Ingklitik o paningit – mga katagang laging sumusunod sa unang salita ng kayariang kinabibilangan.

Ang Inklitik ay ang mga kataga ng pandiwa na sadyang
may tiyak na ayos na sinusunod sa pagkakaugnay-ugnay sa ibang bahagi ng pangungusap.

-

Mayroong 16 anim na ingklitik sa Filipino

ba

daw/raw

pala

man

kasi

din/rin

tuloy

muna

kaya

naman

nga

pa

na

yata

lamang/lang

sana

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful