You are on page 1of 5

Addendum 1 – Praktische beschouwingen NVNLP

Joost van der Leij

Dit stuk is een toevoeging op het stuk “Analyse Advies NVNLP”. Naar aanleiding
daarvan werd mij gevraagd hoe ik de praktische invulling van mijn ideeën zag. Daar
had ik bewust niet over nagedacht omdat het me in eerste instantie alleen om het
vergezicht ging. Ik had bij het schrijven ook nog niet de brief van Hollander e.a.
gelezen. Ik neem de twee belangrijkste punten van die brief mee namelijk: het moet
makkelijk uitvoerbaar zijn en NLP is niet te omheinen. Verder uitgangspunt is om
de activiteiten van de NVNLP zo leuk te maken dat zij automatisch mensen trekken
om ze uit te voeren.

1 Scheid Bestuur en Uitvoering


Wat ik al sinds jaar en dag uitermate bevreemdend vind is dat het bestuur ook alle
taken zelf uitvoert. Ik vrees dat het gekomen is doordat er eerder sprake was van een
groot verenigingsbestuur en een dagelijks bestuur. Dagelijks bestuur suggereert dat
zij er dagelijks mee bezig zijn. Het huidige verkleinde bestuur lijkt veel te veel zelf
uit te voeren met als gevolg dat niemand (mijzelf incluis) bereidt is om in het
bestuur plaats te nemen omdat het veel te veel werk is, je kop van jut wordt en je
heel weinig terug ziet van alles wat je erin stopt.

Advies: maak een scheiding tussen uitvoering en bestuur. Bestuur gaat alleen over
het beleid, de strategie en controle van de uitvoerende ploeg of die haar taak naar
behoren uitvoert (inclusief Financiële administratie. Uitvoering kan een bureau zijn
met enkele vaste krachten (Duits model), een directeur met personeel zijn, of
vrijwilligers met een eigen groep mensen. Bestuur stippelt dan samen met de
verantwoordelijke uitvoerder het beleid uit en geeft de uitvoerder dan het
vertrouwen om in een vaste periode (bv 3 maanden) dit werk goed uit te voeren.
Indien het niet goed gaat wordt Uitvoerder bedankt en wordt een nieuwe gezocht
(niet door het bestuur, maar door bijvoorbeeld commissie “mankracht” zodat het
besturen van de NVNLP een fluitje van een cent wordt, gericht op lange termijn en
zonder al te veel uren gedaan kan worden.

2 Behoud het goede - Kill de rest en begin iets nieuws


Uit de enquete blijkt dat de leden INzicht het meest waarderen. De publicatie van
INzicht loopt goed, dus laat het zoals het is. Alleen dienen er geen bestuursleden de
INzicht te maken. Laat dat geheel over aan Uitvoering. Maak iemand van de
uitvoering verantwoordelijk.
Financiële administratie gaat nu goed, dus laten zoals het is.

Ledenwerving gaat goed, dus laten zoals het is.

Nieuwe instituten aansluiten gaat goed, dus laten zoals het is.

Klachtenprocedure gaat goed, dus laten zoals het is.

Kwaliteitsbewaking gaat in zijn geheel niet, dus Kill dit en begin iets nieuws.

Najaarscongres weet ik niet of het al goed loopt of niet. En wellicht zijn er andere
activiteiten waar ik het bestaan niet van af weet. Als het loopt, laten lopen zo niet
Killen en iets nieuws beginnen.

3 Geef de leden wat ze willen


De leden willen contact en kennis. INzicht doet dit gedeeltelijk. Maar laat voor de
leden veel workshops en/of bijeenkomsten organiseren. Verplicht elk deelnemend
instituut om 1 keer per jaar (met een onderling afgestemde agenda) een betaalde
workshop te geven voor NVNLP leden. NVNLP leden kunnen dan opeens naar 38
workshops/contactdagen zonder dat de NVNLP daar veel voor hoeft te regelen.

4 Geef de instituten wat ze willen


Door de instituten te verplichten 1 keer per jaar een workshop te organiseren voor
de leden, krijgen ze een uitgelezen kans om zich aan de leden te presenteren en
daarmee meer klanten binnen te halen. Hoe beter zij de workshop opzetten,
promoten en uitvoeren, hoe beter hun naam wordt.

Door daarnaast op de NVNLP site transparant te vermelden wat voor soort NLP elk
instituut voor staat, en welke onderdelen waar in de opleidingen zit, krijgen de
instituten nog een tweede manier om zichzelf onder de aandacht te brengen.
5 Creëer permanente dynamische kwaliteitsbewaking
Aangezien elk instituut toch elk jaar een workshop organiseert, is het een fluitje van
een cent om de NVNLP leden die deel nemen te vragen of ze de kwaliteit goed
genoeg vonden.

Daarnaast kunnen NVNLP leden die de opleiding gevolgd hebben bij de presentatie
van de instituten op de NVNLP site schrijven en beoordelen wat ze van de
opleiding vonden. De NVNLP kan dan checken of ze echt die opleiding gedaan
hebben aan de hand van het certificaat.

Tenslotte kan een visitatiecommissie opgezet worden waarvan de leden zo nu en


dan meedraaien in een opleiding. Dat zijn zo'n 10 gratis trainingsdagen per jaar per
commissielid. Lijkt me een aantrekkelijke job.

6 Kom op de kortst mogelijk tijd met een ethische code


Veel meer dan een kwaliteitsbewakingsysteem is er een ethische code nodig om
misstanden expliciet uit te sluiten. De NVNLP mag zich vrij voelen mijn Ethische
Code te gebruiken (http://www.tiouw.com/serendipity/index.php?/archives/125-De-
Ethische-Code.html) Alleen zou ik dan hem aanvullen met twee zaken, namelijk
expliciet uitsluiten seksuele handelingen als onderdeel van NLP en verplichting
cursisten expliciet vooraf te wijzen op de klachtenprocedure van de NVNLP. Een
klachtenprocedure waar niemand wat van af weet is nutteloos.

7 Maak iemand verantwoordelijk voor het activeren van


vrijwilligers
Het is nu volkomen onduidelijk dat de NVNLP vrijwilligers nodig heeft om zaken
op te zetten. In het verleden hebben veel mensen zich enthousiast aangemeld waar
niets meegedaan werd. Nu weet ik dat veel vrijwilligers vaak snel weer afhaken,
maar er is geen enkele structuur om vrijwilligers op te vangen, te begeleiden of zelfs
te trainen.

Zonder menskracht kun je niets nieuw beginnen. Dus moet er een Uitvoerder
verantwoordelijk gemaakt worden voor het werven, trainen en inzetten van
vrijwilligers. De NVNLP-vrijwilligerscentrale. (let wel: geen bestuurder). Deze
persoon die op korte termijn te inventariseren welke banen er open staan binnen de
NVNLP (inclusief bestuurders), moet een vacature pagina krijgen op de NVNLP
website en een vacature pagina in de INzicht.
Daarna komen ontwikkelen van een vrijwilligersovereenkomst, NVNLP stage
plaatsen en dergelijk aan orde.

Wanneer andere groepjes activiteiten gaan organiseren kunnen ze hun gewenste


menskracht kenbaar maken aan de NVNLP-vrijwilligerscentrale die een passend
iemand erbij zoekt.

8 Verander de kwaliteitseisen van uitsluiten naar betrekken


Minstens 80% van het geruzie komt door conflicten over de kwaliteitseisen (niet in
de laatste plaats door mij zelf). Het is duidelijk dat de NVNLP er niet uitkomt, noch
de twist kan beslissen. Vandaar dat het verstandig is als de NVNLP zich aan deze
strijd ontrekt en een meta-positie inneemt. In plaats van uit te zoeken in welk kamp
de NVNLP zit, is het veel slimmer om de scheidsrechter te worden die de strijd
reguleert. Als een trusted third party kan de NVNLP veel positieve invloed
uitvoeren. Veel meer dan wanneer zij zelf gaat certificeren want dan wordt ze
slechts “just another player on the field”

De NVNLP moet vaststellen welke certificeringssystemen er nu gebruikt worden


door de NVNLP leden. Daarna stel je vast waar wat de officiële eisen zijn van deze
certificeringssystemen. Dan kan de NVNLP controleren of een instituut aan de
eigen eisen voldoet. Dat lijkt me al heel wat.

Vervolgens kan de NVNLP een mening geven over elke certificeringssysteem zodat
de leden en het publiek transparant kan kiezen voor een systeem dat bij hem of haar
past.

Tenslotte kan de NVNLP inventariseren wat elk instituut onder de NLP verstaat en
waarom zij zich daartoe beperkt. Dit kan in enkele stappen:

Stap 1: Stuur elk instituut een NVNLP lijst met wat de NVNLP onder NLP verstaat
(desnoods op basis van de oude kwaliteitseisen) en vraag ze om aan te vullen wat
zij doen, maar er niet op staat.
Stap 2: Verzamel alles en totaliseer op een nieuwe lijst alles wat alle instituten te
samen vinden dat NLP is.

Stap 3: Stuur deze nieuwe lijst naar alle instituten en laat ze aangeven in welk
programma zij wat onderwijzen en laat ze bij elk onderdeel dat zij niet onderwijzen
zeggen waarom ze dat niet doen.

Stap 4: Publiceer deze lijsten per instituut zodat iedereen transparant kan zien waar
ze voor wat moeten zijn.

9 Ga leuke dingen doen


Mij lijkt het leuk als de NVNLP een clubje heeft dat elke week een persbericht
ergens over schrijft. Maar dat is mijn tik, wellicht zijn er tal van andere zaken
denkbaar. Zet dit soort clubjes op en zorg dat ze leuk zijn om te doen. Zorg ervoor
dat als zo'n clubje inzakt en stilvalt, dat je niet meteen een rolberoerte krijgt, maar
dat je het ziet als dat het kennelijk niet leuk genoeg was. Zie het als een
evolutieproces met een “survival of de leukste”.

Zolang de basis elementen: bestuur, financiën, INzicht, verwerving draaien is alles


OK.