You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

psicolxica, etc, se estroncase contra a fortaleza moral deste pobo milenario, forte nas sas

costumes? Deixaron nidiamente claro que somentes queren ser o que son e que non van admitir que outros lle dicten como teen que ser. Que marabillosa idiosincrasia! Que sana envidia me dan!

conviccins coma cos centenarios carballos que miman nos seus bosques, amantes dos seus deportes, da sa lingua e dos seus ancestrais

T. Lousada

Outra aldraxe
Resulta tremendamente ocurrente, senn inversins. Podemos pois razoar... como pode ser posible iso, se os galegos somo mis ou menos un sete por cento da totalidade da poboacin do Estado? Onde queda o encrrase unha profunda hipocresa, escoitarlle con extraordinaria frecuencia s polticos, cando se refiren a obras realizadas ou por realizar nun determinado lugar, que van facer ou fixeron un extraordinario esfuerzo inversor. Falan como se a xente tivese que darlles uns especiais parabns, como se realmente non fosen

esfuerzo inversor? Onde a compensacin do dbito histrico? Non estamos,

desgraciadamente, como obxectivo un na Unin Europea, dicir, no grupo dos mis pobres? A nosa renda non quedamos en que somentes equivale setenta por cento da media dos ingresos por espaol razn pola que habera que volcarse nun autntico e verdadeiro esforzo inversor para intentar que abandonaramos o farolillo rojo dentro da malfadada

merecentes dunhas obras que, case sempre, tardan mis da conta en chegar. Pero eu qurome referir nesta oportunidade a un feito que meu parecer constite un verdadeiro delicto. Coido que as inversins deban ser proporcionais s ndices de poboacin das diferentes xeografas. Desa maneira todo

clasificacin xeral do benestar do Estado? Hai

presuposto sera intrinsicamente xusto, pero hai mis, habera que artellar un sistema de compensacin que permitise que para aquelas partes que sistematicamente fosen mal tratadas, houbese un suplemento para dese xeito igualalos seus servicios con respecto s mellor equipadas. Ven a ser o que se chama dbito histrico. As pois para deba ns haber pero unha apenas uns anos estabamos no quinto lugar empezando pola cola no ranking das

autonomas no que se refire economa, pero o noso fantstico avance, segn a propaganda oficial que unicamente profundos, poden a cre-los se-los

discriminacin

positiva,

equilibradora. Pero vexamos o que pasa segn informacins que, con demasiada frecuencia (por negativas para os nosos intereses) podemos captar nun lugar ben agachadio de calquera xornal para que se vexa o menos posible; por exemplo... Galiza recibe o tres por cento do total do presuposto do Estado destinado a

subnormais

levounos

ltimos dentro da pennsula. Unicamente nos superan en pobreza Ceuta e Melilla. Esa a realidade segn un estudio elaborado, creo que polo BBV que hai pouco se publicou na prensa galega. (Ata fai pouco podimonos consolar con que os nosos vecinos portugueses anda estaban