You are on page 1of 4

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ 1 i 8 VII 2012

310018 Mile Rd. Sterling Heights, MI 48314 w okresie wakacyjnym czynne: Tel.: (586) 977-7267 * Fax.: (586) 977-2074 od poniedziaku do pitku Sala Parafialna (586) 977 7379 10:00am - 2:00pm www.ParafiaSterlingHts.org w soboty sekretariat@ ParafiaSterlingHts.org

Biuro Parafialne

10:00am - 12:00pm

Duszpasterstwo Prowadz Ksia Chrystusowcy: ks. Sawomir Murawka - proboszcz, ks. Jzef Siedlarz - wikariusz, ks. Stanisaw Drza - rezydent

XIII Niedziela w cigu roku


Twoja wiara ci ocalia
Powiedzenie "wiara czyni cuda" nie jest bezpodstawne, bo rzeczywicie to wiara, gbokie przekonanie o Wszechmocy Boej dokonuje cudw w naszym codziennym yciu. Mona by jednak zapyta, dlaczego wic nie zawsze Pan Bg dokonuje tych cudw dla nas? Dlaczego pozwala czasami, e droga nam osoba mimo naszej wiary umiera, e mimo naszej wiary dzieje si co strasznego i przeciwnego -wydawa by si mogo- najgbszej naturze Boga? No wanie ... dlaczego? Czy nie jest tak wanie dlatego, e nasza wiara jest maa i saba? "Gdyby wiara wasza bya jak ziarno gorczycy ..." A moe nie umiemy lub nie chcemy pozna i przyj woli Boej? Albo to co dla nas wydaje si dobre na si chcemy "wmwi samemu Bogu"? Roz-poznanie i przyjcie woli Boej, szczeglnie wtedy gdy jest ona dla nas trudna i niezrozumiaa wydaje si warunkiem koniecznym i niejako uniesprze-czniajcym nasz wiar. Nie ma mowy o prawdziwej i gbokiej wierze tam, gdzie nie ma najpierw uznania i przyjcia woli Boej, uznania, e to ostatecznie wola Boa ma si speni a nie moja, tak jak modl si w codziennej modlitwie "Ojcze nasz ... bd wola Twoja".
ks. Kazimierz Kubat SDS

XIV Niedziela w cigu roku


Jezus dziwi si ich niedowiarstwu...
"Posyam ci do ludu buntownikw, ktrzy Mi si sprzeciwili (...) To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziaych sercach; posyam ci do nich, (...) A oni czy bd sucha, czy te zaprzestan s bowiem ludem opornym ... " Te sowa z pierwszego czytania wydaj si spenia w osobie Jezusa, ktry w swoim rodzinnym miecie zosta zlekcewaony i prawie wyszydzony, tak bardzo, e sam si dziwi niedowiarstwu swoich ziomkw. Czy nie jest jednak i tak, e i dzisiaj jest On lekcewaony i odrzucany w sposb bezczelny i arogancki, przez wielu ludzi? Czy nie jest i tak, e serce wspczesnego czowieka zatwardziao w samouwielbieniu i samozadowoleniu? Czowiek tak bardzo uwierzy w siebie, tak bardzo zaufa swoim moliwociom i swojemu rozumowi, e Bg jest mu ju niepotrzebny, e Jezus mu przeszkadza, e przypominanie prawdziwej ludzkiej kondycji staje si nieznone i wprost denerwujce. Czowiek wspczesny tak bardzo zapatrzy si w siebie i swoje moliwoci, e odwaa si poprawia samego Stwrc i zarzuca Mu bdy. (...) Czy nie trzeba nam wrci do prawdziwego spojrzenia na nasz ludzk kondycj, na nasze ludzkie saboci i uzna, e to Jezus Chrystus jest ostatecznym wzorcem czowieka i Zbawicielem? Czy nie trzeba nam czasami po prostu uzna naszej maoci i uomnoci, naszej grzesznoci, aby dowiadczy niezwykego dziaania samego Boga?
ks. Kazimierz Kubat SDS

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights


WTOREK - 10 LIPCA 9:00 Za parafian SOBOTA - 30 CZERWCA RODA - 11 LIPCA 9:00 + Jzef, Rozalia, Bronisaw, Katarzyna i Roman Chryczyk CZWARTEK - 12 LIPCA 9:00 + Bronisaw Kulpa PITEK - 13 LIPCA 7:00 + Maria Nasiadki 7:00 + Ryszard Kraszewski SOBOTA - 14 LIPCA 9:00 + Antoni Kuzia 4:00 + Stanisawa Midura 5:30 + Karolina Syjud - ona z dziemi - crka z rodzin - Maria Kulpa - Dana Redziniak - siostra - Elizabeth Macko

9:00 + Irena i Wadysaw Warda - od Zalewskich i Czartoryskiej 4:00 +Sebastian Kulesza i za dusze w czycu - rodzice i siostra 5:30 + Henryk Gaeczka w 1 r. m. i zm. z rodz. Gaeczka - rodz. XIII NIEDZIELA W CIGU ROKU - 1 LIPCA 8:00 + Kazimierz, Zbigniew, Janina, Stanisawa 9:30 Dzik. za otrzymane aski 11:15 + Maria Farbaniec, Wadysaw i Micha 1:00 W int. czonkw Koa ywego Raca 1:00 O Boe b. dla Elizabeth Petri z ok. urodzin - Friends 1:00 Za Iren w intencji Bogu wiadomej 1:00 + Janusz Koziatek w 5 rocz. mierci - ona i dzieci 1:00 + Teresa Robak w 1 rocz. mierci - brat z siostr 1:00 + Michalina Kon - Maria Melen 1:00 + Ryszard Kabicki, Halina Bogdan, Bolesaw Spyt 1:00 + Kazimierz Choma w 30 dni po mierci - ona z rodzin 1:00 + Maria Nasiadka - Dana Rdziniak 1:00 + Stanisawa Orkwiszewska w 3 rocz. m., oraz zm. z rodz. Jedynak, Lalewicz i Czerwiski 7:00 + Chester Ulman w 2 rocz. mierci - rodzina PONIEDZIAEK - 2 LIPCA 9:00 + Wiesaw Bulcewicz i Anna Wolska-Jacobs WTOREK - 3 LIPCA 9:00 Dzik. i za dusze w czycu i z rodz. Gos i Zawadzkich RODA - 4 LIPCA 9:00 Za parafian CZWARTEK - 5 LIPCA 9:00 + Leonard Plaza PIERWSZY PITEK - 6 LIPCA 7:00 O Boe bog. w 7 rocz. lubu Magorzaty i Marcina 7:00 O Boe bog. dla czonkw wsplnoty Razem 7:00 +Jzefa i Wincenty Grochowscy, Janina i Micha Chlebiscy 7:00 + Aleksandra i Stanisaw Ogniewscy - crka 7:00 + Feliksa Bielawska PIERWSZA SOBOTA 7 LIPCA 9:00 + Halina Koczuk i Franciszek Gac 4:00 + Jzef ojko 5:30 + Stanisaw Szydowski i Robert Chagnon - ona i dzieci - ona

XV NIEDZIELA W CIGU ROKU - 15 LIPCA 8:00 O Boe bog. dla ks. Antoniego Brooksa 9:30 + Sawomir Chrobak - mama 11:15 + Zofia i Stanisaw Saata 1:00 + Cecylia Wawrzyniak - m i crka 1:00 + z rodziny Sikowskich i Tczy 1:00 + Michalina Kon - Barbara Rydzewska 1:00 + Maria Nasiadka - Dana Redziniak 1:00 + Irena i Kazimierz Ostaszewscy zmarli w Polsce - crka z rodzin 7:00 + Benedykt Parciak - siostra Sobota/ Niedziela - 7/8 lipca 4:00 - Olga Oko 5:30 - Maria Grot 8:00 - Celina Pultanis, Celina Basta 9:30 - Stanisaw Dobrzyski, Teresa Pachyska, Dorota Gutowska 11:15 - Alicja Karlic, Krystyna Szymczakowska 1:00 - Krzysztof Grzesiak, Mariola Vanderest, Renata Lisiak 7:00 - Marek Marciniak Sobota/ Niedziela - 14/15 lipca 4:00 - Celina Pultanis 5:30 - Jola Szewczuk 8:00 - Iwona i Jakub Jdrzejczak 9:30 - Lucyna Malarz, Eugenia Czaja, Anna Marchel 11:15 - Stasia i Jzef Ledziscy, Zofia Duniec-Dmuchowska 1:00 - Jzef Sroka, Jzefa Hoowiska, Jzef Chmielowski 7:00 - Maria Mikho Sobota/ Niedziela7/8 lipca 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - E. Filip, Z. Sznitka 9:30 - S. Dutka, S. Kwiek, A. Nytko, Z. Ziarnowski 11:15 - J. Sokoowski, Z. Wolan, K. Zadrony, M. Bieciuk 1:00 - J. Berent, T. Byra, J. Put, J. Wolkowicz 7:00 - J. Chagnon, A. Jasiski Sobota/ Niedziela 14/15 lipca 4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii 8:00 - J. Chryczyk, J. Wolski 9:30 - S. Dutka, A. Nytko, Z. Skorupa, Z. Ziarnowski 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny 1:00 - J. Berent, T. Byra, A. Ciesielski, J. Wolkowicz 7:00 - K. Modzelewski, L. Parciak

LEKTORZY

KOLEKTORZY

XIV NIEDZIELA W CIGU ROKU - 8 LIPCA 8:00 + Stefan Gust - siostra 9:30 + Wacaw Urbaniuk - rodzina 11:15 + Bronisawa i Tomasz ak - dzieci 1:00 O zdrowie dla rodziny Maleszyk 1:00 Za Iren w intecji Bogu wiadomej 1:00 + Krzysztof Peda - tata 1:00 + Marianna Cepiska 1:00 + Anna i Wadysaw Szaflarscy 1:00 + Stanisaw Biekowski - ona i dzieci 1:00 + Michalina Kon - Krystyna i Stanisaw Rogalski 7:00 + Maria i Adolf Motyl - crki z rodzin PONIEDZIAEK - 9 LIPCA 9:00 + Czesaw Bilek - ona

Parafia Matki Boej Czstochowskiej, Sterling Heights

I PITEK ORAZ I SOBOTA Wystawienie Najwitszego Sakramentu podczas wakacji w pierwszy pitek miesica od godz. 5:00 pm- 7:00 pm Litania do Najw. Serca Pana Jezusa 6:40pm Okazja do spowiedzi od godz. 6:00 pm W sobot 7 lipca zapraszamy na godzinki o godz. 8:30am, a po Mszy witej na modlitw racow. OGOSZENIE EMIGRACYJNE Po ostatnim spotkaniu w sprawie przyjcia amerykaskiego obywatelstwa, ktre miao miejsce w naszej parafii w dniu 10 czerwca, informujemy, e istnieje moliwo zorganizowania kursu przygotowawczego (wycznie w j. angielskim) do egzaminu na obywatelstwo amerykaskie. Kurs odbdzie si tylko wwcza s, kied y zbierze s i co n ajmniej picioro uczestnikw. Zgoszenia pod numerem telefonu: 248 396-1370. Dla osb, ktre byy obecne na wyej wymie -nionym spotkaniu, a ktre przygotowywuj si do zdawania egzaminu w jzyku polskim udostpniamy materiay po polsku, do odebrania w sklepiku parafialnym po wczeniejszym zgoszeniu: 248 396-1370 15 czerwca, 2012 Biay Dom ogosi nowe prawo w sprawie tzw. DREAMers. Jest to prawo, ktre ma zapobiec deportowaniu modych ludzi, ktrzy ukoczyli edukacj w USA i jednoczenie pozwoli na legalizacj ich pobytu. Na legalizacj pobytu mog liczy osoby, ktre: maj midzy 15 a 30 lat; do USA przybyy zanim ukoczyy 16 lat; mieszkaj w USA przez co najmniej 5 lat, ktre kocz si nie pniej ni 15 czerwca 2012 roku; mieszkaj w USA nieprzerwanie przez cay wyej wymagany czas; nie popeniy adnego powanego przestpstwa, ani szeregu drobnych; s w tej chwili uczniami high school, graduated schools, maj tzw. GED albo zacigney si do wojska.

PIESZA PIELGRZYMKA Rozpoczynamy zapisy w biurze parafialnym na piesz pielgrzymk w dniach 25 i 26 sierpnia. Wyruszymy z Orchard Lake z noclegiem w kociele Sacred Heart w Auburn Hills. PIKNIK GRALSKI Grupa Grali Morskie Oko organizuje Gralski Piknin 8 lipca o godz. 1:00 po poudniu w Wanda Park, na ktry serdecznie zapraszaj. KAWIARENKA W czasie wakacji grupy z naszej parafii przygotowuj kawiarenk. Dochd z wakacyjnej kawiarenki zostanie przeznaczony na zakup defibrylatora. Serdecznie dzikujemy rodzicom Zespou Hosanna z opierkunk p. Marzen Szewczuk za przygotowanie kawiarenki 17 czerwca. Dochd wynis $671.00. Skadamy podzikowania dla naszego Chru Parafialnego z opiekunk p. Justyn Pal za przygotowanie kawiarenki 24 czerwca, z ktrej dochd wynis $596.00. Dzikujemy rwnie Zespoowi Dunajec za zbirk pienin. Na zakup defibrylatora przeznaczyli $300.00. Bg zapa. KOLEKTA DIECEZJALNA Ofiary na CSA mona skada w kopertach, ktre wyoone s z tyu kocioa. Omielamy si prosi kad rodzin o zoenie $50 na ten cel. Do tej pory zebrano $21,287.00 co stanowi 41% nalenej sumy. Bg zapa! Prosimy rwnie, aby kada rodzina wypenia formularz uaktualnienia swoich danych. W ten sposb zweryfikujemy dokadn list parafian. Formularze s w holu kocioa. CATHOLIC SERVICES APPEAL Our annual Catholic Services Appeal is in full swing have you pledged your gift yet? This years CSA theme is Sharing Christ in and through the Church. The CSA makes possible a wealth of ministries, programs, and services that touch the lives of thousands of Catholics throughout the six counties of the Archdiocese of Detroit each day, such as the Mass for Shut-Ins, marriage enrichment, youth ministry, faith formation, and priestly vocations. By making a pledge to the CSA, you can spread your gift over several months. Please prayerfully consider the most generous gift possible to support the 2012 CSA. For information about CSAfunded ministries, programs, and services, please go to www.AOD.org.
Ofiary niedzielne z 17 czerwca: Ofiary z kopert: $5,458.00 Ofiary bez kopert: $1,203.00 CSA: $2,050.00 Peters Pence: $1,285.00 Ofiary niedzielne z 24 czerwca: Ofiary z kopert: $5,660.00 Ofiary bez kopert: $980.00 Donacja na remont kocioa: $50.00 CSA: $1,701.00 Peters Pence: $90.00 Serdeczne Bg zapa za zoone ofiary.

W tym tygodniu patronuj nam:


we wtorek, 3 lipca w. Tomasz Aposto. W Wieczerniku zoy wyznanie wiary Pan mj i Bg mj. Apostoowa w Indiach. Tradycja mwi, e zgin okoo 52 roku na grze, ktra obecnie znajduje si na przedmieciach miasta Madras; w pitek, 6 lipca b. Maria Teresa Ledchowska, ktra swoim yciem potwierdzia, e cay Koci ze swej natury jest misyjny. Wszystkie siy powicia misyjnym dzieom afrykaskim. Promy przez ni o taki sam zapa dla nas w przekazywaniu wiary choby najbliszym. w rod 11 lipca w. Benedykt z Nursji, opat, patron Europy, patron pokoju, pracy i ludzi konajcych. y na przeomie V i VI wieku, wiele lat spdzi w zaoonym przez siebie klasztorze na Monte Cassino; w czwartek, 12 lipca w. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, ktry porzuci godno kapelana cesarza, by pody ladami witego Wojciecha. y na przeomie X i XI wieku. Ewangelizowa Sowian i Prusw; w pitek, 13 lipca w. Andrzej wierad i Benedykt. yjcy w XI wieku pustelnicy prowadzili niezwykle surowe ycie, przez co wskazali na najwysz warto ycia duchowego.

Pomoc su Siostry Misjonarki Chrystusa Krla: s. Magorzata Tomalka MChR s. Agnieszka Jach MChR tel. domu sistr: (586) 979- 0255 Program Radiowy Ksiy Chrystusowcw Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM Ze stacji WNZK 690 AM prowadzony przez ks. Jzefa Siedlarza, SChr Rada Duszpasterska: Przewodniczca: Mariola Vanderest (248) 879-5898 Zastpca: Krzysztof Wszdyby Sekretarz: Magdalena Hondo (586) 566-1636 Jolanta Gmurowska, Iwona Jdrzejczak, ukasz Macig, Mariusz Maruszczak, Zbigniew Rakowiecki, John Roland, Barbara Somiska Rada Finansowa: Przewodniczcy: Walter Maziarz (586) 873 - 8156 Zastpca: Alicja Karlic (313) 365 - 1990 Sekretarz: Elzbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski, Wojciech Ogrek, Tadeusz Rusin, Wadysaw Szaflarski, Wojciech Urban Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636 Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217 Ministranci - ks. Jzef Siedlarz SChr Grupa Modlitewna Opiekun duchowy - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 744 - 8262 Linia Modlitewna - (586) 412- 0581 Grupa Modlitewna- Rodziny Nazaretaskie Magorzata Purzycka - (248) 566 3468 Franciszek Maziarz - (248) 881 - 7629 Re Racowe - ks. Jzef Siedlarz SChr Lider - Olga Osko - (586) 293 - 9177 Radio Maryja- Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385 Koo Seniorw Zota Ra Wanda Fleszar - Zych - (586) 808 - 0804 Rycerze Kolumba Ryszard Konrad - (586) 731-7573 Finanse - Alicja Malik Koordynator do spraw Katechezy s. Magorzata Tomalka MChR Komitet Rodzicielski w Parafii Mariola Vanderest - (248) 879 - 5898 Challenge Girls - Ania Roland (248) 579 - 3307 Magosia Purzycka - (248) 566 3468 Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861 Szkoa Jzyka Polskiego im A. Mickiewicza Dyrektor - Jolanta Gmurowska - (248) 652 - 1875 Strona internetowa: ww.szkolamickiewicza.org Harcerze - Jerzy Czaja - (586) 247- 5344

Niedzielne Msze wite sobota - 4:00 po poudniu Saturday - 5:30 p.m. - in English niedziela - 8:00, 9:30, 11:15 (z udziaem dzieci), 1:00 7:00 (z udziaem modziey) Codzienne Msze wite od 21 maja do 14 wrzenia od poniedziaku do czwartku oraz w soboty - o godz. 9:00 AM; w pitki o godz. 7:00 PM Adoracja Najwitszego Sakramentu od 21 maja do 14 wrzenia: w pitki od 6:00- 7:00 PM Pierwsze Pitki miesica od 5:00 PM do 7:00 PM od wrzenia do maja: w rody i pitki od 6:00- 7:00 PM oraz Pierwsze Pitki miesica od 9:30 AM do 7:00 PM Liturgia Godzin Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty o godz. 8:45 AM Sakramenty: Pojednania - codziennie p godziny przed Msz w. Chrztu - trzecia niedziela miesica po Mszy w. o godz. 1:00 PM Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00 PM w kaplicy w. Maksymiliana Bierzmowania - cykl katechez przygotowujcych modzie w klasie smej Maestwa - naley zgosi 6 miesicy przed planowan dat lubu Chorych - w pierwszy pitek miesica, w sprawach nagych o kadej porze

Grupy i Zespoy dziaajce w parafii


Zesp Dziecicy Hosanna (sob. 11:00 pm) Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Osoby prowadzce - Marzena Szewczuk, Pawe Laskowski Zesp Modzieowy Laudamus Te - Justyna Pal Chr Parafialny- Justyna Pal - (586) 795 - 0794 Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4 - 5 lat) Wtorek - 5:30 - 6:15PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6 - 7 lat) Wtorek - 6:15 - 7:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny May Dunajec (9 - 12 lat) Wtorek - 7:00 - 8:00PM (Sala Jana Pawa II) Zesp Taneczny Dunajec (13 - 18 lat) Grupa I roda - 8:30PM, sobota 9:00 - 11:00AM Grupa II Wtorek - 8:00-10:00PM (sala Jana Pawa II) Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333- 4469 Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr Taniec Towarzyski dla dzieci Instruktor - Barbara Somiski Kontakt i informacje - Iwona Jdrzejczak (586) 739-1561 Caf Prowincja
W czasie wakacji Cafe Prowincja bdzie nieczynna (a do wrzenia). yczymy udanego odpoczynku. O imprezach bdziemy informowa oddzielnie. Oczywicie "Cafe Prowincj" mona wynajmowa w trakcie wakacji, o ile bedzie wolne.