Aralin 1: Maga Bahagi ng Mundo I. Layunin 1. Nakikilala ang globo bilang modelo ng mundo 2.

Nakikilala ang mga bhagi ng mundo Paksang-aralin Mga bahagi ng mundo Sanggunian: BEC-PELC I. A 1 Batayang Aklat sa HEKASI 4 Kagamitan: globo, mapang pandaigdig, larawan ng sistemeng solar, kagamitang pansining, dalandan o ponkan Pagpapahalaga: Masiglang pakikilahok sa pangkatang Gawain Pamamaraan A. Panumulang Gawain 1. Balitaan Pagbabalitaan tungkol sa mga mahahalagang pangyayari na naganap sa mga bata noong nakalipas na bakasyon 2. Pagsasanay Laro: Saluhan ng Bola Ihahagis ng guro ang bola sa klase. Ang makasalo ay magbibigay ng pangalan ng prutas, bagay, o gamit sa bahay na bilog tulad ng bola, plato, at iba pa. 3. Balik-aral a. Ilahad ang larawan ng sistemang solar. Pag-usapan ang kaayusan at laki ng mga planeta. Pangalanan ang mga ito. b. Itanong: Anu-ano ang mga planeta sa sistemang solar? Paano naglalakbay ang mga planeta sa kalawakan? Pang ilang planeta ang mundo? B. Panlinang na Gawain 1. Paghahanda a. Ipakita sa klase ang globo. Ipasuri ang hugis at iba’t ibang kulay na nakikita sa globo na siyang kumakatawan sa mga bahagi ng mundo. b. Itanong sa mga mag-aaral kung ano ang alam nila tungkol sa mundo, at kung ano pa ang nais nilang malaman tungkol ditto. c. Gamitin ang ANNA sa pagtala ng kanilang kasagutan. A(Alam na) N (Nais malaman) N A (Nalaman na) Mundo Hugis ng mundo Bilog Modelo ng mundo Isang planeta Mga bahagi ng Naninirahan ang mga mundo tao Nabibilang sa sistemang solar 2. Pagbubuo ng Suliranin Ano ang modelo ng mundo? Anu-ano ang mga bahagi ng mundo?

II.

III.

3. Pananaliksik Ipabasa ang batayang aklat at ipalikom ang datos at mahahalagang impormasyon tungkol sa paksa. 4. Pangkatang Gawain Magpalabunutan ang bawat pangkat kung anong paksa ang tatalakayin. Patnubayan ito sa pangangalap ng impormasyon. Pag-uusapan din ng bawat pangkat kung paano nila ililimbag (publishing) ang nakalap na datos. Pangkat I a. Sa unang kahon gumihit ng dalandan. Kulayan ito. Sa kabilang kahon iguhit ang globo. b. Paghambingin ang dalawa.

Pangkat II a. Suriin ang globo. b. Iguhit ang balangkas nito. Kulayan ng dilaw ang malalaking masa ng lupain. c. Anong bahagi ng mundo ang kinakatawan ng iba’t ibang mga hugis at kulay sa globo? Pangkat III a. Suriin ang globo. b. Balangkasin ito. c. Kulayan ng pula ang mga masa ng lupain. d. Kulayan ng asul ang mga karagatan. Pangalanan ito.

Pangkat IV a. Alin ang higit na malaki, bahaging tubig o bahaging lupa? b. Ipakita sa pamamagitan ng circle graph.

5. Pag-uulat/Pagtalakay sa Paksa Paalaala: Maaring magtanong ang guro bago o pagkatapos ng pag-uulat.

Itanong:

Itanong:

Ano ang hugis ng mundo? Bakit inahahalintulad ito sa isang dalandan? Ano ang napapansin nyo sa prutas na ito? Sabihin na ang mundo ay tulad ng dalandan patag sa mga polo at maumbok sa bandang gitna (ekwador). Ito ang naglalarawan sa hugis ng mundo bilang isang oblate spheroid. Linangin ang kaisipang kontinente . Ipaturo sag lobo ang Asya, Aprika, Australya, Europa, Timog at Hilagang Amerika at Antartika. Sabihin na ang mga ito ay mga kontinente na binubuo ng malalaking masa ng lupain sa mundo. Ilan ang kontinente sa mundo? Ano ang pinakamalaking kontinente? Pinakamaliit? Anong bahagi ng mundo ang mga karagatan? Anu-ano ang mga malalaking karagatan sa mundo? Pinakamalawak na karagatan? Ano ang higit na malaki; bahaging tubig o bahaging lupa? Gaano kalaki ang bahaging tubig? Bahaging lupa?

6. Paglalagom Bahagi ng Mundo Bahaging Lupa Kontinente Asya Aprika H. Amerika T. Amerika Australya Antartika Europa Itanong: Bahaging Tubig Karagatan Pasipiko Atlantiko Indian Arktiko

Ano ang hugis ng mundo? Ano ang ngabibigay modelo ditto? Anu-anu ang mga bahagi ng mundo? Ano ang bumubuo ng mga bahaging lupa? Bahaging tubig? C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Gabayan ang mga bata sa pagbuo ng pahayag at mga batayang kaalaman o natutuhan sa pag-aaral ng paksa. Ipasulat ito sa ikatlong kahon (NA-Nalaman na; matatagpuan sa Panlinang na Gawain). Halimbawa: Ang hugis ng mundo ay oblate spheroid. Ang globo ay modelo ng mundo. Ang mundo ay binubuo ng dalawang bahagi: bahaging lupa at bahaging tubig. Pinakamalaking anyong tubig ang karagatan. Ang Karagatang Pasipiko ang pinakamalawak sa buong mundo. Pinakamalaking masa ng lupain ay tinatawag na kontinente. Ang Asya ang pinakamalaki at Australya ang pinakamaliit. 2. Paglalapat

Ipagawa sa mga bata. Gumuhit ng globo. Pangalangan ang mga kontinente. Kulayan ito nang matingkad na kulay. Pangalanan ang mga karagatan . Kulayan ito nang mapusyaw na kulay. IV. Pagtataya Isulat ang wastong sagot. 1. Ang _____________ ay modelo ng mundo. 2. Ang pinakamalaking kontinente ay _______________. 3. Ang bahaging tubig ay bumubuo ng ____________________ bahagdan ng mundo. 4. Ang pinakamalaking anyong tubig ay mga __________________. 5. Ang hugis ng mundo ay _____________________. Kasunduan Gumupit ng mga larawan ng anyong tubig at anyong lupa sa dyaryo. Pangalanan ang mga ito at ibigay ang katangian.

V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful