XXXII.

OVFOlVAM

10. SZiM

2008.

OKTOBE:R 344 Ft

,

80
/I

LEPENV

SZ1

TARTALO
c!I;jLAPSZTORI

2 6 8

Sos as edes oszi lepenyek
PILLA"
TA5

A

PI

ACRA

Korle, azsistenek .ja"dek. Nye".n

isjo tej"Ls.IS~k

voros e. feher ~apo.ztabol
R~~E:rA

10

Az "nnepi sUit

vtla,graszol6 aivaltozBsai:
O'l.,.d"kblil gyor an, oljat. Ii nc m a],

....AsKEP .... 14 Szoketlen etelek. blzarr Izek
"'AGYAR MODRft

18 21

Kinos <I. "varban,
£LEtKEP

gomba bor,

Dio)'luszosz polf~aban tanya'jab,," ",zillil nelkal

iNYC51KtANDO

24 28 30 32 36 38 40 42 44 46 48 4 17 35

Tortak sule.
KETTESBl:N

~dz~s ulan egy 10 turmix
KON~HATUHDER

GyUrnolcssajt,

ami nem sajt

F05zolsKOU.
Mel<>g sr.vvel hl.degtalat Majonez es marta'aj Bucs., fran e i. mod,.
VALJEK EGESISEGUHKAEI

S"k lolyadekot
A

Me

csek nramo!

KONYIU

KORUL

~OZ2 c•• k, fozz csak, kis fazekaml
TURMIX KRITIKUS SZEMMU

Rand., de linom
GYORS Es EGYSZER(l 2

pillaot ••• latt

BORAJANU'K

R abo sa n kOG nyOt - • pahar be isCsokiborok Pezsgokura hideg f.lalokk.1

ZS.ALV.A.s POLENTAlEPEHV
.. .OK hz P,AR.A:BI-IOZ) u - 25 dkg kukork.dor e ..s6· 60 d~ paredlcsern • 6 evokan.il baaeeltkcmes pcszt6 (h.a.zi kes:zJbhe el.cho !ozamu nk 17. old.l;n o]v es ha(6) - 20 dkg fekele Dlfv.bogyo • 20 d kg P LzziiI mQ'ZZ.a.r"eJ la I-lOlz,b

• 2·3 .ig zsalYit
.A TEPSI KIKENESEI4I!Z:

olaj

1
scs,

A klJkortt;ijld_a~M habverovel allando,pn kevergatve hamennyise.gu, enyhen

rcrnszorcs

icrraebeo Ii-vo v hbe szcr-

juk. Amikor \ljra felfo.rrt. fakQn~~'
10·15 perc alaU 5U~ rCire fOzziik. msjd a tuzn511'eh~l' zuk. e. fedo elatt allni hogyjuk j6 fEtl6ran at. ~.zutiina ~keverjuk es e!i:Y

lal mczgetve

2

olejjel vekcnyan kikenl tepfelkacei nose n

slbe slm rtjuk A mcgmosott, ri k.az,o\t perachcscrnot

elreedezxnk <II tetej,ell. A pes:2.t6t rakanal.;l7,."Luk,a klmagozctt. r~lhe~ vagy ke riU~krra.... agoU 0 H'IItibogy6l raszorjuk, ~s a vekonvre v ;;'i.goU
sajlszefelekkel

3

b.l>oritjuk.

A ".r.r61Ielepkedett,le· oblfteU ,,:ily.levelek kell".
200

szerezzdk, majd melegjtett

aC-riil' e16·

svtdbe toljuk (Iegke-

.... erese::; ::;ut6b@t) 180 oct es addig sUtjOk, amig a sejt szl!peo a
peradicsomckra nem clved. Te..... ag'le e!5MIZlI· sultek ki..ilonle~ ge. kor"lekenl kfnaljuk. kent vagy nah.ir
'Ii U::G;:;i:i!;irESI ID6; •

Ilyernyt saaletekre

6"",",,

LO

PERC.

rev

SZ{I,ET~ lOA lO/lM

kCAl

BOIU,Jl.NLnU~!K: .slARA.l ROZE (aALATON~OI(,UA.R 1 SYUN ROS.t '01)

GOMBAS TARTE
(dMU.J:lKEPUNK 's:!ECE~TJE)

HOltAV.6.l0K A TEs'IT,,-HOZ:

(4 SZELET',",EZ)

- 10 dkg .oj - 20
•2

dkg 1i az1

tojass.argaja

· so· or-tilt bon
A TOL TIiL:E:'KM !;;Z. ·1

vOr'oshagyma '\I".;!Igypore

• -4 evokana I olal ·20 dkg erdcl gcrnhe
•2

kl,s.kan.il rncrasclt kakukkfu

• n.ohany
• 20 • 2-2

sdllestyan

vagy zeller

jgaz!tjllk, A besamelt

..aloc::soljuk, slltolas-

dkg ap'o cslperke 0vdkanalliszt: es ve]

es 2.00 -Cvre @15metegiteU Kcckakra vegve, felaprftott

ben kb. 25 perc alatt m(!gsotjlilc

~1

· z dl tej tojas.sargajO!! A iF=O RiM' ';'z.i:s.1-I OZ~ lis~t A teszta.ho:t a vajat a li,~tte I osszernorzscljuk, majd a tojassargajaval. c:sipetnyis6va! es orolt

tY'n~"1 meghlntve talaljuk.
ELJt:r;::S 'S!I[}t):lOJ:lA ..*
• Ii.

1

T~:Sl fA "'II-I[NUT[S£

€G'V

szs L~T; 1~5Q"'J/32:5

KCAL
HHtRBOA:

eOIlAJAttUTVHK:

.sz.lAAZ

(£(i!U VIOGHER '06)

borssal gyors.an OS:!'i:ze-gyu(juk_

~olpakf6li6ba csomagoljuk .• ; 20 percre a hUtOsz.0krenybe te:!i:!'iZuk. A boltelekhez a lehaja,olt. Finomra V<lgo t~ hagymM 2 evdkenal clejcn megFuHd~iuk. A megttsztogetott. fel.,eletelt

HAGYMAS QUICHE
HOllAV,ll.OK

2

hs

s..ZELET'HEZ)

T('ZTA~OZ' · 20 dkg liszl
A

. 10 dkg vaj . ,6

A TOLTELEKHEZ;

erde! gombat

radobjuk,

~s meg~

piritjuk. Megs6zzuk.

borssel.

· 5 dkg huso.s. szetcnno -3 vOrOsh.agyma .. 4 toj.is.
.. 2-2

mcrzsolt kekukkfdvel, Ilncmre eprftctt lestvennal fdszerezauk. A meredek clajat egy masik leoblttett, leezarcgetctt csiperkelejeket megluttatjuk rajta.
es a majd roegsczzuk.

dl tejszfn

e5

te]

3
4

..$6 .. droit bore
.. reS2 a It eae reca e nd"i"6 .. 4 e'Y8k;;lln;iJ reszelt sajt
.6.

serpenvdben

felm9IegILju~,

~ODM.il:A:s~O.l~

liszt
a Hsztet a vajjal hogy egy kerak rret a teszta.ra

A lisztet a forro. vsjon rnogpezsget]

ok.

jel felengedjuk,

es surure

ezuta n ferro

lej-

f6z:zuk,

soval 1·'2 evoki31na.1hideg vfzzcl gyOr'S;;'1l simera gyurjuk. 1='61iaba Lsomag,o Ij1,Jk. :s~ekt~nybe

1

A tesztahot

o~~~emorZ.50oljuk, cslpetnyt

es.

,illQfo,m.t kibe· lclhessunk vale. A kiholt hagy.
simitjuk..a toja-

fuszerez;ruk, egy keves viz.tel felengedji.ik. es
fn,pjd 5Q\I.;IJ, e-ssel b p.€lroln~kezdjuk. Amikor

e zez beeeme Im.artast kQSZ ito n k. Csipetnyi sovel f zesltjO k, es amikcr langvosra huH, a tojassargojM belekeverjuk. deszken atgyurjuk. majd egy $1Qgletes sut8formM kib@lelunk

e$ fel

ora re a h

uto-

5 6

A

leszlat liszltel bebjntett

·v asztjuk,

majd a lehejazott, kedkakre v.soil h.gym"t radcbjuk. Sz~p a...any.s:dn~re ptrftluk, es
hagyjuk kihCilni. A felved

2

le:S.$:(uk. ez ;;IIpro szalcrma

Kczben vagolt

kockekra
z,sirjitt klcl-

sos-tejszt n €IS ke..... kkel I~ rttef€! juk. 6s a sajttal meg"hintjlik. ~lomclogi~e~l, 200 -C·o, sutobe toljuk (logkever4ses

4

puhul t • .d meglis.d'tol~, kis kockllha vagoH safg.arep~t es.
a 2:oldbo(sot A borral

2

mar

mejdnem

me-g-

sutoben

180 "C).

es 20·25

perc

es meg

is belekeverjuk. egy keves vh,.. a paradicscmc!

alett megslltjuk. Cslncs szeletekre vagva, roclegen taluljuk.

zel feJengedjuk i:!gyllH

a levevel egyuH beJeontJi.ik, es ICIo:!i!iulUz;;o.:el, gyakran

vole "8Y. hogy er old. I.t is bsfedje,

kat a tejszfnnel szarecsendiovel

e:s a tej]el

lojehoslmara

m v S2

W<[sZJrtSl
[U;:T;

106;: t 6Li'lo. 1'0 I'l~OC
15:20 KJ/:56.::1 KCAL

ke-

VE:!~get."epu h;:li re f oZ:1uk
'07)

A bhzta re elosz6r egy I"eleg c;,:,:.iperkelakunk. erre aa er4 r deigomba-regut :sim"juk. majd
a maradek csiperket a tetojere

ke v erj uk. sovoal.be rssel. resael ~

BORAJAI'iII.ATUN.i<.:
~'PAtlI'iION.H.ALMI

U..i..RU

FE:t-r.~:RBOR

3

fUszerezz(ik,

RA.SHAI

R.l.ZlING

A t~szblt liszttel behinletl de~2:kan akkorera hyujljuk,

e.nyh~n :!'iOS vizhen puhara

3

Ko:z.ben a, meal'lamo.i::oH, kocLikr.a vagott bu(g,atly.M

roz-

SAJTOS HUSLEPENY
1-1 OZZA.v.AL6 K

rck. majd I~sziirjijk. 1Itto(juk, eg:

keyes. f6zovizzel es CIola.jjal ha\
boara g'ozzu k~verjuk A megtis:dftot.t. l beledo].
• 1 voroshagyma • 4 09''\1'.0

A titok a tesztaban van?
A fro tl ci;\k hir.,quich.,.e a legegy<zerubb te.zt~b61 ke>zul. mindossze rrm, va], hideg viz es "9Y cslpetnyl ,6 kell bel •. rtrka a 9YlU',is utanl hCrtes. amilol omlos k ropoqos lesz, A szjnten francia tarte tesztaja is egys2erCi, de jo, ha a quiche hozzavaloln tult tolas V"gy tOI"s<;argaja is keru! bele. Ha ed es toltelekkel keszrtjuk, akkor 1·2 kj,kamllnyi rukorral is izesithetiuk. IIngolul ple-nak hivjak, de eppen ugy kesziil, mint a quiche, '" remek rahejj.1 parolt a Irnaval till tve. II mi lep';nyeink es pit<>ink sem maradnak e! a kulhonl fmomsagokt61. A tops,t vagy sli1otal"! belelhetjuk kevert, kelt vagy gyorsan oss:4eilliftott linzertesztaval. amlt a raval6k szerint hangolhatunk .osra, edesre vagy aka, ,emleges izilre, hogy
a tetejere Ha pedig keruljon nines a hangsuly,

f ejkarikaac

It ujh.gym'

kanal ofaj bcrs

· 50
• 1:

dkg d.,.11 ma,hah~,

· s.o . orolt

4
tot

k. ha kell. u L~n.i;ls6~.z.uk_ A k~~.~ny!t6t vlrze! si.~ara ke ve rJuk. as aa ejk~s:zult
besurftjiJk vele. t:gy

sorgarepa · 20 dkg %oldborso ·1 dl $la.ral veresber • 1 dcbcz kcnm rvpa raelicso m • 50 dkg burgonya • 5 dkg vaj • 2 ujh.gym. .. :2 kiskanal 6tk~zhi k~m~nyrta · 10 dkg voros ch"dd., vagy mas j61 olvad6 s~jt

marharagut

t.:izal16 taiba kanalazzuk. os .1· egyeo1getjilk, A hagym" burgcnY<lpLire.tras.imltjuk. majd a ssj-

5
juk.

do

tetej~re

szcrjuk
0

EI6m~l.gil ett ','
si.."itobe tcljuk
200 GCl.

-Co,

(I.egkevere:se~

suteben

es.addig slu·

.amig a sajt s:l(~pen

fa nem
salataval

keclvunk gyolrni. meg a puli<zkat is kinevezh.t· jC,k lepenyal.pnak, 16, 1100JYa rak{ln1any izekben, szillekbell vall ozatos legy .. nl

fQn nya,szlju k. A. da ralt h Ust radobjuk. '" feh"ce'oe'ig piritjuk,

1

oivad, ParadicsommaL diszitv& talaljuk.
E!LIo;~S2"rn;.sII06;

A Ie heja.z.ott.,

fi no rn ra EIIpd·

lOR-.."

:m f.oHlC
,"OROSSOI

loU hagyma t .a Z 01Bjon meg-

!;CY Ai)AC: 120!f' KJ/'1MJ KC,oI,L BOJil.A.J"-'Hu.rIJI-lK: SI4R&:l (EGRI lUAU I!IURGER'06.)

m.agyar konyha

Etd~~~,J::.
MORZSAS A.Lt-jAPITE
HOZZAVALOK(9 SZElE:nn;;,l)
A M ORISAHOl.:

Az almakat m9gh.timo~zl,Jk. maghaaukat kiemeljiJk, hu~ suket !3Ipro kccka kra v agy ve_. kc ny szeletekre va.gju k, a c itro I'll.'
level osszeke'Vcrjuk,.es
t~r'Q

3

dolgozzuk. vegal a sutcpcrral osszeszitalt lisztet beiekeverjuk.
Ha kell, a rna raddk belelt tepsibe sz616 level

Ja:dljuk. mejd e:gy smdplIpirral
s'imrtjuk

a iesz·

ElomelegrteU 200 'C-o: .ul5be tol] uk (Iegkeve", sutoben iso ~C).e!5'O percf efosutjti k. Akkor j 6. be a tete mar »,I.rd, de b.WI meg pul

2

dkg 1i,,1 , 10 dkg kridalycokor '10 dkg ,oj ,.6,I.hoj
'10 A TE::s.ITAHOZ: '15

4

lgazltjuk.
A jollehdtott mcrzsat a te-

ra elornelegrteU

tejere 5zorjuk, majd 220 "C· strtdbo tclluk
sntcbon
200

dkg ve] .

10 dl<gcukor

• 1 ,t,somag vanlllee ~ 1 toja5

eukor

:sutjuk. kcrrel megh i n tva, estnos :szeletekre vegva, lang),<>,.n vegy hldegen hilaljuk,
POI"-CU

es Qranysargara

(legkevereses

5'

"'C).

ftabo~a" ki>""~(j+ poharba i~
szov
iGt
F.AEl

ot:; MIHAL.v SOMM'UE&-

Ak<i~milyenkornelyesen ~angzik, de az el-

·',5dllejlol
• 25 dkg liut · ~ kiskanal 5ut5por
A,

rLKESzfTESI
EG'f

IDO 1 ODn. KJ/S()2-KC.6.!:. ED-liS
FEH~:R.BOA

$;Z:Ij:I.l;:T~ ~51

BOR;b..J.6,toILATUMKI

TO L. TE.LE1:KIoIEZ:

(V1Lt..b ..,.,1 AU.MVH.lJ:I5

'oe}

., kg elme . 1 citrom
A

leve v ej

n: ~:s.1,K'KEN&!

EHU::

A TStli:JERE:

eercuker

PIROS·.FEl-IER PITE

szeiLos
so• 4 loj's ' 25 dkg •• dl ole] "'-2

val a robotgep Mlj?ba szorjuk, es rnorzsalekcsra keverjilk. Ke~hegynyl fanejjal fuszereuuk. majd amig a M3,ztat e s az C!lmiltel5kesdtjOk, a Iluto.szekl'enybe teasztlk. A tesztahoz a \I'~j.;lt a cckorjassal es a tejfollel sim6.-v.habosra keverjljk.
:lOS

1

lentetek a gasztronomia vilagaban (is) \lO"lzilk egymasl, sot: .kiege"ilik es elienst'l'yoz zilk egym;;, meghalaroz6 jegyeit. A karakteresen sos keks.i!jtok peldaul 00"" borokkal kivaJ6an harm nizalna~. Meg magas"bb alkoholtartalmCiborok (13,5% alKQ holtartelem (elett} is edes [inat,;,t eredmehyeznek e.g~ komi Iyabb salttaleesj61;s ssnek ~oz',";.ak:ir egy falal bir:salma, fCige vaqy asaalt 6szibarack. Egy edes borvlszont csak akRor lehet j6 val.sztas 00.< fOg'" hoz,l1" a bor maradekcukor-taR"rma elegendo ahhoz, h"9! kisse felMrja sz elet' i;:iit. Vi5Z0nl,epp a korai fajtak 2emeib51 preselt kiJid[j~,-fratal feher-, ro,ze- i!s vO(fisba,ak uj evjar.tal a nyeriJk. A sUtikhez es tortal\l1oz en azert m!!9p.6b<iln';m az ev ei<5 feleben szuretelt kulonleges szolofajtal< barmelyik kie,jeclt bo.;;!, e"y k6i1nyU,.vinlgilialu pezsg6t vagy egy kedves olasz habt6ber;t.
A I>is, ;di1~meRkel

A mOI'~silhD~ a li:s;ztel a cukcrrel, a vajjal

e$ 1;.5lpetnyi

....OZ'Z.6.'VAl-OK (9 SZELETHEZ)

cukor

2

dl fehel" ~u:olole vagy must • , c.s.ornag 5utOpo r , 30 d~g li •• 1 , ~0-30 dkg lehlir ~s pfroe vegy kek 51.015

ral, a vClnfli,h cukcrral,

a to-

A li$ztet a sutO-

.. T£Ttl' •• ' • 10 dkg pcrcukcr ~MI cltrcm leve

pcrrel osswsz'itMjuk, ~s a rna sszevc I esszedc srmr~juk.

toja-

Igol.zuk.

A. t .. szW egy ki;zepe.". jjol klkent tecsibe 4.

A tcjasokat a cukcrra! Jeheredesig keverj uk. ~zu l;in az olejat os a ",,,161. lel.~·;. bele-

1

n'lagy~ r konyh~

szolot.;;l tete-jere szorjuk. :20 perc::re visszetoljuk ;:II su-b5be, as kes,zre :sutjuk_ .€Illni hagyjuk. Kozben a citrornle .... slmera el ke"'i&l'jG k, e:l a. meg meleg su tame ny tetej e reo.;:50 rgetjuk. Rombus! .al,aku s~elete~re vagva kinaljuk.
pi:!l'cig
<I

3 4

~zuUIn a sU:t6b61 kiVE!SS2Uk,.
a megrncsctt. leszemezett

1 2

A

lisztet II sotoporral ossaesziUljuk. maJd a mandU"~·
a cukorrel

KORnlS-AFOHYAS
~ozz"vAj.6K

PITE

Amikor ejkeszult, nehaf'lY

porcukrot

sovel 6 sszegyu rju k. F6li.aba t e ker] uk, e:s. ,30 percre a hOloszekrenyhe tesszuk. Kcaben a tcltelekhez ez el~t meghemcezuk. magi1azat kimets.szu k, h usal negvobb kockAkr.a v~gj'uk. majd i!Io c:itromlevel ~s:1:evdkenel cukorral rLeSr~ett vil:ben ~ percig fOzzuk. ~zuta;n le'slur-juk eslangycere

e:s cs ip etnyi

v al, e. vajjal. a tojassaf,

(9 S•• LETWEZ)

~ , L.5.0m.eg sza dloH
• :2

ele!Szto

mendula le cocskekke I osszeke..... rjOk. A gyumo lcsoket i3I be rna e
cukcrre! meghintjuk, a mandulas kevereket a tetejere kenelazzuk, majd 200 ~C~ra elomelegiteU s,ul<Sbe toljuk, :2.0-.25 perc alatt megsut;juk. Pcrcukcrrel megJJint~ ve, lenyernyi laogycsen
HKfsziTESI , A l<~tESZTfS. lOG.... SZE.L.E,T: leW KJ/4~¢. r.;CAL F':E:HiASOA aO.RAJANL..ATUN.K=:sdlAJ.z

4

A meredek vasztjuk.

vejat is megoles a tejje] meg a

evokilllmil cukcr

4

• 30 dkg I;szt •• 0 • 10 dkg ve] " 2 tojass.arga;a • , cltrorn • 60 dkg kone 10 dkg Voros. ,e!fonya
ev8ka

e:s

~ .2

na I tel

sii::eletekfe

vacv.fl,

• 10

dleg mendulalepcceka
Ii.50Zt

l'I.ljuk.
IO~ 50 pt;;14C

• 4 !:!v8kana! beroe cukor
A FOAH.6.Z,hHO.t;; A TETEJEA E:

EoL~Sz:hiSJ

ID~

I

OR'!.

E:G'I' SZELH~ 16?J. KJ/Ja.S lORA..JANU.tUtfK: (MAtR..ll.L.JA.1

1I:CJl; L

E"D[S FEa,,1I1:!:i'soiii .s.lRG.6.MUSKOTAl.V

'o,)

cukorral, a tej.szin.nei.. ez at~ tor~ tUrc5val,a tojassa[ es a.dar.~lt makkal os-szekeverjOk, es a citrom
reszelt hej~v(jl fus.ze(ezzuk.

3

hutjfik. a vanlli.a.s.

A rnersdek

cukrot

pcrcukor

MAKOS-T(II~6s

ALMAS

1

A $zadlott elesztOt a cuke ... rel es
2

CSA.D.lC.:s.OKYIZEUS.l 'o~)

dec! langyos A lisztet

vizzel egy

sirn.1ira keverjuk.

j.,IOU.6.VAL.OK SISL£'tHliZ.) (9 • 25 dkg '1 kiskanal • 10 dkg

Ii".

4

I.hell! teszW liszttel behintett deszkan akkorera
A vajj.a I vel£!!

t~lba ~~iUljuk. majd aa etesz,t5~ vel, csipetnyl sovel. 5 deka megclvesztott, majd kezrnelegre hu-

:!iutopor

nyujbjuk. hogy egy kozepes. kikenl tepstt kibelelhessunk ugy, hogy ez cldelare

loU vajjel, a tojas.safgakkal
citrorn resaelt hejaval ossaadolgozzuk.

ese

dar.lt mandul. • 15 dkg va j . 1 loj •.• • 15 dkg cukcr • so
4,TU~E"RE:
'1

5 6

is jusaon.

alecosen

A m;i!kO$

tur6t rakenjiik.
iii

es
al-

E:z:ubin letakarA leperwek elkBs.z[tewben ncgy
segTtsegOnkre vcltok a Fcckelmcrm

a les.zurt. lecaepegtefett tetejen.

mat s!~Hed"tjOk
200

tgy

juk. <is dup I~ rake lesztj (j k. j' K6zbelll a kortet megharrtoz-

kg alma

klsse bele is nyomkodjuk, el6me!egrtett sotdbe toljuk (Iegkeven"es sut5b~n iao ~C), ee 30-35 pare

'ldtrQm

"C-:i'I

zuk. magh,hat kirnetsszuk, husat karcsu cikkekre vagjuk, cs
a cifrcrn Ie-ve'llel megontozzuk,

2

• 15 dkg ccker • 1 esc mag van illas cu 1-::0 .. dr Iejszln • 20 dkg t.hentur6
~:2 '1

e Iii H m i:!gsu~ji.lk. Po rcckcrrel
m~ghintv!:!. t:enyernyi szeletekre

tQjas P:ORM.6.I.lsHOZ~lil.!t

vagva t.ll.ljuk.
E:LK~szfTi.SlID6 !;:Gv SitLn 1 6QA

'15 dkg d"olt mak
.l A UP-51 KIf( EN

Az Monyo! leoblrtj(ik. A rnegkelt \e.ztat li"ltel beh;ntett de"k'n 'Igy"rjuk. majd akkorara nyujtjuk. hogy egy kozepes te.p!iil kihelelhessOnk vele,

3

termekel. ~6bbek k6z6H a lepaHinthat6 oIdolu lepsL E'l 0 prOk1'ikl"l$ 8-SlkoZ namcsck a sntest !k:(Jnny1ti meg, de a sped6J5: kemenyromooc bevonot let".etove teszi. hogy mar Q t.".a,eo felsz..... 'e<!iiK Q kihUit eotemenveket,

ESIi:I-I Ell v aj

1902 KJ/.II511KC,lU.
tD~S n~HtR'IIoCR

A bapsi be tarrtjuk, es e cltrcrncs korl9dkkeke~ j(jk,
'0 .. )

!OIA,UAI'IL.ATUHK=

~ TETE:.Ih_~t oreukor p

, .... P UTTO ....VOS TOK.A.JI lI.uli

egvenleteaen rakenmajd az afol'lyt.II'"t=3:5zorjuk.

FACKELMANN"
magyar konyha 5

S.z.;)to.nn,h %.oldhab Icart.vltl

SAJTOS PIRiTOS GRILLEZETT KOATEVEL
i-tOZZ~V,U6K

• 3 dkg ,oj.

so . oroll

bers penes.zes

.. 2 "'r-eU korte .. 20 dkg IzM.s ue-rinti s.jl,
.. 4

p~ld'ul etilten are Iet kenyer
s.alatalevelek elomelegilj(j k.

... TAU ..L1Sf.lOZ:

A M 1.1eshoz a ,,18.I.t megmes su k, a .sza rakat lev.agjuk, d Iaveleket le:m~koga tjuk vagy
cenlrifugiiljuk. A v ajat egy

1

A gri II

,mot

2

kls labasban kis l.angon rnegclvasttjuk. cs i-

petnyi sovel

es bcrssaltaesjtjuk.
megmcssuk,

majd feketesszuk.

m@gf1omozzuk. hoss~ban felbevogjuk. majd negyed"ljuk vagy nyclcadoljuk, a m~ghij,;tat kivagjuk. A kortecikkeket meg'on.
juk az olveeztott vajjal,

3

A korteket

e$ grill tal·

di ra teve grillezzuk, egyszer m~gfordrtjuk, vegOI cvetosen Mnyi-rra

szedj uk, Kczben a S(:Ijtot szelete k· reo ..... krs kocMkr.? v~ruuk_ agy A kenve r5zele\ekel a z ~gyik cldalukon t;I grill ela H m~gpi.

4

rftjuk, rnejd rnegfcrdltjuk, beborftjuk,

a :sajHal

es viS:5zatt!sszuk a grill

ala., amlg a si31jt egclvedva bug:fm borekoln i nem kead. A sejtos pititosokal Mnye-

5

(okra tes,sluk,

a korte:szeleulteljLik, es a azconel

teket e letejlikre s.alat.alevelekkel

dIszitve

talaljuk.
'Lt:,~SZ(T~SI ID~
(Gv AOhG: 106~ 2Q

P~RC
Jo::CAL

I(J/398.

I!I OA,U,{NUTU:HK:

liD ES 'FIiJ4t~BO R-

tEDU

TOKUI Sz..tHOAOD~I '(4)

MOGVOROS KORTESALATA RUKKOLAVAL ~ozzlv, ... 6K
• 10

dkg mogyoro

rukkcla k-em~nykcrte · 20 dkg m.arvimys.ajt • :3 evakan~1 mogyor6ol~j
· 20 dkg Iri ss ·4 vagy olivaotaj ·1 evokanal ~ 2 1t!'Y5amil k

fehcrbore~et belzsa rnecet ~ $ 6 • f ri.ssen .or-olt bOI":5

ben kOZ9 pta 50 I.engon, tobbs~or megrazogatve, klsse megpi-

l

Am

ogyo rot &gy sefpenyo-

rftjuk. @Osaeonnal ~gy ta.nyerba 6ntjuk. (Figyeljuk, mert hamer edakap, @s ha a Iorrc ~""'r"penyli. ben hagvjuk,

juk Ontji.ik. ee lefe-dve. (legkevereses sub5ben

200

-Cvon

180 °C-on)

SajtO!i. pit'itOs grllhl'l:4iltt kori.ev&1

2

tovebb pirull) A eukkcla s.zarait elliivolft·
alaposan

[uk. a levcleket

kb. 20 perc .I.t! puhera p.roljuk. rnejd fedo nelkUl egy k,c,;t megpiriljl.,lk. (1-1;;1. nines eM.g nagy suto~denyunk, egy tepsit takarjunk le .luI6Ii.l".I.) E.LK~:sziTE.srmo~
EGV ADAG:
.1~O 60Rio.J.i..NLIlTUNK; .¢~

megmossuk. leszerogetjuk. es egy nagy salatastcilba tesszuk.

Ielbeu k, khnagva Ij uk, rnejd hcsszaban vekcnvan feLs.zeletel~ ju k. A .,IMast.lb. tessruk. roA kortdt megmossuk. vagj mcrascliuk
-8

3

D-;:t;!c
E:DE:5i FEiWtR:50R

~J/~nKCA.L.

(M6~1 E.ZERJO 'c.. d

mar v.a11ys.ajtot, mogvcrct.

es

rasz6rjuk a plrltott

scvel

4

Az olejat egy k1s talball sima.· ra keverju k e k.etfer@ ecettel. es bcrssa I Izesitjuk. majd
beleforgetjuk.

VANillAS KO~TEKOMP6T ASZALT SA~GA.BA~ACKKAL
I-IOZzAVALOJ< •1

e 56'lat8 ra IOC50IjUk. es ovatosan. de eleposan
ElKe$~rTE~
I;;GV ~Oir.G; 198'Q

keeeletlen

v.agy blcnarencs

10.0:

ao

PIi~C
I<CAl

KJ/A70

BOR..6.J~NLnUNK; sou, F£W'foIBOQ lTOKU~ FOADiT!..s '0.)

dkg kri.bilycuko, • 1 f.htij,ud (6-7 em-ee) · fel vaniliarud (6-7 em-es] • 1 kg erett ko,te • 20 dkg asaalt sargabarack
• 10

OI,!VA~) DATgLYAS TOLTOTT KORTE
1-1 ozzj,v..6..l6

va,gy ma.s vegyes .szarltolt gyi.imolc5 (peldaut oszibarack, korte, meg.gy, voros Monya)

K ,;; Idol. j bogyO

·f~ls.z.a1 s:z:aneller
· 8 mago,oll

· ~ d.loly. · 5 dkg ,icoU. · 5 dkg enyhe rzu marvanys.ajt. pold"ul doleelaUe ·1 ev5kanal mb
· esipetnyi •4 plrcepaprtke

A nerancsot slapcsan mew rnossuk. meogl6rolju k, majd zoldsegnamoz6vr11 kb, 2 c:enti szelesen lcvegunk rola k.at hosszu
cslkct, a level pedig klfecserjok A cukrct a F.ahcijjales a hoez-

pig

4,1.ljuk_ Tal.I.,

"IoU kldcbjuk

boelolE .a f.a hejal ~s ,a. va n ~r~l.
~t~tS:Z'i~SI 106! 040PERC; A HUlts +

4

kcrra I, $0 v .311e$ be r::.s.ali:!e .
megmo$-S

~;::IJUn a bcrecettel,

iii (:1,,1"

si·tju k. A k8rt~1 b evagjuk, hamozzuk,

u k. F41

erett korte • 7,5 dl.lm.l.;

szaben felhasftott vanrlianiddal meg e n8rancshejjal egy nagy labasba Ie,,," k F.15nlju k kb. 4 deci vizzel, es nagy laogcn. gyakran kevergetve addig forraljuk.

2

scv

ADAG: 1:5;0 KJ/:S76 KCAI.

rna jd !7:I~~e zerint m~

IOR.A..JA' ..... ATUt-ltc: EDE.:5i FIi:Hbe.ol:t (5 PUTTONVOS TOKA,;!I .ulU '02.)

es ~Ib;j,vcrmju!< a. m..a

h,h:aL A sz.alonnM szeletekre \I~gj uk, es a kii rteve I .e-g~liH .a
zoldbabra halmozzuk. LeFedjiit

SZALOHNAS ZOLDBAB KO~TEVEL
WOZZAV.lLOK

es

gHjuk. A sza rzellerl megmegtlsztftjuk. h. k"ll, Ie" hu zz uk aszalk!m, rne jd hos$,O!;aban elfel@zzLilc,.es vekcnven fe-Imossuk szdetelj(i k, Az
0

1

A

smot 200 -c-,

elomele-

amig a cukcr Iel nem oldodik, L@~ fedjl.ik. es kczepes lengon. tcbbSozormegkeverve 10 percig fOzzuk. KOz.ben a ko rtekelm.~gm OS~ s uk, megtorO ljuk. mejd izles

· r.z
50n

Hter hU!':jleves. (vilgy

3

yagy 1;oldse!:leves • 40 dkg nU5:o:s.saalonne

lerazzuk 1"61aa. vizet. A lev leket lehuzzuk a szarrol. es a fi z@si id6 \I@.gt!ielett 5 perccel a kortds-szalcnnas zbldbebra SIC
[uk. Ferren talaljuk.
~LK~Slr,..tSl 11)0: 1 6ru,. ~GY ADA-G: M~I

5

10

pefcig egymt

par-oijuk.

A bcr~sika.t megmosslJk,·e~

saerint gyobb.k,

meghamczzuk, Ielbe-, esetleg

he nanegybe

I. j bogyoll""e-

pegteljuk es durvera apdljuk. A detclvat felb.vagjuk, kimegozzuk, ds vGkony cslkckra

2

s2eljuk.

va.gju k, e 5 a maghazu ket k!..... agjuk. H. kiaebbek, egvben nagy· j uk, e$ wid 5egf, ~moz6 v al csfkosra h~mOZZlJk

k.Qi)egy dereb beo · , kg ,old beb • .3 evo"!.:i3in~l Ieherbcrecet
~ 1 E!vokana I:k ri50ta fycukor • so .. fri
!j$E!

KJ/t;,v

so

~~RC I=EJ.I~!!lI 'ot-)

KCAL

B.OR ....... NUTUtolK.t

U.AAA.l

n Qra-It be rs bor.s.rki;!fU

(c.s.o

R'PoiIVU~C L.D1 S z:ijAKEI"I:I..i.r

..4 korle
.. fed caokor 'Vagy kakukkfU A huslevest egy nagvobb 10b as ban felforreljuk. es 0 leoblitett szelonnat fedo alatt egy orim at fOzzok benne ..

A rlcottut

taiba tess-zuk, a

msrvany:s.ajtot

hczz.amcr82

zsoljuk. A szerzellert.

olajbo-

gy6! meg 0 dotolylit belakeverjuk. a mezzel @S 8 pirospaprikaval fUszerezzuk.

3

.".It sergebereckkel sziruphoz .;ldjuk., ovalosa 0 b.I"I"'&a\jok, maid lefedjuk, i!s kis [angon 10-15 percig f6z:z0k
oblilet\ t:!gyuH a amig a korte hul, de ftgyeljunk, :szi!t.

4

A7. elob~sdtett

kortet

a fe-

1

A korteket

megmossuk,

ele·ue meg

l

nern pu-

megtor6ljClk, mejd hcsszdban

hogy ne fOjon
a,s;2;i;IIltgy(.imO!cs-

lelbev'gjuk. v ~j6vi31vagy

maghazu kat din nyokiskan.allal eltevoht-

O-l:r tn~sMle

ju k. A lei k5rt .. ket egy nagy, lef.dhow t(l,,,II,, edenybe egyrrni.
mell. lekle!ji) k (. v,;goU old.lu k· k, I Fel Fel"). e, sze!o"tj uk '" jtuk a s~jto.s, lolteleket Az alma let a liI-

csel k~:s:;!:r~juk. a:zt el.eg a rOleS utol.::.6 , peI'Le(~ no:zUi.adni.)

5

mossuk es me,gtisztrtjuk, a· vegeillevagjuk, h. kelt lehu<zuk it 5zalkBk.~t.

2

Kczben a z61dbabol

meg-

Attol tj uk esy t.:i 1.16talb., 1 de-c i nata n.c:s.let I'a.ontun

Lel.dv~ I~ga I<lbb ~ or.c. a " be less2uk. d~ mE'i!g jobb. h.a 2 n;;l-·

ulo-

'" k.

3

A s4:~.lonn;it kfye.sszuk.

iI

l;i~

b.sb61,. ,6Idb.bo\. hoIye r~· te.ss:d..ik.,e.s redo n elk u I kb. 25 perc ig fOz:zuk
magyar konyna'

SIOLOS KAPOSZTASALATA dTFELE MEZES' GVOMBEAES OIHETTEL
l-tOZZ",V.AlOK

· 50 dkg f"j~.k. po" te · ,0 dkg m.g nelk"li "'015
·ledes.alma. · fel citrom · 3 evokanar
.AZ OUJOS

leva napraforgoma.g
ONTETt-IEI~

• ::::ev5k.:..noil moz • di6nyi
• 1 ~v51<anal

fnss gyomber rtss- vac",

f~he.rboro'Qet
+

1

~1 *

ki:skanal cltromle e'llokanal naprafQl"g6ol~j
CSiliSZ05Z

pel! c;sepp

~~6 ..fenor bcrs
JJ. JOGHURTOS •1 • OMTI;THE:l:

dl joghurl L e...... ok.anEiI m,pjone:t evoke nil I me:t .orBIt gyi;:'imber

•1

• csipctnyi

A TALA1.A.sHOZ~

· m"teI5h.gym.

(elhagyh.'6)

au

A kaposzte k(iI.6Ieveleit e 1tavolltjuk. <;1 Jejet me,gmoek, kel\o- "SY negyfel. vjgjuk, lorzsajat ~ivagjuk_ A eskkeket \lekony cslkckre s!eljijk,

1

majd :sa1.~-

b3stalba tesszuk. A szol5l megmossuk as lenelkuli, ekkcr a szerneket felbelIagju k €os ki l1'I,;)gOLZ uk).

2

szemezzdk

(h.a nem mag

3

Al. alm.a~ megmcssuk. ~yedelj(ik,

ne-

vel ltju k. vekony

I-tu sat

a maghaZliI lzM-s szerlnt

elMmeg-

ha.rnonuk. es kis kockekre vflgy saeletekre vagjuk. A citrcmlebe [orgatjuk, maJd a szol6vel egyult a s.ah~t.a$t4db.a teeszuk

ontat hozzaval6il c:seSZ9 ben (kill onkul on!} el keverjf k. izMlS szerlnl seve! e!i borssel izesftjuk. A biiegy~egy pcsatera iuk.

4

A kellel.

ton .gy lanyerb.
(:I

5

es 30

locsoljuk, percre

osszefcrgat-

b"huljuk. A nap~aforgot szeraz aerpenyoben megpirftjuk,

es rog-,
k,

onljuk. (F;gy"l· e5 he

j uk, me ..~ h.a rrta r odekap, fo r

~oserpa

r'lydhl3ln hi!lgyju

tovebb p;rul!) A met6loh.gym'l leoblftji..ik, leszarogatjuk es Fel.ap r ajuk. gokkal egyuU.a
ELK~:SZ.r1tsIIOO:.30

TaJalaskor a piritott mesalabka azorjuk.
~r.!C • A;;: ~IM'LELis.,

EGV AOAG: KJ~ KJ/262

KC~"

5C RAJAH_L.ATUWK!F:ELS~'!' R'A1. PIiiHilii'
BOR' (TOI(AJI ....U.sCAT I.UNEl. '07)

VOROSKAPOSZTASALATA KORTEVEL
1j.OZZ.lVALOK ..

sat pedig vekony csfkckrs szel-

• 50 dkg v oros • , mann,gyma '3
U

~ a poszt

<II

juk,~•• k6posz\aho< edjuk. A kararnelllaell cukrot az ecettel simere keverjuk. mejd .apr.ankEml hoz.takeYof:!Ifjuk ii!I~ ollv aclejat is, vegul seval,

i:~t eltavolltjuk. meghamozzuk
Q'

4

es bcsszeban
vegjuk, majd adjuk ..

r~M$ slerini

v~kony szeletekre

kcrte
ON'TET"E.l!

bcrssal

• :3 ev5kanal nedcukcr ':3 lEI'Vokanal malna.ecet •4

· so . orolt

vagy ..... oroaborecet evc5kamtl olivaolaj
bcrs

d e alaposan belefcrgatjuk. Talalasker k.kukkfUle va I"k~el meghintjllk
ELK'~stfj tsl

5

izesitjuk.

A"l.ontetet e k6r·~~s kaposzb~ra locsoljuk, es cvetosan,

a mustorral. a soval es a borssel. y~gul <lpr.ankent a! olejat is hczz•• djuk. A 5.I't.,. locscjjuk, e. alaposan he,leforgatjuk, T6kmaggi!1 o,ra;gy d love I meg·

2

kaposzhihoz

(u~lk(j1vjh;go~bal"nara pirltjuk, rnajd azon ne! e-gy tanyerb.a onto j uk (F',gye IjOk, mert h. mar cdakap, es ha .;I for(o s.erpenyob~fI
h.gyjuk,

A, ontetbee egy talkdban
stmere keverj u k az acetet

e:s lecsepegtetjuk

3

l::g.ynagy ~t.lban a- nerenesleben ksvergetve feloldjul< a cu k rot, be I!:!o ntj uk e balasamecctet. rnejd sevel, be-ssel lIe-

2 3

tovabb

pirul!)

A sa j tot f ~Ikcckeeauk. a rnazsolcH szliroben megmossuk

szcrva

biJaljuk.
?,S 'DE:R"C KCAl SZ..i.R.Al FEHEA80R

106,

ao PERC KCAi Ro%i Sl.iR.AZ

'Et~~sz'r~:~iI 100:

sftjuk, \leg-Lil az cltvaolejat is. hozzakeverjLik. A kaposzta

A TALAL,6,,sI-lOl: • 1~2 szal

EG'J' AD)!.G: 1952 KJh04

'£GV AOAQ; 1171KJ/280

frtss

kakukkfu

BOR.It.JA ....U,TUNK.
(KUN-SA.GI

I<EKII='D,I!I,N-KO;S

'ROSE

1 2

A kaposzta kuls.o. leveled el·
tavoUtjvk, a reje~ megrncs-

suk, ketto- v.gy n~gyfel •• agj" k,

torzs.aJat kiv"gjuk.. A ctkkeket
I\ony cslkokra szeljuk, majd

ve-

KAPOSZTASALATA ALMAVAL
HOU;'V,A.LOK

..

'II

ORAJAI'IUTUNK:

'07)

tHE:SZMliL.'V1 CHJHIDOHHAY '0$)

kOlsQ le veleit e-Ililvolltj uk • a fej et rn egmceSCI k, kett6· v.gy n"gyl,,' e v 'gjuk,
kivagjuk. A ctkkeket ve-

4

'

PIKAHS VOROS KAPOSZTA FETAVAL
HOZ:z..i.VAl.OK

lo.-zsajat kony

seta-

taatalba teaszdk. A lilahij;.gyrniit megharnozzuk, leobUtjuk. hosszaben
MlbevagJuk .... ekonyen t.ljuk,.,. klposztohoz fels.zele-

, 50 dkg Iejea kepcsz ta ~ 2.alma
• 10

~ 50
.. '1

dkg t8 kmeg v.agy durvere aprltott diobel

dkg vQfOS kapouia. ~<irgarepa , lei lej jeg se l'ta

AI OHTETJ4£l:

kanal hideg vf:!zel kis l.angon addig melegrtjuk, amlg a cukcr Fel nern old-6dik. majd keveres nelkul. kazep~::.I~n.gon ar.any.!j.s.rga~a karamelli2:illjuk. Levesszck a tuz~
r51.

3

adjuk. Az on\e~n~:z a labeebe
Eo.S 4 evo-

"-Z OMTETHEZ:

• 3 ev5kanal Feberbcrecet
•2

tesszuk a eukrot.

kiskanal

dijcnl mustar

~3

• so . Friesen orolt be rs evoke na 1 oH v a 01 aj

evokanal fenyom.ag dkg leI. ;ajl ~5 dkg mBzsoJa • 2 nilran.;s le..... ~
·2 , 20 ~ 1~2 kiskan:il

t;srko~ ra szel j ot~maj d saletastalb~ tesszuk. A s.arg.arep.at meghamozmk, roegmcssuk, mejd julianna-re, area gyufaszalnyj csfkokra vagj1Jk. A jeg,.t.ltat megtisatftju k, megmQ$SI,J k as felcslko:u:uk. A Ielaprftott l:old,egokel is .a l.a1ba teesauk, ,e.:; aleposa n

5
6

beleforgatjuk ez on\"lbe A fenyom;;lgot, a sajtot es <II mazso-

cuker

IfH is a salatabe

keverji..ik. maj'd

es 5 pel'cijg

l

• .3 evokefl~1 batesamecet

AM

PQ:;'"! ki..i 56 leve leit eo!'· ta 1
a Iejet rnegrnos-

bivolltjuk,

• so . fris.sen orolt be rs · 4 (}voka.nal cllvecle]
A T ALAll.s I-JOZ:

30 pe:rcig allnl ha~yjuk. hogy az lzek 8s:=.zeerjenek Narancsge-

rezdekke]
~ .30

dlezftve t~I.aljuk,

~ulnl hagyjl.lk b:·

Ko~ber'1 a kor~Gt megmcsaok.

suk, kelt5· v.gy n"gylele vogjuk, torzs;ij~\ kivagjuk. A cjkkeket

ve...

• narancsgerezdek

~u::~~;drl~sl 106::J5 PIi~C
PI;;I=lC PIHi:: NTn~s

les szer"1nt meghamozzuk vagy rejta h.g,juk. hoiiat,negy.d.'· juk A maghadt elb~"'olltjuk, hu·

kony cslkokra szeljUk, majd saM.

tastBlb.::. tessruk. Az almat m~g~
mossuk. negvad .IjUk,
8

magh ••

1

tcv
Az. or'l~ethez a fenyomagot egy $!I:!l"penybben z.sir.ad~k

ADAG: 1.38.4 KJjMl

KC.:.l. ROlE

ITA.UJA~"'TUNiK:

P.l.1..A(:KO!L

€RJliis.nEsU

l=E:lSllR"J.l

l:Ius,c.5 9

magyar

konyha

~lJ~z.iiY

C>5f! pOMp.x ~iirtc>+!
EGYBEN SULT SERTESKARAJ

i~

~H-r;iilll

HOlZ.AVALOK

· '.5 kg sertes ro.... ..... td- agy hoss:tukaraj (cscnt nelkn! merve), v agy comb · 50
4

orolt

bcrs

· 4 evokanal • majoran:na

ola]

· 1·~ gerezd fQkhagyma
•1

vOrOsha.gyma · s-io burgonya (-9

nelkul is.

meg,ulh.tO) a fe· :ts.ir.adeKot ugySSof lefejtjiik rol •. (A esontb61 <isa I.e,o reszekb51 aold •• gekkel
kicscntozzuk. lasleges remek 'eves h.t6.) - orja leves - keszi

1 A hust

Sovat, bcrasal korO!1-l<orol bed ,,,.,olju k. a ke.(i n,k.1 s%ep henger formara ig.;l~.rtjuk. ee kcnyh 8Ii aemeggel ros,z It]uk. (H. combb61 h;szitjuk, ugyan~ jeru nk el.) E:z.u egy rr'II~rebes hin
s.erpenyoben az ol:ajon minde~ oldelen ].-2 p~rdg eI5$,i..i~ji..ik~

2

3

Amikcr :SZ9Ppi-es J.:erg@ keletk .. rett. egy tepsiba
a majorannevel mel

Mameljuk,

hintjijk,.

meslis>trlott

rnegerezdeket

es a lahejazott.
megsikalt, is

fokhagy-

AurHn,

hi! marad _..

clkkek re viigo tt h.agym

at mel Iene-

~lo,"juk_

a tepsjbc besszf k. megsozzck. ~y keyes vizat onti.in.k ala, mejd follevel befedve 220 ~C-ra elc5mclegttett
vagoH burgonyM si.Uobe toljuk (Iegkevereses t6ben 100 "C). poroljuk. Ezuton su-

4

Az. alapcsan jastui

... ItilL t.:.<;~i1kii /a':-k-fi lcii"to~l:>G-!
THAI EGYTAL
~OIZ.(VAL6K

n-agyobb dercbokra

·40 dkg r i as 14,,1. (moMII) • 40 dkg ,ull ,.rM,hil,
evok~na[ ., piros
'.4

eo kb.

40 perclg

hus.u
n al

szezamolaj paprika

• foliot le-

..... zOk. ~s ro pogcsra ass Amikor elkeazclt.

5

SoU ljuk. nehany
a zsjne-

·l gerezd fo:kh.agy'ma • !5iO • Qr8[~ hor-s , 7.: e v oka
•1

sz6ja !iiZO sz

perclg

pihent@tjuk.

ki~kanii[ c::sfpospaptika-krem cil,romgerczd

get

I.fejljuk ,61., majd felszea vale suit burgonvevel

letelve
l~ll(~:s;t'r~SI

• 2 ujhagyma A ofslirll11_SI-IIIiI:

korltv9, salataval talaljuk. jo6.
1 6r.!llo 20 PiE.I:!C VOROSBOA EcG'l' ADo!.G,12~Q K.J!JI7 KC~L 180RAJA"LATUMK~ SlAAAl (SIEKSZ;'RDI K.A'DARKA 'OO)

TIPPEK,

TRUKKOK

fc5zzuk A si..ilthust ujjrryl hesebokra vagjuk, @saz olaJofl megjorrO::.iljuk. A 'k icsu mil zct t, cs Ikck ra szel I p. pri k.1 rod obju k, m ajd a
~thott foktJagymaval,

1 2

A M:szM t a cso mago Iiisan
olvashate I@rras szerfnt meg-

• Nc hagyjuk k.ilrba veszni a pe-csenye level se. Kisl",~nalI~yi lis"l~te( s.rll'i~ve, borral va~w hu.sle .... s'5e1felengcdve e rsmek martas kesZ-ltnelo betale. Ale-psi 6ljar61 egy keyes ville! az i!lei.es p6rk6ket is

soval.

bore-

sal. a .sz6jasz6sszal

es a papr:i~am e&P~r(l-

kremmel

f(iszcorez:zuk_.
a

tesztat belekever~ juk. es a megtisztitott, karikakra vagott ujhagymave! osszeforgallodott. va, cltromgerezdekket dis:dt .... e

3

Amikor a paprika

felo[dhotjuk, €-5.a marblshoz
.dhatjuk.

azonn el tMalju k,
~LK~:SLr'TfSlID6, 15 PE~ I::CV ADAG: K'V KJ/4011<CILI. BOR6J.ifol;LAY-U.IJ<~ SZAR-AI vt)r,II'SlO~ (VILLiMYI K.A.D.ARKASILI.£.I;t '07)

.amfg nem kerramell!zal6dik kieait. A husszeleteket kal korftve
~LK~S2his.

egy

salatalevelet fektelunk.
rnegrnosolt, csom ken)L Felkarik.ilotl

Erre a
peredl-

t91'1iM61~c:.J!.,

...JVi 11c:.z..z.(ik.

e bareck-

h\1.ljuk.
IDO: 1~ PI;It!C KJ/SOO Ko;;AL

~GY AOAC: 20M

BARACKPALINKABAH PACOLT SERTESSZELET loIozz.i.V.A.1.0K evokant.1 bareckpallnka • 2 evdkanal olaj
·2

2

A peradicsom szunk
1-1

~etrajere te-

$2:elet

80R.AJA.H:LATUMK: iDES FtHEIQ80R (j,AVJ..Y C.AS1:HO

megkent h;deg

muslarral ,ullet Yegiil.

c:u'Yb:

2-.000)

... ~z..c:-btc::ljilk. ~z..c:-l'ldv'iU;l>c:. !
MUSTAROS, HUSOS SZENDVICS
HDZZAVAI.OK

mereelek keny~~'sze-ietekl}t vejas Feliikkellelel" • hesckraborftjuk. A saendvicsekat kQt-ket heromsacgre va.gva talaljuk.
KJ/J!R8 KCAL :s..z!RU FIiH~RI!iOR 1i1.1(~SZIT&SI 106: 10 P~RC

• 1·1 evokanal

mez

e~:szoji;lsz6s,z

mv

"'DAG~ 2053

• -So 'o,rolt bars • a !!izeI et scrt e.ssult
• 4 oszib-arack vagy nekter+n

'O~j!J,J~HUTL.lNKj (SZ:iKUA.RDI

SlI..LER CU'Y:E:E '01)

..... ea bcrsse I osszekeverjiik. al A h uaeaeleteket be ken j uk ve le.
es grtliserpenvdben sutjuk. ropogosra kimagozott. ba reelect

1

• 8 .u~le~ szendvicskenye.r A palinkat iii:: olejjel, a rnezZ6d. a szojav.el. csipetnyi s6~
•4

kis.kana I vaj

TIPPEK, TI~i.iKKOK --------5 "lde-tekcl

.-

•4
•1

s.alt.t,alo v el
parad i esem

• Qopogos v<'>ltolat: a kell),er l'lcgtoltj(lk. a recept 5Ie r 11l~ de (\ "i.oj_~Ii.lt(lle",'__'k'\

'.4

mokk!iskanal rnl.l~t~1'" • 4 szelet maradek. !;ierte.ssLllt

2

mele-gftjuk. vagott

A megmosott, clkkekre

1
clkre

A kenye($%ej~teket vajjal megkenjuk. Minden mdsc1-1 leobllto£!t~.les:zarogatott

~jhag),Juk beI6\e. Szendvicv 5ulobcn srep prros.ra -.utiu\'" l1lajonelle\ \I,'1gyk..:-tr:::nup·

.e~

pill rnegl(lcsQI\liI

l~ill.}lju~

mel Ied obju k, t'h a ddig sil tjijk.

magyar

konyha

11

...HI!~Jjvk.kii!i:ink-~ ~;lrl1M1cIc.tI11
KARA.JSZElETEK M'EPITERRAN MARTASSAL
<lOUAVAlOK • B ne'let ~i.ilt br;!iij A~.iqT~$I+O%; ~ 5 dkg i!ls.~-i'!llperedlcscm
~1 ~1

g.atju k a S2.a Itba n. J:leh.a ny percig p.ar;-oljuk, m08jd .::1 @-v5k!lnal vizzel
felengodjuk.

es

2

A

scvel,

1·2

trcmldt bel ef acsarjuk, bcrssel fuszerez.rtik, perclg fcrraljuk. E::ZI,;lt..a1":! a
c!

vajat baledobjck.

felolv,sz\juk.
50

et ~ol a rn ;iFtas szep fenye

[esz •

'!foro s.hagyma

e curomh 6[ja I Izes,ftj uk. A 11 ussaelotekot ls a, mertesbe tess,zuk 31~ pOSoZI n osszemel egftj uk, e::; [crrcn bilaljuk. K5re~nek_ pal"oH zold'''g Hlik melle. .

cackc r pelre:!sely~m ~~ geread fokh.agym.a,
~ 1 ki!;ikana

(<<.....4DAG;
(SOH...o1

~"K~S2:~TESI 10& I~ Di;'RC 1700 !Will'll I(Cll.~ UA:A-.6.;l. FE HE:R-~Oil! i"lARSLEVEl.Il106)

I leap r! bo~Y'0

BOI;lA.Ji..MLATI.J"'K;

~1 evdke nil I m~% ~1 kis'Kanal dijonirnu.::.t,al" ~~ evoka nil I' feh~rb 0 ~~C'9'~ ~ $0. • o.-Blt be rS
~4
e.... 5~ana

I oUv·,a e Iaj

SERTEssi.iLT FEI-IERBOROS %SALVAS MAArASBAN
HOU..iV.1I.!,-Qf(

,
juk.

A karajsz-e let 8 kel: m i krohullama suteben roegmelcgjt-

A m.a rtashcz az ap rom vago tt para d rcsomct. a lehejazott ~, Iel dara bolt h .gymot. 0 1.0 b! i· ba H,les.zaro,gatoU. szil rar6~ leh1! okedatt patrezsel ym 8 t. a megp
~i ztlto H Ickhcgvmegerezdeket s

· e saelet
• :2-,3

:serte.::;$u'If: pe!==:;;en.Yi:!lio fehe.-bor
pl2t

evokanal
::ii:araz

·1 dl
., :2

evo kamil V"" j .,.2-2 ag z.s.aiyoEl e.:s ·50 · fel cltrom [eve

r e:Z!i~iy'~m

~s a k..a.pri bogyot tur m i.:<gep ke Iyhebe szor] uk. ecettol soval. bo rsea I fus.z"ei"~~:Z uk. Az clejet is bel e·ontj Dk, ~s :!i imfl ra tu rtu i.:<oljuk.A m:irMs~ ~ h usra on tjuk. es nagvobb d 8 rabokra vagctt. megs~tott hu-go-

2

A hV$ ~ ,<I, ,p ~(:.sei"!lyelebt.:: n
megmelegr~jidk eoenybol kle me!jok. rna jd
iI Z

A

mezzel.

a. mustarrel.

ez

€os melegon a

" t.rljuk.

ny.val ke ntve lele Ijuk.
~ Li(~SZnESr 100; 20 P1jRC ~G"( .t.,04G: 20111 'KJ.!.:I89 KC,t"L flOR.AJ";"HLA.liU:HIl: szA~AZ
rYll,.u..N

'Vajal bele!<~vl:!(ju;k. A Hncmre v;igot ~ :;:::s;§!lyll ~s p€ltrezselvrnet ~
a. bel.;.sz_o k, egy es ip atnyi sove I rju

2

A

z~r~ja~$I· slitotl seeftct

. I.,h,£ rbc ".1 I~I enged

iuk. ee

VOA:Ono!;t

vi ~oJili"uGliS~j:t·I(AOA~I(A

es.a ci~iOmle.'I/!!1 lzesftjuk, mejd n e h~ ny P.:!o~Lig r oz.:zuk. I; ~uta r':i a hu sazeletekct meg egy.s.:ze r Felforra ljuk.

CU"E:E"'Oi!l'


4

a rn ar"t~sba, visazat ssszuk, k~rit:Q ugy

SERTESSi.iLT KAPRIMARTASSAL
HOZZ,"VJ.:Ii.O K

Stel~sm~te.lnel

la.1 alju k. hogy a :ma rtee t 1311IDO: 'I~ P~RC
!;BOl

jeaen f~dj~_
Eu.E5z[rE5i
Ii;c;.V ADAG::

• 8 saelet egybe,Uit ksr.j
-.2 evokan,j] 11. MARTAsWO!: pccsenyele 'Y'ag.)' I:daj

~u/.::ls,~,tLL
S%:.6.RAZ FIiHt~l!Io.li!

BOR:.iJ.J..i.NL.AtUNK~
(TCKA.JI

ru R I'-I!MT 'o~)

~6

~v'o kanal kap r i bogyo • 6 t!!vokanal dt rc m Ie •.6 • or51t bcrs
~:2 ·2

T1PPEK, TRUKKOK ------_.-.. t<rnidjuok.[j n'la.rdde~ !;.ulthoz
'2

~VOk,21.n;)1: vaj ev6kan.1I: resaeit citromhej

h3gymamarl.i:.-:.t!

karikiJ'kra

,

A hussze leteket e Pc~.-op ecee nvel e be n ;it melegilj uk,
serpenyobol kiemeljuk,
r-

v ~go-l~ v 6rbsna&Ymat .::l e.... kanal olcjon megpirilunk. R- aorvn k '2 ki skan a;i cukrot.

o-

mejde

aa so ezuk. hor~oZl:ui<. e~ 1
feherborr"al (elen~-ediuk-

Q.;;!CI

-a
12 milgyar konyha

es melegen

~artJuk. A 'k_.apribo~

gyOt e he Iyere szcirjuk. meg-h;.

"~"A-1ii~iiI::.

Mc:-~ik6i M6JYd toyfill<lba' ZOLDSEGES FAJITA

... h~IM02-.UJfc. ~ il fc.OY"c:-tc:-t! SE~TESSZELETILLATOS tOLDSEGEKKEL
HOZZAVAL6t< •1

... Jotjvfc. ~almbal MIPP-I-IOPP ALATA S
Ho:z:dvAlOK • 4 .5ozeJetsa ries,solt
•1

1A

sultet felkock."uk. a lo(ds@geket megtisllj'tjl,lk,

megrncssuk.

2

es Ialdarabcfjuk.

Az osszes h02:z.1 ,.alot assee..... 10rget] u k, ol.jjal m.glo<$ol.
seval, boresal hesft·

HOZZAVALOtK

ju:k_,ecettel.

· 4 s.arga r ~pa
'1 evokaf1.a~

WiJhagyma •

2

parsdjcsom

ju~. es frtss kfflivel rnaris tal~ljuk
liLj(~SZIT~S' ID6 15 f.>~AC Sz:.6.AiA.Z ROLE ~:G"'"AO~G: "10% KJ/262 KCAL 80R.b..JANLATUI'IK:
<.EGItI p.ri'lOT NO,IR'

ole]

vorl;l5,hag.yma

• 1 fej

"5.0 · 30 dkg -:suIt .series kara.j ·~ ujhagyma '4 puh.lorlma • C51pos csiliszi5sl:
• -4 ev5kanaf ketchup

• 6 evok9ln~1 oljo.,raolaj • 40 d kg b "'Cony. .:2 s.argiuepiiI

ee t.t •. 4 nagyobb gomb. ·l e v 5ka.mil olJ"Iaoiaj • :2 e v ok.e na.1b al:ts.amecet · .5.0• Q.alt oor.s

Rood

'(7)

1
ges,

A rep~t megti$zUtjuk, ujjnyi
hasebckra vegjuk. Az egy megrnejd

mages faM serpenydben Icrrosftctt roppenosra
1-2

hU,$u paprika • 15 dkg z8ldbo"" • 4 gel'ezd fckbegyrne • ~6 • o:r8lt be r:s. ., k.,k.n.1 mcrzsclt k.kukkfa • 1 kiskanal .orolt roz:maring ·4 vastegebb $zelet suit
'1 plrcs s@-r'tes.kar'~j

olajba Iorgatjek, paroljuk, Ha

enyhen meg:s6zzuk. evoka.nalnyi

es fedo

elatt s-zOkse-

• , e-,,"6kan cil pe<:.s.enye I

e

viael ethe-

liink aM.

2

A hust a sergerecehoz hascnle m~r~t(J hasabokm

eprcra v.got! hagym~t in ol~j felevel kikent tepsib'e szorjuk. A lehejazott. kis kook •• • A, ra apr'ltoU pa.prikM bu rgonya t, a me-glis%~

l

\'\~gjuk. az tijnaS'lm~t megtlsztJtjuk es ,a ras.zny i da ra bckra "eljuk.

IItotl, F.lkoc"azo!t sa rgar. pal.

3

A tortili.lIkat a c$ilis~05Z es
ketchup kevereke v

er meg-

dekk"l, ,';v.l. 00" sa 1.kakukkfu·
vel, rozrnarlnggal
200

2

e:;; a

borsot

radcbjuk.

A meradek olajjal meglccsoljllk, a fokhagymagerez
4

kenjtlk, mejd a hus-, sa.rg.arepahag~mal1.as.abokat azcnos jr~nyba Iektetve elcaatjuk rajtu:k. jiik. kettev'gjuk, os ket\eseve-lcslrcsa n til nyerokra. rend ez _

es

es o~s:!efol'ga.tjvk.
20~25 perc

fUszerezzuk, ElomelegiteH

4

A lo/till.kat felhenge'gel·

-C·os svt6be loljuk (Iegk.· vereses stlt6ben 180 -C], es
aliilltt ropogcsre si;jtjuk.

ve mads talaljuk. Ketchl,J'pot
vagy keszen kaphatc m~ rtogatOt

'In.lh,tunk
~GV ADA,,:

m"lIe.
11Q2 K;Jlu!) "CAL

juk. A suit zoldseget ferron talaljvk.
'C;'I'

3

K5~ben a hu.sszelet@ket.a pe.c:.:;..;.nyeMbenmegmelegltrakenalaz ..... a,

~u&sihiSJ 106:W PERC
IOA.l_JiHU'TUNtt;l
(ZIiMPLE:HI

'udszfT~Sl 1D6~ PERC 50
AOA~ ]920 KJ/45'9 I<CiLL SZ!1i1 U
....T

SzARAl

FEHER-SO:;
'06)

aOR',,6,JAtoiL.ATVHX:.
(IADAC:s.OMVI MUSC

~EIoI~RIOR

SA.UVlGfliOI'-l

IIoUNC

OTTOH5l

'oil ma9y~r konyha 13

CUKROZOTT, GYOMBEIl£S ROPOGO. MAlACSUlT
HOlZ.AVAlOk

"60 C",kn;l;lOU, lyCmberol!i$ ropggOI malac5Li.lt

dkg esc ntos, b0 ro:s
(ka.-a.j vagy comb. cukcr-

malecbes
"2

de csulokbo! is. finom)
e... kanal 5 "OJ5 dl, clej " 5 dl husleves

"csipetnyi orolt q,iIIa~8nin • csipetnyi c.-eM s-z:egfu5Icg " d i6n't i fr las gyombod-." 1 gore:z.d fu kh a.gyma jol k. A cu krot eg) va slag fa lu l.abee be SZQ rju k, e.s
A hU!it rnegm ossuk es le$>.rog.lju aranysarg.aci;I clvesztjuk. kanal vizet ont i.J nk

1

rap kevergef

Ket @v.

surd sair up~, forra ljuk, majd a hus bdrcs felM bekenltlk

srtju k, e!i a mal<:3( hust boros 01d.ljv.llef~l. bel fek\etjiik. Ma e
gas hOfokon rcpogcs ciccsre sO
,6

2

veJe,

A labasbe

a $zirup

helvece

ontjuk aZ olejat, megforrc-

j (j k. maid c ~okke ntj uk anomersekr€ltet, r.aijn~iuk a. buslevest.

csrrlagaotz:ual, a $ze8fU:;;~eg,gel. lereszelt gyombi!uel ~s fokhag) maya I fusze rii:!ozz:u es lefedve, k.
1·8055 tdaon pLI h.a ra perc ljuk. U

3

Wgul.

hust kiemeljuk, fel·

5zet@teljuk ~s tany~rokra
A keeben $Uj'Uf"E!befcrkop"u lonlve,e Iklna.ljuk.

osztjuk. ralt

pa rololevel

mas kaposztasalatavel ceptjei

(KOlollleges k.iposzt.asal&Hk relepunk 8. oldalanl)
1 1;1.1(~.s..zrH;.s1 106:

6fio .....10 scec
KCAL

IlGY JJ.(IA-G, 18.!' KJj.d.U

aOaAJA~I.ATU~K: F'Li.DIiiS FEHERBOi (TOKJl.Jl HAJlSI..&Vi.I..U '07)

MAKOS, MEZES SULT zi:>LDSEG£K !-Ioz.zAv .... IcK L
4

;2

nagy hegyma negvobb pa.prika. ktrl.E!pe!i
.;U kkini

+

2

sarg.arepa

':2 " :2 " :2

evooicane.1 ole] daral v a)

• so • 2 evokan.€lI m~k (nem • 4 I!:!Yl::kan~1 mez:
• 015

d I ko.-le" ya~y A hagyma

berackpdllnka

1

hejOt lohantjuk. a
a pepegyuU

rep~t. meghamozzuk,

rik~v~1 ee e cukkhtlval

megmcssuk. de ezeket nem mcrruk

meg. 'M md egyike\ kiev ilHOlzAV .. n6K

ha-

CSOKOLADES

METELT

vagjuk. ~y tepslt ~ike-nunk,flz cla]i 8 L a zQldsegeoket ra SI,Ol"j uk. leheletnyit megs6zzuk. alaposan oeszeforgatjuk, ea iso DC_I"ij! elo*

nyi h.sab"k,.

2

MARUASZELET FUSZERES, CSOKOLADES ONTETTEL
"'OZl~VAL6K

4
berne.

A cckrct magas Iel

egy vastag .alju,

u serpcnydben
a vajet.

ka.ramelliz\iljuk.. Amikor mar raol v asztjvk

S2·~p

• 25
• .2 •1

dkg !i"t • 10 dkg k.I<.6pOf

evoka

na I pcrcuker

v.an'lias cukcr

melegrtett ses suloben

sut8hen

(legke v erE~

16S"C) kb. 15 perc

· .0 . ~ ~oj" • 2 dkg ve j A TETE:J ~n.: r z16s szertn I biu-mifyen gyumok.!j.m~l'ta.s,
~set Ieg gri Ila:u

.alaU m eg$i.Hj

uk_

· 4 erlelt hats.z;n!j.zel~t (egyenkenl kb. 15 dkg) · 0.5 dl oliv.oloj · s6 ~ fdssen orolt bcrs , 5 d I hli 5- v.agy zo!d s.e.gle v es
.to. M A.A·d,SIol OZ:

felolltjuk a meredek le ..... essel es a berra]. majd ho,.,akeverjuk a belzaamecetet meg a paredlcsom-

3

Kozbsn a makot egy kis serpeny5ben megfon-O$ll-

juk. de nern pirftjuk meg, Elos%or tl mth.et keverjuk hozze, mejd a pslinkat. e$ eppen Iorralunk rajta. csek egyet

nyi SQv~1 o$szeszita'va he melyedest jesoket

ketfele c ukorr al es leh e Iat .. .gyut6des.zka re he Imozzuk. A k':;'h:epe~
k6szrWnk, es a toKemeny teszbeleotjuk.

1

A li.s.:det a kakecpcrrel.

a

· 3'4 agac,k. k.kukkFu .. t c sili~ Vilgy ese res myo pap rlka
*

pij ,el. A ke ku kklavel •• cs ip5s paprikaval. a $2.egfuszegge!, a fah~jji311s bcrs.sa] fuszere~Luk.. e mejd lassu lUzon, idonkent me-gke .... • .fI fel~r'e beforraljuk. erve

1 CSilipott

evokanal

barna cukor

megsillt zoldsegeket tal· kba osztjuk, e5 a makes m~hl;elmegiocsolva tessaek esztalra eloMelkent. ~ulonleges ko,.\k~nt ptkens sultek melle vagy .alc:ar vega vececreoek.
A
EI.I(~:SliT~51

4 ka

• S dkg • :at!S dl
• ,

t.v. gY"'juk (he ke!l, ,-, evekenel vizet eclhetunk ho~d~ r 6~,*
szep, sim.a ta kEUtv e

vaj voro.s.bor :2 evc5kanal bebaamecet 1 csapctt evcka n ill
pai'adic50mpU(~

felrehuzzuk a tu:u6l, es melagen
!.,tjuk.

5

V~gu'

i31~

eprcra tort csekcbenne.

lcidet megclvasztjuk

6

A M,r';ll"emeljuk.

16Ii.;t,

zs;rj~r.a pjrltjuk, mejd a sze-

Ieteket b3ny~rokr!l emelj.uk, es

cipov.a

[ormeljuk.

Le-

+

.00; sc

!PERC

2

30

perclg pi hen tetjuk_ meg egvszer

c:S.ipotny! QrBlt :s.zegfu5~eg • csipotnyi fahej
• S dkg megas kClkaot8rt~lrnu ke:!ieru ~50koL~d~

A tl!sztadpot

a fdszeres. csekolades marbissal meglocsoljl;,J k. tv! aaeol a.s ..... agy sz610s pa.rolt rizzse] kin~ljuk ~ll(tszrTE:SI 100: ~OA''':'
~C;

I;;G-V ADAG: 9~ 10/230 KCALBOAA.u.toILATUNK.r r:~L:SZj,R.;,z FtaI.E:hBO'R (fl.U:DAI RI.zL.I.J'oIiG '07)

tUg,!urj uk, mejd nern lu I vekonYl';;II (kb_ 2 mm vestegra) ki· nyujtjuk. 1S centle cs~okl"a

vag-

TIPPEK,

TRUKKOK

jOk, e.s a teszt:it 4-5 millimeter szeles meteltre vagjuk. 1="0 rra sbu n I e.... enyhen eos Ci,

juk, a -t~'kokat egym;is!,CIifektet-

1 2

v 4[))'\G: J1:~2KJ/"MO KCAl
VOR-O.!iBOA

A husszefeteket magmoss uk, I~sz.a r.og.;.tj u k 8 5 a sermegjcrrosltott clejen

60R'.lt.JANL..4TUHK! SZARll ('Vlt.U, Hv I

s VAAl-! '06)

penY'oban ,utj[lk_

. A ~';Iink" alkoholtortalma ~ fo,.rat~s. sor.an eHUan.
ezert att6~ va!amilyen okbcl t8r'to1_~odok e~ gye(skek is

3

mindkM oldeluket betelen megMegsozzuk, megborsozzuk. ~s aluf6~

TIPPEK,
• A Frlss

TAUKKOK

vizben

nern tul pUna(3 (al

dentel Fozzuk, leszurjOk, lacsepegtetjuk... a megclvasztott vajba forgatjuk. Melyt~nyOrokba tetelere gyGmolcsm.1lrbist kanalazuok. l!s mcgszcrjuk grtllaaasel. helmcrzuk. ELKtsziT~sl
11)(5: :;0

es

~s egy tepsih~ Memeljuk..
180

A Fele levest alaontj[jk, U-ilvalletakarva, lE:!gr~ett sutdben

fogyas,lh.tj,\k • Aki szereti (es bkja) a CSIpos heket. ;;I.prQ v.agoU re
fi"l'!>s cseresznve-

-Cvre elome(Iegke..... enh.es

rnarhahus lo-M nap.L~\.itohirL~ h1rola$ uhln \la1ik su.h$!srE:!, rOles-reo a1k;ilmasaa. Altalaban ilyenkor
kerul • boltokba. de nom ~rt,lIa ot\hon is edeljOk meg 1·2 1"IBpig a huto5zek~

vagy

cs.;Ii·

crcc - A Pl~!;;NTE;iE5.
YOROS'80R'

paprikM

is sz6rhat

a suit

EGV ADAG.; i807 KJ/.;l32 KCAL aOIl,tl,JAI"iIUTUNtI:. F£Li.DU (E·GlUpll'IOT HOI; 'm!)

~old !1egek,tetejere.

P uhare p.a roljuk. Kczbeo e kakukkf c ,81 Ie• tepkedjijk. leveleket, ~s a kjmagoz.oU cs'pos p.flprlk~..... el

sut5b€ln 165 ~C) 35'40 pert; al1!lH

3

re nybc'l"l. != 6ieg
hhielensul{ne~ va bhzltjuk et

akkor, ha
vagy parol.

~gy(jtt apl"I;ka vagjuk. magyar konyha 15

KURKUMAS PULVKAMELL KOKUSZMARTASBAN
I-IOIZAV.lL..OK

- So dkg pu Iyk.me'll fif,; • ~O • d'i'6nyi, fd es gYQmbor ~ 1 kleken iii Of"Qlt kcrle ncl er
;; 1

ki.!j.kar).~1k urk urne

hagymfi ~ es. az a pro.ra kodkil zO;U p. pri k.~m~gfu tta ~juk. Enyh~n m@ogs.ozzuK. a Lit,rom~ ejj el es a ba b&rfe".'II~1fa saereazuk. rna jd ·0 k<ik",,~e~.1f'.16n~j"k. A'l. e losu ~6U :p uJyk<)d are bekat belefekt e !juk, e, fedo elatt. 1.rl-ssUttl.zOn. iP uha ra_.~ rc I~

4

A rna red

e k o~ajo,.

d SJ!eras-

4

~.5 dl hos-

VCli,gy

:z.oIds.egll2J'Y'es

tu I kis darabokra

v.agoU

uj.

c.sipe~nyj sMrii.n.y - 2-3 derebka f.hej
4

2

Kozben a h.agym;it e:!i' , hagymiH rnegtisztltjuk

31

es

fo~

aprora ..... agjuk. A csirkereszor-

A t-411i.ZIi5. KORTE ~ :2

~EZ:

5

uep nagy ko rte ~ feJ chrcm I'€IV9 .es. l'erM:zelt he.ja
•4

ju k. es 2-3, perc ig eg;ruU ,pi ritjuk Ewl.a n Fe 1.0nt] Cit a leves,s.e I (h.;. nern leon e el a hust, potoljl;J k
egy ke v

es vfzzel),

me~hir'itj(,jk

,Off.nny.I, beledobjuk a feh.jderebkaket. lereszelt

'I[lv5kana I mez

~1 'ki.50kan;i1 etkezesi kemenyito -, ell cla] A

ju k. A levenek mil rt e sG

a

njs~gu.

- 3-4

darab fohoj . neh any sz.iB 1<.0 rien dar

heja~. e:5 meglcc

,ra:szorjuk.;. citrcrn soljuk

~AlrrASHo,Zl
esc

nek k@11 rennie. (~a s.zokseges, n 9 m i h us- va-,gy z6Id:s.@gleve~.
Illetve meg kckcsztejet hozae) Koret .adjunk

~l
•1

mQI,Jjf~agymii

pi;ro.s.

hloisu paprtke

· 1 cltrcra reeselt · , b~bt&rleve'l ·5

heJa

kent parol I rust krneljunk mell._
~LK~.s.z.r'T(s1 11>6. 1 6i=t,llo 10 '-'~~c 2661
KJ/&:38 ",C.4l

k6tfefe, a mellet hat eesrre vagjuk. Ming.!juk_.A combokat
OZll

1

a levevel. paroljuk.
lesaarc-

'La:5-5..J. H:i~6 [':I pl.lh.§..-.a
rnegrno:

A bust.megmcssuk,

den de rabot .bea

n k, boresa clajcn

I

felbe-· y;i,gju k, rn ::.ghaz.l.lkat k iv~jjvk. h u ,uka! cikkekre s;:e1iok. Rogt6n
suk, megh.imoz:luk. megcsepegtetj{ik,;;l

3

K-6z.ben a ko;rteket

en 1-;.6kusate]

mcgblntunk. mejd az egy serpenyo ben m egforrositoU,
R:

d~.-¢n:'l'l~I/t!1_

my ,ll.OAG:

• g.!ju k. K b. ke!uUnyi seel'es seeletkekre vag] uk, besozz uk, ds a Ieresaelt &yO mbert ra 'kel')juk.

1

IO~,6..JIAHLATU~F(~ UAIiA.%

F'EHbs.o

ko ros-koru I m egplrftu n k.

A husl megmoasuk. lesaaro-

(£GJH C'HAR-DOKI"IAV &Aluri QU iii '06)

ledobjuk 0 !ohej.i, es e k&rMk.
2-3

4

A mezet megfor·~6sltjukF b~ leezorjuk a citromhejat.
b,~d pu

be-

perc alaU nem

,;, 0

2 3

A koriendest, .a

a ku rkumi!H

es

SAFRANVOS CSfRKETAGfNE MEZES, FAI·U;JA.S KORTEVEL
.. otlA'VAI-OK csfrke ecmbjal . 50 . oro'it feher:.' i

TIPPEK,

TRUKKOK

nar.a

pi

rclluk be nne.

keme I"IYllot osszekever j uk, "",d.,.bok.! beleforgatjuk.

_Legjobb ~.g;ne-b.n (EstokA~rika.ban 'ha:sm.&.l.:ltos. (:'SUcsoa f"",deh:.!, v~s.tag ia~u. alta-

Vegul 6vi3l0:5.anO~~:z.efo~sa jl.l'k a megpuh\,Jlt csirkevel. es .apr6'-i;Iiv agoU kb ..ianderteve . lekkel meghl n tve, kL.:ls~ku-~!':ZdI

5

Al. obj.,::it e.gy ma&ClS falu .5oerpenyoben megforro:sft-

bore

'e~melle

juk.,eo::,.;1 hu:sd.ar-.;.bokat kcrben ki:s:se megpidtjuk~ m..:;.jd kremelj(,ik es Feir-etes.!j.z tik.
16 magyar konyha

- 0,5 dl cla] • <4, k i eebb h~gYITl'ii!I - 4 kisebb gerezd !okh.gym.

Iabe n Gserepb61 ~es2l,i It edeny) ke5l.llel"li, de ierrr'lA:5zeb8':;ien mas. ..... (l::.kag allu, i61 'l~rod6 fe-ddu ~r::M·nyis meg[elel a c,;IMk

1.;.6 rftve taialjuk_
I;.LiK~$:!;:iIESIIOO~ 1 DnA 20.
PEI=IC

scv

AD~~

19~1 !<J/4Q?

KCAL Fi;HERBiJ

S05il.lo.J.l.'HUTUMK.

FE;U;:CES,

hQlo:,IJ. .•Il"~I;!S.LE.VE!,.U·07)

FEKETE CSIRKE
HOZZAVlI.U)1(

mentarof korianderrol lecsipkedjOk a le'y'eleket. Iurmlx-

1

A megmcsott. leszercgetott

es

Me:!mb"'5 c:sirlcecombok rgoz.marinU;1l1

·6 cslrkecomb

kiskan~I:s.o · dionyi fl'i!i~gyomb~,. [ereszelve
"1 .do PACHOl:

gep poharaba szorjok, es az ecettel. e scval meg .i;I f.(lszorek· kel kr~n;me keverjuk .

sza.rf!QU kinai gcmbe • 1,2 dl solei szojasz6s2; • O,S d I rtasbor
'.d

kakra vegjuk, es egy \uzall6 uveg vagy porcel:inb~j.b.an dsszekever-

2

A megrnoso csirkemellet

H, les-za rogato H 3x-3 centls kcc-

• 3, ev5k:mal bema
•1

cuker

kls k.an~1ezezamc lei · keshegynyi orolt csillaganiz.s (v'gy ogy eg,;,,)
iJ.

TE.TE.JERE:

• :2-3 szaJ ojha.gyma

~Ioszot a pacotk~~:dtjukl, e E.hhe:!! a goO rn b.!i t 20 percre fQrro Vilb~ azlatjuk. Kotben egy akkora labas ba n• a mekk.ora be majd (II csh-keccmbok bejef6rnek, oss.zekevel"jOk a sz6ja-:5zo.szt

1

jnk a fu::.:terkremmel. Letekarva 3-d or.a n e.t pace ljuk. A:z.ubin kbz@keverji.'ik a maHolM, es 180 'Cscs slitoben kb_40 perc .1.1t megsutjuk. Kcrtenderlevelekkol n'leghinleU perolt rirzsel bilaljok_

3

~lK~s..ZrTES.IIOO:

~ OIil'A ~

I'E;RC

sov

AOAGo867 KJ/106 :k:CAl

I"J.6.u,JAr"u.ATuNK: (J.il.PA .... RUSBO'Qr)

sud,

a bcrt..e c-,ukl'ol, a sZ@lzamQlaj.fl~ meg a csil1aga.ni~5t, AII<1nd6an kevergeb .... felforr aJjuk. k03~ben a e gombaroJ a vitel is hozz.€lOntjuk.

gyomb.Q.rrel kivu! es CiI bore aI-aU i.s Iemannyire al.a tudunk
.e-!i.;J:

2

Az osszeoUltas kcszlM.se kozb"u~ rajottem, onnyi rl1.e2es~si(ke-vCiJ· lozalot ismerek, Itc-gf:} k6vetkezo szamaji'i!k valamelyikebe.n kuJon cikk€'t ~:!ente/urtk 0 MmaflOx. MEZMAZAS CSIRKECOMBOK ROZMARINGGAl
HOIZAVA.L6K

A cs irkeccmboka

t megrnosSovel

suk .@os lesz~rQgatjuk.

juk

.a $zojas p.a Lb~, r.l3szcrju k e ,gombat. es lefE:!dve. lass':' tU.zon .35·40 perclg pa rolluk.

nyUln~)bed5rl:s8Iji.ik.

Belaforgat-

3

·16 cslrke-alsccomb .-50Q
• '.j!

AluMn a gombakat

kidcb-

juk, a pu ha h U:5-tUrnyi!rokr.a

emelji.ik

4

es

melegen tertjuk.

m.arta.s s.uru.segure hefo r r~jjuk, es a
A piirol61evst k@nji..ik_ YegGI meg-

ev&kancH vej • 6 e'VokCtnal mea ., dl sh@rry v~gy szarnorodni ·1 ki.s.ko2ln.a1orBit foh~ hera r ., ktskanal oroll rO'lmaring

cornbckre

hi ntjuk e ka r il<ok,. v'gott oj· h-ag'lrnaval.
nKt51rT~SI IOrj.. 1OI=tA20 ~[IiC [Cv ADAG; 1310 KJ/3OZ6 KChL L1:,UAJ.6.NI.ATUI'{K. (J.4P,~N RI2:s.eOR) SrZ.iJ.IlE

szarogatjuk. enyhGn bescz- ... ,uk. egy tii.,~116 taiba fekt ..~Uk. lOgykis I.b.,ban megol. vesztjuk a vejat. A me-Let. a sherryt. 8 bcrsot, a rozrnanngot befekeve-rjiik,

1 es 2

A cornbcka

t megrnossuk,

r;,-

Mindig kih'vas olyan etelekhez borokat ajanlani. am elyek .elte rnek a m egszo kot! H isrnert kombln ad6 kt61. Mert mit tegyun!<_peldiiul a rnezzel, a csokoladeval, a keleti fUszerekkel vagy" borparosltas szempontJah61 felhabrit6:an kulon~ n1"~k.17 Az iII.tos. kevesebb-rohb rnaradekcukor.tartalommal rendelkez6 borok kiv;116ankiserik a jelfeg>elesen fUszeres, enyhen ridesk'" foga,ok.t. Val{)gatbalunk az oly.n fajlako61, minI p,Hdaul a harslevelti, sargamu,kotaly, tramini, I"ai Oliver, chardonnay, melyej< igazi ",iihitast ~rezneli tavoll konyhak I;Silonlege, etelelnek megszeliditesehez. A nemss csckcladehoz valaszthatunk v6r(isborfis, ,,,egpedig lehet61eg .rett tanninokkal biro, tolgyfa hordes erlelesiJt. Ezek peldaul ha.ankban a syrah, merlot, cabstnet es hasonl6, sok ",eleget kedvel6 tarsaik lehetnek, a lenyeg tobbek k6z6tt az .rleltsegben tis az extrakt&less<\gben van, mely"tilkill nehe< at igazi harm6~lat megterem teni <sokol.de tis bor
kozatt.

es

1

per.c:ig

MAZSOLAS, MENTAS CSIRKERAGU
WOlzAVAI.OK

Iorrefjuk.

I-Iagyjuk klsse kihi1lni,

• nGh.aJ1Ysz~1 fd.s-:;; menta
• nill\h~ny 51.!!1 f r iss kcrtander • 0,5 dl riasber-

ontjuk. amiket j61 bele is Io rgatun k, Lela.k.arv;;., • hilI6b"" legal.bb I .Iran al .rleljuk.
msjd a combokra \eU ,utiiben (legkey""he, si.iMben 165 -C) rcpcgcs piro$(;)

vagy fel'1orborecet so. * cslpetnyl or'o I~ s..zegfusz98 • csip",tn.yiorBit kardemem • d16nyi irises gyombe r- le reseel ve .:2 kiskan~l kurkum.a ·60 dkg o,irkomelilile
·1 kiskanal

3

Vegull80

-Cvre elomeieSI-

sutjuk_ Kukortcakasa, parolt ..iO:;$ v.gy pocol\ zoldsegek iIIenek hozz.a kOretnok.
liiiLK{s2:fTESJ 10'6; ~5 P~J!C ' '" PAcod,s; f;.G'f AOAG, 1663 tCJ/:S9& )(CAl SO~""j_';'Hu.rUNK. E.DES F",ijl-lE:I:tSO I<!

·5 dkg rna .. eta

(TOKAJI $%AMOROO-MI '0.4)

magyar

konyh:l

17

olejcn megfutlaljuk,
~,s a megtuztogetott dobjuk

majd a bust
gombat

ra·

1 2

A rnegtisztitott.

mBgmo-

2

A paredicacrnleve]

meglo-

pM petrezselvemgvokeret eli [ele, megjc ... Os.toH clejcn r

es

5QU,

feldaraboh sargare-

csclj uk, ha ken, uta nesoz-

wk. !=inomr:"a V;;l.gott petrezse-

lyem me I .es beasalikom m B r Hi·
szerez.'tuk, mejd nagy rangon,

m e-gf 0 rge tjuk, meg sozzuk. es egy keves V~l hoz.za ada sevel puna(a p~roljlJk.
A lehejezctt. finomra apr+

neh.1ny perc alaU rnecparoljuk.

mol is beletessznk.
pilJanatig

3

~zutar'l

iii

.szoloszemeket

@s

~ou h~gym~t a maradek elajon megFultatjuk. A paprikaval
meghintjDk. mejd a megtlsztogeIott, v~kOr'lYi3,nfelszeletelt gombM fa-dab juk.

a cikkekre

v~goU paradlcso-

,t'h meg par
v

fOp"raljuk_ J:inomra

a-

S6~:cuk. borsozzuk

,goUpa trezselve mmel meghintve, parolt I"iz!.ssl V;;t;~y pultszkeve! tdlaljuk. rll(~szhtSi 100: .30 p~c rev ADAC: 1261 r.J/302 KCAI..
8:0R,U6.HUTUNK:
(sOP"R0141

GS megpa ro Ijuk.

3

m"gpuhult ,,6ld,eget €I!}f kicsit hLilni hagyjuk, mejd
A a kakvk.kh.j .... fzesftel

SZ.l.lU.l YOII!OSBOA:
'06)

juk. es a gombara ontjuk. A te]f611,,1meglocsolve tal.ljuk.
ElK~2Jr~SI IDo. 30 P~~C ~CY .!J.DAG::t76 KJ/l62 KC4L. f

turrnixcjjuk,

Kt:KF"RJ..NI(Q.!ii

ERDEI GOMB.!. KAKUKKFOVES ZOLDSEGMART.6.SBAN
HOIIAVA.UlK

ao RAJ,bl.l;,"TIJMJ(;

:s.d,A,AI

VO.lil

onCR

(SZIE K:sz..i..R DI K,6.DJI.."AKJI.

'o~)

FUSZEAES-GOMBAS CSIRKECOMBOK
I-lOZZAV.A10I<

• 2.

• 2.sargar6:pa • 2. petrenelye-mgyokil-I' evoka n.aI otaj · .5.6. 1 va roshagyma · 1 mokSc,askan.i1 pitas-paprika · 50 dkg erd-ei gomba {varg.anya,
rokagomb.a sib. vegyesen)

voroshagyma gCl rcecl fo kh agyma • 1-1 kis kn iii .a pro ra vagott petrezselvem. kakukkH:i,
•1 • :2

majoranna,
•1

rcamering

. oroltbors · '·2 as kakukHii ., dl lejlol

kisknaf terke bors ~ 4 @v6kanal olaj

~ s.o.

• ,-4

HUMGE_R!I,r c,i!iirkecamb

tc Ijuk (Iegkeveneses

sut5ben

Kalapfenyesites, avagy hogyan tisztitsuk a gombcit
. Az erdei gomba IDnkjet nagyj.bol takarltsuk le, amlkor m;g:' taloiljuk. Ezu!an kevetkezik a ':takenoi vi%5glilat, es ha a szer,.menyOnk ehetonek blzonyul, johet az alaposabb tlsztoqa1<\0;. Papirtorlovel v"gy ku Ion erre a eel '3 rendszeresltett klsebb kefevel, esetleg kessel ovatosan megkapargalva I.volit· suk .1 a szen nyeacd est a f.jekrol '" a ton kbkrol. flut" n foly6 viz alan eppen csak 6blitsuk Ie, men aztatjuk, maqabe szlvja a vizet, szivacsossa, lztetenne valik. 'A kalap b<iret semrnikeppen ne huzzuk le-a termesztett gomboiket s.I-, mer, ez tartalmazza a legtobb ill60lajal, ami

1.1,8 comb ogyben) • 41 est rkes.:z.arny '10 dkg fu.slolt nalonna · 30 dkg c.ip"rk"
(01,,, ..
.. KOAE"T'HEZ:

3

200 ·C). ~h ~utf'li kezdju k. Amiko,- (:I hU5 mar mejdnem
tejjeaen rnegpuhuit. a fOli.at

· 40 d kg spagelli

Iev e$s~i,ik r61a, a megtisztogatctt gomb.;it kOresz.6rjuk. A pecse"yelo!vel meglocsoljuk ugy, ~ogy rop()go:sr;;) su ~iu mejd a k, kozben envh e n $05 vlzben kjfOzoH b1!s~taval ko.rit .... Hncmra e, vagoU petrezaelyemmel meghintve lal.ljuk.
EU:;tSi:iT~SI •A IOO~ 1 6RA 20 :DI<:RC

es

I,"

hagymat a zrizott Ickh .gym" 1. a ,0 Idiu szereket <I, a d!,Jrvei a orolt tarka borsot r
ez olajjal osezeke v erjGk. Meg-

1

A meghiimozoU.

lareszalt

a gornb~ re is b5 v en jus-son. A fQ I ia n.eIk OJ szep plrcsre,

4

• gomhaool

ke..iilt

etelek jellegzetes

aromiija!

adja,

gombal ezuran erdernes csoporto,itani aszerlnt, h09Y 111, ke..ollmajd bellile. A nagyobb,lomij'ebb ka!apLI fajt<ikat 'Anth.tj~lk, suthetjuk, kkzitl,etunk beWle savanyusaqot vagy ""IAlal A kisebbekbol gombapaprikast, levest fozhetunk, de remekek martasba vagy r"gllba is. , H. nem hasznaljuk fel azonnal a gombar, )61 zar6d6 mG· ""yag dobozban '·2 napig a hillouek~nyben tarolhatjuk, Ha e Iog szellos '" have; 0 kamrank, konyhai pa pirt6,.16vel bel.lt lakan sretteregetve oda ls teh eti uk,
'A megti5Z!hotl

s6nuk. majd a leoblftett. leszarogetott bosderabokat beleforgetjuk, es lefedve legalabb ~ 0 n3n at (m e.g jo bb @gy egesz ejs:zakan at.,) a hCitOszekrenyben .hleljuk. egv olyen edenyben, amit mejd a sutobe is tehetunk, a kis kcckekre va.gott szalonna zSlrjilt kisutjOk. A cslrkedarebokat redcbjuk. a pod"t IS r.aOnljuk, es alufQliavallef€tdv0 '2'20 QC· ra e 1.0 melegjtett su to he r-tasoep

H0~ IlACO~;":SA It.J/'9l5 It.CAt. ,UAR'A.1.sII.LER

EGV ADA.C:.~!ale.
BOA'.a!I..;IA.NL.6TU}!IKI

(~GR~ !iIU.ER-

c-uv,r '(1)

2

~H~

--Tl\Jf:Fluf"\
SZ B:NTt:S

magyar

konylla

~9

OKrOBER
Gombil A kUl6nleges a~otn~jaertkedv@lt gomba kival6 kaliumfor es nvomolernekben ~sigr;:!1~ ge:zdag. J6 swlg.ala.tot tehet a fogyo.b z6knak. mert alacsony az enargiatartalma. ami egyanln~ lgez a~ ~ rh a termesztett gem bakra is. A ';-egszokott ·gombas Fogasokon klvul n§l.gyszerii sav anyu:s.a.g, salata is ke.· s::dtiletO bol5le. S;'iI.-itott va ltola.ta ii:,~zffzbomba. 1~2mareknyipompJ7izl ad leveseknek~ r;gu~n.3l. Gombas (@-Ciptj~inket ·elold ~d;;lG;~~.~nol:ash~tjak. KApo5da l<iut.:rMsok,.szerint.ak~po5zta rendsee-es logyasztasa vedelrnet "yojl bilOn~o. ~.g.n.tO$ betegsogok ellen, Kozt"dou tovabba. hogy mind fenel". mind ver& failaja e.ls6~endu C-vitami fOr'I'~5 (cersse cssk nyersen). K"ijlon leges liapos:rtasaMH:is r@'cept tMIJ,,\n,k lapunk 1le9.old.I"n. Nepi Cvtla mi ~.ruk:s!glehjn ket f:dezi 4-5 korte. Enl1yitb" rn~g is ehetook. r'Qert kalortatartalrna alaes-ony. raadasul ~ legk~.,,~ all~r'gizaI6 gyii moles. Mivel sok ka [iurn van benne, jotekony h.at!J5Ua vernY0-rasra is~rosttartalm;;l rniaU'pe'dig ~ a gyorncrpanaszok enyhitesera kt va'6. KOrte5o re';ep~ ..in ket lapunk 6-7. old.;]"n ol;o,halj"k.· •
Korte

,

s~af8 A szoJ5 is kadvss gyumolcsB a fogyokuni~ l6kt'lak, rnert jo dekaban l'1Jind&sze 80 \dlokalort.anyi energia van ~mr:!.nett remek k.cHiumforras es.ga:zdag a ntiox.idii.rrsokban. A barr taMI~at6 5zer-V9s,sav.a~na~ k6szGi1h~t5en lze aditd, etv~gygerjes.z gyumi5kscukor-tart.alm.a mlett t.aparrYQigalworsarr felszi v6dnak. 5'016, receptjelnkeb I. punk 2a-23. oldoJan olv.,h.tjak.

GOMBAS-MAJA$ PULVKAItAGU
I-IOltAVALOK •l

2

A~iko( mar minden majd.
nern puhn, a kcckekra es
:J

,ap.

dtoU paprjkat 'YQI",o.snarry me

kis clerabok-

• 2 eyokanal o-Iaj - 50 d~g pulykamell • so . o(olt be rs 2S d kg eslperke 010 dkg zoldbo,,6
o

ra vii,gott m.aJat is beletesszck. Vegul • Hsattel meghi"ljuk, a paradicaomlevel ~s. egy ke v e!i ..... Izzal lelengedjuk. es keszro fOZlUk. megbernozzuk, a ezemeket felb."ogjuk, es b.5 forro ole]ban kisiitJijk. ... .... A pulykam,gut aprora va.golt cetreaselvemrnel meghietve, e' suit burgonyavai kcntva b~~lalju~.

• la'

pfrcs its zold

llusu

3

A korethez

a burgOllyat

p,,aprika

• 15 dkg pulyk.m'j • 2 ki~kanallint ~ 4 evokan.aJ p.aradic:somn~kh~r • 1 kis.csckor petrezsolyem
.. KO~ E. T'HEI.:

4

·60

dkg apr6 sz-emu burgony~
ole] aprore

Ht<f.sziTESl
(;(J'( 4DAG~

IDO: 50 P~I~G
1312

iJ.SilTESHEZ:

,:')/4J.4

KCAL

e.ORAJ!N"LATUttK.:

:s.z.1Ul

VOROS.BOR

megft,ltta"ljuk. A kockak,.a darabolt hust ddobjuk, .Is fehered@sigpidtjuk. megs6uuk. borssa I f (J eae rezzuk, rod j d egy keve.$ vizet alaontvQ parcln! kezdjuk. Amikor fe'i& megpuhult, zsfrjara slitjtik, a megttsztltott, Ielsze letelt gombal m@g 0 <oldborsot is -belete 50S zuk, es to ve~b b
percljuk. 20 magya.r kcnyha

A meghamozott, 1 v.got\ hS8ym.t az olejon

(IiGAI PINOT II'IOIiI '05)

TIPPEK,
. A raceptben a maj aranvc see-tot . Mint a

TRUKKOK
a gomba

es

e Ls.alaci i1lese-

viMo;dathat.Q

gombas el81ekhez altalaban. ehhe~ a fog~5.hot I!>has zna.lha.tunk izes,tonek
(::;ipetnyi katukkfuvo2'L

FAI·II;JAS SZOLOLEYES
MOZZAVALOK

· 6 dl I.he, .,0161.. · arasznyi f.ah~j · 2 dl lejstin
• 2 ktskenel Mkf!:Z:~!ii kem~ny;to
A rAI.At..ASHOZ:

• 1 furt feher nolo · oroll I.hej

A szolOlsvet a Fahejjal Fli!i!e-· rezzu k. Gisfelforralj uk m.ajd a ~~j~ SZI n nel sima ra ka ..... Mke:z~:;.i ke.· ert
menytovel besurrtjuk.l-lagyjuk

1

langyosra hu Ini, .fI zutan [efedve a huloszekr.nybe OIlitjuk Amikor mar eleg hfdsga fahejrudet kldobjuk beI61@,a m.g· rnosott, leszemezett slolot bele$zorjuk, es oroll fahejjal meghintve lalaljuk.

2

HK~SlhE5.lID6. EGV ADAG:

lS Plinc •

,tL

l-!~S

112.'2 Y..J/269

KC,lI.L

OSZI SALATA SZOLOYEL
Ii-ICl,IA'Y.AL.O ~1 K

lolgylevelCi

vaCY fejes :5ozemu

salata

• 40 dkg nagy
.:2.

kek s:zolo nerrt hjJ erett korte • f'e I citrc m leve
·2

st,U szarzeller Iilahagyma

·1 kis

·4 ev8kan.a1cllveolej • 20 dkg kok sa jl (mocvony,.jt)
megmcssuk, lesaar ogetjuk, leveleire bontjuk. majd k;,ebb ce-ebckre Iepked}uk. €os 4 t.a n'lero n $i:etosztj~k A SozolSl me-gmO$!;i!,Jk. iii $zarA salatal

1

felb&vOgjuk';, k;m.so!Zuk~ m'jd ;['J sa l.a ~al.a- eleken v elcsatjuk. A ko~Mke-t megrncaauk, maghftzuk:it kim~b~ziik. es a husukat vekony saeletekre '1eg'-

2

r61Iec-s-ipkE:odjiJk.a

szerneket

3 4

[uk. Citromlevel megcseoegletjuk. es a $2:615 k5z~ I'endenuk, A

leoblitett. 1.1,..I.lelt sz3".II.tt .,. leheja<oll.

nagvco ap ..6ta vagott hi;l&ym~t is rahalrnczauk. A'Z. oii'laoli3;jj~1 meglocsojjuk.
r:i!,s,

a :sajtot

iii

tet~jere

mo rzsolva el&e.te Inek v .;.gy kOI"lY' nyu va c sora na k MJ.;!iljL,Jk.
~LR~S2i,,~sl 106; 15 j;lEOC
Ii.G ..... 06.0AG.: 1626 eORA_J~.'HU.TUNHl KJ/::S89 KCAl FELS,Z!Ii'Aj!:

UJIOIt·

magyar kcnyha

21

Borjumoij

k;.k1.ikkfti,v~

i~la"'.rthban

BORJlh-lAJ

KAKUKKFUVES
SZOLOMARTASBAt-I
l-IotZ..l..VAI.O"K

r'ure fQ;;:zuk. majd IefedjiJ k, e.s. a 1.1.,,51 leh """uk. Lege bb lei

or-al1l allni h.agyjl,..lk, i3'zutan eg clajjal kikent Iepaibe srr"nr~jul,(, es hi;llg.yjuk

at

I.

· 60 dkg bO'iU''''j · 2 dl lei
•1

gerezd

fokha.gyrna cle]

· Or.ol't bora

· a e vOhn;i1

felengedj uk, es bea (JritjG k. Csipetnyi 56v.;ll, (5 roll borseel ~!i Fi nom re ;;.prll:oU keku kkFwvel aze reo!:;: uk Ve-gi,ll
.;I

3

megderrn

ed ni.

A

m a.rbi:sho~

a Ii$~tet a. ve-

jon megpe'z::;getjuk, a tejjel

· so

Fu·

m sg:rnO$Qt l.

6 KO~~rHE::l~

1(\Ib e v'gott$%oli;""",~k~1
dar a beledcb juk,

is

~ :30 dklj, kukorice
JJ.

MAJnisHOl:

· z evoka[l ~I Iis:;d • ,~ ev8hm cil V.ij j ... dl tej ~, caokor- kak~kkfu ~ ~,5 d kg {eh €!or'
!;i"Zo

g~tj I,J k. m.a.j be rssel fdsaerezzu d 4::; az olejon !iZ~p pteosra sGtjO'k Csak ekkcr so.z:zuk meg.. A P> 10 les

4

A m.lj.to lecsepeg

l~ib6Ik;~,".ljilk. la Ljult:, I €I is szaro-

l

Ie-nUt t@ony.ernyiere letekre vilg juk, e:;. a maj vlsszamaraclt .o1<1ja

Ama

ja ~ rnegrnossck.

rogaljok

os fel"oletoljlik.

l!a·

ban ezeke t is megp lrftju k egy krsse.

Egy ".'~g.

,allY po roeMnb Ib.

fektetjuk. a tajet rii,ontjlik. es a m~gt isz Htott fckh agymOi melt <>, do bjuk. Letekarva a rdH5!i:!~kr~nyb~

S

A

maj~es pclentaszelete
es a,
.":I

ke

egymas ra tcrnyczve

tesszc

nJhany
tesszuk.

crara

a: tanYGrokfd,

sZDI (; mil rt.as-

,.1 meglocsolv
szltve bil.ljuk
HKtSlii~SI

ke kukklilve I df

ha rernezoros men.nyis~gCi. enyhen see vlabe sz.o.rjuk_ Habve-i6 v~1 allandoa n kcveegetve sCi~

2

A

kore~h.e-z a kukoricaderat

.I0~. 50 PEIX: - lL,Z.o..n':'Th

~Gv AD.,o!I.Gi .5~1 KJ/8A5 KC4L II:OSilAj,hol U!;rIJlHiIC~ Flh.~:O!;!i (rQil:AJI
I"IAR'.$L,EVeL'jJ

I=:I;HtREI 01

'07)

22

magyar konyha

SZOLOS CSIRKE TORTILLABAH
I-lOIIAV.tI._lO
!(

engedjuk. paroljuk, bcrsaal
I'd

m@gsozzlIk, es puhara
A kesz rlest etkaverjuk, es a fincrnegy vejjel simitjuk, kacsaszele-

fUszerezzuk.

• 40 dkg ·4

c si.-kemellfi

I

e

.....agottpetrezselvemmel
Ezutan

ij~s:teForgatJuk.

• 1 vOl'oshagyma 61'011 bors · 1 klska nil I cu rrypor
• 1 kls

kikent kcszoroformaba majd esy talra bcrftjuk.

·so'

e...5kanal ole] t

csokor

koriander

tek bo"H belrdeljuk. a holst s6 ..... be-ssel Idszerezzck, ~s .;II.
a m.ar.adek clejon
it

2

Am'g e fizs

to,.a

p~lr ezselyern ·40 dkg ,,51& (Fekete e.s f.90ke r VF.:!gYE! sen)
vagy ·8 k5zepe:s vestaga torfill a vagy
SO!;

i!tsutjuk.

a roz-

maringct melle·dobjuk. bcrrel felengedjuk, p,;iroljuk fositjuk.

es puhera
[eszeme-

azutan

A megrncsott.

bb

palac.sillt.a

zett s:zliIQ~ beleszcrjuk,

es etfor-

· 8 $alatal-evel

,-

A hust l~obrrti.1.ik,leszarcgatjuk. majd ki~ujjnyi calkckra kadkek-

vagjuk. A megf,.l",o'o\t.

j uk as ujjnyi cslkokra i'6Vt:~_'1 osszekeverji.'i k, ros kacseragut

3

A se-rpenyot a tUzr51lehuz-

zuk. a husszeleteket kiemolv.a.giuk. A 5z6-

e!i a vcrosbo-

ra szeit hagymiit.az olejon megFcttatjuk, mejd a csirkecslkoket

a riz:sgyyrtJ kozepe-

is n:ldobju k.

vel megontozzuk, mejd

re kanalazzuk A riz;st a hus leverozmarlng106: .:15 DEOC

gott kortanderrel FCis.z~re:!zi,ik. Egy keves vlzet elecotve puhar~ peroljuk, mejd a 2sil"jlllr'a sutjuk A szolot megmossuk. leaserrerzuk, a nagyobb szemeht felbe'Ja~uk, €ts.a currys. hU:!;i~ ra szorju k. i;:pp@1'\ csak osszemeI~g,tju:k,mejd a tuzn51lehuZluk_

2

fvlegsoazuk, a cur rvvel

as a

megborsczzuk, fin.omr'$1 v

e.-

agakka I dlsrftve hll.ljvk.
r;lK~szl'T~SI
~G1' ADAG,

wac

KJ/4b7

KCA.l VOAtOSiBOA

aOA-AJAML.AfUt«Kl (v,LLANYI

5Z.ARAZ

PORTUGIE:SER '07)

3 4

szou3s
PULYKAMELLSALb.TA
Hozzl..VAI.OK

SZOLOS SAJTTORTA
~ OlZAVA.l..O K. (12 S%ELETHU)

forrni kezdene, rol, lengyosra carpcne sejtbe

iehuzzuk ke verjilk

do

tUz-

A. lorlillakra

1-1

magmosott,

leszarogatctt saJ,alale-V€let fekleWoK. 81 :5Z610S husragut erre kanalezavk. A lorlin.k.t felgQn. gyoljuk. es kettesevel tanyel""a
rakve. kcrienderlevolekka! dis,dl-

dkJ: pulyk.mcll • 4 evokamill otaj , $0' oro n bon ·1 grepfrut
·40 • 1 n~gy fUrt Slol5 • MJ Fej kapcszte A, he ,I 100 bl itjilk. le""rog' juk, meld ki,ujjnyi csfkpkra v.;'!gjuk. Az olejat a scval es a ., , bcrseel stet Bsszekeverjuk.

[,titjuf.::, a.~ a masAm.=!·

· '5 dkg li.. t· 15·dkJ: mandula · '5 d~g vej ·20 dkg eukoe · keshegynyi siitopor
*

SO dkg nagy 5zemu piros feher

as,

radek cukorral ea a ci~romh4jjaj izesitjuk. A tejszlnt kemeny h.bb. Mthi3rm.adavaJ a s.ajtba Icrgatj u k. A masszat e for mebe VfSSUIilleszelt tcrtealepra simftjuk, kb. 4 ora es hUloszekrenyben

ve tal.ljuk.
~U::t.S1IT,ESI 0& 1
J,~

.$;toIO vegyesen

4

verjuk,

es a

szoloszemek

Dijf:!C

• :2

evoka

na I aseletin

~GY AOAG~2178 KJ/511 I\I.CAl BOR.UlHUTUH,K: (ZiMPL£:NI ROSE

c.uvtE

Sz.b.AA% ftOft '01)

• 25 d kg meecerpone :sajt , fej citrom resaelt heja ':3 dl ,

e.s a hU$~

tejuin

KACSb.S-SZe>LOS RIZSGYURU
t-tOIIAVAlOK

derebcket belefcrgatjuk. A, .g<\. egy forro S-C!:Irpenyobe crttmegsuljuk, majd hagyj"k

juk, e.s..;:I hust hetelen

A llsztet e daralt rnandulaval oS5zeforg08tjuk, a vajjal, oS5zegyurjuk,

·25

dkg e,zs
bore

2

kihulni.

'0 deka cukorral gycrsen Ot<iJ".a-.;;I

es a sutoporral
majd Fel egy kapcso s

elett h.gyjuk rnegdermednl. A meredek szoloszemekkel d isa Itve. po rcukorral meg· hrntve, ctkkekre vagve hllaljuk

5

E:lKtszITF..sl 10& so
E:GV A1)AG~ 1550

p~~

• KCAl

A loiijl'~S

A gn~pfrutot meghamozzuk, i!$ ugy
a;

KJj?;-78 tou

· 4 ev5k.1nal c!a]

hogy

· :so. ' or'olt
•1

auk, azaz

csckcr petrezaelyerrt '4 SZQI(ttboros kacserne]! • :2.-3 · l5

ag rczmerlng

3

bontjuk gerezdakre. bebo harlyait le lehuzkiFileuuk.
leszevekony

hCito5z.ekrimybra- tesszuk.

eORAJ.A.NUTUN.K: (4 PUTTOt4YOS

FEHE:~I!IOR
....

2 E~l,.It~na Iesztdva I
. ~6 cent! atm6r5ju loe\.o10,m81 hogy "
200

TOK~JI

s:z·u

'0""

l

A :!i.~olot megmcssuk. mezzuk. a kaposztat

• 1 dl szar'a'I vOr'osbor

cslkckra mejd e hussal, a gr~pftukikkekkel ee a sz6loszernekkellezert Koranyd abadnek vej

v'a&Juk.

klbelelunk ugy. oldalat is b@fodjQ, majd ·C-ra elcmelegltett sutcben
sut6ben
180

(legkevereses

"C)

d kg a,p e6 "em~ csemegeSlolo

o5szeforgatjuk, vac.y vecsora-

A fORMA KIKENisi:wu:

kent talalj uk.
Hl<.~szifESI 100: 25 P'EJIC EGv ADAG: 1379 KJ!JJiO KChL BOi:l'AJ,6,toI.LATU~L<: ~L5Z~Ii!AZ F
DOR' CElALATOt-lFUIiI.EDI1.E::t04IT

kb, '5 perc .1. tt meg' A foem.lb61 kiemeljuk, juk bsijasen kih(jlnl.

utj o k.

T1PPEK, TRUKKOK --------• t-tascar pone helydl b2szil hetjuk ilr tortet j,t\ort lchrRi\turove! ... 'agy \l.r6mtlJ10'.·.";l\ :.,;, lesz .~ to:·l,1.
f)1(1;1

es hegvA zse-

,

A leoblitett ,i,,1 2 evil"oBI
ole] on m egfu\ tatj I,Ik, rna jd mennyisegu

~EHEA~
'0&)

ketszeres

vr;;:;:;:eIrei·

lat i n l egy kev~' viaben Fe10ld j u k, mejd maleglteni kezdjuk. Miel6lt

3

• Meg galdagab'o vekcnv dlilillfal caikokr

Kozben a

5~olot megmcs-

ha ta\aliJs e\oH 2-:) meghin~ji.ik.

C.kl·.yl

suk a.s leszemezzvk.

a v<'lgoll man

magyar konyha

23

TEJSziNES, SZEDRES TORTA
I-IOZZAVoill6K

(12.

SZELETHEZ)

A TORTllll.lb.PWOZ: • 20

dkg f~h~r csokolad"
vagy vaj

• 2.S dkg kokus.n:sfr
A TOl TEt:E:KM U:

• 10 dkg "J v e I.k.:. f.gylalto,t;
·35 dkg seeder • a lap feher t:!.'elatin ~ 5 dl

rr.o

·10 dkg cuker • 4.5 dl

tejszin

A "iSZiTE.SHE:I:

• 10 dkg saeder • 1.5 dl Iejszln • n~h.ny szlv .I.k" fagyl.lto,1

1
Tejs:rine5. ~l:edr95 toni!

t:gy kerek. 26 em a.tmerojl keocscs tortefcrrna fektetunk, aljt. ra kQn~ pat

sutopapfrt

tintjuk a karimat. szitjUk a papirt.

es IID'meg'fe

A tortaalephoz darabckra tordeljuk a Feher 1;sokola· dat. es a kckuszzsfrrel egyuH !emt"lb. teeszuk. Egy I.b.,t egvharrn ad res;;;:;ig me,gWIt un k ..... iZ.Z01" e,s rshe'lyezzu~ ;;II r~m~al
Kla langon addig rnelegltjuk
.0 m ig

2

a c.50kol~de e' nern clvcc Idon.kent megkeverjllk. Derebckra to r dl§!ljuk a:z Q..!

zecskoba teaszuk,
osszemorzsoljck.

3

kyat, majd ii:~rh.;;ltonejlcn-

ee !iodr6Mvl

BelekJ:!vei'iu~

az olvasztctt csokoladeba. 'leg a forrnebe Ontjl.ik. el!iimftjuk ~
kanal

natavel

j61 bale is nyom-

kodjuk. !-lideg helyre t.,,,uk.,
hagvjuk

a ".d,e! megmosslI es j61 IeC.50pogtet j uk_ A ~~e!atl a tasekoo tal.§llhabJ e.J.oiras SZ8 rlnt brdeg v bbe ,htatjuk_ AZI1 be bel e ke v e rju k .;I LUk rot A ISt 10(;0\ kinyomkodjuk. kis IOb as~
megtiszt Itj uk, tes.szi.ik.

4

A

to It.l"kh.,

megs~ila.idujni.

es ki::. Iii rigon

ad dig mt

legiljuk (de nem fo>ziik), .mig nem clved. t:.16szol' egy keyes
ir6val, mejd e maradekkal keverjuk. cssz tess-zu kezd,.af

szinl kem~ny habba verjil es ovetcsan beleforg.atjuk. Be keverjtlk a saedret is. A kreme
imitj uk a tortaalapra, ale.bb 2·3 orara.a hCito5ze

5 6

I-lideg helyre dermedni

Amint

ras

es re

• b. le,,,uk_ A tort~ :!:izeMt kessel me zftjuk. es. a karlrnat elt-a,vQ

juk. A tcrtdt

a slii6p~plr se.ga~ seg,evel .1 teme,ljOk egy tal ra. A dl sz flesh cz 0':1 mcgtls ztf. tott seeder Fdet pur6srtju k. S:i! i ~an atpasszlrozzuk, ds egy n,ejlon aaceko be tel tju k. A zace kc serken kis l'yuka.1:vagunk. 8-5.f1 pcrct a torte tetejere ceorgetjuk.

7

jtik a zabpelyhet, majd a masszat egyenletesen ekrsatjuk a Iepsl ben. Ke na 110 j61 be Ie ts I nyomkcdjuk. Hldeg helvre teszszuk. es h.flgyjvk mell:sdlafdlllni, A toltelekhez az Monyat megtisztlljuk. megrnossu k,

3 4

A csokoledeba

belekeve.,-

A tejszinl

kemeny habba

verjUk, I sze-

m ejd rTleg~ororj tas~kolll

(i k. A

zae le til'll

;:I

G:s kiske na!la I Vi3:,gy nyom6cswe

korben he Imo ket rak unk be lole
a torte szelere. A maradek

li;Il';;lhaw e I51ras aze r:int hldeg viabe a.t"tjuk" A \ejFQlt
cvkcrral A zselatint

derrel es fegvlaltostyeval diszltv@tM.ljuk.
IE LII:;[SlrT~1 ID6; 40 Pli~
{C,v 52:~U':T; l~l

e:s. c:~trornMvellz.esitjOk_,
kinycmkcdjuk,

Ii

1-16T'~S

beebe tessii:uk, es kis langoOn addig melegilj-tik (de. ne rn fOzzuk),
arnfg Fel rtern clvad.

kis :I.~-

'KJ!~

KCIlI'L

eORAJA.ti

L.Ann'oIl<~ EDIES

"'·OROSt.O~

h .. E:HIISI KADARKA

ASZ:U rOll

5 6

:J-4 evoki;ln~1 ~ej fal ~ .a z:::.ef.;.bnbe keverunk, he lyre teas
j:;(j

rJ1.ajda rnek. kemeflY

radek tejfol'o:;i

krembe keverjlik.

~,TAliKKOK
. [~6 ~e-lyeU ci~~orn05 gyiJ~ m6k~jog~ ..n..tt.:;.1is. e'kes~rthotjik 5,,,de' h.lyett podig m alfl~ t vagy m.a::... pi~ 05 bogy6~ gy 0 mol L::"O~is n.a:;.:z.nalh.:lhJ.nk-

1--1 ideg

Amiot e te j Fo Ikrern dermedni kead, a tejs.zln\.

h~bb4v e ... jOk.
forg.~tjyk.

e.s QV.;ItO:;i.;ln beleu k e gyQ-

Belekeverj

ROPOG05, AFONVAS KOCKAK
(K"pe a ,6.
HOIl.4.VAl.OK A,
Q

ld elcn]

bo

.1(0

C.KA Ho,t)

n:J)SI t< 11l1;'N ESEHE;t:
Ol:

• v.;.j
A 'tO$il,t lL1i.lA~~

rnolca fel'4t is. A hemet I"'a::;imll1U k Q torta iiIIl.;I:pre, e$ kir'.a kj u k • m,,"Mk .liooy'vaL Leg.1<Ibb ~ .0 rMa 'hideg h E! lyre lE!-$S.2:U k. A de$$%ert s2kMt ke ssel megl.;.:titjuk. 4-$ a si.i~oke~e~ tet .1 ~'votitjuk_ A d bite,he, .ij-ZMonyad:;:::$erme~ bele keve-rjuk .;;L ... ibi~ Ii nekt ;;'i:tba (h.;l :;.zuh4ge So, "itOn Wo rj(i k], mej d ki eke n'll.1 .a de$.:;.U!(l tetejere (: sorgatjuk. Kob_ 20 kook.,... v.gjuk .

7

E

Lt<EszhtSl
KOCI<A:

106:

LQ -P1Ci<!L

•A

HUT'ES
tinljuk.a, k.;lrim;§.t-. e.$ fey megfemegclvaszt-

~ 25 dkg el 10 rbbi;'vQnQ · '15 dkg rQP-og65. aebp e h ely

EGV

115.<11(J/2IB~
I{;

I(C.At P OIHO I

801;!.l.J.iN

L.il.TUN

tOES

A ~(I~T"U'K'~'<'
r

YOIRQ$1!i,QI;l

(euev

PQ'A-T)

s.zItji,i'k e pepfrt.

60 dkg.kek Monya lap Feher aeelefin 6. dl ~s.j rdus t ajfBI dk.g cukor evoka nil I citromle

riO
r

JOGHUIiTTOIITll. SZILVAVIl.L
I"IOlziVlI.;l6K (12 .5lE:L.IE'TI-IE:Z)

e·s a bebe pr$k6t~ ~ t~... to nejhe
10 n::!-CILs'k6b.a, '~e$S2u'k,

2.

A Ic ....a~laphoz t juk e

e roera dek joghu rt ba kcvcrjuk, es hideg he lyre teeezuk. Amini.a jogburtkrem dermenv babba ..... erjUk. es cvetcsen beleforgatjuk. A krem kethermedOt kui"o telbe tessa uk, ebbe belekeveriak a szi Iv at. es rEislmltjuk .;. ~Q rjaa lap ... , R.B nalazzuk a sla ka me jogburtkrerret, 8, ~etejet villeval hul!;imo:sra formazzuk. es
1-2

v-aji;l;t A-z.,emaretfinit

5

rr-ednl kezd, e tejszinl ke- .

·12

s.odf'oMvi;ll

~ 2-,3

• 5 dl tejs:zin
'" Disz:iT~SHE.Z: · 00

A TORT4.,UAPHOZ: • \0

dkg :IIony-. d,."m
r"tbi:zlin,ektal" cantis keretes

~ 2-3 evokan,il

dk~ vaj ·7 dkg .a.rnar~tbni {ola:!i:2:man.dul,h pus:!edli}

csszerrtorzsolj u k. maj d egy U Ibe ontjuk, es oS$~~ke""~l"juk a vejjel, A Fo'rma ba ontjuk. el$imllju;k, egy
kan~ I hiiMva I j6! bele kcdjuk. hagyjl,ik
1--1 id i So

nvcrn$S~U

·'0 dkg
It.

e.g he lyre te va!!:l
~ing'lot

bab.p;,k&.
,!.:i!

$ol.5tep~il kivajazunk. mejd k;boleljuk ,mopapir.ral_ Rateszsz

1

Egy

30;<,40

TOL TELIE KH liZ:

• .40

dkg ~rl!:!ot t

i Iva

v.a.gy r"ingl6

uk

asG ~5ke retet.

es. :sze th U z-

• 6 lap f~h.er u~latin

zuk a ta p si meretere.

'lionel, e.s egy ~e.mtalba tG'S-S-ZU k. fgy l.abast egyharmad re.szig megtoltfm k vfz'zi3'I, cis mhelyezzuk
a femt6l~t. Krs langon ~dd ig mel't:!~ ,gftjuk.
am

2

A rcpogos -tcrta ala phcz darabekra tordeljuk a tortaba-

+

·3 dl zslros joghurt · 3 dkg eukor · 3 d Ilej,,;n A Diszin1S I-lIIi:Z: • neh~ ny s:z:ra s.z i Iva v.agy ri ngfo m 1-2 9v5kanal, ropog6s my:z:li

moles h usA! ~ Cipr6ra. vag_juk.

raerck toroJju k ~h

k.

e5

rn·eg$!.il.ardulni.
l\tat le$,t.ij,· rnegrncssuk, kfm_.ago!Zuk_

A s~i

::.:t,€n"a,i;t'.;l A gyO~

4

or ara, i3! h (JtO:szekrenybe teeszuk A. to -te szedel kessel rreglezftjuk, es a karlmal eltavolftjuk. A lo"l.~l a s~l.Opaplr .segils6,seve! a tern e'lju II. egy ti31ra

6A

A :2 selat! nt a tssekon t.a I iii I,~ haM e-151~as s2!:!rin,t hidf:!S

7

dlszite5hez

Q

szil'Val \I',C!gy

ringlot

megmossck,

vlzbe

aZ~C!Jtju'k.

A jcghurtot
CI

b:ilb.;3 cu

~o~ciljtik. kirMgo:!:~lJk,

es iSerE!'l' r.. Hurts

azdrazre

tesszok. bas ba

b-e leke-'..rerj,u k

km L
ki.$ 'I~~

de k", v'gjuk. A tort. tetejet ,
~i:Uvil'/.;.'1 es:a ITluz.livel diszftWk
EL KES:Zil~SI 100:

A zs.e l.a~in.t ki nyom~odjuk.

fg .a esokoMde

el: nom

1

J.:emk, 26.c:m atmerolti ka,pcsos. toriLliorm.a .:J1j.1F;8
fgy fekt€tGnk. kor& pat-

~e:;SZu k. e.s ki,s 1<iI ngol'll .a d· dig melegitj ul< (de n em F8»" k), .am 1,gfel nem olv.ad. 4 ~vokanal
joghurtot a zs,elatinba keve~unk.

~o I)ERC
tC!I;:!ii

EGV S:ZIi'UiiT~ 10.110 I<:jfwO
~OIi!.io.l.1NL.t..-rlf~K:

KCIll
OI,.4$.I '~EloItrr

ol¥ad. td"nkent

megkeverjuk,

sut5papfrt

DE"SS lU'rliC

~ (VI HO S.o!.itfT'O)

magyar konyhi!l

25

MAN.DARIIoIOS SZELETEK
IoIOIlAy"e,lOI<_ (16 .sl~UT""E:;!,;}
"'.;I

~zijk zu k

.;;11 .;I

:5 ijb;ioke relet,

es sz~ th u:·

2

Iepai m~reMr~_

A $:;:e:z~ m m a.got ~2_1I SS~· ~'.;I': _ penyo be n ,;iU·.a nybarn.a ~'.;I pietr"l

6
j uk

A naranc skrernhez ~in.t a tasa kc n

<II

asela-

~ala Iha

to. elo-

bee

rr~:s$:2.e~intnidi:!g vube Egy kf$ labasban es ciirornlevat.

aztatjL:l~.

Icrgacsckke derebcljuk, es a h4 hem tetejere szorjuk. Szel tekre vegve kfnaljuk.
10·0";1 ORt:. • 'X.J/20"}
I.i. 1oI0T~S

os.s:z.emel'egl~a viaet es a re-

A UfIoSt KIK ~Nts~ ~U.:
.!I.

j

rltj uk, m,;ijd

t~n"le.r ra on

~VE!

r.de. n ern foz'2:Uk} a na renee-

~lt:,~sziT~SI
~C;y lei

S.!IIOLn': S2'

Kc.,!.1. '~E:;I.IbBOI!!

tOI:lT.A..A.U,PHOI:

k;h~IWk_
lo,d.ljuk • k"k,,~~, egy zai'n.a 16 nejlonzac skcba lesszuk, .s.odr"OFavalosszernorzsoljuk, rna jd e-gy tal ba n osSZekE"lerj uk a szezammagg.&l. • keverjuk. n elcsztjuk H ideg

'. 7 d kg s:z:e:tammag • :30 dkg va jas keksz "2odkg • 70 va j
A. MA ....D"O':R'li"iI.'TOl TIE.l'~KH~l:

3

A to.-t.;l~ la phQi; derebckre

$ze-~l ci trom h ja t. A aeel at i nt kifiyomkodjuk, a n are nc sleves I'aba sba tessruk, es kis ,I~l':Igon rnelegit.e felcldjuk (de nem !Oz-

e

OR.UAKL.Af"UMK~ ttl;S

hOK,UI

!:.uvi:i.

·o.e;.)

KAYETORTA
~OZIA:VA ...6K
jJ"

dkg rna nda ri n b eMU (11,,10 suly) • 1,5-1t5 dl h!l!!'fOU· es. ncn·Cln.cs.r~
'10 ,4

dkg cuker

dkg .Ike,"'; ke m. nyl15 , 12,5 dkg vej A NARANC SKR E.~ j:.IIiiZ:: ·10 lap fohor eselat!n • :2 dl na ranesld •.1 dl dt romM ·2dh.z · 1 kiskamil reezett c i tromhej
• 12

4

zu k), rna j d halnl hagyj uk. A cu krct es a ha bf ,'16! !'I-

A.va.jat

fe-I'-olvaszt~lJk. ~/a

7

'12

sz

i;:U"T~ E:Z)

TORTAALAPI-lOZi

ba ta ssztl k, osszekeverj

uk,

, 20 '10

kekszrneraseba
J

A ma.s.~zM egye-nlet.ese

'0" eeleves
geppel
0

m08jd aprank6nt

felontjuk a. na-

d kg om I';. keksa dkg voj

a lepsiben

es egy" kene! hatJiva-1

fc Iy. dekkel. Robotlegroegasabb Iokozaton

A K;'VeKR~Mi-lEl:

j61 bela is ,nyomkodjuk.

holyon hogyj uk mogszilordu Ini.

tct j u k, a leyo t Felfogju k, es ki mit· runk belcle 1,5 dccinyit. 6.s.szo~ kevorjuk a narancsfe vel. a cukorrat es az atkeaesi ;kem.~nyrtovi&L A "jot egy kls labasban vaszf uk, cs belekever] ra n csos-manda
(j k

5

A mcndcrlntcltelckhcz a mandarinbefdttet Ie:.esopog-

os ezedo lgozzuk, ds meg kb. ket perc::ig verju k. am;g Feher, 11 a.DOS kfam m6 nem valik. Tiz per-ere a
huioszekrenybe Iyamatol: tesszuk. mejd meg-

· 6 lap feher- z,s-et.;lltin · ·25 dkg lehen h.i.-O , 50 dk~ ric ott.
~10 •1

dkg cukor

tese

k D.-_ Oetker

Bou rbon

cjebb ket perclg ve rjuk. ~,\ e 10'
meg baromszor

'1i1nili~:;;cukcr
•1

dkC cu kcr · , tasak Dr. Oet ker he · 3 dl

1>11<.16

!ej"i" A Dts-z-triSHIEZ.: · 5 d kg .(e,okol.de vagy n:;lor'alrN:.50cf~!".ebokk.t:d iaesltett et~sQkol.ad'e

F@lol· a na-

rlnos folyadekoL

1
26

(gy 30MO

ce ntia ke retes

sut>Otep$it kivajazunk,
~utOp.;;lplr>r~r~

majd

kib:e.lelji,i'k

rM~e5z.-

·Fellorraljuk, rnejd beletesszuk 0 befdttet is, 5 percig hdlni h'gy· ju k majd a lorteele pre ontjuk es el,;mi!juk. A te pslt hi deg helrro le .. ,(ik,es hagyjuk, hQ~Ye coltelek megszllarduljon.

lela It a krern Fe 1kent E: 11nye ee levegosse VB! i k. A t@js.zinl ke rneny hi! bba verjuk. es beleforgetjuk a krernbe. A kremet raalmftjuk a manoertnos retegre. Legalebb :2 ora ra h ldeg he lyre ~es:!i-zijk. A d essaert sz.e·let ke·:;':5 ed meglazlljuk. es a :lou-tO kel"e~
is m@t'l3ljuk. m

·J dk.g

dl feke'tek~ve kc I deval
C;:SQ

a

b event te Is! ttl

k.a,v.eszem . :2 .Sd A bi.s~d'TiSf.:le:I~

I:

8 9

·7 dkg 4-1 t-orhbE!von6 · ~ dl Iejszfn .. neh~llY csot.;olii d~vd.~ bevont k~ves:tem • kak.a.o p or

tet elbho'li"tjuk. A dl$:i.iMshe~ e csoko

Ie!! ,i:o!dsegh~ d\H

1

Egy kerek. 2.6 em

kapcscs tortaforma

rTIQ4:9V9

[

siJ~opaprrL fe-ktetunk.

atrntko jti aljam KorB pat-

magyaF kenyhn

tin tju

k

<II

'k.a(i rn a I,

es

iSY m~gfF.:!.

$~rtjuk a peplrt.

z~"hat6 nejlcnzacskeba t@os-sz.i..Ik. e. fomt.lb. tesszuk. Egy leb •• t Sod,..6faval csszemorz sofjuk, e:s egyharmad reszig megtolhlnk egy t.lb. tesszok. A vejat Felolviazal. @S fiih@lyez.zuk a Mmtalat.
vasztjuk. kekssze]. rnlljuk, es 8!ts2~keverjuk a A fo(maba ontjuk. elsiJ.:anailal j61 bele is nyoma

2

A torteelephoe darabckra totdeljuk a keksaet, mejd

to rta slap ra, e~legalab b 2 ora ra a hut5.s:zekfQt~ybe tesszuk. A _dl.s.zJteshez a torte bevo_ not darabokra tordeljuk.

5

Kis langon addig meleglljlik .• m~

kodjuk. Hideg helyr. lesszGk.';s h.agyjuk megszllardulnl. A kav6kremhez a zselatfnt a tasakon te IiiIha to elOiras szerint hid-tag vtzbe aztatjuk. Az aUort tehQr'ltLII'ot klkovarjtlk a r.ieQtMv~j v~.gy kremlur6v.:J I. a C:U-

3

esokolade el nom clved. J:'emvagy sutdpapfrrel kibelelt tepslbe -ontjuk. es vekcnyre el$imitjuk. Hegvjuk megszila,dulni.
taleara ~ zuta n ogy nagy, e les kessel sze-

lea fcrgecsoket fa ragun k be 10le, <is hid eg helve n lartjuk.

kcrral..c vanlli~s cukorral 95 a. feketekeve .... A zselatint el. kinvom(de

kcdjck. kis Ia.basba tesszuk. 8cS
ki' lengcn addig mel.gitjuk nom

3 kBrimat elblvolrtjuk. A tcrtal 3 sutopepl r segi'tse,gevel atemeljuk egy lair e. A tejszfnt kemeov h.bb. verjuk. raken:juk a torte te-

6

A torte zltjuk,

~milel keseel meglees

fozzuk), a.mfg fel nem olvad. Kb. .4 ev6kanal tvrokremet a
keverunk. majd a ma-

7

tejere.

majd villaval mintat

lunk bele,
renybe

es kijeloljuk

rejeo-

12

szelet

zseletmba

hely~H is. 15 percre

a hutoszek-

radek tur6k((~mb@ Forgatjuk, as hldeg he lyr. tesszuk. A csckoledeve! bevont K.Bju k, Ami nt a

hkohem derm ed n i kemeoy bebba ..... erjuk. es a keveszerrtekkel egyctt 6..... etcsan belelorgetjuk a krembe. i;:;wlim raairnftjuk a
kezd. a tejszfnt

4

veszerneket

dur v ere vag-

tesszuk. Taleles e16t1 a csokoladefcrgacso kke I, a csokoledeval bevont keveszemekkel es ~.ak.~6~ vel dIS7.lljuk.

8

'---'

Az "let

edesen

teljes"""'_"

'-L K~Slh:GSt 106:
~{jy

so

titRe

• A HtiT~S

SZnH

2010 ~J/",al KCAL (rAWHY poeRT)

www.koronascukcr.hu

:eORAJ'J;~U.TU~It:,~ EOE.!i PORrcu VQ~OS.OA:

maqyar

kOJ1yha

A

VILAG

perc

lEGEGVSIERUBB TEJES KOKTELJA A Iu rm j-;(gep ke v ero po'h:ar.i3be 14l p"h., lej".' tegyunk - ~ evO'k.an;i1 mez.et. vi;lgy - z !:'v5k:II"lIa I j uheraairu pot, vagy - ,:2. e."fikana.1 ba~'.:!ckleb.&.lt .
(vogy .gy'~b I.kv:lrl:). v.gy ~okanlll - 2·,~·~kan.a1
-.4

alett puhe r'a s_utjl"1 k.. 5 pl3 rcig hillni hagyjuk, mejd a ,,~gFil".get elta,voliljuk A, olmak hoj;! lebazzuk maghazukat kiem&ljuk, a gyumobhii,t Feldoraboljuk.
es a ckromlevel

megh i ntj:U'k fahejjal recsencllovel • es raont v e I-IQ~:5ZU li v egpoharakbarn

a jogburbat, kesare turmlxoljuk.
alma-

2

meglocsofjuk,

Az u borka ~ rn~gm ossuk, . rnegbamoz zu k. es nagy lyuku reszelcn lercszeljuk. A turmr~g~p poherebe cnt juk a jcghurtot. raszedjuk ez uborkat €s a turbolvat, mejd

2

3

den alkelommal mas fUszerezes prob;~lhat ne k kl, Az .8 n i;;:,se boz haso nl6 ilia 1:.1, ede skes turbolve
fei'v;illhatj ut kaporra I. petrease

4

A zO'ldseges turmix a kiser·
letezdk igaz~ kedvence. mlr

Vegu~turmlxgepbc szedjuk.

es sze-

[clontjuk szerlnt

a tejjal. -egy celpet

Me:i:.zel. izles :se v a! es bets-

lvemmel. de

i31Z

szerepel bet egyeb

uborke helyetl i zokheg_

m,Mn.a~Lckpot. va(lY -L"ukro;2;oU ka.k<3Qt

,.1 ize,itjuk. Iurbclvalevelkekke I d f ezitve. i.l ..... on arak ban egp kinaljuk '

~U~ES2ri~SI ID6 15 ~~RC I!GY 1II().4G,; ~!39 I<J/loill t!:CJl.l.

es

1

pE:!l"cig mixE;!ijOk

szeletekke I ,05 f,he [derebckkal dlsz.rt v e klrlaljlrk.
II;

FUSZERES SULT
ALMAS'ITAL
HOZI.lVA16K (2 ~O~.iRJ..IOZ'

u:;~s2iT~S~ 106: 2S ri:itC
ADAG:

• A HUlE'S

rev

A turmix titka
Klass.iku, lei"' Iurm ixot b.rmilyell, cppell k~ph~t6 9Yu motesbOl. ziild,egbol ke,zj'tlwWnk, akar egymilss.1 kcmblnalva ts. Tiszt ftas,,' da rabolas u ti3n egys-z.erC1cJ1 szor] uk tu rmixqepbe - vaqy h~5Zmltjunk botmlxert -, ontsuk fal tejje~, Jzesitsuk i:des szennt.
IIgo 1mas (zhatast erun k el, ha a tejet -0 k. r reszben - jog hurttal villijuk fel, Iurrruxunk ~1I.g~,elymesebb, dusebb iesz•• zert banj un k c:sin jan azu t61~ gos izesltesse I A7. egilszsege!i Nyuqaton eletm6r.1ol meglova.gol6 smoDthie. dlvat le-rrneke a
I)

S%

I.:'Jfl04~

KCAt

",3.atma

TURBOLY.6.S UBORKAKOKTEL
j"'I'OI Z,,"'I,I1I.U)
J(,

sze m :!i !:@gfus ~I!:!o~ a.1ci troml~ · c:!iipetnyi 5rolt fahej • c:!ii~etnyi orc.lt !iizt:'.eL!i'!:!ndi6 · 3 dl joghur!
· lS
• 1 klsken A :0 sz.tT5;S.~IiI:

(2 ~O.H'i~"Ol)

~1 n,p~y ceckcr turb'Oly~ 1 ki$E'b b k rgyol,l bcrka
r

i

· '.S dl jogh"rl: ·0,5 dl te]
• 1 lki!;kana.1 meL

· n.ehany ,B11'fI~S1I21IQ1~ · f.hcjd.r.bk,jk Az a Irreket roegmossuk. a szegfu5zegel kcrcs-koru I beI.e-jnk szurkii Ijuk Su toriicsm eendelve, elomelagftett sut6bcl11.5
26

elterjedt

amit utoal barokba

tetszes

• s.o· bora

1

1A

h.Frboly,H m egm

raeeuk

ossuk, IE:!~ rcla a vizat. leve leit
es ahogy a petre-

szerl nti ala p. nyaqc kbol a szem un k law,r" kevernek. lenyege, hogy lej n.lkOI, csak gyi'tm61c'b/lI, gylimolc.leMI, mezzel ke.z('ti, e. jegka,ar" szilrik ra. Itt·ott itthon is fellell'~t6, keszih§senek szabalyai nern olyan !:ligorll3kr es mil,denkeppen
eroemes otth on ls.kiprobal ni,

lecsipke-djuk,

zaa lymet szoktuk, Feta pritj uk.

mCIIgya_.r konyb.a

KIVIS JOGWURTITAl
HOn"VALOK(l .0 ~!QHOZ)

,

A korti!ket

megmcseok.

SARGAREPAITAl
WOlZ.VAL6K (, .OWl.HOI)

•2

et@ltt bao';n kiskan.al moz Fah ej

meghamotzuk.

m_aghazuk~t
saeletel ..... a ture

• 3 dl joghurt
~1

el ~a\lolltj uk. A gyu mol esct klsebb darabckra mixgep

khri '1 b.anan · 1 vaniHas cukor " dl narancs- vagy ananaszlc '2.5 dl joghur!
'.3

negyFele v~gjuk. a banant felkarik;izz,uk A vClnilias cukrct
a gyiJmQll;sle .... elkeverjuk, el

1

A kiviket meghamolzuk

es

2 3
4

pcheraba ciobjuk.

A mezzel meglccsoljuk,

es ti. perclg all" i h.gyjuk,
~~eS.SZ8n,

hogy levet

jet. alatt

e:s eio'!:izor

E~!.Jt~~ balaszerjuk a [ehejet, r.~ntjiik a lehutott tealacsorry fTJ~d

kczepes $01ge repa r • ,ki.ebb elme • MI cit.rom Jeve • 4 dl lej .. 1 kjskenel mez A Disz.iTE:st-lU[ cit ... rnfu o
• "2

~ c :j,ip-E!'tnyt (holt

1

A pornelot. .hogy a grepfrutot szoktok, megtisztftjuk. A p hy,.list kibo nlj uk • h. j.b,,1.
hejallehuztuk. husat

A banenok

fe'karikazzuk, ,. A repat ea az almat meghemozzok, a:t a Irna m;!)ghil zat kiemeljuk. es miridk!:!Uol leresz.efjOk. A citromlevel juk, meghlnt-

hQ.tza~da$.a al pep~srtjuk. v I-Ia lazabb turrnixra ..... a~yunk, 3 jogh urt egy r"'"~t h .Iyet! .sit, ilk sl.odil\"~~' kivihez jllik 3Z eper A jOk. mer-l ki cseped i k.
tlK~SlrT~SI 100: 10
PEDe

2

negyobb Iekozaton kb. 1 pe ...;~ .
O$.s2:ekeverjuk, A turrnixot p oha rakba

2

A gyumi5ksok.t a joghurU,1, a rnezzel ~h 1'1 fa.h elial egyuU

'Iurmixgepben,

a jcghurt

karcsu. mages
olltjok. megs ;":;01cit-

lurrnixoljuk, oyaron j~gkas.ara toltve, tel en a nelkul krnaljuk
[tK~~;drE;SI 100: 15 p.(!I:IC
fiGv ll.OAC;;.: .:n9

juk f~h~jjal,.e:s. rnegmcectt

es a m~fl!;6 is, de tejjel

romfUI.,,~lk~kkei ciiszilj(jk.
H.a son I 6. modo ud 1M tu rrnixot n kes ;d"t het link

ne kever-

tGY AI)AC; 7& I<J/I89 !<,CAl.

KORTES TEJTURMIX FAHEJJAl
Hou.i"",,,,"u51(

('1

POHAR'I-IOZ)

· 50 dkg puh •• "r~U karte
• :l

• calpetnyi

kiskan~l rruh orolt fahej · 4 dl te] JJ. DiszrTE:sHIU: citrcmfUle'lo'el

ma5 led U 50BY {jmObokb.51 is, peldauI6uib.· rackbcl, eparbo]. sar,gadinnye· bol, de ezekot ne fahejjal. henem v aniliav.al tdszeresaak, tetejuket pedig reszelt csokoledevel hintsuk meg. He nem f r isaen klooljuk., .telcket, tegyuk hut&. be. es mi@loU poherakbe ontjuk, hos.s.zu kanallal keverjuk at.
'li1.,'K~slhESI 106: 10 Ct~RC
• A 1J.IHIi:MTEltS EGV ADAG: loO'1d KJ/257 f(C~L

0S tlz percig ~Ilni h<3gyjuk, A tejet elkeverjuk a rnezzel, majd a t~rmi;i;gep poherabe ontjuk. Ho:zza.adjllk a r.epas kever6 kef lu r m ixc IjL.J~, m aj d uvegpcharakben, <:il"'mralev~lk"kkel dlszftve kLnaljuk.

2

KJ/m

KCAL

TIPPEK, TRUKKOK •
• Erden'\eskiprobalni a ma~ ttthon is kaphsto egtotikus

tLK~Slin:s10.6 15 PEQC , t.J. ~t"Ii-j!l!t.:ITIIiT(S I!GY ADAG~ 66J. KJ/lM ~Al

EGZOTIKUS BANANSMOOTHIE
loiO;ZZAVALOK (2 POHARHOZ)

gyumok:SQkel, de wrm;xunkbolel le h.g'/~~ lj"~ 6ket. Vigyaz.lI'Ii! KQnJiyen 6ss;zete.~
v~s.ztheta a· n.alunk is megter-

• fel pomelo (Citrus g-ratldi$) ., ma r ek Joldic!.er&sznye (PhY5a Iis peruvlanel

[11O.mergeO':o [amplcn ..... al. kagg ~lle\ ve ·nido-t sere5tny6vel (p"ys.lis .Ikek"ngi), sol, dratlen ,Mtapotb;)r'\maga is. m·ergez.o1 magyar konyh~ 29

pelnyi

gyomberre-I vagy eltroma kcsa

hejjal is. t-lagyomanyosan de meg lolye'ony sajtba mogyorOl v.agy mandulat keverni,

dlct.
szokte

e.s. azzel

ka$.2:tan i_ M u tetcs
pun k. ha .a megder kia darebokra kocba Iorgstjuk,

egy-utt megezfk csemegel kemedt sejlct

vegva krlstelvcu-

MibGR dcrmosszuk a gyi.lmolcssajtot? A:t etkeszltett meonyiseg aegll ennek 9Idontcr:seben. hla kteebl adagot keszitettUnk. ekkcr t'lkakban. tanY"rokban. h. tcbb MH, akkor s(Jtopaprrral t!:!psiben tenecsos Amikor teni a sajtot. kiemeljuk. nver]c. beletl megszikkesx kel18kephelvre

pe n megs:z i I ardult, a forrn.§lb.oI

es. szellds

t9SSZU~, hogy v eg_:s.oiJllag.-3l el~ Ho 1 sz:a rithato
a gyi.imoJc:uajt? f-IUVQs. szellcs keen-e vi:lgy rnas liitotlQn hely;,eg a legjobb erre a cefra. Tehetjuk C! cera-Uta vag) 08Z erke lyre is, de Iontos, hog)'

ki

cvjuk a muvunket a portol, a logy.Hol. darazsektct textillelletekerve Miben

pergemenpeprrrel

vagy v~ko.ny

e5 meddir;

tarolhato

a gyUmoic:ssajt?

A megszllardu It sajto l krsebb ds
fa

bckra

.... egve. ~ n~lE:!geke t seelvalasatva. terolhatjok.

lvempapfrrel bozben golva,

hCivos helyen sokaig elell.
..... agjunk Ie

igy csomabelcle.

famdo

akar 2-3 h6napig is. ~gyszeFfe. csek annyit Milyen .iVumBlc5ba[ old .'. de kc nnyebb a d olgu n k, ha ..... a~tag alju, rceadementes
So

Mennyf

cuke rral ke.nibijk

emermvit a dobcabeo

elha.s.znaJunk,.a

tobbtt

ke s.zHh efo :5..3!jt?
5zi I'lte mas ra,

.a Byumolcs,sajtol? J::z term eSl.ete$en a gyumo lc s cukort.=;3rt~lmM61. (zMol fugg_ A meggynek minden kil6jahoz 80 deke, a birsnek Mtort p@p-

be rmilye

ori:z.zuk.

~otvegveaen

n gyu m81.r:

.t!I1ka I·

is kerulhetlegyenek.

~d~nyt valasztun~ ehhez a hcsszadalmas rndvalethez I--Iamozott ...,;gy htimoz~thl" gyumolc~okbo' f<izzy"k 5~jtol? A [egtobb gvornolcsnek a heja ta rta I rna zza ,3 s u r'usode:s.t, kccs onyil soda st 9 loid cho pekt in L ~zert a gyilm6lcs:sajtba szant
gyi.im6ks6ket megmcssuk, csek aleposan de nem hamoz,(SZi/v6, berec.• tobb;!

Mi re h asz.n alhatj u k
e gyumi:itcs!l;aJtot?

nek

QI

s~jtb.GI,es meg ez sem Ion-

tos, hogy h;bMlanok

A kis kockekra vagott kristelvv,agy

Al. aprc m;;l:gvas, I~dus bogy6. soknak (ribiazke, rn~lna) ~ir.acsart levet. , ke"'eoyebb fajlaju gyei. mol.c::sO!<n (alma, korte bi rs, ek o$~h $argabar'",;IC:~k) pe-dig ~llorl hUs.Jt Jo~~uk mE!g sajtnak.
l

jehe;r: 60~70daka. a korte4hez 50 de ka cukor is el~g_ Az adagelasra erderne e gyumoi($·c sajt j e Ilegtetes s odClifigyel!1i, mert
u kc

porcukorba

forgetott

gyu-

mclcasejt ig.a.ti

kul6nlege.sseg,

r a rtJ I~y adj21 a

a rom.a jil L

Milyen ed~ny

alkalmas

zuk. hibas reszetket kivagjl.lk,
a csonthejescket kok stb.) klrnegcasuk

gyumolcu.ajtfo10shQ'z? Nagyat1y~ink ma:!it61 rnegovott,

h iba tla n zomii nc iJ hl!f.CizQ l.abssok ban. kavartak a d:ZSE! mckat. koc::sonyaka t. 9Z rna. is j6 m eg30 magyar kcnyha

pedig akar csutkajokk.1 egyuU ~ hiszeo ugyis altorjuk - teeaszok a Hbaeba.

fuszeroz:ni, kioge-gyumolcss.ajtokat? A s;t:~gruszli?g. a fahej es a va"ilia ,It.l,ban jel Hlenek gyumolcsdasemskba. -lekvarckb e. ·S8jtO~be. A kcrte- e:s az osztbereck-elepu esjtck izgalma.ss.a tehetok cslstiteni .a

Mivellehet

b:itrCln ~inalhatjuk aprosutemerwekkel e-gyiitt. J6 szolgalu to! lebet ByOmol cskenyerek fzesilojekent, mezes puezedl i (~fszftOjeken.t v~gy barmilyen suterneovbr peldflull'11az.sola vagy mas asz~lt
gyi,imok:~ok alternativajakent A kUl6nleges.ebb, bin~ci6k re:i:i-$u batrebb izkom ksdvel 0 i keletiea

FCi:s:ze-

hosok melle, a koret ki.ge"rl5j~ke,,\ is megkcstol ",tjM

MUSTOS BI~SALMASAJT
H'OZz.iV.6.l0K • :2 •2

A hi b-as reszeket ki'o"6gjl.lk, rnajd~;:; alma~ es o korM~ hej.;ls-

1

A &yilm.olcsoko:!ot megrncesek,

· (i'YumCilcskocsonya,
to
11

KONVI-lATijNOE~
II

to

t

' •••

'.

a U:igie5 rokon
ezek a
I.voml

.

kg bJr-!iiCllma . 1 cltrom

I Feher must , 80 dkg cuke r

juk, h ibas. reszeit kiv~gj uk. A gyum6ILsot hejestul, magha2:a:s-tul feldari;lboljuk. es anrryi vlabeo.
ame-nnyl eppen ellept Ieltessauk Fani A citrom level a vlabe Fa-

1

tuJ ~$ magh<izastui felsze-leteljGk A s:!il\f~U ez oszlbarackct kimaes gozauk. utObbinak a hQjat is Ieh"nuk, hLl.. t feldaraboljuk.
meg-

, A. 9yumolrnajtok

edestesNerei a gY(1I116Icsk=ny;\k.
gY(HnotC'ljlk kip,eselt,l""z(irt

k(rlonleges "yal""ks~gok

A bir!)alm8t alaposan
mossuk,

5zoszeit ledorzs51-

2

A gyvmolcsoket annyi enyhen citrcrnos vizbeo. amenv-

kerul hoj. kocsonyaba, e,etleg..,gy hv&s;.zselCt;ilcifterr~l~iih.liiJk", alv~, da.at, de legtdbb$ziir " .<lko!" 6s a ho=~fazes is clegetld6. ,A. gyfln16Ic"oc<""y';~~1 kin'Mh:il!Jlfk (l'.jJgeji Vi'j~1i kerwerMz, k.nhe_tjiH< aprn.l\tetm;l1yekp<>, os f~tplv.~"t"a lQrradisz't""''''is alkalmasak, eppell ugy, Olin! <> kapb1i16-{0l~ab.von6 zselek, Egy ~e\iesbOIT~1vagy rumrns] §jl11aJaI<ev~rt,:gyumokl· koc semya ped\<) Ilitgy,zer;j,o~ter f'l9yl1lltt<l!lyhekre, d"esm!rr.~> Fe: vagy aka r va dh usok tlH~'JI.e, .

kcszulnek - erect oIY"1116~io •• " jjJletIZ6~j<.'Mivel.".",

nyi eppen ellepl. puhera flZ:LOk_

L~s:!Cirjuk, mejd .attorjuk es Ie· merji.ik. A pep minden kil6jaho:z; 50 de-ka cukrot edvnk, es egyuU Lljb61IOb.,ba tesszuk. Addig
roz2lrk kevergetve. ameddig j61 be nem sUru50dott. Ekkor a jorr6. ill.;r~o:s; ptiret vrzzel ki5blilett 'I,Iagy $uto pepirra I bel a I t tepsibe simltjuk, medni. es hagyjuk me-gder.

I("S!'""

e:!ii .a bi rset pu h.a(a f6,zzuk. uinten a felef"e bef>ortaljuk. E:zutan a It.:l.s.zt'l ~ttort rt, rur!.~~e$ a cukrot bejetess.zuk, A res~elt c;:itromhejjal Fustel'"ezcsarjuk.

2

mustct kczben _ tdzre tesszuk, es
A

llJk, ~$Ias...')u tuzzel.

ililandoan

ke-

'iii siira

'oIerg.l:!'tv~ .addig fOlzuk mfg annyi-

ne.n lesz. hogy kisM n ra cseppentve nem Folyik S2:EH.

ye... -

3

N~h~ny

nap mulvo a tepsik, e pa p Irt Ie-

b61 k;emelj"

hliz.Zlik

rola, es S.lellos heiyen
napfg szikkasztjuk.

simitjuk

3

meg ni!hany

[kkor.a £utopapi

mustoe

pepet egy

hagyjuk rnegszikkedn i. ~gy.ket nap m{llva a t@psib61 kl-

e$

rral bel a It Iepslbe

Pemdcbeebeo. per- vagy knst.B Ivcokcrral m eghlntve. r~ tegenk4!n~ selyempaplrral el v a·
lesztva. hiJvQS helyen 1·2 hone-

'Meses c5e",eg,,'az"lm~ko!a9nlT.a> Ehl,". all ~m~t (,,"1iJ.h.t ~e vc:;W SZ"P.j~) alaposan "'nm()~k, hih;!Soril<·,ei14<ivagi\!.k. lui, maghazastul, annyivi,b,,", a"'~nnyj e~pe" etlepl,felt=CI~ foni, Amiko, teljesell meqpuhutt, J~Orjuk..a levet, es "'ogl(jukl.· (ilapedtli. EWlan a tiszta",l.mail! minden-literjenez 4. d~~a cuktot adunk, es lassa», kev"",getve.add"igf&zilk. mlg <>1;<,;, 1("'11".. n l es z, mrnt a ,nez. lIeg,,1 tis1ltara 1110'ott, apfo Oveg"kbe me~(rk, • tetejere ,,",petnyi tarteslroszert tesJl",k, es !J!:\razgozben h.gyjuk kibUln;. Ha"""lo,n6don k.;,mh€Wllk k",lebbl is koc~ony't.

ff.j",·

emeljuk, ~ papirt lehuzzuk rola, B birs.alrnasejtot I.liinyi hasil be kre vagva, ccrcokcrbe forgat ..... kin.;;Ia juk. A maradek j61 za.-h.t6 femdcbozban 1·~ hcnaplg elall.
rLJ(Estii~sr
IDa. I

pig elt.rthat6.
~LICis..zrTF.S.IIOo. I , A SZiKUSlTt •

SARGABARACKSAJT I>jANDULAVAL
I-IOZl.iV6l0K
4

FUGESAJT
Hoi ZAVJ), LOK

.s

.OtlotJ.:::.o

f.1E;iIC

1

kg sergeberack

, 60

dkg cukor

,'0 dkg cukor
•t

"5 dkg • .,.11 fug.
narancs re-!izelt he-ja

DIOS KORTESAJT
OA-_o!I.10
etnc HOZZ.AVA .. 6K • A SltK~~5lTis

, 5 dkg rneodule
.6.

oiszITE,5HIE.Z.: kris:hilycu!<ot

$liNES

GYUMOLCSSAJT

HOZZAY.4.LOK

kg korle dkg cukor • Fel citrom lev e '15 dkg die
'2

• 50-60

A bereckct alaposan megmcasu k, khnagcaau k, m.;:.jd a hu~~t hejeslul. viz nelki..il feltes.!;i:t;Ol<foni. Gynkran juk,

1

f anoj, s:r~gmneg dkg mogyo r6 , 5 dkg kri.lalycokor
. orol t
, 10

1 2

l ~js!:ak.ara, an:nyi viz ben. amen ny i e ppen. eile-

A fugM

• 50-50 '1 cltrcm

dkg alma, korte, ·60-80

szilvCi!

os-zib8iiack

(vagy mas grumbles)

dkg cuker

A korlet alapoaart m~&.mossuk. hibas r'esi:eit kh,agjt.J~j majd hejo.tul. meghazestol felderaboljuk Annyi vfzben, amcrwnyi eppen ellepi, aGI.l~an l@szurjiJk

1

e, .ddig

kevergeta lUzon,

pi, beeztetjuk.

Mitsnap

leszu.jilk.

hagyjuk

amfg ~ heja Ie nem .... alik. ~kkc( .atp.;l$:;;;;d~ozzuk. Hozzeedjuk a cekrot, es ujr.;l feltesszuk a tdzre.

2

2

es.

puhafi:1

f5zzuk, ~ttorjUk,

Gyak~-.;In ke ..... ergot v e egeS!E:!n

A pure 50

minden kil6jahoz deka c:ukrot ;;IIdunk, es

K6zben a man· dulM fOl"ro vlzhe martj-uK. meghamonuk, es a szemekel k~tt~~
sJtlll'e Fozzuk, villas2:ljuk.

de ez eztetovrzet nem ontjuk ki, A gyu m 61csct Ie.d.r.lj uk, m.id fel decl aztat6 v fzb5j es a cvkorb61 suru szirupot f(JIuok, A fugep~p~t baletesanjk, a res Z~ I~ narenceh ejj;;! I, eelpeloyi Fahcjj.!ll e!:. szegfu$:<:egge1 FCis.zerezzOk. Keve~getve i;l.ddig hagyjuk a h1zon, amig b~ nem
sUrVsOdik.

ujra tLhre h2>ss.zilL A (:i~rom le-

beleon tjl1k, €!os ddig fozzu k, .a amig telj@sen b-t:! nem sUrlbOdik. Kozben a di6t fo~r6 vlzbe msrtjuk, m.ajd .;r hejlit lehl'rzzuk. A fecsu paszJloU gerezdekg~ dl.lrvara vagjuk, ~:$ a koriepepb@ k.everjuk, ~zutan a m.;l$$z;at ki,.bb lillkakb. ".SY ogy vizzel kioblitett t.epsibe simr~jl.,J!t:. hag-yes
v~t

3

juk megszikkadi'~i,
El.l(~-S2:rT ~.SlIDO~ lOR-A I:CI 0IiRC

A k.e!;;;o; barack5:ajtot kisebb, 'vh2:el kiobliteU form.c:ikba me~juk, a mo3lllduhlldarabok.al C"sl'llo$a n e Iren d ezzu'k a te~e-j~n, i egy ki!i.s.e bele is nyomh.atjuk, majd hagyjuk rnegdermedni, ~zut..cin a form~kbol kihoritjuk, @Os s2eUos h e-Iyell flen an y nap ig szikkas:djuk, rrrajd kristalycukor .. ba forga~va kln~ljuk.
E

3

e-B,ysz.er felfQrralju k, m.ajd a pro, \li~zel kiobliieH fo~makba k:='ri';:'l.azZl.lk, I-Iagyjuk megdermtodnf. a;;o;utan a formab61 kiem£llvE! SZE!IICishelyen m@gszikkas.ztjuk Kri s.M Iyo:;;ukorba forga!:va k r na.l~ Juk_, \fijl@Ysinosan becsomagolv.a c el i$ ajanoekozh.atjuk. 'EL'id;;sziT~sr JOd. I 6RA
~ AZ ,{ZUTAS

3

gyo("ot

E:kkor:a durvar.a daridl mo~ i& bdeforgatjuk, meg

L'KE5~hE:SI. 100; I 61:1,0.

• .n

S~II(.K,(J,SZf.&.S

• ASZIKK.A:S_Hh.S

~s. tJ. :J.LrK!!:A5ZTA5.
magyar konyha 31

juk. Letakarva hut5s.2ekr".er)ybe tassauk. ~s j61 If!hl)tjuk_

BURGONVABA TOlTOTT SONKAS TUROKREM
HOUA.VALOK • 1 ed~skomeny

dkg loro · 25 dkg •• I"r krcm.ajl
· 50
•2

dllejFol

· .s.O. oralt Fekete bOFS · 15 dkg lu.1611 scnka
· 1 esckcr motCl5hZl,gyma (I. hololcg he nines. · 8 kis burgony. ujburgonya, rnlndenkeppen I.jta! val.",unk) · 4 5zogletes

hejaslu.l, ca-ny· hen sos. vuban m~gfOzzuk, 1El".szufjiik es kihlltjuk. Tal.alciskora burgonyak ket veget levitgjuk Az e:gyik v~gukr. sorb,,, folalliljuk, a m.,ikol karaljbell'.aj6v~1 cgy kfsse kimelyitjuk. A klkapert burgooyai._apr6ra v6gju k cs lohelekhez adj uk, ~mit
rncsauk. mejd

3

A butgonyM

alaposan

meg-

PISZTACIAS SAJTKRlh-t ....El TOlTOTT UBORKA
WOZZAVALOK ·2 nagyobb kigyouborka . 25 dkg nattlr krern •• jt • 10

4

FUSTOlTI-IERING· TEKERCS JOGI-IURTOS Al ....AVAl Es cEKLAVAl
t-IOZI.6.VAL6K

dkg !>uh. vaj dkg plsatecle

- so - orolt fcher bees
- 10

• 8 fustolt h~ring
-,j,alma ~l clb-crn

- neh any sz.at metelohagym~ Az. uborks ~ megrnossu k.. leszarcgatjuk, mejd e hej~b61 dresszfrkesselvekcnv csfkcket

·2,; dl nat"r joghurl
• 1 esekce ·2

az Drcgekbe

kenelenmk.

a. mare

v okony heju
berne kenyer

de kot pea ig az iI tlcsra @lv:agoU. hi! romszcg a laku keny6rs'Z@letekre halmoszok. Tel.juke! e felretett ode,komlinylevelekkel disziljuk,
ElK~SlrT'SI IDO. I
OftA

1

fri:s!pka per k6,epe. 10It eek I.

huaunk le, ahcgv a kepen

hHh.abi

(Zo Idse~,h;imo-zov~1 bescn 10 haMst e.rhet.Un k ell E:z.-utiJ 5-6 cenn
Us derebokra ket vagjuk, es belaejuki

szelet

bGY !:i\l,ll.T. l75.d 10/1;9..1 KG" L aObJ.6.I'tL.ATUMK: SZArtA% FEWbBOFf (1£M'PLi1'l1 $AUVIG .... ....BLANC '06) O

A Fustolt herlnget kifilezzuk . ugy, hQgy. Iarokresz a file· ken meradjon. Ert ugv a legeg,· "en:lbb. hcgy e hal oldalat e gerinc mel lett bevagjuk, mejd
0

1

1

Az edeskomenyt juk. keporszenl sos vuben a dfszfteshez.

megtlsztftleveleit lelA gumot

2

bra I.GI v~jcvel b.e
keverjuk.

ka pC! rju k.
megvagdalt

h,1

A kremsajtct a vejjel simare megsczzvk, a fele durvilta

host cvatosan lefejtjuk a gennc-

rot

!;zubin. a gerlnccsontct

retesszuk enyhen

bcrsozzck,

kb. 6-7 perc

.laU megfo>zOk, majd kihuljOk es aprora V.3gjuk. AI. attorl turot e8Y keverdl~lban a kremsejttel meg e tejfolle~ o5szekeverji.ik, megsceauk, megbcrsozzuk, m e.nyt. az eprcre ..... egOI
go

2

prsz.:laci.avales feli;lprtloU met615.· hagymaval fCjs~rezzak_ A~ ubock'kOregebe lolljiik. e rneredek pis.2:Uciaval ~s meteI6hagym~v~1 dr$zr~juk_

S2eruen le~meljUk ez else A hering boret lehuzzvk,

3

G:LK~:sziTi:51IDO~ zs, PI:1K
E.(iV DAI=tAI:l~ 103:5 ..tNUTUN.KI K.:I/2017 KCAL ~EHtR:iIoOR'

ko-

majd az (gy elokes-z,teU Jil~ kat cvetosan f6ltekerjUk, v igy,aJ., va. hogy €I ne b5rjenek. Az -Ellmal rnegmessuk. kiL mazzu k, kis kcc k~k'ii! v~g. j u k, maid e fel cit rom krf~i;.$.;.rt

2

filerj

egy-

3

..... agott a 0 n'kat ~; meteloh.gymat is belefcrget32 magyar konyha

I!IOR,u

s,z .. l',.iI.Z h

I ev

'SLJOAI $.I!I.UVIGNOW I!IoUC '07)

bam u ljen meg. A hg;, ",tot.

e.....meglocecjjuk, Gl I

hog)' ne

maradek

citrornlevel

es a fclapaz a Imat hlM-

,itoH kaporral h.I~lorg.ljuk,

saekrenvben j61lehLHjuk. A ro~t, meghamozott ceklM vl!kony sze-

e, [etekarva,

Izesltji.Jk,

1 2

A niajonezt

a tejszinnel

si-

mera kev~rjuk.

megsozauk.

megborsozzck. a kcnvakkalIze:sitjOk, mejd -ego; csckor folap-

SULTPAPRIKA-ROLAD FUSZERES FETAVAL TOLTVE
t-lOZ.zJ..V.UOK

a paprik.ara

[ocsojjuk.

Lctekar v e, a fet'l

hlitil.szekrenyben

Ietekre vagjuk,

4

Tille lasko[ a ioghul"los &lmM tan.yerr'a halmorzuk, CIi bea [erokressze] f61-

rltott kaporral (usz@rezzuk. es e hQtos:t:ekr4nyben lehutjDk A hedngekel jollec,50pog·
tetjuk, leszarcgatjuk, m;lljd

..8 piros husu kaHforniai
• 1 dl cllvacle] • 3 geread fokh.gyma

paprika

villava! os::r~etDrjijk, a [olaprftctt Irtss h'lszereket beleezorjuk (sozni nem ken, mert .a fete
sa j t s6s), m egbcrsczzu k a zuzoU

3
4

j61 behutjlik.

Kozben

a toltel.khGz

nngtekercset eekleszelecekkel rel di"llju

fel6 a salat~ra urte~juk, vegijl a

e' h-lss

kapor-

scrben vegodeszkdra Iektetjuk. ~oS.$2;.abant lapjaban felbeve,gj u k, a n e m b6 ros Ielckre ::S'l-

• so • (!irolt bors
A TOLTELEKHE:Z:

rokhagym.aval Hlseereeruk. ..,egO] at oHvaolajat is hozzaadjuk,
A l5Helek~t a peprlkecsl-

e$

k.
lOCAL
SII.L:iA

egy pici csokor

kaprot

I!U;~SZ'T'SJ lo6~ I ORA • A HUTts !;:G.v n.I!:l;J~CS: 762' IU/186
80,fi!;'J.6.I-IL.6.TUN:KI Sz!A.l.l

Szcrcsen
tCiui.ik.

foltekerjuk,

es. fogv~~
meg-

tesz.unk-.....

• 30 dkg lei ••• jl •H kis csckcr frtss ban.a:lik.om, pelrezselyem es ote-gano

kokra helmoeeuk. ovetosen riiltekerjuk. fogvaj6val megtohzuk.
@S

hutosl:ekr~nY'ben

meg-

jov.1 vaSY kcktclkerddel

(YILLI.I'IY11C..&.DAR:K4 .s.llU~

'07~

PACOLTHEAING-ROLAD HAGYMAS BARNA KENYEREN
HOU.~VAl6K • 2. d1 majOri~I

3

A retket QS a he.gym~J.tme-g·
ti:s:!t1tjuk, vekonvan [elszekarik.aira

• grolt jekete bars. • 3 gere,d lokh.gyma • :2.-3 evoka na I ollv.:! or aj

dermesztjuk.

5

Talrs b~.... e,saIMalevelekkel d isz it he\jOk_
106: l OQ.t.. H) P'-RC

leteljuk, a hagymat

szedJ.Jk_

4

A cipot

2

cent; vastegon

{el-

1

nKfsliT~SI

A peprikal megmos.suk, s~.a· r,fli;r.;l lotoljuk, majd tepsi.rE:! Forro sutobe loljuk, os

·lr.loIunis
rev
"OLlr.D; 60S 1t,J11t.~,} KCAl sz..i..:R.ri!l.l B.OR.r6.J ..6J.U.A'T'UH,i(;

fektetjuk. 180°C-on

Rod

szeloteljlik,

a sae I"IOk hl>j.t
-CI ~

(ll!gkeverBSes. 5utc5ben

(1l0RI ROSil: CUVE:E '07)

levagjuk •• belet pedig kb. 4 cen-

bis keckakra
jon~"el

v.agju k, e::i

165 -Coon) 25'30 perc elett meg-

Iaes mar

· 0.5 dl tejs:tfn · so'• orolt fehi!r bcrs '1 evokanal konyak
• '2 eseke r fri sos kepcr ,8 kise bb hagyma, pacclt

szelet ee ~zGnk. a kaporrel WitcH henogtekercseket raultetj tik, es a Fogva.j6.... a k@llyerre lu:zzuk. al
!Do, 50 PE:JK
KJ/<lS9 t<1;Al

m.gkenjuk. ~". egy·egy ratket hagym.akarik.l~ te-

slitj (j k. A suM b61 klveve kcnvharuhevel II;!lakarj uk. rnegve rju k,
amfB kfSS~ kihd1. majd meg rnelegen lehu:zuk a b6ret. Felbevagjuk, C$l.,Jmaja~

TIPPEK,

TRUKKOK

. Apr6. plros h~su paprikabt hason\6 medon egybE'!n 15 meg~ciHhe-tuf'lk. de nagvoo 6Yi3~05,j3n [arjunk d. amikor a csurnajul<i1l eltavoHl:jtlk ~h a b6ri.iket leh0zzuk, hogy
sxeoeo egybet1 rr'lt1radjanak.

~ltavolrtjl,.Jk. hu:;at
'V~gju'k,

5-6 cent! !i:!eles cslkokra

h.ring (k".zen kaph.lO) plres retek • '2 apro '110 roshagym ~ • , hagymas b a.rna cipo
• 1 Cs.omo

nKfslrT~Sl
EGO(

~Ot";'o. IQI'Q

es so-ban £Igy taldr.a fektetjl.jk At. ofivaolajat a zuzoH [ck-

BOAAJAt4L.r6.TUI'I1I(,i (S.r6.DACSOt.JV1

SURlIrZ FiHlhtaoR:

r.::EKMVELU

'o,d

2

hagymaval clkeveriuk, rncgbcrsozzuk.

kis:s.e majd

megaczzuk,

magyar

konyha

33

rakk.al taltSU 80mba
Mo1Ijl;Jon~[M

JUl-mJROS TOLTOTT SONKATEKERCS
loICIZAVAL.O'K

ke\tevagjok. 5.rg';jukat emeljuk, a fehsrjel nagyon kockekra ".gjuk. A juhhlrot

1 A fou tojasokl3ol hcesaeban kiapro
a kevefjuk.

~:20 dkg konzerv ..... orOSibab · f~1 carom kif.acurllevi:! ., mok.kaski31n~l taba5CQ~m~~tb
• 8 m@xik6i palacsinta (k~"e"
• 1 csckcr

A tolb5lt palscslntaket kFS Ferdon felbevagjuk. ",ajd egy'·egy ezel hag:{m.a'v,a.lcsincs. 'tkolv" tal.ljuk_
E:LKte.!ii ~S.I'D~ 50 P~IX: EGV ADAG; 10e¢. KJ/:2:sS !(CAl..
IBORA.JA_toIUTU"I'4Kr SzAR.Al

4

puhe vajJal es. a tojesok $arg.1jiival egy t61ban slmare

· 3 lot! to] ••

k.phat6) meM1Cih3,gyma
&2

· so
•1

• 25 dkgjohluro '10 dkg ve] bcrs

• oro It [ekete
kiskam~l

Megsouuk. megborsozzuk. n porcukorral es a musterral pikaoara tzesitjuk, veSUi a tcjasok
feherjel is belefcrgetjuk. !;,:z.utan <:.sil(;;;!g<::s-Ovel ellatott

vagy ujha,gyrn,a

ar

51U_iilR

(S.ZE.KS%.6.JtDI SIUER: CU'¥'£E '07)

• 1 ki5kan~1 porcukce
r'nLH,-t.3r

2

1 2

A csirkamellet leszarcgatjuk.

megrnossck. majd kis kocaz a

kakra v~gjuk. Serpenyoben ol.ajst

Mc-t;te.r-c-kne:.k.
AYOKADOKREMMEL TOLTOTT FUSTOLT LAZAC
HOIZAV.1l6K '",,0

n yo

mozsak be ti,i.lljti k .... .s a. e
sonkaszeletek alsc fe-

folhevitjuk

j

hust 4·5 perc

• 8 saetet Kem~ncos :dilt 500nka A Dfsz;risHIiZ: ~4 kQkb;1 paradlesom • nehi.ny sz.M petrezeelyem

kite.-itett

!ere rtyo rojuk, a m it fBltekeruf'k. A tekercsek tetejere is pcttylnbJnk e.gy kls hemet, mejd ezekre felbevagott ~okh~JparadiI;50-

alatt megpirftjuk rejte, kczben mQgsQz,ii:;1,.Ies a psp.-lka'Y'al Fuk. szerezzuk. A s~lal;U megmossuk, le5zarcgatjuk. majd vekony
C51~

mol vagy petrezselvamlevelket
tesztlnk.
E lJ{ES2tT~SI

kokre vat:1va. kel,leroHilba A .... orQ$ ba bot hid eg vbzel Iltjuk. le~s6p6gtetjuk.

szorjuk_ lebb-

• 10-10

d.S M,6 dkg vaj ~h;natUr krerns
bars

• so . Qrol~ fekete • 1-1 ereU

1[16

45

:p~SK:
PilSZ.AA:AZ AOZE

as a pid-

"Gov

MAG: 1071 I<J/'l5O KClI,L E:RJi:SZ1£SO)

rTU.Lt"MU.TUNK, I:IEZSGO
(PAL.ACK,OS.

toOU cai r kevel egyuH a salatsra szorjok. A citromlevel meg a tabaecc-o-artassel f&:e.s.ltjlik, nve
hen megs.6zzuk, mejd lazan osszefcrgatjuk.

avokad6 e,~ carom • a .... ekony saelet fLiska.lt leaec

YOROS BABOS CSIRKESALATA MEXtKCIi PALACSINTABAN
HOZZAVAl-oK

1

A lu~Ot finom :;;%it.in attorj(lk. majd kev er 8Mlb, tolli'

al~U alForr65ltjl,l~ (lgy konnyebb foltekeron. majd vag6deszk.~rd,
fekletjuk. rnczzuk. A c.slrkes.ahitat majd
:;;ZO~OSiln

3

A puha vajjal

es a kn~m.sajUal he.ot

50

A pa Iecsl l"'ltiikat s.erpenyoben oldalankent fel perc

rnere k-everju k, meg~6-:2Zuk, me, bors-oztok. Az aVQk.ad6t Ielbev. juk, magj.t eltevcl r~u k, e

• 25
•2

dkg ",irk,,",ollfile
olaj •
56

egy folte~

evokan61

cslkban a palacsintak kerjuk.

aljare hal.

• csipetnyi cs'pospapdka·por • 1 kisebb Jeg:r;alata

kan'II.1 a hejab61 kiemoljijk."1< kis kcekrikre vagjuk Cltrcmlev. megloL:~o'iuk. es .a tUfokrembe forga~j uk. Letekarva hUhhzek· re nybe tesezuk, e~j.6llell mjuk,

I:gy vag6~,~s:tka"9 elufcllalapot fektetunk, erre loIp.kf61iat teriWnk.. A lazacszeleteket a fOlra alsc fclere fektetjuk ugy, hogy • szelatek ki'~ ben a [aracszelek ledjok egvr'l1OZ·

2

• 0,5 d1 t~jSl:rn

· so orolt
4

fe-h~r bors dtrom!G.

• 0.5
•1 -f

dl szaraz. feherbor

ev5kan.i1

mast. Az. .a..... kados kr~met csiko
alji!!'a hal

,uk, m.jd a f6li. segit,egov.1 101tekerji.lk ltgy, hogy csincs hengert kapjunk. Szcrosan a f61iilba CSQmagoljuk kisse meghengergetjijk, majd 1-2 6rara fagyasz~6s2:ekf"E!ny.
be teve megderm

e'me • 1.1 esc kee mel.15h .gym a • 25 dkg li"lIloll, eldI8,8\\ g.rnoil.r.k (Iehel f.gy."lo\\) • Iriss k.kukkfii

3

asztjuk.

cl lrc moe, Iorrdsben

Til le lasker ,a ICIIza{: ~I:! kercaet a Eol iii hoi kicscmagcfjok, e:s
v~kony pen3-4 cant! vas tag see-

envhdn 50S. baberlaveles, leve v Iabe dcblu k, ee 1 percig f6zzu k. S!U'

1

A gombat

mogmossek,

majd

r6Iap.8~tal kiemelju~~ j61IeLSO'

roJTQ vlzbe martott,

~ejukessel
sc....F"'lAf:
{IiG_fil

pogtetjuk, es kihutjuk Tonkjet
kimetsszuk, [eket. rendezzirk. eprcra v.agjuk, a Fe· talra uregiikkel folfel.,

letekre vagjuk_
IiLK6sziTts. 100: ~~ p.~f.lC ; A Hih~s
1<lIBXJ/!J46 KLAl. FEHERBOA'
'0

II.OII"IDI!-lLAfUtfl(: UAI=lAl
CH .tRCON'HAV flAR

R'rQUE:

fI'

2 A toltelekhez .....a tolt·a tejszlnnel ke g-roUlb.1
mdjon~!~ ji.ik. enyhen megsczzok.
50Z.ZIJ

megbcr-

~AJONEZES

rCiLTOTT

RAKKAL GOt-4BA

k, a Feberborrel meg a c itromleve I plkansra Izesrljuk. es simara keverjtk. mcssvk. Az almM me,gr ktcaumazzuk,

'HDIZAV,6.LOK • 8 kOi;epes csip€lrkegomba

kockakre

husM apro vagjllk, @s a folapritott
egyu ~t a rna j cto bbit 161· forgatjuk.

·so· 1 baberlev61
.b.

meteldhagvmaval rebct

oezbe keve rjuk. A rakokbcl 8 da-

• Fe1 cttrcrn [e..... G
TO LT£LEKW EI: •2

Ie Ireteszu nk, •

apdtjuk.

es a gcmboszerral

dl miljonez

egyi.ltt a majonezbe

PG-ZWf;::.VYCl
5Z0YEGl FAll-OK MIH.itV

hjt:k,~
toltott

fala+okIai
borok

A IOllelokel • gomb-Oklif'" gebe helrnozzuk, e5 Frtas kekukkFCJvel meg ez egeszben hegyoH garne1t.val d{sz(tjtik.
ElKE:5ZITE:SIID616f.!.Il
EGV GOM'BA: 1017 IO/24J KC.t..L

3

letepkedjuk 0 ".(ukr61. Nehanyet fEl-lreteszunk a d;szJteshez, a tobblt megsozzuk. €IS a megtisztitctt apf;tjuk. fokhegymsve! egyutt !lagyo,... Fi nomra. szi nta pepesra

2

A bazse Ii kcmot msgrnossuk
leeacrogaquk,
@S

a leveleket

S.OMMW~R

50~."'J!NL.uUt.£Kl SdR'd (EGRl YIOGNU '06~

i:'EwbDOR'

Vannak clyan bar3!okkal

estek, amikor az ernbernek
azcn, milyen

nines ideje vagy kedve elgodolkodni essenek iild<lzatul a dug6hUz6nak

SOS MINrTORTA
HOZZAVAL6K A TALPHOI; • ,}O

SAJTKREMES

sozzuk, es a fokhagvrnes bezsallkommel fdszerezzuk. hideg vfzbe aztetjuk, majd fel dec i fords be n 1ev.o vtzben lololdjuk (nem iOzzuk!l, Ole] surusegure keverjOk, kekszre

3
4

A k-ernhez

(Peld. ul k5mozs;rb.n,) 8 sejtct a vajjal
megbcr-

slmare keverjuk.

A borfesztlval utani nehany nap peldi>ul tipikusan ilyen (kOI6. nesen most, ebben a nyillkas. esos, hideg id6ben) •• mikor
I.ginkabb lorr6 teava: pihenunk fa az elmult het szepsepes viszonlagsagai'a. Haesak nem egy pohar

A zselatiolapoket

5 percre

• 15

dkg kerpas $05 kekea dkg puhe va]. olaj bezselikcm gerezd .

It. KREMI-IU:

pezsg6vel,

men ha izgalrn.>abb
rnarmalt

hideg
<is

•1 •2

esokor kisebb

:so

huljuk. es e
VegOI a i mitjuk.
6

sejtkrembe !eve)

tepslben

falatok kerOlnek a lanyerunkfa A

-dazac, herinq,

fokhagym.a

rnaionezes zoldseg:ek -, azokhoz azert valaml nU..lszaj. pezsqo univerz<ilis kiser6je ezeknek: nagy reszok ugyan tartalmaz tobb-kevesebb hozzaadott cukrot (meg a szaraz pezsqoben is lak<lzik egy J6 adaq), de ez nern okoz zavaro ed.-sseg.t" sz"jban, k,il6nilsen. ha j61 meg<sinalt, j6 rn'rkaju ned(.ir51van £:6.
Akiket megi,

· 30 dkg n.atut krem$ajt

dkg vaj • orolt fah~i' bora • 5 la p rsela tin A c-is:zfT'isHU: • koktelpar';adi~:som
"0

5

t-IutOsze'krenyben marloH

2-3 ora majd 5-6 centl

ijllatt megdermesatjuk.

forro v hbe meroj Ci

at-

pogacsa,sza,ggat 6v'al ..... agy pc h.a rrel rz csfrt 05 kis tortacsket :5 ecruok ki bel &1e. kcmlevelekkel os fe[bev.~otl kokb~;!pi;lracl[C;::SQmmal dlszitJuk.
~LK~S2.fT~SJLD6 1 6RA 10
Df~C

zavar, valasszanak brut vagy nye rs pezsgot friss sajtokhoz, tonger gyiim6lcseihez, konnyebb ~olds.ges etelek melt. biztos befuro. A pacolt, fustolt es akar kiss. zslrosabb,

1 tonzecskoba
A kekszet oss.zet6rjOk,
S2Q

e.g{

!.ar"'ha~o nejteve .:!;odrofaval

6

Teteiet a felfetett

bezsali-

mS'.fes falatokhoz
pedig a nagyobb
izgalmas.k

majd keverdtelba vekonyan k io le [o-

(peldaul

hideg sonkak, fustolt sajtok)

rjuk. A puha va jj al 0 sszed cf

testu, fahord6s erlelesli bcrck, feherborok is

gczauk. zott.

es egy

• A H~hE.s
~G"'" OAR".il.!!i:lj!t!-2 KJ/306 80IU..J.6.l4lATUHK: (U._.LA"rOHFihtiDI ZiHIT t<,C .... t F,EHEDO,R ~tL.U~AZ

lehetnek,

kb.

:20.:<30

cent is, magp s

peremd

tapst aljara simi'ljuk

'o:;r) 35

magy ar konyha

t-IAJONEZ
I-IOZIAVA.LOK

egy tojassargajaval Amlkor

es.._e~t keyes

ol.jj.1 kezdjuk, <ljb61 • k~.. it,;'t.
szdpen felveUe a csepanyagol ~pranke-nt

•2

!KB, 30 D 'K.i..WOl) !oj.. ,argOj.

penkent hozzaadoU -Llla-jat. .~ a
osszefutctt

zselvern- es tdrkonvlevelet. 1-2 aprc kcckekre "Iagott csamogeuborket, esetleg 4-5 szinhin aprcra v,fi,gott kapribogyot. A'IOLI

.30

d kg majon.e!nt!~ 1'1 uz.2:iU.evl runk 1 dl tejsalnt v'SY ["jloll, 2 kiskanal citromlel. Lsip~~nt[
orbIt fe-h~( be-set.

~csip['ltnyi s.6 ·1 kiski3nal CitfOn1I~ • 2,5 dl ol.j

edagcljuk hozza.
Ke:szithetjok konyhai robotgeppel. kozepes kevero fc-

3me

frissan

(iFOKHAG-YI-i.\5

Iot.il.JOH.EZ)

KOKTELMAATAS
30 dkg, oli.oolajjal

kozattel is,

k,hzult majo2 gerezd

1 taiba tesszuk.
hozzasdjuk
IE!

A hiss tojass.{u'gakal a lesztirt

kevet8~u:;tSziT~SlID61
10 3Q68

"u~lhez hcaaakeverenk
10 PERC
I(CA,L_-T TART .... MlI.Z L

megsozzuk. citromlevet, m aj d igen.

KJ/7J4

mejd Io lvemetos kevere smell e U
lo~zor cseppenkent.

fokhagymat. Konnyilhetjuk 1 kozepes.Fett. aUorl k rump Iiva I.
pepeare zuzctt

hezaakeve e"lokan-al ketchupct, 2·; csep p ta base o·ma.-Msl 3 el It.:
30 dkg majondzhaz
2

runk

nyakct.

REMULAD·t-IARTAs FEHER MA.JONEZ
30 dkg mejonezhez ("ank
i

veko fly sug.a rban hozzaonljuk
clejat. Mire az €g.eszet fetvesn. olyan lesa az ellege. mint CI ha-

az
hozzakevevagy t@Jf6lt
l

d~ tejszfnt

-30 dkg mejoneahez runk 1 dllejszinl
2

houakeve-

Tojas helyett

toj

os

ol.j

102.ra·

bcs re kevert vaje. He keszHes kczben <II tojas ,h az oI~j kGI onval lk (iJ Ita 1.1· bon akkor lord 01 e 16, h. to I gyo r'an .d.goltuk az ole] at), akkcr

2

2 kiskal1al citromlet. :2 kiskanal ml)stdirt, cslpetnyl Irtssen orolt fe-her bcrsct. l-l klskenel nagyon finomra (szlnte cepesre) vagctt metel6h.gymot

vagy

tejfolt. oroll hmza

nyu keverekevel A masaaa

ugynevezett

kisk.an~1 citrcrnlet.

4: kiskan.i31

feller mejonezt keszitheh1nt
kita riO (4- 5 pEl rcn~i) de
@.gYSZ13f

musUr"t. i;;~ipeloyi Frissen Feh4, bersct. {,Adh.t unk 0,5 d I
S,Z;;;'I";;IIZ.

(snldllng). petrs-

Fe hel"bort

is.)

ge'Pi keve resset oS.5zea!l.

cs1

36

magyar konyha

TENGERI Si.iLL.O TOLTOTT .BIJRGONVAVA
HO'ZZ.6..v,UOK

·'0 dkg vaj
• 20

b .sZE:MilVAE')

kg t~ll'Igeri :sullo frj ss p.'.j .soO ,oJ'olt be IS • 1 gerezd lokh.gym. • 3 dkg I;s>l • 2 dl ~ej' 3 dkg s'j~

·'0 dkg
I 4

d

AI. TOL TESrll::Z,:

• 8 ujbu.r:gonyo. h~i Sban m~gfo" AI, .6..'io LlH 0,1: • 2 go read fckh .gym. • :2 fojass.arg.1ja.. 1 dl o!'",aolaj
· 1 cltrom ~ 4 f6tt to j.a:;,

HIZZAI FEKETEKAGYLO He, ,';v .. ~6"{, oI~"'.LVR.J • 0,5 dl r;lrlv~olaJ • 10 d~g re kete k.gyl" (Ieho,t m"lyh~toll ;,J ·1 ki$kanal 'iis~l • 15 dkg fil\! b. b
~ cai pet:ny [ P"OVI!;! nr;:e- i flb 2;el'keverek

K4t ey(i ka na I,f Coiro vejban i . h a lazeletek enindk.H old.I.; 2~2 perctg s.utj Uk., A se rp€!onyo~ " bo I k! 0 meljik A hely.em, a msgttsztftott, mc:tgm oact t P{J rajt dobj u k_ Seva I, bcrsse l, 1 ge;l'(:!zd zuwt t fc khagyma'Val f iJ:s.ze~e.z:z k, @.S D nena ny p ilia nattg pi ritju k. A haiszebatc kot ogy !·",iillo 1.11:..fek!o!jilk a fdszeees parejt rahalmozzuk, A llsztet a rneredek .... ejon rnegpezsgetjuk. a ~Qrro tejje] fele.ngedjOk. aaez bes;3mdmarb3st kesziWnk, A p.e rajos bel-a on~jOkr a resaelt sai~-

2

3

·S,o· or-cill bOI"$
• ,:5 I!!:en;!;;::d folc:h;;llgYIT!a
•l
I

:2 2

csokor petrezae ly-e' rn dis :i:url n u~teve~ saele+ pidt6s

4

A z (:I loa egy aerpen yobe., jet
, Jelhevl\juk. m03jd
.:;I

megti::idf-

totl kaSyI6h,l,\ bele,,,orjuk. Kecc "ergetve. rA~Qgijllv.i;l rnegpiiiljuk. .....
~$ egy keve:s Iisztte I megszcrjuk. Add ig n.;lg,y juk e tel ~on, ~ml~
<I,

li:S<!t !i~epen meg rrern bamuf
egyu

t!kko r a ba bot ,a, levevel be lete

~l

2

::'$~i:i

k.

A provence-i JOsU!tl'eJ meg, hi.ntjuk. ~6"".ij;1', oot$:5-;;II, ~·2:U'-

:!:oH fokh.a sym,hal 9' fi nomra apdtoH pe-b-e:tseJyemrneI1z'E'slt-

es

juk. es felen.sedjt.ik an-r)yi hU:5levessel. hoSY ke llernea, 5Ctr C; r.;lgut

kapju"kc Neh an.y pi:! rcig ke v ergetve hilzikenyerrel

3

sutftjuk, mCijd

fO,"~Qn

pi r itou'

v.agy bagette!

kl~

n.:lljuk. I-lidege.n is kib~no_

~inai feketekalJ)'lO

1.1 '"'''8" i "tj~k, mejd 200 -Ccre eJomeleSltett sOloben (I.egke v er~se-::. ;si.H5benl85 ·C) 6-8 perc

zck, seve I, be-sea

I fus:le re:1:l.u k,

a citromlevel pik.ansra rzesllji.ik. A tojasokat vrllevel OSS2.e~ lorjuk, es a martease! me8~ locscjjuk. majd a -It; wmplik uregelbe toltjuk. Talelesker a burgonva melle rakjuk a pjrosra stilt hal at. es megloescljuk olfvaolajjal.

.I.tt meg.(itjiik. A h~jjl:>.n IoU krurnpllszemeket 1"ll:>evagjuk, belsejuket k.:tr'.:tlabev~j6v~1 kivajjuk. Al afolihoz a l.uzotl fokhagymat a,toja-ssilr'gajavat esszekeverjuk. A, ol.j.t .pr.nk~nll:>eledolgo,-

4

5

...................................
·k6zOl

"'

.
:
CREMEBRUL£E
IoIO:Z:Z.iVir..L.OK {2 SZIiMELYQE}
4

A vilagjaro sef uj vizekre hajozik~:.
...aml j6 alkalom arra, hoqy a rota 1ft h.1I9a10i veleme"yek idez;:l'Ink neMnyat. "l1oci nem ha9yja, hogy a konyhaban elveszeunek erezzuk mag unkat, Fra ppans mJgyar.z.t.iv.I, segh6 611eteivel a leg. ugyetlenebbeknel< is annyi cnblzalmat ad, hogy a kurzus utan bat,an nekllatnak akar kisebb lakomak filze,enek is," "A leg elfog6dotla bb fOZl1i vagyot is feloldja rernek hurnoraval. kozvetten stnusi .... ." 'al "Erdekes torteneteivel, ta,gyszeru, d. erdekfeszflo eloadasaival nerncsak f6m; tanit, hanern egy-egy 0,,",';9 konyh<ijan keresztul annak kultudj"ba is betekintest ad." Boris Laci koevetten, kedves .Iakj. igoncsak hianyozni fog a f6ziiiskolab61, de 6noknek, kedves olvasck, nem kell or nelkulozniuk. Regi·(lj allom;\,helyer6I, Strasbourgb61-1998,-tol 2oo4·ig mar dolgotOIl ott -, aa Europa Parlamentbe akkredit,,11 magyar k6vetse9 konyhMon6kekent id6r61 icloretud6s~ja majd lapunkat az Europa fovarosaban z.jlo kulonleges, i.galmas gasz;tron6miai, esemel'lyekroL
,...1 ' •••• ,.

2 5 dl t~j:!!i:lin • 7 dkg k,istaly<:ukor ·1 csom.ag vanlli.li$ cukcr • 3 tojass.irg.ija • 0,9 dl lej ·6 dkg barns cukcr
t

tejet .a kev erekre Stu rjuk. maJr h e b v e rdve I a la po sen 6 ssseksvarjilk. (;:!uUin a kr'emet kis tal kakba kanalazzuk. arruket {logy tepsibe rakcsgatunk. A I::epsib,
.aMny~ vizel cntunk. hagy a MIl. feMig erjen, eo!> a forro siit5be

.

.....................................

.

sutot 120 ~C·ra elomele· gftjuk. A tejsrfnt es a cukor leMt ogy la b esba ontjuk, baleszorjuk i3I vanillas cukrot, 9S IelFcrreljuk. A cukor maeik felet kikeverjuk e tojiJssiJrgaj.8val. A Ferre
A

1

loljuk Add;g g6!oljGk, .mlg a k,i me-g nem szllardul (kb. 1 or

3

i;zuhlr) a

hemek

I::@tej@t meg·

szorjuk a berne c uke rral, arnlt
g.ritlsiJtoben kareme 'rI<1gy gazpiritoval

2

Uizii I uok. ~ ldegen. meh gen egy.fJrant kit Llfl.O.

magyar konyha.

SDK

• <.ii, j6 m ino$E-Su viz; • .a g'lijmok~Qkb61 e $ t.o ld $,eg~ bill kOs>ul! ivoleve k, lehe l61, c ukcr ho.z!iI adesa n-e Ikul, m i!

mag.a seb b rostta

rtal ommel,

• a gyli"m6tr.::!iteak ~ s gyogyleii I (ugyeljGnk a tea, min6.s.F.1!gere:

tej ~s a foly4ko kak,
CI CI

ny

~F.:!

jterm ~ .

• a I evesek.

f6ze-M kek. a mar

tho",
• valarmn ~ a szi lard

e lelm i seen

Az 5.szi i dosz<1kban ds a 'telt u r
necek idej&n fclyedekfogveszr

suokba n m.aS ttelek ka ruin ek e terbe, mint n yercn. A le~j@s.s~ rg~ nye nel ku I sze ra oe'[en i tl a
tearol. a te [es turm lxckrcl ds a

alkoho Irei egy~egy rcvtd Iei'd s

fogyasztanj, medon

1=0 Iyad' ckcotlasra 6 rdem ea a. zold-. illetve a gyumolcst.eakat hesitesuk sokfele
b5r~en het. lsseuk cu
kOI

rel €-s cltrcmlevel, de v an, eki I j 81, mdzzel v agy IzesiMs nelkiJ I kedveff A gyumolc5te4k Jdesr te5 nelku lis nagyo 11 lz!e teaek, a gyum o-icsok terrneazetes iee, afomaja .p 6 tolja ttl. edes r;t h i.;3.nyat, A gye rekeke ~ erde mea .a
cukor

ne Iku Ii, va~:1csek kevea

cukorra I edes rtelt tee fogya,::.~

sace S zok loa~ni, A tea Je~1 eg.:st-s ize·sltoje ..j3, c itrQrnie" e ftr$~ cl ~~
rom i 5_ lE_n nek nern csek fze

S.ac

ha~a:5-~ ,kiv,iHo, mert

;;II

t.s~ba

LS!E

A felnoU ember i lest at legoean :7O'%--a, ia, am,n ek lettanl szerev

e

O~$_i.E'tetles, 50knHCi:
I

pe a sze rv eaetben

'f'IagyQn

bi~los.r~j,ijI verkertngest, a

$~a:ba IYQz~i3!a ve mvornasb
I'

Iehetove old;s.;l~;

tesz I e t panyi3'~ok

a

::.:z~11 rUu:;~ra $;;;.Iab ny~&ok
• ~'~$~t

ve:;,z a eev-bene

egyen-

!iulyba n, $I~ oitmot~kus nyo mas fen nt~th~!;i.ae n, b ...!i!ab.§llyozza do, b.I,'; a szervezet ~Ib:ll-

2.-3 liter - ea a FoI'Yllde'kfm:ich~s egyellsulyat.. Ami ndcnkor szu kscgcs folyadek m£:nllyiseget befolyosolj. oh az dletkor, a kulso flomer se klet, az egll ejlat a Hztkai rnegterhelds (pl. aktfv apor+tc v 6keny,eg), a Fokozctt iZUld"s (pi, te'li 5zilunazas) es az egeszseggel oS5zefUggo ;illapot.ok (lo3z.hasmen es), a magas kctfein terte Im u (lea. kavii) es .1 kc holes ltel ok
I

netek, [e] Mjas. a zed (j lee ny ugleli!Ulsilg,koncentralokcpesseg esc kkenese. szomjU sag, {Egy 70

pen leU .;it rem leve d tea h';;'''~l soda.::oat is megekad ~Iyoz~a_ N~ a.r~ i;I,zonb.;.n t vd ni, <;I 6b'o m ,~..I kes C-vita m i n-\a teabe n

rte Ime e. FUfro elvesa, sze ~t. e rdemee

kg t@sit6mcgu egyen eseteben a 2% foly.dekveszte51.4 kg 5ulyveee test j e len I, a m it be-pes inlen ziv m orgas, pl. 1 or-a ken dicion.a16 tome alatt elveszfteni.} .A tudetoe [0 lyed e kpoU., ee eten ne hagvetkczzunk
i3.

me legen cee k p~ r cseppe t ten bel e, ;;II b3bbit ekkor hozza.·

e$

edni.

eeniko r ,kihti I~_

A TEJES TUIIMIXOKIIOL
A

csu pan tej

fo~yas.zt eee.

:s.zomjusag.ra. Nodszeresen elakilsuk ki ;iv.Bsrszokasaloket, ne pl te .... eke ny:s.egunkbe i kcesstink hoeszabb-rovidebb pjha-

4-$ .a: gyumol'L:soit: ertekes
il
e~y;iJt

h~pa nyag.a

t t~ rid

Im,:).zz~

a tejea Iurm txck. Fris!i ~s m& Iy hul.O H gyu m.o lcsbel ~gyal:".ant k .$&,ithet5k.,Nyiiron ~lenkit5. [ris

hOm~".k lete\ etb.

A FeLSOfOlla.kbol is ki bJ rt ik, .a.

ahdztarcea egye nsu lye eker a .. tlzfel v e!el o;s,6kke.... ese, eker e vlzleeclds fo......

!-Ia -8

roegbillert,

,mGkade:;;ehee elengedh at etlen a m egFeleio loly.d.~h j" tortk • m;h.t b;" \o,il.n; k~11• foly.d"kfelv';tel
szervezet rava ... d'l.3n t

kOi:od.§.:5.t1, :;;;z.ih-a.d.

rniett. a szervezet M.a r 2%-os fOrY8

,ki-

nokel, kozben igyunk ell:y-egy POh;3 r ita It, vagy egyun k led us gyO mol c.sokel. A nap; IQlyadek:poU's
5-

:=.rt8 kd~a!luka~ aknazzuk ki (pl. eper~ vagy rib iJ! Ii ~LJ rrnlx), k@so~
ID'¢

dek Ve5Z--

tEos e seten is csbkken min d a zi'k(:li, m i.nd 8, :5 zeU e rii i lelj e51t5 ke-

n-

- fel hOlt em be ~eseMben 40 magyar konyha

n i;I pi

pess

e~, megjelel;l nek

.a z e IsO.tu-

s!3ra,t.a pl41koza

e leUani

b;.Io.rt.·
!)Z,em~

pon\b61 J ega I k.lm

.,a bb,

[kivi-.

F6kenl vita min.p6tlas vagy nabb energiabevitel c@fjahol bananhumi>:,l fogYoLI,sztjul EgrE:!gy ponar t u rmix rE'g,geH

ltalkent. trzoralra vagy ursoonere
is megfelel6,

KIVIT'URMIX
HOZZAVALCUC; (4 PO ... .AR... OZ)

AZ ALKOHOLROL AItalOno, sza b.lyk~n t elmcn dhaM, mert4klete:s::.e.ge.rv6nye~ suljon alkoholfogyas:!.tasunkban, melynek napi mennyiS-9ge ferfj+ aknal ne haladja m@ga 3,0 gram~ mot nokn41 ennek a mennyiseg· oek a relet, ;;'Z.:I2 15 grammob • M'rfiak e$~teben I&Z 7 dl sort, ,ogy 3 d I bert. vagy 6 c lege" leU ::.:tes:z\ • • nokn,H pedig 3,,5 dl sort. vagy 1.5 dl bert. '.gy 3 cI egetett szeszt jelent.
A mini5segi voresbor szenl. mertekletes (1-2 dl) kedvezden kat; v alkelcm0

• 40 dkg ktvi ~.2. e v ok~n:il mez
· eel p etnv i r-esaelt ci Irom hej

· fzles s~,erint c$ipelnyi

·a

orolt Ioh';j

dl zs.trs:z.egeny t~j

A klvit Foly.o viz alatt alaposan ledor'Z$oltjuk, meghemozzuk rna j d .$!el~tekr9 v a.gjuk. Hozza.;;I djl,Jk .a mezet, a citromhej at, i3!Z orolt f.ahejal, Go!i .Jrmixgepben h pe.pe!iltj uk. V~guI b@leontjuk a ie-jet, i!s. s.imara kQverjiik.
Ii:lK£SZrT~St tD6~ 15 PG.RC !;'G'Y~.G;
~8Q'

A esokol'd"t beleresz e lj(jk. lei· be, csipetnyl f~hejjal rze~ajuk,es felmelegftjuk. liozz.;\adjuk a to-

• iii

prilolt !lib l~z k uszvirai!!: • ,., kfskan.M apdtoH narancsv irag, ke ka6hej. fa hl!oj, narencs~s cltromhej

fogyaszbha beloly •• olja saernben.

KJ/?17 KCAL

jassargaj;i.t, es hebverdvel besorU.$odesig keverjiik. Csak melegltjuk, Fcrralnt nam ke!l.
~L..I·JszrT~SI 106: ,~ DI!.RC ... ~IS'" ADAG: 17M KJf.ll22 KCAL.

• 4-S s2:egfuszeg ·8 dl viz Az aromas gyti mo

s:dv· as err-en daze ri elva Horeso-

ed az

jnlerklussal

SPAt'WOL FORRO CSOKOLADE
HOZZ.i.V.il.L.OK (..t CSESZEHEZ)

lcstea-keverek
egv ti.szta

hozzava 16it tegvuk texttleecskobe,

A"~rt ne feledjuk.z elkohol. igy .a ked vez.o Q.letlani hatasy voroS· bor kal6riatarlalmat se-z dl vo· ~a!ibor kozel tco kal6dal."2 d
Bailey's Colada
200

majd onlsLik
10

da

OSZI-TELI
HOIZ.6,VAL6K ':2

TEA

Ielforralt vlzet, es kb.
aztassuk. menyekere
l

percig .sute·

• '5 dkg Mc,okolild"
• 8 dl zsitnegeny te] • i!.I~:!Iszerint c.sipetnyi 5,.;;lt f.h';j
•4 (.4 CSE:sd.HIIiZ)

jze a karacsonyl illetve a fcrrelt

boo

kaloriat.,

dl Pill.

pedlg atlag 240 k.lari.t

~a..Ialmaz.

.1~' e'l,l'okanal csipkebogyohej
• c itromfCi I E!vel

ev8kan£d

eszalt

almadar'abka

rera ernlekeztet.

toja ssargaja

magyar

konyha

41

A KONYHA KORUL

FOIl
SZ()vEG;

II

CSAK, FOIZ CSAK
EiIS&.NSTOCI<,
rLDIKO •

II

FOTO; MAG.VAFl

KONVHb.

A.I=l"CHiVUMA

KIS FAZEKAM
MII~1:-I1

an~w ui6"'1d=t
rnaradnak.

vM~.;UJrJc?

romances edenyek igo" jo szotg';latolle<'l1ek szinte barmilyen 10"., keszhesekor. Ha ovatosan banunk veluk, ~Zi3Z 3 zcrnancuk nem scl:rul nem kap oda bennuk az etel, es konnyen
• A hagyomanyos
t

tlsztithatok

• A teflonbevonatu labasokal es fazekakat igen ovatosan kelt tisztftanunk. Ha a tefJont surof6eszko:zze! v.gy kes;el m"9sertilik, odalesz a kulonteqes bevonat osszes j6 tlll,ajdol1sag~j akar meg eprc teflondarabok
j,

kerulhetnek

az etelbe.

• A csodas csillanasu, bekeb.li tljzheIy.kel idczO .';zedenyek oble bar-

m i Iyen etelt befbqad, es ha mesogaul, ula n szepen kifenye,ilettilk, konyhadisznek sem utolsok.
• Az ontottvas labasok, serpenyok rna ren eszanszu kat elik, Igaz , bogy

sulyosak, de eppen a sulyukon erezh.IO, hogy falaik vastagok. Elul.idonsaquknak k0520nhet6en egyenletesen rartiak a hot, ezert a bennuk keszult etelek eqyenletesen es komotosan puhulnsk. A1talaban a filI"k is vasbol van, ezert sutoben is hasznalhetck. • A tLizilU6 k~ram_iak

langon es a

a hOS:2U

f6zesidei CIegyla lerelek, rakotr log., sok el keszir<iS<\re alkalrnasak, • A n@mESacel vacy rozsdamenees acellaba,okar, fazekakat, serpeny6ket minden haziasszony szfvesen valasztja, mert nern e.g!e bennuk
az etel, konny-u tiSi:t3n tartani oket, es nem utolsosorban c.sillogo, modern kulseiOkkelmil'lden kcnyhaban es tCiz;hdyen remekul mutatnak.

Kt:.z..V vic.
~ Ez is, keszulnek
3

laba.; va&~

al'-- ~I apo.b1M:

f~~?
••

M"~0t?th~tolc.-.:--

~ laba.;olc.. ¥'Fk:.~? c
mosoga\6gepben

az IS. F.:Jzek ba n
leve-

• A legtobb ma kaphatolabas

es fazt
de csak

I"'II!-III!!!IIo.

tlszftthato.

sek, fa a teszta, befozeskor a szorpok, telen a kocsonya, tabasban parol6dik a porkolt,

akkor tssz valoban tiszta, ha az erose saennyezcoeseket, eselleg es egosi fchokat a gepbe tetel .Iott hagyoma nyosan. kezi erovel fell.zftjuk vagy
ettavolitjuk, zornancos A reqebbl laba( ,

a ragu, fii min-

Persze nundezen rulejdcnsaqok
csak akkor vonatkoznak ezekre a, ede·

~~""'1=""J~-'-..

a burqonya, .[I rizs, a f6leh§:kek_ • Azokat a labasokat, amelyeken

nyekre, ha kellokeppen vastaq az aljuk es valoban
.acelaz

den alkatresz Mallo," sutobe is 10Ih.l· juk. Ebbe a csoportba serpenydk.is tartoznak, melyekben Sllthetflnk rantot-

sok nemelyi- II'; ke matt lesz ,..J:
a mosoqatcqep-

'"'

,..

anyaquk,
42

"'-

--

rat, palacslntat, hust, a melyebbeker parolasra is hasznalhatjuk,", kozcttuk is. vannak sutobe is alkalmas, unfverzali., fajtak,

bell ,.de a rozsdamentes eden ye k ragyog6 feny.sre mosodnak benne.

magyaT kenyha

,,-'

"

Mc4d::ol'a
k&; z:

sz:

~g.~~~ fo&~of:::.?
ekkora fazekakat

v.!J~n'*-

e-Jt-111D~"

• A leveshez

valasszunk, nogy a felszine 10· Ion meg legal;ibb 3 ujjnyi hely rna r.djon a> ed~ny tete] eig.
• A leveles rozelolkf"l"k (kelkaposzta, kinai kel, Fejes salata, soska, spenot stb.) nyersen renqeteq helyer foglalnak. viszont nehany pen: alan osszee snek, Igy akkcra labasban

• A teszt3fiizii

fezekba merulli

betel r e rnekul alkalmazhoto

zold,eg, galuska. nudli vagy gomb6c f6zesekor. de hasonloan sokoldah' a krumpli sute· sere val6 kosar is. A vlzael nem e'inikez6 parol,obelelek is iqen sokoldaluak Ezekkel is kesIollhet g6zgomb6c, paro16dha! rils. Iblds"g. sol. a Imllyhdrolt etelek klolvaszrasakor vagy keny es ebb fogasok (g6n. gyolt husok, gomb&ok) melegilesekor is hasznalhilljuk dket, Prak· tikusak meg az olvasztasra, hates,.v[zlurdiibe meriteshez - kialakitott edenyparosok A beret segit. seg"vel olvaszthatunk csokoladel. vajat, haboslthatunk tojast

f6zheljuk oketo amibe frissen eppen belefernek, • A raguk. porkiiltek es .oldsigek puhila:sara a mennylsegii k n i'.i ketszer n agyobb edeny
a praxtikus, sen tudjuk ebben kenyelmekevemi az etelt.

akkora €denyt valassnmk, hogy"
• Tes%tafozeshez teszta terfog.ranallegalabb 6tsz6, tobb viz be leferj en, • Ha bO olaJban silnlnk hust Vagy zoldsegel. kev~sbe freesk61i ossze a konyhat, ha az edenyt <sak a meg olajjal,

rukorra I, keverh et un k martAso· kat. hurhetunk krerneket.

fele ig 10 Itjil k

A- Wj.:-I~ ~~

a

fvl~ c.dlWjek. f'Y"k.ii~ilbba/c?
f~~~

• Minelnagyobb az ederty urt.,!"II1' a, annal praktl kusabb, ha ker fU Ie van. es nem egy nyele. rnert a nagyobb >lilyt k6nnyebb ket kezze,1 emelni. Erdemes tekintetbe venni a21 IS. hogy ll1ennyi helyunk van a tarolasra. A nyeles edenyek attalaban fair.
akaszthat6k.

a Ililesek a konyhaszekrenyben

fogl.lja k a helyet, Igen praknkusak az Ujabban kaphatc, lecsatolhato nyela valtozatok.

Mlf1C:-11 wl-n~.:-fc.c.t lIatil<;~umf:::. a 1c.o111hai ala~z.J.:-tb.:-?
kis haatartast (2,3 (6) kiszolgal harem labas (1. 2 es llileres)
• Egy es ket fazek (2 es 3 literes). a hozzsjuk ha vall ket illo fedovel, E,ek mellen j6,

II

Ir('~l-4\
~

serpenyo: egy melyebb az olajban suteshez, es egy ~ laposabb a palacsmtahoz, rantottshoz, naturbus-suteshez, Ha nagyobb a <sa/ II I~d•• kkor pfusz 2-3 16ve.!",~ .

.'r(~ '1--, ,
I'

melva mlndezekbcl n 'I literrel b6vebbet erde-

r=-: ') ...- ( .., .......,____.. ,

mes valasztanf, de a ki-

3"0' is mi k,eg lehet,

ebb labasokra,

fazekakra

magyar konyha

43

TREND·

ESZKOZ

itUTMCJD'

UTAZAS

FOZOISKOL.i.NK

KUIlZUSAINAK I-IALlGATOI
f.tAGV.A1l TURIZ .....US

l(,b·r'VAT (HUNGARY CA_RO) K,6,P"HA.K AJ;'ND~ Kill,

AMIVEL

ORIASI
KEDVEZMENYEKJARNAK

,

,

TUR

• SZAKACSKONYV

• TREND

ESZKOZ

ELETI-(60·

UTi

Alomalak diela nelkiil
~~ iYla.r e-I""gunk .... abbol, hQgy onxinzo dieL an vel elvesabatt k.16ink n~hany h4t alatt mlndi~ vtsszeteroek. ekkor ..... ~Jtsun:k ~letm6dol! LegiS. bis atakIlsu~ t\t etrendunket, es ne ceek a 108\ kur.a !dej~n egyunk tvdatcsen. hanem uiana i1 No. hE! aa elhatarozih, milr megvan. ekkor csel

nehenv j6 rccept kcll a larv kivHeJez~sehez_, A I-Iofle e!!iiTi.in.a Klad6 Z:sir~1cgony ~tel~k
dmL:i konyve appen ilyen elbatdrozesok bater t8sahoz vale. A kole~ receptjei megfele!nek a

A MiiIIgyar Turl:tmu!I K:!irt,.a tulajdon()~a M·j5ru kedvealI'I"Ien.,.t ehc\ it'nybe v.a:s,ulQn. <llIt6bus-Uln,. ;:1I,JtQP;i.I't'an. v dcne! h!!!j6JliratokQn. T&bb rrdnt 150 mUMuMot 1,6tOtOit. hal ok.sobban. sok (>~I}tbC'fll <Ik.:iringye<nis. velaml.nl ~Iimos milgy.aJOIS:z:.9S~ s.yo.s.yft;il'dCi v.arja- etent& kedvezj iTl6nn't'el ill felrris;~url"li va,gy6kI!.L Ti5bb ~z:41: "nill 5:u!.11'~i!!!!O ... .,nd,ij,I;j,t.Qhlill~ Is i,g1i!1'i1b!! ~1:!':III:!·tB10·:20'"4 kedvesm~nll:f'C'L A ~.r\rly kfn.iiRa lQ",a.b-bE e,,"!'!iny6kt61 f.&~~~t~1o: olva~hi!ltoka ww hUr'I"6'Ir)l'l;oUrd.l-tu otdelon.

sJ.Jlymegorzes legfontosabb alaps2:ab~jy~nak: kevesebb 15;r, annal korcsebb d~r~ Ezt,a::! iranyvon.ala.t erdemes rrer e beviis.arla:5 m\1 is szem el6tt tartani, ~s ls,ir's.zegen'l et",lek kel megiolteni a kosarunkat. Az.utiin. ha r::lgye· Sen f8zunk. es keves zslredekot h3.S2.n.alunk. Sf basom kell t6bbe. koplaJn~mk, mert a szenhidratben gilzdiflgl. da 2:slr-ban :;.zegeny IoHrend ore ke kerxsun ter+ minket. P~~.sZG az sam iirl. ha kevesst eszunk, es neha tomazl...H"k is,
al~~ minel

Junibor a fialal boraszokert
J::iaiofl I bcreszok Junibor neven kul.a$t ~ trogikl.is htrteleneeggel Tiber o~v~nedik

egyesulelet
elhunyt

alekltottak. A r-egalev ilagh.ru e,g~i b.[]~J.!io~.G~I

augusztus
minden.

uulehhn;;;!lpja atkelmebol rendezett emlaknapon. M·en jele ...t~U~k be. Gcil Tiber munkilssaga peldM jele natal magyar bonis! S:i!amara_ Kul(.nh::!gs!:. szellemiaege lm
hcgv szekrnal fejl5desuket cel:!6 ko:!.os.·

Cif9lapsztori

pir.a.lta a. ~7 Fietel bora:szl. seget

~

szervezmek. tobhek ko;;:;Btl bel- ea kulfoldi kepzeseket. oS.! tondljakat es gyako.d.a~okat koo~djnalv~_ Az egyesurel. IlZ eletre h VQk remenyei szerfnt. Iletelcs lenduletet V'~2. C! bcr saakrne eleb§b(
I'.:!gymh megismerese. ez informeciccsere. a seakrne: lov~bbkepze

Ieggazd"'Jabb no

sek, a fogya~ztokk.al '!Jalo kapcsolaltertas
egyarant

es ez erdekk6pviselet
ugy.en csek

felfris5ulh.et

a .Junibcr

hClot~S,i:h.i;l. Tagfelvetelt

is ~~szt veheknek

evente eGYszer tartanak, am a jelentkez~k m.a~ a fer ..... eteli ideSeletez o5zlondijpro,gramokban, a kirandulasokon,
A 27 ala-

Iilliornosok hobbija

a gyakcrlatckce. pit6 ez orszag s5~. a jO\l'oben

kul6nb6z6 cc n ~ja i n +ev e kenv ked i k,
h.;ltarain-

STAHL
J
iizielaS520ny

DIT a zseni8li§

kon t';lr61. az egolu Kat" pat-medencebo! varjak .a jelentkeadket. A rnukodest a ..... :lda$:doU burvlde!<i f~loI5'iik es. F.I.d,t· k(irokhiiz rendelt tagok i..nyr~j~k, A rendszer tgy a alkalmes a bores palya :ittekintesere . a Fcatal eaakmsbeliek kozossege~ nek mukodtelesere,

44

magyar konyhiil

TREND·

ESZKOZ

ELEl'IooIOD

UTAZAS

SZAKACSKONYV

TREND

ESZic.OZ

ELETMOD·

UT

Bor utan palinka es kolbasz
~ppen csek vege~ eft a borf~s.zltv.31 a budai V.arban.~!;. ma,-is vjra kocceenak a poharek.
beaen okt6 he r lO-l:l-ig !esz p.alinkBFeszli",;:Ii1 a Savoya-teraszcn.

Oszi fagylaltszezon
oepek mulhival a fagylalts:te-zon kote.ntsem 81' \leg-E:!t. A hideg fincmsegck kO<i:'ott ez az idouak a meleg Izek ideje . ezez a tejszines. tejes. edes f~.gyl.flloke, min ~p e ld eul a van f" t lia, a !:;:$QkoJadc1: es a karamelt, Mar csek aa a kerdes,. milyen fagylaltol velasazunk a szlnpompas oszr kelyhekhez, Ki.Honlegesel, izg.;llmasat es. ki· amelkedo minosegiH! Legyen ekkor egy lcgeo d~$ merka • a m i mall' n;3lunk A meleg Is. kaphato. I~gyen t-Ia.ag:cn,-Dazs fagy-

Kcl,Iudott. hogy a P' I;nka remek etvagyge(je-5~to, ami nem is. log gon~
dol okozni, hiszen 'll'Emy blvetalcs
iii

rendez-

elrevezese. II. PoiHl"!ka61 Kolbas:z:fes-z.lival, tebet e jo koclyok ul8n
i50.

lalt.! Ez letekben

(I

[eges finor'ns~~ lo-fJJe egye~

dt Izben kephatd

b'Ov e-n leaz kostclnivalc
A

e.$

a nrv6s csemegeus-

neh.any aruhazl.fln~ban.

fe 50Z li v;;i! 100 ti zenot magyar
legjobb pOlinka;""I,

termel,;

lrz kiilJlii6 pedig kulbnrcge:!i kolb';,wkk..1 v.l'i'.' erdeklodc3ket_ A vslogatott etelek es. italok melJe a zenei c.semeget a: magyar [0 lk- e.s dzsesszelet jele s ke'pvisaiOi szo It:,a I~atjak

• '4 ,wol .116 teljes palette padlg a nemreg megnyrlt eb5 rnagyarorsdgi i-1.a.agen-Daozs uzletben.. az. Arena Pl~-

z.Eiball k6s.tothi3Jto meg. A Ha.=!gen-Dals
fagylaltok semmilyen mesterseges

Minel sulyosabb a gyoztes, annal nagyobb a nyeremeny
Ie rdcn o.kt6berben a ka kascke a foszel"ep, itt rende-

6ssz:etevol nem ~ar~.=!lmaznak. mir'lima~ lis m~ r tekben habcsttettek, intenzlv izok kfzarolag e te-meszetes eleperryagoknek -&saz egyed i gyartiJ,si tech no-

lik ugvanls a hagyomanyos Tatdi K~kIll5fM%H v 'lt es

J=oIo vers.nyt.

A"t. okt6ber 8 6rakor

1,6gi~nakkoszonhe+S. A ga.:zd~g iz;ve.la:sztekban. mindenki megtalalhatj.a sz Izlesenek megfeleloL A klesszikus Fagyl.ltok r.jong6;t megsyozi iEI Balge c.sokolade es e VJlJ' nlha . a h~zia5 reek kedveloine"k a kolonb6zo keksaekkel gazdagilot\, iUet'Ie gyumci lc.sa.!i~tejszlJl as kernb i n.1cio k klnaljak magu k~~. m i n~ p@!daul a Cookies & Cream vi;lgy a Slfawb~l"ry Cbeesceke. A kuJonleges fzek rajons6i is klvalas21ha.tj~k ked v encuket al egacukue. gyum6lt,$o:s, HI.szeres kre.aciok kozoJ _ nekik ttjanlhEltO tcbbek koz.ott.fl Maead.amia·

ll-e n szcrnbeton

kezdOdli, immar otods;;.£;irre zajl6 esemeny fO attrakci6[e a kak.3sf520 verscny.

Nut Brittle. m~lybell a VcH'Iaias kompQz.fd.6t totl rna kede m la dl 6 8.;1 zdagitja.
melyre csapatokkel lehet neve:,Z(li_

rcpcgcs

karameHel bert-

~s a mig a kekescs fogaso k kdszu In·~k. a l.atoga~6k a kekasszepsegversenyben gyonyork6dt-Jetnek v~gy a stilemeny,sG~6 ..... ersenyt kovelhetik fi.gyelemmel, ~z ul6bbi F6dOa annyi kilo hi!)talycukol". ah~ny kilo a sulemeny

Szarvasgomba,

a kalaposok kirfllya

Az elpulwlt val'oslak6 igy oszid6n v-agyakozvagondol at avaril\alu, kodos erdokr@. ahcl ki.ilonleg@s kepes.si£sV kulyak as rnalacck kUlonleg., Mpe""gu g.,d'ikkkal keresik e, t.I<lli"k
a kinc:~t, v asgcmbat. azaz a kincset

ero azar-

a ke,szftoj@,

A szarvesgcmbe gyujte·serol. ktirtU~lortenet6.ror, terme:szte.erol. h.z.i~' killfOldi leI6h.lye;rol,
kereskede Im~~5j negyon olvasma-

Jalekunk nyertesei:
Bartos.<;;chane _ Budapest, Fekete t·'hida - Bekescsaba, Fodor tl.ttilane - Gy.Ongy.os. [.!Ie-r.er.ldi lita - Zsambek, Kon(!2: J rma ._ D IJj'I a-keszl, Lizar Janos .. K@cs&(emet. Noreh igne, - Buds past, Peb-uske
R.ka - Budape,l, S~6s Endre ,

nyos-an Uj4kozlat Ba,g:iIstvan es F'ekeleAndra:!i 05Xka I"" A iZ..r'Ya;s.~ gomb.a!iil" medors'g dmv kotete, A konyv nemcsak tari.ajm.aban. benem hzikat valojaban is igen fi.gye~ lem-a mella, ami sz(jks~ge$ is, hezeo klsebb kotet nem tudn.a befogadni
e tudomanycs At sZlotu fejtegeMsek $okassgat es az elomszep k@peket.

[)l.lnaujv.aros<16th H~rton - Pee!)
A FOIChst<OLAI .6.J'NOEKUT.A.LVi.~Vl' POSTA.H

KUlDJOK

EL

SZA ..... KR4. U

utolso fejezet ez el v eeeteke. ba!:.:terzesl Btletek. apnJ para kttkek es persze receptek szer vesgombavai.
magyar konyhil 45

II
·

OKTOBERI

PROGRAM

, 088 B'l..ufa.pe-:!itrS:z:~h'I:.:j.:k.ilyi utea l/B

·

abpanya.gaoit, .;. kot.ehy- e$ e$.t.kD:~d"la$1nar~. tot. az eload'Q oradfjai es a nyomtalo~~ recepteket. Oli nek csek a lel~e!seJes@t es a kiva nC5isa€:-a.~kell megevel hozote!

·

To lelcm :'606'5717. 267'0303 E -marl': fcscrskc la@konyham.ag"QIid""hl,J

I."

A t.anfoly.;.mok

.§.r;;. t.pt~ lm.az:tCI

,;!J

f&:~~

MERT FOZNI TUDNI KELl!
'HALAD6 TANFOLVAM
Hu I,yaddobrai' QiabiJ mestersza kacs vezetesevel, akl nemcsak nalunk fO~. hanem az RU, KI ub :regg eri m usoraban is. Il~dLlI:2008. oktobet 5 atkslorn, ,20•.in, heron, 11 orakor. heri Z,S. era

Aro,.~000Ft,

:EI.:E.GANSHIDEGKONVHA
A p:iraUan hirlegkony"t'lil'j tapitSttaliittill1 biro Hunyaddobr.L'lj Csaba mesterszekacs a lepunk 12-"35. oJda;lal';J lefrt f~.as:ok~t

&.: mas hid'egk<;Jny.l"l.ai remekeket Jsmertet meq naflgiltoinkbl:.. induf: 2:008. okreber 17·en·es 'l8-an, petite-ken es szombeton, 16 orakor, 1. arkatom,

Ara: 16000

F.l

BIO· ES V,EGETARI·ANUS·FOZOSHOW
A Ina

krobiotika '""9

i1lapelve:ivel" Uhrin Olg~· rna kroblcn at erdek!M5ket.

kU5

lsmertetl

mdul: 200S:okt6ber JO·an. csntortokon deleldtt ~s del utan.. Jelentkeanl a Do 30 9787 350 telefo nszam 0" tenet. A RAK ELLEN, AZ EMBERERT, A HOLNAP~RT' Uj utaken a tapfalkozashati A7. egeszseg megorres irant erdek lcidok ~zil mara in dltou,
elOaoass.a1 egybekotoU Indul: Z008. fOz~3nfolyarn.

okt6l>., 1·j.",srsrdan, 1'G,l<J..kor. 4 alka 10m, heti 3 U'". Aro, 5300 ft. Hogyan tovabh? Ta nacsadassa I "9ybekotOtt fO,Ot.Jl fo!Y'Jll d.go nolo, !>elegekn.k lndul: .2008. oktob".r 7·';", keddell,11'.30·kor. 4 alcalnm, hett 3 or a, Ar.:.5,lOO Ft. Je'entke%~ i a f.iI.r~ dal mi AI<lpftvany
Tamas.zad6 Szolgalatnal, Somog-yi:·GyOngyinel· ·Ie-heta 06 1/367-~1 13·-'ls

telefcnszarnon,

NOVEMBERI ELOZETES csopa ,,,,,ko!;\di' - ilnnep elijUi 'k."Olod". omerek. kremek, tolrclekek, bcvonatok csokoledebol. Tovabbl ldopontok irant erdeklOdni eo jelenlkezni. 26G·5117· es telefonszarnon lehet. BORiTEKOL T FOZOTUDOMANV A !egjobb ajand.ek: .nevr·e u610 ut.alvany

a ~gyar

f&oiskolai k urzusa ira. Az utalvany kapn.ato a f5z5is;ko:iaban, el5!etes egyeztetes un~n tetszolege.s progr.1) mra beval rhato,

Konyha. es:

FOZOISKOLANK

KURZUSAINAK

MAG'VA.~ ·TU~.:Z·MUS I(Af;lTVAT h.JIJNGAJty

CAR-D) KAPI\I:iJ,K

I'lALLGATOI .4JAIiDEK:e.JJ.

RECEPTKERESO
SAl,i.TAK, SZENDYICSH. HIDEGKONYHAI ~ALATOK

"

2008. OKT6B~R

~~KOIiY:~~
::: r-.1Et;JEt.Ii:H11< 1-fll.'VOt-lTA.t,. :~ HI) ISSN:

i,maGYar.
01J.J.,aS;»C:,·,J·
<1

SaF"-,fIflYoscs.irkebgine mceos. falrejlils kortevel Szolo.s. csirk~.to,r'tjllaOOn
m

~':

,., "".,
.•.
'n '
.h

u

16
'u,

"': KIAoJA~

23
23

G(l!;;2!lromedia. KH. megbr'!~w~1 ;..azEtek Preus K[L. ZUO
5 !:ER'IUiSZTO;

AvoUd6krem mel lottoH fu st5Ill.ua.::

.." Bur@;ofl'r~ba t.oltou $Q.n.k.i~ turokrl~'m ._ ..,,_ Fust6Ithering.tekB~Cs.

34
_. 32

Sz5lo$ pu lykemellscl IIUAK

illta

.-i

!=ElEios K1AOO:SZ{lk~1 Andrea
VIC

[cghurtcs alma al es ceklaval .•.• " "" , 32 Hipp-hcpp setste ._ _._._._, ,_".,.,.,.,~,.1.3JIJ.hturo:50 lemoU sonkatekercs _._ ,3.d Kapcsrta sal Ma a Im &..... .01".,.,......,.'"'_._.~._ _. ." Majone~e:;. ~kh! tol-tot~ gcmba , r ; , ,.,.35 Mogyor6s kijrtesal6t~ rukkofavel '"..,,,.,6 Olivas, d.ato1yAs toltott korte "'"'_ ... _ 7 .. 65<l:i $oill.iit.a szCilavel _._ .....,."'''.'.'.'m.'.'~ ..,.",. .•." •.._. 21 .._,_,_ Pacolthering-roM:d Ilas),m,as be rna. ke Il~e.rrel .,. 33 Pikal"l$ ",ofSS. k.iposz~a Fet.e..... ._..._. _. el _ .. 9 Piszlacia.s. s.ajlkf6mmG'1 to-Holt ubcrke _ _._ _._.32 Sejfkrernes scs. minilcrt ...... ,.,.'u,.,., ,.".".,." .•••···_· 35 · Sejlos pif;tOs grillezett k6:rte. ... l ._ _ ,.,.... ,., 'u,.6 e $i:i1lp;g ptika·roliid r usz;ere~ Fetaval lolt e ._._ :3.3 Szof.os. ka.po¥la:sa.I.at.:. ketfele mezes-g,yomberes onleHel ." ,.,.".,.,.,,",.,. 8 V(ko~ bcbos c:sid<e5al~ta rnedkoi pala-csinMbm, '9'.' _, _ _._ _ .34 VO$okapos.~I:.a-sala

is

A TENG~R GYUMOlCSEI
"'u ..,.,.,, ,_, _ _

? $Z<EI:!~ES:zr6J!s.ens.tock'lldiIk.6 ~
: TE~VE16.szr;:m(li;SlTO; Prlnce

I="i~il

~v:r.
Mi~tll:f
Ki";g<l, "

Nb.::(:ai feketekagylO Ro I)ogos helszelete
Ten~ri

k e] mas salatav;!)1
burgcnvave I
r

,.,.,
'."

_38 .. 48
38

~: to1Uf'lKt..'rAR.s.AJ-l.:
'. "E.

i';' FOMtJ~1'tA'r.bts~ !<orpJdi peter Bence ,"va. Galfi
Getl AM;), NI'I1l;y...6thy
~V!il:

sUllo toltott

SZAMUl'l"K-SI!liAlO.I:

.'
I

ZOLDSEGETHEK,

KORET6K,

MAIITASOK

Vaf$ZE"_g1E'f.(J Mihal~,Fekete Kris2;lina, HlJiiyo[f,ddob~~iC:S8ba-;' .JU$th Szil ...e, lenkel Cslllo. S!6nto peief" l
i='~b~k
~S ASZ~RKES2T05~G ctMt:'

'I] .AKI~D6

...._._._ .•.36 Aioli (fokhagymtr:s m.ajonez) . Csokc I.id es mete It , , , ,. ........ 15 ~(dei gom ba kekukklilvea zoldsegmd.rtasb:;li1 ,.,. 19 ~eh~r majol'rez ",... .. _._._._ "., ,~, , 36Gombils tarts ,.._ _ _ 2 I-Iagym~s quiche ,.'u, "·" ,, , _.. .:::. M<ljQl"1Idz ".,.,.,,, .•.•.•.•.. ¥ Mil kcs. rtJ~izGS It ;[.01dsegek _ _.._..,." '<11 Majonezmart..a:s .., ".,.,.,~, ~,., ~6 Rcmul.id·mart.iils. ".._ ,."."." __ _.. 36

~_.;~ 1068 8L.td/!lp.,;st. S.zentkiralyi u.
:. TELEFOf.l,;·--:!Q/,'050S

lIB

TELEFO.HjJ.:AX.
E.-'MAI~ WE~Ol.D>~t: JoiIQi:l"EftSI

26"0,,'0.,3

,:"

v uoo,

;zBlkesztoWg@\cit"lyhlilm-as,aziri.nlJ www.koF"ryh;}rn.[).eEllin...h •.J Toth Gyorgyi -,

:su

h •••••

_

_ ••

,

••

,~,.,

••

,."'.,.,~

••

,.,.,."_,

;:,·:'t-ioa-tli OC~30-6a6.'4.!!1"9, T~t!.=.FON: 369-17!3 E>Mp.l.L~k(lmC!'l1.-es.gabcr@chello,h1) (A h~rd~L6~uk tsrt..,lil1aerl (' : ci _kiad6 n6"m ·\oaUo3oll~le-loS!oeg.e-t.}
'T~RjE·~Zjl:.a

Lapker' Zrt.

TArt.armartas
Zs.iilyas. polentalep4ny DESSZERT~K, ,,

.
h. __

~~"'.,.,.'u
_

36
,

'j:;"11 rcgiO(U31iS. f~venyt~r:l{J:$hgok m.oFIZE1'ESQSN
TEftJESZTi, a. M.ag't'~( PO~t;3 Uzl.et~3a. ~1c.Aze.t~el6 .(I po~t~j hi:·~be~a(j~ffel, crszeg b,kmely 1:"Q~d Budepesten a l-I"frlap,UgyFe,b~ofg~lati: kl)d~kban es a Kozponti Hr'f~p : C!mtn,lffit"'lsl t089 Bu.qape$t,. Orctt ter 1. '.',: E!I~fof1o!(0.6 T 1)477'-6.300' . Pcstec I_m. Bp.., 19000 . ., Tovabbi if1ofor~!lc'i&' {)6 8o/.i:.ii-~~di .' i h-idiilpelofizeteS@~'~;~~.ijo,hol.J _..-.. .

te ko(~el
lEVESEK

."""""'""""'"

9

'2

, m, Hfrjnp

.. ~Oz'Je-U8-nOr

~DE.S

Es sos
,

SUTEMENVEK 39

ja.n:

Dupl.an petrezselymes leves ~.•,.,." ,.,."."., · 45 f:.ah06jas szol51eves , ,~,.,., 21 Zold-sese-:; gom btl kf4ml1}v~s ,..,.._._ ~ 18
or

Creme

brulee

_._ _ _

MARIIA-

ES BORJUIIUSETELEK

80rjumaj kakukkfUv@-s Sl.olomartasban 22 Marh.aszelet fuszeres.. csckoledds ,;:in-tottel 1.5 Sejlcs hu.s lepeny _ ,.,.,~ ,.., 3
or·· •

.Jcghurttorte -s-zl1vaval ," 'm .. ' "" , 25 Kj ~lort.a ,."._, __ _ _.., ",.,., .•,.,.,.,.,'"' 26 Korte:s~aFor'fl)'~s pite _ __ ,5 Makos·hiros almas 5 t-tandannos saeletek ,."." "." , ,_ 26 M'o..-zsa:s: almopne ., _ ,., "..•.•,~...•,•. 4 Plrce-Feher :>z516s pitc "' _ _. ...,., 4 Ropog.o:;. afonya-s ~ock.ak , ,•...,.. .. _ '25 Sz510s. sajtiort<lo _ ,.,~ " , 23 Tejszlnes. szedres ~9rl~ · _..·__ ·_·_·_ _..,.'..' 'm' 24 Vanilia-s. kortekomp6t aszelt sargebereckkel _._ ., .
y 'nn '... ..

;, ''''OFU:~Ti.S KOlF6LD~E:
. 1039 Budepest.

i_C
r
• t

COLORINT£RPRESS Kfl W~~"'Elt''r' Laj~-~' ~'~'i~, IElEFON: {_J6 I) ::i!4l-'9;:!':32
FAX~(36--1} 2...rj.;"9-:2..:!~ '~,' E-+-rh.iL:: - .'.. .

'col-orintQrp;(li.s@axele,~~i:iu

Bafaekp41inkaoon

perolt

sertessaelet

.._

,.,.,.11 14 10

~':_"!::";8aHhyany Kultur·Prest. Kit,;,' r~,:···.' \0).4 Gp., -$zentharomsag hh Q,

Cukrozott, gyo mbems ro pogos m;;l!l~c$un .._ E.!;ybl2'n sun serbeskaraj ,........ ...."....~~,.,.,."" ...._ ~

GVUMOLCSSAJTOK, Almoijoka.csonya D16s kertesejt ~uges.ajt ";,, _ ",
"m ~

-KOCSONVAK
,~no ,

i;,:
31 ··31
~n ••••

l;_ . MOBrtlEL._fl~o..'>:::· (0:::- 36)
£.LOi:'llETtSI D[J:'K;

I

TEL"ON!_r-AX-:(OO .36"l) .2?1~91 2{}-(}S2'<35"2l b~Hr.~(rrr)'~.kulhjor-pre:5dlU:

Gombas e..tlj~rrnek v adesz mcdra '."""""~""'."'" 18 ! Kereisaeletek me-dilen-an mart.~s.s.al _._._ _ ... ...._ _. l2 Mus-biros. hU50S s:lor\dvic5 ,u,.,~,.,_,.. .,.. .._ 11 Ser-lessuU Ieherboros, zsalyits m.at'tasban "._ 12 Sertessult k.;;tprimart.a::;;$sl _~ " "." , '12 S erteeszelet llletos lo'dsegekkel _ _. 15 S!alonna-s. zoldbab korhh'el ." ,""",.,_._ _.7 Thai egytal _._._._ .._._._._ _ _ _ "., ,,; 11 Zold.$.eges fajit;1!l ___ _ _._ 13

: _,' . .'. f.-MAIl: .

"., ,_ · ·_,_·_ ,~

31
3-1 31 31

Mustos

bi

rsahnesa jt

h._._
'~m.'.' ,..,

__
_ 'r."

_
_ ' •. _

Sarg.;llblill".ac.ks.aj~

m .. ndlJl,;!r a! ... ITAlOK

Szfnes gyQmoi.;ss.ajt

...~.·

".'

og'l J.\lre~3720 H flil -6".~~, 1860 Ft ' ri I3gyed 06 re: 930 ~t.' ... A lep eli:HiwtV(l: i megj~·le ...~~ 's~mrif, P'eI4an~.~~~r;~
.. N..,tOMD.t..I.ELOKE5.zhE5.;

.~1~1~,j

'.~:--3M Ft

'~iOl=l
.

_.~n

~loHkus

ba n:ii nsmcothte

..

, ""'.,~

29

lmogcee! KfL; i074 Budapest. Donany u 36 , . ,_'Teli:ohm' '.67~5812 .
N)'OIOiTATA:5: V~$,:p~oN'!i

Flis.z.ere-_!i·sGU almas ital _

__.

~8

flls1:er@s-gombas

csirkecombck

_._
'r .."'

19
·__ 2.3 ... " ,.,.". 16 .. 17 ... _....._ 17

Kac:sas·s.zolos. rl.zsgyuru "" ... ,.,u .. ,~ "" ~u,kuma:!i pulykemell kokus.z:m~;l~.sb;)n MiI_2M,I.a.s,men t.€.scsi rkeragu ...._... Melmala~ csirkecombok rozmaringga~

'Kij",is [cghu r~11:.a1_._ " ,." ,." , _ 29 Kiviturmi)( _ ._ ~." ,.".,.,.,,;.., "'~ 41 K8.rhh lejh.Jri'nix fahe'i;a! _... .._,..~, ,." ..•.~_ .. 29 6sz,~teli lea _.., " , "" _ _ __ 4l SSJ".g11J repe I~al _ ,."., ,.".u ,""., " ._ _ _ 29 Spanvol forro csC)~oM de ,~, ,.""'.,.".,.,41 Turboly~s uborkakekiel _._. ._ __..,.",28

N~omda

z-r.

Ve:sz-premi 6rhr.t.I.J~(:"~.
dMLAI)J;OTO: :•. F019X;

-"

I::uroprii:ss i-lajd(akTif!'.€a, P~tyi Ar'p6-d: ~l.Jfi)pres.s. Fo~6U8't"10bcs. es r4~r Kon~'h<iOfl'(i'r;""um AfDt6kon. ~O-H!,pI6eteleket HlJnY<i-ddob,ni-i Ceebe es Kcwpndi Pe,te-r keszftette

DUPL4N

PETREZSELYMES KREMLEVES

ROPOGOS ALM4S
I-IOIZ.iV.6.l0K

HALSZELETE SAL4T4VAl

t-IOlz.ai'V1I.LOK ·1 vorQ$hagyma

~.s dkg

ve]

·4 vesteg peltezselyemgyoker · so . ~hQltbor's
• '2 •1

• oroJt hoI's' ·4 kiskcll\al

·4 ezelet f[l~zett tenger! h91 . 3 cvokamiJ oJaj mu.st~r
• 5 d kg zsemlemerzsa ., e v 5kanal·afw6ra v agQU pet"t:!:l:s~lygm
A SAlA.T.6.HO%: •2

geread fokn.agymB I' :s-zurt csi rkal e-VQ So

• 1 CSQ

kc r petr'ez:selyem ·1,5 dl tejszin · Land-Leben 19VGsgyongy

A TA,LA.l.6.SHOI:

alma ~ fel citrom

leve

., nagy csoma.@: sal.at9kevere.~
• .4 e .... n~ I 0llv80 lej 5ka

1
re

Az op''''. vagott hogymat a vejon megpidtjuk. A meg-

ttsztftctt. f.lkock.zott gyoke,et rad obju k. sova!. bor sse I 8-S e zuzott fo~h.agymav8i1 fu.sz,@rez.zuk.
A !e v easel f~lengedjuk, es pl.lha-

A balszeleteket 1 sozzuk. mejd esozzuk, dki;lnal
2

bl

v

olej. a muster.

e~a petrezselyem

3

zsemlemorzsa

2

fo~zok. ~zuMn a durvare v.a,gott petrezsalymet is beleszcrpepesitjiJk.
1-2

juk, merfi15mi:xerrel majd
Q

kev erek,e v e m egkenju k. Olejjal kike n\ !~z. talba fektetjuk, '" 200 'C·o, ! tdben ropogosre ~utjuk A Iolkcckeactt. ~r~roml.eve megiccecl ~alm~t.a saIM.a~

2

percre

..... tseretesazuk

ve:re!<kI3J csszeforgetjo

k. SO.!lu~

tUlr~. A tejszfnt belecsorget-

juk, <I, e lev"sgyonggyel
E LKE:SII

t.I.ljuk.

borsozzuk. aa Oliv90lajjaI m~gC; pegtetjiik. es a h.1 melle t.I.lj"
nK~szh~SI
II:GV AC\I!I}:;i

rfsi

106;

so PIi.RC
S:z:AIAU '01) FEH:E:RBOR

mo:

2$ PEJI'C
KCAL

'lOGY AOAG: 8IN KJ/2.!l5 KCAL B,OR.A,JA:I'lLATlJI'o1K: (KUMSiGI i.zIiRJ6

1<1Q-l~J~57

&OR.UAt.lI...'!'_TUNKi
(C.sOP"AIH

:sUIiI.H

FE:HIi'Rao~
~

C:IoI""RDO){]lo1.6.VBIl.RIitI<ljUi

A kssz 'Ievesb€ szorva azonnsl fogyaszthat6. Eleszl6vel keszOl, csak termeszetes anyagokat tartal maz. A praklikus al16lasak m€gk6nnyiti a tarotast.

48

magyar konyha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful