You are on page 1of 78

USrE DI!.

J ~lE(1JB

ET PfiE"CALJl"IOI\IS A PRENDRE

t'3

METHoDE D~

TRAVAIL

9JUroN D'OR ............

_

...

.a:i........

:aat.......

u...

I.....

1A&II

...

7

10
14

HErv\ATfJ'E
fARANDOL..E.
ND!E.N!~E

18 22 26
29

oos..-~
NG~Nu.E
~PTIENN

32
~

~M.~~IUM~~"~* ... i~.
•• -

~~NrUI~~~.~

rmRE~E AAP~

.4I'J

«
·4B
... ••

DUCHESSE v:ERTE ORISTJloL
~E.

• ill

52 5.5

~.R1J£LE
~i£SQUE
filANE O~E C~CE

.:111 -•. .........
EI' BI4UN.E

!_ ..

'il_II1a.........
....

ii1.......

_~ •. ~

1-1UI~.iIJ.........

00
6.!1,

ae
• .....
72

V5RliE ET FUCHSiA....

CCOU

IE C1EL

7S

usrs DUI
N'JItCiN ~Nt 'n'JP'
!low
I: jt flO

ATERIEL ET PIA:ECAUITIIONS A PR~NIDRE

II!:N
p' ~

0:10 A Q.3(J

ffifr'l

ro-, ....e:

CfLJ

'

ur

i;l''OSIi'!;!tjI

Oi:? ~

~nevu

r;m'

fu

~'TIIJ'

_Lres~ OO~J~I

A ENfI..ilA LES
III C~I

~s

~axi"1J2!!a:!I1l'Iej) hi!. 11.u.'\1

O'J #lJGUll.ES A ~

~

S

~ I$OU'fO>tS
e

Of,

r,.r"'F:E:A.B1i"S

CIItM!:rA!lS
I"OI1'JInE! W'I ~

Ixru rofI

f.-,-<:{J'I

"tl}:S! ':::"!!I uu h;J;,

Iwr {;UfliiH1II 1l1lt.J:r:. nr i'lft ea i"Ir,'!n)

I

il(l COOru"i

ell.!

I

,"V-

~1Jr..

- CUBES OE. 4 !1'!"i!'

---

:.....__

ETHIODE DE TRAVAIL

..a w

Ie:; ~
tI(bm{Hll

wl'iB P£!Iffes IiOI'R ~ ~l ~n~1{:j

-.0,,,

di,) a;J1 ·(.;III4~}91~

OOIVJ"JI ~

Bur ISIB Ii)11 It 00 ~ ~ 80 em tJ CGr!i ~ i'am:":~~~_ _~ :.or'lnnl .:"!!) I;!I~ ~ 'CIoj Id tJ1l'I!~(I ou deB ~ I:ilJ fir. filll:,
~rf

00 11-

-

~iJ!I

<'~

mm - Rtl

ij nvn _,

m

i31'f'J111-FU!!

Ull

d! I.:J purh

I,.l ~
~.jjJ ~

~iH/jir!lJ,
~

Qt:! In IJa;lWI i(l1~ 'fbr ~dIe' m rtel~ elliiii!m1e:.; rhl I1)'bl [j inrn 11111J1!jO nre,1fI. t'1oiIIT; ~H'1~~:" II;;( 1i'I~ em .p~~ rMl,Xl P'1JlMI11' ;unt~ ~ r ~ IB:;! ~ fI1.000per.QI m!3un ~ ~,a prdt;1i!i! Ie ~;)S ci<!.r~ lias. PlII'Id ([i) 1.11 ~ d!!i Iilo !:'ti ij],I. ri!i:'!i fli'II i'ilnCilO ees &).~S:
~1I$d~t$

~LI$

FbJr rillr~ OOUD!!'! Ill'< die !'1''U~~!J Ell ~ i:',nf~1 cJ"'~I~.u,'ie des ~romh.c~ m.. til dairrs UI'IIIN"'''fJi.IIP.e,a lrn::l.i;iuD1""l rnrr ( ,;I;h~rn;1 ur i;'YTi!ilf '4l ~' ~ !;It"I~

U' OOiIrun 40 em tllJ 11)!1o!J
bIt:t1ef 0:11 ~ f,IaI'!9:s. f'BBs.I;r .r-o:!~I1So' di:r1So

00

~tI:!$'

err.
~me~

'5aI ~u

([1jI).,Il....J::i

e na"I'lbln

tJill

n::o:alIes IndQu'l? e:i

Qm~

'e ~I

fial18 ~I}oj

OOJU::! OU J.II!Ml

YC pj,'I1 • f.'OI"

~
I~
~~"J

leo 'ji1 d.il.rts kIs
~,IIi);;; ~ ~I!

P31'a. •

b

~11U (!f

(.::I rol~
H,~

~ cellos ~
Ie

~OO1(:r'!'I

peries

Il1i:IL lWr~u

~llIr 100 ~8:'I1'J1

r~ ~-::

(a"~

r;"IfIi'.~")!f;C rQ41P.'f Adm LrI S£a:lfld I1a I.iI tLsro. [).fu. J<lr1~ ~( I,JI'I 1!1

d!! i"(z1I1IIoJ!I

c.I!f.II1,l[tUI.l:".JI.

ot.!l1!Our

doI1 ~'.p!,

r~~~"!l oes ~1fi:5.

',', s··,
"

-------=

'

1

I~II!

"

ra:s.

-------!i!I;.

_ r,'tilr

S'::i,

ia pSb ~

roll! ~I" r.di~I'

""5ui ~iiIltB

[J;)~

,13l"illli"l"

iWl_al"ii;1PCU-

~

~~

~~

or.b~

~Lw~

~mo

J

~Jj)

edOr" Ii' ooaA (100 f~l\S..

r-

w Iivru:!'lOfiL
IEB <1

-

-'"QlI€I

un COlDIII$,

fr~

asfiCIlllr
Ii.'" I

~~i~ p.1T ui'!Il i'(!JK!11 ~

"W ~_
il'tk!1!I.Jl1'1

1II1rrr:1I r~I~llOllr

Li1111l ~1!3

III

a\~ I.IiaI a.rIJII ~1!E!i.Ii'. Q!ILi ~ ~ III tJc.t1j pi! "~

lira
- OO,",":Of1~

!"nOlllO!J:.i. Elf1i ~

r!jQ "illf'IN r'"

~

UlJ.I un ~\iliJ.n """ i5Ci11ll

una

49 Ia b3';]oo dllU.1: ~'S-3.nl:s
tI

00 IJElltl;!ts

sql.l!Eil3 an era

i;litr(l"t<J-lOl rlj,1fl ~!;& G.I$~ i9 .aupPQ!'1 t~

fIdOtl

\

;;:

J

rus

S

RtAtJSATION

Cariirer !!fill .ce II'tJ!lri ~ ln ~ po!llU!Ei par Ia i!td>.e ~ 1&_ ~r rtJ Iil}IJ{IC I I~ ~ 3 I~ I I f,d ;. I RJXi • I f4,.. , ~ ~ 1 TJ! ~, '1 Flo;;: + 'j T",!, +- 1 ~ +1 J.4 ~ 1 IFI~ ~, ~ T,l E"nf(or:;;w IfiI Ell~I I 174 • 1 P;o::: >t I i~ I I ilbG: ~ , 1-= ~ 1 ~ ~ ~ 'OOtilt IS dB!'r1i
1[162llLiI'!t:B

.'
t

T~ ~1J

~a.

lB!I; 2:

iI1tf1l<iS. ~N£!Ijt

Ja;,; ~~

l1a1fl'~

~

r~ ~jI)

(t '"(III'

~r~ d";.lll~ !J<3 retaf,!e ~rta . l!I.JI' kJ' ~ 2 T"". ~ iii 51 ~ I 'fill C<it:t~7 1m Ii:tSl El::llf',s oomEr fi.;;o!tI~ OU!!>. ~I LJ I'i! I'lQi1 ;:L"WI!!! 1($ 9 ~~~ ~ 1'i1I~ C5io pL.'IO!!II!I'm. ~t!I SJI' til rotema 2. E!'r~ EU 011 1 f41 &J' i!a ~ L !'be ,+ 1 To:!l j, I Ate 01 C:fO~ ,;;:IrttiS I;;! T.:i (ikJ,' I'm Fat:-~. kJ. ~ !!K1gtI ~.[l.$ tJ'~ ~ on 1iir4 :;.till' ~ ~r;') 1l~{II , f;:! i:pr I , f"l aU! fa ~1Qo! at GTd:Mr ~~ ~:e tiL! I"I)Illjj
~ (lu

!!~

P.,«:Q~

1I,;:::s~

DI~~

~

1Jtiif ~

~If.

~ ~H:II!Jr
~1ff:V

1m it;d.l!re ~1P!'.r1e!l dill ~ ~~ 10 I~ rQOOlioo, ind!'qoo ~ ki, 'SIG_~ ~

~rr'i'

• k;

l:f'

fl'JUi'

W ~ tlt:::Ir,VLl

de I

~I

LIOIILri

OOi'Ii

~:;gpi}
1I;;.U

f.!'M~"

~~
~lij'O

p3f

1M. ~

at ~.tiM

~l'H:JfI'I(J.!l

~ ~l"tI.ll!OUl'

00tI:9.11& tes

tlJ'upt.:s..m~
PQ..1f

e~I~~J.a!!
r II,;J I [QI~[

aru ~

~ ce-!la Slaplj

1I:9,1l:;i~

ic·· M I\h) ~ . Em itJi! ~ tJEIS~

tnfil...C-.

Po

~
T£!,

p::irt; -d'L¥I~ dtcS 93:'k:=s IH1~ cl* d:ej'J

rr~

[fill-

rO$X!o

c.(! noIr 1 RJc.

5 PtIc.1.o~r' 2 II;;; dorm lII"llJo n~ 10, f iItII.W, I Ill); Fill: ~f ~ an \oKll1l'll :stIfJa ;EK!fli:!m ." Ie3 ~

e~

Rbl;. ~.OI La08fI0 odnrnli!!ra. ~r

11;1IJi:Q d'; r$'.'il T 1i.:B

IIIl

~~
IJI'IIijI ~

~ ~Il'"
lertlWriO.
FI!:;Ie ~

P

[r

u

. fri: 15:

p.
I!

:f

!5IJII' k1:5011 nil at

~Aoc' ~[~~.~ ~~~

.-

.S'~.

~f[lS~

~

InsF·

100.'

...
&~
m
1iUf

11)

i

$IJIf

tJr!
,!o. r

nOO" DI <I Roo ~~~!.Iti~
. i'it::; dl[~

Ie

!IOUgU

!:Us. ~
~(l~~

. .0.

IU$ P"Ji'Je!; ~

tt:jrAI"1dJl.)

k

~

YI1 ~

h!J)1[(!, et li3'l;tt~

1d(.<l:sltr 10 &t-herr-:a. kX.li' 00 Iki(ll 1M Ii.i "'-'.!........ ~ T.::.. Err. ;S R:x: SUI ell:) '171. !ant 01·~ .1.1' Ql:la;JUDI do ~ Wi '0'111»: ~~ij II ~ n ~ Qil 110;;: 13 ~ mao:imLiIJl sans IItJ (ieji~ o!h[ l:Kiguur sn

.

'.! •

-

• =l JITlJRES

15

R AUSATION

O;!rr~' I'll f 00 ~n (fi'l f):'Ii-_i kl~ dilu~ ~1tS p;~ 111' ~ -k:': ,;rrtill;1b:BfI~I90 (:1.11'1'<1 1 MlII1J. Ie6: ~ ...
l!Cl$Ct~(' ~
Ilr~

~%

II;e M)Il!;

dB1l:io 1
~~ , ~.,

Fklt:

I eI 2. ~1.iS 1e6l~'
lMII

(j<)fl$ ~

Mam !lUIs

d.;)'l!;

iee

~ 1\1 iOLI'3,-

t!!.'JM

ID tmu :) e4! Ie ill ~r
I'

put5i

1

r'(I~

Mtlfa

a CI~

~.~ ll'§ rOI

00 ta
S 0'1

i'IWIm f;JIvCil 13 P'Ji:_; 7 .

iJt1.

,

a~ •
9

(lUI!:

ln piIElmi(m
&l 1{1 ~:Jja '11

So

w:..~ i,..,"6

12

j)vi$

IBln.!r: dcsiMilrij . II ~3:~' Ji!! r.trl'a 15 81 16
Id
~Ul'

r.ill<l

un ~
I,

'0) ~'E1

cia !a ~I)i, ~ (lfIrill 17 9'Ii 18 00 I.!J ~J ~)I o.~f Ie III ~

(lal~

Ii:: troll Qg

O:OI'Mle ~t..~

SI D t., Bo!;r')J!1"ft.I

16

1 roil, ~ it' RQ;. !I1MJo 11', 11P., 2Il pJs. ~ PM t'D!J 22. mtbr 1 T': pIJ ~:~ dtlJ1S. kI f:DLI:2l, I"1!iSSOI'III' Jl3f h~1m u 2l enf,er 2 ~ ~l 0.1:(;" '011 22. rp.:vt lei. (JIJ "it II· IT 1 iT" ,1IW"M'i'f dD!'1!J 'Ie !;III Z1. ~
,e,t

"""'i'lrI: IIiJo i1 ~
dEll1:'S klo
~.J

til IBlf 'ID. !moil

'9', en'.leI

:::!Q.

~t.'

II,!!, hi 'lIt1q1

::n, r~

IroU

25
~

uI. aif\Si

tlgi'

~ffi Ii!! EdYtma

flffito

lItI ~~

de: IitJl 181'1 suw.r. 2) poul I ~'U~ ii, farrW3"D do !a ba&11.R

11.1 Ifi'ItIn'&l

'Io..r.

t

II

.:.>.2OE,.

rIl~iI . lill"ll'llr tJ.iH iI,IIlJ&J 3' 'Ll !.ii:!I..I ~:F , ~Q .::(I11'IMJ~ lill Foro Ide nlllJ'lli);3jJ un 1;r~1;Gi rHEIIKl :&!.if ~ift II'!! co.~ lilt ~ ~ ;)ll:) CQi.1r~ p;i'ii f pL~ dil'
n

iii ~~

5!1iI ;QI fll~!f!~

rrnte'f

liOOOIB

ufla ~ <prn doe Ie ~131" Bul Ie EOO~ (1ooi'" !l\i! ~f

-

_"

----

HE

~- '~lruRES :
I

CU".'E

II<~

~TE

DE" 'E!:!

f1Y11-----

__

JIiioo

~CE'I"'1E5 COl.il..a..rn JET I-ft!i)IJIT~ D -4

rJVI'I iFil)

-_

...

JRf$.JET

iAT1lE

[IE .:!l mrn'!'i

~ifl'---~---~
....

;......I"4LII=OOJl.£uF1 ~ _ - ...~

I l: (~---

rYOFl$ :OOR I.E" lOUR DE [)Q:ffi

rroo: ----~-_..,

- ~ r-M.:I"JN' DE" Q2IlI1l1ni1

19

REAUSATrON

1I'!<i5J

dam! h (II;""'}
~
!I

!.

~nw

(J.3fIS.

~'''d2' fii"lSl~ !1CiU'IfI1i!I R!)t.. 1a=!I.IeII[o (nul Q(I I l1'1{11fJoCf1f, ~ 00i pGllliBo3- £fI l,(l6: 2: (l ~~ ~il§ (j"ijr"Yr,,(te dell

"-bt~LJIII3.~'

W$

es ef.~

~

~

IJI'I9

t

EI

.lSUI't'ru-

.~ 1lJc"SUl'
1 • ~:

~9
~

Ct~ 0GfI'1ft"le

I!el;: IIl:i (WlI;I

0Ci"Hl ttrIfJ ~ . Ja6i Rx p:rur

fl:i'

·ok

EirII.
~~

Iei$ ~f1i't-: ~ O!:!M

~
I'grnjr(lil

:iI./!I

II! ~iiI!

:).. (001"11.0 [001 s:dan91.P3 d9jJ) ::olIJ 00 I1ctM1llo

3fJ

d';]ff~

-delrt-:ane ~
In:*a.( ..:! Roc: ~f.i3:
fl.ails

2

po.:

E'

~Iim' fY"

~ Pa$8f.,.,r rEI' 1':Ii :l r"l sur '8 r ~ ~ C~ 18 I.OV' iilLSQll';;l!p; jJI[I112I t:I ~

r::,

iW'~

~I

~

20

(~p3fII'
• CIe::;

I1fB [il ~ ~.~ 1l·1J~ (til IXIfit.L!JII ~

~
li..i ". ~ :.!.'f~

Ii:I ~Mo\ n ~ ~.ill ;at d(]:lj. fOC.i.Ijl~ (Roc) OOO1me lfIdllm ~ kl- ~crHt«lo: ~I\I:i!ilIO. b'rn69&.iL p.ll1!f d\;lil RI. d,* ITI;&$ 00 ~laee :!II JoDIp) 'pi'DO:':thmlil UI'ln~ 'b.Jtb iltjIDtl'In', 111ft ~ IIfl i5u';,M J nl.:l(TIi J;iIt_..:i)n. ~ ""iii Ifi ~ ;at ~r 100 't) {U;I ~1 tI<Ina J.o. bagt.J9 , t 00 'OOIlpat

)

21

-

--

--

-

~.E7'iES

JONOJLL DE ~,ml'llo IF,Ii)
I:E:.:II
ft'Wn

~S JC NO L

crol:l

-------.
r.:£ II r'l1rI'I
41 ----

" COl

~

Ol~

_'~DE~lnm E:I.AS1I:Q\JE:ET .2 4GUIU8 '\ 1:1'.

I

r'

Ce~:~ Ie" dB rr:tlDn dRm !a; ~J:oo pz;tJTlojo[ji E '2 Roc. ~ .thJ.~w f L1irt!li L'.II:ll ItTt ~ tes ;:: ~ ~~'I('I)\ ~fS \1f ~

~

!Do '[lk:bitJ,.;
~Jl:!i

, ~
P._Ii

oee Iii!) ~

I~ ooh.

r

!OWe
II ~iN'I{Ir

:&;:i

mu 2~dn
I ~

!l

r4
~
illJr ciI{I'

.gPil:;.

RQ:'

DlDItco

Ilj: SiJi' . S'(d"m1:3 ~ Jl~II" d9s 9I!:::tIlss.

2w:

(~ rn4!I (in ~~ E: . ~ TJ!. ~I~ lrt. r:QmIT1I {J'bj1lv69 00:s l IBp~l!H!

$tr~ 1:..Y

<,
~
"~

;f\

r-:

I

,l
~

'-"

(

J
~~3:

--"_.

-

)............_

I.. ~IJI)..
..::pDt r Ir)

~

i:la!l= i
•'XlI'I ~IJ

QQI11Ple
M:t

dtJs
dam

PfIf~

(i'N.-.a m~

~

~

1)1

I«pn

(lin Ii:Fi$ eIorr $l!Ii'
[Er

kr

;:«LIV

IjfI rlTrt«RJ

o:.kr I'6I:ope 1PI'~,.;r~11$
e1 ~

m 00if

1~;('!i11t19"

,'I. f';Iln~l'tr

in!;

HI~ d.:i~ IUa I"()carII QUI iIIn rf, I lie. es ~ 111h.~1itIJ I It If,IliJ.rlIe

~_r'"

1J)(Ii111:O(,. p.lf ti Iltldta .... !l~ r EnI!Br 1 fill 1 'Roc auf oou.'8l1& F4 P.Jg..<:et If;r r'OJ '" e. ~ilS I;Jr T 01 61 iJE:I b'~ . .~ 4~ IE R:;M; JK!II" fI]lr.J) Ii) ~
(If' ,",~.,q]r:4 ll:!:ret-.j)m(j Ii, (:'s!l,

• MJ ~

.•

~

h 'Ill 00 t'O!JP(rr

do

.r
r.1 gJ.)
I •

..

I1"JIoo

-lIC\'li'i :[bm

r •

~LU" ~~r ;:!! F"~ Iu IAQc ~ ~ EiIl 1JI.I11a(;SUI' It,. jlCiIrema 1.3 mGlt\tida ~ I'nMIII ~!JO e, ~ lie r:tiItJ fIa 00'g'I atII IIlJ IYaJ l !It':~a. ~;3 Il!Ie !JI.I' J5t,J'..... ti ''i(ir' ~, Enf:l .:!l Aoc SlJr ch.QIEI ~ ~ R Q)i1nn~ ~ tbl!i IJBndeur oouh~ ~ IIlIe' oom'ef9 ~ {iB~ lie L fl d;m6 17.1: t In Roe d! ~j J J 0;iI , u 1iI.!';. r ~(~fI'LItn .(1 _ OGII~ Go- ~

s "'"

I.

,

I

~

__

--J---

,,---~---_)

--~--

JRES
-,;:.;: ~' l..ES noses.~Rrel
DE
p

- ~~-s iRCItIlIJE$ ~s

2 mm ~--

27

R JJr

10 'tJ

re 1JI11:'1((UJ

i'!U

OOIil Cl.i

oo!ll~

6t

E(lfOOr Unll1-i!.9UII1U!l ~l

Ims

rtfbiJ'ara~~

e:nmJU' ::3 A;)I:

~I

i Ai;<: cft.r JtIIl!J ()I'(~ Ilri'J ~~1... Q(lrn....l1~ ;=t!IJ8I' ~a,
WfJ

IIIlll ~I'UlJi'IIV log ~ lor I DlIIm AO;:,. ~
00l

'r ~ ~lJi (Lan$ diI.r<& IIfi r\'lr; $411v.a'r

iii! 1r)f-;a~11)1"II'(jij- :f;I oa fl£i!:'g:l BOO dans lea. 3 t:ootar;: [I~ Roc (Ill (OOn'lnJ(; JX'Ilr Q;HiF£'!: ' ~ilf!) sooc I§ J doJmlrw IRIX I .alI'I dU tem'iilf '0 ~ (kl a~ ~'I m diJ, dtrllDfl.!AII ~J:{.rlr C<oJr'I]fI :t.t ~111~ ~ les IJoi3Jm,~ It! ~
rmiil.....f.<,~ r

r.iJtil.ltl

't!

!>CII[[MA ,

~r

qut!iO.l.

ch1fi;J.1fta ~r ce iii ~:sfiITi!j;j ~(lDlr lIUI 1 F(i(: t!ill'J::i; Iu Oi:!~~ ~ 0BI0t [1O:!ITl!e ~ l:l 't(l1,I'h)eI ~u~I(!o _".(;.'Ili!1M 2 4R c:eu do r:IIl4n f'luis {JIl~krrIir.(; At rJIl ~ r~~ I'IIDl:iLiS rB1:; b.oot i'1>r1fl'('l£rf ell 11'':.'P''~I'''i h. iIII.I ,tMlr,ff,i r:h"IB I£i$ P9IIk::i; GIll fa ~ prll~ . ",Hi ~IJ;] 11I:l<1Id.~t ItII'WJ' bill., ~ ill ~!<Ii ~9'9'1
I.

'J:':1~B

rouP'

28
,
I

_ 11-- _ . ___ ~

-

--

- • TURES

~1,"

. 1 P.t'I ~ I lS

~I ~

29

~~e"l.
I:r.lIl

~

Ills dfJf1~ ~ ~~

~1"iil'S

;;Jlrts ps;:;:ae;r

Iss i

I!;Inmilme
~I ~~

I!I' W"f.1~ tl, L ~r rpo-.tll)!~ d0 ~ lI'!J.;:.1 au (!i'.)I1IJfJ (l1ilrL' r.I ~ 2 : .am' I'e!I 2 .; di"If.s,

r~ ~.

t&!l hJ.lllll~

~ riItfflB ~LS

tl<&1li

1 Ro:: eI:

1e~1Sma 1(oI;1,Y~daM
QI 1(jllll:

4ll.idr.1oo ~ ~
~ 'I ~

tmBI~

!£oil nLl,'¢.(J~~

(;1

.ro

dlac:!i.Al
~

'~,

1

~oc.. F:lim
~
~lr

3(1

~"IOO)

IfI!!

1as.:!1s..iIl.J

I'Il.illIlmIJffiI WlI'i:!I Ill' ec:fIIIo!I, di:!:

31

IHE

s o::lJl.E~

F'Ft..!.ta:

oe: iii mm rR41 ------

REAUSAllON

III 00 ",y..on dJ!:!'1!IlJI ii,~ p;n'I11Ie' lAY ~ 1Iidr~1 ~. ~ otc0'rlJ Lr~ ttl no:il i F4. Cn;i:;uf 1,;.$ ~ fll!1 OM$ , qt.;3ll1llmi8~· Con . eft ~ .. {;!I..'I'I~· UlI;; 2 filol9&!eW~ 106 F! ' If ri1.O dOS ~ ~ nru ~

\.

:.J

f
~\'ti'J,

pour

m

~
~

. II.)fihlfJ'
~

.;SiI

cJ J;Q~ II ~ Emf""" il4
r;taISi}I'

, IRe<:.

rcl-aquu
~~a.J

~~."oo
J!Cj~2.

IbM III ~ ~

il'NTI

{IOOMm md~

p:Ji

~.w;w~

~

.Par;

w po;rc tml~r.,(;C 00 re
, If! ~ 3 3IIftS ~i
FI$..

:apE! ~iJ1fIILl

oom

~

I• _ J L: III~tJ pMes !:Nt !I:r;;' 0IaII

poua

JlB!Ei

f!nr
~ ~Il.il~

'!i I !;M~ i!I. ~ fi ! Fl.:!i j, 1'~

I:!.lm: 1 iRl:x;,
a.UiI!l ~ dl:i I') OO!.~ 00:n!I , fklI:. G.a.I1iS tJ F.!I d!:II;l ~ ~ [1aCs

.i(lf $l,If Cll;ilqulit hi ,
~:(r

R-ii

~.lj.

~

11]1' II!J! dJOOl;PJ , T.:I Bi r:::~ fQ;.M1f au jX.Ifl!;;fu_1Ji',:(M Ir'(~

rJ(IIl'

lee: ~1Ds ~

~I'I\;

3.

-.

-

--

,.,,_

*

QI.p

~I m

~ ) (lnb'lj

m ~f.D
II;III~I)

~~I.la ~ Fo1i o.n {tri!rllan.er.:r

IW
OC ~

Ia

II ~:1B'J
liZ(:!

n~

'i;lioIe=.'oiJ. ~w.~ ~ SCi ~;l ~ dns ~ 11,.':EI\I'.o IulII poi(II dlil~
~ ~
!d~

:loa till=' ... en IjJllS

:!tUlO& IItIr Ii3 ~
1'I}'1,(00 ~
c!3nl;.

!i ElLbm

00

~2
- :If ~

·OO~l(Joenl;j1iji1e~~~:
!!l'

~Ifij

'Ioi$

:e,-

11m ~

'10 r;mur d.e

.~"'pur~

6l!t $9 pi!I~

~

,t..a 1!IJQJ1i! tJ.alllllllf'llkrr eI.;;:Jee:;:.:roo

ii;ii"!Ilnl ~

1'!!.1'.:(lI.,d

}.\i' 1

t
r
IrjICift ~~
MJl' B ~
i"I?().i

1'_ •

~...ur iWSQll'aabL'ilfif In (tIti~ ~ e. Fi:IW en ~ 2 Aile iWII ""Ns!!OO f <11. I ~ ~I J.!I. F4. I:JI~ 8 IlIDi.IIl di! ~PI!Irl (<!t'I ~rIR 1Jti~1r) Fa!!1} ~ I1$tndlll' k!;;,i. I'ikm IJn trl;Jig ~~ 'JU rI. f'i"Vi"~~ iI!)I ~~ d8 111 ~.EMIlI1 De CCl.JP[!L

I.

is l~t1{I~J ~ 6b:1,. ~ ~11111

~

&Jj

. an IYM!~.~ !Ell:" i RDc: sur -ctJaqtl.O I QI (:r~

,~

- .lTURES

- :e:: ROCNU,.E.S CRAt".tGEi

{Ft-,.;;t

.

_ OCSOW\NGErr~-----_1

37

I

RtA SATION
luI) ~j)jIIi' ~~ ~ 1 TIZ.! ~Pl 1 I9r~, du. iii illl~ mmi iii ~Oi 1 Ii1:Wi.'OOIi Tl!ltw. ~ ~ 18' ro ij,i'j!':9 lItI J"iQ&!J..,_~ '~b~ 111100 iQfI pli.\(:'J} ~ (:100 ~ :F! .se ~ ~c::lFIVI't!l b~_q!..:IA iSI:JII IE' ~ 'L L.Et!I 2 ~ ~'!1:II"'I ~ pdr'l'bs dT3!itr~ ~ 'iI3; I'I(rk Enl ;~
tTl'rri)

C8nm-lo

dID~d<!rrS

'PrI~

I, ,,~d'rul'

ool~

~~In~~:PiIr

Iet;i

aJMrO

~":tI'!I]ti'Ia.iii: P'Qt.II 101'1'1" an phlCa I!Ii9lII 74~ T~ !U' I!a IiJ mlQ3 i9I aol'i~' 100 .2 !'.is IliJli~ 1 ~1tJ< T4 P>:l:WJI II"Ot.J:i1;{i ~,te 'IU;) (It ~ ~lB:~1'1"i8 i,lll p!3oe .a ~ ~~ 00 'iJ"TI ~ litrr - ZJ,.. ~LIIfI:i ~ pxsr IlrilIG Ioi..!I

SOiDi"
~"j p'a;a ~ ., ~I,jl'li :o..a rs do de 111b aI. dI! ~ St.!."!II!J Ie !id :&'nl]l ;J: ~jjI' 11'1 mJ~ ui'\ ~:it:O~' "llDu~ ~ f1'I ~L IfiS f;!,'l, 11111<:ll~ ~ IJIlI.M' Ie ~i]: CI!::<s iU(l. (OOSO.otli'i:!'l ,~ f;ljll) t:l oil i'teu:a. j (WJ.lrIe sdtemo 00 Dmail (II) IiIi ~)I" Q"IJI'!O Ifj en "JJiy:uiL iii ~ I ,..~O(r..oo. !..I'M 'lo:."Ilnf1:i_ p,r193~ kt1. tI{ltI B'll"til'ft''lftit !illIB llI'I il'rpl nruud at 'I "'~
I<

:2

~~r~de

-e~
~

II!! InMIil. Na

pas

1;erl.f0000pie

fIe:g peI~ It:::;

CfI grt:s ~

00 ~ ".'1 f<Ii ~

Ql.1~:3Cl

rC"ol'OI..Mlf1t~rtS

2 FlDc.oo Ie 1iIfd" EiI ~ 1 ilI)I.rJCIO F4.J\1i:; - De ~ Ia de!'TII&fe r4l. ~ tIe;~ .... I) lk'IiOI1(~jll' d9 tJ biuJa placer Ia ~ n $'Jrr(lr. P;"!:r <Iii~ ~ wI(:(; 00 !1l ~ dB I3Qon qJJiIS ~t Jri 1Q1. c ~I.re' mlses erI Ir:fac.a I8f9n sem!I'"_ falJ1l1 un ~ I'M2tJd .;;!I ~ (I(i~ 00q;Is

TIll ~l'It9EIapar 1eG.:2 r darts

IJ(U" 19~ m.Mdla<l ~f

des

1Pa.!lSelle$lilS

~f(!:S,

~:R«!r. W1~en

ere

~~~.:;. F4 OOO1me iI'd"~ lIX...ii QUI ~ baigue pour piLlS de

-e..~pef.

-

\1 CU lDI,fR DE ~ IQ ~IdlJl'I'JIoo ~ sur lias 2 H ~1" oi."fl ~ 5I.!r tI $(;1"IItoo. ~ Ie;s; ~U008 dans 1,3 ~ d(!I ~ Ie I!:U de dt!igIi en SLi~l'I'I (:fj ~~ ~ Sl;lr Ii) fil r(!l1QO I 41 iFt(I¢ SUr 10 iii nQiI. puis orolsoec' dans 1 Tub. Err 4 FleX. ~r cl1ilQlJ9 Ii] et ~ + ~!J Tub. RaoomI1l9ilKlllr IUSQ~ a ob"A!fI' Is, gi'8fld(!!.lr $(11,11 ~~ i'inir 9r! 4,Rx::sur d1aQue CI"Oi!B ces til!! daJTtg Ie!!! T~ ~ ~e . ,~(M vtdet ~i). !ilEi< ~I - _ .. 1.1 ~ nceutll ea ~ 1M ~ ;)1.1 ~111 dilf1S fi3 00I"[):iS d'£i Ia baglJa avanl do ((N.JIXll'

.e.~

r=rum

39

-

1OiJF'ES ... ~

CE IS fI'aT"i fToGJ ---_ . !ft_a t:E.:l
ITlIl'I

- - n.JPIE$.AQtJA'Mti -~ JPES ~

mrFI (T4I~---~

BlIJEICE .,

(i«a=---~-~

~

~COJJLRIR

BlW DE mm (SI;r-1I----... Iji

=t.. c..::;: 1\'frl..CN DE 0.30 mm De N'r'I..ON

Ei\.JI.sl

. Ii 5T 2" A~S

A 51'.fR.SR LES ~

POIJ,Fi:

I.E ~

[IE 00Ii3T

REALJSATION

t ~;,

-ina

eli 8!.1t.'F9 tJ, ~

2 '17»

I\J:s

'fill

~i,~

3~

prac.er

le:s T:.O

iiIf1 ~

!a 6

~t1EIPM~~~~rw.

-:.

"..._

...

-

-

..........
pal r uu ~ noIf

.--

I]f"~,

;;:rOlrr~
IlII: ~

'Ii ~

~ll' IIIl

00 rure~ w.::~ ~Il' p&. I:i !lOCI"",,,~~ En! L~. dans 100 HC· ~ mlwB an ~ COf1V1h3 trw;I~

6 Roc ~!. ~Ir I(J ~

~

I'OIJ;JS
4..

t

..

1.Q1~~,!

~
~

do ®itJt
~

!l'I1I8!J1'.

Ie ~

18r" Are ;>uf d'laquB HI I til JlQe.!Jl.!r

t

1(}

Ft-CE'II'iES LJGHi m:sE r.E:

4 fflIl'1

-411------1.

- :tr:I 'D..iAES t.lCloIIN FlE:O DE ~

I'JVTl

cr":J ------_

- DES ~

COlJ....EiJ:l ~

r..a.t!J...lH ~A'OO -----_
• 1~S I~IT

iii

-~

~

llOOT : ~t.;..$ OC IlJO
'IJTI

I=I~

DE. <;i

IT'Im

Fl. [lIE ~

~

FIt.

[)E

N'l'l.ON ~E

ET :2 N3UluES

f1 -

'HI.ER I.!ES PEP.!.ESJlIO!JR

lfJUR DE 00;QT

1IAc:lin:M' ~
.

eo ~n

oc.;::rt.l

:2 FoII\ ~
OIl ~t;wj :2: F4I.
90~f1l1;in'1l00

iil ~tru

'f EiinsI ~
~

-I ~'4S

2

1liul3

I ~.IttM(t~~

:2 (K(H

o:f¥Iilv!:l

CeIil ~ I'I:Ut!9 D1 Q,

i'(I:tg

1 Til ,., , ~

8tJ.I' ,

Ie!
.'1; ~

1K!r.

e IOO!

Fk;.c. et c~ daI'Il> r4. ~ I b,Q1 'Ilfl I'9rI1 . 'TIlJ'11 Uil! . r:bly" ~ 14 mISe eli! I 1:FJ. .t)A i!id1)i:Sai'iI. !o$'f,"!:j: ~ I8i dan1 ~ fiib;;. 6i - "Ill ~Ir (1111 (X!If"I U'~r~ 11"'(l.([:U1i! ~ 8lIr III ~ 2. Ilja. ~ ~ ~ J.:;; ~~ b r:;..!l1!1D L8 Ml>._~,1fi11l ~ Ell Ii" ~ 2l;

ddfil

14 eL D~

.

en Iliooe

doo ~

Is! ~ls lit.!" _ 00 h ~ltiE!m:a 3.

I;)_

F.:(,. PQlfi

j)IW

'1'IedleVlD'eiiB. OOIn1'1GIInDlqIJ9

::iIJf

dam. ~

110' ~I 2 Tol • , F/II ., ,j, IiiJf kt r oolr T~ er ~ dal'niltru. p.-~ Ii) !'D!.~" ta Fo\1. oe J.1 r:,a:s.& ~t em ~ I;ij- 111M' T04 .". ~ F4'~ 1 11' " 5JJI' Itt· rOvjlO 1 14 - I'!iot!'.r!!i'. dallfll .oo:ro dU;lr'lKlt(t ~ lie ooIr Q.an:i 10 FiI. 'BiI~ EII1~
r~

~~decc:a~OO~EhI!~

!~~g'~~3

0'1 • " ,'YY1OOU:.'!::sm II)tRlr dtJ· ~ k~ Ne pns. l'ooir ~113 de:s pEi~ -eft Gr12 ~

lb
IIUI'

ftII.9!l
lIS- ~MtT~

rmlilll!l;'l'l ali'i;lillr!

InJr tI ~,dga.

fit.

,fn~hj !:lui rnlr ~ Roo • I FI6 I I fb:;.. o..:'l ~ 09 rr4rJla 1llcii"!9 J!J io:!' _ Ao 1,;1) i'tI d&r6b I~ ~ IiIJooA I:IiJ IBNIeau ~'''NTI. et ctIiI'rtinuBr a1.nsi 8IIl",Iea ~ .RJJIl'I:!I5 .j:lfl~ mm lIlfmirJlo, 11;1' &. !hi I,idl Ill.' fII;(iiJ -, I~ ~ {lj~\Mj&U r.:u m~ml,.im 0iiIlSi ~ pe:liI(tS rJil ~j ~~r~~ SWIi "~rIIlOO~,

....l J RN rruRES

DES ~Ll.E.S
I

COlLEIJR ~
~

Jk;c. ~~~----~
CI~.srM...
(FJI -------~~----_.

CJ!..~

CE l5 fi'rJ1i 00 1 :E(lIJION S,i:.NS lFOJ OCiULf

- 8 FACEJ11.:S PE:lROO1 Of illlJll1

110

QJOr If!

REAUSATION

*

t
PBnIr dill poInL ~'\l!Xl1I1o ~~ ~. p.;iI IR. fJtid'.a ~ Enge: ·V .,.1~.~ ~::J~ac~nansm&d9f· n~ Pa;sI!f lSi nl;il' IIbr"i1I1 ~ 'Rc<e fil ,
~
IIi'!

tfa t<:.
~ 1 To:!: mses

ilr'

~~

Eii! ~

1 Tit 51 Ia T" c1J

'~
2)_

1 A4 !!II ~

ooIr ~Iil8fjF<l

e
Il;

~lJan~II6~~· I TJI, fn Ie~ t Ti'II:,JyI' Ili

~Im~m
~':XI" I ap
~mcs:) -

daI1£.

IIIU

fOI.r!IIiiL

I(ffl; lm~ ~ d!t1iB rWoI.Mif _ ~ dt!_~~
~1It1~~
!;;ul

IM.erP.(J

1r'ICiqi~ JkV lEIs

iUo~a

I\Wr,,;u
~I

[):Xf'[t

d~
&;.~ Uli

i:E

rmooo ~
~I" ~

~

[IE

OJ.:Ii::: ~
lei;;

t£ JXlrIi;l$ ~

en~.-rt ~ ~

Ia I\khe
'3.
rjitlis.

S4r11il'

oox.id, ~

tIi10l ~

fI1.i'iI::l ro:1B!I1~ de. p:If@

In!!! I'll'l ~ ~ li.ll ~:ii(IIJ 9'1dnl..tlru d0 09jW ~1Ci.

50

'ifCU1W!f
![I~

r.;!·IoJ'aWLI POIIII'·
~b)

]ore

Ie ~

dlt Ia. beQUe. ~

[JI.II

(j

13 IIIU:a

~IJ

p.ar liD

el ~u

«l~,
lUte.

sa ilEflL.J1l'. Ftiir
!1uir l;.1C1n!1iIJ ~

Qlj polliO

I1Eim~~dill
. ift~l\Ins

iI,l'% ~

~

S!.if

il:<!I ~

lJXooJr lEI ~ I ~J
1 Roc: POOl!" -

~ 0 IQ,;, IF~ p~ r~ •~ 10

, , i?J ~ ~~

, i=to=.". , Ft:L.~~ Is li! 11li1. ~du InMli~l "Q..::[i :AiR"j;

oosii"!9-

r~*,~II:e.

druta b T.iI. at I!am

fBS8Ci!iw

dDrui

il~ &...VBltIB.

::IoflS IikS

'2 I'W llIus·aarr;; las- Gefnl9
(CRI

J

Qii

Roo ~

~.tiI

r!(itilPElllilool~:i£!I'"..a

~I

«fC:ill [IlL T Mlr1l, ";S, ess.d8r
?!¢itrmi~

t
en centrartl Ie J de "",fori
'is i!l
1~
~ ~

§dlIII(tUII::!M'

Ie;s

2' ~

1lI~!'iiee

R1I.

~ 00 ~ . 1FtH:: II(J I'I)J..(I ~ Room"rrnnnter [USQu'aOOM'
~~~i;II.

rago l .
(:1'(IiSC:r

I JR4. E!1i"1Cf J P,.c)(; $III' ~U9 ndoor sool1ai!Be, fltlIr en fIfIl'iIm1t.il, Rc£ 6!.I~Uil!

~

b!I-~&,JI~

d4l~

.~J1~ "~~~
IiIn v'rI1et~"Ie
D.Ii'

3dJ0011).

e

~.:ar.a

~Ji

JI'I boq.W)

ml::1fi11

G

It..t;tt_ilXI~

51

- f:15 1E!IUPlE'S ~

DE

J~

n'.rni

LT~ -------

- 1ft 'MC.E1TeS CAYSTJ.'tJ... DE ~

I'l11'1"o if"!) -------~--~.

- 1 Slftt.,SS.C':"~'l! CI'ffSl)'U_ DE "1 rmIIl!ST'A~.) --TU6ES COOU:~.IFICRtSiN.. (T1.5to) ----~--""""'" I

- [£S

-W

DE II'MCN

il30

Ifm1

otI FlL DE M'fl.C'j.J E1...AST10Ui E'i 2 AI.GIA..l.£~,~ Ii!

REALISAllON
OerTlmr Ie" de ~ MIiL'!: L;:i P.I5 ~ palla i1edw ~ ~ ~ 2 I'i.Jg .a!mil oiJIEfHJIJ (JOL{ItI ,l'liI rdI) ~ II); Sti4. ~ dans " ~ ~ I~ :2 "toiles ~rilBnt lEis p:jn~ ~ ib ~ a'1 noIr,

1if!a:21l9.
~

A;rJ f ~I p!lif'l'l ~ 11ft :iIJt.m Ii:! ~ 4 Roc.
~ 1~

2

~~Ir

di3 rMape ~I!J iii, mise &1"1 ~

!»n'lIl p;1r b i1t):iI ~I:ta d3s. 2 00I.M!:l1BGi RB e~ di:t$

~'

1 !¥;.e-J I Bu:Ei

Roc

SJJJ

en ~
dans

~

-

1 Roe. Su' Ie

2

Ia ~ ICl 'Ii I~

~

~

GIi1 pIa:U

(W!S ra ~ :$0 rtf', ~

AS ~
~

fti_
en

It! III rOI.!t)!li. ~ ~ lift R6 fI~ noll: 1 Roc@l1 Flfi p.b $111' Ie [jJ ffM..Olli nnIr ,EO ~~'
pIOCt)

sur 19~

:)I"Ir

I'il

* 2.

pi)I,K' (liJI!!< lee

..

.. ..

" ~rs d':srrM:!e de f8ta;pe
SLi.im1e~j SYf It) 0Clil : ~~
'I;

~'

jXi;iOS

jXIf 11)$ ~

e'I

t,j

FiI, ~

croisE:r 19

FI'e- ~r

pISi:lBo a r~ ~I) ( 1.gms~ ~ IW.qu'A Ia.ii9 I"l iIOOJ" £4 de ~ IXfrIl"IEII ildiql)(r. ~ 10 ~ffi3 3.

Ie-

iii ~

daM :ta,

Po:::

~.cc
;SUI"

I(l,
~qli'llii$

Fii;it (lfil'l!l 1 notJI~

eli Ia IR6

!"I'Ii::iCs ~
ooo!:.I1L19!'

Ie ~

tfJ'O IO!: ~

Pul!! 00 ~~t

~

54

~ en !!.'bOO tI':G:1 ·IL IlUUi!ll r~li'J t~ TI!! .". 00 Roe ~IJ :1iCl'JIlr1li:l su d~t;,jJ, Ii!:! L'1I f€Sll l;:j[1 d(Jl"ia ft9uI ~ Q'oo~:fII Oj~ ~"AII II.! ~n.:i .II plJUr k11'nrSi3-EtI'I ~ EIEls It 'ltLli'!i.]O e11i ~Ir!lus F4 130 urle b1~ JnIl' lei ~ ~II dies Ns.1)h:aae d1!le I~ ~ I~ ~ ~,a, -en !}..1M; tn ~ di!i lei nlm'!Srolstoo. lJnE!l'~ iJ(flff1ilVl ~ Ie~ ri!, do: t5. ki:4 d'n ~ bnglfS @'Q;I1iB ~"'iID ~ WI! Cifplno ~ otrcpas. r~ ~ ~m dunS.~ Cu~: ...f"l'lGS ~ " fXlu ~ ~iliID.


4
~IBAl"ON
(II;J ~

.3


II)

-a.,.,

1


~o

2:

D1J lOJFI 05 CO.iGr c! I11!bI (Iiast(lJJi]" &IT IBs a (;..'I 11I~ un ~·sw IB ~ ~ .. ~ 18;;. e$H~ Gai'lfI ~ il'I'Iii~ M~ 8. ~r 1\1 DDIIr de d~ of!lI "SI.i~i111O -::;ei~ma ~. '¥ 3 ftoc ~ e J P.c(l::SUr ift'U.iI!'iI ,::ua aDSBr ~ , 11,..Q. En: o 3 PhI!;;: ;;;tiaQ1lS fit !r.~ ,illS 1 ~ Tw ~r ~ 00:ta-.r I;) ~r ~ m r ~'S'IiI ~ 3 iF.: DIIII&J; ~ uii ~~ II. i!1i' Sill ~ii;3l1ilS. • un!ll=! COrp._) ~ l!'l ~ ~td9 ~
OOII!i"iIfJt II) ~
~o ~ o·
0 0

.-t.-y

/

55

~RN

-OSEI

FLORIANE

~ .a ooun-es (;()tJ:JJ;1SIJ ROSi C LJlJFlOO
- DES Fo(X"_,A5ilE_S 00lII...a!R'~

12 nnn tG 12j
---~--

ClA!R ~

-

flERlESAONDES COI..Ilf:\IR

- IE DE mm ~R.iil--------t!io

- lOJR CE
- [).J

I}DGf

fI:IOO.4I..l2;;

PER..ES flOf4.1E$ COI..WJRI ~

[.'IE

J!

ron;

fL

f'~

Or: 0;):)

(filI"i

EAUSATION

C!.LnltDl' [I] iii as rrjIOfrI dlJlS 012 pZlTTl PiJ;r'1I[1 Ilttr.lill ~o. Ellfllor. 3 III1).MllI0$ 012 aut d iID IlIIlSi ~ (it C'O$lif dIIna. 1 .au1TDI ~ G t~Ol)'iii"H:) I iSllf 1I¢h-ema t

:e

2 rtr.

t

~,

-

---_._

·-

A~rl'8' sdWl~.t:I
'Gi12~

Iii ~WI

lSI

p[lUI' i:Pt'MtIlEf ie GE.oi1t.!!.. ~ k;i tllIifI.S IIIi 15'.2 pcl.ruea. pal ~ ~ .". ([I ~ Ie 1 ~1 ~II' -I:li II>:Il.o"Ji IigtL_;ur IIt3rt3 " fI:ot; di iI1T.R~ II 1 Ri~DI;!I" d:iGf;L1J1lI Il i!'!I OI~ dam: ~ . dnfis, [XU ~

.~*

ee ~'W

Un:e

bi; ItJrmrrd, I'D~ ~

1e-5001~

rouim I . 00 5O!1.W

"

~

Qu'iJs.liEi nlj9ignam. FBi'll

UI'I _

1"I(I:):!Iti ~

r~i'

iMW1l de ~

!'I

IR

- • F.!

- 21
-1 CI.

- ClUI

-00

FOR -~ ~~ne.il.~~~----_~
- 2i 10. S ~l.P. 'IIOLFT
..!! ITIft'Io (T...~----

....

-f

o...rBES]I, ENRJ:..ii.GJ:

EliAJS F\.IDI-!ISlA

- DES ROCAIl.ES RIC! SLA
- , CA~

.fI:Oel------~~~_
BOlIIi:lN A.JIi

ill

roJLEUFiI MAJNE IJE 10 IITII1'l OU ..

----_1... '

61

AEAU Si .no ..J

G& ~
P\lts Puis. l.U 2

~1-'11~ 1fI.

1M PIlI' IE!!S .:

iSrJ ~ ofJl!J1.:l T'II p:r;.l"itiKI ~ b ~ ~'IJ] 1 C;:H" 1 j,q , i C~ .;. 1 To!! ill). ~J ~ t CiI, at i l" '~ I CII· .... 1T" St!too Ie ~ I ~!eII 4~~r ~ tJWi'M;e·dF.is !Wifi3 ili'I. rP.llr
IQ -

:r.uIlisQII

1.N1cis
~

I' (Il) L

~
~O!!

t
F!i:n' ~ iJ'l)I'Its(f'@~·C8~jJl~ E" SIll' ~ ! T.,!l, l.iJJl
.~ (M"Il00 LQ 14 (i! F3 ell!)!!
ISBa

'q'JI1eo
~

I
I

~Jge'

1'"4 at ~.5l£Ir
~.

~

ootIO

par ~ !lOOI~ OON!iP.at.1fIBs:;er tl3

~

~

iE6

2 periOO

R~ JjI'j'r I T~

rDi.Igi) 1 r.:!, ;kif

0
~

I)

(Jell1ieo1a ~

00 ~

FlfIif

~

;(I

I'll fOI.L9(t Qsrrs. ~ To'I '111' IOOf k!.s ~ !i".uf, iIo ~ 2.

du palril tfll1TMlBtd ~~ EIs. dl'lfrS. E\li!! ~ 14 dLl ~'MJr Pu!Si r~
I;a(IM

T,j pdrr'
~

(1'1 CIQ~

tl~

1M. Eil!i

0DTmiIl

im:iqoo'"

0I:I<;;dit1l'L

e:I'I

P!;rtiX

1'3!

e

5l.,jJ,Y

~

dam: ~ r(

~,'"2

62
a--" ---

FI
d'ao

r,'~ ~
~

Irrl!.1"f 1111

j]OI.II'

(!ljIl'$u (lIQ L~

boiL!.!
F'.:;

q!,I!I

u ~em
II(lIJ:Orm;i ~

iOirts BB
~

nlPB. ~
~fPj.

I't(ti;l p;J ~

(t~

1m' i5.U' Ii.1 ~IFtl.'!I
$~

pQtilJios P3I IB8 ~ I F'l'I ~ RfiC, ~!B

e'I ~Wle '~1
I:lJ ~

d:in:i1
I}r1i,

f4, ~

're

~

~

!WI

cu ftl
S'I

«:r.::.
'SUI' ~

PI'

l;${rr'1I()

~I

IF;!! ~

113

IOOIJO; Rocc
~.

r~
[g ~

6!Jns.
i~

I fO.ilJ9 d:ms 1iI TEl .~ b C4I ~

IilI IrH Q1 ~

:)'JI"IYIY'

1(I~.t

bi IIOrminc.\ rw ...1I11i S. FiBIfIi' rle In Fklc 00 g i5 ~ erol ~ un fil GrIns J.l) IIJn(I CIe "1 ~ ~ fJm lD1a1l1 ~ ~T

' ~ a (l1~1·
lilt ~lDr €I

Ci1~

e

~

1ID..ia Ifi!II ~ -4 lI"QJ¥I]I.loo ~

ilfil iiJ't:t

LI1 t:l3Rl1e

@!'is.

J~

!l>UF~

011 • T ~

~ 8,

~
10fi.Vl!S 1 T4. ~
f(t.

el'l

w'~..

<!i
~

~:!Ul'

, ~":III}

Iii, ~r
GIJ9

an 'I'EIIlIIfTL G1ti:Jiaf
~ illiE'l,.l!;l ~ ~

8tff. Jo lfIti!)3' j::l • " J R)e ~ ~oo I/.I~!ifl. ~ g1Ln.";our roul\il:ll'Ou; i1nir un ..i: tI~ 8I..IJ 1:J131tJi9 IIb1s li3iI:i Gil. T4 i!:i 1C4i iUP~ ~ ~.ffl ~ ~ ~-I} 100 ~ ~ ~ 81, JTil:il!Jroom dar;:;. ~ Q[)r~ d!Iii 'o;i ~ ~i' ((luI' •

BfI ~ ~

at
Ull

63

F'OUR 'Jr
- t?-

SQUE

FOURNITURES

- a TOlIPIES SlAv .: •

mill

ti.!.... ------~

-~

RO::AilLES

VElRi'ES ET D'.!lS RocA!!..l...ES flOLX'.Ef: ~~

ET ~Ii)

----100 • ill
'fa
OE o::::»Gr

~ ou RL OE" I\J"rIl.ClN ne: 0.30 mm

- ru n. D·

ml.ON EJ...ASflOUE

rr s .fI1!iU...illS A. ~

IS

.pe!J'llfS PO...rR LE

65

REAlSATION
~I·

I'eiape p:(r IfiIf
(tI.p:

I!iiS ~;(
~

Ci?fi:.lEf! Ie;

~
l..tiis

~r ~
~

m d!3~)
del
~ffo

~
I

ra T4S

i)l)tIi~!p8f

11.ai"!d 001ef1L1 ~

e'l
._

n:o.r!l1 140, o.(I~ ~ 2 'lil$
,

ln mdlfi ~

'lob" IttI.ir p:J rn

T.dC eli OO£B" dlnI. '~1<1&
l'ils ~ ~L .

2 &:h'19s.

~,

t

~
.' (tm

iii Pl.

~LIIQf!I' '

as!ilfj ~

i" Ml13i T" til !IlJ.PQin'l tItIrofWOO [Jild:Qu PQ1

.::.s

--IS!i8-iJll'iJ.o,'~~2.

E.AI
~&1&fII1

len

~~.
(olnd

E.t'f ~.d4

I

IFWtJr du
I~ ~~

PQI , ~~
~

(f - rei

. te<
Irtc Pl:1I.rl' 1.Qt~,

(I.!I 145

mrII J). Elii'

1 T':o.

Ie J noif GDool.tIi HO 'l19 ~ , l,dL$.," T.t!o,lI:!uls ~f'
Ii)

d~ dnm

ta la,

T<1S 1!01 ID T40 !JUwtI T;;O CO'IlJT'HI! In6.q1JD :&tIl

~I(~ PM til ~ gflS:Sl.I' fEf dMia.1a lodQ de OO:Kl. ,Pa:$RBf ln I~ IfilIJ1l'EI

SoC*

3.

~,'3

66
-

~

Ai}IXl;I.JIii'(!r

Ie

':I~

pOI....l
r.QU

1':1
il,.~

~

~IB

polite par !a

aur

Ie3 ~
~:

leo

IIii 1J!:!ffI~~ dtI La MgLMl', qu1 ~I,.II~ ~B Sa 'IBnue. RarJjr rOO ~t ifl"af~ 00 llec.tsI!o o.4oleiI!3 e'l $.lM:O Ifr ~hem::J 4, N!i PEiB '1J:rir ~ ~ - n~ en Jart!> ,~ ClOS i'iI$. Leis IOU_ ~ en ~L e.uIJoS diijiI mke:; en P'S09

,~;(!r1Ij)(;$

~ U"~

a QQ'!1'i!I 6t3,p9
:5 _~

poor '191~

"'1$~

(I(!$ ~ f.j et.auMe '" ~ (Ii)S !I~

UIi!8" 10G l~ lleur palm trar

.ee,

J)3SSe'f ii{; S(.,~

Ie;>;

2"

diJli'lS. 1 I'KIIM'IIIe

fySQu',a

'Ii

~ PaIflIr

DU 'IOUFI' bI:: rx...::;r
(!fI. ~ ..a.'t.! It)

~ ~ Sl..!r IBs J F4 ~ ~ ~! ~1Jf Ito ~ 19!9,~ dana ~ ITEthOOe dB '1nimJiI ~ a. rO.t_~ Itt iIoor de i:lcidt 00 '!IU'... k) S(;t~ EniiIar -<1 ROOV' 8tlV' Ie hi I'lOif Eft .ii, ~V $uf Ii) Ii 1'(t4._'D9 Dti!> ~ dafl!l 1 ~R E'r'lii ~~ !ROe\!' SLI' ~ ~ ~ .;Iafi$ 1 P«R ~ Jusi:tU1 obIrRI' Is. _ SOY1~' en enfi1arti 4 ~ SI"Ii' ~ CJIj' ~t 0'lJiser (lBS daAs is!! :3: F.iI~ ;i eotIM: d9'~ too vk:63'1 ~I) If' 'rO 00 ~ Ie:il' I'8!te U1 - pie 00II.Jd fI1 ~ ~ '" miliimurn dm;; 19 ~ fie I!JI OOgw ~C de ~,

En ~

(

OUR' -r
I:.:.,

1.A[1,J

ORANGE

- 6 J().PIES Kt~1\.i(f
- IS: RCCA~
-l(.'Vff

• miil (J':IQ --------~
W '~ET ~

OE CClULfiJR Q~

FONCf _

DE tOGf I~'"
N¥l..ONI CIS O,JO
r-.M._C»II !'TO'"

F..lIICIrrJU II.lGH ~

I:E

II! 111m

- OU - OW Fl.. DE

EIJ'ISfK)jJE

[T

:2 ~\GtJU...ES A EN

Co)!'@' ~
~ J

! iii

.~

!idn!. 1:0. Fo<:: IOO' ~

~

II!! ~
,

rur

~oJ

'~~
~ .' _1);1'1(.

F' Errff.. r I1:t ~ e FoIl, li;Q 2'

~

oti

I'i'C!..t{loe

~'net!')

~ F.1. ~
1'1 1 Ff.l

!SUr ~

iBs.:? ~

PIIlnis ~

I"CII.QO

~

SCI'

,r;A I

FOUFlNI
-7 fit

-8

I'.4:lc1tef ~!J !liM' ~Jo iIf! ~ IIlfin ~ I!i!O m'IllJIMIt ru r.crn t!' ~f tes iI~ SIii' II!! aGliSI18 :l

I""" ~~

~

-

"

-00
Pal di.l~r~ ~ 'Suim;) !u ~1I)r.tr.:)
~
.::

_

~!ai

'hq,\MlIIri-

Jr I(: Ii1:dI' 4. F?£dJC ,iII ilIltl kI fEJIl(i!lI':l i4K. ~ la, !=t1, IDBITbi:1!3 EiIr"~:6ul ttJ rrtA.~ J T4K, SI,..i' 1(1, Ill"ii)i' .(I ~ <t:~ Qf!jr'll!'!r;p, '~,

Erl'J '

"'"'1,1 ~
'El'l ~

.

-

.

~

r -f
Piiifl" Q5'1~t!lIl'I'I
;:, iII};IJ~ll
~•

f:o! ~ ~ ~

1:3
$1,Il"

F.,Illo't)l~

---

'Ell :JlI.IMlI~.!as 1En/iE'i" j. ~
u:i~d.1I'"

diifls Ia
I(L'I IlOf
I

;rne:ltcOO dE

Ral

0l)Il (I ~

Ie

r

rpage
~I) ~

e,

_ret
mgri3
~

iilJr Ia ~
I!jI t,ey.

d d:!~

en Gl.llv.3nli!l~.3..
J~
.
"hi
$IJI1 ~IO

Blj

1 FIt fl'i."
{~IIPI.

Ii!

1ner..
~ '='"
U!

p;;.:t'~I~lt:t!l~
OO'!I

~froulm.'"
~

ftl!ii'l'l4~~r SIll ~

ohaqoo

Wl! !!lr' ~

'=' diJn:5. ~ F4; ~DI
~

~i'

res

~

D'

l2Il'Ife:tltl

'~ti:-:3

au

ilfI~JIJ A*no
EMUiI

Ii't\.~~

{!t)jI~oo~ba1POO

da 0It0!cIJl8-

FOURNI11JR S D LA 8AGUE ORIANE BRUNE

I

t
-I!I~S EDT~OE41ml(1',jj,S1)

-

------ .•..

~m
~~:l.

1& ~1I\'iII

de

i'T'OI'i~

Qj)

In In.t_1IJ~ ~

Qj

FOUR:\!

-DE

..
-,
1-

-DU
-Ol!

FOllRr,
.,_P. _ "'e

-L...E!

-IE

FOURNITU~ESCAPRICE VERTE

r:

'"f mm ~---_.,..

• If! PEP ES l:!0'-S5S COV....::L...'l:i..~ :2 mm lP2J-_.,.. C€ -I ~~.(Tl_ ...... E;'), ij".m-----------~~ .Jo:! -2

......

~s

aNI, . DE

• tnn 111"6) --------FfS .. iFio~
Q.Nlo4E

- TIJUFi D_ tr.)t:3f

FO:::'A! :r::if
0.30

.c

mm {F.::I~ ----I~

- OU FlL DE I\I'yJ_[!I;\j

mm
OF- Door

01J FlI. ~

I\trLC'II

S..J'l3ilCUE E"f :2 ,tJJQJi1ES A ENR..fFllES PEBLES PCiIJFi irE ~

FOURNITURES CA
REM~. ~ _ LE5 ~
1W}El"'£S

ICE FUCHSIA

O~

PtI.RI

res m~BS

I9...1C>ISIA

QlJI,IltE
OLM!"

re Go iM'I PlIfI D!S F'ADlm13s, IFtlCHSL~DE is mm
- 4 f1¥1t

-llE$ FMjl;rf"'d

Pt!fI ~

~

~

DE .:; mifl

_ LA NtJ.'J'ETTE I4-iAK!I RAR UN!: NP.V£'fTE .tJMrnIy:;r
- L.E5. R2' ~iift DES ~

\.~

Ei FO:AIUES

00 PM CES ROCJ!UE.S R{)SE;i

73

REAUSA: lor

fJ d\I!I ilf(jb'J. dilrr.:l o;llQQOO ~ ~ I i3'lRJr~ ies 2' lSI

:2'1'3 ~
(n:oJg1.t. -. !1(tr)

~f

hi ~~

~

1!iJ n...'i">(!r. cIi:iIIl ~

rAri:rl eI

~4fIt

~

(f01n'~

F"at11t
i(:$~

(lJ!I:!!j ~

d.a.rrI'.!!'IEI de r,iUapa ~
!I!l ~

(!:IIi'S rrhB'

:2 i.3l1l11fni!o:!:s pur;.

pa;

~ 2~

kJo'F!1 100112' dElflli !a; 13 ~ ", ., Ft2 .. :2 TIll Cii. ~ . Ii!
•I

81il ~

IJiIlfls e-rFilrtr
Bib 1)'.E!l1

21i3""

~ ..

~ ,.13.

_

2 T:3 dille

~aou- INS ~
~1:t:NI'"
I!iU

,

;:x:)!JJt ~

74

ll;tlln t.'etil !'Ie J~ ~l!l [Ia tP.;x: ~ oo.r ~,~ 'Ii'ioj,l~) ""' ~~Im~ ~ 1~'~'01~" ToI'!!!~1.OO11:n,~mi3~:f:I!..oiI ::;:d"i(j11l3~ F-.. :ro OCII':~ I!r: I\t ~ ~1!:J1Q1lI.J 1.\.11 111' ~~ ,~. Fi'.:!'Jloomer f'! ':l'a'~ OCU' bt9 Ie d~.Q:l3· OS:~~ ~ quJ Iu:I ~ InJ',fI ~. 'I1!f1ilia. FMruJ d:u. ~r (I<}1rnS[! 00 ~oo p~~ it.! Pl)Iil:l!' iXlr ~ i'h::M ~iie fIi S{lMe ra sefi'l6tr'l.ili 5. N(J IPiIS [(IlifF Q)l11t:(9 Iii?.:; 1P9Ii~ an qds. datl":51!1 I!!o 1h.(t9~ 5 ~r b:I ~ I;ii;rS ~. ~ t~ ffi'~II»!is. en (m8 ~?Ql\Ii '1Xi1. ~ m~ ,1Hl ~ Ll:tl~ e.:.ap~ D:t;IC&::er1:~ !!II Ij: i~.tL .::eua' ~191)I)' IfI(U lID ijXi~ ~ ~g; Qrt::o;;}t 1;;g 11:1 ,I'f:j . ' flo. EN: 1 T04 !iU' chD~ I~,'?'! ~fl:li (lfi!ij3; 1 F6. ~ :U;.,Q W ~l t1i'~rt-.~ .F!i:iF.lo 'Ge .J!2JC"r...:::r-:; !I3a' e'l ~

1\11'11' 00 ~r RIc~I,

,L

....
::.cHel-i1A & - ~ t'E ~ P.:irilJI}i .cenil

En. 3tI~~
~ ~i'LB. (:f1 iJI"

~1'I'l1rtl ~. ees M3; ~ !3. IJI!IiD 00 t!'trJ.e nQE!utl Eli ~

1 mLWl

~I re RIIQJlI ,~aU Qd! Ieil; i.:.!i dC,j)l~ (LI) 'If.ii)!uJi :ilJr l3 :5(;liUl'lTT1!L. e~J~ -daflS Ia ~ dn ml!lll if,i:l(lai R ~ ~ iDI.II' (I(!i~ en ~. .L illX 5I.Jf Ii!' hi ~f ~ -:i r~ ~r Io'J I ~\lIU'!I PIli! 0I'Qi.~ {jn.n.a I Fli EI'I ::! ~ !lid ~_
~1'1I1, le::I

a

~ iiOIl$Ji~

F4. ~r

~I f!~~ jil9!lU\'! 00iEt'u' ~. ~:iJur $('UlI}{ti!~ 'ilr!l! (i!!I ~~ .4 F!iIX;: SUJ ~~ I'iI iJl 1(:$ J foil, ~,~ «t!OO 00 ~ (O~ vhJI811 eg~ Fo!18 00 'rnjlllfld,lB f8!l In! ~ 00 ~m cIarts III, CiJlTiG de !IIi ~ aoiST~ de ~P'll'f

r

.. -

_--.

11'.:!.-----_

= :: • ~

....

_!j_

------~=

~.
~=
p'i:

z:

=

~----.....
-

.=. :~

.~
-1JiJ L

.

~,

, REAUSATlON

C'e1inlr
~ 2

to

de ~

aa-m, LIIi FI:2
Ii!;!~

$\II (:~Q!;..M)

pill" IiIi ~, ooi))i"ltl(rCil.ICI4I1'!1)r.~ ~ 141\ I)Ij iI~
M

'1 ft,;]c.sur

chlKlUll

PilIJI'I!:~ ;loOII

:ki2 ~I!fiI'I'IIEi:I!

1 F~ Fi"iF

kI$ ~I$ ~ po;Il99 QO!11

1.(1. ~
~

~

eel '

d'afti&e del!

mtlg& trl! I1Cif

P!aJtlr 00 pdn:~d'~i3 ~ kIa Ls.!f:iI~~
1 fi.?:1ll.ii ~ ::;.ar Chi:lrJwu r 8\ ~I E'

;j,J

lfil;JJp!lo p~:.s
ftl ~

b1'Ner:!;(l' ~

Fil

(l..:l Roc g;Qn': par Ia ·thl3' ~il') !IIi I'-'~ tun 'PIi:GItd ;!iij':f ki !llIW',:ma 21 (lEIfI!, 1aQ!W!IIi lor:; 'ntj: r:lm'I!I ia:3: F;tJ ~ i"I ~ ;iU' ra ~rnn En!

~m

L .~I

a I'lOt:Io

R2

I 0Cr'I"I1O$ F.:!I

1riII~.31
,a~1,J
lf~"Wf~

e1croGur

>oS

~~

flnlr!lIi'! \iiYIal'I "In ()33 hlS. llfilie ~ JlJ)!a nmt...d Eli: ~

I) ~
If'Ili .

SO-IAMAJ;A:E
lJISTE DU MAT~RIEL ET Pf:E:CA!..J11ONS A mENI)FtE

METHCIDE DE iRe..-V.AJL
OOtJTON O'O~ ecuuu, DE PRJNlFMPS

EM4.rm:;:
R.MIDOl£

INDIENNE
R(}SA.C,E

ING~ue

ffi'll'PTlENNE

FH.OCEANE MPeGE
DUCl-tESSE \/ERTlE O1!SfAl.
~

INADELE

AflA8ESOOE ORIAN_ OR-ANGE OR E BRUNE
GIiJilFtIGE VEATE ~fUO-lSYJ;
C()QUETTE

era

-

. .

...

L'imagina1ion des creoteurs plus de limite. Vous pourrez toutes ies fo es de toutes a tous es pnx de 10 pena'
_I

de penes n'o en trouver de les cculeurs et de rocoll e

celle en crista, a fi:Jc@fi:@s.

a

Cet ouvrcge vous propose vingt mode es
de bagues de taus les styles, de realisation simple et explilquee pas pas grace des schemes tres deto111es en c:ouleurs. A vous Ide jouer et de choisir Ie biiou etincel,ont que yOU! vous passerez au doigt

a

a