TRIO

No.1
JOSEPH HAYDN

FLUTE I

~"!Thf'71
~. . . 'i

~

Allegro m.oderato

\

-=r ,~=--~~
r-:.
....

/'

....---.._"(!::.----.

d-~~"

~

tr

(1732-1809)

·trtfrr ~@¥f=rt
iI_rett t I ffl
~~..

.

·1

br :~
~

If

IpurgHtttff/ n r ~tJ

24' Ltu-wrEcr; LEan r
~ ~ ~
28~

f:

L

IF d

"f!:.~

r

I~
I•
f

r

tr

r t ttl ryw r I yt-=fr ¥ HG§rBJ=H
r W~~?H

"4r '&tIt
38~

aft t t .' lFI9U tl I 6lFt=r~
p BELWIN MILLS PUBLISHING
PRINTED IN U.S.A.

~.p.~

=

f

§.
.I

CORP.

FLUTE I

3

Gf¥' +It;tct:tr-r
~. t!::~1!:.

~.

.

.

•.

'

F

.. .~p.~~

ruST IEEE==-pF(!:cr

M ~.".

Jf. ~

9

G·trtfFr.r

Ir

.Et~.j.*u

l=rtl([@ F ... ¥Sl

FLUTE I

tHeec
Vivace.
p .

Finale

. . .~...,

e q-7 ~~O'=:~W
V
\J

". " . " " ~""

,~Q ~p It et (I r

n.r--t-B]ff-fttftf~
. .' . .

.~

,.,

~nI

,.~Q ~VI@' ~Irffi~1

V/ rCTltt
~,
'1 ~

,

IWt ti Ffl t t .~
, 1

2'; ~
3,

'1

&fl r
~"

'i

E:fI rM r IV
~~

1 ", .. .

"f:.'

IQ ., D I Mete! I E

,o,r r r r 14
....

*' /~fflJ
,

, PIi.! olP I U t Ii' 'l911±1~.

r

r~ I =; I
h

'I

m
9

'I ~

IQ

't

[I!Fte I J L/r ~tlr I~rM p
D
A

"~~E * I f I~rptb~rrrlbE 'i~~rl'1alba'iPlerrt=J ••~F

,mr

'lUlr

d
~

f!::.

~bEIL

'iglrrrrI1Jht¥lkt~~I;UUI
p

....

.. ~ E ' ell t t ttl Sf

'i

DI

&+-sa tF IF'
~,
'1

_

. " >'(-.f

rr

I

,

,

.·4fEEtlftt;
.. . .

IJeCetUILf
...

t f."

= Ib:f
'I

~~

'i ~

I cJ£Hf1

~~

r I tJ
'f

~",_

.. 17! r- tif It tt S'I rEP 'I i' "I E PI . ..,.~ A€!:· ,;. ,~~ a e tiE g pC4F r ISf ::p Uti Id ttl r 9 I :., a
"

/

t'"

~r·&=~ Pprl u::::LF 1 '*fii
. "I ~.

'1

'f

"I

.2:p1 ttl
3542

E "lP Ift ttl E ; .6ft E '1 6t I r

'i

ct IFf

1ft

I

6

FLUTE I

TRIO

No.2

..~tI9

aft
•• ~M

n
~

m 4~ r , r I[jHr&fJlrrErrrnEFfQ~HtJf.ttUl ~
rtlttq. ~
IrE Fe F r f r I r
Ir fr Ir It.
~

rero t4?E LiP pASCC:!
~

.....--::---. )J

J

:.. ~

f [11--4
Ir~ri/l
t

I

..,M iD t
SJ~M

II
'......--::::.

f II f ,tt
fir

f" ftr r

I! ¥ tit

r~Ir

t

Ir

FLUTE I

..~. 'PfFfftEr

~

~

~

--------~ em IrtPE~
~.

"

~.

I'

~

D

7_
~

7

5i~~~lt!C;Ii!E-r p ~jJIFJl7
624~~ hE C"!ILLU-frWIl"ftf
.(IL~~f1J: ~ ~~ ~

I

L

bAlDf§!futrtFA ' ;~
Fe

67.r-r°
r
Allegro

1- I

r tr ·1 t ktj fj:t-~~ ,

f §-4 it I

80fl jE-erUlf Off atE ~j_lr cErrd It dC mE EfT Ji+ttr
~

F

~-fL.

-t'l~ IL

aR , I
;1

. .(1-

.5~1

bit to,
7

90' I:t r ttl
P

ffrrv

7

Ir r H lafry

LrE~r cla
f

8

FLUTE I

TRIO
\j \:

No.3
. .

\I

~. fLUIL ~.pin t .GlIP"CiaCFjbEL:tL Etll1Eiatrl . f •@IF
"~ I tt

~iritoso

.

I

.-,:e

C--t ILL. It

.• ~

~

e-

~

&fer Ir
! 1-

.---, ~. ~~. ~

F LrLrlf.j' pLrLrl

~. f:.1'-.

~

r 'i' wrIt'!! t t ttl
C",t

i

t.tl [ f'n I (t ~r r I

"@-

r If~ F r If)

~F jJ IDr
j

Ern Iqr.:J IJ
~;-;-.~

t

fil

"*if

~. ~u~9~::j

[lftfTFLH-t2fL§1JIW
J
it

t

PIt¥UlCLkbtLlcwl
----......

H

~

,s@1

f08ltfEt@@6ItCUCCbtLtlaU@(;1
J

,o~.2f!£fMErlrfrPrFrflt* Ur IFkPrFrfltCtffffiml
as

41 r * ~

It ~gEe

pr If' DCF

j!!r IE bif grrrrrfrri

as

,# f'oUfJ'IUpnEr717ErneCT!r
e· f:. e:

f ~:IH 1- t f11
t

.. @# E C L.rlt Ecrr,F F
50

~

::----.

,II f
#~

t

1-

fIlE
.. . ~

'b'

C Flit t f I
..~.

~~

t

rot Itt

e:~

, If

~

f

uIF

ft IE r

rrrr

tI

FLUTE I

9

@ § ;b IF P er p I r @J], ~IF per r I N PI~ P F rn I
Andante .
f

tr ~

lE:..

6·~

COj P f@

a riB OOifrrifuh I Ell Eli I J.
PItE@r.IA
f

i

:1

"411:gIW#oilt1i7r
,

lie;

WID I

16' r:r=aEf} li1l>r J oi IElt r ~

]i IF

p!!r p Ir @In ~I

10

FLUfE I

~'I J I;· E!1IF , 'IOfErttlt4'J

Allegro
p

·

T ....

~

IJ J IF"
----~-

7f· J
12f·
rs

J I dd

01

ariEcuJj3JIdfrcrJj33Irf rtF F I
" . -~
~.

mI
. ...

f

n

-

1

-.. ~

--'

..

pt I! It t J If-frrIF) t
• .

@tIt [Ulfral
\!/
~r

2.~;t1i Ir ' a r 1(1, ft!r 10 ,~FE IS., I[ q
'-.'

f· F' t n IF' tf
) t:_- ~ ~~ ~~.

~#~.

r I Cit r IleH!prr=
r{

"'1

r

~E E

I

t :.
It

.. · IJ I I! I; Irr 0 rbFItr Irt r I ~rI r- I ~"I f :37,ft CUlf#rihf tfflFfttttl f I f 1ft J I .. l J. ED I r r 0 r I t r rm I(p Jig J Ir" ill IJ J I f -'if' tJ 01 a r:ifFc/.Q 331iD1ffu£IJj I @if rl I
~.,_
1!!:_ --: \'
i ~~ __

L

T
~

LLL
-:-_

-,

~.

.

~,.-----........

'j

... .;

ai~. r g tIl r· to Ir" t Q IEucrcrtr IE rISfCfe f I aa~.frErr r l~crQrgljJ11{EriCfU!jJjIJ ~ :1

5',- nIFe IriFiErl ~r·Of} Ir ~ cdrl r ~~ I
v

FLUTE I

11

TRIO

No.4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful