Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut Euclides

PROPOSTES DE FEINES D’ESTIU 1r d’ESO - curs 2011-12
Els alumnes que teniu alguna matèria suspesa , us detallem les feines que haureu de presentar el mateix dia de l’examen de recuperació. L’avaluació de totes les matèries es farà de la manera següent: Feines d’estiu Nota de l’examen Actitud durant el curs 20 % 60 % 20 %

 Si heu de descarregar-vos les activitats de la Intranet del centre, entreu a : http://phobos.xtec.cat/a8052992/intranet/ Usuari/a: alum-01 Contrassenya: 2007 A la part esquerra hi ha el menú, cliqueu a Documents i a la pàgina que surt Alumnat (columna del centre), cliqueu a la matèria que necessiteu. Heu de descarregar el document que us pertoqui. MATEMÀTIQUES Trobareu la feina d'estiu de matemàtiques penjada a la intranet del centre. - Grup Flexible 5 – La tutora ja us lliurarà el dossier d’activitats que s’ha de presentar a la Dolors el dia de l’examen de setembre. CATALÀ Els alumnes que han de recuperar al setembre han de fer OBLIGATÒRIAMENT aquestes activitats i per aquest ordre: 1. UN GUIÓ D’ESTUDI tret del llibre de 1r d’ESO. 2. QUADERNS D’ESTIU LA GALERA 1r ESO ISBN: 978-84-412-1930-4 3. Una FITXA DE LITERATURA. A la Intranet trobareu l’explicació de com fer-ho. Grup Flexible 5 – La tutora ja us lliurarà el dossier d’activitats que s’ha de presentar a la Dolors el dia de l’examen de setembre.

CASTELLANO

Si tienes suspendido algún libro de lectura del curso, debes presentar un Resumen en el que haya: Título, Autor, Editorial, Argumento (resumen) y Personajes fundamentales (breve descripción de su personalidad). Debes completar el “Libro de refuerzo de verano La Galera” de 1r ESO, ISBN 978-84-412-1932-8.

• Del Manual del curso (libro en papel) debes resumir los contenidos de la materia y hacer los ejercicios señalados abajo, copiando todos los enunciados. La presentación debe ser limpia y ordenada, en un dosier con portada y grapado.
UNIDAD 1 LA ENTREVISTA (ej. 1 pag. 9); LA CLASIFICACIÓN DE LAS PALABRAS (ej. 1, 2, pag. 13); SIGNOS DE PUNTUACIÓN (ej. 1,2, pag. 15); LOS GENEROS LITERARIOS (ej. 1, pg.17). REPASO: (ej. 1,2,3,4 pag. 18; Verdadero/Falso pag. 19). UNIDAD 2 EL COMIC (ej.1, pag 23);LOS CAMPOS SEMÁNTICOS (EJ. 1,2; pag. 25);EL NOMBRE O SUSTANTIVO (EJ. 1,2; pag. 27); LAS GRAFIAS C/Z (ej.1,2; pag. 29); EL TEATRO (pag.30; ej: 1,2, 4 pag. 32); VERDADERO/FALSO pag. 33) UNIDAD 3 EL TEXTO EXPOSITIVO (ej. 1, pag. 37); SINÓNIMOS (EJ. 1, PAG. 39); EL ADJETIVO (EJ. 1,2; PAG. 41); LAS GRAFÍAS J/G (ej.1; pag. 43); LA POESIA (ej. 44; pag.45); REPASO (ej. 1,2,3,4; pag. 46; VERDADERO O FALSO, pag. 47) UNIDAD 4 LA NOTICIA (ej.1, pag. 51); LOS ANTÓNIMOS (ej. 1, pag. 53); EL VERBO (ej. 1, pag. 55); LA GRAFIA H (ej. 1, pag. 57); EL GÉNERO NARRATIVO (ej. 1, pag. 59); REPASO (ej. 1,2,3,4; pag 60); VERDADERO O FASO (PAG. 61) UNIDAD 5 LA PUBLICIDAD (EJ. 1,2; PAG. 65); MONOSEMIA Y POLISEMIA (ej. 1, pag 67); EL MODO VERBAL, LAS FORMAS PERSONALES ; LA GRAFIA B (ej. 1; pag. 71); REPASO (ej. 1,2,3,4; pag 72); VERDADERO O FALSO (pag. 73) UNIDAD 6 LOS PRONOMBRES (EJ. 1; PAG. 81); LA GRAFÍA V (ej. 1; pag.83); REPASO (EJ.1,2,3,4,5; pag. 85); LA HOMONIMIA (ej. 1, pag. 91); EL ADVERBIO (ej. 1, 2; pag. 93); LA GRAFÍA J (ej. 1, pag. 95); REPASO (ej. 1,2,3,4,5; 96); VERDADERO O FALSO (pag. 97)

CIÈNCIES NATURALS Cal fer el dossier que us lliurarà el tutor/a i presentar-lo el dia de l’examen de recuperació de setembre al professor/a de Ciències Naturals. Aquest treball us ajudarà a aprovar i recuperar la matèria. MÚSICA Cal fer les sis activitats del dossier que et pots descarregar de la Intranet del Centre. SOCIALS La tutora et donarà el dossier que especifica quins temes et cal treballar , i explicita que l'examen de recuperació del mes de setembre consistirà en 5 preguntes de cadascun dels temes, extretes directament del dossier. ENGLISH
1) Fer totes les activitats de les unitats 1 fins a la 8 de la Website de Macmillan

(www.voices.mac-english.com). Tens un nom d’usuari i una contrasenya nous perquè faci les activitats una altra vegada.

Nom d’usuari: Contrasenya
2) Entra al Student’s Book digital per la plataforma

(euclides.pedagogiainteractiva.com). Cal fer totes les planes del Progress Check des de la unitat 1 fins a la 8. Són les pàgines 18, 30, 42, 58, 70, 82, 98 i 110, recorda que són AUTOCORRECTIVES.
3) Prepara tres redaccions, una d’aquestes tres sortirà a l’examen del setembre:

‘An e-mail to a new friend’, ‘My favourite animal’ and ‘My daily routine’
4) Cal que preparis bé l’examen: estudia bé el vocabulari i la gramàtica de cada

tema( 1fins al 8). Repassa bé el Workbook i el dossier del curs.
 Els alumnes que seguiu el nivell BASICS completeu la Website i el Progress Check

del les unitats1, 2, 3, 4 i 5. Si no podeu entrar-hi, en trobareu una mostra a Consergeria per fer-ne copies. Estudia bé el Vocabulari I la Gramàtica dels tres primers temes. Estudia’t la redacción amb la teva presentación. TECNOLOGIA Entra a la Intranet i descarrega’t el dossier d’activitats de Tecnologia del primer curs. Imprimeix el dossier recupestiu1tecno2012.pdf i entrega’l el dia de l’examen, que es realitzarà en els primers dies de setembre del curs 2012, amb tots els exercicis fets. EDUCACIÓ FISICA Hi ha dues possibilitats per fer durant l’estiu: OPCIÓ A: Apuntar-se a un casal esportiu durant el mes de juliol o el mes d’agost. Al setembre, el dia de l’examen presentar el justificant de l’entitat organitzadora amb el segell i la signatura del responsable, amb les dates i les activitats realitzades per l’alumne/a. OPCIÓ B: Preparar-se els continguts principals practicats en cadascun dels trimestres durant el curs. Presentar un power point que heu de fer arribar a l’adreça: efisicaeuclides@gmail.com on apareguin cadascun dels continguts següents: 1. Bàdminton 2. Futbol sala 3. Atletisme 4. Handbol 5. Hoquei 6. Acrosport

Bàdminton: Digues els diferents cops que es poden realitzar en la pràctica del bàdminton. Futbol sala: La superioritat numèrica en el futbol sala. Atletisme: Explica els relleus en les curses d’atletisme, quants components intervenen, quines distàncies fan... Handbol: Dibuixa el terreny de joc d’handbol i col·loca els jugadors amb les respectives funcions al camp. Hoquei: Anomena 4 infraccions que no es poden cometre en el joc de l’hoquei. Acrosport: Dibuixa per ordre d’execució 10 figures d’acrosport i les seves transicions i quina música marcaria el ritme. Pots gravar-te fent el muntatge. A cada diapositiva del power point, hauries de posar-hi una fotografia. VIGILA L’ORTOGRAFIA!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful