NARUDŽBENICA br.

/2012

"Atlas" doo, Javorska bb, 31205 Sevojno, Srbija PIB: 101505323, Matični broj: 07950519 tel/fax: +381 31 533 555 e-mail: atlas@atlasuzice.com kupac: * nalog za proizvodnju (popunjava proizvođač): datum narudžbe: Model: rok izrade: salon: Sastav: mesto isporuke:

Specifikacija materijala: 1 2 3 4 5 6

Konac u boji: Stopice tip: Stopice u boji:

NAPOMENA za kože tipa exclusive YAK i DULL: Kupac mora biti upoznat sa karakteristikama ovog artikla i njegovim izgledom (strukturom, prirodnim licem kože sa ožiljcima, strijama itd.)

Saglasnost sa izborom materijala za izradu, njegovim karakteristikama i uslovima garancije: Trgovac: Kupac: Proizvođač:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful