You are on page 1of 19

Dom 2020 i osiedle zeroenergetyczne Mgr in.

ukasz Adrian

Mgr Marta Jaboska Mgr in. Marcin Janicki Mgr in. Andrzej Klimek Mgr Magdalena ysek Mgr in. Eliza Tkacz Mgr in. Katarzyna Znajdek

Andrzej Klimek

Instytut Architektury i Urbanistyki Wydzia Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska P

Projekt Domu 2020

Zaoenia: Prawie-zeroenergetyczno

Dostpno dla niepenosprawnych Ekologiczno Dostpno ekonomiczna dla rodziny o rednich dochodach

zgodna z normami wchodzcymi w ycie w 2020 r.

Andrzej Klimek

Instytut Architektury i Urbanistyki Wydzia Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska P

Osiedle 2020

Udoskonalenie poprzedniej koncepcji pod wzgldem efektywnoci energetycznej 2 typy budynkw o odmiennych rozkadach pomieszcze Centralne generowanie energii dla caego osiedla

Marcin Janicki Wydzia Budownictwa, Architektury i Inynierii rodowiska P

Budownictwo zrwnowaone
Budownictwo high-tech

Budynek Energia

Budownictwo right-tech
Budownictwo low-tech

Systemy

Komfort i presti Energooszczdno Ekonomiczno Bezpieczestwo

Eliza Tkacz Wydzia Mechaniczny P Kogeneracja rozproszona oparta na biomasie nowoczesny system zintegrowany z mikrosiowni ORC pracujcy na potrzeby osiedla domw ekologicznych

1. 2. 3. 4. 5.

Projekt obiegu termodynamicznego ORC, Policzenie poborw i sprawnoci obiegu, Dobranie gwnych urzdze mikrosiowni, Policzenie parametry wymiennikw, Wnioski dotyczce opacalnoci podczenia do ukadu hybrydowego systemu solarnego, 6. Praktyczne zastosowanie mikroturbogeneratora ORC, ktry powsta w Instytucie Maszyn Przepywowych P

Mgr in. Eliza Tkacz Instytut Maszyn Przepywowych Zakad diagnostyki i automatyki urzdze przepywowych Budowa i Eksploatacja Maszyn Praca doktorska pt. Dynamika poprzecznego oyska gazowego z podatnie podpart foli

Opracowanie modeli numerycznych obliczania rozkadu cinienia i charakterystyk dynamicznych oyska, Badania eksperymentalne i identyfikacja waciwoci dynamicznych modelowego zespou wirujcego podpartego w aerodynamicznych oyskach foliowych, Zastosowanie w mikroturbinie ORC.

ukasz Adrian Wydzia Mechaniczny P


Projekt instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej trigeneracji z produkcj energii elektrycznej z OZE w systemie rozproszonym dla mikrosieci zespou budynkw jednorodzinnych
Rola w zespole: Projekt oraz obliczenie instalacji grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacyjnej Dobr elementw kompleksowej instalacji grzewczej i klimatyzacyjnj Projekt wymiennikw ciepa do pasywnego odmraania podjazdw i chodnikw Projekt wymiennika ciepa do odzysku ciepa z przeszklonej werandy Pozostae osignicia w projekcie: koordynowanie prac i piecza nad przygotowaniem zgoszenia patentowego Wyrnienia oraz nagrody na konferencjach Opublikowanie 18 artykuw w trakcie trwania projektu Udzia w 13 konferencjach w trakcie trwania projektu Opublikowanie 12 artykuw na stronie projektu www.bioenergiadlaregionu.eu

Katarzyna Znajdek Wydzia Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki P

Hybrydowy system solarny w instalacji dla projektu Domu 2020


disposed of used air

Recuperator
to clean rooms

Solar hybryd system

cold air from the outside

from dirty rooms

PV inverter domestic hot water biomass

central heating instalation

Micro-power station using biomass


cold water supply

rdo: HOUSE 2020 Zero-energy building, Smart house, smart region, A.Klimek, M.Janicki, E.Tkacz, .Adrian, K.Znajdek, M.Jaboska

Prototyp No 2 koncepcja, realizacja i badanie systemu

System chodzenia - OFF temperatura: 82C Pmax: 31.5 W Eff: 6,6% Moc i sprawno ok. 70% wartoci nominalnych (STC)

Hybryda solarna system chodzenia - ON temperatura: 42C Pmax: 40,5 W Eff: 8,5% Effth: 83% Moc i sprawno ok. 90% wartoci nominalnych (STC)

Hybrydowy system solarny

Katarzyna Znajdek Politechnika dzka Katedra Przyrzdw Pprzewodnikowych i Optoelektronicznych ul. Wlczaska 211.216 90-924 d tel: +48 42 6312681, fax: +48 42 6368024 e-mail: katarzyna.znajdek@p.lodz.pl http://www.dsod.pl http://www.fotowoltaika.dsod.pl

Marta Jaboska Wydzia Zarzdzania U


Wrd gwnych wymaga funkcjonalnych projektowanego SIZ odnoszcych si do potrzeb uytkownika kocowego mieszkaca budynku nale: Zarzdzanie wybranymi funkcjami zainstalowanych w budynku instalacji tj. instalacja kamer do monitoringu otoczenia, owietlenie, rekuperator, zbiornik na deszczwk, sterowanie chodzeniem ogniw fotowoltaicznych za pomoc obiegu glikolu, zbiornik CWU, rolety czy kominek; Zarzdzanie odbiorami, klasyfikujcymi si jako odpowiednie do zdalnego zarzdzania bez poczucia dyskomfortu u mieszkacw; Optymalizacja poziomu zuycia energii elektrycznej;

Komunikacja z inteligentnym licznikiem zainstalowanym w budynku; Monitorowanie podstawowych parametrw tj. temperatura i wilgotno powietrza, poziom tlenku wgla, dwutlenku wgla; Wykrywanie stanw awaryjnych; Obsuga procesu adowania pojazdu elektrycznego; czenie si z SIZ za pomoc Internetu (i poczenia szyfrowanego SSL) umoliwiajce zarzdzanie budynkiem z dowolnego miejsca; Tryb wakacyjny obejmujcy sterowanie wybranymi instalacjami oraz owietleniem podczas wyjazdu mieszkacw. Dodatkowo moliwo czenia si z SIZ za pomoc Internetu gwarantuje monitoring (czujniki i kamery) budynku podczas nieobecnoci mieszkacw .

Magdalena ysek Wydzia Prawa i Administracji U

Analiza uwarunkowa prawnych dla rozwoju budownictwa energooszczdnego w kontekcie certyfikowania budynkw
Podstawy prawne certyfikacji energetycznej budynkw Charakter i forma certyfikacji energetycznej budynkw Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynkw wiadectwo charakterystyki energetycznej Zakres i formy projektu budowlanego aspekty prawne Kwalifikacje ekspertw Benchmarking najlepszy miernik wskanikw sucych poprawie charakterystyki energetycznej budynku Budownictwo energooszczdne w kontekcie oceny cyklu ycia

Wizyta studyjna we Woszech 26-31.07.2011 r.


Biogazownia

Enviromental Park w Turynie

Komponent Ponadnarodowy

Wizyta studyjna we Woszech 07-10.05.2012 r.


Monasterolo - budynek w realizacji wg standardw KEO Habitat

Partner woski Keo Project

Tartak Mozzone w Savigliano, specjalizujcy si w produkcji drewna na potrzeby budowy domw w systemie KEO Habitat.

Targi SOLAREXPO - Verona.


Jedna z najwaniejszych imprez na wiecie powiecona technologiom solarnym oraz wykorzystaniu OZE.

Pawilon X powicony zielonym technologiom w zrwnowaonym budownictwie.

Bruksela

Low-energy building dedicated to the environmental conditions of Central Europe

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 18-22 JUNE 2012


Magdalena ysek Andrzej Klimek 20.06.2012
Energy

Ambasada RP Wydzia Promocji Handlu i Inwestycji

Dom dzki Inteligentna Energia: Ludzie, Pomysy, Miejsca. Innowacyjne rozwizania z Regionu i Miasta odzi

Dzikujemy za uwag
ukasz Adrian lukasz.adrian@p.lodz.pl Marta Jaboska mjablonska@uni.lodz.pl Marcin Janicki janicki.ma@p.lodz.pl Andrzej Klimek andrzejrklimek@gmail.com Magdalena ysek mlysek@wpia.uni.lodz.pl Eliza Tkacz eliza.tkacz@p.lodz.pl Katarzyna Znajdek - katarzyna.znajdek@p.lodz.pl