RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

1.0

PENGENALAN NINA Laundry Enterprise bakal di wujudkan disalah satu premisyang dianggarkan siap pada tahun 2011. Perniagaan yang berstatus milik tunggal milik bumiputra. Adalah menjadi hasrat perniaga untukturut serta di dalam perkembangan ekonomi kaum bumiputramenyumbang kepada ekonomi negara.

Aktiviti perniagaan ini adalahmenyediakan perkhidmatan dobi cucian kering dan cucian basah,menggosok dan melipat pakaian. Pemilik sedang menyertai Skim Latihan Galakan Perniagaan Kakitangan Kerajaan 2011 anjuranKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MECD) danMARA bagi tujuan meningkatkan kemahiran mengurus dalamperniagaan. Melalui skim ini, pemilik telah dapatmenimba banyakpengalaman dan pengetahuan yang amat berguna tentang selok belokperniagaan dari segi pengurusan kewangan dan juga pengurusan alat atau mesin yang telibat dalam perniagaan dobi.

Perniagaan yang akan dimulakan ini memerlukan pembiayaandaripada pihak MARA sebanyak RM30,000 dan juga modal sendirisebanyak RM13,000. Melalui pembiayaan ini, pemilik dapatmemulakan perniagaan dengan membeli aset tetap dan juga keperluanlain untuk menjalankan perniagan.NINA LAUNDRY bercadang untuk membuka cawangan dalamjangka masa lima tahun akan datang dan khidmat basuhan keringmenjadi perniagaan utama, sekiranya bertambah maju dan mendapat sambutan yang memuaskan.

2.0

TUJUAN KERTAS KERJA

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk membentangkan rancanganperniagaan ini dengan lebih terperinci yang meliputi aspek pengurusan,pemasaran perkhidmatan dan juga kewangan perniagaan kepadapihak MARA. Ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menilaipotensi perniagaan yang akan dijalankan. Pemilik memohonpembiayaan sebanyak RM30,000 (Ringgit Malaysia tiga puluh ribusahaja), dimana sebanyak RM 13,000 (Ringgit Malaysia Tiga Belas Ribusahaja) adalah wang pemilik sendiri, jangka dapat membantu perniagaan agar merealisasikan cadangan perniagaan dan seterusnyamenawarkan perkhidmatan yang berkualiti dan kompetetif dengankehendak pasaran.

Disamping itu, kertas kerja ini disediakan bagimemenuhi salah satu syarat wajib bagi para peserta SLGKK (SkimLatihan dan Galakan Bagi Kakitangan Kerajaan) untuk menamatkan

1

Beverly Hills Plaza.500 Nama Perniagaan Alamat Berdaftar 4. Penampang.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN program latihan galakan perniagaan.Ground Floor.Ground Floor.500 RM 4.02. . K/P : : : : : : : : -samaDalam proses Dalam proses 2011 (Jangkaan akan bermula) Milikan Tunggal RM 13. Beverly Hills Plaza. 3. Pembiayaan ini akandigunakan untuk beberapa tujuan berikut: (1) Membeli aset tetap (2) Modal pusingan. Penampang Alamat Operasi No. Jalan Bundusan.0 LATAR BELAKANG PERNIAGAAN : : NINA LAUNDRYENTERPRISE Lot 42. Jalan Bundusan.1977` Sino Kadazan/Islam PEMBANTUTADBIR Jawatan Alamat tetap Alamat surat menyurat No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Bangsa / Agama Pengalaman Kerja : : : : : : 2 . Daftar Perniagaan Tarikh Pendaftaran Tarikh Mula berniaga Aktiviti Perniagaan Modal Awal Pemilik No. Telefon No.sama – 088-729866 770201-12-5688 01.0 Nama LATAR BELAKANG PEMILIK : : : Nurwaniedah Winnie Abdullah Pengurus Lot 42. Tempoh pembiayaan kewanganyang dipohon adalah selama satu tahun.000 Nurwaniedah Winnie Abdullah 770201-12-5688 RM 25.

RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Kursus Latihan Asas Perniagaan Bil:10/2010 Tarikh 24hb hingga 28hb April 2010 Anjuran Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan MARA Skim Latihan Dan Galakan Bagi Kakitangan Kerajaan untuk mencebur dlm Perniagaan 2006 15hb. 3 . perniagaan inimempunyai potensi yang cukup besar untuk berkembangdisekitar 5% pada tahun pertama dan akan meningkat pada tahun berturutnya antara 10% hingga 20% setahun. Lokasi kedaiyang terletak ditepi jalan merupakan kawasan yang strategikdan memberi kelebihan kepada premis kerana pelanggan dapatmengunjungi dengan mudah. 2010 . Sept.0 SKOP PERNIAGAAN 5.2 Potensi Perniagaan Berdasarkan kepada pemerhatian pemilik.SAMA 5.1 Aktiviti Perniagaan i) Cucian Kering ii) Cucian basah iii) Cuci karpet 5. Mei 15hb. Melaluiusaha yang yang berterusan khidmat yang ditawarkan sentiasadipastikan berada pada tahap kualiti yang tinggi.

3 Pengurus Kewangan dan Pentadbiran 4 . 6. pentadbirandan kewangan akandiuruskan oleh pemilik sendiri. Kualiti produk yang dijalankan hendaklah sentiasa memenuhi selera pelanggan. operasi.2 Fungsi dan Tanggungjawab NINA LAUNDRY telah menyusun fungsi dantanggungjawab berikut bagi melicinkanlagi pengurusanperniagaannya: - 6. 6.2.1 Pengurus Operasi / Pemilik Pengurus operasi bertanggungjawab di dalamsegala aspek pengurusan perniagaan dan di samping itujuga bertindak melaraskan pengurusan dan operasiperniagaan.2 Pengurus Pemasaran/Kualiti Pengurus pemasaran peranan utamanya ialahmeningkatkan perniagaan dengan mencari pemasaranyang baru seperti di hotel-hotel.2.1 Struktur Organisasi Secara keseluruhannya struktur organisasi adalah sepertiberikut: - NINA LAUNDRY ENTERPRISE PENGURUS NURWANIEDAH WINNIE ABDULLAH BAHAGIAN PEMASARAN BAHAGIAN KEWANGAN & PENTADBIRAN BAHAGIAN PERKHIDMATAN & TEKNIKAL TEKNIKA 2 ORANG PEKERJA Nota : Bahagian pemasaran.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 6. Pengurus operasi pula bertugas memastikanpekerja-pekerja berkerja mengikut fail meja yang telahditetapkan.2. tender kerajaan dan diinstitiut pengajian tinggi. 6.0 RANCANGAN PENGURUSAN 6.

4 Bidang Tugas Pekerja Bertanggungjawab memastikan kebersihan dankeselamatan kedai dengan menjalankan tugas secarabijaksana. 6.perniagaan ini menganggarkan perbelanjaandalam sebulan mengikut pelan peningkatan kapasiti perniagaannya adalah seperti Jadual 2 di bawah. 6.00 200. Menjaga kehadiranpekerja dan serta mentadbirnya dari segi operasipendobian dan menjaga kebajikan pekerja dankeselamatan kedai.00 500. Menyediakan bajet danmengenalpasti sumber-sumber kewangan sertamengawalkewangan perniagaan.00 100.3 Gaji dan Ganjaran Anggaran gaji dan ganjaran pekerja untuk sebulan adalahseperti Jadual 1 di bawah.00 100.00 200.00 168.4 Belanja Pengurusan Bagi pengurusan. JADUAL 1 JAWATAN PENGURUS 2 PEKERJA JUMLAH GAJI RM1200 RM1200 RM1200 ELAUN RM1200 KWSP 0 RM144 RM144 PERKESO 0 RM24 RM24 JUMLAH RM1200 RM1368 RM2568 6.00 1000.00 500.00 100.818.00 1200.00 500.00 5 .RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Aspek pentadbiran dan kewangan menjadiurusanutama yang mana melibatkan pembelian bekalan dankawalan stok operasi.00 5. JADUAL 2 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Jenis Perbelanjaan Elaun Pengurus Gaji dan Elaun pekerja KWSP/PERKESO Sewa lot perniagaan Air/Letrik Telefon Alatulis & belanja pejabat Promosi Pelbagai Belian bahan mentah Pengangkutan Tol/ Parking Majlis Pelancaran Jumlah Jumlah (RM) 1200. cekap dan berdaya kreatif yang tinggi agarkualiti ditahap yang memuaskan supaya perniagaan iniakan berkembang maju.2.00 50.

4 Menjaga kebajikan pekerja.2 Kemudahan Asas Premis Premis ini terletak di kawasan perumahan.5.5.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 6.5. 6. 6. setiap premis yangterletak di taman perumahan. 6 . air danelektrikakan disediakan. BeverlyHills Plaza.3 Memberi bonus berbentuk wang kepada pekerja setiap tahun jika mendapat keuntungan.0 RANCANGAN TEKNIKAL /PERKHIDMATAN 7.000.kemudahan-kemudahan asas seperti telefon.Ground Floor.5 Strategi Pengurusan Operasi perniagaan dan juga kakitangan amat mustahak di dalam usaha memajukan perniagaan.2 Ada hubungan yang baik diantara majikan dan pekerja dan semangat kerjasama untuk faedah bersama untuk menghasilkan kerja yang lebih efisyen dan berdaya maju. 6.1 Lokasi Premis Bangunan Luas lantai Buatan Taraf Bangunan Hak Milik Nama Pemilik Kos sewa Kedudukan tapak : : : Rumah kedai 2 tingkat 22 X 75 : : : : : Konkrit Perniagaan Bebas Nurwaniedah Winnie Abdullah RM 2. Padakebiasaannya. 7.5. seperti sakit.Jalan Bundusan Penampang 7. Oleh itu perniaga telah mengatur beberapa strategi pengurusan seperti: - 6. kematian dan masalah keluarga.3 Mesin dan Peralatan yang Diperlukan Aset tetap dan peralatan yang diperlukan melaluipembiayaan ini adalah seperti jadual di bawah. 7.00 Lot 42.1 Memberi bimbingan kepada pekerja supaya dapat mengwujudkan pekerja yang bertanggungjawab dan berdedikasi.

00 250.850.00 1200.00 Melalui pembiyaan kewangan yang dipohon peniagamemerlukan kelengkapan premis seperti di bawah:BIL 1 2 3 4 5 PERKARA Mesin Tagging Penimbang Bakul/Plastik/tali/hanger Tangki air Pendawaian JUMLAH UNIT 2 1 1 HARGA PERUNIT(RM) 50 300 500 600 JUMLAH (RM) 100 300 500 600 400 1.850.00 3.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Bil Jenis/Modal Harga/Unit (RM) Kuantiti Nilai (RM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesin Basuh MAYTAG 10.00 24.250.00 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3.00 1200.paip dan air) 1.200.00 850.00 2.000.00 1.00 1000.00 2.000.000.900 7 .00 2.00 900.000.5 kilo Mesin PengeringMAYTAG 10.00 3.800.500.00 500.200.00 900.200.00 850.200.4 Kelengkapan Yang Diperlukan 250.000.letrik .00 12 13 14 EXHAUST FAN Air Condition Pemadam Api JUMLAH 7.800.000.00 1.00 2.00 1 1 1.00 1.00 1.5kilo Mesin Basuh EUROPA 6 kilo Mesin Pengering HAIER 5 kilo Wall Fan FUJI AIR 26 in Vacum Cleaner AUTOMATIC BOOSTER PUMP HIGH PRESURE CLEANER Pengosok Baju – steam REVERBERI 3.00 1 1 1 250.00 4.00 1000.500.00 4.00 10 11 Papan gosok besar (steam) Pengubahsuaian (Meja kaunter.

50 Jalan Sutra 3. RANK CHEMICAL SDN. Sentosa 88000 Kota Kinabalu. Sabah. tali.Sabah WELLMAC MACHINERY SDN. Tmn. Sabah SYARIKAT CHENG SOON NO. bakul. hanger Sabun. Jalan Molek 2/5 Taman Molek 88000 Kota Kinabalu.30 Jalan Perwira 1 Taman Tun Aminah 88100 Kota Kinabalu.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7. 7.18.BHD. dan bahan lain. plastik.77. BHD NO.5 Senarai Pembekal Bil 1 Nama & Alamat Pembekal TAN ELECTRICAL SERVIC NO. Bekalan Mesin dan peralatan 2 3 4 Mesin dan peralatan Penimbang. Sabah.6 Carta Aliran Proses Kerja Menerima dari Pelanggan Membasuh Mengering Menggosok Melipat Membungkus Invois Menghantar/Ambil 8 . softener. Jalan Sri Teberau 88000 Kota Kinabalu.

102.13 19.915.615.00 9.500.212.88 SEPTEMBER 6.615.915.75 13.00 1.653.000.212.00 1.13 1819.276.75 500.653.050.00 9.00 1.00 9.000.00 6.00 6.000.450.00 6.653.050.75 1.38 606.50 1.00 6.00 9.923.923.276.50 78.50 9 .00 551.00 9.00 1.575.00 6.500.75 1.75 1.923.450.50 1.00 1.050.00 1.75 1819.00 500.00 9.00 10.861.00 525.38 606.25 606.300.50 1.75 1.000.00 10.915.300.75 1.00 1.575.00 117.00 6.000.450.643.000.00 9.00 CUCIAN GOSOK (RM) 1.00 9.00 1.547.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7.00 1.500.25 551.00 CUCIAN KARPET (RM) 500.300.000.276.00 6.000.25 551.00 525.00 525.575.000.00 OKTOBER NOVEMBER DISEMBER JUMLAH 7.50 7.50 7.102.38 6.095.102.212.574.13 1819.615.00 JUMLAH (RM) JANUARI FEBRUARI MACH APRIL MEI JUN JULAI OGOS 9.00 10.00 1.7 Anggaran Pendapatan Bulanan Anggaran yang disediakan di bawah adalah meliputi semua perkhidmatan yang diperolehi melalui prosesperkhidmatan cucian seperti berikut:BULAN CUCIAN SAHAJA (RM) 6.00 DRY CLEANING (RM) 1.00 1.

00 RM 500.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7.80 ) RM 1.00 RM 4.00 Cucian kapet 10 keping berbagai jenis/ sebulan - RM 500.00 (1.8 Cucian biasa Muatan cucian sehari Pendapatan sehari Pendapatan sebulan - 90 (10 kg x 9 kali) 90 x 2.00 225 x 25 = RM 5600.00 Gosok baju 20 helai baju/seluar sehari 25 hari 20 helai baju kurung 25 hari Pendapatan semua - RM 24.50 = RM 225.20 x 20) RM 600.600.00 Cucian comforter 2 helai / hari Pendapatan sebulan Pendapatan semua - RM 20.200.80 RM 48.1 Menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti tinggi danmenangani segala masalah dan rungutan pelanggansebagai panduan untuk meningkatan lagi pengetahuandankepakaran dalam bidang ini.00 RM 1.00 Cucian kering (dry clening) 1 pasang baju kurung Dalal 40% 10 helai /hari 25 hari - RM 12.00 7.00 RM 40.00 x 20) RM 1000.9 Strategi Perkhidmatan Di antara strategi perkhimatan yang telah diatur olehNIDA LAUNDY adalah saperti berikut: 7.9.00 (10x 4.00 (2.00 (25 x 20) RM 6.100. 10 .

0 PEMASARAN 8.1 Senarai harga bagi perkhidmatan 8.1.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 7.00 8.1.4 Karpet Saiz 5 x 7 kaki / per 6 x 9 kaki / per 7 x 10 kaki / per Helai 1 1 1 Harga (RM) 2.00 8.00 15. 11 .00 15.9.50 10.00 Nota: Senarai harga perkhidmatan sepenuhnya ada dipamerkan di premis.00 1.1 Perkhidmatan Cucian BiasaJenis kg @ set Harga Jenis Pakaian Comforter Toto narita Kg @ set 1 1 1 Harga (RM) 2.2 Menerima kerja mengikut keupayaan dan kapasiti yangmampu disiapkan sahaja untukmenjaga kualiti danmemastikan pelanggan menerima penghantaran pakaianmengikut jadual yang di tetapkan serta dengan harga yangberpatutan 8.2 Perkhidmatan Menggosok Jenis Kemeja Seluar Baju kurung T-shirt Blouse Helai 1 1 1 Pasang 1 1 Harga (RM) 1.00 8.20 2.1.20 1.00 1.00 15.3 Perkhidmatan Cucian Kering Jenis Baju Kurung Seluar / Panjang Baju Sepasang helai 1 1 1 Harga (RM) 2.50 10.50 10.1.

3 Hospital swasta di sekitar Penampang.1 Meliputi taman perumahan : 1) Beverly Hills Apartment 2) Taman Mellinium Heights 8.000 orang 2.3.1 Penduduk setempat 8. Jika dikirahitung panjang sebuah rumah 5 orang jadi penduduknya lebihkurang 20.00 RM 100.2 Kumpulan sasaran 8.2.adalah merupakan rumah kos sederhana keatas. 8.200.2 Kilang di sekitar Penampang. 8.3.3.000 orang RM 50.3 Pasaran 8.2 Pekerja kilang 8.2.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 8.00 RM 1.000 unit rumah.5 Pesaing Tiada pesaing pada masa sekarang dan pesaing palinghampir di Taman Kemayan dan Taman Perdana yang jauhnya lebihkurang 5 km.000.000 Saiz pasaran sebulan Saiz pasaran setahun 8.3. Jika 2000 (10%) orang menggunakan khidmatdobi pada permulaan saiz pasaran dapat dijangkakan sapertiberikut: Bil Penduduk 10% mengguna Khidmat dobi Seorang Penduduk menggunakan khidmat dobi 4x sebulan 20. 70% daripada jumlah rumah kediaman. 12 .4 Saiz Pasaran Beverly Hills Apartments dan Taman Mellinium Heights terdapat melebihi4.4 “Walk in“ pelanggan yang menyewa apartmenthotel dan chalet. 8.

Mengedarkan pamplet dan broser.2 Lokasi Lokasinya yang terletak di tepi jalan besarmerupakan lokasi yang strategik bagi pelanggan untuksinggah serta menghantar dan mengambil pakaian.1 Promosi Di antara strategi promosi yang dilakukan olehNINA Laundry bagi menawarkan dan memperkenalkankhidmatnya ialah: 1. 4.7 Strategi Pemasaran 8.6 Syer Pasaran Daripada saiz pasaran berjumlah RM 1. Johor Bahru.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 8.7. 8.pantas dantepat.000 8.000 RM 1. 8.syer pasaran dianggarkan seperti berikut:Bil 1 Peniaga % syer pasaran 80% Jumlah syer pasaran RM 960. 2.7. 3.200. Memberikan khidmat yang lebih cekap . Mengekalkan hubungan peribadi yang baikdengan pelanggan.200.5.000 4 buah kedai dobi berada di Taman Perling dan Gelang Patah.Antara laluan yang utama bagi penduduk-penduduk ditaman berhampiran untuk menuju ke Kota Kinabalu. Memberikan profil perniagaan kepada semuapelanggan. NINA LAUNDRY JUMLAH 2 20% 100% RM 240.3 Harga Penetapan harga yang ditawarkan mengikut kadarpasaran biasa yang ditetapkan pesaing-pesaing yanglain 13 .000 setahun.

00 150.00 500.00 300.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN 9.000.00 1.00 19.00 200.00 400.00 1.00 1.00 2.500.400.00 1.00 500.00 2.000.00 168.00 500.00 200.0 ASPEK KEWANGAN 9.00 200.00 JUMLAH 14 .000.00 500.000.250.00 200.1 Kos Pelaburan Projek PERKARA / MODEL A) PEMBELIAN ASET TETAP Mesin & Peralatan Rak & Ubahsuai Penggosok baju steam Penimbang Pakaian Tangki air Raga/hanger/plastik Papan gosok Kipas angin Air condition Pendawaian Pemadam api B) MODAL PUSINGAN Stok Barang Permulaan Elaun Pengurus & Pekerja Sewa Telefon Elektrik & Air KWSP & SOCSO Alatulis Pengangkutan Promosi Tol & Parking Pelbagai Majlis Pelancaran C) BELANJA PERMULAAN Deposit Kedai Deposit Utiliti Daftar Perniagaan Lesen Majlis Perbandaran Dokumentasi & Guaman 3.00 100.00 1.00 4.00 600.500.200.00 100.000.000.00 300.00 2.00 50.

peniaga amat berkeyakinanbahawa perniagaan yang diceburi ini akan memberi pulanganyang menguntungkan.0 JUSTIFIKASI DAN PENUTUP Berdasar kepada perancangan dan unjuran pendapatanyang telah dibentangkan. kerana melaluicara ini sahaja perniagaan dapat dikembangkan.3 Belian daripada pembekal dibuat secara tunai atau bayarantertundakurang 1 bulan 9.00 40.2. Unjuran-unjuran yang dibuat untuk tahunpertama operasi selepas mendapat pembiayaan adalah amatkonservatif kerana mengambil kira faktor perniagaan masih diperingkat awal.00 9. NINALAUNDRY amat berharap ia diberikan peluang untuk turut samamenjadi sebahagian daripadaMasyarakat Perdagangan danPerindustrian Bumiputera (MPP) yang berjaya di negara ini.648.000.2.RBT3119 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN Latihan & Kursus JUMLAH KOS PELABURAN PROJEK 1. Peniaga telah membuat kajian dan perancangan yangsistematik bagi membolehkan perniagaan berjalan denganlancar.2. Oleh yang demikian. Diharap permohonan ini mendapat pertimbangansewajarnya daripada pihak institusi kewangan. 9. perniagaan NINA LAUNDRY amat optimis. yang perniagaan ini amat berdaya saing dan mampuberkembang di masa hadapan.2 Anggaran Aliran Tunai Dan Penyata Kewangan. 9. 15 .2 Anggaran Aliran Tunai dan Prestasi Kewangan disedikanselama 3 tahun selepaspembiayaan. maka anggaran penyata kewangan yang dibentangkan inimengambil kira perkara-perkara yang berikut: 9. Oleh kerana premis ini merupakan sebuah perniagaan yangbaru.2.4 Penyediaan Anggaran Penyataan Pendapatan mengambilkira susut nilai aset melalui kaedah garis lurus mengikutperatus susut nilai seperti berikut:~ Kelengkapan Pejabat – 10% ~ Aset Tetap – 20 % ~ Ubahsuai – 10% 9.1 Pembiayaan diperoleh dahulu sebelum kapasiti dapatditingkatkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful