You are on page 1of 4

L cgnahf

sF mikf:
mikf:
1)

njitaW xJ bfhoUF sFf kW fUfis


WJtnj nr wj t.

2)

vbfyh, vbghGbjyh Na
x ilFnkh, mbghGbjyh cgnahf.

3)

LfL nghnj ngha btrK fhW


oF ilFkhW totikf.

4)

midJ RtfSF mlaw


tz rgl ntL.

5)

ntiy br lF kLnk btr juToa tif


sFfis bghU gagLjyh.

6)

rhjhuz F sFfSF
sFfis gagLj.

7)

rhjhuz 40 th FH sFfis khL mnjngh x


tHF 36 th bka FH sFfis bghWj.

8)

FH sFf rhjhuz nrhFfis khL vyuh


nrhFfis cgnahf.

9)

a th sFf Tl 10 Kj 12 th tiu rhu


brythwJ. mjF gyhf mijl mf btr juToa
5/7/9/11 th WFH sFfis gagLj.

10)

mft
f
sFf,
af
cz
fUf,
neufLghLl Toa dikf, x msid
KiwgLL dikf kW Na fy Maitf
_ykhf jhnd aFw fUfis gagLdh mit
dikfis njitnfg af brJ nrF bgJ
cjwd.

11)

R goj gf kW FH sFfis mtnghJ ewhf Rj


brtj _y btr Fiwtij jfyh.

gyhf

fjkhd

WFH


1)

Fiwj vilila w f fis cgnahf.

2)

f vyuh buFnylfis
cgnahfgjh bry FiwwJ.

3)

nkhlfis it brtij jf.

4)

nsLfis mofo Rj bra.

5)

Ys ngFfSF mtnghJ vbz lntL.

iul
1)

w f nkhlhfisna iulf gagLj.

2)

iulf ieyh bgfisna vbghGJ


cgnahf.

3)

iulfis vbghGJ mj KGwDnf


cgnahf.

4)

iuliu Rjkhf itUf ntL, njitahd gFf


mtnghJ vbz l ntL.

th bk
1)

th bkfis vbghGJ mj KGwDnf


cgnahf.

2)

th bk cyu itF fUfis


njitahdh kLnk cgnahf.

Frhjd fU
1)

miw gugsnfg rahd msyhd Frhjd fUia


njbjLJ cgnahf.

2)

Frhjd tr bragl miw fjfis


Toa tiu wjl _ol ntL.

3)

Frhjd fUf tofL mikig


mtnghJ Rj bra ntL.

4)

Frhjd tr bragl miw fhW btnawhj tz


mikfgoUf ntL.

5)

bryid Fiwl njitahd btg, 25 o bronuL


ms miw Frhjd fU
aF tif mj
bjnkhnl mikfgl ntL.

6)

gGjilj giHa Frhjd fUia r brtjF gyhf, Fj


vr braw (eru FpL) bfhl Frhjd fUia
th cgnahfgLj ntL.1)

dK xuL Jfis "ma" brtij jJ,


xnu neu bkhj Jfis "ma" bra.

Fgjd bgo
1)

Fgjd bgoid, Rt UJ rW j ey fhnwhl


VgL tz mikf ntL.

2)

Fgjd bgo fjid mofo


wJ, _Ltij jf ntL.

3)

Nlhd kW btJbtJghd cz
bghUfis miw btg iyF
bfhL tJ, mtiw eF _o
Fgjd bgoD itl ntL.

4)

Fgjd bgo cns go


ciwg mtnghJ fgl ntL.

5)

nr eru FpL mfKs Fgjd bgoia th


gagLJj ntL.

6)

Fgjd bgoYs bjnkhlh fUia njhZz iyF


VwthW njitahd ms itf ntL.

VW g
1)

w f gfisna nuwF cgnahf.

2)

rahd msyhd .. igfisna


cgnahf, .I igfis jf.

3)

FHhf kW izf ftij ftJ


jf.

4)

VW g br nkhlhf bfghlfis izf.

5)

j bjho u ttij jf, j msit


bjF/fLgLJ fUia bghUj.

Nnl
1)

FHhf kW izf ftij ftJ


jf.

2)

njitahd lf rhu NnlF gyhf


Nar Nnlia gagLj.

3)

btg Hid jl RL brY FHhfSF jFj btg


ghJfh ciw mikfgl ntL.

f
1)

gaghL iyba L kW mYtyf ff afij


Wj ntL. khwhf 24 k neu xU f adh, mJ xU
w f Fgjd bgoid l mf rid
zowJ.

2)

f khl njitF Wj
bragl ntL, Vbd mJ f
gagLJ r ms gh msid
brytwJ.

3)

F iy ff, khl
kW efbyLF fU nghwit ehgJ
rjj bryid rgLj cj wd.

4)

iufhgit f iufis ghJfhf kLnk gagLwd.


mit rid nrl cjtiy. khwhf fid
njitnfg
a
W
gagLdh
mit
rid zhfhk nrF cjtnjhL ffSF
l ghJfh mwJ.