You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

voluminosa obra en tres volumes de 1.853 pxinas e 45.673 entradas. Recolleu, ademais, 11.363 refrns e 11.961 locucins ou frases proverbiais. Malia ser redactado hai mis de 60 anos, anda hoxe en da unha obra de obrigada consulta, tanto para fillogos como para lexicgrafos e etngrafos.

5. O animador cultural
Eladio Rodrguez participa na vida cultural da cidade da Corua e comeza a relacionarse cos rexionalistas da Cova cltica que se reunan na librera de Martnez Salazar que acudan, entre outros, Manuel Murgua e Eduardo Pondal. Pouco mis tarde nace a Liga Gallega na Crua que tia a sa sede na mesma librera da Cova cltica, propiedade agora de Carr Aldao. O seu obxectivo era a defensa dos intereses materiais, morais, polticos, econmicos e sociais de Galicia. A principal campaa que levaron a cabo denominouse Autonoma para Galicia, pero a iniciativa fracasa. A partir de entn, deciden centra-los seus esforzos en actividades culturais como a homenaxe a Curros Enrquez, a construccin do monumento s mrtires do levantamento de 1846 en Carral e a fundacin da Real Academia Galega. O seu voceiro foi a Revista Gallega ata 1907 e mis tarde A Nosa Terra. Fixo a catalogacin dos fondos da Sociedade do Crculo Recreativo e Instructivo de Artesanos da que foi bibliotecario. Eladio chega Corua cinco anos despois de que baixo a presidencia de Emilia Pardo Bazn se fundase a sociedade do Folklore gallego, que dende 1894 pasa a denominarse Academia Gallega. A sesin inaugural tivo lugar o 30 de setembro de 1906 baixo a presidencia de Manuel Murgua. A academia constitese con corenta acadmicos numerarios fundadores, entre eles Eladio Rodrguez, que desempeou os cargos de secretario e logo presidente. Eladio Rodrguez participa activamente en todo tipo de actividades e as, en 1916, funda, xunto con outros amigos, a agrupacin folclrica Cntigas da terra para divulga-la msica popular. O coro participou na homenaxe que organizou a Academia Galega co gallo de cumprirse o primeiro centenario do nacemento do escritor o 18 de decembro de 1964 - , acto que se desenvolveu no saln da Reunin de Artesanos e no que interviu Ramn Otero Pedrayo.

Bibliografa
DOBARRO PAZ, Xos M: Rodrguez Gonzlez, Eladio, Gran Enciclopedia Gallega, t. 27, Santiago de Compostela Xixn, 1974-1987. FERNNDEZ DEL RIEGO, Francisco: Diccionario de escritores en lingua galega, Edicis do Castro, Sada, 1990. GONZLEZ MILLN, Xon: O sculo XIX no Diccionario enciclopdico de Eladio Rodrguez, Cadernos da Lingua, 1 semestre, 2000, Real Academia Galega, A Corua. GONZLEZ PREZ, Clodio: Eladio Rodrguez Gonzlez, Editorial Toxosoutos, Noia, 2000. LAGARES, Xon Carlos: Don Eladio Rodrguez Gonzlez, A Nosa Terra, Vigo, 2001. MARIO PAZ, Ramn: Historia da lingua galega, Sotelo Blanco, Santiago de Compostela, 1999.

15