You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

despois reclamar Consorcio de Compensacin de Seguros, entidade estatal dependente da Direccin Xeral de Seguros. Este proceso bastante mis lento que a reclamacin ante unha Compaa de Seguros e ten o inconveniente de que o Consorcio s paga os danos materiais en exceso de 70.000 ptas (que a franquicia que aplica). Estas 70.000 ptas debermolas reclamar directamente causante (quen con toda probabilidade se declarar insolvente). Igualmente se un vehculo nos atropela e se fuga hai que denuncialo inmediatamente polica. Neste caso conveniente intentar localizar algunha testemua que pudiera ve-la matrcula ou as caractersticas do vehculo. Se de tdolos xeitos non aparece o culpable, reclamaremos Consorcio, quen neste caso s se far cargo dos danos derivados das lesins, non dos danos materiais. Unha vez que teamos tdolos datos do contrario e o parte completado, poermonos en contacto coa Federacin ou coa Aseguradora para que nos periten os danos e nos valoren as posibles lesins que teamos e poidan indemnizarnos despois. Se a cousa non est moi clara e creamos que pode haber problemas, podemos interpoer unha denuncia nos seis meses seguintes sinistro. Neste caso moi conveniente poe-lo tema en mans dun avogado experto o antes posible. Que non facer ante un sinistro? Como dixemos antes, o primeiro que non hai que facer discutir. Se hai dbidas ante a responsabilidade do accidente nunca debemos declararnos culpables. Xa haber tempo despois para facelo, e en ltima instancia ser un Xuz quen determine a culpabilidade. Tampouco debemos deixar marchar a unha testemua sen tomar antes o seu nome e telfono, anda que pareza que a culpabilidade do contrario moi clara e a houbera recoecido (mis vale previr...).

Arturo Norberto Fontn Prez

12