You are on page 1of 2

Subject: SILA JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT SEBAGAI PERSIAPAN PEPERIKSAAN DAN JUGA SEBAGAI BAHAN KELAS GANTI

. SILA JAWAB SOALAN-SOALAN BERIKUT SEBAGAI PERSIAPAN PEPERIKSAAN DAN JUGA SEBAGAI BAHAN KELAS GANTI. Nama. :MOHAMMAD FAIZZULHELMI Kelas :T3 S1 MU Tarikh: 7.5.2012 1. Nyatakan halangan-halangan yang menjadi pemisah kepada integrasi kaum? Latar belakang sesebuah kaum Perbezaan kepercayaan antara kaum-kaum yang ada Sejarah sesebuah kaum tersebut

2. a) Apakah maksud negara bangsa?
-konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politiknya dengan menjadi sebuah entiti berdaulat bagi satu-satu bangsa sebagai sebuah wilayah yang berdaulat.

b) Bagaimanakah anggota masyarakat dapat merealisasikan pembinaan negara bangsa? -Jika sesebuah Negara tersebut masyarakatnya dapat berkongsi bahasa, budaya dan nilai 3. Berikan alasan anda, mengapa adat resam penting dalam kehidupan masyarakat? -Kerana adat resam kadang kala mempunyai sebab tertentu kenapa ianya dilakkukan dan selalunya ia mendatangkan kebaikkan kepada individu

4. a) Apakah maksud konsep ketaksamaan peluang pendidikan? -Konsep ketaksamaan peluang pendidikan bermaksud perbezaan atau jurang yang dapat dilihat dalam pendidikan dari segi pencapaian akademik, kemudahan dan lain-lain.

b) Dalam konteks negara Malaysia, apakah yang menyebabkan ketidaksamaan peluang pendidikan? - Perbezaan latar belakang dan kawasan kediaman, bagi pelajar yang duduk dikawasa pedalaman, mereka kurang mendapat pendedahan berbanding pelajar dibandar keran mereka mempunyai lebih banyak kemudahan.

5. a) Senaraikan contoh-contoh komunikasi bukan lisan yang boleh digunakan oleh guru. - Komunikasi badan - Pengilustrasian - Lambang dan Simbol b) Apakah prinsip-prinsip yang perlu difahami oleh guru semasa berkomunikasi secara bukan lisan dengan muridnya? Terangkan. - Unsur perlakuan bukan lisan bagi membolehkan guru mewujudkan persekitaran mesra budaya - Memahami budaya sesuatu teknik agar guru boeh memainkan perannanya dengan lebih berkesan jika ditempatkan dikawasan pedalaman.