You are on page 1of 1

Revista O Xas Nmero 4 Outubro de 2001

E como consecuencia, a pantasma (que tiamos esquencida) da emigracin voltou a reaparecer, agora para as Illas Canarias e para as Baleares. A nosa non terra de acollida, senn outra vez de fuxida. Unha parte importante da xuventude dunha bisbarra tan prometedora coma o Barbanza por exemplo est aportando o seu traballo desenvolvimento das Illas Afortunadas. Tamn xente da nosa zona e, seguramente, de toda Galiza. Esa a triste realidade non inventada senn publicada en diferentes e variados medios. As pois non queda mis que saca-las consecuencias oportunas analizando a situacin. Por que Galiza sendo como unha terra marabillosamente dotada en recursos a mis pobre? Porque non queren que avancemos

e desta miserable maneira evitar que nos transformemos nun incmodo problema como as outras das Nacionalidades Histricas. Xa o di un vello refrn da nosa terra: - Canto mis pobres mis parvos dirn para eles, - non vaia ser que espabilen - . As que para que todo permaneza en calma envannos personalidades de moito peso especfico pero de obras nada. Sedantes adormecedores pero non patacns. CONDNANNOS POBREZA. Cabe preguntarse... como posible que non nos deamos conta dunha cousa tan evidente? diagnosticar Porque para resulta curar... imprescindible e, unha vez

diagnosticado, porlle o remedio que convena. Dentro de pouco imos ter unha oportunidade. Aproveitmola.

N. Andrade

As Novas Tecnoloxas: O Terceiro Entorno


Fai algns meses chegou s mias mans un artigo que versaba sobre as novas tecnoloxas e as sociedades que stas creaban, a verdade que quedei atemorizada imaxinando o futuro que nos agarda. Non sei ou, mellor dito non quero saber, se o que nel se contaba sera un pouco esaxerado para intentar abrirno-los ollos e crear en ns un espritu crtico c fin de que saibamos controlar e, cando sexa necesario, rexeitar todo aquelo que nos chegue s nosas mans e non sexa conveniente para a sociedade. Por exemplo, a ltima dcada do sculo XX supuxo a irrupcin pblica dalgunhas novas tecnoloxas (Internet, multimedia, ...) que estn suscitando profundos cambios nas sociedades desenroladas. A prensa, a radio, a televisin, as redes telefnicas, os libros, as pelculas e os xogos dixitalzanse. A tarxeta de crdito, o telfono mvil, os videoxogos e o ordenador As novas tecnoloxas da informacin e a telecomunicacin posibilitan a construccin dun novo espacio social, o chamado terceiro entorno, que difire netamente dos dous entornos nos que tradicionalmente viviron os nosos pais e os nosos avs; o campo, no que a base da economa era a agricultura, e a cidade, que se apoiaba na industria. conectado a Internet forman parte da paisaxe coti na que nos movemos.