You are on page 1of 47

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

CHNG 2
TM HIU CU TRC PHN CNG V C TNH K THUT CA BTS A9100

2.1. Khi qut v BTS Evolium A9100: Evolium A9100 l BTS h GSM ca hng Acatel sn xut, n c thit k m bo cht lng phc v hon ho thng qua hiu sut v tuyn rt cao v bo m s phc v rt nh, ng thi cng lm cho cc dng thay i tr nn d dng hn: m rng khu vc, thc hin cc chc nng quan trng trong tng lai. Ngoi ra, vic s dng v bo dng cng c quan tm c bit. Vic s dng cc module hp nht cao v cc b phn cu thnh tin tin nht dn n nn v tin vy rt cao.

Hnh 2.1: Nhn t mt trc ca t BTS Evolium A9100 2.1.1 Cc im ni bt ca BTS Evolium A9100: *K thut: - nhy cao -111dBm ti BER = 10-3 (cao hn yu cu GSM). - H tr a bng ( 850/900/1800/1900 Mhz). - H tr c phn tp tn s v tuyn v anten. - tin cy cao nh cu trc module.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

- S dch chuyn phn mm c ti u ho nh dung lng ca trm gc Evolium A9100 c chy ti trc v cha ng thi hai b xoay o phn mm. * linh hot cao: - Kh nng m rng v phn vng rng c th c thc hin trong cng mt t, chng hn nh t MBO c th phc v n 6 sector bng tng dung lng 12 TRX. - Tnh iu bin ca t my ngoi tri cung cp linh hot cho cc thit b t chn (truyn dn, accu...). - Cng vi t my v cu trc h thng i vi GSM850, GSM900, GSM1800 v GSM1900 trm gc Evolium A9100 bao gm c cc cu hnh hn hp (v d GSM900 v GSM1800 trong cng 1 t my). - iu bin cao vi mt b module c thu nh v mt mt phn cch chung. * D trin khai v can thip theo khu vc: - Nguyn l m rng t my ngoi tri cho php lp t d dng. - B t kim tra ton din. - Khng gian cn thit cho vic bo dng nh nht nh vo ca pha trc. 2.1.2 Cc chc nng ca BTS Evolium A9100: M ho ting ni: Tc ton tc, tc bn tc v tc thch ng c h tr do phn mm BSS v cc thnh phn mng khc cng h tr cho qui tc m ho ny. Cc di tn s: Phn cng h tr cc bng tn GSM850, GSM900 m rng, GSM1800 v GSM1900: Lin kt trn 824 MHz - 849 MHz 880 MHz - 915 MHz 1710 MHz - 1785MHz 1850MHz - 1910 MHz Lin kt di 869 MHz - 894 MHz 925 MHz - 960 MHz 1805 MHz - 1880MHz 1930 MHz - 1990 MHz

GSM 850 E-GSM 1900 GSM 1800 GSM 1900 Chc nng a tn:

Nh tnh linh hot o ca trm gc v tuyn A9100, TRX GSM 850 v GSM 1800 hoc TRX GSM 850 v GSM 1900 hoc TRX GSM 1900 v GSM 1800 c th c b tr trong cng mt t ch vi mt module n v trm SUM.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

My thu BTS A9100: c im thu ca bt k BTS no u ph thuc vo hai nhn t: - nhy thc ca my thu ca trm. - Hot ng thu ca trm trong nhng iu kin lan tuyn sng di ng c th. Trong mi trng ni thnh ng c, s lan truyn sng v tuyn ch yu c quyt nh bi hiu ng ca nhiu ng tuyn v tc linh ng thc t ca cc trm di ng. Nhng iu kin khc nghit nht thch hp vi cc trm di ng chun. nhy ca cc trm v tuyn A9100 BTS (ti cc b kt ni anten BTS) c hon ton bo m l -111 DBm trong b iu bin GMSK. Trong cc mi trng ni thnh ng c, cc yu cu v dung lng cao nn thng dn n s la chn thc hin vic thay i tn s ti s dng tn s . Phn tp anten: L mt c im tiu chun, cc cu hnh A9100 h tr s phn tp anten: 2 anten trn mt sector. Thay i tn s tng hp: S thay i tn s tng hp (cn gi l s thay i tn s v tuyn) c h tr bi ton b dy BTS, s dng tu chn. C hai ch thay i tn s: - Ch thay i RF tiu chun: cell A c TRX N c th c TRX N-1 (tr TRX cha BCCH) tn s M (M thng ln hn N). - Ch thay i bng tn gc gi RF: cell A c TRX N c th thay i ton b TRX N ca n tn s N. ng b ho: Cc ng h c th c: - To ra trong mt ch hon ton chy khng bng mt my pht tn s bn trong. - ng b vi mt mc qui chiu ng h bn ngoi: - ng ni A-bis (ng b PCM). - Mt BTS khc, th h BTS trc c th c s dng. - My thu GPS hp nht nh mt thit b t chn. - S cung cp phn cng cho b ng b tn hiu bng tn trong A-bis, do khng phi hiu chnh ca my pht tn s bn trong. Truyn dn:

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hai mt giao tip A-bis vt l cho php mt s kt ni linh hot cc trm gc v tuyn vi BSC trong cc cu hnh sao, cu hnh vng lp... c nhn dng theo cc tiu chun ITU-T G703/G.704. Trong trng hp d liu u vo cao hn (hn 2Mbit/s) l cn thit vi mt giao tip , c hai mt giao tip A-bis c th c cu hnh nh mt u vo d liu ca BTS. Hn na Alcatel h tr s suy gim tn hiu trn A-bis n 36dB, cho php cc trm gc c th kt ni c vi nhng khong cch gia tng m khng cn bt c trm lp no. Trong trng hp BTS b mt ngun, kt ni A-bis khng b gin on i vi cc BTS k tip (ch vng lp). i vi tr khng ca trm cui A-bis, c hai mc chun: 75 hoc 120. Tu theo vng ni lp t trm hoc ngi vn hnh, tr khng trm cui A-bis c th dng mt trong hai ch s ny. A9100 chp nhn c hai ch s . Trong qu trnh chuyn i, n c cu hnh ti ch theo ch s m ngi vn hnh iu khin. A9100 h tr b ghp tn hiu tnh A-bis v ti y cc ng tn hiu v tuyn (Radio signal line: RSL) ca 4 TRX c phn chia trn mt knh PCM 64Kbit/s. V vy c bit c th kt ni mt cu hnh 3x4 TRX vi ch mt PCM (cn n 28 khe thi gian) nu c kt ni vi cc thit b BSS khc. BTS ny cng h tr b phn chia tn hiu thng k. S ghp thng k trn mt knh 64kbit/s cho php s dng 1 n 4 RSL v OML trn cng mt khe thi gian 64Kbit/s. iu tit kim khe thi gian trn ng A-bis. Chn hn nh 1 BTS c 4 TRX s mt 9 khe thi gian v mt BTS c 2 TRX ch mt 5 khe thi gian. S hp nht Vibas: Cc lung vibas c kh nng cung cp lung 2Mbit/s kt ni vi cc BTS khc. Cc thit b viba gm c hai phn: - Mt phn v tuyn gm anten v b thu pht c kt hp. Phn ny ch c lp t ti outdoor m phi c anten v v th cn c gi l Outdoor Unit (ODU). - Mt phn bng tn gc m nhn qu trnh x l bng tn gc km theo nhng chc nng chung khc. Phn th hai ny cng c thit k lp t Indoor v do cn c gi l Indoor Unit (IDU). Cc BTS outdoor A9100 cung cp khng gian (n 3U trong t CBO, n 5U trong MBO1, hoc phn tri ca MBO2, n 7U trong phn m rng ca MBO2) hp nht nhiu IDU, cho yu cu v v tr ca Mt BTS. Khi cc IDU c hp nht trong BTS, mt DDF phi c s dng cho cc im kt ni gia hai lung 2Mbit/s xut pht t lung v tuyn v cc port 2Mbit/s trn board mch SUMA

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

hoc gia hai lung 2Mbit/s c th hon chuyn n gin t lung v tuyn ny n lung v tuyn khc. S lng IDU chnh xc c th c s dng da trn nhng c im c ca nhng IDU ny v c th da trn vic s dng cc thit b t chn khc (v d: cc n v phn phi ngun ca TMA) c th s dng nhng ngun ging nhau bn trong BTS: vng 19 inches cho cc thit b t chn, cc b ni ngun, mc tiu tn cng sut, mc tiu th cng sut... Ni n viba, DDF c yu cu c chiu cao 3U (t nht mt DDF tiu chun c cung cp cho nhng ng truyn 120), cc IDU thng cao mi ci 1U. iu ny cho php nh mc s lng IDU ti a c th c s dng. 2.1.3 Cc thng s k thut ca BTS Evolium A9100: - Cng sut pht: 47dB - in p tiu th: 48VDC - in p tiu th cho card ANC; TRE: 5VDC - in p tiu th cho card SUM: 48VDC - Dng in nng tiu th: 30A - C th s dng cu hnh: 3-4-4 hoc 2-2-2 2.2 Cu trc module ca Evolium A9100: 2.2.1 Cu trc module tng th: Trm gc v tuyn Evolium A9100 da vo cu trc module 3 cp , bao gm: - Kt ni anten. - Thu pht. - Chc nng iu khin trm gc. Nh mt b module hp nht cao thu nh c pht trin

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hnh 2.2: Cu trc trm gc v tuyn A9100 2.2.2 Kt ni anten: L trung gian kt ni tn hiu RF gia cp TRX v anten. Kt ni 4 tn hiu TRX v a ti 2 anten. i vi nhng cu hnh c dung lng ln hn, mt giai on kt ni c th c b sung. Nh tnh linh hot ca ANc v cu to module ny, cp kt ni anten c th c iu chnh ph hp vi yu cu (gim suy hao, ti thiu ho s lng anten ...). Nhng chc nng chung c thc hin cp ny l: - Ghp ng truyn v ng nhn vi cc anten chung. - Cung cp cc tn hiu nhn c t anten n my thu u trc, t cc tn hiu nhn c khuych i v phn phi cho cc my thu khc nhau (b khuch i ting n thp LNA, v chc nng phn chia cng sut). - Cung cp s lc cho ng truyn v ng nhn. - Kt hp nu cn thit cc tn hiu u ra ca nhng my pht khc nhau v kt ni chng vi cc anten khc. - Gim st h s sng ng ca anten. 2.2.2.a Module kt ni h thng anten (ANC):

Hnh 2.3: H thng kt ni mng anten ANc ANc kt ni n 4 tn hiu truyn vi 2 anten v phn phi tn hiu nhn c t mi anten cho 4 my thu (i vi s thu bnh thng v thu phn tp). Module ny bao gm 2 cu trc ging nhau, mi cu trc gm: - Mt b anten song cng cho php 1 anten n c s dng pht v thu c hai hng ln v xung do gim thiu c s lng anten.. - Mt my o h s sng ng chn lc tn s gim st feeder v anten. - Mt b khuych i LNA khuych i tn hiu RF nhn c v cung cp cc ch s VSWR thch hp, nn nhiu v tin cy cao.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

- Hai mc phn chia tn hiu RF nhn c cho 2 hoc 4 u ra ring bit mi u ra nhn c tn hiu t anten chuyn dng ca n v t anten th hai (phn tp). - Mt b kt ni di tn s rng (WBC) tp trung hai ng truyn thnh mt, ch dnh cho 2 cu hnh vi hn hai TRX. Mi sector c trang b t nht mt giai on nh th dn n s thu nhy rt cao, tn hao thp v sn phm c s iu bin tng h rt nh. 2.2.2.b Module kt ni h thng anten bi-TRX (ANb):

Hnh 2.4: H thng kt ni mng anten ANb ANb kt ni n 2 tn hiu truyn vi 2 anten v phn phi tn hiu nhn c t mi anten cho 2 my thu (i vi s thu bnh thng v thu phn tp). Module ny bao gm 2 cu trc ging nhau, mi cu trc gm: - Mt b anten song cng cho php 1 anten n c s dng pht v thu c hai hng ln v xung do gim thiu c s lng anten. - Mt my o h s sng ng chn lc tn s gim st Feeder v anten. - Mt b khuych i LNA khuych i tn hiu RF nhn c v cung cp cc ch s VSWR thch hp, nn nhiu v tin cy cao. - Mt mc phn chia tn hiu RF nhn c n 2 u ra mi u ra nhn c tn hiu t anten chuyn dng ca n v t anten th hai (phn tp). V ANb c gii hn cho hai TRX (MP hoc HP) n thch ng vi tt c cc trng hp m s lng TRX c ni vi mt h thng anten khng ln hn hai, bao gm nhng trng hp sau: - Cu hnh CBO. - Cu hnh hao ph thp khng hn 4 TRX trn mt khu vc (v d MBO 3x4 LL, MBI 3x4 LL). - Cu hnh a tn s c 3 sector trong mi di tn s. 2.2.2.c Module kt ni di tn s rng sng i (ANy):

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hnh 2.5: Module kt ni di tn rng ANy ANy kt ni 4 my pht thnh 2 u ra v phn phi 2 tn hiu nhn c vi 4 my thu. Module ny gm 2 cu trc tng t, mi cu trc gm: - Mt b kt ni di tn s rng (WBC) tp trung hai my pht thnh mt. - Hai b phn chia, mi b phn phi tn hiu nhn c n hai u ra ring bit cung cp ng phn tp v khng phn tp. - K thut kt ni di tn s rng sng i c s dng v n trnh iu hng s c v ng tin cy hn so vi cc hc cng hng c th iu hng c t xa. Ngoi ra n cn kt hp c vi c tnh phn x tn s tng hp (SFH).

Atennas

Antenna network Combining ANc Twin Combiner Stage ANy


TRXs

Twin Combiner Stage ANy


TRXs

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hnh 2.6: Cu hnh 1x8 TRX i vi nhng cu hnh tiu chun, mi sector c ni vi hai anten (hoc mt anten phn cc ngang) module ANy ch cn thit i vi nhng sector c 5 hoc hn 5 TRX. 2.2.3 Cp my thu pht(TRE): TRX cp n cc chc nng GSM850, GSM900, GSM1800 v GSM1900 bao gm: phn tp anten, phn x tn s v tuyn (phn x tng hp) v cc thut ton m ho khc nhau. i vi mi di tn s, nhng chc nng ny c hp nht thnh mt module n. Bn trong mi module TRX, mt vng RF c thc hin. Vic kim tra vng lp c thc hin sau khi ti cc tn s n BTS nh mt phn b sung cho vic t kim tra. Module TRX cng iu khin qu trnh ni tn hiu sng v tuyn (RSL). 2.2.4 Cp chc nng iu khin trm gc (BCF): Cp ny c bo m bi module n v trm (SUM) l n v trung tm ca BTS. Ch c mt module nh th trn mt BTS, cho d s sector v TRX l bao nhiu chc nng iu khin chung ny ca SUM c gi l Phn chia n v trm. Cc chc nng iu khin trm gc ch yu c thc hin nh sau: - To ng h cho tt c cc module BTS khc, ng h ny c th ng b cho tt c ng h bn trong. - ng dng vn hnh bo dng trung tm BTS. - X l ng truyn A-bis. - iu khin chc nng chuyn i AC/DC. - iu khin ngun accu (dung lng, in p, nhit ). 2.3 Cc nguyn l v giao din v c hc ca cc module BTS A9100: 2.3.1 Cc nguyn l chnh: tiu chun ho v lp rp. Cc panel pha sau ca tt c cc subrack u ging ht nhau. Mt giao din chung cho tt c cc module c xc nh. Khng c v tr chuyn dng no dnh cho trn cc panel pha sau dnh cho mi module c phn b trc. V tr bn trong BTS cc module b chi phi bi cc qui nh c hc, vic lp t cp d dng mt trc s lm ti u ho s tn nhit, vic lp rp tho d v m rng ti ch d dng.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Tt c cc module hot ng u c thit b ngun hp nht ring. Mi module gc h tr cho s m rng v tho tch thit b trc tip. V vy khng ngt qung dch v trong qu trnh bo dng. Mt vng kt ni c sn trn phn nh ca t Indoor nhm lin kt vi tt c cc kt ni bn ngoi vi BTS (A-bis, ngun, cnh bo ngoi ...). Cc BTS c thit k theo cch ni trn lm cho vic tho ri v lp t s dng li tr nn d dng. Tt c cc module c c nh trong cc subrack bng cc kho vn m c th sit cht hoc ni lng rt nhanh khng cn dng c chuyn dng. chng rung lc mnh, mt s module c trng lng ln c c nh thm bng c vt. 2.3.2 Cc u im chnh: Cc u im nh cu trc v cc nguyn l c hc c chn lc l: - ANc c th c thay i d dng ti ch gia ch kt ni v ch khng kt ni. - C th b sung TRX hoc thm ch cc sector ti v tr vn hnh. iu ny c th d dng thc hin trong thi gian can thip v ngng vn hnh nu cc thit b anten song cng cn thit c trang b trc. - Vic la chn mt dng t BTS ch ph thuc vo s lng TRX ti a s c cung cp trong tng lai. N khng lin quan vi vic sp xp cc BTS, chng hn nh cu hnh tng trn sector, s lng anten hoc TRX trn mt sector. - D a vo s dng v qun l nhiu cu hnh khc nhau. - Cha ch trng pht trin trong tng lai. 2.4 Cc loi Subrack dng trong BTS A9100: C 4 loi subrack c bn thng c s dng trong Evolium A9100: - STASR (Standard Communications Subrack). - SRACDC (AC/DC Subrack Outdoor). - ACSR (AC Subrack for PM11). - ASIB (AC/DC Subrack Individual Battery). 2.4.1 Subrack STASR: STASR l subrack thng tin chun ho dnh cho tt c nhng BTS A9100. S subrack c dng v nhng loi module gn vo vi subrack l cu hnh ph thuc. Mi module gn vo STASR s c mt s duy nht nhn bit v tr b tr vi t. Thng tin v s l:

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

S subrack: l m gn trn cp ribbon kt ni ni b trong subrack. Khe v tr subrack: l m board lng ca subrack.

Hnh 2.7: Subrack STASR vi ngn trng Cc module c th gn vo STASR nh: - TRE (Tranceiver Equipment) - SUMA/SUMP (Station Unit Module Advanced/ Station Unit Module PCM) - Cc module mng anten (ANc, ANx, ANy) - Thit b cung cp ngun (ADAM, ADAM4, PM12), cc module viba. Subrack STASR c mt Board lng kt ni ni b, n cung cp ngun v tn hiu giao tip cho cc module. Board lng c 9 connector cm cc module v 3 cho cc FANU. Mt connector cp subrack ni b trn board lng cung cp cho cu hnh a subrack.

Hnh 2.8: Nhn t pha sau ca subrack STASR

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

2.4.2 Subrack SRACDC: SRACDC l subrack ngun dng cho tt c cc cu hnh outdoor ca BTS A9100 vi module h tr ngun l PM08. N bao gm cc module gn thm vo chuyn i ngun AC sang ngun 48 VDC. Cc module gn thm vo l c c nh trong nhng khe cm xc nh trc trong subrack.

Hnh 2.9: Nhn t pha trc ca subrack SRACDC Cc module c trong SRACDC nh: - ACIB (AC Interface Box) - ACRI (AC Remote Inventory) - BACO (AC Connection Box) - BCU1(Battery Connection Box 1) - FANU (Fan Unit) v c th gn n 5 PM08.

BACO

ACRI

ACIB

PM08/5

PM08/4 PM08/3 PM08/2

PM08/1

BCU1

Hnh 2.10: V tr cc module ca subrack SRACDC

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

SRACDC c mt Board lng c th cung cp ngun v giao tip bo hiu cho cc module. Board lng bao gm 9 connector dnh cho cc module gn vo v 3 cho FANU.

Hnh 2.11: Nhn t pha sau ca subrack STASR 2.4.3 Subrack ACSR:

Hnh 2.12: Nhn t pha trc ca subrack ACSR ACSR l subrack ngun dng cho tt c cc cu hnh outdoor ca BTS A9100 vi module h tr ngun l PM11. N bao gm cc module gn thm vo chuyn i ngun AC sang ngun 48 VDC. Cc module gn thm vo l c c nh trong nhng khe cm xc nh trc trong subrack. Nhng module c trong ACSR nh: - BAC2 (Battery Connection Box 2) - BCU1(Battery Connection Box 1) - FANU (Fan Unit) v c th gn thm vo n 4 PM11.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

BAC2

PM11/4 PM11/3 PM11/2 PM11/1 PM11/1

Hnh 2.13: V tr cc module ca subrack ACSR ACSR c mt board lng c th cung cp ngun v giao tip bo hiu cho cc module. Board lng bao gm 6 connector dnh cho cc module gn vo v 2 cho FANU.

Hnh 2.14: Nhn t pha sau ca subrack ACSR

2.4.4 Subrack ASIB: ASIB l subrack ngun dng cho tt c cc cu hnh indoor ca BTS A9100 ly ngun t ngun AC chnh. N bao gm cc module gn thm vo chuyn i ngun AC sang ngun 48 VDC. Cc module gn thm vo l c c nh trong nhng khe cm xc nh trc trong subrack.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hnh 2.15: Nhn t pha trc ca subrack ASIB ASIB c mt Board lng c th cung cp ngun v giao tip bo hiu cho cc module. Board lng bao gm 9 connector dnh cho cc module gn vo v 3 cho FANU.

Hnh 2.16: Nhn t pha sau ca subrack ASIB Cc module c trong ASIB nh: - ABAC (AC Indoor Battery control Unit) - ACRI (AC Interface Box) - APDO (AC Indoor Power Distribution Panel) - BCU1 (Battery Control Unit 1)

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

- FANU (Fan Unit)

ABAC

APDO

ACRI

PM08/5

PM08/4 PM08/3 PM08/2

PM08/1

BCU1

Hnh 2.17: V tr cc module ca subrack ASIB 2.5 Thit b Thu pht (TRE):

Hnh 2.18: Cu trc c bn ca TRE TRE thc hin cc chc nng giao tip s bng tng c s n module SUMA v chc nng giao tip tng t RF n module ANC. TRE kt hp c bn hai chc nng analog v digital trong cng mt module. Cu trc ca TRE c chia lm ba khi chc nng chnh nh sau: Digital part TRED. Analog part TREA vi nhng b khuych i ngun TEPAxx hoc TREPAxx. Ngun h tr TREP hoc TRESH.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hnh 2.19 Nhn t pha trc ca TRE * Cc ch th LED ca TRE: n LED RSL Mu sc Vng Tnh trng M t Trng thi kt ni ca RSL Sng ng truyn kt ni Nhp nhy ang kt ni ng truyn Tt ng truyn khng kt ni Trng thi truyn dn (Khng c BCCH) Sng ang pht trn SBCCH, CBCH hoc TCH Nhp nhy ang khi to Tt Khng pht c Trng thi hot ng ca TRE Sng Hot ng tt Nhp nhy ang khi to Tt Khng hot ng Trng thi truyn dn ca BCCH Sng ang pht tn hiu Tt Khng pht c Hin trng cnh bo Sng Mt cnh bo Nhp nhy ang mt cnh bo Tt Khng cnh bo

TX

Vng

OP

Vng

BCCH FAULT

Vng

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

5V Power 3.3V Power PWR

Xanh Sng Xanh Sng Tt Xanh Sng Tt

Hin trng ca cp ngun +5V Hin ti cp ngun +5V Hin trng ang cp ngun +3.3V Hin ti cp ngun +3.3V Hin khng cp ngun +3.3V Hin trng ang cp ngun +3.3V Hin ti c in p ra in p ra b hng

Bng 2.1: Cc ch th n LED ca module TWE * Kt ni ca TRE: Kt ni Test TX M t Giao tip n TRE kim tra Cp giao tip truyn dn RF n module AN

RX0, RX1 Cp giao tip 2 sng thu RF n module AN Bng 2.2: Cc kt ni ca module TRE 2.6 Module SUMA/SUMP: SUMA/SUMP l trung tm iu khin vn hnh v bo dng ca tt c cc BTS A9100. N m trch cc chc nng sau: truyn dn s; to xung ng h v nh thi; vn hnh v bo dng; iu khin b chuyn i AC/DC v kim tra ngun accu.

Hnh 2.20: Cc khi chc nng ca SUMA/SUMP *Cu trc truyn dn v nh thi xung clock:

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Hnh 2.21: Cu trc truyn dn nh thi xung clock ca SUMA/SUMP - Giao tip Abis: + RLS: mang cc d liu bo hiu v cc chc nng giao tip. + Q1 link: mang cac d liu qun l truyn dn. - iu khin truyn dn v xung clock SUMA/SUMP. - To xung ni b cho TRE, AN (CGU). - o c cnh bo v truyn thng tin qun l. * Cu trc vn hnh v bo dng: - Khi ng BTS A9100. - Cu hnh cho BTS di s iu khin ca BSC. - Chu trch nhim cc lnh bo dng, trng thi h hng ca BTS. - Cung cp cc bn tin v hot ng v trng thi ca cc module.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

H nh 2.22: Nhn t pha trc ca SUMA/SUMP Cc ch th n LED ca module SUMA/SUMP: n LED OML Mu sc Vng Tnh trng M t SUMA SUMP x x

ABIS1

Vng

O&M

Vng

Trng thi ca OML On ng truyn kt ni Nhp nhy ang kt ni ng truyn Off ng truyn khng kt ni Trng thi ca Abis 1 dng cho truyn dn v to xung clock On Abis 1 dng c Nhp nhy Hng vic d tm trn Abis1 Off Khng c cu hnh hoc khng s sng Trng thi ca OML cho khi OMU On ang hot ng

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Nhp nhy

ABIS2

Vng

OMU(SUMP) FAULT(SUMA) Vng

Trans FAULT

Vng

PS1(SUMP)

Vng

ang trng thi tm thi trc khi tm trng thi hot ng Off Khng s dng Hin trng ca Abis 2 dng x cho truyn dn v to xung clock On Abis 2 dng c Nhp nhy Hng vic d tm trn Abis 2 Off Khng s dng Hin trng cnh bo OMU x Hin trng cnh bo pht tn x hiu v xung ng h On Cnh bo khng c Nhp nhy ang mt cnh bo Off Khng cnh bo Trng thi cnh bo truyn x dn v xung ng h On Cnh bo khng c Nhp nhy ang mt cnh bo Off Khng cnh bo Trng thi ca b chuyn i 1 x On Off B chuyn i 1 ang dng B chuyn i 1 b hng Trng thi ca b chuyn i 2

x x

PS2(SUMP)

Vng On Off

ABIS 3

Vng

ABIS 4

Vng

B chuyn i 2 ang dng B chuyn i 2 b hng Trng thi ca Abis 3 dng cho truyn dn v to xung clock On Abis 3 dng c Nhp nhy Hng vic d tm trn Abis 3 Off Khng c cu hnh hoc khng s sng Trng thi ca Abis 4 dng cho truyn dn v to xung clock On Abis 4 dng c Nhp nhy Hng vic d tm trn Abis 4 Off Khng c cu hnh hoc khng s sng

Bng 2.3: Cc ch th n LED ca module SUMA/SUMP * Cc kt ni ca SUMA/SUMP

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Kt ni Abis1/2 Abis3/4 BTS Connection Area

Loi 9-Pin Sub D famale 9-Pin Sub D famale 37-Pin Sub D famale

Test BTS Terminal BTS Terminal

9-Pin Sub D male 9-Pin Sub D female USB Port

M t Cung cp 2 giao tip Abis. B kt ni c th dng cp c tr khng 75 v 120 Cung cp 2 giao tip Abis trn board SUMA piggy back. B kt ni c th dng cp c tr khng 75 v 120 Cung cp cc giao tip s: - XBCB - XRT - GXPS - CLK 1 - iu khin tr Abis Cung cp truy cp t xa n OMU v b x l truyn dn v nh thi. Kt ni n my tnh trong trng hp dng serial 2.4. N c th dng cho bo dng ni b v cu hnh h thng. Kt ni n my tnh trong trng hp dng serial tc cao. N c th dng cho bo dng ni b v cu hnh h thng.

Bng 2.4: Cc kt ni ca module SUMA/SUMP 2.7 Module Antenna Network Combine (ANC):

Hnh 2.23: Cu trc c bn ca ANC Nhim v chnh ca n l: - ANC l trung gian kt ni tn hiu RF gia cc TRE v anten. Kt ni 4 tn hiu pht v a ti 2 anten. - Cp tn hiu thu c t anten ti h thng v tuyn khuych i v phn phi cho 8 b thu. - Cho php ng thi thu v pht trn h thng anten. - Lc tn hiu thu pht

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

- Gim st sng di trn h thng anten. Trn ng downlink ANC kt ni hai TRX pht n hai anten. Trn ng uplink th n chia tn hiu thu c v a chng n TRX thu. ANC c 4 b kt ni ng vo ca tn hiu pht v 8 b kt ni ca tn hiu thu nh hnh sau. V vy mt module ANC c th giao tip c vi 4 module TRX hoc hai module ANY nu c s dng.

Hnh 2.24: Nhn t pha trc ca ANC * Cc ch th LED ca ANC: n LED VSWRA Mu sc Vng Tnh trng M t

VSWRB

Vng

Hin trng VSWR ca antena 2 Sng VSWR tt Nhp nhy chm t mc ngng thp Nhp nhy nhanh t mc ngng cao Tt VSWR khng c gim st Hin trng VSWR ca antena 1 Sng VSWR tt

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

O&M

ALARM

Nhp nhy chm t mc ngng thp Nhp nhy nhanh t mc ngng cao Tt VSWR khng c gim st Vng/ Trng thi ca O&M Sng vng O&M ang hot ng Sng Khng s dng c Tt ANC khng hot ng Vng/ Hin trng cnh bo Sng vng Hot ng bnh thng (FS/SW ang hot ng, hin ti khng cnh bo, module c cp ngun) Nhp nhy Hin ti ang mt cnh bo Tt Khng c ngun hoc LED b hng Sng Mt cnh bo cho module Bng 2.4: Cc ch th n LED ca module ANC

* Cc kt ni ca ANC: Kt ni
TXAIN, TXAOUT TXBIN, TXBOUT RX0AOUT1, RX1AOUT1 RX0AOUT2, RX1AOUT2 RX0BOUT1, RX1BOUT1 RX0BOUT2, RX1BOUT2 ANTA; ANTB ANTB TXAIN1, TXAIN2 TXBIN1, TXBIN2

M t Cung cp 2 tn hiu pht RF c kt hp vi b trn ca nhnh A Cung cp 2 tn hiu pht RF c kt hp vi b trn ca nhnh B Cung cp giao tip sng thu RF gia anten A v b thu TRE th nht Cung cp giao tip sng thu RF gia anten A v b thu TRE th hai Cung cp giao tip sng thu RF gia anten A v b thu TRE th ba Cung cp giao tip sng thu RF gia anten A v b thu TRE th t Cung cp giao tip RF n/i ca 2 anten A v B Kt ni tn hiu RF n anten B
Kt ni tn hiu pht RF cho 4 module TRE

Bng 2.5: Cc kt ni ca module ANC 2.8 M t t MBI5: T indoor: MBI5 c 5 subrack. T ny c th c thit k theo kiu back-toback hoc back-to-wall. T ny khng c ca hng nn ch c th thy phn bn trong t pha trc (tt c cc dy dn cng ch i vo t pha trc). Nhng bt buc khong cch duy nht: - Khong h pha trc 1m ( ca v cc kt ni). - Khong h bn hng pha nh 0,3m (cc kt ni).

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

T ny thng khng c c nh trn nn nh m c c nh trn nhng sn bng phng. Nu khng cng c th lp t trn nn nh.

Hnh 2.25: M t Indoor MBI5 MBI5 l t my c lp v th t MBI3 khng th m rng sang t MBI5 c. MBI5 c 12 b kt ni anten cho php kt ni n 6 sector. B phn ngun DC ca Indoor MBI5 c thit k vn hnh bng in p DC (0/-48V n 0/-60V +/-20%). V th cc thit b ngun phi cung cp dng in thch hp nh thit b cp ngun c rectifier v accu hoc nng lng mt tri. B phn ngun AC ca t ny c thit k vn hnh trc tip t ngun chnh AC (230 VAC). Gii php ny trnh c vic s dng mt thit b cp ngun nhm tit kim chi ph v khng gian phng. Trong trng hp cn backup, c th la chn gia 3 loi accu tu theo thi gian backup qui nh.

Chng 2:Tm hiu cu trc phn cng v c tnh k thut ca BTS A9100

Ch c th dng 1 accu 90Ah trong BTS vi b phn xoay o thch hp ca t MBI5 vi subrack bn di chuyn dng cho accu ny, cc accu cn li c th dng c cho MBI3 v MBI5 trong b phn xoay o tiu chun, chng hn nh khng c subrack chuyn dng cho accu bn trong t. MBI5 cho php cha cc module cp ngun vi 48VDC ti a 500W. * T chc sp xp cc Module v Subrack trong MBI5 :

Hnh 2.26: T chc sp xp module v subrack Nhng qui nh sau p dng cho vic nh v cc module khc nhau: - ti u ho s to nhit cng nh vic ni cp RF, mt subrack thng thng c trang b ch vi TRX hoc vi mt SUM v/hoc vi module anten song cng. - Cc subrack c lp t mt cch c la chn nh sau: subrack bn di c lp TRX, subrack tip theo c lp SUM, module anten song cng v c nh th. - Mt subrack c th cha n 4 TRX cc TRX ca mt sector c sn c lp t t thp n cao v t phi sang tri. - y mi subrack cha TRX c mt ngn qut cha 6 qut, tc qut c iu khin bi SUM ty theo nhit bn trong BTS.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS


3.1 Vn hnh website iu hnh thng tin: Yu cu i vi my trm c cu hnh phn cng: - Processor: Core 2 Duo E8400 3.0Ghz - Memory 2GB - Internal Hard Disk 160GB HDD Drive - Card mng Ethernet 10/100 Mbps Phn mm: -OS: Window XP, 2000, Vita - Java Kt ni: ADSL, truy cp Website

Trnh duyt: IE, FireFox a ch: http://dhtt.vinaphone.vn a ch: http://dhtt.gpc.com.vn User and Password: mi tnh c cp user/ password ring, c th thay i password Menu h thng cho php: thot khi h thng, thay i mt khu, thot trnh duyt.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Menu danh mc: cho php xem r cu hnh ca trm v truyn dn lin quan n trm

-Menu cnh bo: xem bo co chi tit cnh bo

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Menu bo co: la chn loi bo co, la chn ngy, nhn nt xut bo co, la chn ni lu bo co

Cp nht qu trnh x l: kch p vo cnh bo cp nht qu trnh x l

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

Nt chi tit:

3.2 Nhn lc v dng c bo dng: 3.2.1 Nhn lc bo dng: Nhn vin k thut in, my lnh : -c o to chnh v thit b ngun, accu, chng st v in lnh. c b tc kin thc c bn v vin thng, l thuyt c bn v di ng, trm BTS mng Vinaphone.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca ngi ph trch. -Thc hin cc cng vic bo dng thit b ngun, accu, thit b chng st, tip t, chiu sng, my lnh, h thng cnh bo ngoi (t nhp, nhit , bo khi, bo chy, ...), thit b phng chng chy n... Nhn vin ct cao : -Phi c o to v cp chng ch ct cao, m bo sc kho trc khi thc hin cc cng vic bo dng trn ct cao. -Thc hin cng vic bo dng theo s phn cng ca ngi ph trch. -m nhn chnh cc cng vic bo dng phn outdoor nh h thng ct anten, cu cp, b g anten, anten v feeder, h thng tip t v chng st ..... 3.2.2 Dng c bo dng: -My ht bi cm tay. -Gi lau, bn chi mm, cn cng nghip, m cng nghip ... -Giy an ton cho ngi leo ct cao -Tua vt, c l, m lt, dy gt... -M hn v cc vt dng cn thit hn. -02 ng h vn nng (Chauvin arnoux CA 5220, HIOKI Digital Multimeter). -01 Ampe km ch th s/kim (KYORITSU 2003 Digital Clamp meter, KYORITSU 237 Digital Clamp meter, KYORITSU 2608 Clamp meter, FLUKE 36 Clam Meter -My o in tr t ( KYORITSU 4105). -My o lung truyn dn 2Mbps (HP Prober 2, HP E7580A, PA 20, Sunset E10). -My o cht lng Accu (Midtronics CTM-300). -B ti gi 200A DC vi cc bc tng dng 2,5 A v cp u ni ph hp thc hin bo dng accu. -B my nn xch tay c dng ra 150A. -My b m hoc in thoi di ng -My o cao, la bn, thc o gc nghing -My o cng sut, test feeder (Site Master) -My pht tn hiu (cn chnh ng thu) -My qut sng (TEMS investigation) -My o nhit bng hng ngoi. -My n. -My nn kh kh. -My kim tra u connector quang. -Bnh ga np kh my lnh. -Dung dch NaC03 (5%). 3.2.3 Ni dung chun b: - Lp k hoch bo dng - Cng tc thu thp s liu - Cng tc chun b phng tin, dng c

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

3.2.3.1 Lp k hoch bo dng: -Lp k hoch bo dng nh k cc trm BTS (tuyn bo dng, danh sch trm BTS, lch trnh bo dng); -Chun b v phn cng nhn s cho bo dng; -Thng bo k hoch bo dng n cc n v lin quan gii quyt cc th tc cn thit v phi hp thc hin bo dng. 3.2.3.2 Cng tc thu thp s liu: -Chun b y kt qu bo dng ln gn nht ca cc trm BTS trong danh sch bo dng. -Thng k cc tn ti, cnh bo hin ang c cc trm BTS trong danh sch bo dng. -Thng k cc trm BTS ln cn (km theo cc tham s v tuyn) c t ln bo dng trc v mi a vo khai thc trong thi gian gn y ca mi trm BTS. -Thng k phn nh ca khch hng v vng ph sng, cht lng dch v ca trm BTS trong thi gian 1 thng gn nht. 3.2.3.3 Cng tc chun b phng tin, dng c: -Chun b y cc dng c, phng tin ti thiu phc v cho cng tc bo dng trm BTS theo quy nh. -Cn c vo s liu thu thp c trn chun b cc vt t d phng thay th theo yu cu c th ca tng trm BTS trong tuyn bo dng. -Cn c vo s nhn s, s lng dng c, vt t d phng cn thit chun b phng tin t vi trng ti ph hp. 3.2.4 Ni dung bo dng: -Quy trnh bo dng Outdoor -Quy trnh bo dng Indoor 3.2.4.1 Quy trnh bo dng outdoor bao gm: -Ct anten, cu cp, feeder. -H thng anten, b g anten. -H thng tip t, chng st. -Kim tra tnh trng ct anten t ng, nu anten dy co kim cng ca dy co, cc im ni dy co (bi m) m bo chc chn. -Kim tra chc chn ca cu cp, kim tra cc im tip t, dy nhy M50 ti cc im ni cu cp. -Kim ct anten, cu cp c b g hay khng, tin hnh sn chng g. -Kim tra kp cp m bo chc chn ca feeder (cch nhau 1m phi c mt thanh kp). -Kim tra cc khp ni feeder, xit cht cc u connector. Bc li bng keo, cao su non. -Kim tra un cong ca feeder ti cc im phi 25cm. Trc khi vo phng my, feeder phi c un cong v pha di nc ma khng chy vo phng.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Kim tra m bo im mt cao nht ca anten khng vt qu phm vi an ton 45 ca kim chng st. -Kim tra chc chn ca cc anten (c anten viba), b g anten. -Kim tra cao, hng v gc ngng, song song ca b mt cc anten trong mt sector, khong cch phn tp anten m bo ng theo thit k ca trm. -Kim tra tnh trng kim thu li Franklin. -Kim tra cc im u ni dy t ca h thng thu li vi h thng t chung ca trm. -Kim tra tnh trng tip t ca cu cp vi ct anten, kim tra cc dy nhy ti cc im ni cu cp. -Kim tra cc mi ni gia t t bo v v t cng tc m bo tip xc tt (nh sch g ri hn bng h quang hoc Axetylen v qut sn chng g). -Kim tra cc im tip t ca feeder t yu cu (t nht phi c 3 im : trc khi vo trm, trc khi u vo anten, trc khi ri ct). -Kim tra cc dy tip t phi c d phng co dn 100mm v c un cong xung pha di. -o kim tra in tr tip t ca h thng t. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.2 Quy trnh bo dng indoor: -V sinh phng my, kim tra tng, trn nh, ca, kn l feeder. -Kim tra cc yu t xung quanh c th nh hng n phng my, kim tra h thng thot nc trn trn nh (nu c). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -V sinh cng nghip cc thit b t ngun DC, n p, UPS (nu c). -Kim tra v sinh, cc thit b in (h thng cu dao, dy dn, cng tc, cp in v h thng chiu sng). -Kim tra cc im tip xc m bo chc chn. -Kim tra tnh trng tip t cho v my ca tt c thit b in trong phng my (m bo tt cc tip im gia v my - dy tip t bng tip t). -o in p pha, dng pha, in p dy trung tnh v t. -V sinh, bo dng b n p. -Kim tra h thng cnh bo ca t ngun DC, accu (cnh bo mt in li AC, hng Rectifier, in p thp LVA, in p cao HVA, in p thp ct LVD...). -m bo rectifier ca t ngun (bt buc c d phng) v iu chnh cn ti gia cc rectifier. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co xin kin ca cp qun l cao hn. -V sinh cng nghip h thng accu, kim tra sn nh t accu. -Kim tra cc tip im (xit c, bi du m). -Kim tra cht lng ( dn in) tng bnh accu.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Thc hin bi phng 30 pht (phng qua thit b i vi bo dng bo dng 3 thng/ln) hoc 3 gi (phng qua ti gi i vi bo dng 6 thng/ln) kim tra cng dng, in p ca tng bnh accu. -Kim tra nhit b mt ca accu vo nhng khong thi gian c nh trong sut qu trnh o. Nhng bnh c nhit b mt cao khc thng c th b li cn lu kim tra k hn qua bc o kim sau y: -Nu in p bnh no tt xung di 1.75 VPC th phi np li accu v tin hnh li bi o. Nu xy ra ln th 2 th c th kt lun bnh accu b hng cn phi c thay th ngay. -Phi m bo tt c cc bnh accu phi c np y trc khi ri khi trm. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo. 3.2.4.3 Bo dng thit b ph tr: -Ni dung bo dng 3 thng: -V sinh tm lc khng kh. -V sinh dn lnh. -o in p v dng khi ng. -o in p v dng lm vic. -Kim tra p lc kh nn v np b xung cho iu ho. -Kim tra cc im u: u t, u cp AC, cm cht cc jack cm v lm sch cc tip im. -Kim tra b cnh bo iu ho. -Kim tra b cnh bo nhit . -Kim tra iu khin Remote ca iu ho. -Kim tra ch chuyn i d phng gia 2 iu ho (khi mt in AC v c in AC tr li). -Trc khi ri trm phi m bo iu ho chy tt ng ch (iu chnh ca s hng gi 450 so vi mt phng ngang, nhit phng t 20 - 250C). -Kim tra kn ca phng my. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo. -Ni dung bo dng 6 thng: -Thc hin cc vic nh bo dng 3 thng v thm cc phn sau: -Lm sch dn ngng -Kim tra ng ng bo n -Thng ng thot nc -Kim tra qut gi -Lm v sinh dn nng -Kim tra c kh: n, cc ting ng bt thng, chc chn ca gi . -Trc khi ri trm phi m bo iu ho chy tt ng ch . -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -Kim tra v sinh cc thit b ct lc st ngun, cht lng hot ng (%).

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Kim tra cc tip im u ni thit b ct lc st. -Kim tra thit b chng st feeder, chng st truyn dn (trong trng hp c yu cu trang b). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -Kim tra v sinh cc thit b cnh bo ngoi (t nhp, nhit , iu ho, bo nhit, bo chy, thit b cnh bo trung tm...) -Tin hnh th cc cnh bo ngoi, bo nhit, bo chy trang b m bo t yu cu. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -V sinh bnh cu ho. -Kim tra kp ch nim phong cc bnh cu ho. -Kim tra trng lng C02 ca cc bnh cu ho. -Kim tra tiu lnh cha chy. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. -Kim tra v v sinh cc thit b ph tr khc (ni quy phng my, s ng in, cu hnh truyn dn, mc treo cha kho, hp cnh bo, s theo di ti sn, s nht bin, bin bo phng my, qut thng gi...). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.4 Bo dng thit b truyn dn Viba: -V sinh cng nghip thit b truyn dn Viba. -Kim tra trng thi cc n LED trn thit b nu thy c hin tng bt thng phi kp thi x l. -Kim tra n nh ca ngun DC cung cp cho thit b Viba. -Kim tra mc thu, mc pht, tn s ca tuyn Viba c t yu cu theo thit k. -Tin hnh o In-Service lung ang s dng trong 02 gi ng h. -Kim tra xo cc cnh bo trn thit b (cc lung E1 khng dng n phi c u loop trnh cnh bo). -Tin hnh o BER t nht 48 gi ng h (o out-off -service trn lung truyn dn E1 cn d ca tuyn truyn dn) tu thuc mc cn thit (thng xuyn mt lin lc, cht lng qu km....). -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.5 Bo dng thit b trm BTS: -V sinh cng nghip thit b trm (b mt t, nc t, cc, qut gi, ...). -Kim tra v xit cht (bng cl, mlt) tt c cc u connector RF (khng c vn bng tay khng) nhm trnh suy hao cng sut, phn x sng ng. -Kim tra thit b modul cung cp ngun ca t my (yu cu c d phng v modul ngun). -Cn chnh, kim tra cng sut pht cc i ca tng TRX so vi tiu chun k thut, thc hin cn bng cng sut ca cc TRX trong cng sector. Yu cu thay th nu cng sut pht cc i o c ti nh cabinet ca TRX vt qu ch tiu k thut, hoc nh hn 42.3 dBm (17W).

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Cn chnh ng thu (bay level offset tables) ca tng DRI). Nu khng t yu cu phi thay th v thc hin cn chnh mi. -Kim tra lch ca ng h GCLK, tin hnh cn chnh ng h GCLK nu c cnh bo hoc ng h lch ra ngoi gi tr cho php. -Sp xp li theo th t ca cc RTF trn cc DRI trong mi sector. -Kim tra kh nng thm nhp knh, cht lng thoi trn cc khi thu pht v tuyn. -Phi hp vi Trung tm iu hnh thng tin kim tra v x l cc cnh bo cn tn ti ca trm trc khi kt thu cng vic bo dng. -Ghi li cc tn ti sau khi bo dng bo co. 3.2.4.6 Kim tra vng ph sng v cht lng dch v: -Thc hin driving test kim tra v nh gi cht lng dch v ca trm sau khi bo dng, lu gi s liu driving test qun l v so snh vi kt qu cc ln bo dng trc v sau. -o kim tra vng ph sng theo cc im chun (la chn 10 im chun ng bin c mc thu khong 80 dBm ca mi sector o kim so snh vi ln bo dng trc ). -Phi hp vi Trung tm HTT kim tra v khai bo y cc neighbor cells cn thiu, xo b cc neighbor cells khng cn thit. -Ly s liu thng k t OMC-R ca trm trong 5 ngy (t Th hai n Th su ca tun tip theo sau khi bo dng so snh vi 5 ngy cng thi im ca ln bo dng trc ), c th cc s liu sau y: Total_Call Call_Setup_Success_Rate Call_Success_Rate Drop_Call_Rate Handover_Success_Rate TCH_Congestion_Rate

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

n v thc hin:. ....................

Cng ho X hi ch ngha Vit nam c lp - T do - Hnh phc ------------o0o-----------

PHIU BO DNG TRM BTS (nh k .......... thng/ ln ) Tn trm: ....................................... Loi trm: ..................................... Cu hnh: ...................................... Ngy bo dng ...................................... Ngi thc hin : 1 ....(H v tn )........(Ph trch chung) K tn: ......... 2 ............................... 3 ............................... 4................................. H THNG OUTDOOR - Antena: Loi anten: ................ Gain:............... S lng: ............. B mt Gc K.cch Hng Phn tp Song Anten cao ngng phn tp () (H/V) Song (m) () (m) (Ss/k0ss) Sector Tx1A/Rx1A Tx1B/Rx1B 1 .... Sector Tx2A/Rx2A Tx2B/Rx2B 2 .... Sector Tx3A/Rx3A Tx3B/Rx3B 3 ....

Ghi ch

Feeder:

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

di H s feeder sng ng (yu cu < 1.33) Sector feeder 1 1 feeder 2 ... Sector feeder 2 1 feeder 2 ... Sector feeder 3 1 feeder 2 ...

C.Sut un p.x cong (Yu cu feeder <=5% (yu v cu <1w) 25cm)

S lng tip t (Yu cu 3)

an ton Ghi ch Feeder (yu cu 1 kp cp/m)

-Ct anten, b g v cu cp: Loi ct: T ng .................................Dy co ...........................Phn tn ...................... cao ct: .............. Dy co: cng ....... Khng cng .................................Kt qu x l:..................................................... Bi m............................... Tnh trng ct: Khng han r: ................Han r: ............................Kt qu x l:............ Ct thu li: m bo an ton: .......(Thit b nm trong 450) Khng m bo an ton: ...................... Kt qu x l:............................................. Tnh trng dy ni vi t t : Cu cp: Khng han r Han r...Kt qu x l: chc chn.. Tnh trng b g: chc chnKt qu x l:.. Khng han r.. Han r.Kt qu x l... Thit b truyn dn Outdoor:

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

STT 1

Ni dung bo dng

Trc khi bo dng

Sau khi bo dng

Ghi ch

Hng dn Anten viba 2 Tnh trng b g anten, outdoor 3 Tnh trng feeder, connector (cong, dp, lng ...) 4 Tip t thit b, feeder H thng tip t: STT Ni dung cng vic 1 in tr t 2 Bng t trong 3 Bng t ngoi 4 Kim tra tip xc gia l tip t Feeder vi thn ct 5 Kim tra tip xc gia l tip t Feeder bng t 6 Kim tra tip cc mi hn dy t vi kim thu st 7 Kim tra tip xc dy t vi bng t trong ngoi phng my 8 Kim tra tip t v BTS 9 Kim tra tip t t Ngun 10 Kim tra tip t t Accu 11 Kim tra tip t iu ha 12 Kim tra tip t chng st 13 Kim tra tip t Protector-Feeder Kim tra tieenp t Protector Feeder

Kt qu Ghi ch ......( ) ......( ) ......( ) (Tt) (Xu)

Thit b BTS: STT Ni dung cng vic 1 Cn chnh GCLK (m tn) 2 Cn chnh

Cc thng s o Ngy Tn s c.chnh c.chnh ln cui ln cui C.Sut Tn s Tn s trc khi sau khi cn chnh cn chnh

Ghi ch

t /Khng t C.S max C.S max

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

c.sut pht TRXs/Cell sector1 sector2 sector3 3 Cn chnh ng thu TRXs/Cell

DRI trc DRI sau sau cn cal cal bng

sector1

Cnh bo Kt qu sau khi cn chnh C Tt/xu /Khng

sector2 sector3 M t cnh bo 1/ Cc cnh bo khc ca 2/ 3/ thit b (Khng tnh cnh bo HNH VIN THNG - VNPT IU ngoi)

Kt ni mng LAN Kt ni Internet in thoi , email , Fax...

TRUNG TM HTT (OMC VinaPhone ) BSS VNP 1,2,3 Group I : S c v CSHT Group II : S c v T .b BSS

Trang WEB HTT

3.3 X l s c:
S iu hnh x l s c:
Internet

iu hnh VT tnh (OMC -TT)

OMC -Khu vc (VNP1,2,3)

ng cu CSHT Sa cha Tb ph tr . Bo dng thit b truyn dn . Phi hp x l cht lng mng

Xng SCTB : ng cu BTS Nng cp Bo dng thit b BTS X l cht lng mng

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

Hnh 3.1: S iu hnh x l s c 3.3.1 S c c s h tng( CSHT):


-S c CSHT gy nguy c mt lin lc BTS -S c CSHT lm mt lin lc BTS Cnh bo nhit : Khi nhit phng trn 30 s xut cnh bo v trang WEB iu hnh. Hin nay, do cha u t c s h tng v cnh bo ngoi nn mt s BTS pht sng cha c cnh bo trn. -nh hng: Gy chy trm, h accu, h thit b. -Nguyn nhn gy cnh bo -My lnh hng hay yu ga th nhit phng cao dn n xut cnh bo -Cnh bo b hng. Khc phc : -C nhn vin n trc tip BTS kim tra nhit phng my, nu ML tt th c th do phng cch nhit khng tt, cnh bo hng hay my lnh nhit cao th thng bo cho iu hnh vin thng tnh x l. -Thi gian x l 2h. Cnh bo mt AC: -Cnh bo ny xy ra khi khng c ngun AC cung cp cho t nn. -Nguyn nhn mt in li.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Nhy CB AC. -H cc module nn. -Board cnh bo ca t ngun h. X l cnh bo mt AC: -Yu cu : khi nhn vin i x l s c ny th bt buc phi mang theo ng h o in -C nhn vin n BTS, nu thc s mt AC th chy my n theo ng quy trnh (ch khi chy my n th ch nn cho chy 1 my nn, bypass chng st, tt my lnh i vi my n CS nh (5 KVA)) -i vi trng hp nhy CB in lc thng xuyn th set-up li thng s ci t ca t ngun. Hoc tt bt module nn. Kim tra li in p t ( trung tnh). Nu nh trm khng mt AC : -Kim tra xem c mt pha in no khng. -CB chng st c nhy hay khng. -H chng st (test bng cch bypass chng st AC). -Kim tra mn hnh cnh bo t ngun c cnh bo g hay khng (c th do hng board iu khin t ngun, hng module ngun, nhy CB trong t ngun). Cnh bo in p thp: - Cnh bo p thp i km vi cnh bo AC, cnh bo ny bo in p Accu <48.25VDC. X l: -Nu mt AC, chy my n gp. -Nu khng mt AC: Dng VOM kim tra 02 u dn accu xem in p bao nhiu : Nu > 48.25 V, bo VNP2 x l v l cnh bo gi Nu < 48.25 V, kim tra in AC cha vo n t ngun th quay li bc kim tra AC.

S c c s h tng gy mt lin lc BTS: -Theo thng k ca Vinaphone2, trn 90% nguyn nhn gy mt lin lc l do mt AC v do li truyn dn. -Khi cnh bo mt lin lc xut hin (OOS) -Kim tra xem trc c AC hay khng. Nu c th x l theo hng mt AC. -Khng cnh bo AC: in thoi hi ch nh BTS xem nh c mt in hay khng hay ng h in c chy hay khng (phng trng hp cnh bo AC hng khng xut). -Sau khi kim tra AC tt m BTS vn mt lin lc, c nhn vin k thut n trm phi hp kim tra truyn dn. Yu cu ca nhn vin i x l truyn dn:

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

-Cng c : bm Krone, led nh, laptop (nu kim tra truyn dn viba Pasolink) Cc thao tc khi x l truyn dn : -Loop ng truyn v pha BSC ti v tr gn BSC nht kim tra (c th loop mm). Nu khng tt th kim tra cp nhy ti BSC. Nu vn khng tt bo Vinaphone2 x l. -Nu loop tt, c nhn vin k thut n trm trc ht kim tra ngun DC ti BTS (m bo in p DC l trn 48,5V), nu ngun tt th loop cng ti BTS. Nu loop tt th lin h OMC x l tip. Nu loop khng tt th tp trung x l v truyn dn. Mt lin lc, chy n do nc vo thit b: -Dt t trn nh. -Nc theo feeder vo. Mt lin lc gy, ng tr anten: -Lm H anten feeder. -H truyn dn Viba. -Ch nh i vng nn khng vo x l c. Mt trm: -Mt trm: Mt trm dy in. -Mt trm dy thot st. -Mt iu ha.

3.3.2 Lu x l s c:

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

Hnh 3.2: Lu x l s c -Vin thng tnh v Vinaphone ang cng khai thc mng Vinaphone.
-Vin thng tnh qun l c s h tng. Vinaphone qun l thit b, cht lng dch v. -Cc tc ng ca Vin thng tnh ln c s h tng v tc ng ca Vinaphone ln thit b u s nh hng n mng Vinaphone. -Cn thng nht qui trnh v qun l cng vic -Cn c mt c s d liu thng nht.

Trong qu trnh thc hin bo co thc tp tt nghip ny, thng qua vic tm hiu tham kho ti liu ca cc Thy C, cc bn sinh vin cng nh cc ti liu trn

OMC-KV

KT LUN

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

mng internet gip ti hiu r c tng quan v mng thng tin di ng GSM, cu trc trm BTS ng thi tm hiu c thc t thit b Huawei BTS3900 ti n v. Cng vi kin thc hc ti s vn dng vo cng tc chuyn mn hon thnh cng vic mt cch tt nht. Tuy nhin do thi gian v kin thc cn hn ch nn vic nghin cu cha hon thin, rt mong nhn c s quan tm v gp ca Qu Thy C - Hc Vin Bu Chnh Vin Thng cng cc bn sinh vin ti c hon chnh hn. Em xin chn thnh cm n Thy gio Thc s Phm Thanh m tn tnh truyn dy nhng kin thc qu bu v ht lng gip ti trong thi gian thc hin ti.

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS

T VIT TT

CHNG 3: QUY TRNH VN HNH, BO DNG V X L S C BTS