Contoh Persediaan Mengajar yang menggunakan Model Pembelajaran Berasaskan Projek Murid Tema Bidang Pembelajaran Masa Objektif

Pembelajaran Hasil Pembelajaran • • : : : : : : Tingkatan 1 Jirim Dalam Alam Kepelbagaian Sumber Di Bumi 1 minggu Mengetahui kepelbagaian sumber di Bumi.

Menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. Menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian. Cadangan Aktiviti 1.Tayangan video You tube - Human Impact On The Environment Cadangan Komunikasi a. Senaraikan 5 gambar yang dapat diperhatikan? b. 6 pelajar dipanggil ke hadapan untuk menulis semula gambar yang diperhatikan. (Berdasarkan jawapan yang diberikan guru mengkelaskan sumber Bumi dalam bentuk peta minda) Berdasarkan jenis sumber di Bumi yang diberikan, nyatakan: a) Apakah yang dapat anda perhatikan daripada gambar tersebut? b) Nyatakan jenis-jenis air yang anda tahu? c) Mengapakah air penting untuk hidupan?

Fasa 1. PERSEDIAAN • • Tinjauan Penyoalan berfokus

IMAGINASI • Meneroka • Merancang • Meramal

1. Tayangan gambar pelbagai jenis sumber di Bumi a) Air

b) Udara d) Apakah yang terkandung dalam belon? e) Apakah kandungan dalam udara yang anda tahu? .

c) Tanah f) Dimanakah habitat cacing? g) Mengapakah habitat ini sesuai untuk hidupan kecil seperti cacing?

d) Mineral h) Apakah bahan yang digunakan untuk membuat barangan hiasan? i) Apakah bahan yang digunakan untuk membuat pagar sekolah? j) Apakah bahan yang digunakan untuk membuat tin minuman? (Berdasarkan jawapan pelajar, guru menerangkan bahan tersebut dalam kategori mineral)

e) Bahan api fosil k) Apakah sumber Bumi yang digunakan untuk memasak?

f) Hidupan f) Apakah sumber tenaga bagi manusia?

3. PERKEMBANGAN • • • Meneroka Mencari maklumat Membuat prototaip

1. Murid-murid dibahagikan kepada 6 kumpulan yang terdiri daripada 4 atau 5 orang . 2. Murid-murid dibahagikan kepada jenis projek yang perlu dibentangkan dalam bentuk poster. 3. Murid-murid mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber seperti majalah, ensiklopedia dan internet. 4. Murid-murid membuat perbincangan hasil dapatan

Pelajar dikehendaki menghasilkan poster mengenai: a. sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup. b. sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian

4. TINDAKAN • • Menganalisa maklumat Merumus

1. Murid-murid menghasilkan poster dan laporan berdasarkan 6 sumber di Bumi dalam tempoh yang diperlukan.

a. Pelajar diminta membentang hasil projek masing-masing mengikut idea masingmasing.

• • • •

Mentaksir Melapur Dokumentasi Menguji prototaip

2. Pembentangan secara kumpulan

PENTAKSIRAN

1. Murid dapat menyenaraikan sumber di Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup 2. Murid dapat menyenaraikan sumber Bumi yang digunakan dalam kehidupan harian 3. Murid-murid berupaya menghasilkan poster dan laporan. 1. Menghargai sumber di Bumi dan menggunakannya secara berhemah untuk kesejahteraan hidup untuk generasi akan datang.

NILAI DAN SIKAP

Lampiran 1 Contoh Poster Nama Tingkatan Tajuk : : : Air sebagai sumber di Bumi.

Lampiran 2 Nama Tingkatan Tajuk : : : Udara sebagai sumber di Bumi.

Lampiran 3 Nama Tingkatan Tajuk : : : Tanah sebagai sumber di Bumi.

Lampiran 4 Nama Tingkatan Tajuk : : : Mineral sebagai sumber di Bumi.

Lampiran 5 Nama Tingkatan Tajuk : : : Bahan api fosil sebagai sumber di Bumi.

Lampiran 6 Nama Tingkatan Tajuk : : : Hidupan sebagai sumber di Bumi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful