You are on page 1of 5

Reactie op het Curriculum van de Nederlandse Associatie voor NLP Professionals

Sinds kort probeert de AvNLPP leden te werven voor hun nieuwe


belangenvereniging. Ze hebben ook een Curriculum gepubliceerd. Aangezien mij dit
ter harte gaat heb ik er hier commentaar op gegeven in omgekeerde volgorde. Dus
ik begin bij de Master Trainer en ga stap voor stap vervolgens terug naar de NLP
Practitioner.

1. De Master Trainer

a) Een samenwerkingsovereenkomst tussen de AvNLPP en de Master Trainer treedt


in werking nadat ... het samenwerkingscontract door de AvNLPP en door de
aanvrager is ondertekend.

Commentaar: Hmm, ik zou een contract moet tekenen met de AvNLPP, maar er
staat geen modelcontract op de site. Dit zou ik onder geen enkele voorwaarde doen.

b) Heeft kennis van psychologische vakliteratuur in voor NLP relevante terreinen,


die bijvoorbeeld ook kan zijn verworven in het kader van een studie psychologie, ...
, alternatieve geneeskunst, psychotherapie, ...

Commentaar: Gaat geheel voorbij aan het feit dat NLP anti-psychologie is en al
helemaal anti psychotherapie. Alternatieve geneeskunst op een lijn zetten met een
academische studie lijkt me dit hele punt te ontkrachten.

c) Heeft minstens 150 uur aantoonbare (na)scholing gevolgd verdeeld over minstens
drie verschillende methoden, die zijn ontwikkeld op basis van de humanistische
psychologie, zoals: Gestallt therapie, Hypnotherapie, gespreks- of gezinstherapie en
andere methoden en technieken die verenigbaar zijn met de NLP axioma’s.

Commentaar: Gaat nergens over. Hier worden gewoon drie voorbeelden genoemd
die door Bandler gebruikt zijn in het begin, namelijk Perls (Gestalttherapie),
Erickson (Hypnotherapie) en Saltir (gezinstherapie). Oftewel, NLP vervangt deze al.

2. De NLP Trainer

a) 7. Vereisten voor het NLP Trainers Certificaat

Het NLP Trainers certificaat dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

1 verwijzing naar de gehanteerde AvNLPP richtlijnen voor de opleiding

2 zegel van de certificerende instantie (AvNLP of gelijkwaardig)

3 vermelding van de duur van de training in aantal dagen en aantal trainingsuren

4 datum van de eerste en van de laatste trainingsdag van de opleiding

5 naam van de certificaathouder en de titel ‘NLP Trainer AvNLPP’

Commentaar: 2 is in tegenspraak met 1 en 5, namelijk hoe kan een gelijkwaardige


instantie nu verwijzen naar de AvNLPP, oftewel het is eigenlijk alleen bedoeld voor
de AvNLPP en niemand anders. Wel wordt er veel gewag gemaakt van de duur van
de training, maar de certificaten zijn oneindig geldig waardoor er dus helemaal geen
nascholing nodig is. Een ernstig gemis.

5. Schriftelijke toetsen voor het NLP Trainer certificaat

Een schriftelijke toets van de inhoud van de training dient aan te tonen dat de
minimale inhoud is behandeld. Deze toets dient daarmee tevens de
kwaliteitsborging. De test moet aantonen dat de cognitieve inhoud van het
programma begrepen en geïntegreerd is.

Commentaar: Een schriftelijke test zorgt ervoor dat de kandidaat NLP op de


verkeerde manier, namelijk: om het bewust te reproduceren in plaats van het
onbewust automatisch toe te passen. Keer op keer zie je dat iemand die een
schriftelijke examen NLP gedaan heeft, NLP niet begrepen heeft.

10 doelgericht kunnen werken met onbewuste suggesties

Commentaar: Dit is zo'n onzinnige zin dat je werkelijk niet weet wat je hier mee
bedoeld wordt. De schrijver zelf waarschijnlijk ook niet.

9 kunnen benutten van verstoringen, weerstand, kritiek, afwijzing en problematisch


gedrag van deelnemers

Commentaar: Oeps, NLP is juist bedoeld om zo'n training te geven dat je geen
verstoringen, weerstand, afwijzingen of problematisch gedrag krijgt. Dit accepteren
is toegeven dat je niet echt goed bent in NLP.

6 werken met metaforische procesinstructies, zoals zaaien (preframing)

Commentaar: Meer onzinnige formuleringen. De schrijver heeft de klok horen


luiden, maar de klepel is nog zoek.

. bruikbaar maken van vaardigheden en kennis in andere contexten (future pace)

Commentaar: Idem

. bij planning van presentaties en bij informatieoverdracht rekening houden met


verschillen in representatiesystemen, metaprogramma’s en leerstrategieën van de
deelnemers.
Commentaar: Nonsense. Niet alleen maakt dit duidelijk dat de schrijver zijn eigen,
incorrecte, idee over NLP tot wet maakt, maar ook dat de training compleet de
verkeerde kant op gaat.

Kennis van psychologische en neurobiologische concepten,


psychotherapeutische methoden en gangbare communicatiemodellen, alsmede
de verbinding daarvan met NLP.

Commentaar: Weer die neiging tot psychotherapie. Yuk!

3. Master Practitioner

Herhaling van alle punten over het certificaat en schriftelijk examen

14 integrerende modellen zoals SCORE, SOAR, ROLE enz.

Commentaar: Ik hoop niet dat iemand dit soort onzin echt uit zijn hoofd heeft
geleerd.

12 systeembenadering van groepen, gezinnen en teams

Commentaar: Ah daar klinkt weer door wie dit verwrongen idee bedacht heeft.

4. NLP Practitioner

Herhaling van alle punten over het certificaat en schriftelijk examen


11 technieken

Commentaar: Ja zo kan ik ook een Curriculum opstellen. Wellicht is het interessant


hoe je die technieken precies doet.

Voor zowel de NLP Practitioner als de Master Practitioner geldt dat men wel alle
mooi woordjes in het Curriculum heeft staan, maar ik weet vrij zeker dat de
invulling die hieraan gegeven wordt per trainer verschilt. Waar het juist omgaat is
dan men aangeeft wat je er nu precies onder verstaat. Meestal is dat verkeerd.

Tenslotte is mijn grootste kritiek dat deze nieuwe club op geen enkele manier
duidelijk maakt op basis waarvan zij denkt gebruik te mogen maken van het
Intellectuele Eigendom dat NLP vormt. Zonder deze rechtvaardiging is het niet
meer dan illegaal kopiëren wat op zich niet zo erg is, ware het niet dat wanneer je
met mensen werkt je de hoogste morele normen moet naleven. In zo'n geval mag je
niet in het midden laten op basis van welke rechten je dit werk doet, omdat het
anders wel eens niet meer dan oplichterij zou kunnen zijn enkel en alleen erop
gericht tot het vullen van de eigen zakken.