizare

5.

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

6.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

7.

Fonduri nerambursabile si buget local. Fonduri nerambursabile, fonduri rambursabile si buget local.

Primaria

8.

Primaria

9.

Alimentare cu apa cartier Condreni

Consiliul local -executie retea de Tg. distributie apa potabila Neamt

Concesionar retea oras.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

38

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

10.

11.

12.

13.

14.

Imbunatatirea si dezvoltarea Extindere canalizare oras retelelor de Tg.Neamt pe strazile transport si a V.Alecsandri si Veterani. utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Extindere canalizare oras retelelor de Tg.Neamt pe strazile transport si a Marasesti si Batalion. utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare centrala termica retelelor de –Serviciul Sera Salubritate si transport si a Spatii Verzi. utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Pod peste raul Ozana-cartier retelelor de Blebea transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de Varianta ocolitoare, oras transport si a Targu-Neamt utilitatilor publice conexe

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare Fonduri nerambursabile, fonduri rambursabile si buget local. Fonduri nerambursabile, fonduri rambursabile si buget local.

Monitorizare

Consiliul local -executie retea canalizare Tg. menajera si pluviala Neamt Consiliul local -executie retea canalizare Tg. menajera si pluviala Neamt Consiliul local -executie modernizare Tg. Neamt Consiliul local -continuarea lucrarilor la Tg. pod Neamt

---

Primaria

---

Primaria

-----

Buget local

Primaria

------

Fonduri rambursabile si buget

Primaria

Consiliul local -continuarea lucrarilor la Tg. varianta ocolitoare Neamt

Compania NatioNala de drumuri Nationale

Fonduri nerambursabile, fonduri rambursabile si buget local.

Primaria

39

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener Compania NatioNala de drumuri Nationale

Finantare

Monitorizare

15. Modernizare str. Cuza Voda

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

Fonduri rambursabile si buget local.

Primaria

16.

Modernizare strada Decebal

Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

17.

Modernizare strada Mihai Viteazul

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

18.

Modernizare strada Caprioarei

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

40

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

19.

Modernizare strada Vasile Alecsandri

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

20.

Modernizare strada Gloriei

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

21.

Modernizare strada Nucilor

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

22.

Modernizare strada Roger Naum

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

41

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

23. Modernizare strada Veronica Micle

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

Modernizare strada Slt. 24. Rosescu

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

Modernizare strada Aleea 25. Tirgului

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

26. Modernizare strada Brazilor

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

27.

Modernizare strada Aleea Zimbrului.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

42

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

28.

29.

30.

31.

32.

Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Calistrat retelelor de Hogas transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Mihail retelelor de Kogalniceanu transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Petru retelelor de Rares transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada retelelor de Progresului. transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Nemtisor retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

------

Buget local

Primaria

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

43

Nr. crt.

Titlu proiect Modernizare fundaturi: Buzescu, Corbului, Ferari, Florilor

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

33.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Panduri 34.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Romana, inclusiv: Str. Busuiocului, 35. Str. Alexandru cel Bun, Fdt.Fabricii.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada 36. Moldovei.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada 37. Viitorului

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

44

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

38. Modernizare strada Munteni

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

39. Modernizare strada Batalion

------

Buget local

Primaria

40. Modernizare strada Veterani

------

Fonduri rambursabile si buget

Primaria

41.

Modernizare strada Gradinilor

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

42.

Modernizare strada 22 Decembrie

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

45

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe. Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Modernizari alei pietonale 43. intre blocuri.

Consi- realizare alei si trotuare liul local incusiv mobilierul stradal Tg. pe cca.6 km intre blocuri. Neamt Consiliul local -realizare si modernizare Tg. parcari in suprafata de Neamt 8.000 mp.

------

Buget local

Primaria

44. Amenajari parcari oras

------

Fonduri rambursabile si buget

Primaria

Modenizarea iluminatului 45. public pe raza orasului Tg. Neamt

Consiliul local Tg. Neamt

Executia si inlocuirea tuturor retelelor electrice de pe raza orasului la normele europene.

------

Buget local

Primaria

Dotarea orasului Tg.Neamt 46. cu o retea de transport moderna.

- Procurarea de mijloace de Consi- transport ce sa asigure un liul local parc auto modern al Tg. orasului, ce sa satisfaca Neamt pretentiile europene in domeniu. Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

------

Buget local

Primaria

Extindere retea distributie 47. gaze naturale, str. Baile Oglinzi

Concesionar

Buget local

Primaria

46

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe. Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Extindere retea distributie gaze naturale, str. 1 Decembrie 1918, Cetatii, 48. Luncii, Prunilor, Siret, Fdt. Vaii (cartier Condreni)

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Consiliul local -realizare conducta stradala distributie gaze naturale Tg. Neamt

Concesionar

Fonduri rambursa-bile si buget local

Primaria

Extindere retea distributie 49. gaze naturale, str.Garoafelor, Nucilor, Zorilor

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Concesionar

Buget local

Primaria

Extindere retea distributie gaze naturale, str. 1 Mai, 50. Grivitei, Aprodu Purice, Romana, Fundaturi Extindere retea distributie gaze naturale, str. Vultur, Tabacari, Campului, Horia, 51. Closca si Crisan, Ozanei, M. Sadoveanu

Concesionar

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Concesionar

Fonduri rambursabile si buget local

Primaria

Extindere retea distributie 52. gaze naturale, cartier Humulestii Noi

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Concesionar

Buget local

Primaria

47

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener Concesionar

Finantare

Monitorizare

Extindere retea distributie 53. gaze naturale, cartier Blebea

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt Consi-realizare dirijarii automate liul local a circulatiei auto si Tg. pietonale Neamt

Buget local

Primaria

Modernizare semaforizare 54. intersectii centrale oras si intersectie „Humulesti”

------

Buget local

Primaria

55. Sediu Jandarmi

Consiliul local -Amenajare sediu Tg. Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Horia 56. Closca si Crisan, inclusiv str.Unirii.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada 57. Campului.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

48

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Modernizare strada 58. Ogoarelor si Berzei.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada 59. Trandafirilor

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strazilor Moara retelelor de 60. de Foc, Paraului transport si a utilitatilor publice conexe Modernizare strazilor Cetatii, Imbunatatirea si Luncii, Prunilor, Aleea dezvoltarea Cetatii retelelor de 61. transport si a utilitatilor publice conexe Modernizare strada Blebei Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de 62. transport si a utilitatilor publice conexe

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

------

Buget local

Primaria

------

Buget local

Primaria

49

Nr. crt.

Titlu proiect Modernizare strada Vanatorului

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

63.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Simion Barnutiu 64.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Aleea Vanatorilor de Munte 65.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada 1 Decembrie 1918 66.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Siret

67.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

50

Nr. crt.

Titlu proiect Modernizare strada Transilvaniei

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

68.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Daciei. 69.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Vultur. 70.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada G.Cobuc 71.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strazi I.Roata, Verde 72.

------

Buget local

Primaria

51

Nr. crt.

Titlu proiect Modernizare strada Libertatii.

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

73.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Uzinei 74.

------

Buget local

Primaria

75.

Modernizare strazi Biruintei, Cornilor, Cringului, Muntelui

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Ghe.Lazar. 76.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada B.P. Hasdeu 77.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

52

Nr. crt.

Titlu proiect Modernizare strada Victoriei

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

78.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Gh. Doja 79.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Vadului 80.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Veniamin Costache 81.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Abator

82.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

53

Nr. crt.

Titlu proiect Modernizare strada Radu Teoharie

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

83.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Pictor Grigorescu 84.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Fdt.Eternitatii 85.

------

Buget local

Primaria

86.

Modernizare strada 9 Mai.

------

Buget local

Primaria

87.

Modernizare strada Ciprian Porumbescu

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

54

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

88.

Modernizare strada Independentei

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

89.

Modernizare strada Lalelelor

------

Buget local

Primaria

90.

Modernizare strada Garoafelor

------

Buget local

Primaria

91.

Modernizare strada Obor.

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Oituz 92.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

55

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

93.

Modernizare strada Popa Sapca

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strazi 94. Castanilor, Izvor, G. Cosbuc

------

Buget local

Primaria

95.

Modernizare strada Umbrei si Fdt.Codrului.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

Modernizare strada Ana 96. Ipatescu

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

97.

Modernizare strada Zorilor

------

Buget local

Primaria

56

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

98.

99.

100.

101.

102.

Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Bistritei retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Crinului retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Hangului retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada Macului retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea Modernizare strada retelelor de Pastorului transport si a utilitatilor publice conexe

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

------

Buget local

Primaria

------

Buget local

Primaria

------

Buget local

Primaria

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

57

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

103.

Modernizare strada Teiului

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

------

Buget local

Primaria

104.

Modernizare strada Crizantemelor Modernizare strada 1 Mai inclusiv: Slt. Campeanu, Str. Aprodu Purice, Str. Grivitei.

------

Buget local

Primaria

105.

------

Buget local

Primaria

58

IV.
Nr. crt.

SOCIAL, LOCUINTE
Titlu proiect Obiectivul specific Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

1.

Bloc locuinte sociale – cartier Blebea

Consi-liul local Tg. Neamt

-executie bloc locuinte sociale

Ministerul Transportului si Constructiilor, ANL. Ministe-rul Transportului si Constructiilor, ANL.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

2.

Bloc locuinte sociale M’11

Consi-liul local Tg. Neamt

-executie bloc locuinte sociale

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

3.

Bloc locuinte - Camin Primarie

Consi-liul local Tg. Neamt

-executie bloc locuinte sociale

Ministerul Transportului si Constructiilor, ANL. Ministerul Transportului si Constructiilor, ANL.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

4.

Bloc M6- Locuinte destinate inchirierii.

Consi-liul local Tg. Neamt

-executie bloc locuinte sociale

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

59

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

5.

Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de Bloc locuinte sociale –str. sanatate, asistenta Cuza-Voda sociala si de urgenta si siguranta publica. Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie Imbunatatirea conditiilor destinate elevilor cu handicap prin dotarea unitatii cu un mijloc de transport Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de Imbunatatirea dotarilor cu educatie echipamente IT Echiparea bibliotecii Construirea unui teren adecvat activitatilor sportive

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Consi-liul local Tg. Neamt

-executie bloc locuinte sociale

Ministerul Transportului si Constructiilor, ANL.

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

6.

“Casa Ozana” (13 copii)

Achizitionara unui mijloc de transport pentu a facilita deplasarea copiilor la si de la scoala precum si in orice actiune ce necesita transportul acestora cu automobilul. Achizitionarea unui autovehicul nou destinat transportului de persoane sau Achizitionarea unui autovehicul secondhand destinat transportului de persoane Achizitionarea a 4 computere pentru deprinderea si dezvoltarea abilitatilor de utilizare a acestora de catre copii Echiparea

ONG

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

60

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

7.

Dezvoltarea sistemului de ergoterapie si terapie ocupationala

8.

Lucrari de reabilitare a centrului

Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica.

Centrul de Ingrijire si Asistenta Tg. Neamt

Centrul de Ingrijire si Asistenta Tg. Neamt

bibliotecii centrului cu materiale didactice si carti corespunzatoare tematicii scolare Construirea unui teren adecvat activitatilor sportive desfasurate de copii centrului (fotbal, handbal, baschet, tenis, etc) (defrisare si amenajare teren, infrasturctura, betonare si ingradire) Constructia a 2 ateliere si anume: - Atelier pentru confectionat maturi; - Atelier reparatii auto si electrobobinaj - Lucrari de reparatii, inlocuire tamplarie si intretinere a centrului - Imprejmuirea centrului cu gard - Realizarea si amenajarea cailor de acces

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

ONG

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

ONG

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

61

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica.

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)
Renovarea cladirii in exterior si interior, renovarea peretilor si tavanelor

Partener

Finantare

Monitorizare

9.

Lucrari de reabilitare a cladirii

Cantina de ajutor social

ONG

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

Dezvoltarea si imbunataturea 10. infrastructurii pentru serviciile de asistenta sociala

Cantina de mobilier nou si ajutor social utilitati la

Dotarea cu

ONG

pregatirea hranei

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

Reabilitarea Spitalului Orasanesc Tg.Neamt si 11. dotarea cu diferite mijloace si utilitati specifice.

Spitalul Orasanesc Tg. Neamt

-Lucrari generale de reabilitare a structurii de rezistenta a cladirii principale cat si a celor anexe ; -Lucrari de inlocuire a acoperisului tuturor cladirilor spitalului si realizarea unor invelitori de calitate ; -Lucrari specifice de renovare a tencuielii interioare si exterioare a tuturor cladirilor aferente spitalului. -Lucrari specifice de schimbare a

Ministerul Sanatatii

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

62

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

tamplariei. - Asigurarea dotarilor pentru sectia ambulatorie -Asigurarea unor dotari corespunzatoare la bucataria si spalatoria unitatii. -Procurarea de mobilier specific spitalului ce sa corespunda normelor europene in domeniu. -Modernizarea centralei termice a unitatii -Reabilitarea intregului sistem de incalzire a unitatii ; -Procurarea unui incinerator modern ce sa faca fata solicitarilor unitatii ; -Instalatie de hidrant si lift pentru Bl.L5-Sectie de pediatrie si cardiologie. -Procurare rezervor de minim 50 to.de apa pentru rezerva de apa d.p.d.v. epidemiologic.

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

63

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

-Reparatii capitale ale blocului materna-infantila. -Procurarea de statii de neutralizare ape uzate la fiecare cladire. -Procurarea de aparatura medicala specifica : Colonoscop ; Aparat radiologie « Ronge n »; 2 Autoclave ; Ecografe ; Tensiometre ; Echipament de lucru si protectie ; Sistem de distributie oxigen propriu . -Dotarea cu grup electrogen –minim de 60kw. -Procurare lenjerie ; -Reabilitare fundatie bloc alimentar ; -Reabilitare canal termic ; -Refacerea instalatiei de iluminat de siguranta la toate pavilioanele; -Rebilitarea

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

64

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific

Beneficiar

12. Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si sanatate publica Investitie in protectia mediului si economisirea energiei - Reabilitarea sistemului de incalzire centrala Reabilitarea cladirilor si

Sprijinirea si dezvoltarea infrastructurii de sanatate, asistenta sociala si de urgenta si siguranta publica.

“Casa Ozana” (13 copii)

sistemului de comunicatie interioara a spitalului ; -Procurare centrala telefonica ; Modernizare parc auto; -Construire bloc materno-infantil ; -Modernizarea sistemului de distributie apa potabila in interiorul imobilelor spitalului ; -Infiintarea unui laborator de dializa -Transfer Statie Salvare in incinta spitalului Suplinirea centralei existente cu o alta de aceeasi capacitate sau inlocuirea centralei existente cu o alta de o capacitate mai mare Amenajarea mansardei unitatii in vederea crearii unui spatiu adecvat activitatilor recreative si de

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

ONG

Fonduri nerambursabile si buget local.

Primaria

65

Nr. crt.

Titlu proiect dotarea cu echipament prin amenajarea mansardei unitatii Achizitionare si montare tamplarie la balconul superior al cladirii Constructia unei cladiri destinate depozitarii unor materiale si gararii autovehicului unitatii

Obiectivul specific

Beneficiar

insusire a unor deprinderi de viata Achizitionare si montare tamplarie la balconul superior al cladirii pentru o termoizolatie mai eficienta precum si pentru utilizarea spatiului Constructia unei cladiri destinate depozitarii unor materiale si gararii autovehicului unitatii

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

66

V. OBIECTIVE CULTURALE
Nr. crt. Titlu proiect Obiectivul specific Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie Dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de educatie Beneficiar Consiliul local Tg. Neamt Consiliul local Tg. Neamt Consiliul local Tg. Neamt
Centrul de Ingrijire si Asistenta Tg. Neamt

1.
1.

2.
Biblioteca oras Tg. Neamt, extindere spatiu Biblioteca oras Tg. Neamt, achizitie si montare centrala termica+instalatie termica Casa de cultura oras Tg.Neamt-Centra termica in sala de spectacole. Realizarea unei capele ortodoxe Reabilitare Camin Cultural Blebea

3.

4.

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Finantare

Monitorizare

5.

7.
Buget local Buget local Buget local Buget local Buget local Primaria

-extinderea spatiului, devenit insuficient -imbunatatire confort termic -imbunatatire confort termic.
Lucrari pentru constructie capela

2.

Primaria

3.

Primaria

4.

Primaria

5.

Consiliul local Tg. Neamt

lucrari de reparatii si modernizare

Primaria

67

VI. RROMI
Nr. crt. Titlu proiect Modernizare strazi rromi: Cucos, Nucilor, Ozanei, Tabacari Obiectivul specific Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Imbunatatirea si dezvoltarea retelelor de transport si a utilitatilor publice conexe Beneficiar Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari) Partener Finantare Fonduri neramburs abile, si buget local. Monitorizare

1.

Consi- realizare imbracaminte liul local asfaltica, trotuare si Tg. mobilier stradal Neamt

ONG

Buget local

2.

Extindere retea distributie gaze naturale, str. Vultur, Tabacari, Campului, Horia, Closca si Crisan, Ozanei, M. Sadoveanu Infiintarea unui centru de zi pentru copiii de etnie rroma

Consiliul local -realizare conducta stradala Tg. distributie gaze naturale Neamt

Concesionar

Buget local

Primaria

3.

68

Nr. crt. 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8.

ARICULTURA SI SILVICUTURA Descrierea principalelor Titlu proiect activitati ale proiectului (lucrari) Gospodarirea durabila Amenajarea padurilor a padurilor Delimitarea padurilor cu rol de protectie pe teritoriul administrativ al orasului. Evaluarea suprafetelor Evaluarea complexa a agricole, crearea categoriilor suprafetelor agricole din zona calitative de soluri locale, (fertilitate, nivelul poluarii, crearea planului de caracteristicile ecologice, etc). exploatare a suprafetelor Imbunatatirea efectivelor de agricole. Folosirea mai animale, eficientizarea eficienta a suprafetelor activitatilor agricole agricole. Dezvoltarea infrastructurii agricole din orasul Tirgu Asigurarea conditiilor pentru Neamt (grajduri, adapatoare, crearea unor activitati etc.) rentabile in agricultura Sprijinirea economiei autohtone (mai ales a industriei alimentare) prin acordarea unor subventii, sprijinirea cheltuielilor de inchiriere. Alcatuire stand pentru produc. locali. Punerea in folosinta a Semanarea terenurilor terenurilor neagricole, scoase forestiere distruse. de sub exploatatiile agricole Sprijin si consultanta Organizarea unor cursuri in profesionala pentru domeniul agriculturii intreprinzatori agricoli. cresterea animalelor Sprijinirea inovatiilor. - cultura plantelor (cartofi si plante furajere). Crearea unui centru de calificare a produselor si a alimentelor ecologice (bioalimente). Imbunatatirea calitatii Dezvoltarea parteneriatelor produselor agricole. formate intre producatori si prelucratori - organizarea unor intalniri profesionale - organizarea seminariilor - prezentarea cat mai larga a valorilor naturale - promovarea metodelor bioculturale Dezvoltarea horticulturii si a pepinierelor pomicole Dezvoltarea IMM-urilor in industria alimentara

VII.

Partener Directia Silvica

Monitorizare Primaria Directia Silvica

Directia Agricola

Primaria Directia Agricola

Directia Agricola

Primaria Directia Agricola

Directia Agricola

Primaria Directia Agricola

Directia Agricola

Primaria Directia Agricola

Directia Agricola

Primaria Directia Agricola

Directia Agricola Directia Agricola

Primaria Directia Agricola Primaria Directia Agricola 69

Nr. crt. 1

VIII. MEDIUL DE AFACERI Obiective specifice Titlul proiectului Cresterea calitatii managementului intreprinderilor mici si mijlocii Sprijinirea firmelor locale in asigurarea resurselor umane si asigurarea pietelor de desfacere pentru produsele fabricate. Cursuri de perfectionare pentru conducerea firmelor mici si mijlocii: management,marketing finantarea intreprinderilor. Crearea unui birou care sa dispunã de o baza de date cu expozitiile care urmeaza sa fie organizate. Sprijinirea participarii firmelor la expozitii si targuri. Infiintarea unei societati comerciale pentru recrutarea si instruirea fortei de munca. Crearea unui birou care se ocupa cu monitorizarea posibilitatilor de atragere de capital (fonduri nerambursabile, credite preferentiale). Credite de investitii. Incurajarea retehnologizarii prin acordarea de facilitati de catre Primarie la impozitele si taxele locale pe o anumita perioada de timp. Retehnologiz. propriuzisa a firmelor. Atragerea investitiilor in industria de varf, tehnologie moderna, industria software, prin asigurarea conditiilor avantajoase pentru investitori (forta de munca, infrastructura).

Partener IMM

Monitorizare Primaria

2

IMM

Primaria

3

Retehnologizarea societailor comerciale.

IMM

Primaria

4

Atragerea investitiilor straine in diferite domenii din industrie.

Primaria

70

IX. Nr. crt. 1. 2.

DEMOGRAFIE SI SANATATE PUBLICA Titlul proiectului Traininguri cu tema modalitatilor de petrecere a timpului liber. Training cu tema afectiunilor produse de stres. Training cu tema vietii sanatoase Prezentari despre efectele negative ale fumatului, consumul de alcool si droguri Prezentari despre igiena. Prezentari pe tema imbolnavirilor virale. Training cu tema atragerii investitorilor straini. Training de marketing si strategii de vanzari Training de programe. Training de atragere a fondurilor. Training de scriere a proiectelor. Program de instruire si de orientare professionala. Studiu privind calitatea vietii in cominitate. Partener Soc. civila Soc. civila Monitorizare Primaria Primaria

Obiective specifice Cresterea calitatii vietii Cresterea sperantei de viata.

3.

Crearea unor noi locuri de munca.

IMM

Primaria Institutii specializate in training-uri

4.

5.

Fiecarui cetatean al orasului trebuie sa i se ofere posibilitatea de a desfasura o activitate, avand in vedere posibilitatile fizice si intelectuale ale fiecarei persoane aflata in dificultate. Program pentru cainii comunitari

AJOFM

Primaria

Amenajarea unor adaposturi, a unui cabinet veterinar pentru consultatii si tratamente a cainilor comunitari.

Primaria

71

X. SOCIETATE CIVILA Nr. crt. 1. Obiective specifice Colaborare cu societatea civila din oras. Dezvoltarea calitativa si cantitativa ale programelor derulate de organizatiile neguvernamentale din oras. Realizarea unui parteneriat public intre administratia locala, societatile economice, societatea civila si cetateni. Titlul proiectului Infiintarea mai multor aliante profesionale. Programe de consultanta societate civila-administratie. Partener ONG Monitorizare Primaria

2.

Infiintarea mai multor aliante profesionale. Programe de consultanta societate civila – administratie

ONG

Primaria

72

XI. ADMINISTRATIE PUBLICA
Nr. crt. Titlu proiect Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Beneficiar Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)
- stabilirea unei firme care sa

Partener

Finantare

Monitorizare

1.

Obtinerea certificatului de management integrat al calitatii si mediului ISO 9001

Consiliul ofere proiectarea, local Tg. documentarea si Neamt implementarea ISO, inclusiv
instruirea personalului

------

Buget local

Primaria

2.

Procurarea de catre primarie a unor mijloace de transport si utilitare: microbuz, autogreder cu vola.

Consiliul local Tg. Neamt

-Procurarea efectiva a unor mijloace de transport si utilitare :microbuz, autogreder cu vola.

------

Buget local

Primaria

3.

Programe SOFT. Infochiosc (1-2 aparate)

-Procurarea programelor SOFT necesare Consiliul echipamentelor IT din local Tg. Primaria Tg.Neamt, in Neamt vederea comunicarii informatice intre servicii si birouri

------

Buget local

Primaria

4.

Licenta SOFT.

Consiliul -Procurarea licentelor SOFT local Tg. necsare echipamentelor IT Neamt din Primaria Tg.Neamt.

------

Buget local

Primaria

73

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

5.

Achizitie calculatoare.

Consiliul -Achizitionarea de local Tg. calculatoare la Primaria Neamt Tg.Neamt.

------

Buget local

Primaria

6.

Realizarea unei harti informatizate a orasului

Consiliul informatizate in scopul local Tg. identificarii cu usurinta a Neamt suprafetelor de teren si
cladirilor

- Realizarea hartii

------

Buget local

Primaria

7.

Infiintarea de puncte de colectare a impozitelor si taxelor in cartierele Humulesti, Blebea, Humulestii Noi, Condreni-Tutuieni

Consiliul colectare a impozitelor si local Tg. taxelor locale, in vederea Neamt cresterii gradului de incasare
a acestora

-Infiintarea de noi puncte de

------

Buget local

Primaria

8.

Modernizare birouri si servicii subordonate

Consiliul -Modernizare, dotari, local Tg. mobilier, echipamente Neamt

------

Buget local

Primaria

74

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

9.

Reparatii capitale la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tirgu Neamt

Consiliul - Renovare sediu, dotari, local Tg. mobilier, echipamente Neamt

------

Buget local

Primaria

10.

Achizitionare Microbuz Wolswagen.

Consiliul -Achizitionarea microbuzului local Tg. la Primaria Tg.Neamt Neamt

------

Buget local

Primaria

11.

Achizitionare compactor WEBER

Consiliul -Achizitionarea utilajului la local Tg. Primaria Tg.Neamt. Neamt

------

Buget local

Primaria

Achizitionare schela metalica 12. pentru fatada.

Consiliul -Procurarea legala a schelei local Tg. metalice de catre Neamt serviciul « Consprim »

------

Buget local

Primaria

75

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

13.

Achizitionare masina de impletit sarma.

Consiliul -Achizitionarea utilajului de local Tg. « Consprim ». Neamt

------

Buget local

Primaria

14.

Achizitionare masina de taiat asfalt.

Consiliul -Achizitionarea utilajului de local Tg. « Consprim ». Neamt

------

Buget local

Primaria

Achizitionare Autocamioneta 15. la Serviciul Sera, Spatii verzi, Sal.

Consiliul -Achizitionarea utilajului local Tg. necesar serviciului Sera, Neamt Salubritate Spatii verzi.

------

Buget local

Primaria

Sera, Spatii verziAchizitionare si montare 16. CT, racord gaze si instalatie termica.

Consiliul -Sporirea confortului local Tg. termic la respectivul Neamt serviciu.

------

Buget local

Primaria

76

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

Achizitionare Remorca tractor 17. tor la serviciul SeraSalubritate.

Consiliul -Achizitionarea utilajului local Tg. necesar serviciului Sera, Neamt Salubritate Spatii verzi.

------

Buget local

Primaria

18.

Achizitie Autogreder

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Consiliul local -Achizitionarea utilajului necesar Primariei orasului Tg. Tg.Neamt. Neamt

------

Buget local

Primaria

19. Achizitionare incarcator Wola

Consiliul -Achizitionarea utilajului local Tg. necesar Primariei orasului Neamt Tg.Neamt.

------

Buget local

Primaria

20. Achizitionare Concasor

Consiliul -Achizitionarea utilajului local Tg. necesar Primariei orasului Neamt Tg.Neamt.

------

Buget local

Primaria

77

Nr. crt. Obiectivul specific Partener Finantare Monitorizare Beneficiar

Titlu proiect

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Achizitionare plug cu 3 21. cormane. -----Buget local

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Consiliul -Achizitionarea utilajului local Tg. necesar Primariei orasului Neamt Tg.Neamt.

Primaria

-Achizitionarea acestora la Primaria orasului Tg.Neamt.

Achizitionare europubele si 22. eurocontainere

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Consiliul local Tg. Neamt

------

Buget local

Primaria

23. Achizitionare cosuri gunoi

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Consiliul -Achizitionarea acestora la local Tg. Primaria orasului Tg.Neamt. Neamt

------

Buget local

Primaria

24. Achizitionare capace camine.

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Consiliul -Achizitionarea acestora la local Tg. Primaria orasului Tg.Neamt. Neamt

------

Buget local

Primaria

78

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

25.

Achizitionare Autocamion 16 to.

Consiliul -Achizitionarea utilajului la local Tg. Primaria orasului Tg.Neamt. Neamt

------

Buget local

Primaria

26.

Achizitionare masina de compactat gunoi.

Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

-Achizitionarea utilajului la Primaria orasului Tg.Neamt.

Consiliul local Tg. Neamt

------

Buget local

Primaria

Documentatie 27. pentru inchiderea gropii de gunoi a orasului Tg.Neamt

-Efectuarea de catre o Consiliul firma specializata a local Tg. documentatiei necesare Neamt acestui scop.

------

Buget local

Primaria

Intocmirea PUG si RLU 28. oras Tg.Neamt.

-Efectuarea de catre o Consiliul firma specializata a local Tg. documentatiei necesare Neamt acestui scop.

------

Buget local

Primaria

79

Nr. crt.

Titlu proiect

Obiectivul specific Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale

Beneficiar

Descrierea principalelor activitati ale proiectului (lucrari)

Partener

Finantare

Monitorizare

29.

Bornare intravilan.

Consiliul -Efectuarea bornarii de local Tg. catre o firma specializata. Neamt

------

Buget local

Primaria

Participare la capitalul social 30. al S.C. "CIVITAS COM" S.R.L. Tg.Neamt.

Consiliul local Tg. Neamt

------

Buget local

Primaria

Imbunatatirea Intocmirea de S.F.-uri necesare infrastructurii diferitelor obiective de 31. publice investitii la Primaria orasului regionale si Tg.Neamt locale

Consiliul local Tg. Neamt

------

Buget local

Primaria

80

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful