You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

por debaixo, pero unha informacin procedente de Bruxelas ponnos en claro que xa nos pasaron superndonos en catro puntos porcentuais en renda). Como se pode observar, o noso desastre econmico desalentador. E seguimos

Evidentemente ir sempre al onde se perciban os mellores horizontes e xa que logo as perspectivas de xito mis seguras. Como se van instalar en lugares onde os trens son antediluvianos e as estradas na sa maiora obsoletas? Diante desta realidade, de pouco serve que haixa mentalidade ou iniciativa empresariais, porque non se dan as condicins obxectivas igualitarias para a supervivencia e competitividade dos promotores senn que, pola contra, estn condenados de antemn a xogar con evidente desvantaxe. Se analizarmo-los demais sectores, os resultados seran igualmente desfavorables. Onde ocupamos un primeiro lugar indiscutible en accidentes de trfico, nas pensins que son as mis baixas, nos soldos mseros, no insuficiente nmero de camas nos hospitais, en fin, en todo aquelo que sexa negativo. As pois diante desta realidade, meu ver, o Estado est cometendo un delicto que sendo moral deba transformarse en legal. No que se refire s infraestructuras viarias deba eisixirse non s a porcentaxe que nos

lendo... por cada asturiano (que non son dos que mis reciben) inviste o Estado 68.000 pesetas, en tanto que ns, dica o xornal expresando a triste realidade dos nmeros, tan s obtemos unhas 33.000. (A diferencia con respecto a outras zonas de Espaa, por exemplo Catalua e Euskadi abismal. Ser porque teen Gobernos nacionalistas?). E eu

pregntome... pero por quen nos toman estes seores do goberno de Madrid? Como nos desprezan con tal aldraxe? Acaso somos ns a ltima carta de baralla do Estado espaol? Pois como se o fosemos nos tratan. Ata hai pouco dicannos que estabamos subvencionados e polo tanto o pouco que via era todo limosna pero deuse a circunstancia de que esa cantinela botoulla abaixo o Departamento de Economa do Profesor Beiras que demostrou que levan a maiores de aqu para a capital (Madrid) 160.000 millns de pesetas anuais... quen fai logo o esforzo... eles... ou ns? As pois desta irrefutable verdade, digamos contable, pdese tirar unha realidade de total evidencia. O Estado ven se-lo nico responsable de que a pobreza e a miseria se instale e invada determinadas xeografas. Cando non constre, por exemplo, as infraestructuras, absolutamente imprescindibles para o

corresponde, senn danos e perxuizos, porque o resto de Espaa xa est disfrutando dende hai mis dunha dcada do que nos estn vendendo agora como un logro histrico e por tanto da riqueza acumulativa que, ese adianto no tempo, forzosamente tivo que ter xerado. E xa que nos falan de prioridades sta deba ser unha das mis urxentes, ata lles vira ben s actuais responsables, anda que nin as pensamos sera posible que puidesen reinvindicar unha xestin eficaz, porque conseguiron o que ningn outro goberno espaol conseguu, que xustamente situarnos no lugar mis pobre entre as autonomas mis pobres do Estado como xa quedou expresado mis arriba.

desenvolvemento e asentamento dos axentes econmicos, est negndolle o pan s seus moradores. Certsimo o dito que circula dende moi vello, - o capital non ten alma - .

Related Interests