You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 1 i 8 VII 2012

3100–18 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 w okresie wakacyjnym czynne: Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 od poniedziałku do piątku Sala Parafialna (586) 977– 7379 10:00am - 2:00pm www.ParafiaSterlingHts.org w soboty sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

Biuro Parafialne

10:00am - 12:00pm

Duszpasterstwo Prowadzą Księża Chrystusowcy: ks. Sławomir Murawka - proboszcz, ks. Józef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisław Drzał - rezydent

XIII Niedziela w ciągu roku
Twoja wiara cię ocaliła
Powiedzenie "wiara czyni cuda" nie jest bezpodstawne, bo rzeczywiście to wiara, głębokie przekonanie o Wszechmocy Bożej dokonuje cudów w naszym codziennym życiu. Można by jednak zapytać, dlaczego więc nie zawsze Pan Bóg dokonuje tych cudów dla nas? Dlaczego pozwala czasami, że droga nam osoba mimo naszej wiary umiera, że mimo naszej wiary dzieje się coś strasznego i przeciwnego -wydawać by się mogło- najgłębszej naturze Boga? No właśnie ... dlaczego? Czy nie jest tak właśnie dlatego, że nasza wiara jest mała i słaba? "Gdyby wiara wasza była jak ziarno gorczycy ..." A może nie umiemy lub nie chcemy poznać i przyjąć woli Bożej? Albo to co dla nas wydaje się dobre na siłę chcemy "wmówić samemu Bogu"? Roz-poznanie i przyjęcie woli Bożej, szczególnie wtedy gdy jest ona dla nas trudna i niezrozumiała wydaje się warunkiem koniecznym i niejako uniesprze-czniającym naszą wiarę. Nie ma mowy o prawdziwej i głębokiej wierze tam, gdzie nie ma najpierw uznania i przyjęcia woli Bożej, uznania, że to ostatecznie wola Boża ma się spełnić a nie moja, tak jak modlę się w codziennej modlitwie "Ojcze nasz ... bądź wola Twoja".
ks. Kazimierz Kubat SDS

XIV Niedziela w ciągu roku
Jezus dziwił się ich niedowiarstwu...
"Posyłam cię do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili (...) To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, (...) A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną są bowiem ludem opornym ... " Te słowa z pierwszego czytania wydają się spełniać w osobie Jezusa, który w swoim rodzinnym mieście został zlekceważony i prawie wyszydzony, tak bardzo, że sam się dziwił niedowiarstwu swoich ziomków. Czy nie jest jednak i tak, że i dzisiaj jest On lekceważony i odrzucany w sposób bezczelny i arogancki, przez wielu ludzi? Czy nie jest i tak, że serce współczesnego człowieka zatwardziało w samouwielbieniu i samozadowoleniu? Człowiek tak bardzo uwierzył w siebie, tak bardzo zaufał swoim możliwościom i swojemu rozumowi, że Bóg jest mu już niepotrzebny, że Jezus mu przeszkadza, że przypominanie prawdziwej ludzkiej kondycji staje się nieznośne i wprost denerwujące. Człowiek współczesny tak bardzo zapatrzył się w siebie i swoje możliwości, że odważa się poprawiać samego Stwórcę i zarzucać Mu błędy. (...) Czyż nie trzeba nam wrócić do prawdziwego spojrzenia na naszą ludzką kondycję, na nasze ludzkie słabości i uznać, że to Jezus Chrystus jest ostatecznym wzorcem człowieka i Zbawicielem? Czyż nie trzeba nam czasami po prostu uznać naszej małości i ułomności, naszej grzeszności, aby doświadczyć niezwykłego działania samego Boga?
ks. Kazimierz Kubat SDS

2

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights
WTOREK - 10 LIPCA 9:00 Za parafian SOBOTA - 30 CZERWCA ŚRODA - 11 LIPCA 9:00 + Józef, Rozalia, Bronisław, Katarzyna i Roman Chryczyk CZWARTEK - 12 LIPCA 9:00 + Bronisław Kulpa PIĄTEK - 13 LIPCA 7:00 + Maria Nasiadki 7:00 + Ryszard Kraszewski SOBOTA - 14 LIPCA 9:00 + Antoni Kuzia 4:00 + Stanisława Midura 5:30 + Karolina Syjud - żona z dziećmi - córka z rodziną - Maria Kulpa - Dana Redziniak - siostra - Elizabeth Macko

9:00 + Irena i Władysław Warda - od Zalewskich i Czartoryskiej 4:00 +Sebastian Kulesza i za dusze w czyśćcu - rodzice i siostra 5:30 + Henryk Gałeczka w 1 r. śm. i zm. z rodz. Gałeczka - rodz. XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 1 LIPCA 8:00 + Kazimierz, Zbigniew, Janina, Stanisława 9:30 Dzięk. za otrzymane łaski 11:15 + Maria Farbaniec, Władysław i Michał 1:00 W int. członków Koła Żywego Różańca 1:00 O Boże bł. dla Elizabeth Petri z ok. urodzin - Friends 1:00 Za Irenę w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Janusz Koziatek w 5 rocz. śmierci - żona i dzieci 1:00 + Teresa Robak w 1 rocz. śmierci - brat z siostrą 1:00 + Michalina Kon - Maria Melen 1:00 + Ryszard Kabicki, Halina Bogdan, Bolesław Spyt 1:00 + Kazimierz Choma w 30 dni po śmierci - żona z rodziną 1:00 + Maria Nasiadka - Dana Rędziniak 1:00 + Stanisława Orkwiszewska w 3 rocz. śm., oraz zm. z rodz. Jedynak, Lalewicz i Czerwiński 7:00 + Chester Ulman w 2 rocz. śmierci - rodzina PONIEDZIAŁEK - 2 LIPCA 9:00 + Wiesław Bulcewicz i Anna Wolska-Jacobs WTOREK - 3 LIPCA 9:00 Dzięk. i za dusze w czyśćcu i z rodz. Gos i Zawadzkich ŚRODA - 4 LIPCA 9:00 Za parafian CZWARTEK - 5 LIPCA 9:00 + Leonard Plaza PIERWSZY PIĄTEK - 6 LIPCA 7:00 O Boże błog. w 7 rocz. ślubu Małgorzaty i Marcina 7:00 O Boże błog. dla członków wspólnoty „Razem” 7:00 +Józefa i Wincenty Grochowscy, Janina i Michał Chlebińscy 7:00 + Aleksandra i Stanisław Ogniewscy - córka 7:00 + Feliksa Bielawska PIERWSZA SOBOTA – 7 LIPCA 9:00 + Halina Koczuk i Franciszek Gac 4:00 + Józef Łojko 5:30 + Stanisław Szydłowski i Robert Chagnon - żona i dzieci - żona

XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 15 LIPCA 8:00 O Boże błog. dla ks. Antoniego Brooksa 9:30 + Sławomir Chrobak - mama 11:15 + Zofia i Stanisław Sałata 1:00 + Cecylia Wawrzyniak - mąż i córka 1:00 + z rodziny Siękowskich i Tęczy 1:00 + Michalina Kon - Barbara Rydzewska 1:00 + Maria Nasiadka - Dana Redziniak 1:00 + Irena i Kazimierz Ostaszewscy zmarli w Polsce - córka z rodziną 7:00 + Benedykt Parciak - siostra       Sobota/ Niedziela - 7/8 lipca 4:00 - Olga Ośko 5:30 - Maria Grot 8:00 - Celina Pultanis, Celina Basta 9:30 - Stanisław Dobrzyński, Teresa Płachyńska, Dorota Gutowska 11:15 - Alicja Karlic, Krystyna Szymczakowska 1:00 - Krzysztof Grzesiak, Mariola Vanderest, Renata Lisiak 7:00 - Marek Marciniak       Sobota/ Niedziela - 14/15 lipca 4:00 - Celina Pultanis 5:30 - Jola Szewczuk 8:00 - Iwona i Jakub Jędrzejczak 9:30 - Lucyna Malarz, Eugenia Czaja, Anna Marchel 11:15 - Stasia i Józef Ledzińscy, Zofia Duniec-Dmuchowska 1:00 - Józef Sroka, Józefa Hołowińska, Józef Chmielowski 7:00 - Maria Mikho Sobota/ Niedziela—7/8 lipca 4:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii 5:30 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii 8:00 - E. Filip, Z. Sznitka 9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, A. Nytko, Z. Ziarnowski 11:15 - J. Sokołowski, Z. Wolan, K. Zadrożny, M. Bieciuk 1:00 - J. Berent, T. Byra, J. Put, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiński Sobota/ Niedziela— 14/15 lipca 4:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii 5:30 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii 8:00 - J. Chryczyk, J. Wolski 9:30 - S. Dutka, A. Nytko, Z. Skorupa, Z. Ziarnowski 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, J. Wolkowicz 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

LEKTORZY

KOLEKTORZY

XIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 8 LIPCA 8:00 + Stefan Gust - siostra 9:30 + Wacław Urbaniuk - rodzina 11:15 + Bronisława i Tomasz Żak - dzieci 1:00 O zdrowie dla rodziny Maleszyk 1:00 Za Irenę w intecji Bogu wiadomej 1:00 + Krzysztof Peda - tata 1:00 + Marianna Cepińska 1:00 + Anna i Władysław Szaflarscy 1:00 + Stanisław Bieńkowski - żona i dzieci 1:00 + Michalina Kon - Krystyna i Stanisław Rogalski 7:00 + Maria i Adolf Motyl - córki z rodziną PONIEDZIAŁEK - 9 LIPCA 9:00 + Czesław Bilek - żona

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej, Sterling Heights

3

I PIĄTEK ORAZ I SOBOTA Wystawienie Najświętszego Sakramentu podczas wakacji w pierwszy piątek miesiąca od godz. 5:00 pm- 7:00 pm • Litania do Najśw. Serca Pana Jezusa 6:40pm • Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm W sobotę 7 lipca zapraszamy na godzinki o godz. 8:30am, a po Mszy świętej na modlitwę różańcową. OGŁOSZENIE EMIGRACYJNE Po ostatnim spotkaniu w sprawie przyjęcia amerykańskiego obywatelstwa, które miało miejsce w naszej parafii w dniu 10 czerwca, informujemy, że istnieje możliwość zorganizowania kursu przygotowawczego (wyłącznie w j. angielskim) do egzaminu na obywatelstwo amerykańskie. Kurs odbędzie się tylko wówcza s, kied y zbierze s ię co n ajmniej pięcioro uczestników. Zgłoszenia pod numerem telefonu: 248 396-1370. Dla osób, które były obecne na wyżej wymie -nionym spotkaniu, a które przygotowywują się do zdawania egzaminu w języku polskim udostępniamy materiały po polsku, do odebrania w sklepiku parafialnym po wcześniejszym zgłoszeniu: 248 396-1370 15 czerwca, 2012 Biały Dom ogłosił nowe prawo w sprawie tzw. DREAMers. Jest to prawo, które ma zapobiec deportowaniu młodych ludzi, którzy ukończyli edukację w USA i jednocześnie pozwolić na legalizację ich pobytu. Na legalizację pobytu mogą liczyć osoby, które: mają między 15 a 30 lat; do USA przybyły zanim ukończyły 16 lat; mieszkają w USA przez co najmniej 5 lat, które kończą się nie później niż 15 czerwca 2012 roku; mieszkają w USA nieprzerwanie przez cały wyżej wymagany czas; nie popełniły żadnego poważnego przestępstwa, ani szeregu drobnych; są w tej chwili uczniami high school, graduated schools, mają tzw. GED albo zaciągneły się do wojska.

PIESZA PIELGRZYMKA Rozpoczynamy zapisy w biurze parafialnym na pieszą pielgrzymkę w dniach 25 i 26 sierpnia. Wyruszymy z Orchard Lake z noclegiem w kościele Sacred Heart w Auburn Hills. PIKNIK GÓRALSKI Grupa Górali Morskie Oko organizuje Góralski Piknin 8 lipca o godz. 1:00 po południu w Wanda Park, na który serdecznie zapraszają. KAWIARENKA W czasie wakacji grupy z naszej parafii przygotowują kawiarenkę. Dochód z wakacyjnej kawiarenki zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora. Serdecznie dziękujemy rodzicom Zespołu Hosanna z opierkunką p. Marzeną Szewczuk za przygotowanie kawiarenki 17 czerwca. Dochód wyniósł $671.00. Składamy podziękowania dla naszego Chóru Parafialnego z opiekunką p. Justyną Pal za przygotowanie kawiarenki 24 czerwca, z której dochód wyniósł $596.00. Dziękujemy również Zespołowi Dunajec za zbiórkę pieniężną. Na zakup defibrylatora przeznaczyli $300.00. Bóg zapłać. KOLEKTA DIECEZJALNA Ofiary na CSA można składać w kopertach, które wyłożone są z tyłu kościoła. Ośmielamy się prosić każdą rodzinę o złożenie $50 na ten cel. Do tej pory zebrano $21,287.00 co stanowi 41% należnej sumy. Bóg zapłać! Prosimy również, aby każda rodzina wypełniła formularz uaktualnienia swoich danych. W ten sposób zweryfikujemy dokładną listę parafian. Formularze są w holu kościoła. CATHOLIC SERVICES APPEAL Our annual Catholic Services Appeal is in full swing — have you pledged your gift yet? This year’s CSA theme is Sharing Christ in and through the Church. The CSA makes possible a wealth of ministries, programs, and services that touch the lives of thousands of Catholics throughout the six counties of the Archdiocese of Detroit each day, such as the Mass for Shut-Ins, marriage enrichment, youth ministry, faith formation, and priestly vocations. By making a pledge to the CSA, you can spread your gift over several months. Please prayerfully consider the most generous gift possible to support the 2012 CSA. For information about CSAfunded ministries, programs, and services, please go to www.AOD.org.
Ofiary niedzielne z 17 czerwca: Ofiary z kopert: $5,458.00 Ofiary bez kopert: $1,203.00 CSA: $2,050.00 Peter’s Pence: $1,285.00 Ofiary niedzielne z 24 czerwca: Ofiary z kopert: $5,660.00 Ofiary bez kopert: $980.00 Donacja na remont kościoła: $50.00 CSA: $1,701.00 Peter’s Pence: $90.00 Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary.

W tym tygodniu patronują nam:
we wtorek, 3 lipca – św. Tomasz Apostoł. W Wieczerniku złożył wyznanie wiary „Pan mój i Bóg mój”. Apostołował w Indiach. Tradycja mówi, że zginął około 52 roku na górze, która obecnie znajduje się na przedmieściach miasta Madras; w piątek, 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska, która swoim życiem potwierdziła, że cały Kościół ze swej natury jest misyjny. Wszystkie siły poświęciła misyjnym dziełom afrykańskim. Prośmy przez nią o taki sam zapał dla nas w przekazywaniu wiary choćby najbliższym. w środę 11 lipca – św. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy, patron pokoju, pracy i ludzi konających. Żył na przełomie V i VI wieku, wiele lat spędził w założonym przez siebie klasztorze na Monte Cassino; w czwartek, 12 lipca – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, który porzucił godność kapelana cesarza, by podążyć śladami świętego Wojciecha. Żył na przełomie X i XI wieku. Ewangelizował Słowian i Prusów; w piątek, 13 lipca – św. Andrzej Świerad i Benedykt. Żyjący w XI wieku pustelnicy prowadzili niezwykle surowe życie, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego.

Pomocą służą Siostry Misjonarki Chrystusa Króla: s. Małgorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sióstr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Księży Chrystusowców Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Józefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodnicząca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastępca: Krzysztof Wszędybył Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jędrzejczak, Łukasz Maciąg, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Słomińska Rada Finansowa: Przewodniczący: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastępca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogórek, Tadeusz Rusin, Władysław Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Józef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Józef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Józef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretańskie Małgorzata Purzycka - (248) 566– 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Róże Różańcowe - ks. Józef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elżbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koło Seniorów „Złota Róża” Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Alicja Malik Koordynator do spraw Katechezy s. Małgorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Małgosia Purzycka - (248) 566– 3468 Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoła Języka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344

Niedzielne Msze święte sobota - 4:00 po południu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziałem dzieci), 1:00 7:00 (z udziałem młodzieży) Codzienne Msze święte od 21 maja do 14 września od poniedziałku do czwartku oraz w soboty - o godz. 9:00 AM; w piątki o godz. 7:00 PM Adoracja Najświętszego Sakramentu od 21 maja do 14 września: w piątki od 6:00- 7:00 PM Pierwsze Piątki miesiąca od 5:00 PM do 7:00 PM od września do maja: w środy i piątki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Piątki miesiąca od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty o godz. 8:45 AM Sakramenty: Pojednania - codziennie pół godziny przed Mszą św. Chrztu - trzecia niedziela miesiąca po Mszy św. o godz. 1:00 PM Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00 PM w kaplicy św. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujących młodzież w klasie ósmej Małżeństwa - należy zgłosić 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu Chorych - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach nagłych o każdej porze

Grupy i Zespoły działające w parafii
Zespół Dziecięcy „Hosanna” (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr Osoby prowadzące - Marzena Szewczuk, Paweł Laskowski Zespół Młodzieżowy „Laudamus Te” - Justyna Pal Chór Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawła II) Zespół Taneczny „Dunajec” (13 - 18 lat) Grupa I środa - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawła II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sławomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Słomiński Kontakt i informacje - Iwona Jędrzejczak (586) 739-1561 Café Prowincja
W czasie wakacji Cafe Prowincja będzie nieczynna (aż do września). Życzymy udanego odpoczynku. O imprezach będziemy informować oddzielnie. Oczywiście "Cafe Prowincję" można wynajmować w trakcie wakacji, o ile bedzie wolne.