You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

De Foraxidos a Heroes
Hai uns meses chamoume poderosamente a atencin unha nova publicada en diferentes medios de comunicacin. O grupo socialista propuxo no Congreso dos deputados que os poucos honrados supervivintes cal se dos maquis todos fosen aqueles agradable nome de Foucellas; se se quera desmerecer calquera

actuacin, calquera obra ou accin que se lle quixera rebaixar mritos colgbaselle aquelo de

merecen

esforzados e valentes loitadores que ata moitos anos despois de rematada a incua guerra incivil, (concretamente en Galiza ata o ano cincuenta e dous) mantivrona viva a diario fronte poder establecido pola dictadura franquista.

que nin que a fixera Foucellas, en fin o seu nome pasou a ser sinnimo de ruindade e cativeza moral. Seguro que se algunha mala accin se lle poidese atribuir, probablemente estaran provocadas pola perentoria necesidade de sobrevivir nunha situacin de absoluta emerxencia como a que tiveron que soportar estes esquencidos e pobres paladns da

Naturalmente tan feliz e loable iniciativa foi rexeitada en nome de non sei que legalidade vixente e espritu de convivencia e para non reabrir feridas. Como se non fose absolutamente necesario para cerralas definitivamente, e non en falso, drenalas suficientemente para evacualo pus enquistado que as poidan gangrenar. Parece ser que daqueles autnticos soldados da democracia apenas quedan uns cento cincuenta. Os que xa temos ben de anos (daquela eramos adolescentes), lembrmonos dun nome que se fixo sumamente popular. Os xornis traan a diario notas acerca das feitoras que se lle atribua e como as sa se an

democracia e da liberdade. Chegou pois a hora de reinvindicalos e honralos e sobre todo de lava-la sa imaxe tan terriblemente emporcada porque en defensa dos seus ideais chegaron summus dando a sa vida como aconteceu con Foucellas a quen lla arrebataron na cidade da Corua valndose do infamante e abominable mtodo do garrote vil. Benigno Andrade Garca que o nome de Foucellas estaba casado con Mara Prez; froito deste matrimonio naceron os dous fillos Xosefa e Serxio. O pasamento da sa muller aconteceu en Valladolid a consecuencia dunha crise que non conseguu superar provocada pola nova de que o seu home morrera cando tal suceso anda non se producira. Pepia Andrade temerosa de que condenaran a morte a seu pai cando estaba preso na Corua escribulle unha carta a Carmencita Franco Polo quen lle contestou que ela non poda meterse en asuntos polticos anda que a comprenda. Pepia Andrade Prez vctima dunha profunda depresin emigrou a

desenvolvendo tendentes

operacins captura e

aniquilacin final. Foucellas, que tal era o nome de batalla deste home tan na do terriblemente poca rxime, pola era

vilipendiado propaganda

asegn esta o compendio da maldade e de todos aqueles atributos negativos que poden facer a unha persoa repugnante e diablica. As que se convertiu no mis perfecto exemplo do que non se deba ser. Se un rapaz se portaba mal inmediatamente asignbaselle o pouco daquela