You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

Contratando estes Seguros pola nosa conta a cobertura ser mis amplia que facndoo a travs da Federacin, pero tamn nos supor un custe maior. Pero debemos preguntarnos se necesitamos contratalos, xa que, en moitos casos, estas necesidades xa as temos cubertas por outros cauces.

Outros xeitos de cubrirno-las costas:


Temos que lembrar aqu que para o apartado da Asistencia Sanitaria que precisemos despois de sufrir un accidente, a Seguridade Social conta cunha cobertura universal. dicir, tdolos cidadns temos asegurada gratuitamente esta cobertura en calquer centro hospitalario da rede pblica. Outra cousa ben distinta que a S.S. trate de recobra-lo gasto ocasionado no caso de que teamos outro seguro que cubra estes gastos, pero ns non teremos que aboar esa factura en ningn caso. Igualmente os que tean un Seguro Mdico privado teen a asistencia mdica cuberta pola sa pliza. Respecto R.C., case tdolos Seguros Multirisco do Fogar que hai no mercado contan cunha cobertura de R.C. Familiar e Privada e en ela contmplase a R.C. do asegurado como practicante de deportes en calidade de afeccionado e polo uso de ciclos sen motor. Polo tanto, se temos contratado un seguro deste tipo para a nosa casa, xa dispoeremos desta cobertura sen ter que contratar outra pliza. Nalgunhas compaas tamn se incle a Reclamacin de Danos na pliza de Fogar ou na de Automvil cando teamos un accidente como pens ou en bicicleta. Debemos consultar se na nosa pliza temos incluida ou non a Reclamacin de Danos (materiais e persoais) antes de contratar este seguro. No que atinxe Seguro de Accidentes, en moitos casos as empresas teen asegurados s seus empleados cun Seguro de Accidentes. Outras veces, abrir unha conta no Banco ou domicilia-la nmina ofrcennos un Seguro deste tipo. De tdolos xeitos estes seguros soen ser limitados en capitais asegurados, ou non cubren os accidentes ocorridos na prctica de deportes.

Esto intersache:
Que facer en caso de accidente? Esta unha pregunta que se repite a miudo. O primeiro que debemos facer ante un accidente conserva-la calma. Unha discusin co contrario s vai a lograr que nos enfademos e dificultar a solucin do problema. Se non sufrimos lesins importantes e a culpa do contrario clara e el a recoece por escrito mediante a sinatura do parte amistoso debidamente cumprimentado, debemos proceder a retirarnos da calzada e tomar tdolos datos do vehculo (moi importante o nmero de pliza do coche e cerciorarnos que estea en vigor comprobando o recibo de pagamento). Se non est clara a culpa ou o conductor do coche nola vota a ns, debemos deixa-la bici e o coche onde quedaron (na medida do posible) ata que vea a polica a face-lo atestado. Neste caso moi conveniente recolle-la declaracin de testemuas que poidan corrobora-la nosa versin. Se temos lesins graves e nos levan hospital, debemos solicitar despois os datos que tomara a polica e pedir copia do atestado. Se tivmo-la mala sorte de toparnos cun coche sen asegurar (segundo as estadsticas hai mis dun milln de coches circulando sen seguro polas estradas espaolas) debemos solicita-la presencia da polica e

11