You are on page 1of 44

2.

2012 ET T MAGASIN FRÅN SCA OM TRENDER, MARKNADER OCH AFFÄRER

SHAPE

Seniorerna tar över
Maktfaktorn ingen kan blunda för

dar inos kryd SA Lat en i U reklam

Bikupor och fairtradejeans i Berlin

Hotellet det surras om

MAGASINEN DU INTE VISSTE

FANNS

Esther Selsdon
Shape är en tidning från SCA, främst riktad till kunder, aktieägare och analytiker, men också till journalister, opinionsbildare och andra som är intresserade av SCAs verksamhet och utveckling. Shape ges ut fyra gånger per år. Nästa nummer kommer i oktober 2012. Ansvarig utgivare Kersti Strandqvist Chefredaktör Marita Sander Redaktion Anna Gullers, Göran Lind, Ylva Carlsson, Inger Finell Appelberg Design Markus Ljungblom, Kristin Päeva Appelberg Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm Adress SCA, Corporate Communications, Box 200, 101 23 Stockholm Telefon 08-7885100 Fax 08-6788130 SCA Shape publiceras på svenska, engelska, spanska, tyska, franska, nederländska och italienska. Inlagan trycks på GraphoCote 90 gram från SCA. Eftertryck endast med SCA Corporate Communications tillåtelse. Redaktionen eller SCA delar inte nödvändigtvis alla åsikter som framförs i artiklarna. Du kan beställa SCA Shape eller läsa den som pdf på www.sca.com. Adressändringar kan göras på www.sca.com/prenumeration eller genom att e-posta sophie.brauner@sca.com

”SHAPE GER BRA SAMTALSÄMNEN”
ESTHER SELSDON berättar mer än gärna för folk att hon skriver för Shape. Hon har skrivit en roman, en radiopjäs och massor av facklitteratur, men hävdar att hygienprodukter är det perfekta samtalsämnet om man vill liva upp en middagsbjudning. Inför artikeln till detta nummer har hon spårat upp Storbritanniens första kvinnliga professor i inkontinens, och om det utnämns fler kan de säkert också räkna med ett besök. Esther började sin yrkeskarriär som advokat. Efter att ha försvarat

brittiska ungdomar i fem år kände hon en längtan efter att hitta på egna historier. I dag, flera decennier senare, är hon stolt vinnare av priser som ’Dutch Women’s Book of the Month’, ’Central American Travel Writer of the Year’ och ’Honorary Citizen of Syria for Services to Tourism’ (det sista är hon inte riktigt säker på om hon borde nämna). Hon är dessutom Royal Literary Fellow på University of Westminster. Esther bor i en lägenhet i centrala London tillsammans med sin man och två tonårsbarn.

SKRIBENTEN
SCA I SOCIALA MEDIER
Youtube.com/ SCAeveryday visar reklamfilmer och klipp från SCAs presskonferenser, presentationer och intervjuer med chefer och anställda. Facebook.com/SCA har till syfte att rekrytera duktiga medarbetare, engagera användare och ge information som kompletterar sca.com. Twitter.com/SCAeveryday ger en bra sammanfattning av allt som händer på sca.com och på SCAs andra sociala medier. Syftet är att ge olika användare, journalister och bloggare relevant information. Slideshare.net/ SCAeveryday vänder sig till investerare och analytiker som kan ladda ned presentationer av kvartalsrapporter och information från bolagsstämmor. Scribd.com/ SCAeveryday innehåller ca 50 publikationer, bland annat SCAs hållbarhetsredovisning, rapporten ”Hygien berör” och tidningen Shape. Flickr.com/ HygieneMatters kompletterar utgivningen av den globala rapporten ”Hygien berör” med bilder.

Omslagsbild: Getty Images

2 SCA SHAPE 2 2012

INNEHÅLL
06. En grå tsunami…
Jordens åldrande befolkning är en utmaning som kommer att få drastiska konsekvenser.

12. ... med affärspotential
SCA sitter på kunskap som är viktig när befolkningen blir äldre.

24. Udda tidningar hetast
Nischade tidskrifter säljer som smör trots de digitala mediernas frammarsch.

26. Surrande hotellgäster
Bikupor på taket och hotellpersonal med rättvisemärkta jeans på Scandic i Berlin.

DET ÄR OKEJ att skratta när Grace Dorey pratar om inkontinens.

20

30. Reklam med latinoinfluenser
USA:s latinamerikaner får reklambyråerna att tänka ett varv till.

34. Döda ting talar
Tryckt elektronik gör produkter intelligenta.

36. Positiv stämma hos SCA
Louise Julian och Bert Norberg nytillskott i styrelsen.

OCKSÅ...
KINESISKT PAPPER i SCAs produktportfölj – sid 4 SHAPE UP – sid 18 12 TIMMAR med Silvia Schirinzi – sid 38 NYHETER FRÅN SCA – sid 4–5, 16, 40– 43

VET DU...hur det gick till när holländska politiker fick prova på hur det
känns att vara gammal? Se sidan 15.
S CA SHAPE 2012 SCA SHAPE 2 2012 3 A SHA E 201 SH H 2 01 0

UPPDATERAT

Nyheter från SCA

ISTOCKPHOTO

22,6%
...så stor är SCAs

Kinesiskt mjukpapper lockar
SCA köper ytterligare 5 procent av aktierna i den kinesiska mjukpapperskoncernen Vinda. Köpeskillingen uppgår till cirka 600 miljoner kronor.
VINDA ÄR EN av de mest framgångsrika

andel i Vinda, Kinas tredje största leverantör av hushållspapper.

tillverkarna av mjukpapper i Kina, den näst största mjukpappersmarknaden i världen. Företaget har starka varumärken i Kina och är den tredje största aktören i landet inom hushållspapper i marknadsandel och kapacitet. Vinda har åtta produktionsanläggningar med en total produktionskapacitet om 470 000 ton med målet att nå 1 miljon ton inom de närmaste åren. – Marknaden för mjukpappersprodukter i Kina fortsätter att växa bra och den fortsätter att konsolideras. De största aktörerna,
4 SCA SHAPE 2 2012

som Vinda, växer med en betydligt snabbare takt än marknaden i övrigt. Vi vill vara en av de ledande aktörerna i landet och har därför bestämt oss för att öka vårt ägande i Vinda, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef. Säljare i affären är Fu An, ett bolag som till största delen ägs av Vindas styrelseordförande Mr Li. Efter transaktionen kommer SCAs andel i Vinda att uppgå till 22,6 procent. Affären är föremål för godkännande av Vindas långivande banker. Företaget är noterat på Hongkongbörsen.

SCA STÄRKER närvaron i Sydamerika
SCA KÖPER ytter-

ligare 50 procent i det chilenska hygienbolaget PISA (Papeles Industriales S.A.) oc och kommer därigenom att äga bolaget till 10 100 procent. Köpeskillin Köpeskilling52 en uppgår till cirka 520 miljoner kronor. Företaget är främs främst

verksamt inom mjukpapper för konsumenter och storförbrukare, motsvarande knappt 70 respektive knappt 30 procent av omsättningen, som totalt uppgår till 780 miljoner kronor (2011). Inkontinensskydd under SCAs globala varumärke TENA har även introducerats i Chile genom PISA. –Tidpunkten är nu mogen för att ta nästa steg i vår expansion i Latinamerika där PISAförvärvet ytterligare stärker vår närvaro på denna viktiga tillväxtmarknad, säger Jan Johansson, SCAs vd och koncernchef.

JUNI

ASIATISK AFFÄR I HAMN
SCAs förvärv av Everbeauty har slutförts. Everbeauty är ett ledande asiatiskt företag inom personliga hygienprodukter.

VISSTE DU ATT ...
SCA HAR KLÄTTRAT från tredje till

andra plats i CNN/Fortunes lista över världens mest beundrade skogs- och pappersföretag.

MAJ

AVTAL KLART
EU godkänner SCAs avyttring av förpackningsverksamheten till DS Smith. Kommissionen har ställt som villkor att DS Smith gör vissa avyttringar efter förvärvet.

Steg framåt i fransk förädlingskedja
SCA HAR FÖRVÄRVAT PLF, Frankrikes största

fristående leverantör av träprodukter till byggvaruhandeln. PLF distribuerar virkesprodukter till byggvaruhandeln över hela Frankrike. Bolaget har verksamhet på två platser, utanför Poitiers och Rochefort, i närheten av SCA Timbers egen terminal för sågade trävaror. PLF vidareförädlar cirka 70 000 kubikmeter trävaror varje år, bland annat genom hyvling och ytbehandling. – Vi har länge velat ta ett steg framåt i förädlingskedjan i Frankrike, berättar Jonas Mårtensson, vd för SCA Timber. Genom förvärvet av PLF blir vi en av de största direktleverantörerna till byggvaruhandeln i Frankrike, vilket vi redan är i Storbritannien och Skandinavien.

MARS

NYA HÅLLBARHETSMÅL
SCA lanserar nya hållbarhetsmål. Enligt en färsk SCA-undersökning spelar hållbarhetsarbetet en betydelsefull roll för affärsverksamheten.

SCA SHAPE 2 2012 5

FOKUS: EN FEATURE FEATURE PENSIONERAD VÄRLD A

Det växande antalet äldre i världen kommer att förändra de samhällen vi lever i på en rad områden.

6 SCA SHAPE 2 2012 SC SHAPE 2 012 SHAPE 201 PE 20

Hundraåringarnas tid
TEX T: MATTIAS ANDERSSON FOTO: GETT Y IMAGES

Efter 1900-talets rekordsnabba folkökning blir bebisarna nu dramatiskt allt färre och vi har klivit in i hundraåringarnas grånande epok. ”Den åldrande befolkningen är utmaning utan motsvarighet som kommer att få genomgripande globala konsekvenser”, konstaterar FN i en rapport.

jämförde Världsbankens dåvarande chef, USA:s tidigare försvarsminister Robert McNamara, hotet från världens växande befolkning med hotet från en kärnvapenkonflikt. Synen delades av de flesta demografiska experter och hade sina rötter i ett klassiskt verk av nationalekonomen, prästen och demografen Thomas Malthus från 1798 ”An Essay on the Principle of Population”. Den pessimistiske Malthus förutspådde en katastrof då befolkningen skulle öka långt snabbare än produktionen av mat. Strikt befolkningskontroll var där-

I

ETT OFTA CITERAT tal från 1973

för nyckeln till välfärd - högre ersättningar till arbetarfamiljer skulle bara leda till fler barn. Drygt tvåhundra år senare är utmaningen den omvända. - När jag var student i demografi var den stora frågan hur vi skulle stoppa befolkningsökningen från att nå 24 miljarder. Idag spås vi gå från sju miljarder till tio i mitten av det här århundradet, konstaterar Sarah Harper, professor och chef för the Oxford Institute of Population Ageing och en av de ledande experterna på den nya demografiska utmaningen. Den procentuella ökningen av jordens

befolkning nådde sin topp redan under mitten av 1960-talet och har minskat sedan dess. Det demograferna länge förbisåg i sina framtidsscenarier var den dramatiska hastigheten med vilken den globala fertiliteten föll, och antalet bebisar raskt minskade. Att fertilitetstalen i Europa och Japan sedan årtionden ligger på rekordlåga nivåer är ingen nyhet. I många länder långt under den nivå på strax över två som krävs för att hålla befolkningen konstant i utvecklade länder, vilket innebär krympande befolkning. Men trenden är global och når bortom Kinas centralt dirigerade enbarnspolitik:
SCA SHAPE 2 2012 7 A SHAPE 2012 SHA E HA 1

FOKUS: EN PENSIONERAD VÄRLD

Minskande globala klyftor
FERTILITET (BARN PER KVINNA)
9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0 1950–1955 2005–2010 2045–2050 2,82 2,46 1,64 2,41 1,93 1,80 5,92 4,39 6,62 Mindre utvecklade regioner* Utvecklade regioner Minst utvecklade regioner

FÖRVÄNTAD LIVSLÄNGD VID FÖDSELN
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1950–1955 2005–2010 2045–2050 41,7 36,4 66,0 77,1 67,7 55,9 82,8 75,9 68,5 Minst utvecklade regioner Mindre utvecklade regioner* Utvecklade regioner

*Exklusive minst utvecklade regioner. Källa: United Nations Population Division 2009.

– Thailand har idag lägre födelsetal än Storbritannien, Vietnam lägre än Sverige, berättar Sarah Harper. Den enormt snabba folkökningen gjorde 1900-talet till ungdomens århundrade. Mellan 1901 och det nya millenniet ökade befolkningen från 1,6 miljarder till strax över 6 miljarder. När utvecklingen nu planar ut för att senare sjunka och gårdagens rekordkullar blir äldre innebär det att världen under kommande årtionden kommer att bli dramatiskt mycket äldre.
8 SCA SHAPE 2 2012

För hundra år sedan utgjorde andelen äldre – enligt FN:s definition 65+ – mellan 3 och 4 procent av världsbefolkningen. I de utvecklade länderna utgör de idag grovt räknat 15 procent och är på väg mot 25 procent i mitten av århundradet. I vissa snabbt grånande europeiska länder kommer andelen 65+ att vara 35 procent, i Japan 40 procent. Utvecklingen kan beskrivas som en triumf för den mänskliga välfärden. För det är inte bara färre barn som ligger bakom utvecklingen. 1900-talet har även sett en

dramatisk ökning i livslängd. Antalet år som en människa i den utvecklade världen kan se fram emot vid födseln har nästan fördubblats på ett århundrade. Den förväntade livslängden har från stenåldern fram till 1800-talet legat någonstans mellan 30 och 40 år, till stor del på grund av hög barna- och mödradödlighet. Idag kan tyska, japanska, argentinska och amerikanska kvinnor se fram mot fler än 80 levnadsår (männen lever i snitt kortare). Ingen vet exakt var den yttersta

”Frågan för de här länderna är om de kommer att bli gamla innan de blir rika.”

gränsen för den mänskliga livslängden går. Inom forskningen har stort intresse ägnats hundraåringar och så kallade ”superhundraåringar”, människor som lever många år även efter att ha fyllt tresiffrigt. Från att ha varit märkvärdiga undantag som uppvaktats av kungar och presidenter kommer hundraåringarna snart att bli vardagsmat. I flera folkrika länder kommer de att vara fler än en miljon (se nästa sida). För dem som kan se fram mot ett längre liv är det naturligtvis goda nyheter. För världen innebär det en rad utmaningar, inte minst i de utvecklingsländer som följer trenden i den utvecklade världen. År 2020 kommer 70 procent av världens gamla att bo i utvecklingsländer. ”Frågan för de här länderna är om de kommer att bli gamla innan de blir rika”, frågar Världsbanken i en bekymrad rapport kring utvecklingen. Även om de med minst resurser kommer att ha det tuffast så ändrar hundraåringarna spelreglerna på en rad arenor.

FOKUS: EN FEATURE PENSIONERAD VÄRLD

USA

2073

100-åringarna som blev en miljon
Ökningen av såväl befolkning som livslängd kommer att göra 100-årskalas till vardagsmat. Fram till år 2100 kommer antalet hundraåringar att vara över en miljon i flera länder.

BRASILIEN

2100

“GRÅ TSUNAMIN” FÖRÄNDRAR VÄRLDEN
1. EN KRYMPANDE EKONOMI En ekonomisk tumregel är att det är 20 till 40-åringarna som driver den ekonomiska tillväxten då de skaffar hem, prylar, barn och kämpar på med karriären. Även om 60 skulle bli det nya 40 återstår att se om skiftande livs- och konsumtionsmönster förmår att kompensera för skiftet. 2. SLUTET PÅ BUBBLORNA Under årtionden har både bostadsmarknad och aktiebörser drivits av att nya och växande generationer tillkommit på jakt
10 SCA SHAPE 2 2012

efter bostäder och aktiesparande. Många forskare pekar på att färre unga och fler äldre, som börjar ta ut pension och ser sig om efter nytt och mindre boende, över tid kommer att dra ner temperaturen rejält. 3. JAKTEN PÅ HÄLSA OCH EVIG UNGDOM 10 000-kronorsfrågan för framtiden är hur världen ska klara att hålla de växande grupperna äldre friska, vitala och självständiga så länge det bara går. Går-

dagens stora folkhälsoproblem rökning hejdades genom genomgripande livsstilsförändringar. Idag utgör den globala fetmaepidemin ett liknande hot. Effektivitet och global rättvisa kommer att stå i fokus när efterfrågan på vård, läkemedel och hjälpmedel skjuter i höjden. 4. TALANGKRIGET Trots att dagens ungdomsarbetslöshet står högt på den politiska agendan är den ett mindre problem på sikt. Morgondagens unga kommer att vara hett

FEATURE

2069
KINA JAPAN

2075

INDIEN

Kina förväntas framöver bli störst i världen på att rekrytera talanger från övriga omvärlden, främst från Latinamerika och Afrika.

2084

K ÄLL A: UN POPUL ATION PROSPECTS, 2010 REVISION, BEARBETNING ECONOMIST

byte när bristen på arbetskraft blir ett globalt dilemma. Kina, som står inför för vad analytiker kallar för en ”grå tsunami”, spås bli världens största rekryterare och tros efter år 2030 dammsuga Latinamerika och Afrika på arbetskraft . 5. PENSIONSBOMBEN ”Om inte medlemsstaterna på allvar försöker desarmera denna tidsinställda pensionsbomb, så kommer den att explodera i händerna på våra barn och barnbarn och ge dem en börda som

inte går att bära”, konstaterade Joaquín Almunia, tidigare kommissionär för ekonomiska och monetära frågor, några år innan skuldkrisen tog strupgrep på Europas ekonomier. Under årtionden har politiker, inte minst i Europa, vunnit val på löftet att medborgarna ska sluta jobba i femtioårsåldern. Nu har man ett tufft arbete framför sig med att backa från de löftena för att undvika statsbankrutt, växande grupper fattigpensionärer och generationskrig.

6. EN NY LIVSPLAN Med siktet inställt på ett liv efter hundra förändras perspektiven på livet. Idag får många kvinnor barn bortom den ålder som de för tvåhundra år sedan knappt vågade hoppas leva till. Den normala åldern för arv från föräldrar kan skjutas upp till 80-årsåldern. Samtidigt har de aktiva och produktiva åren stadigt ökat. Drömmen om en tidig pension och 40 års golfspelande kommer snart att vara utom räckhåll för de flesta.

SCA SHAPE 2 2012 11

FOKUS: EN PENSIONERAD VÄRLD
SCA har kunskapen och ambitionen att finnas på marknaden i en värld med en befolkning som blir allt äldre.

Med all respekt
Genom att fokusera på innovation och mänsklig värdighet finns det stora affärsmöjligheter för SCA i en värld där antalet äldre snabbt ökar.
12 SCA SHAPE 2 2012

“Potentialen för TENA är enorm.”
Mansoor Parvaiz

har det funnits så många äldre människor på vår planet som idag. Enligt aktuella beräkningar är antalet personer över 65 faktiskt fem gånger fler än antalet barn. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning kommer att prägla världen ekonomiskt, socialt och politiskt inom överskådlig tid. Det är Parvaiz Mansoor, Vice President Incontinence Care, SCA säker på. – Politikerna i många utvecklade länder står inför enormt tuffa utmaningar redan idag och kommer att vara tvungna att hitta lösningar för hur fler äldre ska tas om hand för mindre pengar i framtiden, säger han. Parvaiz konstaterar att de äldre kommer att bli en inflytelserik grupp som politikerna måste ta större hänsyn till i framtiden. – De äldre vill ha värdiga liv, samtidigt måste omsorgen bli smartare och billigare.
SCA HAR BÅDE KUNSKAPEN och en ambition att bition

A

LDRIG TIDIGARE I mänsklighetens historia

finnas på marknaden när befolkningen blir allt äldre. I Kina är SCA redan inblandat i ett program för professionella hemvårdstjänster. Inkontinens är ett av de vanligaste problemen hos äldre och blir ofta en faktor som bidrar till beslutet att gå från eget boende till institution. TENA är SCAs varumärke för inkontinensprodukter och varumärket har en nyckelroll i arbetet med att ta fram allt smartare produkter – och tjänster – till äldre.

– Potentialen för TENA är enorm, även på marknader där vi redan idag har en hög marknadsandel, på grund av den låga penetrationen för den här typen av produkter. Penetrationen på den potentiella marknaden i i-länder ligger generellt på 20 procent, och i tillväxtländer under 5 procent, säger Mansoor Parvaiz. Men inkontinens är ett känsligt ämne som i de flesta delar av världen fortfarande är omgärdat av tabun. Det här är något SCA vill ändra på, och genom varumärket TENA utbildas och informeras anhöriga och vårdpersonal i just inkontinensfrågor. – Det ska inte vara pinsamt att be om hjälp för sina besvär, än mindre att använda de inkontinensprodukter som finns just för att höja livskvaliteten, säger Mansoor Parvaiz och pekar på flera aktiviteter som kan avdramatisera frågan. – TENA arbetar med att bryta detta tabu genom mediekanaler som tevereklam och tidningsannonser. Vi gör det också genom lobbyverksamhet på den politiska arenan och genom att arrangera evenemang som GFI, Global Forum Incontine of Incontinence, där experter från hela världen möts för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Och om man tycker att det talas tyst om kvinnors inkontinens så är det ingenting jämfört med det tabu som omgärdar män med samma problem. Bara omkring 20 procent av alla män med inkontinens använder några av de produkter som finns på marknaden som skydd. Många vet inte ens om att det finns produkter att köpa. De försöker lösa problemet på andra sätt. I kommunikationen med morgondagens gamla, som både kommer vara friskare och mer aktiva, krävs en tonsäkerhet fjärran från nedlåtande klappar på huvudet. – Dagens nya äldre, generation ’baby boomers’, ser inte pensioneringen som en nedtrappningsfas. Tvärtemot vill flertalet fortsätta med sitt sociala liv och fylla det med nya meningsfulla upplevelser så länge hälsan tillåter, säger Liselotte Andersson, Global CRU (Consumer and Customer Research and Understanding) Director. – Framtidens äldre vill ha produkter och tjänster som gör att de kan fortsätta leva som de gjorde när de var yngre.
SCA SHAPE 2 2012 13

FOKUS: EN PENSIONERAD VÄRLD

Gammal för en dag
En snabbresa tur och retur till ålderdomen. Det fick deltagarna prova på när SCA arrangerade en workshop för bland annat holländska politiker.

RENA HÄNDER FÖR ALLA
Enkel och effektiv handhygien är en nyckel till smittobekämpning inom allt från barnomsorg till äldreboende. Men hittills har barn, gamla och handsvaga ofta haft svårt att tvätta händerna. Orsaken är att det ofta krävs styrka för att få tvålen ur en normal tvåldispenser. Därför har Tork nu tagit fram en tvålhållare särskilt anpassad för dem som inte har full styrka i händerna; exempelvis reumatiker eller barn. Utvecklingsarbetet skedde i samarbete med Unicum, ett kunskapscenter som hjälper företag och myndigheter att utforma produkter och tjänster tillgängliga för alla. Test av produkten utfördes i samarbete med svenska Reumatikerförbundet och en grupp personer med nedsatt handfunktion. Testskalan gick från 1 (extremt svårt) till 9 (extremt enkelt). Betygen till den nya Tork-produkten låg mellan 6,4 och 7.

ag kände mig väldigt begränsad, klumpig och tafatt. Det var en riktig ögonöppnare för mig. Det är bra att vara medveten om de problem som äldre människor möter, konstaterade Jan van Ginniken från nederländska ministeriet för hälsa, välfärd och sport. Tillsammans med deltagare från politik, media och patientorganisationer fick han för några timmar uppleva hur ålderdomen kan te sig; sämre syn och hörsel och minskad rörlighet. Illusionen skapades genom en särskild ”åldringsdräkt”. Upplevelsen arrangerades av TENAs Public Serviceavdelning i Nederländerna. – Vi ville ge deltagarna i workshopen en första erfarenhet av hur det kan kännas att bli gammal, förklarar Wilma Venes, ansvarig för projektet som genomfördes på ett sjukhem i Haag.
PROJEKTET ÄR ETT av många exempel på hur SCA idag arbetar aktivt inom samhällsfrågor med anknytning till äldrefrågor. Centralt i sammanhanget är varumärket TENA som erbjuder lösningar för inkontinensskydd. – Vi har dialog med nationella regeringar på de flesta av våra marknader kring ersättningsfrågor för inkontinensprodukter, säger Benjamin Gannon, vice president Public Affairs för SCA. I många europeiska länder är inkontinensskydd klassade som läkemedel, vilket ger rätt till ersättning via försäkringssystemen. På flera nivåer – nationellt och inom EU – arbetar SCA på att stärka relationen med politiker, myndigheter och överstatliga organisationer. – Målet är att bli en seriös partner i en fråga som berör nästan alla länder – den åldrande befolkningen. Drivkraften är att kunna erbjuda fler möjligheter till ett värdigt liv, avslutar Benjamin Gannon. Och kanske kan de holländska åldringsdräkterna vara ett steg på vägen mot större förståelse för de allt fler äldres villkor.

J

”Vi utvärderade alla aspekter på hållaren och fann att den fungerade mycket bra”, kommenterar Lena Lorentzen, grundare av Unicum. ”Allt över fem är godkänt av Reumatikerförbundet, men betyg sex eller över är mycket bra.” Hållaren har fått stämpeln “Lätt att använda” från Svenska Reumatikerförbundet och uppfyller ADA’s (Americans with Disabilities Act) standards.

”Det var en riktig ögonöppnare för mig. Det är bra att vara medveten om de problem som äldre människor möter.”
Hur känns det att vara gammal? Gör som de holländska politikerna: testa en åldringsdräkt.
SCA SHAPE 2 2012 15

SCA INSIDE
SOM EN DEL i firandet av M

Nyheter från SCA

Produkter För en bättre värld till tropiska

Ea a Earth Day 2012 – och med m mottot ”Small steps, big impact” – fortsätter SCA i sin tradition att dela ut s stipendier för att upps m muntra lärare och elever att lära sig mer om, a o försöka tackla, och de ekologiska ute maningarna på vår man n planet. I år kommer planet t SCA att d dela ut totalt 25 000 dollar i miljöstipendier till skolor på plats där SCA platser har verksamhet i USA, bland annat i Alabama, Arizona, Kentucky, New York och Wisconsin.

bebisar
I VARMA OCH FUKTIGA klimat kan det vara svårt att

1

hålla en bebis hud mjuk och torr. SCAs blöjmärke Drypers lanserade därför nyligen ett babyvårdskit i Malaysia, Thailand och Kambodja. Drypers-kitet är ett fullständigt sortiment av blöjor och en ny serie med toalettartiklar som schampo, tvål, talk och servetter. De flytande produkterna innehåller inga färgtillsatser. Drypers är det största blöjmärket i Malaysia och Singapore, och är även stort i andra delar av Sydostasien.

TENAs inkontinensunderkläder utsedda till årets produkt 2012 i Tyskland

KLIMATSMART SÅGVERK
BOLLSTA SÅGVERK i Bollstabruk utökar sin kapacitet för produktion av bioenergi och bygger bort det sista behovet av fossila bränslen. Den gamla pannan byts ut mot två nya som använder bark och andra restprodukter från produktionen av träprodukter som bränsle. Genom investeringen minskar behovet av olja vid Bollsta sågverk med 3 400 kubikmeter per år till praktiskt taget noll.

App för rinnande NÄSOR
PROBLEM MED HÖSNUVA? Om du bor i Tyskland, Österrike eller Schweiz kan du ladda ned en pollenapp till din smartphone. SCAs mjukpappersmärke Tempo har en ny app för pollenprognoser som visar beräkningar för sex dagar framåt och som skickar en varning om det väntas ovanligt höga mängder pollen. Appen är ett samarbete mellan Tempo och läkemedelsbolaget Novartis som tillverkar Otrivin nässpray. De två bolagen har en gemensam webbplats, www.heuschnupfenhilfe.de, med information om hösnuva. Konsumenter som lider av hösnuva eller liknande allergier kan ladda ned ett onlineverktyg med ortanpassad information.

FÖLJ TWITTRET
SEDAN MAJ förra året har SCA ett konto i det so-

ciala nätverket Twitter. I dagsläget har företaget 1 200 följare, till exempel företagskunder, journalister, beslutsfattare, jobbsökande och andra som håller koll på vad som händer i företaget. Håll koll på: twitter.com/SCAeveryday.

16 SCA SHAPE 2 2012

SHAPE UP
Pappershuvud
Japanskt mullbärspapper och förgyllda bladkanter från gamla böcker – det är materialet som kan användas för att skulptera ett fantastiskt landskap av ett människohuvud, som ett anatomiskt tvärsnitt. Genom att rulla och forma pappersremsor, så kallad quillning, har konstnären Lisa Nilsson skapat en serie anatomiska tvärsnitt av den mänskliga kroppen – helt i papper. Quillning praktiserades första gången av nunnor och munkar under renässansen och de sägs ha använt förgyllda bladkanter från utslitna biblar. Tekniken användes även som fritidssysselsättning av konstnärliga damer i slutet av 1700-talet. Lisa rullar pappret på vad som helst som är litet och cylindriskt, som nålar, stickor, rundlister och borrkärnor. – Jag tycker att quillning är fantastiskt för att återge det komplexa och vackra inre landskapet i människokroppen i tvärsnitt, skriver Lisa Nilsson på sin webbplats www.lisanilssonart.com.

FOTO: JOHN POL AK

45 kg
25 20
Kg/Capita

VISSTE DU ATT…
ETT TRÄD räcker till cirka

45 kg toalettpapper.

Svartlut ger miljövänligare el
SVARTLUT, EN BIPRODUKT vid tillverkning av pappersmassa, kan i framtiden bli en viktig ingrediens i miljöanpassade batterier. Forskare vid Linköpings universitet har utvecklat ett material av svartlut som har förmågan att lagra protoner och elektroner. Svartlut består till stor del av lignin, en biologisk polymer som finns i växternas cellväggar. Teamet utvecklade en tunn film ur en blandning av pyrrol och ligninderivat som används som katod i batteriet.

Konsumtion av mjukpapper i världen
Stor potential för mjukpappersföretag.
Latinamerika Mellanöstern Östeuropa

15 Nordamerika Västeuropa 10 5 0 Australasien

Ostasien

FOTO: CHEMREC

Kina

Källa: United Nations Population Division, 2009.

18 SCA SHAPE 2 2012

Japan

Afrika

FOTON GETT YIMAGES, ISTOCKPHOTO

Göteborg satsar grönt
GÖTEBORG SIKTAR på att bli den mest hållbara hotellstaden i världen. Över 80 procent av stadens hotell är redan miljödiplomerade. Satsningen ingår i projektet

Sustainable Gothenburg, vars mål är att erbjuda transporter, hotell, mötesanläggningar och arenor med de bästa miljömässiga lösningarna.

Plantskola för mahognyträd i Brasilien.

Forskning bidrar till minskad avskogning
DET FN-LEDDA samarbetsprogrammet REDD+, som syftar till att minska utsläppen från avskogning, ger incitament för utvecklingsländer att minska utsläppen från skogsmarker och investera i koldioxidsnål teknik för en hållbar utveckling. För att REDD+ ska fungera i praktiken är det viktigt att utveckla effektiva system för att mäta kolhalten i skogsmarkerna, och det är precis vad en grupp svenska forskare just nu arbetar med i Sri Lankas skogar. Deras arbete visar att nästan hälften av alla utsläpp av växthusgaser till

Pollen kan ge nyckel till ny mahogny
Att odla nya mahognyträd har visat sig vara svårt. För att bättre förstå hur en utrotningshotad art kan räddas har forskare vid University of Adelaides miljöinstitut studerat trädets pollen. Den hårda exploateringen av mahognyskogar har haft en stor inverkan på mångfalden och tillgången på trädpollen. Detta begränsar i sin tur de enskilda trädens förmåga att växa och bidra till korsbefruktning, och då blir fröplantorna inte lika härdiga. Att återställa skogarna skulle kräva återinplantering av nyckelarter och att man hittar fröplantor av god kvalitet från friska träd.

följd av mänsklig verksamhet i Sri Lanka kommer från avskogningen. Dessa forskningsresultat är viktiga för arbetet med att minska avskogningen i tropiska länder, och för de internationella förhandlingarna om en ny klimatöverenskommelse. Läs mer: www.un-redd.org

SLUTA SKAKA HAND
Det rådet har de brittiska tävlingsdeltagarna i sommarens OS fått av den brittiska olympiska kommitténs chefsläkare. Skälet är att ovälkomna baciller kan leda till missad olympisk guldmedalj.

”72 procent av de som har inkontinensproblem berättar det inte för sin partner.”
Källa: Sinoba

SCA SHAPE 2 2012 19

10 FRÅGOR
Professor Grace Dorey är en av världens ledande experter på inkontinens. Hon har gjort självhjälpsmanualer, praktiska serieböcker, otaliga föreläsningar och helt nyligen fick hon en prestigefylld utmärkelse från Storbritanniens drottning Elizabeth. Trots ett pressat tidsschema tog sig Professor Dorey tid att besvara några frågor.
TEX T ESTHER SELSDON FOTO PAUL TATE

Grace Dorey utanför sin stuga på en gammal bondgård in närheten av staden Barnstaple i södra England.

20 SCA SHAPE 1 2012 2

TABUT SOM TACKLAS MED HUMOR
ur kom det sig att du började intressera dig för inkontinensproblem? – Jag var chef för sjukgymnastiken på ett sjukhus i England och deltog i en utbildning om inkontinens i Bradford. Jag gick kursen för min arbetsgrupps räkning eftersom jag var äldst och redan hade erfarenhet av barnafödande. Jag upptäckte snart att även om det fanns en del råd om bäckenbottenträning för kvinnor så fanns det praktiskt taget ingenting för män. Detta inspirerade mig till att doktorera på manlig inkontinens och impotens (erektil dysfunktion), vilket snabbt ledde till en professur i inkontinens vid University of the West of England. För närvarande arbetar jag som konsulterande sjukgymnast där jag behandlar patienter av båda könen. Jag håller också ofta i seminarier och studiedagar.

H

SCA SHAPE 2 2012 21 1

”Om vi bara kunde få lite reklamtid i TV så att män och kvinnor fick reda på att de kan få hjälp.”
Varför är inkontinens så tabubelagt? – Jag tror att det var mer tabubelagt förr eftersom det saknades hjälp. Nuförtiden kommer män och kvinnor för att få behandling eftersom de vet att de kan få hjälp genom specialiserad sjukgymnastik. Konsulter och läkare är insatta i vilken hjälp vi kan erbjuda så de remitterar gärna patienter till oss. Tycker britter att de här problemen är mer genanta än personer från andra länder? – Jag tror att vi här i Storbritannien och i andra västländer inte är så generade eftersom vi förstår att det rör sig om ett medicinskt problem som kan avhjälpas med rätt behandling och rådgivning. Finns det några strategier som skulle fungera särskilt bra för att bryta tabut kring inkontinens? – Jag har skrivit sex självhjälpsböcker och två serieböcker som ger råd på ett konkret och humoristiskt sätt. De har roliga titlar som ”Clench It or Drench It” och ”Use It or Lose It” som får läsarna att skratta, och alla mina patienter får med sig en bok hem som berör deras problem. Det är viktigt att se till varje patients individuella behov på ett sätt som de känner sig bekväma och nöjda med. Har du personlig erfarenhet av problemet? – Jag hade trängningar som botades med hjälp av blåsträning. Hur är det att föreläsa om behandling av inkontinens och sexuell dysfunktion? – Jag gillar det. Varje föreläsning blir olika beroende på målgruppen, om det rör sig om sjukvårdspersonal eller icke-fackfolk, om det är hemmavid eller i utlandet. Jag strävar efter att göra mina föreläsningar underhållande och har mängder av diagram och serieklipp. Det bidrar faktiskt till att göra vissa personer mindre förlägna när man pratar om känsliga och ofta personliga ämnen. Jag älskar när åhörarna fnissar, eftersom det är ett tecken på att de lyssnar och är på samma våglängd. Vad kan du göra för att öka medvetenheten och förbättra lösningarna? – Om vi bara kunde få lite reklamtid i TV så att

Grace Dorey tror att inkontinensfrågor var tabubelagda förr eftersom det saknades hjälp.

Grace Dorey
Yrke: Professor Grace Dorey, MBE, FCSP, PhD, konsulterande sjukgymnast Ålder: Jag är en kvinna i mina bästa år  Familj: Dotter, son och två underbara barnbarn (flickor) Bor: I en stuga från 1500talet i Devon Utbildning: Magisterexamen i manlig inkontinens (University of East London). Fil.dr. med forskning på bäckenbottenövningar för erektil dysfunktion och
22 SCA SHAPE 2 2012

efterdropp (University of West of England, Bristol) Känd för: Professur i inkontinens vid University of the West of England, en rad humoristiska självhjälpsböcker, ett flertal prestigefyllda utmärkelser och i januari 2012 en MBE (Member of the Order of the British Empire) från Storbritanniens drottning Elisabeth. Fritidsintressen: Inomhustennis och promenader med en egensinnig retriever som lystrar till namnet William.

10 FRÅGOR

Graces hem är fullt av överraskande detaljer.

män och kvinnor fick reda på att de kan få hjälp av sjukgymnaster som specialiserat sig på inkontinens. Om bara mina självhjälpsböcker var tillgängliga i alla större butiker... Vad kan vi andra göra? – Det skulle vara jättebra att få göra TV-reklam tillsammans med ett inkontinensskyddsföretag, för även om bindor hjälper till att skydda män och kvinnor från generande och dålig lukt på grund av urinläckage, kan de inte bota problemet. Det finns mer hjälp att få från sjukgymnaster och sjuksköterskor som specialiserat sig på inkontinensproblem. Hjälpen kan vara i form av en utvärdering av den enskilde patientens behov och en behandlingsplan som kan innehålla bäckenbottenövningar, blåsträning, livsstilsråd med mera. Hur var det att få en utmärkelse av drottningen? – Jag fick ett brev märkt ”On Her Majesty’s Service – Cabinet Office” (ung. motsvarande svenska Statsrådsberedningen) och tyckte att det såg ut

Grace Doreys självhjälpsböcker ger praktiska råd på ett jordnära och ofta humoristiskt sätt.

som ett kvarskattebesked. När jag slet upp kuvertet läste jag att kabinettsekreteraren rekommenderade Hennes majestät ”att ha älskvärdheten att godkänna hennes [Graces] utnämnande till medlem av den Brittiska Imperieorden (Honours List)” 2012. Naturligtvis svarade jag med vändande post att det var mycket hedrande att få motta denna prestigefyllda utmärkelse och att jag skulle ta emot den å alla sjukgymnasters vägnar, de som oförtröttligt arbetar med att förbättra kvinnliga och manliga inkontinenspatienters livskvalitet. Min son och dotter är mycket stolta över sin mamma och har redan planerat nya festkläder till ceremonin i Buckingham Palace. Jag tycker också att det är spännande och har förstås redan köpt matchande klänning, kavaj, skor och hatt! Vilket är ditt bästa inkontinensskämt? – Det kommer inte vara lätt att översätta. Men har du hört den om kvinna som ringer till jourlinjen för inkontinens och receptionisten säger: Please, hold!
SCA SHAPE 2 2012 23

MARKNAD

regerar
IPads och smarta telefoner håller sakta på att förändra människors läsvanor. Men trots det står sig tryckta tidskrifter bra i konkurrensen. Och allra bäst går det för de riktigt smala magasinen.
TEX T NANCY PICK FOTO GETT Y IMAGES, ISTOCKPHOTO 24 SCA SHAPE 2 2012

Udda magasin

POPULÄRT MED FSC-PAPPER
Hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare för kunderna och efterfrågan på FSC- och PEFC-certifierade produkter (Forest Stewardship Council, Programme for the Endorsement of Forest Certification) ökar stadigt. SCA är en av världens största leverantörer av FSC-certifierade produkter och försäljningen av FSC-certifierat tryckpapper ökade med 35 procent under 2011.

I  

NOM TIDSKRIFTSVÄRLDEN finns många ex-

empel på framgångsmagasin, mitt i en era som blir allt mer digital. Under 2012 lanseras till och med ett nytt livsstilsmagasin för en mycket speciell målgrupp – personer med en förmögenhet på minst fem miljoner US-dollar. I USA dök det förra året upp en ny tidskrift för videospelfans, Game Informer, som fick en raketstart. Upplagesiffrorna har stigit med otroliga 48 procent till över 7 miljoner prenumeranter, de flesta av dem yngre. Tidskriften, som ges ut från Minneapolis, är nu rankad som den fjärde största i världen. Vilken tidskrift är då störst? AARP The Magazine är fortfarande nummer ett och vänder sig till en något mognare målgrupp, nämligen 55-plussarna. Medlemmarna i AARP, en organisation för folk i denna åldersgrupp, får tidskriften automatiskt, vilket ger publikationen en fördel gentemot andra tidskrifter som är beroende av vanliga prenumerationer. I slutet av 2011 låg upplagan på runt 22 miljoner.

FEM (MYCKET) NISCHADE TIDSKRIFTER NYA SÄTT ATT LÄSA
De nya teknikerna för att läsa är inte längre nya, men på uppgång. Allt fler använder sina bärbara datorer, läsplattor och smartphones för sina läsbehov: $ I år beräknas Apple sälja mer än 50 miljoner iPads över hela världen. $ På Europas större marknader ökade antalet personer som läser nyheter på sina smartphones med 74 procent under 2011*. $ I USA börjar det bli vanligt att använda flera medier. Nu när 44 procent av alla vuxna äger en smartphone, har allt fler börjat läsa nyheter digitalt – på datorn, i surfplattan och på telefonen. $ Runt 23 procent av alla vuxna i USA får sina nyheter via minst två elektroniska källor.
* Källa: comScore, ett marknadsundersökningsföretag på Internet

Även om en del papperstidskrifter med allmänt innehåll har haft svårt att hålla uppe sina försäljningssiffror rullar försäljningen av nischmagasin på. Här är några publikationer som vänder sig till läsare med specialintressen: GARDEN AND GUN För dem som gillar jakt och mat. PAINKILLER För diggare av heavy metal-musik i Kina. MINIATURE DONKEY TALK För ägare av åsnor av alla storlekar. BACON BUSTERS För grisjägare i Australien. MAKE För gör-det-självare med hightechinriktning.
Miniature Donkey Talk

VÄRLDENS TREDJE största tidskrift, Better Homes

and Gardens, behöll sina upplagesiffror under 2011. För New Yorker gick det ännu bättre – den betalda upplagan ökade med 2,2 procent till drygt en miljon exemplar under andra halvåret 2011. Inte långt efter ligger GQ, vars upplaga ökade 4,5 procent under samma period, till strax under en miljon. Även i Kina är utvecklingen för pappersmagasinen lovande. Där har försäljningen av damtidningar ökat kraftigt under senare år. Elle lanserade sin första kinesiska upplaga 1988 och nu ges drygt dussintalet internationella damtidningar ut på mandarin, däribland Vogue, Cosmopolitan och Marie Claire. Vogue China, som lanserades 2005, har en upplaga på cirka 650 000 ex och har varit en mycket lönsam satsning.
I KINA ÄR COSMOPOLITAN ännu större, med en upp-

/Sep Jul/Aug 2010

Issue Numbe r 138

The TALK of the donkey world

Miniature Donkey Talk Page 1

laga på runt 1,2 miljoner. På tidskriftens omslag står det Cosmopolitan både på engelska och med de kinesiska tecknen för ”Damernas trender”. Och Cosmo är inte bara populär i Beijing. Tidskriften ges nu ut i omkring 100 länder och på 35 språk, bland annat turkiska och estniska. Hur är det då med hållbarhetstänket? Under senare år har tidskrifterna dragit ned på sidstorle-

karna, delvis för att bli miljövänligare och minska pappersåtgången. Musikmagasinet Rolling Stone hade ett överdimensionerat format i fyrtio år. År 2008 beslutade utgivarna att dra ner storleken för att den skulle få plats i tidningsställen utan att behöva vikas. Under 2009 drogs formatet på New York Times Magazine ned 9 procent för att minska spillet. Och för att återkomma till det nya exklusiva magasinet som nämndes inledningsvis, heter det Du Jour. Första numret av detta livsstilsmagasin är planerat till hösten 2012 för att sedan ges ut en gång per kvartal. Magasinet vänder sig till lyxshoppare i New York, Los Angeles, Chicago, Miami, Dallas, Las Vegas och San Francisco, dit försäljningen av lyxprodukter och exklusiva tjänster i USA är koncentrerad.
SCA SHAPE 2 2012 25

MARKNAD

BIN OCH RÄTTVISEMÄRKT
på excentriskt hotell
TEX T TEXT ELISABET TAPIO-NEUWIRTH FOTO THOMAS MÜLLER X

Scandic Berlin Potsdamer Platz har ingen rankning i form av stjärnor, däremot bikupor på taket, odukade frukostbord och gratis utlåning av cyklar till gästerna.

D  

ET HYPERMODERNA hotellet i skan-

Scandic Berlin Potsdamer Potsdamer Platz – en s byggnad byggnad späckad med g hållbara hållbara idéer. b

dinavisk stil, mitt i Berlins mest surrande shopping- och turistområde, slog upp portarna den 1 oktober 2010 och är nu det första i Tyskland som har fått miljömärkningen EU Ecolabel, tidigare känd som EU-blomman. Scandic Berlin Potsdamer Platz är dessutom byggt enligt den tyska organisationen DGNB:s krav som certifierar, främjar och belönar hållbart byggande. Det är en organisation som lägger stor vikt vid byggnadernas livscykel och att allt i huset – från golv till tak – är noga utvalt för miljöns skull. – Om man en dag bestämmer sig för att hotellet ska rivas eller byggas om till ett bostadshus med

26 SCA SHAPE 2 2012

lägenheter kan 80 procent av de väl valda materialen, exempelvis glas, sten, äkta parkettgolv och golv av bambu återanvändas och få ett nytt liv, säger hotellchefen Robert Schmiel. Han berättar att hotellet är fyllt med intelligenta miljölösningar. Man använder 100 procent förnyelsebar energi från norska vattenkraftverk, därtill fjärrvärme och fjärrkyla. I ventilationsystemet används UV-ljusteknik som renar frånluften och därefter återvinns. Samtliga rum är försedda med lågenergilampor och rörelsestyrd belysning. – Efter en konferens är det lätt hänt att man glömmer släcka lamporna efter sig, men nu är det ordnat på det här viset. Vi skonar miljön och spar samtidigt pengar – så är oftast ekvationen när man jobbar miljömedvetet. Ekologi och ekonomi går hand i hand, säger han. Hotellets fönsterklädda fasad har integrerade persienner som ger ett jämnt klimat i alla rum, designade efter de fyra årstiderna. Toaletterna är snålspolande, dricksvattnet som erbjuds är Berlins vanliga kranvatten som filtreras ännu en gång, och vill man ha ett vatten med mineralkaraktär kolsyras det direkt på hotellet – på det sättet slipper man köpa buteljerat vatten.
I KÖKET ANVÄNDS energisnåla induktionsspisar

”80 procent av materialen kan återanvändas och få ett nytt liv.”
ROBERT SCHMIEL, hotellchef

– Vi satsar stort på regionala varor och ser till att de levereras till oss med de miljövänligaste lastbilarna som just nu finns på marknaden. Men honungen vi serverar på frukostbuffén tar priset – mer närproducerat går inte, säger Robert Schmiel. Miljötänket sträcker sig även strax utanför hotellet där man har anlagt en park som man också sköter om. Sannolikheten att några av de 100 000 bina flyger dit för att samla nektar från blommande kastanjer, lindar och blommor är stor. Honungen har en alldeles unik karaktär, en exotisk litchismak, och det som inte äts upp av gästerna säljs i burkar i hotellets butik. Frukostborden är odukade och gästerna får själva hämta sin tallrik, bestick, pappersservett och därefter fylla tallriken efter egen smak och behag. Det här är något som de yngre gästerna inte har något emot. Den äldre generationen däremot kan ställa sig frågande till greppet: p – Precis som allt annat på vårt hotell är det här ett medvetet val vi har gjort. Dukar och servetter

och på frukostbuffén serveras 120 sorters olika livsmedel som till minst 25 procent är ekologiska. Man satsar även på närproducerade livsmedel och en pikant detalj är att den honung som serveras kommer direkt från de tre bikupor som finns på hotellets tak.

Bikupor på hotelltaket förser frukostbuffén med egen honung.

MARKNAD

TORK MINSKAR PAPPERSÅTGÅNGEN
IN I MINSTA detalj har Scandic Berlin granskat och förhandlat med de leverantörer de slutligen anlitar. Miljömärkningen EU Ecolabel har strikta krav att leva upp till och när valet av pappersprodukter för personlig hygien och rengöring skulle göras föll valet på SCA och produkten Tork. – De första inledande samtalen hade vi i juli 2010 och under byggnadsfasen levererade vi bland annat toalettpapper till personaltoaletterna och pappershanddukar till personalrummen, berättar Katrin Wenzel, Manager Products & Sales, SCA Hygiene Products GmbH. Utbudet har nu utökats och på hotellrummen finns bland annat boxar med ansiktsservetter, pappershanddukar och toalettpapper ur produktserien. I restaurangen finns servetter både med och utan tryck, och i köket använder personalen Torks kökspapper på rulle. Skälet till att valet föll på Tork är att produkterna är effektiva, har hög kvalitet och smart dispenserdesign som sammantaget gör att förbrukningen av papper minskar. – Ett annat skäl är naturligtvis att vissa av produkterna är miljömärkta, säger Katrin Wenzel.

Organiskt och närproducerat är nyckelord, och frukosten serveras på ett okonventionellt sätt.

i tyg måste tvättas och på det här sättet skonar vi miljön genom att minska antalet maskintvättar med allt det tvättmedel och vatten som annars skulle krävas. Nu behöver vi bara torka av borden när gästerna är klara, säger Robert Schmiel. Teet och kaffet som serveras är fairtrade-märkt. – De varma dryckerna blir naturligtvis lite dyrare för oss i inköpspris, men eftersom vi månar om att bidra till en bättre värld är det ett annat val vi har gjort. Våra gäster uppskattar den gesten, säger han.
GÄSTERNA ÄR TILL största delen affärsresenärer som själva gör medvetna val, som tycker att det är självklart att sopsortera efter sig och njuta av det sunda förnuft i lyxförpackning som Tysklands mest miljöanpassade hotell kan erbjuda i form av övernattning, gastronomi, konferens och event. Personalen som gästerna möter är som byggnaden de arbetar i – miljömedvetna och uppdaterade in i minsta detalj, därtill beredda att förklara hur man tänker och svara på allsköns frågor. Exempelvis varför personalen är klädd i jeans. – Vi är moderna och medvetna. Hos oss finns inga material som sammet, plysch och mässing och vi har heller inga traditionella hotelluniformer, utan är klädda i ekologiska och fairtrademärkta jeans av märket Good Society. Vi vill förmedla en känsla av att det vi erbjuder är vardagligt och normalt, något vi också märker smittar av sig på hotell i närheten. Därför pratar vi inte heller om konkurrens med andra hotell, utan om att vi leder och inspirerar dem till miljömedvetenhet. Det känns bra, säger Robert Schmiel.
28 SCA SHAPE 2 2012

“Vi har inte traditionella hotelluniformer, personalen är klädd i ekologiska jeans som är fair-trademärkta.”

Miljömärkt papper på toaletterna.

www.sca-tork.com

Smarter handling saves time, money and improves ergonomics.

Choose the easy way to handle boxes and bags
Cleaning crews spend a lot of time carrying and handling boxes and bags. To make their job easier and free time for other tasks, Tork® has developed Tork Easy Handling™. Here are some of the smart solutions: Smart one-hand-grip – you can lift and carry a box and still have one hand free, or carry two boxes at a time. Quick opening – no tools are needed to open our packs. Easy disposal – carry away up to ten flattened boxes at a time. Tork Easy Handling™ – the easy way to improve your business. Talk to your distributor or read more at www.sca-tork.com.

MARKNAD

30 SCA SHAPE 2 2012

marknadsföring
I USA har över 50 miljoner människor (en sjättedel av befolkningen) sitt ursprung i de spansktalande länderna i Latinamerika. Det har fått marknadsförarna att tänka om och anpassa sin reklam efter denna växande befolkningsgrupp. TEX T THETA PAVIS PHOTO GETT YIMAGES

LATINOS KRYDDAR

U  

SA BESKRIVS ofta som en smältdegel av olika kulturer, men i dagsläget är det latinamerikanska inslaget dominerande. Enligt den senaste folkräkningen har numera en av sex amerikaner latinamerikanskt ursprung. Även om merparten är mexikaner är den grupp av 50 miljoner latinamerikaner som lever i USA mycket olika när det gäller intressen och kultur. Det här är en utmaning för marknadsförare. Den reklam som fungerar för en f mexikansk mamma kanske inte lika effektivt fångar en nygift man från Puerto Rico eller en singeltjej från Ecuador. – Företag börjar inse att de måste ta hänsyn till latinamerikanska kulturella värderingar i sina produkter, tjänster och reklambudskap, berättar Felipe Korzenny, rektor vid Center for Hispanic Marketing Communication vid Florida State University och medförfattare till boken Hispanic Marketing: Connecting with the New r Latino Consumer. Detta är definitivt en trend som kommer att

SCA SHAPE 2 2012 31

MARKNAD

fortsätta. Latinamerikanerna är den snabbast växande befolkningsgruppen i landet och experterna räknar med att ”Hispanics” kommer att utgöra 30 procent av USA:s befolkning år 2050. Likaså väntas köpkraften i denna grupp öka. År 2010 uppskattades den till en miljard dollar och 2015 kan den vara så stor som 1,5 miljarder dollar – mer än 10 procent av nationens totala köpkraft. Pew Hispanic Center, ett ideellt forskningscenter i Washington DC, säger att även om närmare två tredjedelar av latinamerikanerna i USA är från Mexiko så utgör ”nio av de tio övriga största grupperna – det vill säga puertoricaner, kubaner, salvadoraner, dominikaner, guatemalaner, colombianer, honduraner, ecuadorianer och peruaner – en fjärdedel av USAs latinamerikanska befolkning.” De här grupperna skiljer sig stort åt, inte minst i språkkunskaper samt andelen som är utländska medborgare kontra amerikanska medborgare, till börden eller genom naturalisering.
32 SCA SHAPE 2 2012

Företag börjar inse att de måste ta hänsyn till latinamerikanska kulturella värderingar i sina produkter, tjänster och reklambudskap.
Dr. Felipe Korzenny, rektor vid Center for Hispanic Marketing Communication vid Florida State University.

För att nå de latinamerikanska konsumenterna utgår många reklammakare från att de måste kommunicera på spanska. Korzenny påpekar emellertid att många latinamerikaner pratar bra engelska, särskilt de USA-födda barnen till immigranter, vilka står för en stor del av befolkningsökningen. – Vissa företag har börjat annonsera både i spanska och engelska TV-kanaler, men den största förändringen är exponeringen av produkter och varumärken som hittills varit okända för nordamerikanerna, säger Korzenny. När amerikanerna får syn på produkter som de ännu inte känner till, kan företagen kanske fånga upp dessa konsumenter också. Ett exempel är Coca-Cola importerad från Mexiko som är gjord på sockerrör i stället för den fruktos som används för att söta USA-tillverkad Coke. Mexikoimporterad Coke, fortsätter Korzenny, har blivit populär hos en del amerikaner som föredrar denna smak. ”Å andra sidan kan kunskap om kulturerna vara

FEATURE

”Kunskap om kulturerna kan vara viktigare än språk för att nå de latinamerikanska konsumenterna.”
Felipe Korzenny

Etablerade varumärken når nya marknader
NÄR LATINAMERIKANERNA lämnar sitt hemland tar med sig sina varumärkesfavoriter till sitt nya land. Detta ger företagen möjligheter att föra in sina varumärken på nya marknader. SCAs varumärke Saba som tillverkar mensprodukter har funnits i över trettio år. Även om det är ett ledande märke i Mexiko och Centralamerika är det först nu som det lanseras i utvalda butiker i USA. – Vi kommer att lansera en serie mensskydd med kamomilldoft, berättar Lauren Entrekin som är varumärkeschef för Saba i USA. Vi vet att mexikanska kvinnor föredrar en emotionell, feminin marknadsföring och förpackning. Vi använder samma reklammaterial som i Mexiko för att försäkra oss om att konsumenterna genast ska känna igen och köpa detta starka varumärke. – Vi kommer att koncentrera oss till utvalda städer i sydvästra USA där en stor del av målgruppen med mexikanskt ursprung finns, tillägger Bruno Zepeda, sälj- och marknadschef för SCA Personal Care i Nordamerika. Våra undersökningar visar att Saba redan är ett känt varumärke för denna målgrupp. Detta, kopplat till varumärkesaktiviteter i traditionella och sociala medier och eventmarknadsföring, skapar goda förutsättningar för en framgångsrik expansion av varumärket i USA. SCAs försäljning i USA uppgick 2011 till 1,3 miljarder US-dollar (8,5 miljarder SEK). SCAs varumärken i USA omfattar i dagsläget TENA inkontinensprodukter och Tork servetter, pappershanddukar, toapapper och våtservetter.

Latinamerikaner är den snabbast växande befolkningsgruppen i USA och de tar med sig sina varumärkesfavoriter till sitt nya hemland.

viktigare än språk för att nå fram till de latinamerikanska konsumenterna”, säger Korzenny som själv kom till USA från Mexico City. En del identifierar sig med latinokulturen även om de inte talar spanska. Så hur hanterar man dessa kulturella skillnader? Korzenny betonar att det inte finns några absoluta sanningar, och i många fall måste marknadsförarna försöka känna av nyanser och tendenser. Han nämner Nature Valley, ett företag som säljer protein- och müslibars, som exempel. Bolaget körde två olika kampanjer i USA för sina proteinbars, en för latinamerikaner och en för övriga. Uppdelningen var motiverad menar Korzenny eftersom latinamerikanerna ”brukar se naturen som något de lever i harmoni med, medan anglosaxarna ser naturen som något som behöver kontrolleras och domineras”. En annan viktig kulturell skillnad är tabun. När det gäller mensskydd till exempel påpekar Korzenny att många spansktalande katolska kvinnor tycker att det är fel att störa kroppens naturliga funktioner. – En del latinamerikanska kvinnor är väldigt rädda för att använda tamponger, berättar Korzenny. Gisela Girard, chef för Creative Civilization, en ledande latinamerikansk reklambyrå i Texas, håller med, men precis som Korzenny menar hon att marknadsförare måste vara medvetna om att dessa tabun håller på att förändras. Girard berättar att när hon växte upp trodde hennes latinamerikanska mamma – precis som många andra från hennes hemland – att ”om man använde tampong var man förmodligen inte oskuld”. Girard säger att detta har förändrats och att de flesta latinamerikanska tjejer idag tycker att tamponger är bekväma och enkla att använda. Den latinamerikanska kvinnan litar ofta på rekommendationer, särskilt om de kommer från kändisar. – De är i regel öppna för nya produkter som de hört talas om av andra, eller när det finns andra bevis för att just det varumärket är bättre än ett annat, säger Gisela Girard.

Tv-kändisen Bárbara Mori är en mexikansk ikon och välkänd bland mexikansk-amerikanska kvinnor. I reklamen uppmanar hon tydligt kvinnorna att agera: ”Varför inte prova Saba en dag?”.
SCA SHAPE 2 2012 33

TEKNIK

Tryckt elektronik får

TOMMA TING ATT TALA
SÅ KALLAD TRYCKT elektronik kan låta futuris-

Föreställ dig ett pappersband runt ett träd som larmar brandkåren om det blir skogsbrand. Eller ett högtalarsystem inbyggt i din tapet som aktiveras av din musikspelare när du kommer in i rummet. Tryckt elektronik skapar otaliga möjligheter att massproducera till låg kostnad.
TEXT SUSANNA LINDGREN ILLUSTRATION LADISLAV KOSA 34 SCA SHAPE 2 2012

tiskt, men tekniken är faktiskt redan här. Den används i smarta förpackningar, till exempel i displayer eller för datummärkning av varor. Tryckta batterier och antenner för trådlös kommunikation mellan en etikett och en läsare är också i produktion. Och nu håller ännu mer avancerade produkter på att utvecklas. Förmågan att trycka elektroniska funktioner i stora kvantiteter direkt på papper eller andra material har väckt ett stort intresse bland forskarna. En stor utmaning är att klara kvalitetskraven för en

storskalig tryckprocess av elektroniska enheter. – Genom att trycka kretskort eller andra elektroniska komponenter får man flera olika intressanta elektronikfunktioner som snabbt kan appliceras på stora ytor, säger Hans-Erik Nilsson, professor i elektronisk design på Mittuniversitetet i Sundsvall. Detta är ett enkelt sätt att åstadkomma nya funktioner och även skapa möjligheter för stora ytor med interaktion och kommunikation via elektronisk utrustning. Att trycka elektroniska media, till exempel elektriska ledare och halvledare, har blivit möjligt tack vare elektroniskt bläck som bygger på funktionella polymerer och nanopartiklar. Bläcket kan appliceras på underlag som papper genom en vanlig tryckprocess, i en bläckstråleskrivare eller i en tryckpress. Hans-Erik Nilsson ser flera möjligheter för denna teknik. Tryckt elektronik kan till exempel få en bild att tala när du rör vid den med fingret. Maskiner kan interagera med de trådlösa apparaterna i ditt hem för att slå på högtalarna som är dolda i väggen. En skogsbrand skulle kunna aktivera en radiokommunicerande givare med tryckta komponenter som placerats i ett träd, eftersom höga temperaturer får den pyttelilla radion att skicka larmsignaler. – Just detta exempel på tryckt elektronik i ett

larmsystem för skogsbränder har redan demonstrerats och väckt stort intresse i länder som Grekland, Österrike och USA, där man vill skydda gammal skog med högt skyddsvärde, berättar Hans-Erik Nilsson. Tryckta högtalare har också testats, men än så länge har det inte varit möjligt att trycka alla elektroniska komponenter som behövs. – Vi behöver en supermagnet som kan kopplas till vår lösning, men den måste vara liten och flexibel, säger Hans-Erik Nilsson. Det är papperet självt som fungerar som membran. Konsten är att trycka ett speciellt mönster och begränsa förlusterna för att hålla kretsen intakt. Höga förluster alstrar värme som kan orsaka lokal skada på både kretsen och papperet. Andra områden där tryckt elektronik är på väg att få genomslag är smarta förpackningar och personliga hygienprodukter. – Förpackningen blir allt viktigare i marknadsföringen och i media, fortsätter Hans-Erik Nilsson. Den behöver inte bara fungera som skydd, den kan också aktivera en händelse och starta en kommunikation. Ta till exempel inköpet av en ny maskinsåg. Förpackningen kan spåra platsen för inköpet och informera kunden om annan tillgänglig service i närheten, till exempel ett lokalt byggvaruhus.
SCA SHAPE 2 2012 35

TEKNIK

Dags att byta? Blöjan säger till.

TRYCKT ELEKTRONIK
TRYCKT ELEKTRONIK är ett begrepp för olika

Smarta förpackningar kan också ha en uppgift i logistikkedjan. Tryckt elektronik i förpackningar kan lagra information om temperatur under transporten, garantera att produkten är äkta eller att förpackningen är oöppnad och inte har manipulerats. – Förpackningar brukar inte stöldmärkas förrän i ett senare led, men det finns numera möjlighet att trycka stöldlarmet direkt på förpackningen, säger Hans-Erik Nilsson. Små elektroniska enheter som kommunicerar över en stor yta kan också användas i personliga hygienprodukter eller i sjukvården, till exempel fuktsensorer i inkontinensskydd eller sänglinne. – Komforten är viktig på detta område, menar Hans-Erik Nilsson. Sensorerna får inte kännas eller synas men ska ändå kunna avläsa en större yta. Tester av olika applikationer, som att upptäcka små eller stora mängder fukt beroende på användning, har genomförts. Utmaningen är att översätta detta till en storskalig produktion så att den blir ekonomiskt försvarbar.
36 SCA SHAPE 2 2012

metoder att överföra elektroniskt bläck som skapar aktiva eller passiva enheter på olika underlag, exempelvis papper. Den tekniska plattformen består av komponenter som ledare, resistorer, transistorer, batterier, antenner eller tangenter som kan tryckas på den nya generationen av förpackningar eller pappersskärmar. Tryckningen kan göras med de vanligaste tryck-/utskriftsmetoderna. Jämfört med traditionell elektronik är den här metoden billigare vid massproduktion. Tekniken skapar även goda förutsättningar för en miljöanpassad produktion.

Utmaningen är att översätta detta till en storskalig produktion så att den blir ekonomiskt försvarbar.

PAPER FOUR
PAPER FOUR är ett forskningsprojekt i Fiber

Science and Communication Network (FSCN) vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Genom att kombinera papper med tryckta grafiska koder och elektroniskt ledande bläck har gruppen lyckats skapa det ”talande papperet” som lämnar meddelanden via tryckta högtalare. Detta projekt är delvis finansierat av SCA. Läs mer på http://mkv.itm.miun.se/projekt/ paperfour/

Nu höjer vi ambitionsnivån!
Hållbarhetsarbetet bidrar starkt till SCAs framgång. Nu höjer vi ribban med ett antal nya hållbarhetsambitioner- och mål. Läs mer om hur vi skapar värde för människa och miljö på www.sca.com/hållbarhet

www.sca.com

Iväg till jobbet kl. 8.00. Tack och lov för att jag pendlar mot trafiken, från Milano till Legnano, och för att SCA har flexibla arbetstider.

1

12 TIMMAR

med Silvia Schirinzi

”Passion för att stå till tjänst” är mer än bara en slogan för SCA i Italien. Att vara serviceinriktad stämmer också bra in på Silvia Schirinzi som ansvarar för försäljningen till offentliga institutioner. Shape följde Silvia, som då var gravid i åttonde månaden, en vanlig dag på jobbet.

S  

TEX T CL AUDIA FLISI FOTO MAURIZIO CAMAGNA

ILVIA SCHIRINZI ANSVARAR för försäljningen av TENA-produkter till vårdhem, sjukhus och offentliga vårdcentraler. Hon ingår i säljstödsteamet och samarbetar med SCAs kundansvariga som hanterar den kommersiella delen, och med rådgivare som ger tekniskt stöd till sjuksköterskor. Tävlingen ”La passione di assistere” är ett säljstödsprogram och är en av många uppgifter som hon hanterar under en vanlig dag på jobbet.

Silvia Schirinzi bor i Milano, där hon är född, uppvuxen och har gått på universitet. När hon var yngre pluggade hon språk, red och drömde om att resa och att bli journalist. Hennes nuvarande befattning är dock mer varierad än en journalists. Hon arbetar med nya offerter, skriver reklammaterial, håller i reklamkampanjer, väljer reklamprylar, arbetar med leverantörer och tryckerier samt håller kontakten med universitet angående forskningsprojekt, där vissa blir till böcker.

Stiger upp för att säga hejdå till sin sambo, Manuel Macrì, som har längre väg till jobbet.

Åker hemifrån (Milano).

1. Kommer till SCAkontoret i Legnano, tar en kopp kaffe med Lucia Tagliaferri, SCAs marknadschef för södra regionen, och Alessandro Nigro, logistikhandläggare.

2. Läser morgonens post och träffar Mailyn Seyoum, kundansvarig, för att diskutera en konkurrents blöjprodukt.

3. Möte i fem timmar med sjuksköterskerådgivarna från norra och centrala Italien.

7:00
38 SCA SHAPE 2 2012

8:00

8:30

9:00

10:00 – 15:00

12 TIMMAR
Tillsammans med Mailyn Seyoum inspekterar Silvia en konkurrents blöjprodukt. Bra övning för Silvia.

Silvia Schirinzi
Ålder: 33 Yrke: Chef, säljkampanjer med inriktning på institutioner Född: Milano Bor: Milano Familj: Maken Manuel och snart första sonen, beräknad födsel i slutet av maj 2012. Intressen: Resor, mat, film Fritidsintressen: Älskar tatueringar och har fyra, tänker addera en femte för att hedra sonens födelse. Favoriträtt: Spaghetti alla carbonara, och risotto Milanese på andra plats Favoritglass: Stracciatella (gräddglass med bitar av choklad) Filmsmak: The Rocky Horror Picture Show är en absolut favorit

2
Silvia kommenterar utbildningsvideon som diskuteras med sjuksköterskerådgivarna.

3

4

Lunch ingår i dagens möte, vanligtvis äter Silvia i SCAs matsal.

Mötet avslutas och Silvia arbetar med Manuela Grassi, en säljassistent som ska vikariera för Silvia när hon är mammaledig.

Arbetar med underlaget för ett nytt projektanbud. Dessa anbud, upp till 50 sidor långa, är viktiga för att vinna nya affärskontrakt.

Åker hem. På grund av dagens möte och dåligt väder, tar hemresan längre tid än vanligt.

4. Manuel möter Silvia i dörren.

12:30 PM

15:00

16:00

17:00

18:00
SCA SHAPE 2 2012 39

EKONOMI

Optimistisk stämma
SCAs aktieägare hade all anledning att känna sig nöjda vid årets bolagsstämma. Den senaste tidens stora företagsaffärer hade fått aktiekursen att stiga med 25 procent sedan budet på Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersrörelse annonserades i november.
TEX T MALIN HALL ARE PHOTO SCA

TVÅ NYA ANSIKTEN I STYRELSEN
Under stämman valdes två nya medlemmar in i SCAs styrelse Louise Julian och Bert Nordberg. Sören Gyll, som avböjt omval av åldersskäl, avtackades för sina 15 år i styrelsen.

sin årliga stämma i centrala Stockholm i mars. Ordförande Sverker Martin-Löf pratade huvudsakligen om förvärvet av Georgia-Pacific’s europeiska mjukpappersverksamhet och försäljningen av SCAs förpackningsverksamhet (värd SEK 15,3 mdr eller EUR 1,7 mdr), vilken han beskrev som en milstolpe i SCAs historia – Affärerna ger starka synergier, stärker den europeiska verksamheten och ger ökade utvecklingsmöjligheter på tillväxtmarknaderna, samtidigt som vi bibehåller en finansiell flexibilitet, sade styrelseordförande Sverker Martin-Löf. Vd Jan Johansson konstaterade att 2011 var det fjärde året i rad som präglades av kris men såg hoppfullt på framtiden: – Det är viktigt att slutföra alla stora processer som förvärvet och integrationen av Georgia-Pacific, försäljningen av förpackningsrörelsen och att sänka våra kostnader samtidigt som det är viktigt att vi fortsätter med ytterligare effektiviseringar och innovation. Med det känner jag mig trygg i att vi står väl rustade för en fortsatt värdetillväxt i SCA, sade Jan Johansson. Efterfrågan på hygienprodukter ökar tack vare att de disponibla inkomsterna ökar för människor i utvecklingsländerna, liksom att befolkningen blir att äldre. SCAs köp av hygienföretag i både Turkiet och Brasilien, liksom SCAs intentioner att köpa taiwanesiskkinesiska hygienföretaget Everbeauty, gör också bolaget mer etablerat på tillväxtmarknaderna. Idag är SCA det tredje största företaget i världen på hygienmarknaden, men medräknat de förestående förvärven blir SCA nummer två.
40 SCA SHAPE 2 2012

R

UNT 300 aktieägare närvarade när SCA höll

HON VET VAD KONSUMENTEN VILL HA
Vad kan du tillföra SCAs styrelse? Som koncernchef på EF Education First ledde och utvecklade jag en global verksamhet och jag hoppas att den erfarenheten kan komma till användning i mitt styrelsearbete. Framförallt har jag kunskap och erfarenhet om hur konsumenter tänker, var de befinner sig, vad de gör och när de fattar beslut om köp. Jag vet också en del om SCAs nya marknader i Asien och Latinamerika. Jag vistades mycket i Asien under min uppväxt och dessutom är EF mycket aktivt i båda regionerna. Vilka är SCAs stora utmaningar under de kommande åren? Jag behöver lite tid för att sätta mig in i SCAs verksamhet, och ska nog vänta med att uttala mig tills jag förstår mer. Rent allmänt finns många tuffa konkurrenter och jag hoppas SCA kommer att fortsätta att vara lika modigt och strategiskt som förut vad gäller att ta sig in på nya marknader. Efterfrågan på tillväxtmarknaderna är en stor potential med stora möjligheter för den som gör rätt.   Vad gör SCA till ett bolag som det är intressant att sitta i styrelsen för? Det är roligt att det är ett svenskt företag med en lång historia och fina värderingar, som har lyckats så väl på den tuffa världsmarknaden. SCA har bra produkter och befinner sig just nu i en mycket spännande och krävande fas där ambitionen är att öka fokus på konsumentsidan.

efter händelserikt år
Louise Julian
Född: 1958 Utbildning: Civilekonom Gjort tidigare: Louise Julian var under 24 år verksam på ledande poster inom EF Education First, under de sista åtta åren som koncernchef. Sedan 2010 har hon varit konsult och rådgivare, främst inom utveckling av struktur och kultur, produktivitet, process och effektivitet. Familj: Tre barn och partnern Carl-Henric Svanberg. Intressen: Förutom jobbet, att vistas i naturen, fotvandra, segling, skidåkning, familj och barn. Oväntad talang: Att sy, även om det blivit mindre på senare år.

Bert Nordberg
Född: 1956 Utbildning: Ingenjör i elektroteknik, utbildad i management och ekonomi vid INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires). Gjort tidigare: Bert Nordberg har varit verksam på ledande poster inom Ericssonkoncernen sedan 1996. Han är idag vd för det som tidigare kallades Sony Ericsson.
SCA SHAPE 2 2012 41

SCA INSIDE
INKONTINENSMÖTE I DANMARK
FJÄRDE UPPLAGAN av Global Forum on Incon-

Nyheter från SCA

tinence (GFI) hölls i Köpenhamn i april. I år var temat ”Strategies Through Life – An Integrated Approach to Incontinence Care”. Genom att se på inkontinens ur ett livscykelperspektiv illustrerades hur inkontinens påverkar individer, familjer och samhället. GFI etablerades av SCA 2006 som en plattform för att lära mer om och diskutera inkontinensproblem. Läs mera: www.gfiforum.com

Små plantor
– stora fördelar
GENOM ATT PLANTERA mindre trädplantor – halva storleken jämfört med tidigare – minimerar SCA sin miljöpåverkan samtidigt som planteringen går mycket fortare. Transporten blir mer kostnadseffektiv och plantören kan bära med sig fler plantor. SCA driver upp 100

miljoner gran-, tall- och contortatallplantor varje år. Runt en tredjedel av dessa plantor sätts i SCAs egna skogar medan resterande plantor säljs till andra skogsägare.

Bindor med grönt te
VISSTE DU ATT…
MER ÄN VART TIONDE KONSUMENTUNDERSÖKNINGAR

träd i SCAs skogar lämnas att dö på naturlig väg. Döda träd är en naturlig livsmiljö för insekter, vedsvampar och bland annat ugglor.

visar att unga kvinnor oroar sig över menslukt, särskilt under perioder med kraftigare mens. Libresse har därför lanserat en ny serie bindor och trosskydd i Malaysia med luktkontrollfunktion och uppfriskande doft av grönt te. – Det finns ett stort och icke tillgodosett önskemål hos konsumenterna om doftsatta mensskydd för att undvika dålig lukt, säger Christine Kok på SCA. Libresse PureFresh Green Tea med luktkontroll är utformad för att effektivt hantera menslukt och ge en fräschare känsla under menstruationen.

42 SCA SHAPE 2 2012 12

SCA INSIDE

FOTO: SCA, ISTOCKPHOTO

SCA kvar bland hållbara gelikar
FÖR TOLFTE ÅRET i rad fortsätter SCA att finnas med i det globala hållbarhetsindexet FTSE4Good. SCA fick 99 poäng av 100 möjliga i FTSE4Goods rankningssystem.

Läs mer om SCAs hållbarhetsarbete på www.sca.com/sustainability.

Anställda planterar
SCA HAR DONERAT 2 000 träd för att bekämpa klimatförändring och återställa den ekologiska balansen i Inre Mongoliet i norra Kina. För projektet Million Tree Project samlade SCA en grupp anställda som reste till staden Kulun Qi för att hjälpa till att plantera poppel. Fem SCA-anställda deltog i gruppen om 60 personer som planterade cirka 600 popplar under en dag. Million Tree Project är ett initiativ

poppel i Inre Mongoliet
från frivilligorganisationen Shanghai Roots & Shoots som har som mål att plantera en miljon träd i Inre Mongoliet fram till 2014 för att stoppa ökenspridning och motverka Kinas växthusgasutsläpp. Marken har planterats med poppel, tall och blomsterkastanj, arter som är särskilt effektiva på att binda koldioxid och förhindra att öknen breder ut sig. Läs mer: www.mtpchina.org.

ETISK FÖREBILD
SCA HAR ÅTERIGEN utsetts till ett av världens mest etiska bolag av det amerikanska Ethisphere-institutet. Institutet uppmärksammar företag som visar att affärsetik är avgörande för ett företags varumärke och lönsamhet. För varje år hårdnar konkurrensen i Ethispheres rankning och 2012 års upplaga med rekordstort antal nominerade företag var inget undantag. Etisphere utvärderade tusentals företag från ett 40-tal branscher. Listan över de nominerade för 2012 innehöll 145 företag som överträffade sina branschkonkurrenter i etiskt företagande.

Libero i topp i blöjtest
LIBEROS NYA TUNNA Comfortblöja blev nyligen nummer ett i en jämförelse med tio andra blöjor i ett test. Studien gjordes på uppdrag av Testfakta, ett svenskt oberoende testoch researchföretag.

Vid adressändring eller om ni ej önskar erhålla Shape meddela den bank/fondkommisionär som för ert VP-konto. Returadress: Strömberg SE-120 88 Stockholm

Cross-fertilization.
The Mid-Sweden University Fibre Research Centre has quickly established itself in a world-class position in forest industry research. SCA is concentrating its resources and competence in the field in a new unit known as SCA R&D Centre. This research centre will support SCA Packaging as well as SCA Forest Products with advanced R&D. A skywalk builds a bridge linking shared office space, labs and other resources. This is unique cooperation between a company’s research and development undertakings and the academic world. Merging basic research with product and process development for mutual benefit. In this environment knowledge and competence will grow and new ideas sprout.

SCA R&D Centre
Box 716 SE-851 21 SUNDSVALL Telephone +46 60 19 38 00 www.sca.com