SJK(C) CHUNG HWA TENGHILAN SENARAI SEMAK PENCAPAIAN MURID MENGIKUT TAJUK PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2/ 2012

TAJUK BAND
NAMA MURID BIL

公正

勇敢

诚实

勤勉

合作

中庸

礼让

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B1 B2 B3 B4 B5 B6
D10E1 D10E1 D10E1 D10E1 D10E1 D10E1 D14E1 D14E1 D14E1 D14E1 D14E1 D14E1 D2E1 D2E1 D2E1 D2E1 D2E1 D2E1 D6E1 D6E1 D6E1 D6E1 D6E1 D6E1 D3E1 D3E1 D3E1 D3E1 D3E1 D3E1 D5E1 D5E1 D5E1 D5E1 D5E1 D5E1 D4E1 D4E1 D4E1 D4E1 D4E1 D4E1

1 ADDYRAYNALD VALI 2 IAN KOH 3 JESTY JAMES 4 ELENA MANDY FREDDY 5 HAMIZATUL HUSNA 6 HENRIETTA MYRA 7 MELISSA SANDRA 8 NICOLE MARQUACRES MALIJIN 9 NURKHADIJAH ASSYIFA 10 OWENNA ERWINNA 11 PRICIELLA FERNANDA 12 VIVIENNE FAYE 13 14 15

TAJUK BAND
NAMA MURID

信奉上苍 B1
D11E1 D11E1

BIL

B2
D11E2

B3
D11E1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

D 7 E 1

B2
D 7 E 1

B6
D11E1

B5
D11E1

B4 信奉上苍

B1
D11E1

B6
D7E1

B5
D7E1

B4
D7E1

善良 B3 B2
D7E1 D 7 E 1

D 13 E 1

B4
D 13 E 1

负责任 B3
D 13 E 2

B2
D13E1

B1

D13E1

SEKOLA SENAR ME

任 B4
D 13 E 1

B5
D13E1

B6
D 13 E 1

B1
D 8 E 1 D8E1

B2

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN BAHRU SENARAI SEMAK PENCAPAIAN MURID MENGIKUT TAJUK MATEMATIK TAHUN 1B / 2011
感谢 B3
D8E2 D8E1

B2

B4
D 8 E 1

B5
D 8 E 1

B6
D8E1

崇高的品德 B2
D9E2 D 9 E 1 D 9 E 2

B1
D9E1

B6

D8E1

B6
D9E1

B5
D9E1 D 9 E 1

B4
D 9 E 1

崇高的品德 B2

B3
D9E3

D 12 E 1

尊重 B3
D12E1 D 12 E 1

B2
D 12 E 1

B6

B1

B4
D9E1

仁爱 B3
D1E1 D 1 E 1

B2
D 1 E 1

B6
D12E1 D 12 E 1

B5

B1

B6
D1E1 D 1 E 1

B5
D 1 E 1

仁爱 B3
D1E1

B4