Introducere - Scurt istoric ............................................................................. 3 Capitolul 1 Reţeaua de magazine Billa ...................................................... 5 1.1 Prezentare generalã .............................

.......................................... 5 1.2 Sistemul organizatoric ................................................................... 7 1.3 Atribuţii structură organizatorică .................................................. 8 1.4 Cultura Organizaţionalã .............................................................. 10 1.4.1 Sistemul de valori al organizaţiei .................................. 10 1.4.2 Prezentarea elementelor vizibile ale culturii ................. 11 1.4.3 Relaţiilor existente între elementele vizibile şi sistemul de valori ........................................................................................................... 12 1.5 Reţeaua de magazine Billa în 2008 ............................................. 13 Cpitolul 2 Billa România .......................................................................... 15 2.1 Magazinul Billa – Prezentare ...................................................... 16 2.2 Asortimentul de mărfuri .............................................................. 18 2.3 Produse oferite ........................................................................... 21 2.4 Produse Clever ............................................................................ 26 2.5 Nou la Billa ................................................................................. 33 Capitolul 3 Activitatea de marketing ...................................................... 34 3.1 Planificare strategicã. Strategii ................................................... 34 3.2 Politica de preţ ............................................................................ 36 3.3 Politica de produs ....................................................................... 38 3.4 Politica de promovare ................................................................. 39 3.5 Politica de distribuţie .................................................................. 41 Capitolul 4 Analiza SWOT ....................................................................... 42 Concluzii ..................................................................................................... 52 Bibliografie .................................................................................................. 54

3

Introducere - Scurt istoric În decembrie 1953 pianistul de numai 36 de ani Karl Wlaschek deschidea în Viena primul magazin de produse cosmetice în regim discount. Astfel, într-un spaţiu de vânzare de numai 40 mp, clienţilor li se oferea posibilitatea de a achiziţiona produse de marcă la preţuri extrem de avantajoase. Această politică de preţuri s-a impus în scurt timp, succesul avut ducând la deschiderea şi altor filiale în Viena. În 1960 numărul magazinelor ajunsese deja la 45, strategia de discount fiind ulterior aplicată şi în sectorul alimentar. În 1961 firma primea numele BILLA1, strategia clară a preţurilor avantajoase ducând la poziţia de cel mai de succes lanţ de supermagazine în Austria de astăzi. De aceea, expansiunea a continuat într-un ritm accelerat. Astăzi firma face parte din concernul german REWE, numărând în Austria aproximativ 1000 de magazine, iar prin Eurobilla alte 300 în ţări precum Italia, Cehia, Slovacia, România, Croaţia, Ucraina, Bulgaria şi Rusia. În România, EUROBILLA este reprezentată de lanţul de supermagazine BILLA, lider al pieţei româneşti en-detail de produse alimentare şi de larg consum. Din februarie 1999, când a avut loc deschiderea primului supermagazin în Bucureşti, BILLA s-a străduit în permanenţă să satisfacă cele mai exigente cerinţe ale clienţilor săi. Prin utilizarea unei tehnologii moderne şi a unei organizări riguroase, BILLA reuşeşte să atingă un volum mare de vânzări, să îşi asigure în permanenţă o bună cotă de piaţă şi să se dezvolte permanent.
1

în limba germană „magazin ieftin” (Billiger Laden)

4

Billa reprezintă simbolul cumpărăturilor de bună calitate la cel mai avantajos preţ, obiectivul central al firmei fiind acela de a scădea în permanenţă preţurile, astfel încât procurarea alimentelor şi bunurilor de larg consum să nu mai constituie o problemă pentru consumatorul român. Politica BILLA este aceea de a satisface toate gusturile, printr-o gamă variată de produse la preţuri fără concurenţă. Printr-o organizare eficientă a muncii, precum şi datorită marii cantităţi de produse achiziţionate, BILLA este în măsură să ofere clienţilor săi o mare diversitate de articole de marcă, produse proaspete şi toate articolele din necesarul zilnic. Billa oferă atât articole ale unor mărci binecunoscute, cât şi articole marcă proprie, la fel de bine cotate din punct de vedere calitativ ca şi cele ale unor mărci renumite.

5

Capitolul 1 Reţeaua de magazine Billa
1.1 Prezentare generalã Billa face parte din grupul german Rewe 2 care numãrã mai mult de 12.000 magazine şi peste 280.000 de angajaţi în întreaga Europã. Billa reprezintã simbolul cumpãrãturilor de bunã calitate la cel mai avantajos preţ, obiectivul central al firmei fiind acela de a scadea în permanenţã preţurile, astfel încat procurarea alimentelor şi bunurilor de larg consum sã nu mai constituie o problemã pentru consumatorul român. Politica BILLA este aceea de a satisface toate gusturile, printr-o gamã variatã de produse la preţuri fãrã concurenţã. Printr-o organizare eficientã a muncii, precum şi datoritã marii cantitãţi de produse achiziţionate, BILLA este în mãsurã sã ofere clienţilor sãi o mare diversitate de articole de marcã, produse proaspete şi toate articolele din necesarul zilnic. În prezent reţeaua de supermagazine BILLA numără 35 filiale în întreaga ţară3. Fiecare supermagazin, cu o suprafaţă de vânzare între 1000 şi 2400 mp, cu peste 200 de locuri de parcare şi peste 10.000 de produse oferă locuitorilor posibilitatea de a-şi face cumpărăturile zilnice într-un supermagazin civilizat de talie europeană, la preţuri foarte avantajoase. Billa este prezentã în România în 20 de judeţe plus municipiul Bucureşti aşa cum se vede şi în figura 1. Magazinele Billa sunt prezente în toate zonele ţãrii având filiale în Galaţi, douã la Brãila, Tulcea, Constanţa, Oneşti, douã la Bacãu, Iaşi, Suceava, şase în Bucureşti, Giurgiu, Sf.
2 3

Care mai deţine în România Selgros şi Penny Market XXL Aprilie 2009

6

Gheorghe, Ploieşti, douã la Timişoara, Arad, Cluj, Craiova, Deva, Satu Mare, douã la Baia Mare, Râmnicu Vâlcea, Mediaş, douã la Sibiu, Reghin şi Slatina.

Fig. 1 Reţeaua naţionalã de magazine Billa

7

1.2 Sistemul organizatoric

Fig. 2 Organigramã SC Billa

8

1.3 Atribuţii structură organizatorică Adunarea generală a asociaţilor are următoarele atribuţii: • aprobarea bilanţului; • repartizarea beneficiului net; • desemnarea şi revocarea administratorilor; • hotărăşte urmărirea administratorilor şi pentru pagubele pricinuite societăţii şi desemnează persoana care să execute hotărârea; • hotărârea modificării contractului şi a statutului; • pronunţarea asupra gestiunii administratorilor;

stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor. Administratorul are următoarele atribuţii:

• ţinerea registrului asociaţilor, care cuprinde identitatea acestora precum şi participarea acestora la capitalul social; • întocmirea, supunerea sub aprobare Consiliului de administraţie şi depunerea bilanţului spre înregistrare la Registrul Comerţului;

convocarea Adunării Generale Ordinare cel puţin odată pe an şi ori de câte ori e necesar, a Adunării Extraordinare prin înştiinţarea asociaţilor4. Directorul financiar contabil are următoarele atribuţii:

• înregistrarea şi evidenţa valorică şi cantitativă a mărfurilor; • elaborarea bilanţului contabil şi a analizei pe bază de bilanţ; • calcularea drepturilor băneşti ale asociaţilor;
4

Cu cel puţin 10 zile înainte de ţinerea acesteia prin arătarea ordinii de zi

9

• urmărirea şi analizarea preţurilor mărfurilor. Directorul comercial are următoarele atribuţii: • asigurarea în mod complet, complex şi la termenele prevăzute a necesarului de mărfuri şi contractării furnizorilor; • încheierea de contracte de vânzare favorabile; • asigurarea livrării mărfurilor; • elaborarea strategiilor în domeniul vânzărilor de mărfuri. Directorul de marketing are următoarele atribuţii: • prospectarea pieţei interne şi externe; • cunoaşterea firmelor concurente; • elaborarea strategiilor şi programului de marketing;

cunoaşterea nevoilor consumatorilor prin intermediul serviciului de cercetare. Biroul personal salarizare are următoarele atribuţii:

• ţinerea evidenţei salariaţilor; • calcularea drepturilor salariale ale angajaţilor. Biroul secretariat şi relaţii cu publicul are următoarele atribuţii: • primirea, redactarea şi distribuirea corespondenţei; • organizarea agendei administratorului; • asigurarea relaţiilor cu publicul.

10

1.4 Cultura Organizaţionalã 1.4.1 Sistemul de valori al organizaţiei În comportamentul oamenilor existã intenţii pozitive ale caror esenţe se regãsesc în sistemul de valori, pe care aceştia le posedã. Aceste valori determinã în mare masurã eficienţa comunicãrii în organizaţie, reprezentând cheia în motivare şi formarea unei culturi organizaţionale. Sistemul de valori împarte lumea în bine şi rãu, adevãrat şi fals, dorit şi nedorit, conduce la diferende care vizeazã îndeosebi modalitatea, în care ar trebui exercitatã puterea în organizaţii şi grupuri. Modelul de cultura organizaţionalã urmat de firma Billa poate fi comparat cu modelul Blawatt. Valorile firmei sunt:
• • • • •

respectarea ordinii şi a disciplinei, respectarea procedurilor, orientarea spre îmbunãtãţirea procedurilor, responsabilitatea socialã a firmei, comportament etic şi integritate, atât la nivelul salariaţilor cât şi

a organizaţiei în ansamblu. Valori sociale Oamenii: oamenii sunt sursa puterii mãrcii. Ei asigură inteligenţa companiei şi le determină reputaţia şi vitalitatea. Implicarea şi lucrul în echipă sunt valorile umane de bazã ale mãrcii Billa. Valori economice Produse: Produsele trebuie să fie cele mai bune în deservirea clienţilor. Dacă produsele sunt văzute, atunci şi marca Billa este văzutã, satisfacerea clienţilor find o preocupare majorã a firmei.

11

Profituri: Profiturile sunt în ultimă instanţă măsura a cât de eficient le sunt oferite clienţilor cele mai bune produse pentru necesităţile lor. Profiturile sunt necesare pentru a supravieţui şi creşte. Modul de conducere şi de lucru al managerilor supermarketurilor Billa duce la naşterea unui tip specific de culturã organizaţionalã. Acesta determinã angajaţii sã se comporte într-un anumit fel, sã respecte implicit şi natural anumite standarde dar nu controleazã total percepţiile, gândurile şi sentimentele personalului organizaţiei. Relaţia dintre cultura organizaţiei şi performanţele economice se evidenţiazã prin motivaţie (efort crescut, eficienţã maximã), loialitate, creativitate( soluţii inovatoare). Personalul firmei este în mãsurã sã se mobilizeze uşor în vederea realizãrii obiectivelor propuse, iar valorile salariaţilor sunt strâns legate de concepte ca acţiune, schimbare, dezvoltare, pentru Billa fiind importantã vechimea personalului în organizaţie. Se doreşte pãstrarea acelor angajaţi care au acumulat experienţã şi s-au încadrat în normele culturii Billa. Astfel, se urmãreşte ca activitatea sã se desfãşoare cu eficienţã maximã prin economisire de timp şi bani pentru calificarea altor angajati. De aceea Billa are un rulaj de personal relativ mic. Puterea recompensa reprezintã unul din principiile aplicate de Billa în stimularea angajaţilor cu performanţe deosebite. 1.4.2 Prezentarea elementelor vizibile ale culturii Cultura organizaţiei Billa se bazeazã pe valorile companiei, misiunea companiei, simbolurile definitorii, normele şi practicile curente. De

12

exemplu drepturile şi obligaţiile salariatilor, comunicarea internã, nivelul de creativitate, toate sunt parte ale culturii organizaţionale Billa. Cea mai vizibilã componenta este simbolul5. Arhitectura clãdirii, modul în care a fost realizat designul interior, culorile reprezentative, sigla şi logoul companiei, sunt simboluri, care creazã identitate. Ceremoniile au loc la aniversarea firmei, la sãrbãtori când se dau prime angajaţilor şi la sfârşitul anului. În cadrul ceremoniei de sfârşit de an directorul general ţine un discurs, în care prezintã o retrospectivã a anului care a trecut, cu rezultate favorabile şi mai puţin favorabile. Sunt premiaţi angajaţii cu rezultate excepţionale şi se încurajeazã întreaga echipã. Un alt element al culturii organizaţionale Billa este sloganul: “Promite ceea ce poţi oferi şi oferã mai mult decât ai promis!” Fãrã culturi puternice, cu tradiţii bine cunoscute şi adânc înrãdãcinate nu existã pe termen mediu şi lung firme puternice. Cultura organizaţionalã implicã, prin natura sa o abordare foarte concretã ce are în vedere toţi salariaţii firmei. 1.4.3 Relaţiilor existente între elementele vizibile şi sistemul de valori Existenţa unei culturi organizationale orientate spre calitate presupune existenţa în cadrul acesteia a unor valori, credinţe, percepţii şi reprezentãri puternic legate de calitate. “Calitatea” este un element important (indiferent de specificitatea activitãţilor realizate de personal) şi în acelaşi timp unul din cei mai importanşi factori, care determinã succesul organizaţiei.
5

Ghe. Ghe. Ionescu şi Andrei Toma, Cultura organizaţionalã şi managementul tranziţiei, Ed. Economicã, Bucureşti, 2001

13

Βilla doreşte sã ofere clienţilor sãi un mediu ambiant placut, angajatii fiind persoane dinamice şi vesele. Momentan unifomele prezintã tonuri mai închise, dar, la sfatul managerului de marketing, conducerea a hotarat crearea unor noi uniforme. Acestea vor fi colorate in galben si rosu. De asemenea, orice nelãmurire, pe care clientul o are poate fi soluţionatã într-un timp cât mai scurt. Eficacitatea provine şi din poziţia în care sunt asamblate birourile (sus), care este uãor de sesizat şi permite clientului vizualizarea diferenţei ierarhice. 1.5 Reţeaua de magazine Billa în 2008 Lanţul de supermarketuri Billa, parte a grupului german Rewe, a avut anul trecut o cifra de afaceri de 320 de milioane de euro, cu 10% (in lei) mai mare decat in 2007. Anul acesta, Billa împlineşte 10 ani de existenţã in România. “Suntem printre primele companii care au introdus retailul modern în România. Am evoluat odatã cu piaţa româneascã. Mai mult chiar, am participat şi la dezvoltarea acesteia şi la transformarea consumatorului dintrunul primar într-unul rafinat. Vom continua eforturile de a fi cu un pas înaintea nevoilor consumatorilor şi ne reafirmãm angajamentul de lungã duratã pentru Romania”6, a declarat Wolfgang Janisch, directorul general Billa Romania. Anul acesta, Billa aniverseazã 10 ani de existenţã în ţara noastrã, fiind prezentã pe piaţa localã din februarie 1999. Anul aniversar este marcat de oferte promoţionale şi de o amplã campanie publicitarã, conceputã şi implementatã de agenţia de publicitate GAV.
6

www.magazinulprogresiv.ro

14

În 2008, cifra de afaceri a crescut, în lei, cu 10% faţã de 2007, ajungând la 320 de milioane de euro. Numãrul de angajaţi a crescut în 2008 cu peste 400 de persoane, pânã la aproape 2800 de angajaţi. Proporţional, numãrul de clienţi a crescut cu 10% faţã de 2007, anul trecut, clienţii Billa trecând pragul magazinelor de 27 de milioane de ori. Pentru viitor, Billa plãnuieşte, pe lângã extinderea reţelei cu minimum 10 noi magazine, şi achiziţionarea de magazine sau reţele care sunt interesate de vânzare.

15

Capitolul 2 Billa România
Billa România a obţinut în data de 13 august 2007 certificarea HACCP din partea IQNET şi SRAC.7 Aceast lucru subliniazã faptul cã modernul lanţ de supermarketuri a implementat cu succes Sistemul de Management 22000:2005. Prin implementarea sistemului HACCP, Billa România demonstreazã încã o datã grija pe care o aratã faţã de consumatorul român prin asigurarea unor produse de cea mai bunã calitate şi a unor servicii la cele mai înalte standarde. HACCP este un acronim care provine de la expresia din limba engleza «Hazard Analysis and Critical Control Points» (în traducere: «Analiza Pericolelor şi Puncte Critice de Control»), care este o metodã sistematicã de identificare, evaluare şi control a pericolelor asociate producerii, transportului, depozitãrii, prelucrãrii şi utilizãrii produselor alimentare. HACCP reprezintã o abordare preventivã a controlului alimentelor care, aplicatã în toate fazele lanţului alimentar, identificã şi controleazã toate pericolele de transmitere a bolii de la aliment la om. Sistemul HACCP a fost pus în aplicare pentru prima datã în anul 1959 de cãtre o companie din Pillsbury, SUA, în proiectele sale de cercetare şi realizare a produselor alimentare destinate programelor spaţiale americane. Implementarea acestui sistem a fost posibilã şi datoritã faptului cã toate magazinele Billa beneficiazã de cele mai performante tehnologii de refrigerare, incluzând ultimele modele de vitrine frigorifice, care se
7

al

Siguranţei

Alimentare

conform

standardului

ISO

Societatea Românã pentru Asigurarea Calitãţii.

16

integreazã într-o foarte modernã amenajare a spaţiului de vânzare şi modalitate de expunere a produselor. Carnea este preluatã de la furnizori certificaţi, în fiecare dimineaţã având loc un control exigent de care depinde acceptarea mãrfii în magazin. Un medic veterinar stã întotdeauna la dispoziţia clienţilor cu sfaturi şi recomandãri, certificând în acelaşi timp respectarea tuturor standardelor şi normelor igienico-sanitare în vigoare. O atracţie specialã o constituie raionul „Delicatese”, unde o varietate mare de salate gata preparate, mezeluri şi alte specialitãţi îşi aşteaptã clienţii, mereu proaspete şi apetisante. Toate aceste produse sunt preparate pe loc în spaţiile amenajate în incinta magazinului, în fluxuri distincte sub control permanent. 2.1 Magazinul Billa – Prezentare Accesul in magazin: Accesul în magazin se face printr-o singurã intrare (sau douã în unele locaţii) dotatã cu uşi cu senzori şi sistem de siguranţã contra furtului; rampele pentru handicapaţi nu existã deoarece accesul se poate face şi fãrã acestea. Magazinele au incheiate contracte cu firme specializate care se ocupã de paza şi protecţia acestora. Magazinele dispun de cãrucioare şi cosuri care faciliteaza modul de achiziţionare a bunurilor de cãtre clienţi, precum şi de carucioare pentru copii acestea având forma unei maşinute. Cãrucioarele sunt depozitate în exteriorul magazinului iar coşurile se gãsesc în interiorul magazinului. Circulaţia: În interiorul magazinului fluxul clienţilor este unul fluidizat în zilele obişnuite dar creeazã unele probleme în zilele şi orele de vârf din cauza spaţiului restrâns dintre rafturi şi casele de marcat. Datoritã
17

spaţiului de parcare suficient de mare accesul maşinilor nu creeazã probleme. Fluxul mãrfurilor: existã personal care se ocupã cu aranjarea şi completarea mãrfurilor iar aprovizionarea cu acestea se face prin uşile de acces din spate. Marfa este depozitatã în magaziile acestuia iar rafturile sunt aprovizionate doar cu necesarul de marfã, surplusul rãmânând în magazii. Amplasarea raioanelor: ţinând cont de experienţa îndelungatã a lanţului de magazine Billa amplasarea raioanelor este extrem de bine realizatã, pe grupe de produse, ceea ce uşureazã sarcina cumpãrãtorului, fãcându-i cât mai placut şi mai scurt timpul petrecut în cadrul magazinului. Aici ei au ecrane de vizionare a reclamelor legate de complex. Amplasarea raioanelor începând de la intrarea în magazin este realizatã astfel:
• • •

Legume – Fructe Produse proaspete (lactate, brânzeturi, ouã) Mezeluri, delicatese, vitrinâ caldã, specialitãţi proaspete din cuptor

• Produse de carmangerie • Produse congelate • Conserve
• •

Alimente de bazã Panificaţie, Snaks-uri Cosmetice şi articole de igienã Produse gospodãrie, papetãrie Jucãrii

• Dulciuri
• • •

18

Bãuturi alcoolice şi rãcoritoare

2.2 Asortimentul de mărfuri

Stabilirea asortimentului de mărfuri şi servicii pune două mari tipuri de probleme: pe de o parte, este vorba de problemele politicii comerciale, care pot fi rezolvate doar prin raportarea la piaţă, oferta punctului de vânzare este rezultatul unui proces complex de căutări pentru găsirea echilibrului dinamic, permanent între cerinţele clientelei şi limitele impuse de factori endogeni, pe de altă parte, există o serie de probleme legate de rentabilitatea suprafeţei care nu pot fi rezolvate decât prin cunoaşterea structuri detaliate a ofertei8. Strategia sortimentului urmăreşte stabilirea marilor linii ale politicii comerciale, putându-se accepta: a) o politică de imitare, care constă în a cuceri aceleaşi pieţe şi aceleaşi segmente ţintă ca ale concurenţilor, în a utiliza aceleaşi tehnici de vânzare şi a promova aceleaşi servicii; b)o politică de diferenţiere care caută să consolideze o imagine specifică acţionându-se asupra modului de organizare interioară a preţurilor şi politicilor promoţionale. Asortimentul de mărfuri – în forma sa concretă, de bunuri materiale puse la dispoziţia clientelei unui punct de vânzare – ocupă un loc dominant în politica comercială a unui firme. El îl defineşte prin natura produselor din care este constituit, segmentul de utilizatori căruia i se adresează şi măsura activităţii economice a punctului de vânzare.
8

Silvia Avasilicãi, Managementul performanţei organizaţionale, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2001

19

În faţa diversităţii nevoilor clientelei, comerciantul stabileşte un asortiment printr-o reunire de produse particulare. Vocabularul curent folosit pentru descrierea subdiviziunilor unui asortiment cuprinde: Produsul, care reprezintă un bun căutat şi obţinut de către consumator în vederea satisfacerii unei nevoi. Produsul este vândut sub un nume care îi individualizează starea şi/sau uneori calitatea, de exemplu: bluză, cravată, televizor. Categoria de produs, care desemnează un ansamblu de produse susceptibile să răspundă unei finalităţi globale identice, respectiv acelaşi nevoi, de exemplu: cămăşi pentru bărbaţi, scaune de bucătărie. Modelul, care corespunde individualizării unui produs în funcţie de materia primă, de design-ul folosit, de exemplu: rochii clasice, sau scaunele de bucătărie fabricate din lemn. Referinţa, care este veriga de analiză cea mai mică pentru că ea identifică marca, talia şi culoarea unui anumit model dintr-un produs. Piesa sau articolul, care răspunde unităţii de vânzare dintr-o referinţă particulară dată. Următoarele bunuri de consum pot constitui asortimentul unui punct de vânzare:
A. Bunuri comparative. Sunt bunuri care, în raport cu consumatorul, se

caracterizează prin: eforturi de alegere şi de informare, un risc legat de decizia de cumpărare, o frecvenţă de cumpărare slabă şi o durată de consum medie.

20

În acest caz, comerciantul, adoptă o strategie ofensivă sau de atracţie, cu asigurarea asortimentului prin service-ul pentru care se angajează practicând cote de adaos comercial convenabile.
B. Bunuri specifice. Sunt bunuri pentru care consumatorul are o scală

de preferinţe deja formată şi trebuie să facă un efort de alegere pentru a dobândi produsele înscrise în această scală de preferinţe. Comerciantul propune un asortiment profund şi practică marje ridicate (o strategie ofensivă de atracţie).
C. Bunuri de comoditate. Sunt bunuri care se caracterizează prin

frecvenţa ridicată de cumpărare, fără un efort deosebit în alegere din partea consumatorului; preocuparea consumatorului pentru comparaţia „calitate/preţ” este nesemnificativă, ceea ce determină un tip de alegere limitat şi slabă cota de service. În cazul acestor bunuri, comerciantul poate să apeleze fie pentru o strategie defensivă, fie pentru o strategie de depanare. În contextul amenajării unui punct de vânzare este utilă şi următoarea clasificare a asortimentului de mărfuri:
a) colecţia de bază, formată din aşa-zisul sortiment standard

(obligatoriu şi permanent); b) colecţia selectivă, constituită din mărfuri de impuls, de „modă” şi „speciale”;
c) colecţia sezonieră cuprinzând, alături de unele produse de bază,

unele mărfuri cu destinaţie specială ce se vor comercializa, în timpul campaniilor promoţionale, în puncte de vânzare în acest scop. 2.4 Produse oferite9
9

www.billa.ro

21

Legume – Fructe Raionul de legume - fructe acoperã o gamã largã de produse, cumparatorul gãsind tot ce-şi poate dori de la un astfel de raion. Portocale Cãpşuni

Pere, banane, ananas, mere, mandarine, struguri, kiwi, etc. Dovlecei Ceapã verde

Salatã, cartofi, ceapã uscatã, ardei gras, roşii, praz, etc. Conserve Pate vegetal 100g, 200g Costiţă cu fasole 300g Carne de porc 300g Pate de porc 100g, 200g Alimente de bazã Fidea 400g Tăiţei 400g Macaroane 400g Spaghete 400g Fãina 1000g Ulei floarea soarelui 1l Bãuturi alcoolice şi rãcoritoare Apă carbogazoasă 2l Apa plata 2l
22

Pate de pui 100g, 200g Ton în suc propriu 185g Murãturi la borcane de 250g, 500g Compoturi

Muştar 190/ 270 g Ketchup iute/dulce 360g Fulgi de ovăz 400g Paste scurte (coturi, scoici, spirale) 400g Margarină 25% grăsime, 500g Unt 65% grãsime, 200g

Suc de soc şi lămâie 5l Suc de portocale 5l

Cola 2l Suc de soc şi lămâie 2l Suc de struguri 2l Suc de portocale 2l Suc de fructe de pădure 2l Suc lemon lime 2l Suc de piersici 5l

Nectar Cappy 1l Bere 0,5l Bere 2l Bere fara alcool 0,5l Vin alb 0,75l Dry Gin 42% 0,5l Wiskey 75% 0,75 l

Panificaţie, Snaks-uri. Nimic nu miroase mai apetisant decât aroma pâinii proaspăt scoase din cuptor. La BILLA pâinea şi multe alte specialităţi de panificaţie îşi aşteaptă calde clienţii, la orice oră din zi, pentru cã fiecare supermagazin BILLA este dotat cu cuptor propriu.

Pâine (diverse sortimente) Sticksuri sărate/susan 215 g Chips cu sare/caşcaval 75g Grisine 250g

Chifle Covrigei 300g Snaks Krax 40g Chio Chips 75g

Cosmetice şi articole de igienã Scutece copii junior 56 buc. Scutece copii midi 72 buc. Scutece copii maxi 64 buc. Scutece copii junior 10 buc. Scutece copii midi 10 buc. Scutece copii maxi 10 buc. Absorbante Ultra Wings normal 10 buc. Deodorante Pachet dischete demachiante Gel de duş Cremã hidratantã Absorbante intime 10 buc Periuţã de dinţi Pasta de dinţi 50/100 ml Deo spray Sãpun Şampon 400 ml Detergent lichid 500 ml Detergent Clor 1/2L Lac unghii Cremã epilatoare

23

Produse pentru gospodãrie, papetãrie Spray mobilă 300 ml Obiecte de uz casnic Caiete Hârtie Creioane Pixuri Banda adezivã Set accesorii pentru grãtar Mangan 3 kg Grãtar picnic

Jucãrii Minge fotbal Set badminton Trotinetã

Produse congelate Fructe Legume Carne de pui Fructe marine Dulciuri Biscuiţi picnic vanilie 70g Tabletã ciocolatã cu fructe şi alune 100g Biscuiţi picnic cacao 75 g Tabletă ciocolatã cu rom 100g Tabletã ciocolatã albã cu frişcã şi Croissant cãpşuni 65g alune 100g Tabletã ciocolatã cu arahide 100g Croissant caramel 65g Tabletã ciocolată capuccino 100g Croissant cacao 65g Tabletã ciocolată cu iaurt şi capşuni Îngheţatã 600/1000 ml 100g Tabletã ciocolatã cu lapte 100g Hamburgheri de pasare 600g File de cod Piept de pui

Produse proaspete (lactate, branzeturi, ouã)
24

Lapte 3,5% grasime 1l Brânzã 220g Crema de branzã 180g

Brânzã topitã felii 142g Smântanã 12% grãsime 450g Lapte bãtut 450g

Mezeluri, delicatese, vitrinã caldã, specialitãţi proaspete din cuptor. La raionul Delicatese din BILLA o bogată sortimentaţie de mezeluri, brânzeturi, salate, dar şi mâncăruri gata preparate vă aşteaptă în regim de servire asistată. Consumatorii beneficiazã întotdeauna de produse proaspete şi de cea mai buna calitate, în plus BILLA a pus la punct pentru clienţii sãi un întreg sistem de servicii şi avantaje. Prin serviciul oferit de raionul Delicatese clienţii pot economisi mult timp. Personalul specializat va prelua comenzile şi va ajuta cu pregătirea unor platouri de aperitive apetisante şi profesionist decorate. Kaisser Cârnaţi tradiţionali Parizer tradiţional Cremwurşti subţiri Salam ţărănesc Parizer curcan/ pui/ porc Salam uscat varã

Cea mai bună calitate a cărnii la BILLA
 Înainte de începerea lucrului, toţi lucrătorii din carmangeriile

BILLA trebuie să respecte cele mai stricte norme de igienă. Nu este permis ca îmbrăcămintea personală sã intre în contact cu echipamentul de lucru, mâinile fiind spălate şi dezinfectate înainte de fiecare activitate.  Furnizorii de carne sunt atent selecţionaţi, marfa livrată fiind supusă unui strict control calitativ. Eticheta de origine, precum şi depozitarea mărfii la temperatura optimă (2-4 grade Celsius), în condiţiii de maximă igienă sunt criteriile de bază care trebuie îndeplinite pentru ca marfa să poată intra la vânzare.
25

 În fiecare filialã BILLA un medic veterinar verifică atât calitatea

cãrnii cât şi respectarea celor mai stricte norme de igienă în spaţiile de lucru şi depozitare. În plus, inspectori specializaţi sunt permanent trimişi în controale neanunţate în fiecare filială din teritoriu.
 Carnea proaspãtã este zilnic tranşatã şi ambalatã pe fiecare produs

existând eticheta care garanteazã termenul de valabilitate. Diversele sortimente de carne sunt amabalate în pachete de dimensiuni variate, fiecare client având posibilitatea de a gãsi exact pachetul în greutatea doritã.
 La cerere, specialistii magazinului stau la dispozitie clienţilor

pentru a prelua diverse comenzi speciale de tranşare sau ambalare precum şi pentru a le oferi sfaturi competente în domeniu.
 Toţi angajaţii magazinului sunt periodic şcolarizati de cãtre medici

veterinari şi inspectori. Produse de carmangerie: Ficãţei de pui Piept porc Sniţel vitã Mici proaspeţi Frigãrui country Pulpe pui Ceafã porc Cârnaţi subţiri Burtã vitã Tavã grill condimentatã (porc, vitã).

2.4 Produse Clever10

10

www.billa.ro

26

Clever reprezintã marca proprie BILLA, simbolul calitãţii la cele mai bune preţuri. Un bogat sortiment de articole Sortimentul cuprinde peste 100 de articole din cele mai variate categorii: alimente de bazã, conserve, mezeluri, bãuturi, articole de igienã şi cosmetice, articole de menaj şi multe altele. Cea mai bunã calitate Produsele marca Clever sunt foarte atent selecţionate înainte de a ajunge la raft. Toţi producãtorii unor astfel de articole sunt riguros verificaţi, iar calitatea produselor este supusã unor numeroase teste. De exemplu, în cazul produselor alimentare este vorba de minuţioase analize de laborator ale cãror rezultate vizeazã toate componentele produsului. Abia dupã ce sunt îndeplinite standardele de calitate, produsele ajung în magazinele BILLA. Controlul frecvent al calitãţii, precum şi parteneriatele de lungã duratã cu renumiţi furnizori contribuie astfel din plin la succesul mãrcii Clever pe piaţa româneascã. De ce sa platesti mai mult? Calitatea are preţul sãu. Aceastã regulã nu este întotdeauna valabilã. Cea mai buna dovadã? Linia de articole Clever ce cuprine articole de larg consum, din ce în ce mai numeroase. Şi ce au aceste articole în comun? Calitatea la un preţ incredibil.

27

Alimente de bazã Condimente Diverse sortimente Div. gramaje Mălai superior 1kg Ulei floarea soarelui 1l Făină albă 650 1kg

Fulgi de ovăz 400g

Margarină Light 500g

Muştar 190g

Spaghete 400g

Spirale 400g

Ketchup iute/dulce 360g

28

Lactate: Caşcaval Dalia Div. gramaje Brânză topită felii 150g

Brânză topită baton Div. gramaje

Telemea de vacă Div. gramaje

Mezeluri: Parizer tradiţional 900g Parizer porc 1kg

Pate ficat porc 500g

Crenvurşti subţiri 1kg

29

Conserve: Pate popular porc 100g Pate popular porc 200g

Ton tartinabil 185g

Costiţă cu fasole 300g

Mâncare pentru copii 190g

Pate vegetal 100g şi 200g

Snacks: Covrigei 300g Sticksuri sărate/susan 215g

Chipsuri cu sare/caşcaval 75g

Grisine 250g

Seminţe floarea soarelui prăjite 200g

Bãuturi racoritoare:
Suc TPK Apă de masă

30

Diverse sortimente 1l Apă minerală necarbogazoasă 5l

carbogazoasă 2l Ceai diverse sortimente 30g

Dulciuri: Croissant Diverse sortimente 65g Arahide glazurate Diverse sortimente 100g Dropsuri Diverse sortimente 100g Tabletă de ciocolată Diverse sortimente 100g

Produse pentru gospodãrie: Saci menajeri Diverse sortimente Spray mobilă 300ml

31

20l, 20buc. şi 35l, 20buc. Hârtie pentru copt 8m Folie alimente transparentă 30m Folie aluminiu 10m şi 30m Granule absorbante pentru pisici 5kg

Cosmetice: Odorizant solid Diverse sortimente 130g Tampoane interne 16 buc. Absorbante zilnice 30 buc. Scutece copii Diverse sortimente 56 buc., 64 buc., 72 buc. Absorbante Ulte Wings normal 10 buc. Şerveţele umede 72 buc.

2.5 Nou la Billa

32

Bulgãrasi de brânzã cu vişine şi afine Milli 150g Orez Basmati Scotti 500g Pringles Original 200g

Tradiţii ciorbã de vãcuţã Scandia 400g

Ciocolatã cu lapte Poiana 100g Dres Fascination Matt 15 DEN Bellinda

Solid stick lemon Bref 40g

Pachet Cillit Bang

Capitolul 3 Activitatea de marketing

33

3.1 Planificare strategicã. Strategii Ca strategii generale, Billa este adepta unei strategii de creştere dorind neîncetat extinderea volumului de activitate, a creşterii vânzãrilor şi implicit a veniturilor. Pe lângã strategia concentrãrii Billa adoptã şi o strategie a integrãrii verticale, ea intrând în sfera producţiei prin fabricarea gamei de produse “Clever”. În vederea câştigãrii clientelei concurenţiale, Billa adoptã metoda dominãrii globale prin costuri scãzute11, reuşind sã obţinã mari discount-uri de la furnizori. Preţurile practicate sunt mici în comparaţie cu cele ale concurenţei, deoarece adaosul comercial practicat este scãzut. În cazul, în care anumite mãrfuri nu au fost vândute într-o perioadã satisfãcãtoare, se procedeazã la reduceri succesive de preţuri pânã aceste produse devin atractive şi sunt vandute. Strategii Strategia de creştere-concentrare. Prin aplicarea acestei strategii ,,Dezvoltarea pieţei” Billa urmãreşte extinderea volumului de activitate în comerţul cu produse alimentare, prin câştigarea unei noi mari parţi din piaţa curentã, prin extinderea în noi zone geografice. Strategia funcţionalã financiarã are în vedere modul de obţinere a fondurilor pentru finanţarea investitiilor. Billa se încadreazã în numãrul firmelor mari, cu o rentabilitate economica ridicatã, motiv pentru care se poate baza cu încredere pe aplicarea ,,Strategiei cu un grad înalt de îndatorare” pentru îndeplinirea cu succes a programelor investiţionale, nedorind sã dezamãgeascã în nici un moment aşteptãrile consumatorilor.
11

Radu Mihalcea şi Armenia Androniceanu, Management. Fundamente. Interferenţe. Studii de caz. Soluţii, Ed. Economicã, Bucureşti

34

Strategia diversificãrii - Billa urmãreşte în permanenţã promovarea unor produse noi, pentru a surprinde în permanenţã clienţii:,,reţetele germane de pâine şi chifle, fac deliciul amatorilor de pâine puţinã dar consistentã în meniul zilnic. Strategii de marketing - strategii de promovare ,,prin împingere”. Atenţia este îndreptatã în egalã mãsurã atât asupra furnizorilor /distribuitorilor cãt şi asupra consumatorilor. În acest sens Billa oferã numeroase discount-uri distribuitorilor si de asemenea o gamã largã de oferte speciale pentru clienţii fideli:,,Campania SIMAX…puncte Billa adunate, vase Simax cumpãrate”. Prin acumularea numãrului de puncte necesar pentru unul din produsele Simax aflate în promoţie clientul putând cumpara produsul respectiv la un preţ extraordinar. Strategia funcţionalã - a preţului ,,de penetrare”. Prin utilizarea acestei strategii, Billa urmãreşte stimularea creşterii cererii pentru orice nou produs prin practicarea unui preţ mai mic. Billa este renumitã pentru preţurile foarte scãzute în raport cu calitatea şi diversitatea produselor. Strategii de resurse umane – Billa îşi rezervã dreptul şi totodatã are obligaţia de a organiza programe periodice în vederea obţinerii unor angajaţi care sã rãspundã cerinţelor impuse de profilul fiecãrui post în parte. Acestora li se asigurã programe de trainning şi li se plãtesc salarii substanţiale în concordanţã cu pregatirea lor profesionalã. Diferenţierea produselor şi serviciilor – Billa se poate baza întotdeauna pe existenţa unor game de produse deosebite şi unice în domeniul acesta de afaceri. Gama de produse ,,Clever” se poate gãsi numai în magazinele Billa, produse de o calitate superioarã insa care impresioneazã şi prin preţurile destul de accesibile.

35

Strategia ofensivã - atacul poziţiilor tari, forte ale competitorilor. Billa alege sã mearga ,,cot la cot” cu firmele rivale 12 obţinând astfel unele avantaje strategice, preţ pentru preţ, promovare pentru promovare. Produsele primesc noi caracteristici, oferã posibilitatea clienţilor de a gãsi informaţii despre provenienţa mãrfurilor, despre greutatea şi calitatea lor, produsele fiind etichetate dupa normele europene. Diversificarea concentricã - lanţul de supermarketuri ,,Billa”, membru al grupului german ,,Rewe” , ar putea fuziona cu alte companii dacã va considera cã acest lucru este oportun şi necesar. Directorul general ,,Billa”,Wolfang Janisch, a declarat cã ,,ţinta lanţului de supermarketuri este orice oraş cu populaţie de peste 40 000 locuitori”. Strategia de producţie - strategia de achiziţii din surse multiple. Billa îşi propune sã stabileascã relaţii pe termen lung cu furnizorii din piaţa internã, dupã cum afirma şi Augustin Viriceanu, managerul de sortiment: ,,Experienţa extrem de utilã, ne-a deschis noi oportunitãţi de îmbunãtãţire a procesului de angajare” pentru a stabili şi pãstra legatura cu distribuitorii în vederea atingerii obiectivelor Billa de a satisface cerinţele consumatorilor noştrii finali. 3.2 Politica de preţ Datorită inovaţiilor şi eficienţei sale, marketingul performant a făcut din BILLA liderul supermagazinelor din întreaga ţară. Pentru a putea păstra această poziţie, fiecare supermagazin BILLA este implicat în dezvoltarea şi implementarea planului anual de marketing.

12

Gima, Metro, Selgros

36

Oamenii care conduc BILLA sunt apropiaţi de clienţi. În acest fel, aportul lor în dezvoltarea diferitelor campanii de marketing este foarte important. De fiecare dată când demarează o nouă campanie, aceasta se bucură de sprijinul întregii echipe BILLA. Marketing-ul BILLA constă în: • relaţia strânsă cu clienţii, pentru a putea afla părerile şi aşteptările acestora; • implicarea în comunitate; • aducerea în atenţia clienţilor a calităţii produselor; • creşterea vânzărilor şi a profitabilităţii tuturor supermagazinelor;

sporirea şi îmbunătăţirea celor patru domenii specifice activităţii: Calitate, Servire, Curăţenie şi Valoare (QSC&V).

Categorii de preturi PREŢ DE PROMOŢIE Nu rataţi preturile din promoţia Billa! Oferte senzaţionale în fiecare sãptãmânã pentru produse proaspete şi alte articole de marcã! Preţuri incredibil de mici şi cea mai bunã calitate numai în promoţia Billa! Cãutaţi acum la raft etichetele cu promoţie.

PREŢ MINIMAL

37

Cumpãrã isteţ: Preţurile minimale Billa. Peste 100 articole de calitate. O ofertã largã de produse la cele mai mici preţuri Cãutaţi acum la raft etichetele cu preţ minimal ! CLEVER Exclusiv la Billa: Cumpãrã isteţ la cel mai bun preţ! Preţul nu mai este o problemã. Acum existã Clever ! Cãutaţi acum la raft etichetele Clever! BILLA PLUS Primeşti mai mult, plãteşti mai puţin! Cautã la raft simbolul noilor oferte BILLA PLUS! Ai garanţia unor oferte senzaţionale la un preţ avantajos. Cumperi pentru întreaga familie şi economiseşti! 3.3 Politica de produs O ofertă bogată la cele mai avantajoase preţuri13 Billa reprezintă simbolul cumpărăturilor de bună calitate la cel mai avantajos preţ, obiectivul central al firmei fiind acela de a scădea în permanenţă preţurile, astfel încât procurarea alimentelor şi bunurilor de larg consum să nu mai constituie o problemă pentru consumatorul român. Politica BILLA este aceea de a satisface toate gusturile, printr-o gamă variată de produse la preţuri fără concurenţă. Printr-o organizare eficientă a muncii, precum şi datorită marii cantităţi de produse achiziţionate, BILLA

13

www.billa.ro

38

este în măsură să ofere clienţilor săi o mare diversitate de articole de marcă, produse proaspete şi toate articolele din necesarul zilnic. Prospeţime Unul din avantajele cu care BILLA înţelege să vină în întâmpinarea dorinţelor clienţilor săi este prospeţimea articolelor. În fiecare filială BILLA există raioane specializate menite a satisface toate preferinţele şi exigenţele de calitate ale clienţilor. Astfel, în carmangeriile specializate, carnea proaspătă, atent selecţionată de la furnizori, este tranşată la faţa locului şi ambalată în condiţii de maximă igienă. La raionul Delicatese, clienţii vor găsi o sortimentaţie bogată de mezeluri, salate, brânzeturi, mâncăruri gata preparate sau delicioase specialităţi de panificaţie. Nu în ultimul rând, raionul de Legume şi Fructe întâmpină în fiecare filială cu produse atât de provenienţă autohtonă cât şi de import, atributul comun fiind calitate la cele mai bune preţuri. Calitate Billa oferă atât articole ale unor mărci binecunoscute, cât şi articole marcă proprie, la fel de bine cotate din punct de vedere calitativ ca şi cele ale unor mărci renumite. 3.4 Politica de promovare - Campania „Billa 10 ani” Agenţia de publicitate GAV a lansat în prima sãptãmânã a lunii februarie campania “BILLA 10 ani”14, în urma câştigãrii licitaţiei organizate de lanţul de supermagazine în perioada octombrie-decembrie 2008. Prima
14

www.iqads.ro

39

parte a campaniei foloseşte drept suporturi media TV, radio, POSM, web şi outdoor. Primele execuţii TV sunt spoturile “Cotletul”, “Bagheta” si “Roşia”, care au rulat pe cele mai importante canale naţionale TV în perioada februarie-martie 2009. Obiectivele comune, pe termen mediu şi lung, reprezintã susţinerea imaginii BILLA pe piaţa din România şi sublinierea avantajelor competitive BILLA în segmentul FMCG15. “Provocarea brief-ului a constat în a anunţa aniversarea celor 10 ani de BILLA pe piaţa româneascã, fãrã a ne limita la acest subiect. Ambiţia noastrã a fost sã realizãm mai mult decât o campanie punctualã, am vrut sã ne aducem contribuţia la construirea imaginii BILLA. Am cãutat, astfel, elemente care sã asigure continuitate comunicãrii din anii trecuţi. Aşa s-au nãscut nişte personaje simpatice şi memorabile (Cotletul, Pâinea si Roşia), în jurul cãrora s-a construit întreaga campanie şi care scot BILLA din tiparele rezervate comunicãrii de retail food – acele poveşti de gospodarie, pãţaniile în familie, glumiţele între vecine şi aşa mai departe. Dimpotrivã, abordarea noastrã presupune prezentarea, într-un mod amuzant, a modului foarte strict de selecţie a produselor, prin blocarea accesului în magazin a oricãrui “intrus” care nu respectã exigenţele BILLA”, a declarat Marius Roşu, Creative Director GAV. “Aniversarea celor 10 ani pe piaţa româneascã este un moment de mare importanţã pentru noi, întrucât încununeazã eforturile noastre de a oferi calitate clienţilor, încã de la deschiderea primului magazin BILLA, în cartierul bucureştean Titan. Am ales GAV ca parteneri pentru cã ne-a plãcut abordarea creativã şi faptul cã nu s-au limitat la comunicarea aniversãrii, ci au ales sã ne cunoascã mai bine, sã întãreascã imaginea BILLA, profitând de
15

Fast Moving Consumer Goods – produse care se vând repede la un preţ relativ scãzut

40

acest moment. Sunt încrezãtor cã vom avea o colaborare plinã de satisfacţii”, a declarat Sabin Fane, Director Marketing BILLA Romania. 3.5 Politica de distribuţie Derularea unei politici de distribuţie dinamice impune formularea unei strategii de distribuţie ce să privească, deopotrivă, circulaţia economică, precum si logistica comercială16. Obiectivele acesteia trebuie să se refere atât la dimensiunile si direcţiile fluxului de mărfuri (mărimea acestuia, ritmicitatea sa, dirijarea spre anumite segmente de utilizatori), cât si laturile calitative ale distribuţiei (cresterea gradului de control al firmei asupra întregului canal de distribuţie, ieftinirea distribuţiei pe faze si pe ansamblul, etc.). Billa selectează pentru aprovizionarea magazinelor doar furnizori (producători) recunoscuţi pentru produselor alimentare şi nealimentare. Billa încearcă să respecte principiul său de a aproviziona magazinele cu produse ale furnizorilor locali din fiecare ţară în care magazinul este amplasat. Cu toate acestea trebuie luat în considerare faptul că nu toţi furnizorii pot să respecte standardele de calitate stabilite de BILLA şi din această cauză unele produse sunt importate. Exemple de furnizori: Cris Tim, Danone, Rama, Unirea, Maggi, Scandia, Coca Cola, Frutti Fresh, Nivea, Dove, Milka, Nestle, Bucium, Garrone, Panifcom, Vel Pitar, Fiesta etc..

Capitolul 4
16

Olaru, S., Marketing - Teorie şi Aplicaţii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2006

41

Analiza SWOT

Analiza SWOT (Strenghts - puncte forte, Weaknesses - puncte slabe, Opportunities - oportunitãţi, Threats - ameninţãri) sintetizeazã într-o matrice 2x2 rezultatele prospectãrii mediului prin prezentarea unei perspective generale asupra factorilor externi şi interni semnificativi ce pot influenţa viitorul posibil (pozitiv şi negativ). În ciuda identificãrii lor, analiza presupune şi prioritizarea factorilor de influenţã ca şi importanţa sau probabilitatea de apariţie. De asemenea ea este utilã şi ca metodã conceptualã pentru dezvoltarea, evaluarea şi selecţia sistematicã a strategiilor. Strategiile se pot evalua în funcţie de efectul pe care îl aduc asupra fiecarei categorii SWOT (maximizarea avantajelor şi oportunitatilor, sau minimizarea slãbiciunilor şi a efectului adus de pericolele exogene - care se formeazã şi se dezvoltã la exterior). Identificarea tuturor relaţiilor dintre categoriile SWOT (S-O, S-T, W-O si W-T) poate rezulta la combinaţii multiple care au, ca şi potenţial, importanţe diferite în evaluarea strategiilor. Stabilirea profilului organizaţiei:

Desfacerea de produse alimentare şi de larg consum pe piaţa

româneascã prin supermagazinele proprii în regim discount. Domeniul de activitate:

Comerţul cu produse de larg consum şi alimentare.

Zona geograficã în care acţioneaza:

42

Supermagazinul asupra cãruia am efectuat analiza este amplasat în

Braila pe şoseaua Rm. Sãrat. Situatia concurentiala:

Amplasamentul supermagazinului a fost foarte inspirat ales de

cãtre managmentul societãţii deoarece concurenţa pe profilul respectiv practic nu existã (supermarketul Selgros fiind la aproximativ 2 km distanţã).

Dupã

deschiderea

supermagazinului

s-a

reuşit

atragerea

potenţialului de cumpãrãtori din zonele învecinate, buticurile existente în zonã nu pot fi considerate o concurenţã serioasã. Orientarea Managmentului:

Managmentul Billa s-a străduit în permanenţă să satisfacă cele mai

exigente cerinţe ale clienţilor săi. Prin utilizarea unei tehnologii moderne şi a unei organizări riguroase, Billa reuşeşte să atingă un volum mare de vânzări, să îşi asigure în permanenţă o bună cotă de piaţă şi să se dezvolte permanent. Identificarea si evaluarea factorilor de mediu: Mediul Economic Ponderea populatiei active în total populatie: 40,7% (2007) Rata somajului: 8,3% din populatia activa civila totala (la nivelul lunii noiembrie 2007) Moneda nationala: la 1 iulie 2005 moneda naţionalã a fost denominatã, Banca Naţionalã a României decizând eliminarea a 4 zerouri.

43

Leul nou are codul internaţional RON. România sperã ca, dupa aderarea la UE, va trece la moneda unicã europeanã, euro. Principalele ramuri economice sunt industria energeticã, metalurgia, industria constructoare de masini, industria chimicã si petrochimicã, industria usoarã, sectorul constructiilor, agricultura si industria alimentarã. Mediul Politic Şeful statului: Preşedinte Guvern: Desemnat de Preşedinte şi confirmat de Parlament Putere localã: Prefecţi numiţi de Guvern pentru cele 41 de judete ale României. Separaţia puterilor: Statul se organizeazã potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativã, executivã şi judecatoreascã în cadrul democraţiei constituţionale (conform Constiţutiei României din 2003) Puterea executivã: * Preşedintele României – Traian Basescu (din decembrie 2004, pentru un mandat de 5 ani). Preşedintele este ales direct, prin vot universal, pentru cel mult douã mandate, care pot fi şi consecutive Puterea legislativã: Parlament bicameral (Camera Deputaţilor şi Senatul), ales prin vot universal. Mandatele parlamentare sunt de 4 ani şi sunt reprezentative. Camera Deputatilor - 341 deputaţi. Senat -143 senatori Relaţii internaţionale: România are relaţii diplomatice şi consulare cu 164 de state şi este ţarã membra în ONU (1995), UE, IAEA, IBRD, FAO, IFAD, GATT, ICAO, ILO, IMO, WMO, WIPO, WHO, UNIDO, ITU, UNESCO (1956), UPU. În 1993 România a devenit membru asociat în EEC
44

şi EFTA şi al 32-lea membru în Consiliul Europei (1993). Pe data de 26 ianuarie 1996 România a fost primul stat din Europa de Est care a semnat la Bruxel "Parteneriatul pentru Pace" a NATO. România este membră a Sistemului Internaţional de Tarifare RIT şi a Inter Rail. Institutii de stat:
        

ANPC - Autoritatea Naţionalã pentru Protecţia Consumatorilor Biroul Român pentru Metrologie Bursa de Valori Bucureşti Centrul de Consultanţã pentru Comerţul Internaţional Centrul de Informare al Naţiunilor Unite (U.N.I.C.) Direcţia Generalã A Vãmilor Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) Garda Financiarã Institutul de Economie Mondialã (Centrul de Studii Europene şi Institutul Naţional de Statisticã şi Studii Economice Ministerul Afacerilor Externe Ministerul de Interne Ministerul Dezvoltãrii şi Prognozei Ministerul Industriei şi Resurselor Ministerul Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie

Afaceri)
     

45

Mediul Demografic Populaţia: 22.355.551 locuitori, ocupând locul 9 în Europa (populaţia stabilã, la recensamântul general din 18 martie 2002). De la precedentul recensamânt (1992), populaţia a scãzut cu circa un milion de persoane, datoritã scãderii accentuate a natalitãţii şi a soldului negativ al migraţiei externe. Densitatea populaţie: 93, 78 Km2 Mediul de rezidenţã: 52,7% din populaţie era concentratã în mediul urban. Vârsta medie a populaţiei: 37,3 ani, aceasta denotã faptul cã Romania are o populaţie îmbãtranitã. Structura etnicã - 89,5% din populaţia României este constituitã din români, 6,6% - maghiari, 2,5% - rromi, iar germanii şi ucrainenii deţin fiecare o pondere de 0,3%. Limba maternã: 91% din populaţia ţãrii a declarat ca limbã maternã limba românã, 6,7% - limba maghiarã, 1,1% - limba ţigãneascã, 0,3% limba ucraineanã, 0,2% - limba germanã. Structura confesionalã - 86,8% din totalul populaţiei este de religie ortodoxã, 4,7% - romano-catolicã, 3,2% - reformatã, 1,5% - penticostalã, 0,9% - greco-catolicã, 0,3% - unitarianã, respectiv musulmanã, sub 0,1% mozaicã, respectiv confesiune augustanã. Mediul Socio - Cultural Cultura româna este definitã de mai multe elemente: tradiţie getodacicã, element latin şi prezenţa timpurie a creştinãtãţii.

46

Cultura romaneascã poarta sigiliul Romei. Religia, tradiţiile populare, limba vorbitã, mentalul populaţiei, toate acestea sunt de facturã latinã şi, mai exact, de facturã imperialã romanã occidentalã de provincie. Este posibil ca acest statut de provincie de margine a Imperiului Roman sã fi influenţat conservarea perfectã a profilului spiritual latin. O altã cauzã a conservãrii perfecte a elementelor latine este faptul cã societatea româneascã de la începutul formãrii ei este predominant ruralã şi nu urbanã. Conservatorismul este specific societãţii rurale, în timp ce dinamismul este caracteristic oraşelor. Numãrul persoanelor absolvente de învatamânt superior: 1,37 milioane de persoane (7% din total). Structura populaţiei şcolare evidentiazã creşteri semnificative la nivelurile superioare, iar rata analfabetismului era de 2,6% din totalul populatiei. Circa 70% din români au o pregãtire medie, 28% beneficiind de pregãtire universitarã sau profesionalã. Limba oficialã: romãna- limbã neolatinã; 91% din populaţia ţãrii au declarat ca limbã maternã limba românã, engleza, franceza şi germana sunt cunoscute de numeroşi locuitori. Ora oficialã: ora Europei rãsãritene: GMT+2 (iarna), GMT+3 (vara). Ora de varã opereazã din ultima duminicã a lunii martie pâna în ultima duminicã a lunii octombrie. Sãrbatoarea naţionalã: 1 Decembrie Sãrbatori legale: 1 şi 2 ianuarie (Anul Nou), prima şi a doua zi de Paşte, 1 mai, 1 decembrie (Ziua naţionala), 25 şi 26 decembrie (Crãciunul).

47

Mediul Tehnologic Situatã în sud-estul Europei Centrale, România contribuie la realizarea schimburilor economice internaţionale între nordul şi sudul continentului, precum şi între Europa de Vest şi Orientul Mijlociu. Întreprinzatorii strãini prezintã din ce în ce, interes mai mare pentru România. În mod remarcabil, Olanda se situeazã pe primul loc în rândul investitorilor strãini în România. Aceasta se datoreazã desigur marilor investitori precum Lukoil, Metro Cash&Carry, Carrefour, Billa. Companii mari precum ING, ABN AMRO, Shell, Philips, Heineken sunt puternic reprezentate în Romania. Totodatã şi-a facut prezenţa pe piaţa din Braila şi Kaufland care intenţioneazã sã deschidã 50-55 de locaţii în România. Datele statistice aratã cã cetãţenii strãini au fost atraşi mai mult de investiţii în industrie (54,4% din capitalul total investit), servicii (15,8%) şi comerţul cu ridicata (10,7%). Nu prea au avut cãutare agricultura (1%), turismul (2,4%) şi construcţiile (2,4%). În Romania, impozitele percepute pentru forţa de munca sunt cele mai mari din Europa. „Polonia, Cehia si Ungaria au o legislatie mai permisiva, iar forţa de muncã de acolo nu este aşa de scumpã ca în România“, a declarat Dan Bedros, preşedintele Camerei Franceze de Comert, Industrie şi Agriculturã din România. Introducerea în 2005 a cotei de impozit de 16% pe profit şi pe veniturile salariale a fost primul pas al unei reforme fiscale de amplitudine. Impozitul pe profit a scãzut de la 25% la 16%. De-abia din 2006 cota de 16% a devenit cu adevarat "unica", fiind aplicatã tuturor surselor de venit. Reducerea de la 25 la 16 la suta a impozitului pe profit, va duce la atragerea mai mare de investiţii, în contextul în care România trebuie sã facã faţã
48

concurenţei ţãrilor din fostul bloc sovietic care aplicã o cotã, în medie, de 17 la sutã. Perspectivele de viitor:

Billa işi propune ca pe viitor sã-şi mãreascã lanţul de

magazine dorind sã ajungã în fiecare oraã important al ţãrii cu oferte multiple şi preţuri scãzute, oferind servicii de calitate şi incredere clienţilor. Puncte forte: • Calificarea corespunzătoare a personalului • Resurse financiare • Aprecierea favorabilă din partea clienţilor • Deţinerea unei poziţii de lider sau de vârf pe piaţă • Costuri reduse

Campanii de publicitate eficiente şi de calitate (pliante distribuite

gratuit, reclame stradale şi televizate, pungi inscripţionate cu numele magazinului). • Capacitatea de a crea noi produse şi tehnologii • Calitatea managementului • Experienţă în domeniu marketing • Tehnologii superioare • Produsele oferite sunt de foarte buna calitate

Preţurile sunt competitive pe piaţã, dar mai existã şi alte facilitãţi Poziţionarea într-un loc lipsit de concurenţã majorã
49

oferite clienţilor fideli

• Preţuri şi tarife pe măsura calităţii produselor şi serviciilor oferite

Încheierea unor contracte avantajoase cu partenerii (obţinerea de

reduceri la tarife şi preţuri) • Magazinul dispune atât de o bună comunicare interioară cât şi de relaţii publice favorabile • Utilizarea unei politicii promoţionale intense

Existenţa unui departament de marketing care cerceteaza Nume cunoscut, cu tradiţie şi experienţã în domeniul alimentar

permanent modificãrile pieţei

Puncte slabe: • Probleme operaţionale interne • Aglomeraţia • Concentrarea asupra problemelor curente în defavoarea celor de perspectivă
• •

Spaţiu redus la casele de marcat Comunicarea cu clientul lasã de dorit (nu sunt dispuşi sã acorde

informaţiile necesare chiar dacã nu pericliteazã activitatea societãţii, suspicioşi şi supãrãcioşi).

Lipsa produselor din aceeaşi gamã care ar

permite vânzarea

împreuna a mai multor produse. Oportunităţi externe: • Posibilităţi de lărgire a gamei de produse pentru a satisface nevoile în creştere ale clienţilor

50

• Posibilităţi complementare

de

diversificare

prin

realizarea

unor

produse

• Dezvoltarea rapidă a pieţei
• •

Contractul de unic distribuitor încheiat cu anumite firme Capacitatea de a adãuga produse complementare.

Ameninţări externe • Apariţia pe piaţă a unor concurenţi cu costuri mai reduse

Pãtrunderea pe piaţã a concurenţilor puternici, concomitent cu

apariţia unor concurenţi redutabili • Recesiunea economică la nivel naţional şi internaţional
• •

Scãderea puterii de cumpãrare a consumatorilor. Costurile cu administrarea, mai mari decât veniturile.

Propuneri: • Un birou de relatii cu clientii. • Personal care sa stea la rafturi si sa ofere informatii despre produse. Ce ar trebui îmbunãtãţit- schimbat:

Cãrucioarele care trag stânga sau dreapta cand este mai multã marfã în ele Sã nu mai fie depozitatã marfã deasupra rafturilor Angajaţii sã aibã o ţinutã corespunzatoare.

• •

51

Concluzii Billa este recunoscută drept o marcă ce atrage cumpărătorii atât prin sigla sa (ale cărei culori simbolizează o apropiere în spaţiu, activare, mobilizare, înclinaţie spre deschidere şi inovaţie), cât şi prin calitate, produse ieftine la îndemâna cumpărătorilor şi reduceri. Billa este o marca binecunoscută, de calitate, avand rezistenţă şi popularitate în rândul cumpărătorilor şi pe piaţa retail-erilor. Billa inspiră o stare de apropiere şi confort, având totodată valoare şi forţă în ţară şi peste hotare, precum şi faţa de concurenţă Billa prezintă şi o atitudine cu o nota negativă şi un anumit grad de risc, însă predomină accesibilitatea, calitatea şi atitudinea pozitivă. Tuturor acestor trăsături li se adaugă şi preţul moderat al produselor şi serviciilor, fapt ce apropie consumatorii de marca Billa şi se evidenţiază în rândul concurenţilor. În concluzie, lanţul de magazine Billa Romania asigurã cumpãrãturi de bunã calitate la cel mai avantajos preţ. Acest supermarket oferã atât produse ale unor mãrci deja cunoscute şi consacrate cât şi articole marcã proprie, la fel de mult apreciate din punct de vedere calitativ ca şi cele ale unor mãrci renumite. Mulţi consumatori memoreazã o cantitate semnificativã de mesaje publicitare fãrã sã poatã sã-şi aminteascã ce marcã încearcã acestea sã impunã. Este inutil dacã dupã ce a vizionat o reclamã cineva poate sã-ţi descrie cu lux de amãnunte imaginile prezentate dacã, întrebatã, persoana este incapabilã sã-şi aminteascã marca produsului.
52

Talentul publicitarului constã în crearea unei personalitãţi seducatoare pentru marca produsului şi trebuie sã se straduiascã sã edifice o permanenţã. În ciuda tuturor obstacolelor pieţii, a schimbãrilor şi mutaţiilor, farmecul marcii Billa va dãinui. Marca Billa trebuie sã impunã o personalitate şi un tip de discurs, al cãrui efect sã fie profund şi durabil în mintea consumatorilor.

53

Bibliografie: Ghe. Ghe. Ionescu şi Andrei Toma, Cultura organizaţionalã şi Silvia Avasilicãi, Managementul performanţei organizaţionale, Ed. Ovidiu Nicolescu, Managementul intreprinderilor mici şi mijlocii, Radu Mihalcea şi Armenia Androniceanu, Management.

managementul tranziţiei, Ed. Economicã, Bucureşti, 2001

Tehnopress, Iaşi, 2001

Ed. Economicã, Bucureşti, 2001

Fundamente. Interferenţe. Studii de caz. Soluţii, Ed. Economicã, Bucureşti, 2000,

Olaru, S., Marketing - Teorie şi Aplicaţii, Editura Lumina Lex, www.billa.ro www.wikipedia.org

Bucureşti, 2006
• •

• www.magazinulprogresiv.ro • www.iqads.ro

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful