TREBALL D’ESTIU LL.CATALANA 1r.

D’ ESO (GF5) El treball es presentarà en una llibreta (pot ser la que hem fet servir aquest curs, o una de nova) o en folis Dina4 fets a l’ ordinador. Caldrà escriure l’ enunciat dels exercicis en un color (blau/negre/). Si es fa a l’ordinador s’ haurà de distingir l’ anunciat de la resposta, sigui en negreta o en lletres diferents. La presentació és important. Tot aquest treball ha estat explicat i practicat a classe. Exercicis a realitzar: Tema 1.- Pàg. 13: ex.1 i 2. Pag.15: ex.1. Tema 2.- Pàg. 21: ex.1 i 2 (Trien un, només n’has de fer un). Pag. 25: ex.1. Pag. 27 : ex. 1 i 2. Tema 3.- Pàg. 35: ex.1,2 i 3. Pag.39: ex.1. Tema 4.- Pàg. 51: ex 1. Tema 5.- Pàg. 57: ex.1. Tema 8.- Pag. 97: ex.1, 2 i 3. Sala de lectura: Llegiu i feu el resum de les lectures de la pàg. 104, 106, 108, 110, 112 i 116. Llegiu i copieu els poemes del Bestiari i apreneu-ne un (el que vulgueu) de memòria.