You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

Este ano 2001 a Real Academia das Letras Galegas homenaxea a:

Eladio Rodrguez Gonzlez


Biografa
1. O home
Eladio Rodrguez Gonzlez naceu en 1864 no lugar da Ponte de San Clodio, parroquia de Santa Mara de San Clodio do Ribeiro, concello de Leiro e foi acristianado na igrexa parroquial. Aprende en San Clodio as primeiras letras e s sete anos marcha vivir cun to Corua onde asiste escola. Volve aldea natal e s 18 anos empeza a impartir clases, pero o mestre, que deixara sen alumnos, dennciao por carecer de ttulo que o habilitase para exerce-lo maxisterio. En setembro de 1887 establece definitivamente a sa residencia na Corua, anda que non deixa de visitar tdolos anos a sa terra natal. Casa con Pepita Yordy e teen seis fillos. Entra na redaccin do diario corus La Maana e en 1888 como escribente no concello corus, do que nomeado funcionario e no que traballar ata 1937, en que se xubila. A corporacin coruesa acorda nomealo oficial maior honorario. O 26 de xullo de 1924, varios amigos, entre eles Asorey e Camilo Daz, rendronlle unha homenaxe. No mes de novembro de 1929 recibe en Rivadavia unha extraordinaria homenaxe de todo o Ribeiro. O concello de Leiro nomeouno Fillo Predilecto e acordou darlle o nome de Praza de Eladio Rodrguez eirado que hai diante do mosteiro. nomeado presidente da Real Academia Galega, cargo do que renuncia s 70 anos por motivos de sade. O 18 de xullo de 1936 inciase a guerra civil durante a cal algns amigos do escritor foron fusilados, outros fuxiron e outros foron encerrados na cadea. Morre o da 14 de abril de 1949, logo de padecer unha arteriosclerose cerebral que lle afectou memoria. Os seus restos repousan no cemiterio de San Amaro. No ano 1964, centenario do seu nacemento, a peticin da Real Academia Galega, o concello corus pxolle o seu nome a unha das ras da cidade. En 1999, no cincuenta cabodano do seu falecemento, a Real Academia Galega e o concello de Leiro realizaron un acto literario-musical en homenaxe a don Eladio.

2. O poeta
Na sa segunda estada en San Clodio comezar a escribir poemas e a publicalos en distintas revistas, entre elas O To Marcos da Portela onde desde o primeiro momento contou coa axuda de Valentn Lamas Carvajal. O seu primeiro poema neste medio, Os galegos forra dos lares, data de 1886. As revistas Galicia, El Eco de Galicia da Habana, A Monteira de Lugo, a Revista Gallega da Corua ou Follas Novas da Habana, entre outras, acollen os seus poemas.

13