FEINES D’ESTIU DE L’ASSIGNATURA DE MÚSICA 1r D’ESO

Totes les feines s’han de presentar escrites a mà. No s’acceptarà cap treball fet amb l’ordinador o que estigui fotocopiat. BON ESTIU

REPERTORI DE CANÇONS
EL ROGLE DO’ DO’ DO’ DO’ DO’ RE’ DO’ SIb DO’ RE’ DO’ LA DO’ SIb LA SOL RE’ DO’ SIb DO’ DO’ DO’ DO’ DO’ DO’ RE’ DO’ SIb DO’ RE’ DO’ LA DO’ SIb LA SOL RE’ DO SIb LA SIb LA SOL LA SIb SOL LA DO’ SIb LA SOL RE’ DO’ SIb DO’ SIb LA SOL LA SIb SOL LA DO’ SIb LA SOL RE’ DO’ SIb LA LA XAMPANYA RE FA LA FA RE LA LA SOL SOL FA FA MI MI RE FA LA FA RE RE’ DO#’ RE’ SIb LA LA DO FA FA FA FA FA SOL LA SIb LA SOL FA MI RE DO DO FA FA FA FA RE’ DO’ DO’ RE’ DO’ SOL LA FA

EL CERCLE CIRCASSIÀ RE SOL FA MI RE FA LA DO’ SIb SOL MI RE DO MI’ RE’ SIb LA SOL RE SOL FA MI RE FA LA DO’ SIb LA SOL FA MI RE M I FA SOL MI DO RE RE MI FA SOL LA DO’ LA SOL LA SIb LA SOL FA MI FA LA DO’ SIb LA SOL FA MI RE RE PUNTA I TALÓ FA MI RE FA MI MI FA MI RE FA MI FA MI RE FA MI MI FA MI RE DO RE MI DO RE’ DO’ SIb RE’ DO’ DO’ SIb LA SOL SIb LA RE’ DO’ SIb RE’ DO’ DO’ Sib LA SOL SIb LA MI FA SOL SIb LA DO’ MI FA SOL SIb LA MI FA SOL SIb LA DO’ MI FA SOL MI FA

TEMA PRINCIPAL DEL SEPTIMINO L. V. BEETHOVEN SOL FA# FA# FA# SOL SOL SOL SI RE’ MI’ RE’ DO’ SI SOL SOL FA# FA# FA# SOL SOL SOL SI RE’ DO#’ DO LA SOL SI SI SI DO’ DO’ DO’ DO’ SI SI SI SI LA SOL# LA RE#’ MI’ SOL FA# SOL FA# FA# FA# SOL SOL SOL SI RE’ MI’ RE’ DO’ SI SOL SOL FA# FA# FA# SOL SOL SOL SI RE’ RE’ DO#’ RE DO#’ RE’ DO SI LA SOL

DE TERRES LLUNYANES R. SCHUMANN SI_ SOL FA# MI RE SI_ SOL FA# MI RE SI_ SOL MI RE DO LA_ RE SI SI DO’ LA SI SOL LA FA# SOL MI FA# SOL LA SI DO’ RE SOL FA# MI RE SI_ SOL FA# MI RE SI_ SOL MI RE DO LA_ RE SI

ELS PUTXINEL:LIS SOL MI DO MI MI RE MI FA SOL MI DO SOL MI DO MI MI RE MI FA SOL DO

MINUETTO L. BOCCHERINI LA SOL# LA SI LA LA_ DO# MI MI RE RE RE’ DO#’ RE’ MI’ RE’ MI SI RE’ RE’ DO#’ DO#’ LA FA# MI RE# RE# RE# LA FA# MI RE# RE# RE# LA FA# SOL# MI DO# LA FA# MI MI DO’ MI SI MI MI MI LA MI SOL# MI MI MI DO’ MI SI MI MI MI LA MI SOL# MI MI MI LA SOL# LA SI LA LA_ DO# MI MI RE RE RE’ DO#’ RE’ MI’ RE’ MI SI RE’ RE’ DO#’ DO#’ RE’ SI LA SOL# SOL# SOL# RE’ SI LA SOL# SOL# SOL# RE’ SI DO#’ LA FA# RE’ SI LA LA EL TREN DO MI RE MI DO MI RE MI DO RE MI FA SOL DO MI RE MI DO MI RE MI DO RE MI RE DO SOL SOL DO RE MI SOL SOL MI RE DO SOL SOL DO RE MI MI RE RE MI DO

HIMNE DE L’ALEGRIA L. V. BEETHOVEN MI FA SOL SOL FA MI RE DO DO RE MI MI RE MI FA SOL SOL FA MIRE DO DO RE MI RE DO RE MI DO RE MI FA MI DO RE MI FA MI RE DO RE SOL MI FA SOL SOL FA MI RE DO DO RE MI RE DO EL GEGANT DEL PI MI FA SOL MI DO FA MI RE RE DO RE MI DO MI FA SOL MI DO FA MI RE RE DO RE DO QUAN SERÉ GRAN SOL MI MI FA RE RE DO RE MI FA SOL SOL SOL SOL MI MI FA RE RE DO MI SOL SOL MI RE RE RE RE RE MI FA MI MI MI MI MI FA SOL SOL MI MI FA RE RE DO MI SOL SOL MI

CANÇONS DE PIANO

5 4 3 2 1

1 2 3 4

5

5 4 3 2 1

1 2 3 4

5

5 4 3 2 1

1 2 3 4

5

5 4 3 2 1

1 2 3 4

5

5 4 3 2 1

1 2 3 4

5

1- Passar a notació musical les següents cançons sense representar gràficament els ritmes. 2- Assajar les coreografies de les següents danses: EL ROGLE, LA XAMPANYA i EL CERCLE CIRCASSIÀ. 3- Assajar al teclat o sobre una taula (tal i com fem a l’aula de música) les següents cançons (ELS PUTXINEL.IS, EL GEGANT DEL PI, QUAN SERÉ GRAN I L’HIMNE DE L’ALEGRIA) amb la mà dreta i després amb la mà esquerra. 4- Buscar una fotografia i informació (any de naixement i mort, lloc de naixement i mort i quatre obres importants) dels següents compositors (L. V. BEETHOVEN, L. BOCCHERINI I R. SHUMANN). 5- Fer un videoclip tu sol o amb la teva família, diferent del que vas presentar durant el curs. 6- Cantar les notes de totes les cançons anteriors tot memoritzant 5 a lliure elecció.

Aquestes feines d’estiu s’hauran de presentar el dia que vingueu a fer l’examen de música i tenen un valor del 20% de la nota global de la recuperació de l’assignatura