Pag……. Calculul coeficientului global de izolare termică (G) 1.

Stabilirea planurilor si secţiunilor verticale caracteristice ale clădirii cu precizarea conturului spaţiului încălzit. a) vila de locuit cu structura pe cadre b) amplasament - zona climatica III; Te = -18°C, Ti = 20°C,Tu= +5oC c) capacitatea de izolare termica - pereţi exteriori Rnec =2,5 [m2k/w] - planşeu superior Rnec =4,046 [m2k/w] - placă pe sol R ' nec =3 [m2k/w] - tâmplărie exterioara Rmed =0,5 [m2k/w], conform C107/3-2007 2. Calculul rezistenţelor termice efective ale elementelor anvelopei clădirii: a) Pereţi exteriori de umplutură (GVP 290x240x188) fig.1

tencuiala exterioara termoizolatie

tencuiala interioara caramizi GVP 240x290x188

2.5

14

29

2

Nr. Crt. 0 1 2 3

Denumire strat material 1 Tencuiala interioară din ciment var cu rol de finisaj Zidărie din caramizi cu goluri verticale Izolaţie termica din

Grosime strat dj [m] 2 0,02

â λj [w/m2K] 3 0,87

0,29 0,14

0,33 0,04

93 --0.13 0.87 =2.125+( + + + )+0.015 0.74 0.04 0.93 .02 R 1ef =R i + ∑ +R e =0. 4 polistiren expandat Tencuială exterioară 0.015 0.c.5 m2K/Ws R i =rezistenţa termică superficială pe suprafaţa interioară a elementului R e = rezistenţa termică superficială pe suprafaţa exterioară a elementului b) Planşeu acoperis terasa fig.042=4.595 m2K/W>R nec λ 0.29 0.14 0.5 izolatie termica PEX λj [w/m2K] 3 0.05 1c+2b 0.025 0.Pag……. Crt.10 0.87 1.87 0.a) 100 35 tencuiala tavan (M50T) tencuiala interioara (M50T) zidarie G V 20 planseu beton armat 2 10 30 1.2: sort tabla tencuiala exterioara (M100) element de atic (beton armat) lacrimar termoizolatie pe partea interioara hidroizolatie strat de panta (b.93 0.33 0. 0 1 2 3 4 5 6 7 Denumire strat material 1 Tencuiala tavan interior M50T Planşeu beton armat Şapă egalizare M100 Bariera de vapori Strat de panta bca Sapa de egalizare M100 Strat de difuzie a vaporilor de apa Grosime strat dj [m] 2 0.5 Nr.87 Unde λj reprezintă coeficientul de conductivitate termică [w/m2K] d 0.03 1c perforat 1.

046 m2K/W 2.05 0.042=4.1 + 3 Planseu beton armat 1.03 +R e =0.1 0.74 5 Strat PFL poros-suport 0.planşeu cota ±0.03 0.01 0.93 0. Aceste arii se calculează la fata lor interioara .41 =0.02 0.01 .00 =R i Nr.93 ----- d 0.00 Grosime strat dj [m] 2 0.01 0.13 + + egalizare 1.042=3. Denumire strat material λj d [w/m2K] + ∑ +R e 0 1 3 λ 1 Tencuiala ipsos armat 0.167+( 2 Izolatie termica PEX 0.74 0.13 0.12 6 Parchet cu rol de finisaj 0.93 m2K/W > R nec =5.02 pardoseala calda 0.01 0.635 [m2k/w] c) Planseu inferior peste subsol neincalzit fig.Pag…….13 0.03 3c+4b 0.04 0.02 0.015 0. 8 9 10 11 12 R 2 ef =R i + ∑ Izolatie termica (polistiren expandat) Bariera de vapori (strat impermeabil) Sapa slab armata M100 Hidroizolatie Strat de protectie a hidroizolatiei 0.74 0.02 + ) 0. Crt.04 0.04 --0.87 1.328 λ 0.04 0.58 0.20 0.58 0.12 + 0. Calculul ariilor elementelor de construcţie perimetrale ( de închidere).04 4 Strat nisip uscat cu rol de 0.41 0.41 ' +0.125+( + + + + + + )+0.3: p n u la se b to a a e n rmt 10 13 40 gin a r d b to a a e n rmt tem iz la r o o tie 2 5 R pl ±0.93 0.10 0.20 1c+2b 0.038 m2K/W >R nec =4.93 0.41 0.

70·2. A =S pl +S per.de colţ ieşind: Curent: .47·2)+4.43 = = 0.54·2)+(1.87-27.stabilirea coeficientului ψ – pe tipuri de punţi termice a.41+3.33+4.Pag…….23·5. P=35.92)+ (35.40m .31+15.Punţi termice.ext +S tampl =176. Calculul compactitaţii clădirii A/V si determinarea coeficientului global de izolare termica.92+66. A = 73.35+8.04+27.40·315.Lungimi si coeficienţi liniari de transfer termic: .41+0.23+73.86 m3 4.Tâmplărie -parter S p. f =(1.93m2.pentru stâlpi . normat GN A 359.93=359.75 5.04)=176.40·2.40m .394 Ti − Te 20 + 18 6. Calculul factorului de corecţie τi = Ti − Tu 20 − 5 = = 0.47·2)+7. f =(0.04 m2 -arie pereti exteriori(arie opaca): Ap ext =(P int ·h int -S tamplarie )parter+(P int ·h int -S tamplarie )etaj =(39. P=39.92m2 .86 N = 2 niveluri GN = 0.31 m2 3.planşeu superior A=66.87 V 410.43 m2 V = Apl · hi =(7.67+(2 ·1.45)=27.91+(2·0.47)=15.87)+ (66.23m2. Calculul ariei anvelopei si al volumului încălzit.etaj S e.Rosturi verticale: Perete exterior .54+2·1.87)=410.

61 ml -curent: Departe de tamplărie: 45 . 35 14 2 35 8 2 14 45 29 ψ=0.Pag…….48 ml Lîngă tîmplărie: 45 14 29 5 caramizi GVP 240x290x188 29 caramizi GVP 240x290x188 45 tamplarie aluminiu cu geam termopan cu rupere de punte termica 35 8 8 ψ 1 =0.ψ 2 =0.03 L = 2.87+3=17.16 L = 2.87=20.87+3·5.87+2·5.03.

ψ 2 =0.16 L =2· 5.87=5.87+3+2.03 L=3+2.87= 17.Rosturi orizontale: .03.61 ml b.planşeu parter (soclu) : 8 45 8 14 .Pag…….87 ml lângă tîmplărie: c ra iz G a mi V 202018 4x9x8 5 29 35 ta p riea m i c g a m la lu inu u e m tem p c ru eed p n tem a r o an u p r e u te r ic 14 ψ 1 =0. cara mizi G V 240x290x188 35 45 35 ψ=0.

ψ 2 =0.08. 14 5 29 38 caramizi GV 240x290x188 hidroizolatie:carton bitumat 10 subsol diafragma beton armat ψ 1 =0. ψ 2 =0.11 L = 35.20.15 L = 39.40 ml .planşeu intermediar: 14 29 caram izi G V P 240 x290x188 8 rigla cadru beton arm at 5 tamp larie alum iniu cu geam term opan cu rup ere de p unte term ica ψ 1 =0.planşeu intermediar cu terasa: 37 13 13 .Pag…….40 ml .

5 ψ 1 =0.planşeu acoperiş (terasa circulabila): sort tabla tencuiala exterioara (M100) element de atic (beton armat) lacrimar termoizolatie pe partea interioara hidroizolatie strat de panta (b.7 tencuiala tavan (M50T) tencuiala interioara (M50T) zidarie G V 31.3 2 10 30 1.198 L = 3. ψ 2 =0.c.Pag……. 55 25 rigla cadru beton armat ψ 1 =0.ψ 2 =0.5 izolatie termica PEX 37 planseu beton armat 13 .198 L = 35.50 ml .a) 100 23.atic la terasa: 1.26.40 ml .175.

90+(3·8.50)+4.Pag…….a) 100 35 tencuiala tavan (M50T) tencuiala interioara (M50T) zidarie G V 20 planseu beton armat 2 10 30 1.20+6+6+6+(2·6.1 L = 28.10)+7.5 izolatie termica PEX .6 ml 6.50+(2·6.10)+6=117.95 ml Contur Tamplarie: L=(2·6.Determinarea rezistenţei medii termice corectate pe clădire şi pe tip de element: 1.90+8.198 L = 7.15 ml .intersectie planseu parter cu grinzi: planseu beton armat 10 13 40 grinda beton arm at termoizolatie 25 ψ 1 =0.c.5 ψ 1 =0.10)+10. (terasa necirculabila ) tencuiala exterioara (M100) element de atic (beton armat) sort tabla lacrimar termoizolatie pe partea interioara hidroizolatie strat de panta (b.

93 1 U = 0.463w/ m 2 k 3.34 [w/ m2k] 1 Rmed = 2.00 1 1 Rmed = 1 U 1 ∑ψ * L U1 = + R A U1 = 1 9.344 m 2 k/w 4.941 [m2k/w] .31 U 1 = 0.975 + = 0.Pag…….825 + = 0.595 176.93 1 Rmed = 2.038 73.159 [m2k/w] - planşeu superior 1 1 R med = 1 U 1 ∑ψ * L U1 = + R A 1 8.pereţi exteriori ' U1 = 1 21.463 [w/ m2k] 1 Rmed = 2.424 + = 0.906 [m2k/w] U1 = - Tîmplarie: .34[w/ m2k] 4. 1 U1 1 ∑ψ * L U1 = + R A R' = R ' -reprezintă rezistenţa termică corectată ψ-coeficient de transfer termic liniar L-lungimea punţii termice A-aria suprafeţei elementului de închidere pt care se calculeaza R U ' -coeficient de transfer termic corectat .328 73.pardoseală cota ± 0.

.93 73.Pag……. Calculul coeficientului global efectiv de izolare termica G. [w/ m2k] + 1 .numărul de schimburi de aer pe ora n = 0.6 = 0.96 U R A 2 = 0.368 [m k/w] 7. 1 Rtampl = 1 Rtampl 1 1 ∑ψ * L U 1 = 1 + 30.43 410.5 42.34 ⋅ 0.6(h-1).159  G = 0.86  2.34 ⋅ n V Rm 1 42.U = 0.75 deci clădirea este bine conceputa din punct de vedere termic.394  + 0.576 = 2.96 73. G= G= Aτ 1 ⋅ ∑ i i + 0. Pentru tipul de clădire avem .57 2.cat clădirile individuala .31  ⋅ ⋅1 + ⋅1 + ⋅1 + ⋅ 0.5 3.93  176.941 0. Stabilitatea numărului de schimburi de aer pe ora. 8.43<GN = 0.clasa de adăpostire – scăzuta .clasa de permeabilitate – scăzuta .711 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful