You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

Francia onde foi tratada con un extraordinario cario pola condesa de Savn coecedora do drama que tiveran que soportar. Anos despois coeceu a un rapaz de Alacante con quen casou; actualmente mediterrnea. Haber algun que mereza tanto como estes heroicos persoaxes, defensores mis al do que normal e eisixible da dignidade e da integridade humanas que honrando a sa memoria e ponderando o maravilloso valor do vive nesta fermosa cidade

seu xesto, se lles levante un monumento que os perpete? Persoalmente postulo un para este grande home a quen me presentaron como un facineroso na mia xuventude pero a quen o paso do tempo reinvindica como heroe.

Nota: Despois de escrito o que antecede entermonos de que por fin o Parlamento espaol aprobou por unanimidade a sa rehabilitacin anda que sen reconocerlles dereitos mis que ben ganados.

O Fillo de Bieito

CON QUE CABEZA PENSAMOS?


Como todo o mundo sabe, algns meses atrs a Xunta Rectora de Montes de Romai empezou a xestin do arrendamento dos montes de Xagobe, Tarrio e Cubelo a unha empresa privada para a transformacin dos xente pense coa cabeza doutro, pois se pensaran coa deles imposible que persoas para quen o monte a nica reserva que teen para cortar lea, paar pias ou ir toxo poidan querer a sa desaparicin. O monte uha fonte de riqueza sempre para mellorar medio de vida, bsico nas nosas comunicacins, esencial para acceder a bens sociais como o campo de ftbol, pavilln, cemiterio ... obra esta ltima que tanto precisaba a parroquia e que despois de conseguilo, algun intenta agora regalar a unha entidade que o nico que fai pedir, para despois meter en Gescartera miles de millns. E os parvos e os pobres que se jodan. Por iso eu pdolle xente que pense que o monte o nico que temos todos en igualdade de condicins, que mentres sexa dos vecinos, todos podemos disfrutar del e se se levase a cabo esa barbaridade pasara a ser unha propiedade privada como calquera outra, polo que xa non se podera disfrutar dela.

mesmos en plantacin de albario. Esta xestin foi

absolutamente oscurantista, posto que nunca se deca que empresa estaba detrs de todo isto, anda que todos sabemos por onde vian os tiros. Tampouco se saba se era arrendamento, aluguer ou que cousa exactamente. Nunca se dixo de canto era a fianza, pedronselle as actas das

Asambleas pero estas non aparecen por ningn sitio, a pesar de que a Lei de Montes moi clara a este respecto. Semella sen embargo que para iso non hai tempo, porque o tempo emprgase en buscar autorizacins, ainda que despois ningun saiba de quen, posto que est claro que moitos nin sequera coecen a quen representan. Pero independentemente destas

actuacins, para min o mis preocupante que a

Lucho