REFERAT AMBALAJE ŞI DESIGN

Design-ul şi estetica produselor

2012

CUPRINS:

1.Definirea esteticii şi a design-ului……………………………………………………….. 3 2.Limitele dintre design, arte decorative si artizanat………………………………………. 4 3.Cuvântul design în limba română…………………………………………………………5 4. Locul si rolul design-ului în crearea produsului în cadrul politicii de produs …………...5 5. Elemente ale esteticii şi design-ului produselor alimentare …………..............................6
1

astfel încât să le facă potrivite pentru scopuri practice. critic (1949) spunea: „ Design-ul estearta de a produce sau planifica producţia de obiecte.G.In filozofie termenul a fost introdus de A. Termenul de estetică îşi are originea în termenul grecesc aistheton însemnând ceva capabil de a fi perceput prin intermediul simţurilor. Demersul esteticii are în vedere conceptualizarea frumosului artificial .Bibliografie………………………………………………………………………………….un apus de soare. 2 . Definirea esteticii şi a design-ului Estetica este un domeniu al filosofiei care are ca obiectiv principal analizarea frumosului în sens larg. în majoritate tridimensionale.În ceea ce priveşte design-ul Thomas Munro. Conform acestuia estetica este ştiinţa cunoaşterii senzoriale.Din această descriere observăm că estetica are un domeniu de interes mult mai larg decât filosofia artei. acesta din urma rezumându-se la analiza artei – deci a obiectelor create de om.creaţia umană. dar şi conceptualizarea frumosului natural ca de exemplu – un peisaj. Baumgarten în 1750 în lucrarea Aesthetica.7 1.

iar David Pye. Ionel Achim. arte decorative şi artizanat 3 .scopul design-ului este îmbunătăţirea calităţii vieţii prin satisfacerea tuturor necesităţilor şi dorinţelor utilizatorului. 7. satisfăcătoare din punct de vedere estetic sub aspect vizual şi sub alte aspecte”. critic de design spune următorul lucru: „Scopul design-ului e promovarea fericirii umane”. 4. 2. Design-ul este acel domeniu al esteticii – dezvoltata sinteză completă cu celelalte ştiinţe asociate produsului cu scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii prin satisfacerea tuturor necesităţilor şi dorinţelor utilizatorului – al cărui obiect este produsul de utilitate efectivă.design-ul se referă la obiecte realizate industrial prin producţie de serie.design-ul se adresează tuturor simţurilor. când frumosul şi utilul fac corp comun indivizibil”. O altă definiţie a design-ului este aceea dată de Virgil Salvanu.utilitare şi.proiectat printr-un proces creativ şi metodic şi realizat industrial prin producţie.design-ul se referă la produse utilizabile efectiv. ştiinţa frumosului.Limitele dintre design. 3. 6. ce posedă o semnificaţie proiectată în acord cu conţinutul său şi se adresează tuturor simţurilor. Astfel intr-o definiţie completă a design-ului trebuie să se menţioneze următoarele: 1.design-ul este o sinteză completă a ştiinţelor asociate produsului.design-ul este rezultatul unei proiectări creative si metodice. 5.design-ul este un domeniu al esteticii.design-ul cuprinde o semnificaţie proiectată în acord cu conţinutul produsului. critic de artă şi design (1972) definea design-ul astfel: „ o teorie practică a intervenţiei metodice asupra obiectului. 8. profesor de design:„Design-ul este o activitate de creaţie artistică şi tehnică adaptată producţiei industriale contemporane”. menită să realizeze o unitate armonioasă între realizarea superioară a funcţiei utile ( eficienţă şi economicitate) şi forma vizuală a obiectului tehnic (produs industrial seriat). în urma căreia se realizează acea producţie după legile frumosului.Ceea ce este ignorat de obicei este că design-ul se adresează tuturor simţurilor şi nu doar văzului. 2. de asemenea. Pentru a putea da o definiţie a design-ului trebuie subliniat faptul că design-ul este un domeniu al esteticii. după cum reiese şi din definiţiile date de Thomas Munro şi IonelAchim.

Arta e o categorie ale cărei limite sunt in continua schimbare. sunetul. proiectate unitar. în principal. obiectul de arta decorativă este un unicat. temperatura percepută. Cuvântul design în limba română În literatura de specialitate de limbă română publicată în anii `60 şi `70. Erorile de execuţie vizibile peobiectul de artizanat măresc valoarea produsului. artizanat înseamnă. În limba română. cuvântul design este suficient pentru a indica domeniul estetic considerat. Definiţia mai trebuie completată cu „făurit de om”. produse realizate de ţărani prin tehnici tradiţionale. În ultima instanţă publicul este cel care hotăraşte ce producţii sunt artistice şi care dintre ele vor rezista ca etaloane şi nu ca simple curiozităţi. Aspectul produsului nu este o parte a esteticii. A fost necesar să fie adăugat un nou cuvânt pentru a desemna noul domeniu estetic. Obiectul de artă decorativă prezintă o expresivitate remarcabila faţă de obiectele similare.Zona esteticii aferentă produselor conţine numeroşi termeni: arte decorative sau aplicate. Estetica produsului include design-ul. În limba engleză design înseamnă plan. sintagma industrial design a fost prelucrată integral din limba engleză. artizanat. culoare. 4 . nu doar la nivelul definiţiei generale. design. styling. 3. fără nici o grijă pentru etimologia sa. ci şi la cel al subdiviziunilor. Styling reprezintă tratarea aspectului suprafeţei – calitatea expresivă a unui produs. fără a-l folosi efectiv. Aspectul produsului se referă doar la modul cum produsul este perceput de simţuri.într-o manieră dirijată sau liberă. Astfel. Estetica produselor este parte a esteticii şi se refera la formă. proiect sau model. el poate fi utilizat sau nu. mirosul şi semnificaţia produsului. În România. evident. estetica produsului şi aspectul produsului. artele decorative şi artizanatul ca domenii separate. textură. cuvântul design este un neologism şi. Artele decorative sunt „oricare dintre acele arte ce se raportează în deosebi la structurala structura şi decoraţia obiectelor care sunt apreciate în primul rând pentru utilitatea lor şi apoi pentru calităţile lor estetice”. care poate sa-l contemple. antichitate. Mai trebuie menţionat că raritatea şi vechimea obiectului măreşte valoarea obiectului. istorică şi financiară”. acest lucru ţinând de intenţia cumpărătorului. Artizanatul se referă la „obiectele utilitare realizate manual”. nu avea nici un înţeles înainte. Antichitatea este „un obiect vechi ce poseda valoare estetică.

4. Obiectul uzual creat în conformitate cu legile frumosului se transformă în obiect estetic. în acţiunea social – istorică de procurare a celor necesare traiului. cu suma însuşirilor care îi aparţin subiectului în stare să le preţuiască. sfera esteticului cuprinde natura. structura şi forma. produsele muncii alcatuiesc o realitate autonomă. să asigure mersul ascendant al societăţii.Locul şi rolul designului în crearea produsului în cadrul politicii de produs Categoria de cea mai largă generalitate. culorile condiţionează asigurarea acestui tip de produse ca obiecte frumoase. reflectată şi la nivelul estetic. în prezent. chimice. în conceperea şi realizarea produselor. Unitatea dintre funcţia . Mărturiile materiale ale civilizaţiei. de largă semnificaţie. Existenţa utilizării este. de umanizare a mediului înconjurator. cat mai ales pe plan internaţional. În afara operei de arta. omul a reuşit să-şi făureasca un cadru rexistenţial nou. astfel încât să se obţină produse cu utilitate crescută. condiţionată de prezenţa concomitentă a obiectului. care se disting prin originalitate şi eleganţă. dar şi un mijloc deosebit de eficace în condiţiile concurenţei tot mai accentuate. biologice. manifestată pe plan atât naţional. 5 . esteticul se afirm în structura armonioasă. folosindu-le potrivit multiplelor sale nevoi. datorită unei înalte perfecţiuni tehnice şi a utilităţii clare . 6. care prin valoarea lor artistică reuşesc să impresioneze. produsele şi mediul muncii omeneşti. astfel. capabil de a declanşa emoţia estetică. Adaugând proprietăţilor primare (fizice. să emoţioneze consumatorul. o parte tocmai însemnată de creativitate . în capacitatea de a place. expresivă şi reprezentativă a lumii. Designul este . purtătoare de valori capabile să satisfacă cerinţele comunităţii umane. mecanice) ale bunurilor existente obiectiv. La acest nivel obiectivul urmărit este corelarea posibilităţilor tehnologice cu elementele de artă. urbanistică şi relaţiile interumane. la care se adaugă calităţi materialelor întrebuinţate.Este cunoscut faptul că valorile îşi au originea în procesul muncii. de a încânta. Elemente ale esteticii si design-ului produselor alimentare Principiile design-ului sunt tot mai mult aplicate de specialiştii din industriile alimentare. cu bunuri innobilate cu însuşiri suplimentare. un instrument care conferă distincţie produselor. a cărei finalitate este predominant estetică. în forţa de sugestie şi perfecţiunea fenomenelor sale.

De multe ori.Dumitrescu A. Dar. influenţând atenţia. se vede obligat să se limiteze la o gamă determinate de materii prime şi de procese tehnologice. Bucuresti.Design. Forma produselor alimentare este determinată de materiile prime. În unele cazuri este suficient să se realizeze o schimbare a formei de prezentare pentru a se obţine un produs nou. forma trebuie corelată cu natura şi destinaţia produselor. 1972. Culoarea produsului alimentar. Editura Politica Bucuresti. Produsul alimentar trebuie să satisfacă concomitant atât necesităţile fiziologice cât şi cele psihice ale consumatorului. cu unele arome (deex: culoarea verde cu menta). de adaptare cât mai perfectă la cerinţele consumatorilor.Realizarea estetică a produselor alimentare se impune în condiţiile producţiei de serie. culoarea maro cu ciocolata). tehnologia de fabricaţie şi tehnicile de decorare folosite. sau chiar cu anumite grupe de produse alimentare (culoara alba culaptele. cu forma ambalajului. condiţionează modul cum va fi primit respectivul produs de catre consumatori şi este folosită de producatori în activitatea de diversificare sortimentală. şi nu în ultimul rând. Forma si aspectul produselor alimentare au o importanţă deosebită. . 2000 6 . Această particularitate creează unele restricţii activităţii design-erului care.. care să fie mai bine apreciat de consumatori. Editura Printech. cunoscută fiind importantă efectului acestui element asupra consumatorilor. culoarea este asociată cu anumite componenţe ale produselor alimentare (de ex: culoarea verde cu clorofila). Culoarea produselor alimentare implică o mare atenţie din partea design-erilor. BIBLIOGRAFIE: . deci preocuparea design-erilor se îndrepta spre acele variante de producere care asigură produse frumoase şi atractive chiar în condiţiile de repetabilitate a consumului.Dictionar de estetică generală.