You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

b.

Prdidas econmicas derivadas dos danos: gastos mdicos e farmacuticos, baixas laborais, falta de ingresos para as nosas familias, gastos consecuentes dunha grande invalidez, etc.

c.

Consecuencias econmicas derivadas de reclamacins por danos materiais e/ou persoais causados a terceiras persoas por accidentes dos que sexamos causantes: gastos de avogados e xudiciais, pago das indemnizacins, etc.

d.

Gastos derivados de reclamacin que debamos facer ns s causantes do accidente cando estos non admiten a culpabilidade ou non estn de acordo co importe dos danos producidos.

Como podemos cubrirnos ante estes riscos?


Como dixemos principio, temos en primeiro lugar a cobertura do Seguro Federativo. federarnos contaremos cun seguro de Accidentes coas coberturas de Falecemento e Invalidez e Asistencia Sanitaria (pode haber variacins en coberturas e lmites segn a Federacin Autonmica donde tramitmo-la Licencia). Tamn nos proporcionar un Seguro de

Responsabilidade Civil (R.C.) para estar cubertos ante os danos que poidamos facer a terceiros. Por ltimo, facilitaranos un Seguro de Reclamacin de Danos e Defensa Xurdica cos lmites que se estipulen segundo cada Federacin Co Seguro da Federacin teremos unha cobertura bsica cuns lmites para o caso de Morte ou Invalidez non demasiado altos. Pero tamn temo-la opcin de contratar estes seguros directamente nunha Compaa de Seguros. Esto ten a ventaxa de que podemos amplia-los lmites segn as nosas necesidades e posibilidades, e que a cobertura ser de 24 horas e non s para cando vaiamos en bicicleta. O Seguro de Accidentes podmolo contratar cos capitais de Falecemento e Invalidez que queiramos, e podmoslle engadir outras coberturas como Asistencia Sanitaria, Baixa Diaria, Baixa por Hospitalizacin, etc. O Seguro de R.C. que hai no mercado chmase Seguro de Responsabilidade Civil Familiar e Privada, e con el, ata o lmite que figure na pliza, teremos cubertos os danos que causemos a terceiros non s polo uso dunha bicicleta, senn por calquer motivo involuntario (rotura dun obxeto nun comercio, a mordedura do noso can, os danos que poida causa-lo noso fillo, etc.). Estas responsabilidades son as que se estipulan nos artigos 1902 e seguintes do Cdigo Civil. Mentras non sexa obligatorio contar cun Seguro a Terceiros para os ciclistas (como teen os usuarios de vehculos a motor), este tipo de seguro vlenos. Respecto R.C. hai que dicir que algns pensan que circular correctamente lles exime de toda responsabilidade. Craso erro! Se esto fose as de sinxelo non estaran os Xulgados saturados de xuizos por accidentes de circulacin onde as duas partes cren ter razn e din que circulaban segundo as normas do Cdigo. Se hai un accidente a culpa sempre menos dunha das partes. Tamn debemos pensar na contratacin dun Seguro de Proteccin Xurdica para que nos cubra os gastos polas reclamacins xudiciais que teamos necesidade de facer ns ante outras persoas por un accidente.

10